Duivenhistorie ten huize VANDENBOSCH

 

- Het begon allemaal in 1970 met de bouw van een duivenhok achter het woonhuis bij mijn vader Albert.

  Vader was notarisklerk en had heel weinig tijd voor zijn grootste passie. Hij speelde heel zwak en dit  tot

  1980. Toen kreeg hij een zware hartinfarct en stopte een jaar met duiven. Vermits hij vanaf 1981 op vervroegd

  pensioen ging wegens zijn ziekte , had hij meer tijd voor zijn duiven.

-Nu pakte hij het anders aan ; ook al omdat ik ( zijn oudste zoon en 10 jaar) zijn naam alsmaar onderaan de uitslagen

 terugvond. Zo las ik reeds enkele duivenkrantjes en verdiepte mijn duivenwijsheid bij enkele lokale kleppers.

 We kwamen terecht bij halve fondmannen zoals Hardy Jules ( van wie vader elk jaar een koppel jongen kreeg !) en

 Papy Bonaventure ( Lummen). We deden een beetje meer mee maar topuitslagen kwamen er vooralsnog niet.

-Zo ambitieus als ik was ; ik kon het niet langer meer aanzien. Eind de jaren 80 ,nl.1989, werd met de jonge duiven een

 Asduif 2de pl.LFC behaald op vluchten van Orleans .Bourges,Argenton en 2x La Souterraine. Een eerste succesje als het ware.

 Deze duivin , van Jules gekregen , gaf jammergenoeg geen goede nakomelingen. We zochten verder en kwamen terecht bij onze

 Buur Simons Jean. Hij investeerde zwaar in duiven van Flor Vervoort (Hallaart), Remi Demey ( in 2006 overleden) en Dillen (Ranst).

 Vermits hij een tweetal jaren zeer goed speelde met die duiven, gingen wij hem achterna en kochten in bij Flor en kregen een tweetal

 duivinnen van Simons ( ras Dillen). Jean Simons stopte plots met spelen ! Maar succes kwam niet op bestelling en ook deze duiven

 gaven niet de verwachte successen. Of toch … Slechts 1 duivin werd overgehouden voor de kweek. Het was een donkerblauwe van

 Dillen die bij Simons zeer goed presteerde. Zij werd de basis van mijn kweekhok. We kochten eind jaar 1990 bij R.Demey 4 duivinnen en

 5 duivers . Er werd nu volop gekweekt en successen bleven EINDELIJK niet uit ! In 1991 -1994 werden maar liefst 45 eerste prijzen behaald;

 vooral in het jaar 1991 domineerden onze piepers het hele samenspel Zuiderbond , dat toen nog 75 leden telde ! In 1996 kregen we te maken met adenovirose

 onder de duiven en werden heelwat duiven ziek . In 1997 en 1998 werden de prestaties wat minder en bleven kleppers achter op slechte vluchten  om dan terug in

 1999 en 2000 met enkele topjaren uit te pakken.

   - In 1999 en 2000 werd respectievelijk het kampioenschap op de Lichte Fond  en de Halve Fond 1+2 Zuid-Oost gewonnen.

     Er kwam nu belangstelling voor onze duiven. En pa . zo goed als hij was, verkocht enkele goede kwekers voor een schappelijke prijs aan Leon Geelen

     uit Veldwezelt. Hij domineerde nu met jongen uit de onzen het halve-en lichte Fondspel Haspengouwse Groepement (Tongeren) enkele jaren.

   -Enkele laatjes werden overgehouden en kochten weer in. Eind 2000 bij Philippens P&P (Voeren) maar dit leverde bij de jonge duiven niets op !

    Een ontgoocheling van jewelste ! We wisten van … dat de basis van Gaston Bottu’s duiven zich in Kaggevinne bevond, nl.bij de wereldvermaarde Gommair

    Verbruggen. Hier werden 4 eieren gekocht uit zijn beste kweekduiven eind 2001. 1 ei bleek rot te zijn en 3 andere werden prachtige duivers en vormen nu nog de

    basis van het huidig kweekhok samen met de veelbesproken laatjes van toen ( R.Demey : uit de Paula’s 5000).

    Stilaan begonnen de successen weer met in 2003 ereplaatsen op Bourges (1ste Zuid-Oost),in 2004 (1ste Zuid-Oost en 6de Prov. op autovlucht 20sec.na 1ste)

    Maar topduiven bleven meestal achter in het voorjaar zodat er veel moest gekweekt worden. Toch behaalden wij die jaren ruim 300 pr. op 700 ingezette duiven.

    En niet te vergeten : onze duivinnen domineerden bijna iedere kermisvlucht (Vliermaal,Overrepen,…) tot groot plezier nog van pa. Hij had in 2002 en 2003 zware

    hartoperaties ondergaan en overleefd op miraculeuze wijze en kreeg begin 2004 prostaatkanker. Een heel zware slag voor ons allemaal !

   Toch ging het met de duiven alsmaar beter. Het noodlot sloeg toe in okt.2004. Pa stierf  en ik stond voor de keuze : stoppen of doorgaan.

   Voor pa ging ik door. Een de successen bleven met 12de plaats HF Limburgse Fondclub 1+2 bij jaarduiven en 15de plaats HF LFC 1+2 bij jonge duiven.

   Lokaal en dus qua snelheid werden we tijdens al de jaren meestal overtroefd door enkele zware concurrenten die in de achtervlucht lagen en nog liggen.

   Zodus ging onze voorkeur uit naar het Halve-en Lichte Fondspel en sommige Fondvluchten werden niet overgeslagen.Er werden vanaf 2000 dichte ereplaatsen

   behaald op Cahors , Brive , Marseille en dit met rassen Vanderwegen,J.Theelen (via kameraad Freddy VOS). Na de dood van pa werden deze fondduiven

   weggedaan en kwam de nadruk op het Halve Fondspel te liggen en in de zomermaanden het nestspel met de duivinnen.

  - 2005 en 2006 werden goede tot heel goede jaren . Er werden veel eerste prijzen op concours behaald door duivinnen maar in het kampioenschap zelf slechts 1

   eerste prijs en tal van dichte ereplaasten (bv. In 2006 10X 2de pl, 9X 3de pl.,9X 4de pl.). Het binnenkomen was en is meestal een probleem omdat mijn hokken wat

   ongelukkig liggen.

   Ziehier een blik uit resultaten 2006 :

 

     

  

 

foto

 

voor mijn hobbys klik hier

voor mijn leeftijd, klik hier