De recente politieke geschiedenis van de Hemiksemse Liberalen :

In 1994 was er de vete tussen Flor Keveryn en Louis Van Tendeloo (VLD-Burgemeester van 1988 tot 1994). Oud-Burgemeester Louis Van Tendeloo voelde zich terecht zwaar beledigd door Flor Keveryn. Hij nam dan ook samen met het nagenoeg voltallige Hemiksemse VLD-bestuur ontslag uit de VLD.

Toen de Hemiksemse VLD de drie volgende jaren totaal niets van zich liet horen vreesde ik het ergste voor deze partij. Ik stelde me dan ook kandidaat als bestuurslid en werd tot secretaris verkozen. Als hoofddoel had ik me gesteld de communicatie met de burger te verbeteren. We brachten opnieuw een ledenblad uit. Aldus waren we dan ook klaar om op de kar te springen toen nationaal de mogelijkheid bood een lokale Burgerkrant uit te brengen.

Na onze eerste lokale Burgerkrant in 1998 verkozen de leden mij tot voorzitter. Naast een web-site voor de Hemiksemse VLD organiseerde ik met behulp van onze lokale Burgerkrant een huisvuilpetitie in 1999. We slaagden erin meer dan tien procent van de bevolking deze petitie te laten tekenen. Het CVP-SP gemeentebestuur werd aldus door de VLD-oppositie gedwongen haar beleid aan te passen. Het GFT-afval werd 's zomers terug weekelijks opgehaald.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de VLD-Hemiksem in 2000 meer dan 6% groeide van 14% naar meer dan 20%. En dit ondanks de bijna 3% procent die de scheurlijst van ex-VLD Burgemeester Louis Van Tendeloo behaalde. De Hemiksemse VLD groeide ook sterker dan het Hemiksemse Blok. Dankzij de geslaagde huisvuilpetitie kozen veel ontevreden burgers voor de VLD.

De Vld weet aldus twee schepenmandaten in de wacht te slepen. Schepen van financiën Flor Keveryn kiest helaas de gemakkelijkste weg. Hij kiest voor belastingitis. De belastingen werden door deze links-liberaal sterk verhoogd en hij werd al snel beschuldigd van belangenvermenging.

Een verkiezingsnederlaag was in 2006 dan ook niet te vermijden. De VLD viel in Hemiksem terug op minder dan 14% van de stemmen. Keveryn trok zich dan ook tijdelijk terug maar is nog steeds de politiek secretaris van deze partij.

De ware aard van deze links-liberaal was me half 2000 duidelijk geworden zodat ik toen ontslag nam als voorzitter van de Hemiksemse VLD.

Om op te komen voor de belangen van de echte liberalen sloot ik aan bij het Liberaal Appel. Na het heengaan van Ward Beysen was ik dan ook verheugd dat Jean-Marie Dedecker zijn Lijst Dedecker oprichtte. De Hemiksemse links-liberale VLD heeft immers een rechts-liberale tegenhanger nodig.