Deze site is maal bezocht.

Genealogie Stamboom Parentelen van de familie van Genderen ( laatste upd. 2 januari 2019 )

logovangenderen

Een zegel van Johan van Genderen bevindt zich in de Volmachten van de Gelderse Leenkamer in het Rijksarchief Gelderland te Arnhem 2 oktober 1668. Johan zie V.2 zegelde in 1668 met dit wapen. Dit houdt in dat allen die dezelfde stamvader hebben als de wapenvoerder het recht hebben op dit wapen.

Stamboom van Genderen

Beste medegenealogen ik zal me even voorstellen Paul van Genderen uit Belgie, zie van Genderen XVI.1 Tak I

Men wortels lopen via : Antwerpen Amsterdam Oudewater Zaltbommel Genderen anno 1510

Met mijn stamboom onderzoek ben ik gestart in 1997

Voor aanvulling verbeteringen of meer info:Email:paul.van.genderen?(@)telenet.be. Indien je wil mailen kun je best klikken op volgende link of mailadres zonder ? achter genderen te gebruiken.Wil je reageren klik hier

Help for translation Dutch Englich see at the bottem Gevonden wat u zocht. Laat het me weten aub !!!! Gelieve bij overname van deze gegevens DE BRONNEN TE VERMELDEN van mijn en andermans speurwerk !!!! Deze gegevens zijn vrij te gebruiken : niet voor commercieel gebruik zonder toelating van de vermelde bronnen De gegevens die ik tot heden bezit van andere takken van de familie moet ik nog uit zoeken en verwerken Er zullen allicht nog veel foute datums en naamsvermeldingen in zitten , deze zijn alleen maar recht te zetten door alle gegevens terug in de desbetreffende archieven op te zoeken en aan te passen naar de originele bron De overlijdens of geboorte datums kunnen ook aangifte datums zijn of doop datums indien niet vermeld Een deel van de gegevens komen van het internet en een fout is vlug gemaakt, ook door mij !!! Foutje gezien laat het me weten a.u.b. ook bijkomende gegevens van harte welkom Beste familie leden niet vergeten uw nieuw emailadres te melden !!!!! Anders kan ik u niet de volledige stamboom zenden !!!!!! Iets liever niet vermeld gehad geef een seintje Indien mogenlijk u tak eens nazien voor de ontbrekende of foute gegevens, heeft u aanvullingen voor mij dan is dit mijn vragenlijstje aanvullingen niet voor mij (ook) maar meer voor onze nazaten fam. naam + geb. datum + geb.plaats + doopnamen trouwdatum + trouwplaats overl. datum + overl.plaats geb. datum + geb.plaats + fam. naam + doopnamen van de partner namen van de ouders van de partner geb. datum + geb. plaats + doopnamen van de kinderen enz. + evt. beroep Met dank aan L.G. Lamain voor zijn programma Oedipus II * Bronnen : DTB Rijks Archief Antwerpen / Gemeente Archief Utrecht / R.A.N.H.Haarlem / G.A.Amsterdam / R.A.Den Haag / Hist.kring Nieuwpoort / Hist.ver. Sliedrecht / Alblasserwaard NL / ea. * Internet : Nationaal Archief Genlias / Geneanet / WieWasWie / Familysearch Mormonen - GenVer / ea * Digitaal stamboom : Rotterdam / Delft / Leiden / Den Haag / Dordrecht / Zederik / Kennemerland / ea. * CDROM : Provincie Utrecht van G.W. BrouwerVerheijen / CDROM : Provincie Zuid Holland * CDROMS : te koop bij : http://www.dutchgenealogy.com/index.html * of bij : http://www.onserfgoed.com/ Met dank aan : Paul van Genderen NL / Gerrit.van Genderen / Gerard van Genderen / Tony van Genderen Bel./ Charles van Genderen / fam.Hekkenberg / fam.Wanner / Jaap van Kuler / Guus Nijhuis / W.Wijsman / Don Arnoldus / Leo Heinsbroek / Nelline Simons / Monica v d Velden / Bas Lissenburg / Nico van Dinther / Wil Klaassen / Corrie Gelderblom / Jessica van Es / Cornelius K Kramp / Rik van der Heiden / Piet.de Klerk / Cornelia van Genderen-Elmers / Vic Ditters / Lucas van Heeren / Arie P Uijtterlinde / Rien van Genderen / Dicky Koudstaal-van Genderen / Frans de Wit / Theo Schrijver-van Genderen / B.de Keijzer / Arjan van Gendere / Fam. van den Hoven-van Genderen / Jan Nicolaas Adriaan Groenendijk. en alle andere personen die mij geholpen hebben bij men onderzoek en die ik hier vergeten ben Gisteren geschiedenis. Vandaag een wonder. Morgen een mysterie. Stamboom onderzoek gestart in Januari 1997 door Paul van Genderen ( XVI.1 ) Tak I De naam van Genderen is een toponiem ( aardrijkskundigenaam ) van of uit Genderen Genderen dorp in Noord Brabant land van Heusden en Altena Genderen valt onder de gemeenten Aalburg-Eete Je achternaam is nu onthult en je maakt deel uit van een geheimzinnige bloedverwantschap! Tegen alle etymologische studies in, stamt je achternaam af van een legendarische en geheimzinnige bloedverwantschap. Er is nog vrijwel niks bekend over deze geheimzinnige groep, maar de verhalen over hun moed hebben de tijd overleefd. Jij hebt nu de kans om in hun voetstappen te treden. ? De omgeving van Genderen was van de 1e tot de 3e eeuw reeds bewoond. Uit deze periode zijn aardewerkscherven gevonden. De eerste schriftelijke vermelding van Genderen, als Gendoron / Ganderon, dateert van omstreeks 983 het betekent, het samenkomen van water. Bovendien zou 'De Gender' ooit een riviertje zijn geweest toen deze naam werd geregistreerd in een document van het Vaticaan. Er bestond toen al een kapel, ongeveer op de plaats waar nu de toren van de Hervormde kerk zich bevindt. Later is er een kerk gebouwd waarvan het oudste nog bewaarde deel uit de 13e eeuw stamt. Deze kerk werd einde 16e eeuw door de Hervormden in gebruik genomen. In het kader van de Afscheiding van 1834 scheidden ook in Genderen een aantal Hervormden zich af en zij vormden de basis voor de Gereformeerde Kerk aldaar. In 1944 werd het dorp vrijwel geheel verwoest door geallieerde beschietingen. * WikipediA Genderen in het Land van Heusden en Altena wordt in de tweede helft van de 11e eeuw vermeld op een goederenlijst van de abdij (als Ganderon).Het dorp lag op de zogenoemde Dussense stroomrug, die een in de Late Middeleeuwen verdwenen arm van de Oude Maas markeert en waarop de nederzettingen Meeuwen, Eethen, Genderen en Aalburg zijn gevestigd. Bij de Sint Elisabeths-vloed van 1421 drong het zeewater door tot dicht bij Heusden en jaren later stonden landerijen bij Genderen en Aalburg nog onder water. In de Beschryvinghe van het Landt van Heusden uit 1651 wordt over het dorp geschreven: t Is een oude traditie dat Genderen eertijdts tot een Stadt zy ghedestineert ende gheconcipieert gheweest. Dese traditie wordt versterkt door dien de straten daer recht ende breedt ligghen en komen uyt in een groot pleyn, zijnde een bequaem marcktpleyn. Haaks op deze opvatting staat het feit dat het aantal inwoners altijd gering is geweest; in 1375 37, in 1477 48, in 1494 31, in 1514 28 en in 1550 67. In 1749 wordt vermeld dat er bij de kerk een toren staat uit de 13e eeuw en dat het dorp is omringd door hop en hennepvelden. In 1375 wordt in Vlijmen in Brabant vermeld Peter van Genderen, die bij een bede wordt aangeslagen voor 25 pond. In 1386 wordt in Genderen met grondbezit vermeld Jan van Genderen. * Met dank aan Jan N.A. Groenendijk In 1257 wordt een Dirk van Genderen,schepen van Aalburg genoemd en Jan van Heusden junior als getuigen bij een schenking van vijf bunders landen door Jan Heer van Heusden. 1 bunder is 1,29 hectare In ca. 1280 geboren te Altena Wouter Woutersz. van Ghenderen, schepene van Dordrecht 1324 In 1368 worden de kinderen van Jan van Genderen genoemd te Baardwijk In 1375 wordt in Vlijmen in Brabant vermeld Peter van Genderen, die bij een bede wordt aangeslagen voor 25 pond. 1383 Een wonder in den Bosch Het is leuk te weten dat er eenbericht bestaat uit 1383 over een wonder dat is beschreven in het processie boek van de O.L.Vrouwe processie in de St-Jan te Den. Bosch Het was 24 april in het jaar 1383, Gerrit van Genderen liep met zijn zoon Peter, vrouw Emgard en buren vanuit hun woonplaats Andel naar Den Bosch. Elk jaar, nu dus nog, vindt er op 24 juni een processie plaats. Deze Maria plek had al diverse wonderen vericht ten behoeve van zieke mensen. Al sprekende over deze bedevaart, met haar mirakelen liepen ze door de bossen en velden van het Brabantse land. Van uit heel Europa stroomde de bedevaartgangers toe. Endoch het noodlotsloeg toe, bij het door waden van de rivier gleed Peter uit. Ongrijpbaar voor de andere, en verdronk. Meegedreven door de stroom van de rivier was het moeilijk hem aan de kant te krijgen wat na een uur pas lukte. Het vermeende corpus werd meegedragen naar Den Bosch en ter zalving voor het Maria beeld gelegd, en het wonder geschiedde, Peter van Genderen stond op van deze devote plaats en bad samen met vader en moeder hun dank voor dit wonder. En offerde het gewicht van Peter met wijn en weit. Aldus geschiedde opgetekend in het mirakelen boek van de St-Jans kerk te Den Bosch, in de kerk van Onze Lieve Vrouw Broederschap . Op 11 mei 1383. * Met dank aan Gerard van Genderen ( Groninge ) In 1386 wordt in Genderen met grondbezit vermeld Jan van Genderen In 1386 wordt Johan van Genderen Robertz. als borg vermeld te Genderen * Genealogie Heren van Heusden. Door N. L. van Dinther 2013 Repertorium op de lenen van de hofstede te Heusden 1246 1650 J.C. Kort. Digitaal Oorkondeboek Noor Brabant In 1401 wordt Arnout Spiering van Genderen vermeld bij erven van 8 morgen land een morgen land is wat men op een ochtend kon ploegen +/- 1hectare vermoedelijk gehuwt met IJde Heijnen, wijf van Ghenderen * www.hogenda.nl In 1402 Jan van Ghenderen doodschuld betaald na de dood te Genderen In 1402 Pieter van Genderen vermeld te Gouda In 1407 Wiliam Pieter van Genderen vermeld als borger vaders huis ( in den regenboghe ) Gouda In 1484 te Keulen intredegeld Illustere Lieve Vrouwen broederschap meester Elyas van Ghenderen * Illustere Lieve Vrouwen broederschap, BHIC 1520 Het Oud Utrechts Stadhuis Anno 1520 de Dombouwmeester Mr. Claes Mertens. maakte zelf het plan voor den nieuwen gevel van het Stadhuis en de modellen der ornamenten. Uit de stedelijke rekeningen kunnen wij ons een vrij nauwkeurige voorstelling vormen van het weidsche monument. De gevel was, naar wij vernemen, versierd met 24 beelden, staande op capitelen" onder tabernakels. Jacob van Ghenderen (een beeldhouwer, die destijds te Utrecht veel naam had) hij vervaardigde er zeven. * http://www.delpher.nl/ Gevonden in 1953 of 1954 tijdens opgravingen in de Lange Nieuwstraat, Utrecht. Bij dit beeld horen nog twee fragmenten van andere heiligenbeelden (inv.nrs. 2049-2050). Gezien hun opmerkelijke afmetingen moeten de beelden afkomstig zijn van een groot kerkgebouw. Het westportaal van de Domkerk van Utrecht was versierd met monumentale heiligen- en bisschopsbeelden. In 1502 werden voor dit portaal vier grote beelden, ook 'mairschalken' genoemd, door Jacob van Genderen gemaakt. * http://centraalmuseum.nl/ Op 19 februari 1648 schrijft kapitein Jacob Genderen en Onno Lijphart, in het fort Margaretha in Pariba een brief aan president en raden van Brazili. * Inventaris van het archief van de Oude West-Indische Compagnie. Op 17 november 1670 wordt gedoopt te Tienhoven Jannigje van Genderen dochter van Ghijsbert Aertsz van Genderen en Marigjen Louweris, doopgetuigen Marigje Aerts van Genderen Aantal naamdragers van Genderen 977 in Nederland bij de volkstelling in 1947. Groningen 2 / Friesland 2 / Drente 0 / Overijsel 2 / Gelderland 115 / Utrecht 74/ Limburg 0 / Amsterdam 95 / No. Holland 33 / Den Haag 26 / Rotterdam 101 / Zu. Holland 495 / Zeeland 0 / No. Brabant 32 / in 2007 waren het er reeds 1586 * Meertens Intstituut. In Belgie 20. In Frankrijk (1941 / 1965) 2 (1966 / 1990) 2 Er zijn zeven takken van Genderen waarvan de oorsprong in de Bommelerwaard ligt Vermoedelijk wel familie maar noch niet te verbinden tot heden. Tak VI is uit Gendringen ( Gelderland ) en heeft tot heden niets te maken met de andere takken deze tak is lang verkeerd verbonden geweest met Genderen ( Noord Brabant ) Tak I. Jan van Genderen, geb. ca. 1510 wonende te Zaltbommel met als wapen twee dwarsbalken van keel, op het helmteken 2 paardenpoten Tak II. Peter van Genderen geb. ca. 1500 wonende te Slijkwel deze tak had als wapen, een merk, helmteken een vogel aansluitend hier in deze tak Johan Jan Hendricksz. van Genderen Tak II BIS met de tak van Genderen Stort Tak III. Gerard ( Gerrit ) Jansz. van Genderen, geb. ca. 1570 met als wapen, drie ossenkoppen, helmteken een ossekop Tak IV. Wouter van Ghenderen. geb. ca. 1280 wonende te Dordrecht zegelde met twee rechtopstaande afgewende vissen Tak V. Pieter Janssen van Genderen, geb. ca. 1660 Tak VI. Damis Dircksz. ( van Genderen ) geb. ca. 1610 Gendringen Gelderland deze tak heeft tot heden niets te maken met de andere takken en is lang verkeerd verbonden geweest met Genderen ( Noord Brabant ) Tak VII. Arij Arjen Adriaan van Genderen, geboren Zaltbommel ca. 1675 mogenlijk zoon van Sander en Jenneke Ariensdr. uit Tak I Tak VIII Willem van Genderen, geb. ca 1665 tamboer onder de Engelse Capt. Alexander Lamy Indien niet anders aangegeven zijn de hierna volgende gegevens afkomstig van Paul van Genderen; gebruik makend van de volgende bronnen. * Rijks Archief Antwerpen * Gemeente Archief Amsterdam * Gemeente Archief Urecht * Geschiedenis van Dordrecht tot 1572, Nederlandse Leeuw, Batavia Illustrada * Streekarchief Bommelerwaard Doop Trouw Begraaf boeken ( DTB ) * Hist. Vereniging Sliedrecht, Genealogie-Alblasserwaard * Zoekakte.NL - FamilySearch voorheen Genver, * GTMWB waarbij gebruik is gemaakt van akten uit het oud-rechterlijk archief van Meerkerk Genealogisch Tijdschrift voor Midden en West Brabant en de Bommelerwaard * Van papier naar digitaal van Hans den Braber en Herman de Wit * WieWasWie voorheen Genlias * En vele andere digitale instellingen * Met dank aan Gerrit van Genderen ( Geldermalsen ) Arjan van Genderen, Tony van Genderen, Fam. van den Hoven van Genderen, Nico van L. van Dinther, Bas Lissenburg, Jan Nicolaas Adriaan Groenendijk. En natuurlijk aan alle medewerkende families van Genderen aan onze stamboom Tak I Jan. van Genderen I. Jan van Genderen, geboren ca. 1510 wonende te Zaltbommel , trouwt NN Uit dit huwelijk a. Michiel Jansz van Genderen, volgt II.1 II.1 Michiel Jansz van Genderen (ouders onder I geboren ca. 1535 wonende te Zaltbommel , overleden ca. 1618/1622 zoon van Jan van Genderen en NN, trouwt NN Rijckendr, vader NN Rijcken geb. ca. 1490 Uit dit huwelijk a. Jan Michielsz. van Genderen, volgt III.1 b. Dingeman (Dignum-Dingen) Michielsz van Genderen, volgt III.2 c. Hendrik Michielsz. van Genderen, geboren Zaltbommel Op 17 mei 1614 Recht.Arch.Meerkerk: ORA invnr 2, Hendrik Michielsen ( ziekelijk te bed ) testeert. Zijn erfgenamen zijn: 1. Jan Michielsz.: 11 hond land gelegen tot Genderen genaamd Marigen Stucken nog 2 morgen aldaar aan de dijk genaamd de Cuijll; nog 3 hond gelegen in de Bende; nog de helft van 200 gld. die de Wollewever won. tot Bommel schuldig is. 2. de kinderen van zijn broer Dingen Michielsz., de helft van 3 morgen aan de Noordseweg genaamd Peter Jans camp nog de helft van 1 morgen op Bloemendaal op Heeswijck; nog deel van de Ganscapen groot 13 hond met de helft van 1 morgen Souwens; nog 1 morgen op Genderen genaamd Berbersmorgen nog de helft van 200 gld.van de Wollewever won. tot Bommel nog de helft van een brief van 6 gld. jaarlijks, sprekende op Jans Petersz. te Goudriaan; nog alle have en goed zoals beesten etc., 3. zijn zusters dochter Lijntien Anthonisdr., 3 morgen hond op Genderen genaamd het Rijckxweer 4. de huisarmen alhier : 12 car.gld. 17-8-1622 Hendrick Michielsz. als man en voogd van Cuynneera Adriaensz., weduwe van Cornelis Schrevelsz., machtigen Willem Jansz. van Ackoy, schout, om voor hen met eenen Jan Schrevelsz. te kavelen 3 morgen land, die zij met Jan Schrevelsz. gemeen hebben op Middelbroek en door Comelis Schrevelsz. zijn nagelaten..* CDR. van H de Bruin d. Joesken Michielsdr. van Genderen, volgt III.3 III.1 Jan Michielsz. van Genderen (ouders onder II.1 geboren ca. 1555 wonende te Zaltbommel NL , overleden Zaltbommel 28 augustus 1600 zoon van Michiel Jansz van Genderen en NN Rijckendr trouwt(1) NN Reniersdr. Hillensberch, ouders Reinier van Hillensberch en Adriana Wolter Gijsbertdr.(de Cock) van Delwijnen, trouwt(2) Marike Jan Dirck Goossendr. van den Oever * Streekarch. Bommelwaard Uit het eerste huwelijk a. Victoria Jansdr van Genderen, trouwt ca. 1607 Jan Peter Gerritsz. van den Oever, geboren 1562 , overleden 1626 beroep Schepen van de Hoge Bank van Zuilichem, olieslager te Zaltbommel wednr. van Agnes van ( Waerdenburg ) Weedenborch overl. 27 oktober 1606 begr. met grafzerk in de st Maartenskerk te Zaltbommel Uit het tweede huwelijk b. Michiel Jansz van Genderen, volgt IV.1 c. Rijckart Jansz van Genderen, schipper, woonde in 1602 te Culemborg d. Reinier Jansz van Genderen, geboren 1579 ondertrouwt Zaltbommel 27 november 1619 Baetge Lambertdr de Groot, wed. van Aart Petersz Glummer, overleden 13 mei 1648 Reinier is herbergier in 'de Bentum' in de Korte Steigerstraat te Zaltbommel e. Jan Jansz van Genderen, volgt IV.2 III.2 Dingeman (Dignum-Dingen) Michielsz van Genderen (ouders onder II.1, geboren ca.1557 woonde op 1581 te Genderen van af 1588 te Meerkerk zoon van Michiel Jansz van Genderen en NN Rijckendr trouwt Klaasje ( Claesken Claesdr. ) Wesselsdr, overleden < 5 oktober 1656 wordt in aktes vermeld als Claesdr. en Wesselsdr. dit gezin woonde aan de Souwendijk te Meerkerk In de aanvullingen genealogie Doedijns: 31-5-1576: Dat Jan Rijcken en DINGEN MICHIELS en mede vervangende Jan Dedijn (Doedijn) Adriaenssen, Henrick Lenaerts, Corst Lenaerts, Pauwels Aerts gehuwd met Anna, Kathelijn wed. Balthesaer Adriaenssen de Best met voogd Willem Baltus haren zoon, ALLEN ERFEGENAMEN van PETER RIJCKEN en Hestien Lenaertsdr. Zij vertegen land te Aalburg t.b.v. Aernt Augustijnen. Heusden R 410 fol.15 van 31-5-1576 en R 450 fol.58vo van 31-5-1576 In de genealogie Doedijns door Piet Sanders komt o.a. voor: 8-1-1578: Lambert Huijbertsen (van der Plas, procureur) als gemachtigde van Cornelis die Becker, wonend te 's-Hertogenbosch en dezelfde uit naam en van wegen Mr. Jan Boot raet ordinaris van zijne Met(Majesteit?) rekenkamer in Brabant heeft vervolgt DINGEN MICHIELSSEN voor hem zelf en Jan Doedijns, schout te Genderen als vader en voogd van RIJCKAART JANSEN, zijn zoon, gearresteerden voor dat zij gearresteerden gezamenlijk " derscant ofte elxc een besonder hem schildich sijn de somme van hondert ende dertigh car. guldens etc. " Heusden R 272, ongefol. geding, GTMWB 2001 blz. 123 14-1-1578: Jan Doedijn, schout van Genderen, als vader en voogd van Rijckaert Janssen zijn zoon. Heusden R 272 fol. 5, 14-1-1578 en R 592 fol. 198 1578/79. zie voor beide vermeldingen GTMWB 2004 blz. 52. Deze kunnen we noch niet plaatsen: Adriaen Adriaensz van Genderen, geb. 1570 Huwt > 1594 Agnes Peters Doedijns, geb. 1570 overl. 