ANTWERPEN
MECHELEN
TURNHOUT

 

WACHTDIENST ALGEMEEN TANDARTS PROVINCIE ANTWERPEN

De wachtdienst Algemeen Tandarts Provincie Antwerpen valt onder de bevoegdheid van de Provinciale Geneeskundige Commissie van de F.O.D. Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en wordt georganiseerd door de Lokale Afdelingen van het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT)

 • ANTWERPEN    Koninklijke Tandheelkundige Club Antwerpen (KTCA)
 • MECHELEN       Tandheelkundige Club Mechelen  (TCM)
 • TURNHOUT        Kempense Tandheelkundige Kring  (KTC)

Voor elk arrondissement kunnen wachtdienstlijst en beurtrol geconsulteerd of gedownload worden.

De wachtdienstlijst

 • bevat alle ingeschrevenen van het betrokken arrondissement op de wachtdienst
 • is conform aan de wettelijke verplichting terzake

De beurtrol

 • bevat alle ingeschrevenen die hun wachtdienst effectief uitoefenen
 • Antwerpen wordt onderverdeeld in zone Noord en Zuid
 • Turnhout wordt onderverdeeld in zone 1 en 2
 • Mechelen vormt één zone
 • de wachtdienst functioneert op zaterdag, zondag en wettelijke feestdag
 • op vrijdag 2 mei 2008 is wachtdienst voorzien
 • de wachtdienst begint om 21:00 uur de dag voordien en eindigt om 21:00 uur de dag zelf


Webverantwoordelijke: Dirk Vandeputte   vandeputte.dirk@telenet.be
Update: 23 april 2008