klik hier door naar onze website
 
  Tot onze diepe droefheid overleed heden, voorzien der troostmiddelen der H. Kerk, onze inniggeliefde echtgenoot, vader, broeder, schoonbroeder, oom, neef, bloedverwant en bedrijfsleider.  
 

MIJNHEER

Honoré Vandecasteele

echtgenoot van Mevrouw Margarethe KOECKELOEREN

Ridder en Officier der Leopold II Orde.
Vereerd met Herinnering- en Zegemedalies van 1ste klas.
Stichter, bezieler, bestuurder van de maatschappij Vandecasteele Koorporation

Geboren te Asse, den 30 Juni 1923 en aldaar godvruchtig overleden

20 januari 2007

 
 

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis op het gemeente kerkhof zal plaats hebben op ZATERDAG, 27 januari, to 10 ½ uur, in de parochiale kerk van de HH. St Martinus
Zijne ziel wordt in Uwe godvruchtige gebeden aanbevolen

 
 

zijn teerbeminde vrouw
Mevrouw Margarethe KOECKELOEREN;

zijn kinderen,
Mijnheer Terry Vandecasteele;
Mijnheer Flobbe Vandecasteele;
Mijnheer Sjoerd Vandecasteele;
Mijnheer Tony Vandecasteele;
Mijnheer Robbie Vandecasteele;

en
alle werknemers van de maatschappij Vandecasteele Koorporation

 
 

Vereeniging ten sterfhuize, Boekfos (parking)