1638 Dochter van Peter Joosten Doedijns 1540 1604 en Magriet Jan Barends van der Dussen 1545-1593 15 juni 1588 Meerkerk ORA inv.nr. 57, Dinghen Michielsz. van Genderen, geh. Claesken Claesdr., opposeert de panding gisteren gedaan door Willem Ernstz. 3 februari 1593: Dignum Michielsz. wordt beleend voor Klaasje Wesselsdr., zijn vrouw, bij overdracht door Gijsbert Nikolaasz. met een stuk land op Meesterveld groot 4 morgen, strekkend van de nieuwe wetering door de zijdwinde naar de meer naast de kerk van Meerkerk en reewijs langs de reesloot bij de zijdwinde. * Ons Voorgeslacht 1985 blz.599-600, J.C. Kort, Leenhoven van de Heren van Vianen, lenen Meerkerk nr. 81. 30 oktober 1600: Hendrick Michielsz. als momber en voogd van de weduwe en kinderen van zijn broer Dingman Michielsz., eisers contra Peter Dirck Geerloffsen, gedaagde 17 mei 1614: De kinderen van Dingen Michielsz. worden als mede-erfgenamen genoemd in het tetament van hun oom Hendrick Michielsz. Zij verkrijgen de helft van 3 morgen aan de Noordseweg genaamd "Peter Jansz. camp" nog de helft van 1 1/2 morgen op Bloemendaal op Heeswijck; nog 1/4 e deel van de " Ganscampen" groot 13 hond met de helft van 1 morgen Souwens; nog 1 morgen op Genderen genaamd "Berbersmorgen" ; nog de helft van 200 gld., die de Wever, etc.; nog de helft van een brief van 6 1/2 gld. jaarlijks, sprekende op Jas Petersz. te Goudriaan; nog alle have en goed, zoals beesten etc. Meerker, ORA inv.nr 54, d.d. 27 juni 1623 Claesien Claesdr., wed. van Dingen Michielzs., won. te Meerkerk, machtigt haar zoon Maghiel Dingensz., wonend te Genderen, op de begrafenis van Hendrick Michielsz. ten huize van de voorschrevene gehouden. 19-11-1654: Bij de verkoop van de nalatenschap van Willem Claesz. (van der Steeghen) door o.a. Willem Claesz. (van der Steeghen) wordt melding gemaakt van goed te Genderen afkomstig van wijlen Dingen Michiels soon (van Genderen). GTMWB 1986, blz. 263, zie bij Lijsken Gielen van Genderen Uit dit huwelijk a. Hendrick Jan Dingenz. van Genderen, Vermoedelijk is Hendrick Jan Dingenz. de eerst geboren zoon van Dingeman (Dignum-Dingen) Michielsz van Genderen wegens de verwijzijng patroniem Dingenz. nog in onderzoek !!!!! Hendrick Jan Dingenz. van Genderen, Procureur voor de vierschaar van Heusden in 1615 overleden en begraven Heusden 28 september 1625 huwt Maria ( Adriaensdr Maijken ) van Cuijck, overleden en begraven Heusden 28 / 30 oktober 1625 dochter van Adriaen Jansz. van Cuijck en Heijltje Cornelisdr. van der Verwen, * Nederlandse Leeuw ( kerk te Heusden ) Hier leyt begraven Henderick Janz. van Genderen, sterf den 28 september 1625 en Maria van Cuijck sijne huysvrouwe sterf den 28 October 1625. Zij testeerden10 Sept. 1625 en vielen spoedig daarop ten offer aan de hevige pestziekte die in dat jaar de stad teisterde. Mannelijk wapen: 3 jachthoorns en in het hart een molenijzer ; vrouwelijk wapen: 3 palen van vair en een schildhoofd beladen met een rad. de wapens gedekt door een helm met als helmteeken een antieke vlucht. uit dit huwelijk 1. Judith van Genderen, huwt Heusden 25 maart 1639 Dirck Crabbe, geb. Gorkum 2. Elizabeth van Genderen, gedoopt. Heusden 11 maart 1622 huwt Jan van Asten, kinderen a. Joannes van Aste, gedoopt Bergen op Zoom 27 maart 1653 doopgetuige Judith van Genderen b. Henrica van Aste, gedoopt Bergen op Zoom 13 juli 1655 3. Jan van Genderen, gedoopt Heusden 9 augustus 1624 in 1643 soldaat in de compagnie van de heer van Beverweerd in Staatse dienst. * Ons Voorgeslacht', jrg. 52 (1997), DE LENEN VAN DE HOFSTEDE HEUSDEN, 1246 1650 wordt hier ook vermeld: Johan van Genderen Robertz. van 1386 b. Michiel ( Machiel ) Dignesz van Genderen , volgt IV.3 c. Ryck Dingese van Genderen, volgt IV.4 d. Claes ( Nicolaes ) Dingemansz. van Genderen, volgt IV.5 e. Maeyke Dignumsdr van Genderen, f. NN Dignumsdr van Genderen, trouwt Jan Aertsz van Wel Uit dit huwelijk: 1 Mels van Well, gedoopt te Meerkerk op 5 augustus 1626 kint is overleden (doopgetuige was Vader en Bestevader). 2 Dingetje van Well, gedoopt te Meerkerk op 4 oktober 1628 (doopgetuigen waren Swager Frederick Jacobsen, Bestemoeder Claeske Dingens en Meue Mayke Dingedr.) De bestemoeder (=grootmoeder) Claeske Dingens is identiek met Claesje Wesselsdr. de vrouw van Dignum Michielsz. De meue Mayke Dingedr. is de tante. 3 Aert van Well, gedoopt te Meerkerk op 11 november 1632 (doopgetuigen waren Lambert Aertsz. van Well en Maijke Dingens). 4 Lambert van Well, gedoopt te Meerkerk op 3 mei 1640. III.3 Joesken Michielsdr. van Genderen (ouders onder II.1), geboren Zaltbommel NL , dochter van Michiel Jansz van Genderen en NN Rijckendr trouwt 1580 Anthonis Hendriksz van Genderen, geboren 1556 woonend te Meerkerk Uit dit huwelijk a. Lijntien Anthonisdr. van Genderen, IV.1 Michiel Jansz van Genderen (ouders onder III.1), geboren < 1577 wonend te Hurwenen , begraven in de Sint Maartenskerk te Zaltbommel 8 maart 1656 zoon van Jan Michielsz. van Genderen en Marike Jan Dirck Goossendr. van den Oever, trouwt NN Uit dit huwelijk a. Maike Michielsdr van Genderen, trouwt Zaltbommel 23 april 1643 Goverd Jansen b. Gijsbert Michielsz van Genderen, volgt V.1 c. Lijntie Michielsdr van Genderen, trouwt Zaltbommel 8 september 1644 Jacob Petersz Nagel j.m. van Zaltbommel d. Reinier Jan Michielsz van Genderen, e. Dirk Michielsz van Genderen mogenlijk gaat het over deze Dirk Poederooijen RA268, 1657. Fragmet uit de boedelrekening van de weduwe van Dirk van Genderen Eerstelijk ses mergen weijland metten laste van 6 roedt ende 7 duijm dijcx gelegen tot Andel in de Altenaese schouwe met noch (niet ingevuld) tijns. * Jos de Kloe IV.2 Jan Jansz van Genderen (ouders onder III.1), overleden 17 juni 1638, begraven Zaltbommel in de Sint Maartenskerk , zoon van Jan Michielsz. van Genderen en Marike Jan Dirck Goossendr. van den Oever, trouwt Zaltbommel 23 februari 1630 Huibertje Boshuijs, vader Aert Boshuijs Jan is rentmeester van de Heerlijkheid Zuilichem, schout ald.,schepen in de Hoge Bank van Zuilichem. In 1630 trad Jan als rentmeester in dienst van de bekende diplomaat en veelzijdig begaafde geleerde Constantijn Huijgens, welke in maart van dat jaar de heerlijkheid Zuilichem kocht. Jan beheerde behalve de heerlijkheid ook nog 2 geseculariseerde kerkelijke goederen ald., nl de vicarie van St-Jan en het plaatselijke pastoriefonds. Na Jans dood in 1638 volgde zijn weduwe Huibertje Boshuys hem op, tot zij in 1645 hertrouwde met Matthijs van Andel, welke toen, tot zijn dood in 1657, rentmeester was Uit dit huwelijk a. Johan van Genderen, volgt V.2 b. Reimert Janse van Genderen, huwt Baetgen Lamberts, IV.3 Michiel ( Machiel ) Dignesz van Genderen (ouders onder III.2), geboren wonende te Genderen geb. ca. 1595 zoon van Dingeman (Dignum-Dingen) Michielsz van Genderen en Klaasje ( Claesken Claesdr. ) Wesselsdr, trouwt een onbekende vrouw Uit dit huwelijk a. Dignum Michielsz van Genderen, volgt V.3 b. Lysken Gielen van Genderen, geboren Genderen NL, jongedochter uit Meerkerk , Trouwt te Genderen voor de kerk 31 december 1645 Willem Claesz van der Steeghen, secretaris te Genderen Dit huwelijk is opgegeven door Gerrit van Genderen te Geldermalsen in zijn brief van 23 juni 1998. Deze akte bevestigd het huwlijk van Lysken ( Lijsbeth van Genderen met Willem Claesz van der Steeghen ) NA Heusden 4022, dd. 29-12-1680, notaris Francois van Walraven Willem Claesse van der Steeghen,secretaris te Genderen, weduwnaar van Lijsbeth Michielse van Genderen, geassisteerd door Nicolaes van der Steeghen,schout te Genderen ende Adriaen van der Steeghen zijn broers, mitsgaarders Jacob Gerritsen Goede, zijn zwager, als bruidegom, ter eenre, ende Judit Joosten Tamerus, meerderjarige dochter, wonend te Genderen,geassisteerd door Bartel en Cornelis Tameris, haar broers, als bruid. De akte gaat over de huwelijkse voorwaarden. Ondertekend door Judick Josten Tamerus, Cornelis Josten Tamerus en Barthelomeus JoostTamerus. (spelling namen conform de akte en de handtekeningen).*Met dank aan Bram de Jong In de genealogie van der Steeghen te Genderen door Machiel van Wijk in GTMWB 1983 blz. 230 e.v.worden de volgende personen opgenomen: I: Claes Claesz. (van der Steeghen) geb. ca. 1555 (op 12 juni 1584 oud 28 jaar),schout te Genderen, gehuwd met Henderiksen Joosten Doedijns dochter Joost Adriaen Doedijnsz. schout van Eethen. uit dit huwelijk o.a. II-1: Claes Claesz. (van der Steeghen), geb. ca. 1585, schout van Genderen, gehuwd met Aghneesken Willemsdr. (de) Poorter. uit dit huwelijk oa. III-1: Willem Claesz. (van der Steeghen), secretaris van Genderen tr. 1e Johanna NN. waaruit 3 kinderen tr. 2e 31-12-1645 Lijsken NN (onleesbaar, mogelijk Chielendr., zij is afkomstig uit Meerkerk en wordt in de brief van Gerrit van Genderen genoemd: Lijske Gielen van Genderen. tr. 3e Judith Joostdr. Tameris, waaruit 2 kinderen. IN GTMWB nr.4 van december 1986, blz. 261 ev. geeft Machiel van Wijk de volgende aanvullingen: De zoons van Claes Claesz. met naam Willem Claesz. en Claes Claesz.reden op 19-11-1654 op als bloedvoogden van de kinderen van hun overleden oom Willem Claesz. (van der Steeghen) den ouden, zij verkopen dan o.a. (zie nr. 8) ontrent ses ende een halff hondt lants gelegen tot Genderen gecommen van wijlen DINGEN MICHIELS SOON (VAN GENDEREN), belent (oost) Adriaen Willemssoon van Aelburch (west) de voornoempte Willem Claesz. erve, streckende van de Vluert aff noortwaert op tot de Heer Sebastiaen Beelaerts erve toe, ten behoeve van de Wel.Ed.: jhr. Johan van Balveren.Vercoft voor 221 gulden in (2 termijnen) (idem folio 78 Heusden R 487) (Hij was weduwnaar van Johanna NN.) IV.4 Ryck Dingese van Genderen (ouders onder III.2), geboren Meerkerk NL , gedoopt 1600 zoon van Dingeman (Dignum-Dingen) Michielsz van Genderen en Klaasje ( Claesken Claesdr. ) Wesselsdr, trouwt(1) Meerkerk, 3 proclamatie 24 december 1625 Adriaantje Lambertsdr., weduwe: van ( Amberg ) Ambers, trouwt(2) Meerkerk 19 mei 1633 Bertge Petersdr. de Rie, geboren Lexmont NL 1595 vader Pieter Jansz de Rie geb. Lexmond/Achthoven ca. 1560 en IJfje Wijnands wed. van Willem Herbertsen, timmerman tot Meerkerk Bertgen Peters de Rie huisvrouw van Rijck Dingensen is lidmaat tot Meerkerk ca. half 1638. Register der communicanten ende lidmaten tot Meerkerk bij de komst van ds. Tobias Velthuyse ca. half 1638 * Leenhoven van de Heren van Vianen + cdrom de Bruin 25-7-1656: Comp. Marrigje Wiggers huisvrouw van Dirck Gerrits wonende Meerkerk oud omtrent 45 jaar ten verzoeke van Rijck Dingensen een verklaring. RA Meerkerk inv. nr. 23, 1651-1679, ongefol.,zie cd-rom H de Bruin. 5-10-1656: Rijk Dignumsz. beleend voor drievierde en Leentje Klaas, zijn nicht, voor een vierde bij dode van Klaasje Wessels, zijn moeder met een stuk land op Meesterveld te Meerkerk (zie ook bij zijn vader) Ons Voorgeslacht 1985 blz. 600 etc. 27-5-1659: Rijck Dingents is de oom van Leentje Claas dochter Claes Dingents en Jannegen Tonis.(zie ook aldaar) Weeskamer nr. 11 Meerkerk, weesboedel rekeningen 1657-1659, zie cd-rom H de Bruin. Uit het eerste huwelijk a. Catelijntgen Rycksdr van Genderen, gedoopt Meerkerk 21 november 1624 ged. voor het huwlijk Meerkerk 21 november 1624: vader Rijck Dingese bij Ariaentgen Lambertsdr get. Stees Ariens Decker, Janneke Aertsdr, Adriaentgen Dircks dienstmaecht van W.Albhert Schalcken. De vader, vermits hij se noch niet getrout hadde, weijgerde over de doop van het kint te staen. b. Dingena Rycksdr. van Genderen, gedoopt Meerkerk NL 2 april 1626 De meu Maeike Dingensdr. is de tante of te wel de zus van de vader Ryck Dingensz., (doopgetuigen waren Aerts Jansen van Wel, de Meu Maeijke Dingensdr., en Janneke Anthonisdr. Huisvrouw van Niclaes Dingens) tr. Meerkerk 1 procl. 15 oktober 1648 Geerit ( Gerrit ) Hendricksz. Rietvelt. jm. van Ameide uit dit huwl.: 1. Adriaentgen Rietvelt, geb. Meerkerk NL 3 november 1650 2. Ariaentie Rietvelt, geb. Meerkerk NL 2 september 1655 c. Elisabeth Rycksdr van Genderen, volgt V.4 d. Adriaen Rycksz van Genderen, gededoopt Meerkerk NL 10 mei 1632 doopgetuige was Sebastiaen Uit het tweede huwelijk e. Peter ( Pieter ) Rycksz van Genderen , volgt V.5 f. Zijchjen Rijck, geboren Meerkerk NL , gedoopt 8 oktober 1638 g. Miggiel Rijcksz ( van Genderen ), geboren Meerkerk NL , gedoopt 30 september 1641, getuige niet vermeld IV.5 Claes ( Nicolaes ) Dingemansz. van Genderen (ouders onder III.2), geboren Meerkerk NL na 1595 zoon van Dingeman (Dignum-Dingen) Michielsz van Genderen en Klaasje ( Claesken Claesdr. ) Wesselsdr, trouwt Meerkerk, voor de kerk 27 februari 1626 Janneke Anthonisdr Theunis Claes Dignumsz wonende te Meerkerk aan de Souwendijk ca. 1638. Jannichje Theunis huisvrouw van Claes Dingensz. aan de Souwendijck is lidmaat te Meerkerk. Register der communicanten ende lidmaten tot Meerkerk bij de komst van ds. Tobias Velthuyse ca. half 1638 * cd-rom H de Bruin 27-5-1659: Jannegen Tonis eerst weduwe van Claes Dingents ende nu huisvrouw van Jan Splinters, weeskind Leentje Claas, Rijck Dingents is oom.Weeskamer nr. 11 Meerkerk, weesboedelrekeningen 1657-1659 Uit dit huwelijk a. Dingetje (Digna) Claesdr van Genderen, gedoopt Meerkerk NL 3 december 1626 (doopgetuigen waren Oom Rijck Dingensen, Tante (meu) Maeijcke Dingense en Maeijcken Theunis) tr. Meerkerk 1 procl. 27 maart 1647 / Arkel 22 april 1647 Jacob Danils Rietveld geb. 1609 wedr.van Ameiden, * de tak Rietveld verder uitgewerkt bij : http://www.genealogieonline.nl/stamboom-rietveld uit dit huwelijk.: 1. Claes Dinghens Rietveld, geb. Meerkerk NL 15 maart 1648 2. Claes Rietveld, geb. Meerkerk NL 20 mei 1649 3. Daniel Jacobs Rietveld, huwt Lijsje Jans. Ottolander 4. Grietje Rietveld, geb. Meerkerk NL 13 maart 1664, get. Grietje Louweris b. Neeltgen (Leentgen) Claesdr van Genderen, ged. Meerkerk NL 25 december 1638 V.1 Gijsbert Michielsz van Genderen (ouders onder IV.1), geboren Zaltbommel NL ca 1615 , overleden Zaltbommel januari 1712 zoon van Michiel Jansz van Genderen en NN trouwt(1) Zaltbommel 12 maart 1643 Maeyke Sanders van Tuil, trouwt(2) Zaltbommel ondtr. / tr. 12 / 28 december 1658 Gerike Jacobs, geboren Zaltbommel NL ca. 1660 , overleden voor 23 april 1713 *Gerrit van Genderen + DTB Zaltbommel + Wout van Vuuren Uit het eerste huwelijk a. Jenneke van Genderen, geboren Zaltbommel NL ca. 1644 ondertr. Zaltbommel 30 januari 1676 Johannes Jansen j.m. van Heusden b. Sander van Genderen, volgt VI.1 Uit het tweede huwelijk c. Maijke van Genderen, geboren Zaltbommel NL ca. 1660 trouwt ca. 1698 Peter (Pieter ) Walravensz. van Haaften, gedoopt Haaften NL 25 november 1660 zoon van Walraven Janssen, hij werd ook Walraven Jansz. van Haaften genoemd uit dit huwelijk: * Doopboek Haaften 1. Peter Walraven van Haaften, ged. 7 oktober 1694, huwt Catharina Geurtse van Housselt 2. Gijsbertus van Haften, gedoopt 12 september 1697 3. Johannes van Haeften, geb. Haaften NL 23 oktober 1701 huwt Anneke van Weelden V.2 Johan van Genderen (ouders onder IV.2), geboren ca. 1630 op het kasteel te Zuilichem overleden 25 december 1684, begraven Zaltbommel 8 januari 1685 zoon van Jan Jansz van Genderen en Huibertje Boshuijs, trouwt(1) Haaften 8 juni 1651 Juffr. Anna Stoute, geb. Driel NL ca. 1630 overleden Zaltbommel 1 december 1651 begr. ST.Maartenskerk Zaltbommel trouwt(2) Zaltbommel 10 mei 1653 Geertruid van Bueren, geboren Zaltbommel NL 1640 overl. na 1706 wed. van Johan Hurnius , ouders Dirk Caspersz van Bueren en Elisabeth Aartdr Glummer kind uit huwl. met Johan Hurnius, Elisabeth Hurnius geb. ca 1651 .huwt. Dingeman van Hemert Johan werd lidmaat van de Zuilichemse kerk in 1658 met attest van Zaltbommel. Johan van Genderen, Wettige drager van het boven vermelde wapen en zegelrecht van 2 oktober 1668. Rentmeester van de Heerlijkheid Zuilichem, schepen in de Hoge Bank van Zuilichem, schout en buurmeester ald., heemraad in de Hoge Dijkstoel van de Bomme-Lerwaard, leenman van het huis Haaften en de Drakenborch, eigenaar van het huis het Vlierbosch te Zuilichem. In 1657 volgde Johan zijn stiefvader Matthijs van Andel op als rentmeester van Zuilichem. Voor 1680 werd hij door Constantijn Huygens ontslagen, nadat deze hem maandenlang op de Gevangenpoort in Den Haag had laten gijzelen, omdat hij weigerde Huygens de penningen uit te betalen waarop deze meende recht te hebben. Hij was de belangrijkste tegenstander van Huygens in diens conflict met de Zuilichemse zevengevers, wat aanleiding gaf om te komen tot de Gereformeerde dijkrechten van de Tieler- en Bommelerwaarden in 1683. Huygens noemde in een brief Jan dan ook een geboren guyt ende daerenboven mijn gesworen vijand. Johan kwam als enige uit Zuilichem voor op de Lijste van personen Inden Ampte van Tielre en Bommelreweerden soo geoordeelt wordt te konnen opbrengen eene somme van drij hondert gl, dit betrof een gedwongen lening aan het kwartier van Nijmegen i.v.m. de dreigende oorlog in 1672. Bank van Zuilichem 677 fol 133, dd 5-4-1670 Theodora van Buren weduwe wijlen Johan Hurnius in leven secretaris ende canonick van de Jans capitelen tot Utrecht en Wijck respertine met een gecoren momber heeft verclaert in sijn waerde ende geheel te laeten soodanige testamentaire dispositie als sij voor desen met haeren man, den voorschreven Hurnius mochte gemaeckt ende overjegenen hebben, ten waere deseleige dese mochte conararieren, in welcken gevallen sij die revoceerde ende meer off anders niet ende nu erder willende disponeren over haere tijdelicke goederen, heeft tot haeren universelen erffgenaeme genomineert ende geinstitueert haere dochter Elisabet Hurnius in alle haere naete laetene goederen, gerede ende ongerede goederen, waer ende ter wat plaerse gelegen, niet van allen uijtgesondert, met bespeeck ende exprasre conditien indien haer voornoemde dochter t eeniger tijt, sonder kint off kinderen nae te laten, deselve werelt mochte affsterueren, dat der selver erffenisse ende goederen sullen succederen op comparantes suster Geertruijt van Buren getrout met Schepen Johan van Genderen, ofte bij voor affbijvicheijt van dien, op der selver kinderen off kints kijnderen bij representatie, sonder dat de voorschreven goederen bij voornoemde Elisabet Hurnius sullen mogen worden beswaert ofte vercocht, ten sij met wil ende consent van haer comparantes swager Johan van Genderen, ofte bij derselver overlijden sijn huijsvrouw Geertruit van Buren voornoemt, in welcken gevallen de penningen van de te vercopene parcelen met haer voorkennisse weder sullen uijtgeset ende belegt werden, die oock de tutele ende voochdije over Elisabet Hurnius vooschreven sullen gelieven t aenveerden ende tot haere mundige dagen waernemen, in cas de comparante immittels mochte comen te sterven, Willende dat dese punetuelick sal naegecomen ende achervolgt worden, tsij als testament, codicil, ofte andere uuterste wille, hoedanich die genaemt souden mogen wesen, ende nae rechten ofte costuijmen best sullen konnen subsisteren ende bestaen, alwaert dat alle gerequieerde solmniteiten niet mochten wesen geobserveert. Van Zaltbommel ontbreken de doopregisters van die tijd, maar tussen 1653 en 1658 zullen daar nog meer kinderen van Johan geboren zijn. in ieder geval een Dirk van Genderen. Uit het tweede huwelijk a. Dirk van Genderen, geboren ca 1654 Dirk werd in 1679 door luitenant Johan Paille te Gameren doodgestoken. * ( bron: 1000 jaar Gameren, door J.N.A. Groenendijk ) b. Johannes (Jan) van Genderen, volgt VI.2 c. Arnout van Genderen, gedoopt Zuilichem NL 12 oktober 1662, getuige Johan van Hurn Arnout had bij Elisabeth Pruijsser te Nieuwaal een onwettige dochter Adriana.van Genderen Deze Adriana, gewesen huisvrouw van Frederik van Loon, machtigde op 12-6-1753 te Ammerzoden, J.F.Maurits het land te ontvangen dat Arnout aan haar gelegateerd had d. Elizabeth van Genderen, ged. Zuilichem NL 27 november 1664 e. Beatrix van Genderen, ged. Zuilichem NL 20 januari 1667, getuige Dirck Schoock en Mettien Boshuys f. Anthonetta van Genderen, ged. Zuilichem NL 20 december 1668, getuige Huibertijn-tien Boshuys g. Reijnier van Genderen, gedoopt Zuilichem NL 9 oktober 1670, getuige Adriaanti Jans, overleden Zuilichem 24 september 1743 * De Vier Heerlijkheden trouwt (1) Zuilichem ondertr. 27 november 1699 28 oktober 1699 Berta Verheij, j.d. van Bommel trouwt (2) vermoedelijk Celiske de Vaal h. Anna van Genderen, volgt VI.3 i. Theodora van Genderen, gedoopt Zuilichem NL 10 december 1673 tweeling j. Adrianus Rudolphus van Genderen, volgt VI.4 V.3 Dignum Michielsz van Genderen (ouders onder IV.3), geboren Genderen NL 1620 zoon van Michiel ( Machiel ) Dignesz van Genderen en NN, trouwt(1) Meerkerk 25 maart 1643 Maria Cornelis van Dam, Huwt als Dingen Michielsen, jongeman uit Meerkerk en, Marchien Cornelis van Dam, jongedochter uit Oudewater, 3 procl., met att. naar Meerkerk 12 maart 1643, trouwt(2) Oudewater 9 mei 1651 Geertgen Ariens, weduwe van Jan Rijcken Dingen Michielsz was timmerman toen hij op 7 april 1644 werd ingeschreven in het poorterboek van Oudewater, met de vermelding: "geboortich van Gendere in 't Lant van Heusden" *cdr UT + cdr ZH + C.H. van Wijngaarden Uit het eerste huwelijk a. Michiel van Genderen, geb. / ged. Oudewater NL 20 april / 1 mei 1644 b. Lijsbeth van Genderen, ged. 20september 1645 Oudewater NL c. Neeltje van Genderen, ged. 15 november 1647 Oudewater NL d. Maria van Genderen, ged. 22 september 1649 Oudewater NL Uit het tweede huwelijk e. Michiel Dingens van Genderen, volgt VI.5 f. Machiel van Genderen, geboren Oudewater NL , gedoopt 18 februari 1657 Machgiel, zoon van Machgiel, knoopmaker. g. Pieter van Genderen, geboren Oudewater NL , gedoopt 13 oktober 1658 Pieter, zoon van Michiel, knoopmaecker h. Willem van Genderen, geboren Oudewater NL , gedoopt 9 november 1659 Willem, zoon van Michiel Michielssen. i. Aaltgen van Genderen, geboren Oudewater NL , gedoopt 29 september 1661 Aeltgen, dochter van Michiel, knoopmaker. Kinderen f,g,h,i: vermoedelijk geen kinderen van Dignum Michielsz. Hij is timmerman wegens vermelding ( knoopmaker ) en het groot tijdsverschil geboortes 1652 / 1657 noch in onderzoek !!! V.4 Elisabeth Rycksdr van Genderen (ouders onder IV.4), gedoopt Meerkerk NL 26 maart 1630 dochter van Ryck Dingese van Genderen en Bertge Petersdr de Rie, ondertrouwt 19 november 1648 , trouwt Meerkerk, voor de kerk 7 december 1648 Cornelis Geerlofsz, geboren jm. van Lakervelt NL doopgetuige van Elisabeth was Jan Aertsen van Wel. Uit dit huwelijk a. Maijken Geerlofsdr ged. Meerkerk NL 21 oktober 1649 b. Dirck Geerlofsz ged. Meerkerk NL 8 mei 1651 c. Adriaentin Geerlofsdr ged. Meerker NL 8 september 1652 d. Willemken Geerlofsdr ged. Meerkerk NL 12 juli 1663 V.5 Peter ( Pieter ) Rycksz van Genderen (ouders onder IV.4), geboren Meerkerk NL , gedoopt 19 april 1635 zoon van Ryck Dingese van Genderen en Bertge Petersdr de Rie, getuige Cornelis Jans de Rie neef, Wijn Petersen de Rie oom v't kind, getuige Jannigje Theunis huisvrouw Claes Dingesz, trouwt Janneke Gerritsdr. 29 mei 1663: Pieter Rijcken, won. op 't dorp, zoon van Rijck Dingemansz. geh. met Baertien Peeters de Rie; Geerit Hendricksen Rietvelt, geh. met Dingen Ricken, en Cornelis Geeloffsen, geh. met Elisabet Rijcken, zijnde voorkinderen van voorn. Rijck Dingemansz., nevens Herber Willemsz. als voorzoon van voorn. Baertien Pieters, en als zodanig kinderen en erfgenamen van Rijck Dingemansz. en Baerien Pieters, beiden zaliger aan voorn. Herber Willemsz., elk hun deel in een huis en erf op 't dorp, noortwaerts de pastorie en zuidwaerts Claes Adriaensz. timmerman, strekkende van de straat ofte Zouwendijk oostwaerts tot de opslag van de Zerick. * cdrom de Bruin + FamS Uit dit huwelijk a. Dirck Petersz van Genderen, geboren Meerkerk NL ca 1653 , begraven Nieuwland 30 april 1708 * FamS. geen verdere info over hem huwl. kinderen ? Hier was lang verwarring met de zoon van Damis van Genderen uit tak VI b. Barsien Petersdr van Genderen, ged. Meerkerk NL 26 oktober 1656 c. Michiel Petersz van Genderen, volgt VI.6 d. Rijck Petersz van Genderen, geboren Meerkerk NL , gedoopt 9 april 1665 e. Anneke Petersdr van Genderen, ged. Meerkerk NL 12 augustus 1666 f. Rijck Petersz van Genderen, ged. Meerkerk NL 13 september 1667 g. Laurens Petersz van Genderen, ged. Meerkerk NL 16 februari 1671 VI.1 Sander van Genderen (ouders onder V.1), geboren Zaltbommel NL ca 1648 zoon van Gijsbert Michielsz van Genderen en Marike Sanderdr van Tuil, ondertrouwt 4 december 1670 , trouwt Zaltbommel 3 januari 1671 Jenneke Ariensdr. * DTB Zaltbommel + http://www.genootschap.van-maaren.nl Uit dit huwelijk a. Maria van Genderen, volgt VII.1 b. Mayke van Genderen, volgt VII.2 c. Aletta van Genderen, volgt VII.3 VI.2 Johannes (Jan) van Genderen (ouders onder V.2), gedoopt Zuilichem NL 19 februari 1660 zoon van Johan van Genderen en Geertruid van Bueren, trouwt Elisabeth Loenius lidm. Veen 23-12-1687, attest. van Brakel en wederom gegeven naar Sommelsdijk. * GTMWB Uit dit huwelijk a. Jan Theodorus van Genderen, gedoopt Zuilichem NL 8 december 1686 getuige Geertruid van Buren en Arnout van Genderen b. Catharina Elisabeth van Genderen, gedoopt Veen NL zondag 1 februari 1688 c. Elisabeth van Genderen, gedoopt Sommelsdijk Veen NL 1 november 1690 d. Jacoba van Genderen, gedoopt Sommelsdijk NL 1 april 1691 e. Geertruijt van Genderen, gedoopt Sommelsdijk NL 1 april, 1961 VI.3 Anna van Genderen (ouders onder V.2), gedoopt Zuilichem NL 10 december 1673 getuige Elisabeth Hurnius en juffr. Catharina Pels, dochter van Johan van Genderen en Geertruid van Bueren, ondertrouwt Zuilichem 4 juli 1705 Arris Casteleijn, ged. Zuilichem NL 16 april 1662 herbergier in 'de Roscam', schout en rentmeester ald., maanmeester van het verschot, ambtslasten en de Meidijkspenningen ald., schepen in de Hoge Bank van Zuilichem, overl. 1722, wednr.van Lijntje van de Camer, z.v. Anthonis Cornelisz. en Teuntje Corstendr. De Rijk. Uit dit huwelijk a. Johannes Theodorus Casteleijn, geb. Zuilichem NL 1 januari 1707 b. Dirk Casteleijn, geb. Zuilichem NL 15 december 1709 c. Cornelis Casteleijn, geb. Zuilichem NL 8 mei 1712 VI.4 Adrianus Rudolphus van Genderen (ouders onder V.2), gedoopt Zuilichem NL 23 juni 1676 zoon van Johan van Genderen en Geertruid van Bueren, ondertrouwt 27 september 1710 , trouwt Zuilichem 16 oktober 1710 Geertruida Lemminck wed. van Niclaas Thiboel te Hedel. Uit dit huwelijk a. Geertruid Niclara van Genderen, gedoopt Zuilichem NL 19 april 1711 ondertrouwt 13 juni 1751 , trouwt Zuilichem 17 juni 1751 Gerardus van Heeckeren, j.m. van Doetinchem * DTB.Zuilichem kinderen : 1. Coradina (Coenradina) (Nicolara) Agata van Heeckeren, ged. Zuilichem NL 18 juni 1752 overl. Zuilichem dinsdag 11 september 1832, 80 jaar oud (oorzaak: Ten gevolge eener slijmziekte) tr. Zuilichem 18 oktober 1770 Egbert Cornelis Klop geb. Aalst NL ca. 1740 Schout,Heemraad in den Hoogen Dijkstoel van Boemelerwaard, President Schepen te Zuilichem zoon van Cornelis Johannes Clop en Jenneke Beijen. kinderen : uit dit huwlijk 9 kinderen stamboom Klop te vinden bij * http://www.huiberts.info/index.php b. Johanna Hendrika van Genderen, ged. Zuilichem NL 11 september 1712 c. Johannes Arnoldus van Genderen, volgt VII.4 VI.5 Michiel Dingens van Genderen (ouders onder V.3), geboren Oudewater NL, knoopmaker , gedoopt 6 december 1652 zoon van Dignum Michielsz van Genderen en Geertgen Ariens, relatie (1) Lijsbeth Bastijaens, overleden Oudewater akte datum 30 oktober 1672 trouwt(2) Oudewater 21 maart 1674 Meinsien Meynsie Cornelis Pot, geboren ca. 1650 weduwe uit Oudewater van Jacobus de Goejer , trouwt(3) Oudewater 1 januari 1681 Maria van Weerden, geboren ca.1660 jonge dame uit Montfoort, *cdr UT + Huwl.inschrijving boek groen 135 Gemeentearchief Utrecht Uit het eerste huwelijk a. Leendert van Genderen, geboren Oudewater NL. , gedoopt 17 oktober 1674 b. Dingen Michielsz van Genderen, volgt VII.5 c. Cornelis van Genderen, geboren Oudewater NL , gedoopt 19 september 1677 otr./ tr. Moerkapelle 8 december 1707 / 1 januari 1708 Maartje Ariens Jongenblom, * Groenehart Arch. d. Jacobus ( Jacob ) van Genderen, volgt VII.6 Uit het tweede huwelijk e. Dirk van Genderen, volgt VII.7 VI.6 Michiel Petersz van Genderen (ouders onder V.5), geboren Meerkerk NL anno 1658 zoon van Peter ( Pieter ) Rycksz van Genderen en Janneke Gerritsdr., trouwt NN de Bruin *CDROM de Bruin + Fam.S. Uit dit huwelijk a. Neeltje Michielsdr van Genderen, ged. Meerkerk NL 3 oktober 1684 b. Marie Michielsdr van Genderen, ged. Meerkerk NL 28 november 1686 c. Pieter Michielsz van Genderen, geboren Meerkerk NL , gedoopt 1 februari 1689 d. Huijbert Michielsz van Genderen, geboren Meerkerk NL , gedoopt 7 februari 1692 Huijbert is doopgetuigen in 1720 bij Chiel Pietersz de zoon van zijn broer Pieter Chielen e. Marigje Michielsdr van Genderen, geboren Meerkerk NL , gedoopt 24 maart 1695 f. Pieter Chielen van Genderen, volgt VII.8 g. Jan Chielsz van Genderen, volgt VII.9 VII.1 Maria van Genderen (ouders onder VI.1), trouwt Zaltbommel Hendrik van Loevenigh dochter van Sander van Genderen en Jenneke Ariendr., * burgerboek Zaltbommel folio 126-20 september 1703 Uit dit huwelijk a. Gijsberth van Loevenigh, ged. Zaltbommel NL 27 november 1707 b. Margriet van Loevenigh, ged. Zaltbommel NL 12 september 1709 c. Gijsberth van Loevenigh, ged. Zaltbommel NL 20 december 1710 VII.2 Mayke van Genderen (ouders onder VI.1), geboren Zaltbommel NL ca. 1678 dochter van Sander van Genderen en Jenneke Ariendr., trouwt ca. 1704 Hendrik Ekelman van Leuvenich, geboren ca. 1674 ( schoolmester te Zuilichem ) ouders Jan Ekelman en NN (( Eigendomsbewijs van twee hond bosch te Zuilichem, voor Jan Castelijn, afkomstig van Hendrick Ekelman en Mayke van Genderen, echtelieden, 1752 )) * Streekarchiefbommelerwaard + van pap.na.digit. Uit dit huwelijk a. Sander Ekelman, geboren Zaltbommel NL ca.1704 trouwt Zuilichem 17 april 1729 Elisabeth Steerincx, wed. geb. Sittard NL 1696* Jan Klop b. Jan Ekelman, geboren Middelburg NL ca. 1705 trouwt Zuilichem 8 april 1731 Wouterke van de Werken, ged. Beneden-Delwijnen 4 januari 1705 kinderen: 1. Hendrik Ekelman, gedoopt Zuilichem NL 12 augustus 1737 doopget. Mayke van Genderen huwt Zuilichem 30 jili 1762 Geertrui van den Berg, geboren Kerkwijk NL 1736 * de familie Lia Ekelmans + Streekarchiefbommelerwaard + WiWaWi Hun zoon Peter Ekelmans, gedoopt Zuilichem NL 1 januari 1765 overleden Vuren 23 oktober 1827 huwt Vuren 12 mei 1793 Dirkje Walraven, geboren Heukelum NL 19 september 1762 overleden Vuren 29 oktober 1829 dochter van Arie Walgraven en Areke Verhaar, Hun zoon Hendrik Ekelmans, geboren Vuren NL 8 november 1796 landman huwt Vuren 14 juli 1832 Anna van de Velde, geboren Haaften NL 1804 dienstmeid dochter van Thomas van de Velde en Aartje van de Wetering Hun zoon Thomas Ekelmans, landbouwer geboren / overleden Vuren NL 31 augustus 1844 / 13 juni 1899 huwt Vuren 4 april 1878 Gijsbertje den Adel, geboren Vuren NL 27 februari 1856 dochter van Cornelis den Adel en Cornelia den Adel, Hun zoon Peter Ekelmans, geboren Vuren NL 2 januari 1889 landbouwer huwt Vuren 19 mei 1921 Cornelia van de Giessen, geboren Vuren NL 27 maart 1894 dochter van Cornelis van de Giessen en Gerrigje Middelkoop, uit dit huwelijk: 2 zoons en 3 dochters a. Cornelis Ekelmans, geboren 23 juli 1923 huwt NN uit dit huwelijk: Lia Ekelmans, geboren 17 juli 1957 b. Anna Hendrika Pieternella Ekelmans, geboren 9 juli 1927, overleden huwt NN de Kock, uit dit huwelijk: Corrie de Kock, geboren 16 december 1956 c. NN Ekelmans, overleden Vuren 24 mei 1937 2. Wouter Ekelman, ged. Zuilichem NL 15 maart 1739 3. Wouter Ekelman, ged. Zuilichem NL 1742 doopget. Jenneke van de Werken 4. Eyken Ekelman, ged. Zuilichem NL 26 juni 1746 doopget. Maria Spitters 5. Sander Ekelman, ged. Zuilichem NL 3 augustus 1749 doopget. Mayke van Genderen c. Gijsbert Ekelman, geboren Zuilichem NL ca. 1710 , trouwt Zuilichem 8 juli 1730 Anneke van Eck, geb. Gameren NL ca. 1710 d. Margrietje Ekelman, ged. Zuilichem NL 5 augustus 1714 VII.3 Aletta van Genderen (ouders onder VI.1), geboren Zaltbommel NL 1685 dochter van Sander van Genderen en Jenneke Ariendr., trouwt Zaltbommel, 1709 Jan van Maren, geboren Zaltbommel NL , gedoopt 25 augustus 1671 ouders Gerrit van Maren ( dijkschrijver ) en Jenneken Evert Pons * DTB Zaltbommel + http://www.genootschap.van-maaren.nl Uit dit huwelijk a. Sander van Maren, gedoopt Zaltbommel NL 3 april 1710 b. Gerrit van Maren, gedoopt Zaltbommel NL 16 juli 1711 c. Alexandert van Maren, gedoopt Zaltbommel NL 5 december 1713 d. Cornelis van Maren, gedoopt Zaltbommel NL 7 december 1717 VII.4 Johannes Arnoldus van Genderen (ouders onder VI.4), gedoopt Zuilichem NL 10 februari 1715, overleden Purmerend ca.1772 zoon van Adrianus Rudolphus van Genderen en Geertruida Lemminck, trouwt(1) Sprang 15 juli 1751 Alida Cornelia Cornelis Oerlemans, geboren Sprang NL , gedoopt 9 december 1725, overleden Sprang 12 mei 1761 ouders Cornelis Dirks Oerlemans (bouwman en schepen) en Bernardina Cornelia Sas, ondertrouw (2) Sprang 9 januari 1762 trouwt Amsterdam 7 februari 1762 Anna van Thiel, geboren en wonende te Amsterdam wed. van Mattheus Groenewoudt Op 7 april 1773 Ilpendam. AKTE VAN PROCURATIE 3658 AKTE 172 Jan van Genderen, zijnde thans op zijn buitenplaats in de Purmer, geeft procuratie aan zijn zoon Adrianus van Genderen om voor hem te verkopen enkele landerijen onder Zuilichem in Gelderland. Verder magtigd hij hem om de rente te innen van de goederen van wijlen zijn kinderen hun grootmoeder Barnadina Sas, weduwe van Cornelis Oerlemans Uit het eerste huwelijk a.Adrianus Rudolphus van Genderen, volgt VIII.1 b. Cornelis van Genderen, Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') Cornelis van Genderen verklaart dat zijn broeder Adrianus Rudolphus van Genderen, schout, op 9 augustus 1780 toestemming heeft gekregen om hem in het verbeeterhuijs te Dordrecht te laten opnemen. Tevens werd Adrianus tot curator benoemd. Op 29 januari 1784 wordt hij ontslagen maar nog onder curateele van zijn broer Adrianus * Regionaal Archief Dordrecht VII.5 Dingen Michielsz van Genderen (ouders onder VI.5), geboren Oudewater NL , gedoopt 27 november 1675 zoon van Michiel Dingens van Genderen en Maria van Weerden, ondertrouwt 27 september 1705 , trouwt Oudewater 11 oktober 1705 Hendrina Cornelis De Man, geboren Oudewater NL , gedoopt 27 juni 1678, doopnaam: Anderyntje ouders Cornelisen Pieterssen De Man tr.juli/augustus 1673 Aaltje Jans van de Borre *cdr UT + fam.D Man Uit dit huwelijk a. Dingenz. van Genderen, geboren Oudewater NL 1705 b. Cornelis van Genderen, geboren Oudewater NL , gedoopt 16 september 1707 c. Michiels. van Genderen, geboren Oudewater NL , gedoopt 19 mei 1710 trouwt Oudewater 20 september 1716 Alleta van Vliet, geboren Benschop NL * WiWaWi d. Nicolaas van Genderen, volgt VIII.2 e. Alida van Genderen, volgt VIII.3 VII.6 Jacobus ( Jacob ) Michielse van Genderen (ouders onder VI.5), geboren Oudewater NL gedoopt 10 december 1679, overleden Schoonhoven 14 augustus 1751 zoon van Michiel Dingens van Genderen en Maria van Weerden, ondertrouwt (1) 2 oktober 1705 , trouwt Schoonhoven 25 oktober 1705 Willemtie Maertens De Jongh, geboren Schoonhoven NL geb.ca.1680, overl. v. 1713, 33j. , trouwt (2) Schoonhoven 21 mei 1713 Anettie Jacobs Verboom uit Polsbroek, geboren Stolwijk NL 1681 dochter van Jacobus Jansz. Verboom en Barbara Block, zij was eerder gehuwt 1705 met Teunis NN uit dit huwelijk 1. Matheus NN gedoopt Polwijk NL 29 maart 1705 * Gezinsklapper Benschop Polsbroek trouwt (3) Schoonhoven ondertrouw / trouw 4 oktober / 20 oktober 1715 Magdalena Jansse Goedhart, overl./ bergr. Prodeo Schoonhoven 7 maart 1764 !!!hier wordt Jacobus Michielse van Genderen bij dit huwelijk vermeld als Jacobus Michielse van Gelderen (laatst weduwnaar Annettie Jacobs Verboom) !!!!! Het lijkt dus alsof zijn achternaam nu als van Gelder geschreven is bij het huwelijk. Bij de doop van zoon Jan wordt zijn naam geschreven als van Geldere, *cdr UT + RA DH + Leo Heinsbroek +Ewout Kopershoek kinderen uit het eerste huwelijk a. Machiel Jacobsz van Genderen, volgt VIII.4 b. Mensje van Genderen, geboren Schoonhoven NL , trouwt Shoonhoven, ondert.tr.4/6 juni 1734 Leendert De Groot uit Gouda kinderen uit het derde huwelijk c. Jan van Geldere, gedoopt 10 januari 1719 vermoedelijk huwt hij (1) 12 januari 1738 Geertruid Gerritsz overl. Schoonhoven 11 februari 1754 trouwt (2) IRA Van Gelderen, begraven 21 april 1795 en is zij vermeld als weduwe van Jan van Gelderen * Gezinsklapper Benschop Polsbroek d. Cornelia van Geldere, gedoopt 6 december 1722 VII.7 Dirk Theodorus van Genderen (ouders onder VI.5), geboren 30 april 1688, gedoopt Oudewater NL zoon van Michiel Dingens van Genderen en Maria van Weerden, trouwt Oudewater 25 oktober 1716 Helena Spruijt, dochter van Antonij Spruijt *cdr zh Uit dit huwelijk a. Antonius van Genderen, geboren Oudewater NL 10 augustus 1717 b. Maria van Genderen, geboren Oudewater NL 1 oktober 1723 c. Maria van Genderen, geboren Oudewater NL 14 juli 1726 d. Michael van Genderen, geboren Oudewater NL 12 december 1730 VII.8 Pieter Chielen van Genderen (ouders onder VI.6), geboren Sliedrecht NL 1696 zoon van Michiel Petersz van Genderen en NN de Bruin, trouwt Sliedrecht, voor de kerk 1719 Marichje Lauwrensdr Boer , geboren Sliedrecht NL 1694 ouders Lauwrens Willemsz Boer en Marigje Jacosdr Foppen *cdr de Bruin + Hist.Ver.Sliedrecht + Fam.S Uit dit huwelijk a. Chiel Pietersz van Genderen, volgt VIII.5 b. Leentje van Genderen, ged. 25 oktober 1722 c. Leentje Pietresdr van Genderen, gedoopt Sliedrecht NL 20 december 1724 Leentje is geh. met Willem Janszn de Heer, gedoopt te Sliedrecht op 7 september 1732, zoon van Jan Willemszn de Heer en Aartje Ariensdr van der Wiel. d. Lauwrens Pietersz van Genderen, volgt VIII.6 e. Cornelis van Genderen, ged.23 november 1729 Sliedrecht overl. 1730 f. Cornelis Pietersz van Genderen, volgt VIII.7 g. Claas van Genderen, ged. 18 april 1734 h. Claas van Genderen, ged./ overl. Sliedrecht NL 27 november 1735, 6 mei 1757 VII.9 Jan Chielsz van Genderen (ouders onder VI.6), geboren Meerkerk NL 20 november 1701 gedoopt 11 december 1701, begraven Sliedrecht 23 september 1763 trouwt(1) Marigje Dirxdr Groeneveld, trouwt(2) Molenaarsgraaf, voor de kerk 17 oktober 1728 Ariaantje Jansdr Cros dochter van Jan Kros *Hist.Ver.Sliedrecht + Fam.S Uit het tweede huwelijk a. Chiel Jansz van Genderen, ged. Sliedrecht NL 18 september 1729 b. Aartje Jansdr van Genderen, ged. Sliedrecht NL 11 maart 1731 c. Marie Jansdr van Genderen, volgt VIII.8 d. Chiel Giel Jansz van Genderen, volgt VIII.9 e. Jan Jansz van Genderen, ged. Sliedrecht NL 4 november 1736 f. Jan Jansz van Genderen, volgt VIII.10 g. Rijk Jansz van Genderen, gedoopt Sliedrecht NL 1 juli 1742 h. Teuntje Jansdr van Genderen, volgt VIII.11 VIII.1 Adrianus Rudolphus van Genderen (ouders onder VII.4), gedoopt Srang NL 9 april 1752 overleden Waalwijk 26 februari 1830 akt.n88 aangifte 27 februari 1830 zoon van Johannes Arnoldus van Genderen en Alida Cornelia Cornelis Oerlemans, trouwt(1) Sprang 22 november 1778 Adriana Elisabeth van Dam, geboren 's-Grevelduin NL 7 september 1760, overleden Sprang 19 juni 1780 ouders Hendrik van Dam en Cijtje Trommel, trouwt(2) 1807 Maria Anna Kuijpers, geb. 1784 overleden Waalwijk 27 december 1812 ouders Sebastiaan Kuijpers en Mecheline Nieuwenhuijzen, relatie (3) Jacoba de Bie, geboren Sprang NL , gedoopt 14 mei 1769, overleden Alblasserdam 1 mei 1843 ouders Jacobus de Bie en Anna Paqui * Hist.Ver.Sliedrecht + GA.Waalwijk + Fam.S Adrianus Rudolphus van Genderen, schout te Sprang officier van het exercitiegenootschap 'Voor Godsdienst en vrijheid', burgemeester Besooijen van 1806-1810,Advokaat en notaris te Waalwijk Tot heden niets gevonden over een huwelijk met Jacoba de Bie. Blijkbaar had hij een dubbele relatie met haar ? Alle kinderen uit deze buitenechtelijke relatie worden gedoopt als onecht kind waarbijde moeder Jacoba de Bie als vader vermeld Adrianus Rudolphus van Genderen. Vermoedelijk zijn deze kinderen erkend na het overlijden van zijn tweede echtgenote Op 7 april 1773 Ilpendam. AKTE VAN PROCURATIE 3658 AKTE 172 Jan (Johannes Arnoldus) van Genderen, zijnde thans op zijn buitenplaats in de Purmer, geeft procuratie aan zijn zoon Adrianus van Genderen om voor hem te verkopen enkele landerijen onder Zuilichem in Gelderland. Verder magtigd hij hem om de rente te innen van de goederen van wijlen zijn kinderen hun grootmoeder Barnadina Sas, weduwe van Cornelis Oerlemans Uit de OAT-gegevens van 1832 van Dussen blijkt dat: De Erve van A.R. van Genderen uit Waalwijk land in eigendom hadden in de Zuid-Hollandse Polder te Dussen. o.m. percelen kadastraal aangeduid als: Berkenhoeve E190 en Kleine Geffelkamp D140 Uit het eerste huwelijk a.Alida Cornelia van Genderen, geboren Sprang NL 18 december 1778, gedoopt 20 december 1778 overleden Rotterdam 27 december 1852 ondertrouwt Nieuwkuijk 11 juni 1803 Floris Johannes van der Putt, geboren / gedoopt Besoijen NL 20 december 1777 / 21 december 1777 zoon van Floris Cornelis van der Putt en Sara Alida Rambonet * Genlias + Digstb. Kennemerlan + Dig.stamb.Den Haag + BHIC + Teus Meidam kinderen: 1. Adriana Elisabeth van der Putt, geboren Raamsdonk NL 8 januari 1804 gedoopt Raamsdonk NL 15 januari 1804 overleden Den Haag 24 december 1884 2. Sara Alidavan der Putt, geboren Besoijen NL 11 augustus 1805 gedoopt Besoijen 18 augustus 1805 begraven Besoijen 11 september 1808 3. Cornelia Johanna, geboren Waalwijk NL 1 november 1807 gedoopt Waalwijk 8 november 1808 Waalwijk overleden Leiden 15 september 1826 4. Floris Cornelis van der Putt, 1e luitenant der cavallerie geboren Besoijen NL 29 oktober 1809 gedoopt Besoijen 5 november 1809 overleden Den Haag 25 mei 1881 trouwt s-Gravenhage 18 juni 1845 Maria Theresia Ellinckhuijsen, geboren ca. 1819 dochter van Hermanus Ambrosius Ellinckhuijsen en Francisca Maria Glad 5. Frederik Lodewijk van der Putt, ( geamplijeerde bij de spoorweg) geboren Besoijen NL 27 maart 1812 gedoopt Besoijen 29 maart 1812 overleden Den Haag 17 maart 1895 tr. Haarlem 14 juni 1850 Maria Langelaan, geb.Delft NL ca. 1809 wed. van Johannes Adrianus Most, dochter van Jacobus Langelaan en Maria Damen 6. Hendrik Johannes van der Putt, geboren Besoijen NL 1 april 1814 vertrekt naar Oost Indie 7. Theodorus Hendrikus van der Putt, ( bierhandelaar ) geboren Zwolle NL 10 juni 1816 overleden Arnhem akt.n159, 19 februari 1886 69j. tr. Hendrica Cornelia Bunders 8. Sara Alida van der Putt, geboren / overleden Zwollen NL 29 mei 1819 / 26 april 1823 9. Willem Ferdinand van der Putt, geboren Zwolle NL 2 september1821 overleden Den Haag 16 februari 1893 tr. Rotterdam 27 december 1854 akt.nd21, Hermiena Mouwe geb. Zwolle NL 1820 b. nn van Genderen, levenloos geboren Sprang NL 9 juni 1780 Uit het tweede huwelijk c. Johannes Arnoldus van Genderen, volgt IX.1 d. Sebastiaan Kuijpers van Genderen, volgt IX.2 e. Adrien Rudolph van Genderen, geboren Waalwijk Nl 20 augustus 1811 overleden 3 april 1812 * GA.Waalwijk fol. 48 r, invt. N1000 Kinderen uit de buitenechtelijke relatie f. Corstiaen ( Christiaan ) van Genderen, volgt IX.3 g. Adriana Rudolphina van Genderen, geboren Sprang NL 5 juni 1793 gedoopt Sprang 30 juni 1793, overleden Sprang 1 oktober 1822 onecht kind gedoopt onder moeders naam Adriana Rudolphina de Bie tr. (1) Besoijen 3 mei 1816 akt.n1, Jan Versteeg overl. Sprang 19 maart 1821 zoon van Simon Versteeg en Johanna de Vries. * GA.Waalwijk tr. (2) Sprang-Capelle akt.n1, 31 januari 1822 Frans van Esch gedoopt Sprang NL 9 januari 1794 zoon van Leendert van Es en Maria de Visser kinderen uit het eerste huwelijk: 1.Simon Versteeg, geboren Sprang NL 4 juli 1816 overleden Amsterdam 4 oktober 1849 trouwt (1) Amsterdam 9 februari 1843 Elisabeth van Zelst, geboren Capelle NL 10 december 1820 overleden Amsterdam 14 september 1853 dochter van Huibert van Zelst en Elisabeth van Oosterhout, uit dit huwelijk drie kinderen Na zijn overlijden komen de 2 jongste kinderen uit het huwelijk met Elisabeth in het DIA Weeshuis in Amsterdam trouwt (2) Amsterdam 24 januari 1849 Diena / Dina Petronella van Zelst, mangelhoudster geboren Amsterdam NL 12 november 1826 ( de zus van Elisabeth ) Diena / Dina Petronella van Zelst hertrouwt Amsterdam 11 september 1861 Johann Friedrich Hildebrand, geboren Amsterdam NL 28 april 1835 Amsterdam, uit dit huwelijk zeven kinderen * Irene Meijer + GAA 2 Jacoba Versteeg, geb. Sprang NL 3 december 1818 overleden te Alblasserdam op 6 januari 1874 Zij is getrouwd te Alblasserdam op 25 mei 1839 met Arie Ariesz. Boele(n), geb. Alblasserdam op 14 oktober 1817, overleden aldaar op 15 juni 1881 zoon van Arie Boelen en Christina Sakko.* Hist.Ver.Sliedrecht h. Alida van Genderen, geboren Sprang NL gedoopt 22 december 1799 onecht kind gedoopt onder moeders naam Alida de Bie A.R.van Genderen, dit is de wel / niet erkende vader. Hij werd door de moeder aangewezen als vader van Alida De Bie : Jacoba De Bie ged Sprang NL 14 mei 1769 overl. Alblasserdam 1 mei 1843 dochter van Jacobus de Bie en Anna Pa(q)(o)ui, Alida de Bie, dienstmeid, werd ook wel Alida van Genderen genoemd. Bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank van Gorinchem, gewezen 15 mei 1855, is bevolen dat de naam van Genderen zal worden gehouden te zijn uitgedelgd en vervangen door de Vries, Bij de geboorte van haar zoon wordt de naam : van Genderen opgegeven, terwijl in de huwelijksakte wordt haar naam als : de Bie opgegeven. Bij overlijden heet ze ook de Bie. tr. 30 oktober 1832 Johannes Boelen, ged. 6 april 1794 Alblasserdam, overl. 22 mei 1834 Alblasserdam, ( Schipper, Scheepstimmerman, Koopman ) zoon van Arij Arijsen Boelen en Antje Jans Marcelis kinderen: 1. Jacobus Boele ged. 4 november 1833 scheepstimmerman i. Jacobus ( de Bie ) van Genderen, gedoopt Sprang NL 30 mei 1803 onecht kind noch in onderzoek moeder Jacoba vader niet vermeld VIII.2 Nicolaas van Genderen (ouders onder VII.5), geboren Oudewater NL gedoopt 9 december 1712, ondertrouwt 10 juli 1733 zoon van Dingen Michielsz van Genderen en Hendrina Cornelis De Man, trouwt Oudewater 26 juli 1733 Iefje Jiefje Langerak ( Langerack ) geboren Oudewater NL 1715, ouders Jan Langerak en Dirkje Bruyser *DTB Utrecht + cdr UT Uit dit huwelijk a. Magrietje van Genderen, volgt IX.4 b. Dingen van Genderen, volgt IX.5 c. Wijntje van Genderen, geboren Oudewater NL 1 februari 1739 d. Cornelis van Genderen, geboren Oudewater NL 4 februari 1742 e. Dirkje van Genderen, geboren Oudewater NL 24 november 1745 f. Wijntje van Genderen, geboren Oudewater NL 1 augustus 1747 doopgetuige Alida van Genderen g. Cornelis van Genderen, volgt IX.6 VIII.3 Alida van Genderen (ouders onder VII.5), geboren Oudewater NL 7 juni 1716 dochter van Dingen Michielsz van Genderen en Hendrina Cornelis De Man ondertrouwt 26 januari 1747 , trouwt Oudewater 12 februari 1747 Judocus Pantens, geboren Brussel soldaat in het reg.van de heer coll. Tyssot de Patot, in de cop.van de Heer Kap.Fusy Uit dit huwelijk a. Cornelia van Genderen, volgt IX.7 b. Pieter Pantens, geboren Oudewater NL , gedoopt 5 februari 1749 VIII.4 Machiel Jacobsz van Genderen (ouders onder VII.6), geboren Schoonhoven NL , gedoopt 1705 zoon van Jacobus ( Jacob ) van Genderen en Willemtie Maertens De Jongh trouwt Arnhem 1 december 1728 Gerrigje Janse Versteeg geb. ca. 1706 soldaat in het regiment van Huffel Machiel van Genderen heeft piipen gemaakt tot 1770 te Schoonhoven. Hij heeft de initialen MVG gebruikt in cobintie met Eierkorf,gekroonde N, gekroonde Vis zonder golfjes, gekroonde Vis met drie golfjes en het wapen van Utrecht. Hij was in de jaren 1767/ 1770 lid van het gildebestuur * de Nederlandse Kleipijp http://www.kleipijp.nl/index.php/pijpenmakers/34-algemeen/pijpenmakers/432-genderen-machiel-jacobsz-van + RA.DH + Fam.S + Leo Heinsbroek Uit dit huwelijk a. Willem van Genderen, volgt IX.8 b. Willemtje van Genderen, gedoopt Schoonhoven NL 23 augustus 1731, Doopg. Mensje van Genderen, trouwt Schoonhoven 30 november 1766 Simon De Vos c. Machiel van Genderen, ged. Schoonhoven NL.28 juni 1733, overl. Gouda 24 april 1826 d. Jacobus van Genderen, ged. Schoonhoven NL 5 januari 1736, jong overleden e. Jacobus van Genderen, volgt IX.9 f. Jan Johannes van Genderen, volgt IX.10 g. Judith van Genderen, ged. Schoonhoven NL, 20 november 1742, jong overleden h. Judit ( Judik ) van Genderen, volgt IX.11 i. Magdalena van Genderen, ged. Schoonhoven NL, 30 augustus 1747 j. Margaretha ( Mergje Maria Marretje ) van Genderen, volgt IX.12 k. Dingeman ( Dirk ) van Genderen, volgt IX.13 VIII.5 Chiel Pietersz van Genderen (ouders onder VII.8), geboren Sliedrecht NL gedoopt 13 oktober 1720, getuige bij de doop is oom Huijbert van Genderen, begraven Sliedrecht mei 1755 zoon van Pieter Chielen van Genderen en Marichje Lauwrensdr Boer, trouwt(1) Sliedrecht 1747 Teuntje Pietersdr Kuilenburg, geboren Sliedrecht NL 13 oktober 1727, begraven Sliedrecht 22 juni 1761 trouwt(2) 1754 ? Teuntje Pieters Bons Uit het eerste huwelijk a. Mary Gielsdr van Genderen, gedoopt Sliedrecht NL 8 september 1748, trouwt Govert Burggraaf b. Pieter van Genderen, gedoopt Sliedrecht NL 21 juni 1750 c. Pieter Gielsz van Genderen, volgt IX.14 Uit het tweede huwelijk d. Geertje van Genderen, ged. Sliedrecht NL 9 november 1755, begraven Sliedrecht 15 april 1758 VIII.6 Lauwrens Pietersz van Genderen (ouders onder VII.8), geboren Sliedrecht NL , gedoopt 29 juni 1727 zoon van Pieter Chielen van Genderen en Marichje Lauwrensdr Boer, trouwt(1) Jacomijntje Pietersdr Bloesem, geboren Sliedrecht NL , gedoopt 24 april 1729 ouders Pieter Nanningsz Bloesem en Hazarijna Claasdr Teeuw, ondertrouwt(2) 28 april 1758 trouwt Sliedrecht, voor de kerk Maaijke Jansdr in 't Veld, geboren 1730, begraven Sliedrecht 2 mei 1772 *Hist.Ver.Sliedrecht Uit het eerste huwelijk a. Marigje van Genderen, ged. Sliedrecht NL 17 oktober 1751 b. Marigje Laurendsdr van Genderen, volgt IX.15 c. Nanning Laurensz van Genderen, volgt IX.16 Uit het tweede huwelijk d. Pietertje van Genderen, ged. Sliedrecht NL 21 juni 1761 e. Pieter Laurensz van Genderen, volgt IX.17 f. Klaas Laurensz van Genderen, volgt IX.18 g. Giel van Genderen, ged. Sliedrecht NL 13 augustus 1769 VIII.7 Cornelis Pietersz van Genderen (ouders onder VII.8), geboren Sliedrecht NL gedoopt 26 augustus 1731, begraven 19 oktober 1803 zoon van Pieter Chielen van Genderen en Marichje Lauwrensdr Boer, trouwt(1) ca.1755 Marichje Andriesdr van der Vlies, gedoopt Sliedrecht NL 26 februari 1730, overleden Sliedrecht 28 november 1759 ouders Andries Jobsz van der Vlies en Maijke Cornelisdr van der Vlies Marichje was weduwe van Willem Leendertszn Stabij, gedoopt te Sliedrecht op 25 december 1722 zoon van Leendert Pieterszn Stabij en Krijntje Pietersdr, trouwt(2) Sliedrecht, voor de kerk 15 mei 1760 Jannigje Hendriksdr de Paus, gedoopt Sliedrecht NL 1 juli 1731, overleden Sliedrecht 29 februari 1808 ouders Hendrik Cornelisz de Paus en Lijsbeth Jansdr Spinder *DTB Hist.Ver.Sliedrecht Uit het eerste huwelijk a. Cornelis Cornelisz van Genderen, volgt IX.19 b. Claas van Genderen, geb. Sliedrecht NL 10 mei 1757 begraven Sliedrecht 6 oktober 1800 Uit het tweede huwelijk c. Cornelia van Genderen, volgt IX.20 d. Marretje van Genderen, geb. Sliedrecht NL 29 februari 1764, overleden Sliedrecht 26 mei 1764 e. Chiel van Genderen, geb. ged. Sliedrecht NL 29 juni / 7 juli 1765 f. Teunis van Genderen, geb. Sliedrecht NL 8 maart 1768, overleden Sliedrecht 23 juni 1768 g. Marrigje van Genderen, geb. Sliedrecht NL 7 april 1769, overleden Sliedrecht 29 januari 1770 h. Teunis van Genderen, geb. ged. Sliedrecht NL 3 / 8 juli 1770 i. Hendrik Cornelisz van Genderen, geboren Sliedrecht NL 4 augustus 1773 gedoopt 15 augustus 1773 hij is lang verkeerd verbonden geweest als gehuwt met ( Lena Jansdr Hartog ) j. Geertje Cornelisdr van Genderen, volgt IX.22 VIII.8 Marie Jansdr van Genderen (ouders onder VII.9), gedoopt Sliedrecht NL 11 januari 1733 dochter van Jan Chielsz van Genderen en Ariaantje Jansdr Kros, ondertrouwt Sliedrecht, voor de kerk 22 februari 1760 Leendert Pietersz van den Heuvel, ouders Pieter Leendertsz van den Heuvel en Paulijntje Cornelisdr van der Vlies Uit dit huwelijk a. Rijk van den Heuvel, ged. Sliedecht NL 27 mei 1753 b. Paulina van den Heuvel, ged. Sliedrecht NL 25 mei 1760 c. Pieter van den Heuvel, ged. Sliedrecht NL 16 april 1769 d. Pietertje van den Heuvel, ged. Sliedrecht NL 28 oktober 1770 VIII.9 Chiel Giel Jansz van Genderen (ouders onder VII.9), geboren Sliedrecht NL , gedoopt 8 augustus 1734, overleden Hardinxveld 11 augustus 1804 zoon van Jan Chielsz van Genderen en Ariaantje Jansdr Kros ondertrouwt 16 april 1761 , trouwt Sliedrecht , voor de kerk Geertruij Gijsbertsdr Brouwer, geboren Hardingsveld NL , gedoopt 26 februari 1739, overleden Hardinxveld 18 december 1792 ouders Gijsbert Phillipsz Brouwer en Heijltje Korsdr Leenman *Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Gijsbert Gielsz van Genderen, volgt IX.23 b. Jantje Gielsdr van Genderen, geb. ged. Sliedrecht NL 19 / 24 februari 1765 c. Ariaantje Gielsdr van Genderen, geb. ged. Sliedrecht NL 4 / 6 juli 1766 d. Heijltje Gielsdr van Genderen, geb. ged. Sliedrecht NL 23 10 / 5 november 1768 e. Teuntje Gielsdr van Genderen, volgt IX.24 f. Heijltje Gielsdr van Genderen, geb. ged. Sliedrecht NL 18 / 28 november 1773, begraven Sliedrecht 17 februari 1774 g. Heijltje Gielsdr van Genderen, geb. ged. Sliedrecht NL 5 / 11 december 1774, begraven Sliedrecht 16 maart 1775 h. Adriaan Gielsz van Genderen, geb. ged. Sliedrecht NL 12 / 14 januari 1776 i. Adriaan Gielsz van Genderen, geb. ged. Sliedrecht NL 17 / 22ecember 1776 j. Ariaantje Gielsdr van Genderen, geb. Sliedrecht NL 3 maart 1778 k. Philippus Gielsz van Genderen, geb. Sliedrecht NL 25 juli 1779 VIII.10 Jan Jansz van Genderen (ouders onder VII.9), geboren Sliedrecht NL , gedoopt 26 februari 1738, begraven Sliedrecht 18 juni 1806 zoon van Jan Chielsz van Genderen en Ariaantje Jansdr Kros, trouwt Sliedrecht,voor de kerk 11 oktober 1766 Geertje Bastiaansdr Roskam, geboren Sliedrecht NL , gedoopt 30 november 1735, overleden Sliedrecht 25 januari 1816 ouders Bastiaan Jacobsz Roskam en Geertje Ariensdr Kleijn *Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Ariaantje Jansdr van Genderen, geb. / ged. Sliedrecht NL 30 april 1767 / 2 mei 1767 b. Neeltje Jansdr van Genderen, ged. Sliedrecht NL 21 oktober 1769, overleden Sliedrecht 10 juli 1770 c. Bastiaan Jansz van Genderen, volgt IX.25 d. Adrianus Jansz van Genderen, geb. Sliedrecht NL 9 augustus 1773 e. Neeltje Jansdr van Genderen, geb. Sliedrecht 1 mei 1776, begraven Sliedrecht 11 augustus 1794 f. Leendert Jansz van Genderen, geb. Sliedrecht NL 1 mei 1776 VIII.11 Teuntje Jansdr van Genderen (ouders onder VII.9), gedoopt Sliedrecht NL 17 november 1743 dochter van Jan Chielsz van Genderen en Ariaantje Jansdr Kros, ondertrouwt Sliedrecht, 28j. 17 juli 1772 Cornelis Daamsz Venis, gedoopt Sliedrecht NL 19 september 1751, begraven Sliedrecht 13 april 1803 ouders Daam Cornelisz Venis en Cornelia Pietersdr Ambagtsheer Uit dit huwelijk a. Cornelia Venis geb. Sliedrecht NL 2 december 1772 b. Leentje Venis geb. Sliedrecht NL 12 januari 1774 c. Pieter Venis geb. Sliedrecht NL 16 mei 1775 d. Jan Venis geb. overl. Sliedrecht NL 7 oktober 1777, 15 juni 1814 e. Pieter Venis, geboren en overl. Sliedrecht NL 1 januari 1780, overleden 6 februari 1813 ondertrouwd te Sliedrecht op 25 november 1803 voor de kerk met Aagje Jacobsdr Mijnster, geboren te Sliedrecht op 22 december 1780, overleden aldaar op 9 februari 1861 dochter van Jacob Teuniszn Mijnster en Adriana Ariens IX.1 Johannes Arnoldus van Genderen (ouders onder VIII.1), geboren Waalwijk NL ( expediteur ) 3 mei 1808, overleden Leeuwarden 21 februari 1837 zoon van Adrianus Rudolphus van Genderen en Maria Anna Kuipers trouwt Poederoijen akt.n4, 13 september 1832 Coredina Geertruida Hasselman, geboren Aalst NL 19 juli 1806, overleden Almkerk Uitwijk 7 januari 1893 ouders Jan Hasselman en Geertruida Niclara Klop * GTMWB + Fam. Hasselman Johannes Arnoldus, was in 1832 2 Luitenant kwartiermeester bij het 2 de bataljon der 1 de aldaar Mobiele Vriese Schutterij, ontvanger der directe belastingen en accijnsen te Oostmeer. Certificaat. s Prinsenhage den 5 April 1832 De Ondergeteekende Kolonel Kommandant der Afdeeling Grenadiers verklaart, dat van Genderen Johannes Arnoldus geregtigd is, tot het Dragen van het BEWYS VAN AANDENKEN, ingesteld by Zyner Majesteits Besluit van den 12den September 1831, No. 70; als hebbende Vrijwillig gediend in den Rang van Grenadier by afgemelde Afdeeling en alzoo hebbende deel genomen aan de Krygsverrigtingen van 1830 en 1831. Bovenstaande Uitgifte bekrachtigd, door my Directeur-Generaal van Oorlog, als belast met de Uitvoering van Zyner Majesteits Besluit van den 12den September 1831, No. 70. de Eerens Departement van Oorlog. * GTMWB + Fam. Hasselman Uit dit huwelijk a. Adrianus Rudolfus van Genderen, geboren Bergen op Zoom NL 30 mei 1833, overleden Gorinchem 31 januari 1866 b. Jan Gerrit Nicolaas van Genderen, volgt X.1 IX.2 Sebastiaan Kuijpers van Genderen (ouders onder VIII.1), gedoopt Waalwijk NL 24 december 1809, overleden Vlijmen kantoorplaats Waalwijk mem.n106, 30 december 1840 zoon van Adrianus Rudolphus van Genderen en Maria Anna Kuijpers, trouwt Tilburg akt.n57, 24 juni 1830 Anna Sophia Maria Stber, gedoopt Breda NL 11 september 1809 ouders Johan Jacob Stber en Anna Hester Geertruida de Raeff Sebastiaan Kuijpers van Genderen was in 1832 commies griffier van het vredegerecht van het kanton Tilburg, won. dan ald. Uit dit huwelijk a. Maria Anna Sophia Kuijpers van Genderen, geboren en overl. Tilburg NL 5 december 1830, overleden 11 juli 1831 IX.3 Corstiaen ( Christiaan ) van Genderen (ouders onder VIII.1), beroep schoenmaker, onecht kind gedoopt onder moeders naam Corstiaen de Bie bij zijn huwelijk noch steeds vermeld als natuurlijke zoon van Jacoba de Bie geen vader vermeld zoon van Adrianus Rudolphus van Genderen en Jacoba de Bie, geboren Sprang NL 13 november 1789 doop 29 november 1789 overleden s-Gravenmoer Memorie n145 Waalwijk, 21 april 1833 trouwt s-Gravenmoer akt.n3, 3 februari 1812 Johanna ( Jannette ) Heijblom, geboren 's-Gravenmoer NL 1 mei 1791 volgens WiWaWi 28 april 1792 ouders Antoine Heijblom en Josina Fharo *NVG + Genlias + Reg.arch.Tilb. Uit dit huwelijk a. Antonie van Genderen, ged. s-Gravenmoer NL 6 januari 1813, 7 april 1813 b. Jacoba van Genderen, volgt X.2 c. Antonie van Genderen, volgt X.3 d. Johannes van Genderen, volgt X.4 e. Adriaan van Genderen, volgt X.5 f. Hendrik van Genderen, volgt X.6 g. Christiaan van Genderen, geb. overl. s-Gravenmoer NL 22 maart 1827 h. NN van Genderen, levenloosgeboren zoon s-Gravenmoer NL 21 juni 1832 IX.4 Magrietje van Genderen (ouders onder VIII.2), geboren Oudewater NL 1 mei 1735, gedoopt 8 mei 1735 dochter van Nicolaas van Genderen en Iefje Jiefje Langerak ( Langerack ) ondertrouwt 21 maart 1760 , trouwt Oudewater 19 december 1764 Dirk Ruyssenaar, geboren Woerden NL en wonende te Oudewater De vader der bruydegom heeft de geboden gestuyt en daarom zijn desselven agtergebleven . Bruydegom in krijgsdienst en nog geen paspoort . * cdr UT + Genlias Uit dit huwelijk a. Geertrui Ruysssenaar, geboren Oudewater NL , gedoopt 2 oktober 1774, overleden Oudewater 80 j. akte n5 26 januari 1853 trouwt Pieter Karreman b. Magiel Ruysssenaar, ged. Oudewater NL 4 juni 1760 peet is Eva Langerak c. Klaas Ruysssenaar, ged. Oudewater NL 6 oktober 1765 peet is Eva Lagerak d. Mattijs Ruysssenaar, ged. Oudewater NL 5 augustus 1767 peet is Dirkje van der Groef e. Eva Ruysssenaar, ged. Oudewater NL 30 september 1769 peet is Cornelia van Genderen f. Geertruy Ruysssenaar, ged. Oudewater NL. 5 augustus 1770 g. Eva Ruysssenaar, ged. OudewaterNL 23 februari 1772, overl.28 oktober 1841,70j. akte n63 h. Dirk Ruysssenaar, ged. Oudewater NL 11 september 1776 IX.5 Dingen van Genderen (ouders onder VIII.2), ( baander lijndrager ) geboren Oudewater NL 13 maart 1737, overleden Oudewater 23 januari 1832 zoon van Nicolaas van Genderen en Iefje Jiefje Langerak ( Langerack ) trouwt Oudewater 1765 Dirkje van der ( Graaf ) Groef, geboren Oudewater NL 3 mei 1731 ouders Pieter van der Groef en Marrigje Vermeel * cdr.UT + dig.stb.R.dam Uit dit huwelijk a. Klaas van Genderen, volgt X.7 b. Pieter Petrus van Genderen, volgt X.8 c. Cornelis van Genderen, geboren Oudewater NL 31 maart 1771 Doopgetuige Cornelia Geelhuysen d. Abram van Genderen, geboren Oudewater NL 7 juli 1776 IX.6 Cornelis van Genderen (ouders onder VIII.2), geboren Oudewater NL 8 maart 1750, gedoopt 15 maart 1750 zoon van Nicolaas van Genderen en Iefje Jiefje Langerak ( Langerack ) ondertrouwt Oudewater 12 mei 1776 , trouwt Rotterdam 27 mei 1776 Kaatje Wassenaar, geboren Rotterdam NL Kaatje woonde te Rotterdam in de Raamstraat met attest 27 mei 1776 naar Rotterdam Getuige bij de geboorte aangifte van Cornelis Cornelia De Man. Moeder niet op gegeven. Doop getuige Hendrina de Man *cdr UT + Dig.stamb.Rotdam Uit dit huwelijk a. Nicolaas van Genderen, geboren Rotterdam NL doop gereformeerd , gedoopt 30 augustus 1781 Doopgetuigen : Jacobus van Schansdevoorde,Heijndrik Wieldraijen, Maria van Henkxt,Neeltje Nieuwerff. tweeling met Elizabeth b. Elizabeth van Genderen, geboren Rotterdam NL doop gereformeerd , gedoopt 30 augustus 1781 Doopgetuigen : Jacobus van Schansdevoorde, Heijndrik Wieldraijen, Maria van Henkxt,Neeltje Nieuwerff.tweeling met Nicolaas c. Klaas van Genderen, geboren Rotterdam NL gedoopt in de grote kerk, de moeder zelfs present , gedoopt 30 augustus 1785 IX.7 Cornelia van Genderen (ouders onder VIII.3), geboren Oudewater NL , gedoopt 8 maart 1744, overleden Oudewater 80j. akte n29 19 mei 1826 dochter van Nicolaas van Genderen en Iefje Jiefje Langerak ( Langerack ) trouwt Oudewater , ond. tr. 28 augustus 1783 14 september 1783 Pieter ( van Hecquin ) Hekking, geboren S'Gravenhage NL ca.1720, Soldaat onder de comp.v.d.Hr.Kap.Luyt Dierquens,. kinderen a. Aaltje van Doesburg, geboren ged. Oudewater NL 5 augustus 1778 onecht kind, dochter van Cornelis van Doesburg en Cornelia van Genderen. Als vader stond Cornelis van Doesburg gesteld * cdr.UT Uit dit huwelijk b. Cornelis Hekking, geboren Oudewater NL 26 december 1784 IX.8 Willem van Genderen (ouders onder VIII.4), geboren Schoonhoven NL 6 november 1729 zoon van Machiel Jacobsz van Genderen en Gerrigje Janse Versteeg, ondertrouwt met attestatie van Gouda 1 april 1752 Elizabeth Allot weduwe van Hendrik Santvoort Uit dit huwelijk a. Michiel van Genderen, geboren of doop Schoonhoven NL 25 december 1752 trouwt Gouda 12 november 1774 Maria van Heusden overleden Gouda 15 september 1803 * WiWaWi weduwe van Carolus Philipus Pelser. b. Maria van Genderen, geboren Schoonhoven ca. 1755 vermoedelijk gehuwt met Pieter van den Berg, overl. Gouda 19 juni 1841, 66j. c. Danil van Genderen, volgt X.9 X.9 Danil van Genderen (ouders onder IX.8), beroep kleermaker te Gouda, zoon van Willem van Genderen en Elizabeth Allot geboren Schoonhoven NL 26 april 1757 trouwt Gouda 24 mei 1779 Jaapje van Rijn, geboren Gouda NL overleden Gent 8 maart 1819 ( Luitenant Goudiche Artilleristen Derde halve Brigade Infant Grenadiers n3 ) Hij was betrokken bij de aanhouding van Wilhelmina van Pruisen, door de Commissie van Defensie te Woerden in 1787. * Niewe Nederlandsche Jaarboeken deel 3.Gedig. door Google + Genver-FamS. http://www.euronet.nl/users/temagm/wpruisen/wpruisen.html Uit dit huwelijk a. Willem van Genderen, gedoopt Gouda NL 20 februari 1780 overleden Oosterhout 2 maart 1868 gehuwd met Anna Josepha Blewacq * WiWaWi Willem van Genderen die bij de tiendaagse veldtocht bij de Belgische opstand (1830-1839) als gepensioneerd kapitein infanterie het bevel kreeg over een Bommelerwaardse compagnie van de rustende schutterij.* Gerrit van Genderen b. Johannes van Genderen, geboren Gouda NL , gedoopt 9 september 1781, getuige Willemina van Reijn c. Elisabeth van Genderen, gedoopt Gouda NL 22 december 1784, getuige Pietronella Santvoort d. Pieternella van Genderen, geboren Gouda NL , gedoopt 22 februari 1786, getuige Pietronella Santvoort e. Daniel van Genderen, geboren Gouda NL , gedoopt 6 april 1788 getuige Machiel van Genderen en Maria van Heusden f. Marinus van Genderen, geb. / ged. Gouda NL 17 / 22 / augustus 1794 g. Pieternella Jacoba van Genderen, geboren Gouda NL 6 januari 1796 gedoopt 7 februari 1796, getuige Michiel van Genderen en Maria van Heusden. IX.9 Jacobus van Genderen (ouders onder VIII.4), beroep pijpenmaker 1760 / 1785 zoon van Machiel Jacobsz van Genderen en Gerrigje Janse Versteeg, geboren Schoonhoven NL , gedoopt 5 februari 1737, overleden Schoonhoven 5 oktober 1813 ondertrouwt Schoonhoven , trouwt 19 juni 1769 Klaasje de Vos, geboren Lopik NL ca. 1747 , overleden Schoonhoven akt.n54, 24 augustus 1817 ouders Jan de Vos en Aaltje de Jong *Leo Heinsbroek + RA.DH + Fam.S + Genlias Uit dit huwelijk a. Gerrigje van Genderen, ged. Schoonhoven NL 6 mei 1770 b. Aaltje van Genderen, gedoopt Schoonhoven NL 6 mei 1771 overleden Schoonhoven akt.n60, 6 oktober 1839, trouwt Gerrit den Haak c. Gerritje van Genderen, ged. Schoonhoven NL 1 januari 1775 d. Jan van Genderen, ged. Schoonhoven NL 20 november 1777 e. Machiel van Genderen, ged. Schoonhoven NL 8 februari 1781 IX.10 Jan Johannes van Genderen (ouders onder VIII.4), zoon van Machiel Jacobsz van Genderen en Gerrigje Janse Versteeg, gedoopt Schoonhoven NL 24 september 1739, overleden Schoonhoven akt.n70, 23 november 1818, trouwt Schoonhoven. otr./tr.18 oktober/3 november 1771 Pieternella van Es, overleden Schoonhoven akt.n61, 9 december 1816 ( pijpenmaker 1760 1785 Gilden bestuurder 1763-1772-1783 ) * Genlias Uit dit huwelijk a. Machiel van Genderen, ged. Schoonhoven NL 20 december 1772 b. Machiel van Genderen, geb. Schoonhoven NL 30 september 1775 c. Pieter van Genderen, ged. Schoonhoven NL 14 augustus 1777 IX.11 Judit ( Judik ) van Genderen (ouders onder VIII.4), geboren Schoonhoven NL , gedoopt 12 januari 1744, overleden Gouda, 79 j. 28 februari 1823 dochter van Machiel Jacobsz van Genderen en Gerrigje Janse Versteeg, ondertrouwt 21 mei 1773 , trouwt Schoonhoven 29 september 1773 Johannes Martinus van Leest, geboren Nijmegen NL, ca. 1743,wonende Gouda , overleden Gouda 79 j. 19 maart 1822 Johannes Martinus van Leest ook genaamd Johannes van Lis. Beroep:( klapwaker is een nachtwaker in de binnenstad) Beiden woonden voor hun trouwen in Schoonhoven. Omdat de Bruidegom rooms was, moesten de 3 voorstellingen van 6 weken tot 6 weken plaatsvinden volgens plakkaat van 24.1.1755, vandaar de 4 maanden tussen ondertrouw en trouw.* Leo Heinsbroek + RA.DH Uit dit huwelijk a. Magdalena Pieternella van Leest, geboren Schoonhoven , gedoopt 23 januari 1774, getuige Jan van Genderen b. Pieternella Maria Catharina van Leest, geboren Schoonhoven NL, pijpmaakster , gedoopt 8 juni 1777 trouwt Gouda 18 oktober 1815 Jan Barends, geb. ca. 1783, wever, wonende Gouda c. Gileam van Leest, geboren Schoonhoven NL, pijpmaakersknecht , gedoopt 27 februari 1780, overleden Gouda, 52 j. 21 september 1832 ondertrouwt(1) 17 juli 1804 , trouwt Gouda 12 augustus 1804 Maria Regenwortel, ondertrouwt(2) 13 juli 1806 , trouwt Gouda 27 juli 1806 Ghiela Trip, geboren Gouda, pijpmaakster gedoopt 4 juni 1783, overleden Gouda, overl. na de geboorte van een levenloos kind 21 juni 1820 ouders Maarten Trip en Lijsie Akarijn ( Akreijne , Karijn , Akrijn ) trouwt (3) Gouda 5 december 1821 Maria Kunst, geboren Gouda NL ca. 1803 ( pijpenmaakster ) ouders Cornelis Kunst en Johanna De Hoog d. Joannes van Leest, geboren 1785 IX.12 Margaretha ( Mergje Maria Marretje ) van Genderen (ouders onder VIII.4), dochter van Machiel Jacobsz van Genderen en Gerrigje Janse Versteeg geboren Schoonhoven NL 15 augustus 1752, overleden Gouda 26 januari 1830 trouwt Schoonhoven 7 februari 1779 Pieter ( Petrus ) van Gastel, beroep baardscheerder debitant in de loterij, gedoopt Breda NL 6 maart 1755, overleden Gouda 6 februari 1828 ouders Antonius van Gastel en Dijmpha Stoops * WiWaWi + Groenehart Arch. + Patrick Dekker + ISIS Breda Uit een onbekende relatie a. Machiel van Genderen, volgt X.10 kinderen uit dit huwlijk b. Diena van Gastel, ged. Cabauw NL 9 maart 1779 overl. Gouda 12 januari 1864 c. Cornelia van Gastel, ged. Cabauw NL 25 augustus 1780 d. Cornelia van Gastel, ged. Cabauw NL 9 januari 1783 overl. Gouda 13 maart 1851 huwt Cornelis Bosman, geb ca. 171784 overl. Gouda 16 februari 1814 e. Anthonia van Gastel, ged. Schoonhoven NL 30 september 1785 f. Wilhelmina van Gastel, naaister geboren Gouda NL ca. 1788 overl. Gouda 3 juli 1823 huwt Gouda 31 juli 1816 Johannes Westerlook, arbeider geboren / overleden Gouda NL ca. 1787 / 16 november 1827 g. Gerardus van Gastel, geboren / overleden Gouda NL ca. 1792 / 1849 huwt Gouda 24 september 1813 Clementina van Rooijen, dienstbode geboren / ovrleden Gouda NL ca. 1784 / 6 februari 1860 dochter van Johannis Hermanus van Rooijen en Cornelia van Leeuwen IX.13 Dingeman ( Dirk ) van Genderen (ouders onder VIII.4), ( pijpenmakersknecht ) zoon van Machiel Jacobsz van Genderen en Gerrigje Janse Versteeg, geboren Schoonhoven NL 3 juni 1755, overleden Gouda 26 april 1817 trouwt Schoonhoven 2 mei 1784 Maria Catharina Page, geboren Roermond NL ca. 1731, overleden Gouda 80j. 11 september 1811 * RA.DH + Groenehart Arch. Uit dit huwelijk a. Johannes van Genderen, volgt X.11 b. Marrigje van Genderen, geboren Gouda NL 20 november 1791, overleden Gouda 21 augustus 1826 tr. Gouda akt.n39, 31 mei 1826 Dirk Quakernaat, ( suppoost in het huis van correctie ) zoon van Jillis Quakernaat en Alida de Groot, huwl.get.:Gerrit Oudijk (22 jaar, goudsmid, te (Groeneweg) Jacob Houwel (35 jaar, baandersknecht, te (Nieuwehaven) Johannes van Genderen (38 jaar, schoenmaker, te (Breedstraat), broer van de bruid) Nicolaas Nieuwerkerk (40 jaar, pijpenmakersbaas, te (Klooster op de Raam), zwager van de bruidegom kinderen: 1. Jelis Quakernaat, overleden Gouda 21 september 1822, 0j. 2. Dirk Quakernaat, tr. 30 oktober 1850 Antonia Nieuwenhuis, IX.14 Pieter Gielsz van Genderen (ouders onder VIII.5), geboren Sliedrecht NL 21 februari 1753, gedoopt 25 februari 1753 , overleden Sliedrecht 8 september 1836 zoon van Chiel Pietersz van Genderen en Teuntje Pietersdr Kuilenburg ondertrouwt Hardinxveld, voor de kerk 16 augustus 1776 Ariaantje Adriaansdr Koelewijn, geboren Hardinxveld NL 2 mei 1751, overleden Sliedrecht 3 januari 1820 ouders Adriaan Hendriksz Koelewijn en Neeltje Arijnsdr Blom *DTB Hist.Ver.Sliedrecht + Genlias Uit dit huwelijk a. Teuntje Pietersdr van Genderen, volgt X.12 b. Adriaan van Genderen, geb. Sliedrecht NL 9 augustus 1786 c. Adriaan van Genderen, geb. Sliedrecht NL 5 december 1790, overl.1791 d. Adriana van Genderen, geboren Sliedrecht NL 17 oktober 1788, overleden Dubbeldam 10 januari 1868 tr. (1) S-Gravendeel 16 november 1810 Joannes Kaijen, geboren ca. 1768 overleden Wieldrecht 5 december 1822 tr. (2) Wieldrecht 23 februari 1827 akt.n1, Tijmen van der Greeff. geb. Lexmond NL 29 januari 1793 zoon van Dirk van der Greeff en Willemijn Lekkerkerk. kinderen uit huwlijk (1) 1. Adriana Kaijen, geb. Dordrecht NL 17 februari 1811 huwt Cornelis Barel, 2. Adriaan Kaijen, geb. Dubbeldam NL 12 december 1817 huwt Elisabeth Adriaansd. Schipper, 3. Johannes Kaijen, geb. Wieldrecht NL 9 september 1822 huwt Seija den Engelsen e. Pieter Pietersz van Genderen, volgt X.13 IX.15 Marigje Laurendsdr van Genderen (ouders onder VIII.6), geboren Sliedrecht NL 24 november 1753 gedoopt Sliedrecht 25 november 1753, begraven Sliedrecht 29 juni 1790 dochter van Lauwrens Pietersz van Genderen en Maijke Jansdr in t veld, ondertrouwt Sliedrecht 28 juli 1775 Fop Gerritsz Pijl, begraven Sliedrecht 24 juli 1790 zoon van Gerrit Foppen Pijl en Ingentje Joppen van den Berg, Deze tak Pijl-van Genderen-van Asperen-de Vries is te zien en verder uitgewerkt op de site van Hugo de Vries.: http://kibrahacha.com/index.html Uit dit huwelijk a. Gerrit Pijl, geb. Sliedrecht NL 9 november 1775 b. Laurens Pijl, geb. Sliedrecht NL 6 maart 1777 c. Willem Pijl, geboren doop en overl. te Sliedrecht NL 20 juni 1779, gedoopt 27 juni 1779, overleden 24 april 1848 ondertrouwt Sliedrecht voor de kerk 23 april 1803 Lijdia Meesdr Visser, geboren doop en overl. te Sliedrecht NL 19 mei 1772, gedoopt 24 mei 1772, overleden 8 augustus 1859 ouders Mees Ariensz Visser en Geertje Hermansdr Snijders d. Cornelis Pijl geb.Sliedrecht NL 28 oktober 1781 e. Jacomijntje Pijl, geboren Sliedrecht NL 10 augustus 1783 tr. Pieter Langewaard geb. 20 mei 1781 zoon van Krijn Pietersz Langewaart en Neeltje Zeegers f. Annigje Pijl geb.Sliedrecht NL 18 augustus 1785 g. Lauwrens Pijl, geboren doop en overl. te Sliedrecht NL 20 november 1787 gedoopt 25 november 1787, overleden 18 juni 1829 ondertrouwt Sliedrecht voor de Kerk 17 maart 1814 Flora Hendriksdr Huijsman, geboren doop en overl. te Sliedrecht NL 28 september 1791, gedoopt 2 oktober 1791, overleden 17 augustus 1869 ouders Hendrik Floorsz Huijsman en Jannigje Lucasdr Visser h. Willem Pijl, geb. begr. Sliedrecht NL 26 maart 1790, 9 juli 1790 IX.16 Nanning Laurensz van Genderen (ouders onder VIII.6), geboren Sliedrecht NL 30 januari 1756, overleden Sliedrecht Heukelum 27 juli 1814, zoon van Lauwrens Pietersz van Genderen en Maijke Jansdr in t veld, ondertrouwt Sliedrecht 30 juli 1784 Ariaantje Vermeulen, geboren Naaldwijk NL 30 juni 1764, overleden Sliedrecht 8 juli 1814, begraven 27 juli 1814, ouders Jacob Teeuw Vermeulen en Cornelia Jans van Rees *DTB Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Jokkemijntje van Genderen, geb. Sliedrecht NL 23 maart 1785, begraven Sliedrecht 1 juli 1791 b. Cornelia Nanningsdr van Genderen, geb. Sliedrecht NL 27 februari 1787 c. Cornelia Nanningsdr van Genderen, volgt X.14 d. Bart Nanningsz van Genderen, geb. Sliedrecht NL 29 september 1788, begraven Sliedrecht 17 december 1788 e. Bart Nanningsz van Genderen, geb. Sliedrecht NL 29 juli 1790, begraven Sliedrecht 12 augustus 1790 f. Jacob Nanningsz van Genderen, volgt X.15 g. Wouter Nanningsz van Genderen, volgt X.16 h. Marrigje van Genderen, volgt X.17 i. Arij van Genderen, geb. Sliedrecht NL 15 september 1801, begraven Sliedrecht 31 oktober 1807 j. Nanning van Genderen, geb. Sliedrecht NL 15 januari 1807, begraven Sliedrecht 3 maart 1807 IX.17 Pieter Laurensz van Genderen (ouders onder VIII.6), gedoopt Sliedrecht NL 9 september 1762, overleden Sliedrecht 15 november 1839, zoon van Lauwrens Pietersz van Genderen en Maijke Jansdr in t veld, ondertrouwt Sliedecht, voor de kerk 3 augustus 1786 Klaasje Adriaansdr Koelewijn, geboren Hardinxveld NL 3 november 1754, overleden Sliedrecht 4 oktober 1834, ouders Adriaan Hendriksz Koelewijn en Neeltje Arijnsdr Blom *DTB Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Leendert van Genderen, geboren Sliedrecht NL 6 april 1787, overleden Sliedrecht 6 september 1832, trouwt Sliedrecht voor de kerk 17 juni 1813 Ariaantje Teunisdr Visser geboren te Sliedrecht op 19 juli 1789, overleden aldaar op 5 juni 1838 dochter van Teunis Arijszn Visser en Teuntje Willemsdr Visser. Geen kinderen uit dit huwelijk, Adriaantje huwt (2) Teunis Lanser b. Neeltje van Genderen, geb. Sliedrecht NL 15 oktober 1788 c. Adriaan van Genderen, geb. Sliedrecht NL 30 november 1790, begraven Sliedrecht 19 februari 1791 d. Adriaan van Genderen, geb. Sliedrecht NL 24 december 1792, begraven Sliedrecht 16 maart 1794 e. Neeltje van Genderen, geb. Sliedrecht NL 12 mei 1794, begraven Sliedrecht 14 juni 1794 f. Neeltje Pietersdr van Genderen, volgt X.18 IX.18 Klaas Laurensz van Genderen (ouders onder VIII.6), zoon van Lauwrens Pietersz van Genderen en Maijke Jansdr in t veld, gedoopt Sliedrecht NL 2 februari 1766, overleden Sliedrecht NL 23 april 1840, ondertrouwt Sliedrecht, voor de kerk 8 juni 1792 Geertruij Philipsdr van de Graaf, geboren Neder HardinxvelD NL 28 oktober 1770, overleden Sliedrecht 17 maart 1851, ouders Philip Hendriksz van de Graaf en Lena Jansdr Kralingen *DTB Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Maijke van Genderen, geb. Sliedrecht NL 16 augustus 1793 b. Philippus van Genderen, geb. Sliedrecht NL 20 april 1796, begraven Sliedrecht 31 juli 1797 c. Philippus van Genderen, geb. Sliedrecht NL 5 oktober 1798, begraven Sliedrecht 22 september 1809 d. Leentje Klaasdr van Genderen, volgt X.19 e. Lena Klaasdr van Genderen, volgt X.20 f. Louw van Genderen, geb. Sliedrecht NL 4 mei 1806, begraven Sliedrecht 16 juli 1814 g. Cornelia van Genderen, geb. Sliedrecht NL 1 november 1808, begraven Sliedrecht 24 februari 1810 IX.19 Cornelis Cornelisz van Genderen (ouders onder VIII.7), geboren Sliedrecht NL 13 mei 1756, gedoopt 16 mei 1756, overleden <1805 zoon van Cornelis Pietersz van Genderen en Marichje Andriesdr van der Vlies, trouwt Schipluiden 2 november 1788 Geertje Willemsdr Valkenis, geboren Lier NL ca. 1765 , begraven Sliedrecht 29 september 1822 *DTB Hist.Ver.Sliedrect + cdrom Hist.Werkgr.Westland Uit dit huwelijk a. Merrigje ( Maartje ) Cornelisd van Genderen, geboren Sliedrecht NL 14 april 1789, gedoopt 19 april 1789, overleden Delft akt.n439, 9 december 1839 trouwt Sliedrecht 23 april 1810 Doe Pietersz Vogelaar, geboren Monster NL , gedoopt 5 oktober 1788, overleden 26 augustus 1861, ouders Pieter Crijnen Vogelaar en Sarah Bouman kinderen: 1. Pieter Doesz Vogelaar ged.Wateringen 18 november 1810 2. Geertje Doe Vogelaar geb.ca.1818 s'Gravezande, tr. Delft 29 januari 1840 akt.n6 Pieter Hidde de Vries geb. Delft NL 1815, zoon van Pieter Hidde de Vries en Catharina Holderman. 3. Krijn Doe Vogelaar, geb. s'Graveznde NL 1819, tr. Delft 17 februari 1841 akt.n7 Elizabeth van der Voort geb. Berkel NL 1818 dochter van Dirk van der Voort en Magdalena Berkel. b. Willemijntje van Genderen, ged. Sliedrecht NL 26 februari 1792 c. Sijgje van Genderen, ged. Sliedrecht NL 5 mei 1793 d. Cornelia Cornelisd van Genderen, geboren Sliedrecht NL , gedoopt 9 november 1794, overleden Delft 11 maart 1870, trouwt Rijswijk 9 mei 1819 Adrianus Stolk *DTB Hist.Ver.Sliedrecht + Digstb.Delft kinderen: 1. Sophia Stolk, geb. Rijswijk NL ca. 1820 overl. Naaldwijk 13 juni 1849 tr. Cornelis Noordam geb. Naaldwijk NL 25 juni 1816 2. Cornelis Stolk, geb Rijswijk NL ca. 1821 tr.Delft 19 juli 1843 Elisabeth Kircher geb Leiden NL ca. 1835 dochter van George Kircher en Elisabeth van Tour. 3. Geertruida Stolk, geb. Rijswijk NL ca.1823 tr. Delft 23 juni 1845 Jacob Breetvelt geb. Delft NL ca. 1822 zoon van Abraham Breetvelt en Ingetje de Bruin. 4. Cornelia Stolk, geb. Rijswijk NL ca. 1824 tr. Delft akt.n119, 27 september 1854 Abraham Wijnand Renaud geb. Voorburg NL ca. 1816 zoon van Abraham Renaud en Ariaantje Langeveld 5. Nicolaas Stolk, geb. Rijswijk NL ca. 1827 tr. Delft 16 mei 1849 Cornelia Susanna Spape geb. Rijswijk NL ca. 1826 dochter van Cornelis Spape en Cornelia Schaddelee 6.Christina Adriana Stolk, geb. Rijswijk NL 20 augustus 1830 tr. Cornelis Noordam, geb. Naaldwijk NL 25 juni 1816 wedn. van Sophia Stolk e. Willem Cornelisz van Genderen, volgt X.21 f. Klaas van Genderen, geb. Sliedrecht NL 29 januari 1799, overleden Sliedrecht 6 oktober 1800 g. Lijntje van Genderen, begr. Sliedrecht 28 maart 1801 h. Klaas van Genderen, geb. Sliedrecht NL 11 maart 1803, overleden Sliedrecht 13 maart 1804 IX.20 Cornelia van Genderen (ouders onder VIII.7), gedoopt Sliedrecht NL 26 april 1761, overleden Sliedrecht 11 december 1831 , dochter van Cornelis Pietersz van Genderen en Jannigje Hendriksdr de Paus, trouwt Sliedrecht 10 februari 1786 Jan Jansz Kros, gedoopt en begr. te Sliedrecht NL maart 1761, 29 maart 1761, begraven 12 mei 1830, ouders Jan Jansz Kros en Anna Andriesdr Slagboom Uit dit huwelijk a. Jan Kros, geboren ged. en overl.Sliedrecht NL 27 juni 1786, gedoopt 2 juli 1786, overleden 8 mei 1844, trouwt Sliedrecht op 28 maart 1816 met Jaapje Gerritsdr Roskam, geboren te Sliedrecht op 3 januari 1796, gedoopt aldaar op 10 januari 1796, overleden aldaar op 17 maart 1887, begraven aldaar op 21 maart 1887, dochter van Gerrit Roskam en Lena Ariesdr Vaarwater. b. Anna Kros geb.begr.Sliedrecht NL 31 maart 1788, 20 april 1809 c. Kornelis Kros, geboren ged. en overl. te Sliedrecht NL 27 september 1790, gedoopt 3 oktober 1790, overleden 21 september 1865, ondertr. trouw Sliedrecht op 13 februari 1811 2 maart 1811 met Ariaantje Ariesdr Visser, geboren Sliedrecht 26 januari 1791, gedoopt aldaar op 6 februari 1791, overleden 17 oktober 1880, dochter van Arie Arienszn Visser en Jacoba Jacobsdr Teeuw. d. Jannigje Kros ged. begr. Sliedrecht NL 7 april 1793, 5 januari 1808 e. Klara Kros geb. begr .Sliedrecht NL 12 januari 1798, 23 december 1808 f. Lijsbeth Kros geb. begr. Sliedrecht NL 15 augustus 1800, 28 december 1808 IX.22 Geertje Cornelisdr van Genderen (ouders onder VIII.7), geboren Sliedrecht NL 22 mei 1775, overleden Sliedrecht 4 maart 1838, dochter van Cornelis Pietersz van Genderen en Jannigje Hendriksdr de Paus, ondertrouwt(1) 3 januari 1800 , trouwt Sliedrecht voor de kerk Willem Jansz van Heteren, geboren en begr.SLiedrecht NL 15 februari 1775, begraven 31 juli 1811, ouders Jan Coensz van Heteren en Alewijnsdr Eijkelenboom, trouwt(2) Sliedrecht 24 maart 1814 Joost Joostsz Groenewegen, geboren en overl.Sliedrecht NL 8 oktober 1770, overleden 11 november 1842, ouders Joost Joostsz Groenewegen en Neeltje Teunisdr Hartog (Hij is eerder ondertrouwd te Sliedrecht op 6 mei 1809 voor de kerk met Fijgje Meijwaard.) Uit het eerste huwelijk a. Jan van Heteren, geboren ged. en overl. te Sliedrecht NL 18 mei 1800, gedoopt 25 mei 1800, overleden 26 september 1827, trouwt Sliedrecht 20 oktober 1825 Dirksje Teunisdr Groenewegen, geboren te Sliedrecht op 15 oktober 1803, gedoopt aldaar op 23 oktober 1803, overleden aldaar op 10 juli 1877, dochter van Teunis Joostszn Groenewegen en Lena Herbertsdr van Rees. (Zij is later getrouwd te Sliedrecht op 15 januari 1835 met Cornelis Leendertszn Bons, geboren te Sliedrecht op 21 augustus 1807, overleden aldaar op 30 december 1858, zoon van Leendert Corneliszn Bons en Marrigje Cornelisdr Dekker. (Hij is eerder getrouwd te Sliedrecht op 10 april 1834 met Sijgje Woutersdr van Rees, geboren te Sliedrecht op 10 februari 1811, overleden aldaar op 14 juli 1834, dochter van Wouter Herbertszn van Rees en Pieternella Hofwegen.)) b. Jannigje van Heteren geb. begr. Sliedrecht NL 14 juni, 20 juni 1802 c. Jannigje van Heteren, geboren Sliedrecht NL 13 juni 1803, trouwt Sliedrecht op 11 maart 1824 Willem Dirksz Hofman geboren te Sliedrecht op 26 oktober 1800, zoon van Dirk Corneliszn Hofman en Aagje Jacobsdr Mookhoek. IX.23 Gijsbert Gielsz van Genderen (ouders onder VIII.9), geboren Sliedrecht NL , gedoopt 31 oktober 1762, overleden Hardinxveld, akte 54 : 82j. 21 juni 1845, zoon van Chiel Giel Jansz van Genderen en Geertruij Gijsbertsdr Brouwer, trouwt(1) Maria Barbarra Hol, trouwt(2) Hardixveld 18 april 1788 Stijntje Gerritsdr de Rover, geboren Hardixveld NL , gedoopt Boven Hardinxveld 23 september 1759, overleden Hardinxveld 22 november 1842, ouders Gerrit Jansz de Rover en Aaltje Pieters Verhoef *Hist.Ver.Sliedrecht + Nico van Dinther Uit het tweede huwelijk a. Aaltje Gijsbertsdr van Genderen, volgt X.22 b. Giel Gijsbertsz van Genderen, volgt X.23 c. Flora Gijsbertsdr van Genderen, volgt X.24 d. Elisabeth Gijsbertsdr van Genderen, gedoopt Neder Hardinxveld NL 11 december 1791, overleden Giessendam 1 november 1851 e. Geertruij Gijsbertsdr van Genderen, volgt X.25 f. Gerrit Gijsbertsz van Genderen, geb. ged. Hardinxveld NL11 / 17 april 1796, overleden Hardinxveld 7 november 1801 g. Gijsbert van Genderen, geb. Giessenburg NL 28 maart 1798 h. Adriaan Gijsbertsz van Genderen, volgt X.26 i. Ariaantje van Genderen, volgt X.27 j. Gerrigje van Genderen, volgt X.28 k. Evert Jacob van Genderen, volgt X.29 IX.24 Teuntje Gielsdr van Genderen (ouders onder VIII.9), geboren Sliedrecht NL 3 november 1771, overleden Hardinxveld 25 juli 1844, dochter van Chiel Giel Jansz van Genderen en Geertruij Gijsbertsdr Brouwer, ondertrouwt(1) Hardinxveld voor de kerk 4 mei 1792 Pieter Ariensz Dubbeldam, geboren Neder Hardinxveld NL , gedoopt 11 november 1770, overleden Hardinxveld 26 oktober 1815, ouders Arie Klaasz Dubbeldam en Pleuntje Pietersdr Klijn, trouwt(2) Hardinxveld 23 oktober 1821 Leendert Reijersz Groeneweg, geboren Neder Hardinxveld NL , gedoopt 17 maart 1782, overleden Hardinxveld 11 mei 1826, ouders Reijer Groeneweg en Johanna Ribbius ((Hij is eerder ondertrouwd te Giessendam op 6 februari 1805 voor de kerk met Dingena Jansdr van Santen, geboren te Eten rond 1784, overleden te Hardinxveld op 22 februari 1820, dochter van Jan van Santen en Grietje Boelen. Hij is eerder getrouwd te Hardinxveld op 29 juli 1820 met Neeltje Bloessen, geboren te Sliedrecht op 18 juni 1768, overleden te Hardinxveld op 14 januari 1821, dochter van Pieter Bloessen en Neeltje van der Plas. Zij was later gehuwd met Teunis de Vlieger, overleden te Sliedrecht op 26 januari 1814.)) Uit het eerste huwelijk a. Geertruij Dubbeldam, geb. ged. Hardinxveld NL 23 februari, 3 maart 1793 b. Arij Dubbeldam, geb.ged.overl.Neder Hardinxveld NL 13/17 augustus 1794, 7 maart 1795 c. Pleuntje Dubbeldam, gedoopt Hardinxveld NL 29 november 1795, overleden Sliedrecht 9 maart 1830, trouwt Jan van Walraven d. Arie Dubbeldam, geboren Neder Hardinxveld NL 18 januari 1798 Hij is getrouwd te Hardinxveld op 19 november 1825 (1) met Johanna van Thiel, geboren te Spijk rond 1797, overleden te Hardinxveld op 10 april 1826, dochter van Dirk van Thiel en Jenneke van Tricht. Hij is getrouwd te Hardinxveld op 15 juli 1826 (2) met Grietje Jansdr Kranenburg, geboren te Boven Hardinxveld op 11 april 1809, dochter van Jan Kranenburg en Huijbertje Hendriksdr van der Lusdonk. e. Chiel Dubbeldam, geboren Neder Hardinxveld NL 25 maart 1801 getrouwd Giessendam 2 mei 1822 Johanna Willemsdr Dusseldorp, geboren Giessendam 18 mei 1799, dochter van Willem Corneliszn Dusseldorp en Jannigje Gerritsdr de Hoog. f. Adriaan Dubbeldam, geboren Neder Hardinxveld NL 4 juli 1804, overleden Hardinxveld 27 juli 1833 Hij is getrouwd te Hardinxveld op 12 december 1829 met Hendriksje Ariesdr van Lopik, geboren te Boven Hardinxveld op 4 februari 1798, overleden te Hardinxveld op 12 augustus 1858, dochter van Arie Teuniszn van Lopik en Lijsbeth Johannesdr van Gelder. Zij is later getrouwd te Hardinxveld op 30 juni 1836 met Willem Arieszn Kamsteeg, geboren te Boven Hardinxveld op 8 december 1797, overleden te Giessendam op 8 januari 1869, zoon van Arie Janszn Kamsteeg en Jannigje Adriaansdr Blokland. Hij is eerder getrouwd te Hardinxveld op 20 augustus 1820 met Maria Reemans, geboren te Hardinxveld rond 1799, dochter van Pieter Reemans en Ariaantje Korstman. Hij is later getrouwd te Hardinxveld op 7 mei 1859 met Aaltje Eigenssijmer, geboren te Giessen Nieuwkerk rond 1812, overleden te Giessendam op 28 februari 1888, dochter van Fhilippus Jacobus Eigenssijmer en Grietje Brandwijk. (Zij was weduwe van Eldert Kroon. Zij is eerder getrouwd te Giessendam op 28 april 1838 met Joost Dirkszn Verheul, geboren te Hardinxveld op 13 maart 1806, overleden te Giessendam op 22 augustus 1854, zoon van Dirk Joostszn Verheul en Annigje Jacobsdr Verschoor.))) g. Heijltje Dubbeldam, geb. Neder Hardinxveld NL 19 november 1805 h. Gijsbert Dubbeldam, geb. Neder Hardinxveld NL 11 maart 1808 i. Gijsbert Dubbeldam, geb. overl. Neder Hardinxveld NL 1 september 1809, 22 januari 1833 j. Jan Dubbeldam, geb. overl. Neder Hardinxveld NL 22 januari, 6 maart 1811 k. Jan Dubbeldam, geb. overl.Hardinxveld NL 15 januari 1813, 3 november 1813 IX.25 Bastiaan Jansz van Genderen (ouders onder VIII.10), geboren Sliedrecht NL 7 april 1771, gedoopt 14 april 1771, overleden Sliedrecht,akte n72:62 j. 5 augustus 1833, zoon van Jan Jansz van Genderen en Geertje Bastiaansdr Roskam, ondertrouwt 10 mei 1799 , trouwt Sliedrecht 25 mei 1799 Marrigje Arijnsdr Sterrenburg, geboren Giesendam NL , gedoopt Neder Hardinxveld 9 augustus 1849, overleden Sliedrecht,akte n127:70 j. 10 juni 1849, ouders Arij Ariensz Sterrenburg en Jannigje Jansdr de Jong *Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Neeltje Bastiaansdr van Genderen, volgt X.30 b. Arie Bastiaansz van Genderen, volgt X.31 c. Jan Bastiaansz van Genderen, geb. Sliedrecht NL 23 oktober 1802, begraven Sliedrecht 31 mei 1804 d. Jan Bastiaansz van Genderen, volgt X.32 e. Cornelis Bastiaansz van Genderen, geb. Sliedrecht NL 20 augustus 1806, overleden Sliedrecht,akte n56: 76j. 12 maart 1883 f. Jacob Bastiaansz van Genderen, volgt X.33 X.1 Jan Gerrit Nicolaas van Genderen (ouders onder IX.1), geboren Leeuwarden NL akt.na425, 17 augustus 1835, overleden Maastricht 26 september 1877, overleden aan een longonsteking zoon van Johannes Arnoldus van Genderen en Coredina Geertruida Hasselman, trouwt(1) Sprang 9 januari 1862 Anna van Tiel, trouwt(2) Juchen D ( bij Gladbach ) 22 februari 1873 Catharina Wilhelmina Quack, geboren Juchen D 17 augustus 1836, ouders Johann Gotfried Quack en Maria Katharina Coenen Dsseldorf, den 13. September 1878 Die unterzeichnete knigliche Regierung bescheinigt hierdurch, da die Witwe Johann Gerhard Nicolaus van Gendern, Wilhelmine geborene Quack, geboren den 17.August 1836 zu Jchen, welche durch Verheirathung mit einem Niederlndischen Unterthan die Preuische Staatsangehrigkeit verloren hatte, auf ihr Ansuchen und Behufs ihrer Niederlassung in Jchen im Kreise Grevenbroich nebst ihren minderjhrigen Kindern Maria Catharina van Gendern geb. den 19. Febr 1874, Johanna Wilhelmine van Gendern geb. den 4. Dez. 1876 Die Preuische Staatsangehrigkeit wieder erworben hat. Diese Renaturalisations-Urkunde begrndet jedoch nur fr die darin ausdrcklich genannten Personen, mit dem Zeitpunkt der Aushndigung alle Rechte und Pflichten eines Preuischen Staatsangehrigen. Kniglich Preuische Regierung Abtheilung des Innern. I.V.Steinmetz : Renaturalisations-Urkunde. Hanisch I II a 5055 : Fr die Richtigkeit der Abschrift, Garzweiler, den 2. Dezember 1891.: Der Brgermeister. * GTMWB + Fam. Hasselman + http://www.heidermanns.net/pers/Familie/Familiennamen.html Uit het tweede huwelijk a. Maria Catharina van Genderen, geb. Maastricht NL 19 februari 1874 b. Johanna Adriana Coradina van Genderen, geb. Maastricht akt.n666, 13 augustus 1875, overleden Maastricht akt.n282 11 april 1876 c. Johanna Wilhelmina van Genderen, geb. Maastricht NL akt. n991, 4 december 1876, huwt. August Hassel, geboren / gedoopt Wuppertal-Elberfeld D. 11 april 1876 / 2 mei 1876 overleden Dsseldorf-Kaiserswerth D. 13 maart 1949 handelaar in levens middelen en koloniale waren. X.2 Jacoba van Genderen (ouders onder IX.3), geboren s-Gravenmoer NL 21 maart 1814, overleden Dussen 21 september 1886, dochter van Corstiaan ( Cristiaan ) van Genderen en Johanna ( Jannette ) Heijblom trouwt 's-Gravenmoer akt.n3 15 mei 1840 Mechiel ( Giel ) van der Mast, geboren 30 juni 1810, ouders Johannes van der Mast en Geertrui Blok Uit dit huwelijk 1. Geertrui van der Mast, geboren s-Gravenmoer NL , trouwt s-Gravenmoer akt.n1, 6 mei 1864 Cornelis Boezer, geb. Waspik NL 2. Johanna van der Mast, geb. s-Gravenmoer NL tr. Dussen akt.n6, 16 mei 1872 Cornelis Kouw, geb. Dussen NL zoon van Wouter Kouw en Aartje Simons. 3. Christiaan van der Mast, geb. s-Gravenmoer NL 17 maart 1844 tr. Waspik akt.n18, 16 oktober 1873 Adriana Boezer, geb. Waspik NL 13 februari 1849 dochter van Cornelis Boezer en Antje Rooij. 4. Johannes van der Mast, geb. s-Gravenmoer NL tr. s-Gravenmoer akt.n7, 24 november 1877 Gijsberdina van Eersel, geb. s-Gravenmoer NL dochter van Cornelis van Eersel en Cornelia de Geus. 5. Jozina van der Mast, geb. s-Gravenmoer NL 20 september 1848 overl. Woudrichem 14 mei 1916 tr. s-Gravenmoer akt.n5,9 juli 1875 Leendert Gerardus Kentie, geb./overl. Woudrichem NL 9 december 1846 / 22 januari 1921 zoon van Alexander Kentie en Antonet Ridderhof, *Fam. Kentie 6. Antonetta van der Mast, geb. s-Gravenmoer NL tr. s-Gravenmoer akt.n5, 11 juni 1879 Gujsbert de Geus geb. Dongen NL zoon van Johannes de Geus en Wouterina Blom. *Genlias 7. Antonia van der Mast, geb. s-Gravenmoer NL tr. s-Gravenmoer akt.n6, 19 mei 1886 Antonie Heijblom geb. s-Gravenmoer NL zoon van Cornelis Heijblom en Woutrina Blom. * Genlias X.3 Antonie van Genderen (ouders onder IX.3), geboren s-Gravenmoer NL schoenmaker 24 oktober 1816, overleden s-Gravenmoer 2 januari 1891, zoon van Corstiaan ( Cristiaan ) van Genderen en Johanna ( Jannette ) Heijblom, trouwt s-Gravenmoer akt.n4, 29 mei 1842 Adriana Blom geb. 's-Gravenmoer NL 15 september 1814 dochter van Antonie Blom en Willemina van Dongen * Reg.arch.Tilb.+ Genlias Uit dit huwelijk a. Christiaan van Genderen, geb. 's-Gravenmoer NL akt.n7, 9 februari 1844 b. Christiaan van Genderen, geb. 's-Gravenmoer NL 9 januari 1847, overleden 's-Gravenmoer 24 januari 1874 c. Antonie van Genderen, geb. 's-Gravenmoer NL 1 januari 1849, overleden 's-Gravenmoer 2 oktober 1875 d. Johanna van Genderen, geb. 's-Gravenmoer NL 19 september 1852 overl. 1 april 1854 e. Johannes van Genderen, geb. 's-Gravenmoer NL 6 oktober 1858 overl. 11 maart 1859 X.4 Johannes van Genderen (ouders onder IX.3), geboren 's-Gravenmoer NL ( schoenmaker ) 12 januari 1820, overleden 's-Gravenmoer 1 november 1853, zoon van Corstiaan ( Cristiaan ) van Genderen en Johanna ( Jannette ) Heijblom, trouwt 's-Gravenmoer akt.n11, 28 augustus 1851 Maria Hulst, geboren ca.1823 ouders Cornelis Hulst en Johanna van Gool Uit dit huwelijk a. Johanna van Genderen, geb. overl. 's-Gravenmoer NL 25 januari 1853 / 6 oktober 1853 X.5 Adriaan van Genderen (ouders onder IX.3), geboren 's-Gravenmoer NL ( bouwmansknecht ) 14 december 1822, zoon van Corstiaan ( Cristiaan ) van Genderen en Johanna ( Jannette ) Heijblom, trouwt(1) Dongen akt.n1, 11 april 1850 Neeske den Boef, geboren Almkerk-Uitwijk NL 2 september 1811, ouders Cornelis den Boef en Cornelia Groenenveld, trouwt(2) Raamsdonk akt.n17, 30 juli 1862 Heiltie Koekkoek, geboren Dussen NL 1836 , ouders Hendrik Koekkoek en Johanna Bue *Genlias + Reg.arch.Tilb. Uit het tweede huwelijk a. Cristina Johanna van Genderen, geboren Raamsdonk NL akt.n50, 5 mei 1863 tr. Raamsdonk akt. n23, 10 juni 1887 Johannes van Andel, zoon van Jan van Andel en Teuntje van Breugel b. Hendrica Johanna van Genderen, geboren Raamsdonk NL akt.n135, 29 november 1864 tr. Drongele akt.n1, 12 mei 1898 Jan Treffers geb. Drongelen, Hagoort, Gansoijen, Doeveren NL zoon van Jacobus Treffers en Hendrika Lanklaar, uit dit huwemijk 1. Heiltje Treffers, geb. DrongelenNL 6 november1901 huwt Eeten 30 september 1926 Mattijs Moutbaan, rietdekker c. Johanna Jacoba van Genderen, geboren Raamsdonk NL akt.n53, 7 mei 1866 tr. Drongelen akt.n1, 24 februari 1905 Johannis Wilhelmus Gillis Zoutenbier geb. Drongelen, Hagoort, Gansoijen, Doeveren NL zoon van Wilhelmus Nicolaas Zoutenbier en Jacoba Adriana van Hemert, d. Christiaan Johannes van Genderen, geboren Raamsdonk NL akt.n146, 9 november 1867, overleden Raamsdonk akt.n27, ongeh., 3 april 1932 e. Johanna Antonia van Genderen, geboren Raamsdonk NL akt.n121, 13 oktober 1870 , overleden Haarlemmermeer 17 september 1938 tr. Haarlemmermeer akt.n32, 26 april 1899 Arie Lambertus Bax 25j.( arbeider ) geb. Almkerk NL ca. 1875, zoon van Jan Bax en Cornelia Bax, X.6 Hendrik van Genderen (ouders onder IX.3), geboren 's-Gravenmoer NL ( rentmeester ) 28 januari 1825, overleden Almkerk 3 december 1906 zoon van Corstiaan ( Cristiaan ) van Genderen en Johanna ( Jannette ) Heijblom, trouwt Raamsdonk akt.n5, 10 februari 1853 Adriana van den Hoven, geboren Waspik NL 10 september 1826, overleden Almkerk 25 oktober 1898, ouders Gerrit van den Hoven en Cornelia Liesveld *NVG + Genlias + Reg.arch.Tilb. Uit dit huwelijk a. Johanna van Genderen, geboren / overl. Waspik NL 28 april 1853, overleden 14 februari 1933 tr. (1) Dussen akt.n5, 3 april 1879 Frans van Breugel, geb./ overl. Almkerk-Uitwijk NL 11 maart 1821 / 17 augustus 1886, 65j., zoon van Johannis Jansz. van Breugel en Elisabeth Hoboke tr. (2) Almkerk-Uitwijk akt.n24, 9 december 1887 Willem van der Stelt geb./ overl. Almkerk-Uitwijk NL 20 januari 1853 / 16 oktober 1915, 72j., zoon van Cornelis van Stelt en Elizabeth Dolieslager. kinderen uit huwlijk (1) 1. Elisabeth van Breugel, geb. Dussen NL 28 augustus 1880 * Genlias kinderen uit huwlijk (2) 2. Adriana Elisabeth van der Stelt, geb. Almkerk NL 1 januari 1890 tr. Almkerk 18 juni 1914 Zeger Wijnans, geb. Almkerk NL 23 oktober 1885 b. Gerrit van Genderen, geb. / overl. Raamsdonk NL 28 juni 1855, 6 juli 1855 c. Gerrit van den Hoven van Genderen, volgt XI.1 d. Cornelia van Genderen, geboren / overl. Almkerk NL 19 mei 1861, overleden 2 juli 1945, trouwt Almkerk-Uitwijk akt.n14 23 augustus 1849 Willem Heiblom ( schipper ) geb. Almkerk NL 23 augustus 1849 zoon van Cornelis Heiblom en Adriana Romijn, * Genlias kinderen : 1. Adriana Heiblom, geb. Almkerk NL 17 april 1893 2. Hendrika Heiblom, geb. Almkerk NL 24 januari 1895 overl. 27 januari 1946 tr. Almkerk 22 april 1922 Cornrlis Biesheuvel, geb. Almkerk NL 2 november 1895 haar schoonbroer was eerder geh. met haar zus Johanna zie kind 3 3. Johanna Heiblom, geb Almkerk NL 11 februari 1897 overl. Almkerk 10 juni 1918 tr. Almkerk 8 januari 1918 Cornelis Biesheuvel. 4. Dingena Heiblom, geb. Almkerk NL 23 november 1901 tr. NN e. Christiana van Genderen, geboren Almkerk-Uitwijk NL 12 november 1863, overleden Almkerk 24 juni 1937 tr.Almkerk en Uitwijk akt.n13, 30 juni 1893 Simon van Helden, geb. Almkerk en Uitwijk NL 7 juni 1862 overl. 25 februari 1932 ( landbouwer ) zoon van Maarten van Helden en Janna Lagrouw *deze tak van Helden verder uitgewerkt bij : http://home.kpn.nl/helde633/stamboom.html kinderen : 1. Maarten van Helden, geb. Almkerk NL 13 juli 1894 2. Adriana van Helden, geb. Almkerk NL 16 december 1895 tr. Almkerk 29 december 1916 Cornelis Peter van Noordloos. 3. Janna van Helden, geb. / overl. Almkerk NL 21 mei 1897 / 21 januari 1898 8 maanden oud. 4. Janna van Helden, geb. Almkerk NL 23 oktober 1899 5. Hendrika (Drika) van Helden, geb. Almkerk NL 5 augustus 1902 tr. Almkerk 15 april 1921 Mijndert Teunis van Anrooij, 6. Anna Cornelia van Helden, geb. Almkerk NL 4 juli 1905 f. Adriana van Genderen, geboren Almkerk-Uitwijk NL ca. 1868 tr. Almkerk-Uitwijk akt.n18, 6 november 1896 Hendrikus van Drunen, geb. Dussen NL ca. 1868 zoon van Lucas van Drunen en Jenneke van Kooten. X.7 Klaas van Genderen (ouders onder IX.5), Winkelier gedoopt getuige Grietje van Genderen, geboren Oudewater NL 18 januari 1767, overleden Rotterdam 26 april 1832, zoon van Dingen van Genderen en Dirkje van der ( Graaf ) Groef, ondertrouwt(1) Oudewater 15 januari 1802 , trouwt Oudewater 31 januari 1802 Agata Hertog (Goedhart), geboren Oudewater NL 1770, overleden mei 1802, ondertrouwt(2) Oudewater 29 oktober 1802 , trouwt Oudewater 16 november 1802 Christina van de Vergulde Bijl, geboren Oudewater NL , gedoopt 29 juni 1777, overleden Den Haag 30 december 1840 ouders Joannes van de Vergulde Bijl en Cornelia Van der Togt Winkelier volgens notarilarchief te Montfoort bij verkoop van een huis op 17 april 1817 *cdr UT + Genlias + Genver Fams Uit het eerste huwelijk a. Dingeman van Genderen, volgt XI.2 Uit het tweede huwelijk b. Cornelia van Genderen, volgt XI.3 c. Dirkje van Genderen, geboren Oudewater NL 1 juli 1805, gedoopt 3 juli 1805 d. Willem van Genderen, geb. Oudewater NL 1 juli 1805 / 1806 of tweeling met Dirkje e. Johannes van Genderen, volgt XI.4 f. Abraham van Genderen, volgt XI.5 g. Leendert van Genderen, volgt XI.6 h. Dirkje van Genderen, geboren Oudewater NL 3 juli 1814, overleden Oudewater 0 j. akte 54 7 september 1814 i. Gerritje ( Gerrigje ) van Genderen, geboren Oudewater NL 10 oktober 1815, overleden Oudewater 1j. akte n30 3 juli 1817 X.8 Pieter Petrus van Genderen (ouders onder IX.5), beroep lijndraaijer ( touwbewerking ) geboren Oudewater NL , gedoopt 15 februari 1769, overleden Oudewater 64 j. akte n 8 23 januari 1832, zoon van Dingen van Genderen en Dirkje van der ( Graaf ) Groef trouwt Oudewater 23 augustus 1799 Geertruij ( Gertrudis Tienhoven ) Thienhoven, geboren Oudewater NL , gedoopt 19 maart 1779, overleden Oudewater 76 j. akte n 32 30 april 1855, ouders Bastiaan ( Bastiaen ) Thienhoven en Petronella De Korte ( De Corte ) Doopgetuige Johanna Bakker *DTB RA UT boek groen 106 + cdr UT + Genlias Uit dit huwelijk a. Theodora van Genderen, volgt XI.7 b. Cornelia van Genderen, volgt XI.8 c. Dignus van Genderen, volgt XI.9 d. Dirkje van Genderen, geboren Oudewater ca. 1805, , overleden 2 juni 1870 tr. Kornelis Blokland * Hist. Ver.Sliedrecht ( klopt dit wel ? haar zus Theodora huwt Cornelis Blokland ) e. Abraham van Genderen, geboren Oudewater NL 1807, overleden Oudewater 26 j. akte n 31 7 augustus 1833, trouwt Oudewater akt.n2, 6 mei 1831 Johanna van der Wel, geboren Willeskop NL 1808, overleden Oudewater 29j. akte n58, 2 augustus 1837, ouders Cornelis van der Wel en Maria van Rooijen f. Adriana van Genderen, volgt XI.10 g. Johanna van Genderen, geboren Oudewater NL 29 april 1813, overleden Oudewater 19 j. akte n 35 11 augustus 1833 h. Petronella van Genderen, geboren Oudewater NL geb. ca. 1816 , overleden Oudewater 75j. ongeh. akte 38 1 juni 1891 i. Maria van Genderen, volgt XI.11 X.10 Machiel van Genderen (ouders onder IX.12), beroep schoemakersbaas, geboren Schoonhoven NL 20 december 1772, overleden Gouda 25 januari 1839, Uit een onbekende relatie zoon van Margaretha ( Maria Mergje Marretje ) van Genderen trouwt Gouda 1798 Catharina Arent, geboren ca. 1768 , overleden Gouda 9 december 1840, ouders Cornelis Arent en Agnes Schouten * Genlias + WiWaWi Uit dit huwelijk a. Pieter ( Petrus ) van Genderen, volgt XI.12 b. Agnes van Genderen, geboren Gouda NL 1805 , trouwt Gouda 30 december 1835 Abrham van Steenis, geb. Gouda NL 1810 zoon van Abram van Steenis en Haasje Verblauw c. Anthonia van Genderen, beroep ( pijpenmaakster ) geboren Gouda NL 1810 , overleden Gouda 6 mei 1853, trouwt Gouda 29 juli 1840 Thomas Boot, geb. Gouda NL 26 november 1815 zoon van Hendrik Boot en Johanna van Outheusden, kinderen: 1. Machiel Boot, overleden Gouda 29 september 1840, 0j. 2. Catharina Johanna Boot, geb. Gouda NL 7 december 1841, tr. Maarten de Graaf 3. Thomas Boot, geb./ overl. Gouda NL 26 februari 1849 / 12 oktober 1849 d. NN van Genderen, levenloosgeb. Gouda NL 16 mei 1815 X.11 Johannes van Genderen (ouders onder IX.13), beroep shoenmaker, gedoopt Gouda NL 30 september 1787, getuige Johannes Pagen. zoon van Dingeman ( Dirk ) van Genderen en Maria Catharina Page, trouwt(1) Gouda 4 oktober 1807 Wilhelmina van Wijk, geboren Gouda NL 4 oktober 1781, overleden 5 oktober 1815, ouders Willem van Wijk en Maria Verhoek, trouwt(2) Gouda akt.n76, 27 november 1816 Jannigje Eelspeel, geboren Gouda NL geb.1780 overl. Amsterdam 19 juni 1849 wed. van Arie de Hoop , ouders Gerrit Eelspeel en Hillegond Noordeman * RA.DH + Groenehart Arch. + Genlias Uit het eerste huwelijk a. Dirk van Genderen, volgt XI.13 b. Willem van Genderen, volgt XI.14 c. Maria van Genderen, geb. overl. Gouda NL akt.n114, 14 maart 1812 / 29 september 1813 d. Gerrit van Genderen, geb. overl. Gouda NL, akt.n171, 8 juni 1814 / 7 april 1815 Uit het tweede huwelijk e. Arie van Genderen, geb. / overl. Gouda NL akt.n108, 6 maart 1817 / 14 februari 1828 X.12 Teuntje Pietersdr van Genderen (ouders onder IX.14), gedoopt Sliedrecht NL 7 juli 1780, begraven Sliedrecht 3 december 1852, dochter van Pieter Gielsz van Genderen en Ariaantje Adriaansdr Koelewijn, relatie; een onbekende relatie Uit deze relatie a. Janna van Genderen, geboren Sliedrecht NL juli 1810, overleden Sliedrecht 3 maart 1834 X.13 Pieter Pietersz van Genderen (ouders onder IX.14), geboren Sliederecht NL 14 december 1791, gedoopt 25 december 1791, overleden 18 juni 1865, dochter van Pieter Gielsz van Genderen en Ariaantje Adriaansdr Koelewijn, trouwt Sliedrecht 24 augustus 1816 Annigje Jacobsdr Stuij, geboren Sliedrecht NL 20 oktober 1794, gedoopt 26 oktober 1794, overleden Sliedrecht 17 februari 1860, ouders Jacob Johannisz Stuij en Annigje Teunisdr. de Waard doopg.Teuntje de Waard *Fam.Stuij Echtlieden laten op 23 november 1850 een testament op de langstlevende maken (NA,Akte 164). *DTB Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Adriaan van Genderen, geb. en overl. Sliedrecht NL 30 jan.1814 / 17 juli 1814 X.14 Cornelia Nanningsdr van Genderen (ouders onder IX.16), geboren Sliedrecht NL 23 maart 1787, overleden Nieuw Lekkerland 24 oktober 1859, dochter van Nanning Laurensz van Genderen en Ariaantje Vermeulen, trouwt Oud-Alblas 31 december 1812 Cornelis Huijbertsz Muijen, geboren doop en overl. Oud-Alblas NL 9 oktober 1787, 14 oktober 1787, overleden 25 december 1829, ouders Cornelis Huiibertsz Muijen en Marigje Kleijsesen Besemer *DTB Hist.Ver.Sliedrecht + Kees Verhoeven Uit dit huwelijk a. Maria Muijen, geboren Oud Ablas NL 16 april 1814 tr. (1) Hendrik-Ido-Ambacht akt.n15, 8 november 1837 Kornelis Kroos 27j. geb./ ged. Hendrik-Ido-Ambacht NL 23 maart 1810/1 april 1810 zoon van Arie Kroos en Petronella van den Berg tr. (2) Ridderkerk 6 december 1867 Jan van den Berg 66 j.,geb. Ijsselmonde NL b. Adriaantje Muijen, geboren Oud-Alblas NL 21 december 1815 tr. (1) Oud-Alblas op 31 december 1842 met Adrianus Kroos,en gescheiden geb / ged. te Hendrik-Ido-Ambacht 31 december 1807/10 januari 1808 zoon van Arie Kroos en Petronella van den Berg tr. (2) Nieuw Lekkerland 30 juni 1850 Gerrit van der Waal 36 j., geb. Poortugaal NL zoon van Jan van der Waal en Lena van Vliet. (Hij was de gescheiden echtgenoot van Maike Verheij ) c. Huijbert Muijen, geb. overl.Oud-Alblas NL 1 juli 1818, 26 april 1819 d. Huijbert Muijen, geboren Oud-Alblas NL 28 oktober 1819, tr. Alblasserdam op 12 september 1851 met Sijgje Boerman, geboren te Alblasserdam op 29 november 1813, overleden aldaar op 14 mei 1884, dochter van Cornelis Boerman en Elisabeth t Riet. e. Nanssie Muijen, geboren Oud-Alblas NL 28 december 1820, Zij had van een onbekende man een dochter getrouwd te Alblasserdam op 24 juli 1851 met Kasper Gerritsz. Boeijen, geboren de Rijp rond 1807, zoon van Gerrit Kaspers Boeijen en Aaltje Leijwater.(Hij was weduwnaar van Judik Lans.) f. Woutrijna Muijen, geb. overl. Oud-Alblas NL 24 februari 1823, 21 juni 1824 g. Nanning Muijen, geb. overl.Oud-Alblas NL 6 september 1825, 19 december 1825 X.15 Jacob Nanningsz van Genderen (ouders onder IX.16), geboren en doop Sliedrecht NL 1 december 1791, gedoopt 11 december 1791, overleden Breskens akt.n9, op een maandag 10 maart 1834, zoon van Nanning Laurensz van Genderen en Ariaantje Vermeulen, trouwt Sliedrecht 27 april 1815 Krijntje Jansdr Veen, geboren en doop plaats: Sliedrecht NL 21 mei 1787, 27 mei 1787, overleden Sliedrecht 7 januari 1870, ouders Jan Ariensz Veen en Willemujntje Baartsdr van Rees ( Dienstplichtige ZMS Functie Sappeur Schutter 1833 ) *Arch.Zeeuwse Mobiele Schutterij + DTB Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Jan van Genderen, volgt XI.15 X.16 Wouter Nanningsz van Genderen (ouders onder IX.16), geboren doop overl.te Sliedrecht NL 18 november 1794, 23 november 1794, overleden 29 oktober 1838, zoon van Nanning Laurensz van Genderen en Ariaantje Vermeulen, trouwt Sliedrecht 3 maart 1825 Geertruij Gijsbertsdr Boer, geboren Sliedrecht NL 22 november 1799, overleden Sliedrecht 13 december 1840, ouders Gijsbert Meesz Boer en Krijntje Hendriksdr Kraaijeveld *DTB Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Ariaantje van Genderen, volgt XI.16 b. Gijs van Genderen, volgt XI.17 c. Neeltje van Genderen, volgt XI.18 d. Kornelia van Genderen, geb. Sliedrecht NL 22 juli 1831, overleden Sliedrecht 8 mei 1841 e. Aaltje van Genderen, volgt XI.19 f. Arie van Genderen, volgt XI.20 g. Jacoba van Genderen, geb. Sliedrecht NL 18 augustus 1837, overleden Sliedrecht 4 juni 1839 h. Wouter van Genderen, geb. Sliedrecht NL 29 januari 1839, overleden Sliedrecht 2 maart 1844 X.17 Marrigje van Genderen (ouders onder IX.16), geboren Sliedrecht NL 19 september 1797, dochter van Nanning Laurensz van Genderen en Ariaantje Vermeulen, trouwt(1) Alblasserdam 7 augustus 1820 Paulus Mulder, geboren Heusden NL ca.1756 , overleden Alblasserdam 17 juli 1825, ouders Coenraad Mulder en Pieternella van Houten (Hij was weduwnaar van Elizabet Stekelbos, geboren rond 1760, overleden te Alblasserdam op 9 september 1801.) trouwt(2) Alblasserdam 3 juli 1826 Teunis de Bruijn, geboren en doop te Nieuw-Lekkerland NL 1 november 1801, gedoopt 8 november 1801, ouders Cornelis de Bruijn en Johanna Schouten Paulus Mulder wedn. van Elizabeth Stekelbos Uit het eerste huwelijk a. Adrianus Mulder, geb. overl. Alblasserdam NL 3 juli, 27 augustus 1821 b. Pouwelina Adriana Mulder, geb. Alblasserdam NL 23 januari 1825 Uit het tweede huwelijk c. Kornelis de Bruijn, geb. overl. Alblasserdam NL 9 augustus, 27 september 1826 d. Kornelis de Bruijn, geb. overl. Alblasserdam NL 21 augustus, 19 oktober 1827 e. Johanna Adriana de Bruijn, geb. Overl. Alblasserdam NL 16 juli, 25 oktober 1829 X.18 Neeltje Pietersdr van Genderen (ouders onder IX.17), geboren en ged.Sliedrecht NL 20 augustus 1799, 25 augustus 1799, overleden Sliedrecht 4 december 1869, dochter van Pieter Laurensz van Genderen en Klaasje Adriaansdr Koelewijn, trouwt(1) Sliedrecht 14 februari 1828 Gijsbert Huijbertsz Peursum, geboren gedoopt overl. Sliedrecht NL 4 oktober 1804, gedoopt 14 oktober 1804, overleden 22 maart 1837, ouders Huijbert Adriaansz Peursum en Maria Gijsbertdr de Wild, trouwt(2) Sliedrecht 18 juli 1839 Cornelis Cornelisz Brandwijk, geboren en begr.Sliedrecht NL 7 oktober 1799, begraven 17 maart 1862, ouders Cornelis Klaasz Brandwijk en Aagje Jansdr Boer (Hij was later gehuwd met Maria de Rouwe.) Uit het eerste huwelijk a. Huibert Peursum, geboren en overl.Sliedrecht NL 13 april 1829, overleden 4 mei 1855, Hij is getrouwd te Sliedrecht op 25 maart 1852 met Pietertje Huisman, geboren te Giessendam op 23 oktober 1824, dochter van Cornelis Gielszn Huisman en Willemijntje Ariensdr de Graaf. (Zij is eerder getrouwd te Sliedrecht op 23 oktober 1845 met Jan Greve, geboren te Jisp Noord Holland rond 1824, overleden te Sliedrecht op 5 maart 1850, zoon van Mees Greven en Bastiaantje Johannesdr Stolk. Zij is later getrouwd te Sliedrecht op 8 maart 1856 met Willem Adriaanszn Roos, geboren te Sliedrecht op 1 maart 1807, gedoopt aldaar op 15 maart 1807, overleden aldaar op 12 juli 1876, zoon van Adriaan Willemszn Roos en Neeltje Pietersdr Tuijtel. (Hij is eerder getrouwd te Sliedrecht op 28 april 1831 met Marrigje Ariesdr Grootenboer, geboren te Sliedrecht op 10 september 1808, gedoopt aldaar op 9 oktober 1808, overleden aldaar op 1 augustus 1853, dochter van Arie Corneliszn Grootenboer en Janna Philipsdr van de Graaf.)) b. Pieter Peursum, geb. overl. Sliedrecht NL 26 september, 11 december 1830 c. Pieter Peursum, geb. overl. Sliedrecht NL 13 januari, 25 maart 1832 d. Lena Peursum, geb. overl. Sliedrecht NL 28 april, 6 juli 1833 e. Clazina Peurum, geb. overl. Sliedrecht NL 29 oktober 1836, 10 februari 1837 Uit het tweede huwelijk f. Kornelis Brandwijk, geb. overl. Sliedrecht Nl 3 september 1841, 28 augustus 1864 X.19 Leentje Klaasdr van Genderen (ouders onder IX.18), geboren ged. overl. Sliedrecht NL 13 augustus 1800, gedoopt 17 augustus 1800, overleden 21 maart 1865, dochter van Klaas Laurensz van Genderen en Geertruij Philipsdr van de Graaf, trouwt Sliedrecht 13 april 1820 Aart Joostsz Slagboom, geboren ged. en overl. te Sliedrecht NL , gedoopt 0 december 1797, overleden 21 januari 1854, ouders Joost Aartsz Slagboom en Annigje Meesdr Visser Uit dit huwelijk a. Annigje Slagboom, geb. overl. Sliedrecht NL 3 oktober 1820, 1 augustus 1822 b. Philippus Slagboom, geboren Sliedrecht NL 24 juni 1822, Hij is getrouwd te Sliedrecht op 27 november 1845 met Neeltje Groeneveld, geboren te Alkmaar rond 1822, dochter van Jan Gerritszn Groeneveld en Sijgje Johannesdr Timmers. c. Annigje Slagboom, geboren en overl.Sliedrecht NL 25 december 1823, overleden 7 februari 1885, Zij is getrouwd te Sliedrecht op 7 februari 1845 met Pieter Pols, geboren te Giessen Oudekerk op 30 augustus 1822, overleden te Sliedrecht op 8 augustus 1875, zoon van Dirk Pols en Marigje Schenk. d. Klaas Slagboom, geb. overl. Sliedrecht NL 9 november 1825, 13 oktober 1826 e. Klaas Slagboom, geb. Sliedrecht NL 6 februari 1827 f. Joost Slagboom, geb. overl. Sliedrecht NL 9 januari 1830, 30 juni 1830 g. Klaas Slagboom, geboren overl. en begr. te Sliedrecht NL 23 mei 1831, overleden 15 juli 1892, begraven 19 juli 1892, Hij is getrouwd te Sliedrecht op 12 mei 1855 met Kornelia Muijlwijk, geboren te Sliedrecht op 20 september 1832, overleden aldaar op 11 november 1899, begraven aldaar op 15 november 1899, dochter van Leendert Arijszn Muijlwijk en Lijntje Jansdr Alblas. h. Geertrui Slagboom, geboren overl. en begr.Sliedrecht NL 10 augustus 1833, overleden 16 februari 1894, begraven 20 februari 1894, Zij is getrouwd te Sliedrecht op 12 april 1856 met Karel Willem Zeelen, geboren te Sliedrecht op 23 april 1829, overleden aldaar op 25 mei 1895, begraven aldaar op 28 mei 1895, zoon van Leonardus Wilhelmus Zeelen en Bastiaantje Gijsbertsdr Brandt. i. Joost Slagboom, geboren Sliedrecht NL 28 november 1835, Hij is getrouwd te Sliedrecht op 5 november 1859 met Pietje van den Bos, geboren Sliedrecht 9 maart 1837, overleden aldaar 18 juli 1914, begraven aldaar op 21 juli 1914, dochter van Bastiaan Baan van den Bos en Anna Kop. j. Louwerinus Slagboom, geb. overl. Sliedrecht NL 17 januari, 3 februari 1838 k. Maaijke Slagboom, geboren Sliedrecht NL 24 september 1841, overleden Leiden 18 december 1883, Zij is getrouwd te Sliedrecht op 22 november 1862 met Hermanus de Waard, geboren te Giessendam op 13 juli 1841 zoon van Kornelis de Waard en Eijgje Vogel X.20 Lena Klaasdr van Genderen (ouders onder IX.18), geboren en overl.Sliedrecht NL 29 december 1802, overleden 3 maart 1849, dochter van Klaas Laurensz van Genderen en Geertruij Philipsdr van de Graaf, trouwt Sliedrecht 10 mei 1827 Wouter Jacob Verheij, geboren ged. Ameide 4 oktober 1799 , ouders Isaac Jacobsz Verheij en Johanna Diderika van Schaardenburg Uit dit huwelijk a. Klaas Verheij geb. overl. Sliedrecht NL 23 januari, 28 april 1828 b. Klaas Verheij geb. overl. Sliedrecht NL 21 februari 1830, 21 okrober 1831 c. Klaas Verheij geb. Sliedrecht NL 3 september 1833 d. Jan Verheij geb. overl.Sliedrecht NL 9 november 1837, 6 april 1837 X.21 Willem Cornelisz van Genderen (ouders onder IX.19), beroep arbeider, geboren Sliedrecht NL 5 december 1797, overleden Delft 25 februari 1858, trouwt Sliedrecht 21 oktober 1819 Bastiana Corstiana Prins, geboren Sliedrecht NL 5 december 1797, ouders Jan Hendriksz Prins en Annigje Jansdr Hartog * digstb.Delft+Hist.Ver.Sliedrecht +www.voorouder.nl Uit dit huwelijk a. Kornelis van Genderen, geb. Sliedrecht NL 25 mei 1820, overleden Sliedrecht 7 oktober 1821 b. Kornelia van Genderen, geb. Sliedrecht NL 12 februari 1822 overleden Rotterdam 12 mei 1852 huwt Nootdorp 31 mei 1844 Jan Gelderblom, geb. Schelluinen NL 1824 c. Annigje van Genderen, geb. Sliedrecht NL 10december 1823, overleden Sliedrecht 22 januari 1824 d. Annigje van Genderen, geb. Sliedrecht NL 28 april 1825 trouwt s-Gravenhage 11 januari 1860 Jacob Kanon arbeider geboren 1826 zoon van Freek Kanon en Krierje Christiaans Angerman e. Geertje van Genderen, geboren Marken NL 13 augustus 1827 overleden Rotterdam 24 april 1870 tr. Delft akt.n79, 18 juni 1851 met Nicolaas van Oel, geb.Delft NL 7 januari 1826 akt.n79, zoon van Johannes van Oel en Margaretha de Groot, kinderen: 1. Margaretha Corstina van Oel, geb. Delft NL akt.n476, 2 september 1851 2. Johannes Diederik van Oel, geb. Delft NL akt.n502, 17 september 1853 3. Corstina van Oel, geb. Delft akt.n73, 2 februari 1855 4. Johanna van Oel, geb. Delft NL akt.n340, 21 juni 1856 5. Johannes Diederik van Oel, geb. Delft NL akt.n564, 14 oktober 15858 6. Geertje van Oel, geb. Delfshaven NL 12 november 1860 tr. Amsterdam 19 oktober 1887 Hendrik Juliaan Becker, geb. Paramaribo NI 1855 7. Willemina van Oel, geb. Delfshaven NL 4 november 1861 8. Nicolaas van Oel, geb. Delfshaven NL 14 november 1862 9. Willemina van Oel, geb. Delfshaven NL 20 november 1864 10. Johannes Diederik van Oel, geb. Delfshaven NL 16 december 1866 f. Janna van Genderen, geboren Sliedrecht NL 11 oktober 1830 overleden 3 juni 1898 tr. Sliedrecht akt.n7, 7 februari 1855, Frederik Wiese geb.Delft NL 7 november 1829 zoon van Frederik Wiese en Anna Maria Arends, kinderen: 1. Willem Wiese, geb. Rijswijk NL ca. 1852 tr. Delft 30 april 1879 Jacoba Maria Kluit 2. Johannes Court Fredrik Wiese, geb. Delft NL akt.n156, 11 maart 1855 3. Johannes Frederik Wiese, geb. Delft NL akt.n139, 1 maart 1858 g. Willemina van Genderen, geb. Sliedrecht NL 4 oktober 1833, overleden Sliedrecht 30 november 1835 h. Kornelis van Genderen, geb. Sliedrecht NL 29 november 1836 overleden Voorburg 1 september 1843 i. Willemina van Genderen, geb. Sliedrecht NL 13 oktober 1839, overleden Den Helder 21 mei 1840 j. Willemina van Genderen, geb. Sliedrecht NL 4 december 1841 X.22 Aaltje Gijsbertsdr van Genderen (ouders onder IX.23), geboren Giesendam/Hardinxveld NL , gedoopt 14 december 1788, dochter van Gijsbert Gielsz van Genderen en Stijntje Gerritsdr de Rover, trouwt Willemstad akt.n9, 16 oktober 1819 Adrianus Cornelisz Noordhoek, geboren Oudekerk a/d Ijssel, doop Nieuwerkerk NL , gedoopt 15 november 1788, overleden Giesendam 23 oktober 1849, ouders Cornelis Noordhoek en Grietje Van Doorn * fam.Noordhoek + Genlias Uit dit huwelijk a. Arij Adrianus Noordhoek, geb. Willemstad NL akt.n8, 24 januari 1820 b. Stijntje Noordhoek, geb. Willemstad NL akt.n30, 18 juni 1822 c. Cornelis Noordhoek, gedoopt Willemstad NL 22 augustus 1824, overleden Zwijndrecht 10 februari 1873 trouwt 9 oktober 1851 Jannigje Van Noort geb.Hendrik-Ido-Ambagt NL 23 augustus 1814,overl.november 1888 dochter van Hendrik Van Noort en Jacomijntje Euser d. Stijntje Gerberdina Noordthoek, geb. Willemstad NL akt.n42, 11 juni 1826 e. Gijsbert Noordhoek, geboren Wieldrecht NL ca.1831 , overleden Giessendam 22 mei 1897 Hij is getrouwd te Hardinxveld op 12 april 1856 met Hendrika Verwoerd, geboren te Giessendam op 27 april 1829, dochter van Wouter Janszn Verwoerd en Neeltje Pietersdr Versteeg. X.23 Giel Gijsbertsz van Genderen (ouders onder IX.23), geboren Hardinxveld NL , gedoopt 13 december 1789, overleden Hardinxveld 16 augustus 1848, zoon van Gijsbert Gielsz van Genderen en Stijntje Gerritsdr de Rover trouwt Hardinxveld 21 maart 1814 Teuntje de Ligt, geboren Hoornaar NL 19 oktober 1792, ouders Nijs de Ligt en Maria Blokland *Hist.Ver.Sliedrecht + Fam.S + digstb.Rotterdam Uit dit huwelijk a. Stijntje van Genderen, geb. overl. Hardinxveld NL 16 augustus 1814/ 28 juli 1816 b. Dirksje van Genderen, geb. Hardinxveld NL 2 januari 1816 c. Steijntje van Genderen, geboren Hardinxveld NL 9 november 1819, overleden Dordrecht 1 mei 1892 tr.Rotterdam 30 augustus 1843 Ernst Lodewijk Meijneke zeeman geb.Amsterdam NL 1800 zoon van Ernst Lodewijk Meijneke en Catharina Starrenburg, d. Christina van Genderen, geb. Rotterdam ca.1821 kinderen: buitenechtelijk kind ? * FamS + WiWaWi + Digstb. Rotterdam 1. Christina van Genderen, geboren 22 augustus 1839 aktN1903 Rotterdam NL gehuwd Dordrecht 7 juli 1858 aktn80, Dirk van Efferen, geboren Dordecht NL 5 juni 1830 zoon van Johannes van Efferen en Catharina van der Waart e. Grietje van Genderen, geb. Hardinxveld NL 18 februari 1825 f. Gijsbertje van Genderen, geboren Hardinxveld NL 7 januari 1828 tr. Rotterdam 2 mei 1860 Reindert Schrauwen geb.Rotterdam NL 1835 akt.n289, zoon van Reindert Schrauwen en Maria Theresia van den Bendt of Bempt, g. Maria van Genderen, geb. overl. Hardinxveld NL 22 augustus/ 8 oktober 1831 h. Maria van Genderen, volgt XI.21 X.24 Flora Gijsbertsdr van Genderen (ouders onder IX.23), geboren Hardinxveld NL 5 december 1791, gedoopt Neder Hardinxveld NL 11 december 1791, dochter van Gijsbert Gielsz van Genderen en Stijntje Gerritsdr de Rover trouwt Hardinxveld 28 april 1811 Johannes Hendriksz van der Vlies, geboren ged. overl. te Neder Hardinxveld NL 24 december 1798, gedoopt 26 december 1798, overleden 8 februari 1851, ouders Hendrik Teunisz van der Vlies en Johanna Katrina Mulder Uit dit huwelijk a. Johanna van der Vlies, geboren Hardinxveld NL 24 maart 1812, overleden Dordrecht 6 september 1884 Zij is getrouwd te Giessendam op 24 oktober 1862 met Cornelis Minkelis, geboren te Hardinxveld op 30 september 1831, overleden te Giessendam op 23 februari 1865, zoon van Adam Corneliszn van de Minkelis en Ariaantje Lucasdr Bakker. b. Gijsbert van der Vlies, geboren Hardinxveld NL 21 november 1814 Hij is getrouwd te Hardinxveld op 12 mei 1841 met Cornelia Brand, geboren te Hardinxveld op 13 januari 1820, overleden aldaar op 20 december 1898, dochter van Huijbert Corneliszn Brand en Aaltje Jansdr van t Verlaat. (Zij is daarnaast getrouwd te Hardinxveld op 5 mei 1855 met Leendert Versteeg, geboren te Giessendam op 2 augustus 1829, overleden te Hardinxveld op 29 oktober 1870, zoon van Cornelis Versteeg en Johanna Leendertsdr Groeneweg.) c. Hendrik van der Vlies, geb. overl. Hardinxveld NL 26 januari 1818, 30 juli 1821 d. Geerit van der Vlies, geb. overl. Hardinxveld NL 23 augustus 1820, 2 maart 1826 e. Hendrik van der Vlies, geboren Hardinxveld NL 12 september 1822, overleden Ottoland 11 juni 1904 Hij is getrouwd te Hardinxveld op 30 april 1846 (1) met Janna Hoekwater, geboren te Hardinxveld op 22 februari 1826, overleden aldaar op 30 juni 1873, dochter van Gerrit Dirkszn Hoekwater en Anna Cornelisdr van Wijngaarden. Hij is getrouwd te Hardinxveld op 23 december 1875 (2) met Teuntje Dubbeldam, geboren te Sliedrecht rond 1831, overleden te Hardinxveld op 15 mei 1894, dochter van Hendrik Dubbeldam en Marigje Kooijman. (Zij is eerder getrouwd te Hardinxveld op 10 november 1854 met Willem de Rover, geboren te Hardinxveld op 10 november 1818, overleden aldaar op 18 augustus 1867, zoon van Dirk Willemszn de Rover en Marrigje Meesdr van Wijngaarden. Zij is eerder getrouwd te Hardinxveld op 20 januari 1871 met Jochem van der Plas, geboren rond 1831, overleden te Hardinxveld op 24 juni 1871, zoon van Jochem Teuniszn van der Plas en Jannigje Teunisdr Brand. (Hij is eerder getrouwd te Hardinxveld op 11 maart 1854 met Gijsbertje van der Wal, geboren te Hardinxveld op 11 februari 1832, overleden aldaar op 26 maart 1869, dochter van Kundert Aartszn van der Wal en Andrijntje van Capel.)) f. Teunis van der Vlies, geb. overl. Hardinxveld NL 13 augustus, 13 november 1824 geboren en overl. Hardinxveld NL 13 mei 1826, overleden 30 december 1886 Hij is getrouwd te Hardinxveld op 11 juli 1850 met Mijntje de Keijzer, geboren te Giessendam op 16 september 1829, overleden te Hardinxveld op 27 december 1899, dochter van Cornelis Janszn de Keijzer en Lijntje Phlipsdr Baardman. h. Teunis van der Vlies, geboren en overl. Hardinxveld NL 25 april 1829, overleden 23 oktober 1859 Hij is getrouwd te Hardinxveld op 3 januari 1857 met Teuntje Verwoerd, geboren te Laag Blokland rond 1829, overleden te Giessendam op 13 juli 1911, dochter van Arij Janszn Verwoerd en Adriana Dirksdr Redelijkheid. (Zij is later getrouwd te Hardinxveld op 25 oktober 1861 met Andries van t Verlaat, geboren te Hardinxveld op 23 september 1840, overleden te Hansum op 3 juni 1902, zoon van Jasper Andrieszn van t Verlaat en Adriana Jansdr Ambagtsheer.) i. Stijntje van der Vlies, geboren Hardinxveld NL 28 maart 1832 Zij is getrouwd te Hardinxveld op 13 december 1855 met Jan Versteeg, geboren te den Helder op 12 augustus 1833, zoon van Bastiaan Versteeg en Marigje Romijn. j. Johannes van der Vlies, geboren Hardinxveld NL 27 november 1833 Hij is getrouwd te Hardinxveld op 3 januari 1857 met Maaike den Besten, geboren te Groot Ammers rond 1827, overleden te Hardinxveld op 17 juni 1893, dochter van Cornelis den Besten en Catharina Schreuder X.25 Geertruij Gijsbertsdr van Genderen (ouders onder IX.23), geboren Hardinxveld NL 14 september 1793, gedoopt Neder Hardinxveld 22 september 1793, overleden Hardinxveld 13 december 1838, dochter van Gijsbert Gielsz van Genderen en Stijntje Gerritsdr de Rover, trouwt Neder Hardinxveld voor de kerk 15 september 1811 Willem Hendriksz van der Vlies, gedoopt Neder Hardinxveld NL 11 april 1785, overleden Hardinxveld 16 juli 1846 ouders Hendrik Teunisz van der Vlies en Johanna Katrina Mulder Uit dit huwelijk a. Hendrik van der Vlies, geb. overl. Sint Margriet NL ca. 1813, 24 januari 1814 b. Gerrit van der Vlies, geb. overl. Hardinxveld NL 5 januari 1816, 10 februari 1894 c. Gijsbert van der Vlies, geb. Hardinxveld NL 27 december 1817, overleden Giessendam 30 maart 1866 d. Johanna van der Vlies, geboren Hardinxveld NL 22 september 1819 Zij was gehuwd (1) met Arie de Ruijter, geboren te Ottoland rond 1823, overleden te Giessendam op 29 mei 1856, zoon van Floris de Ruijter en Aaltje de Krijger. Zij is getrouwd (2) Hardinxveld op 1 augustus 1868 met Joost van den Berg, geboren te Sliedrecht op 19 oktober 1815, overleden aldaar op 24 januari 1898, zoon van Job van den Berg en Barbera van Golen. (Hij was later gehuwd met Ariaantje Schram.) e. Teunis van der Vlies, geb. overl. Hardinxveld NL 7 december 1820,14 augustus 1821 f. Teunis van der Vlies, geb. overl. Hardinxveld NL 19 augustus, 30 augustus 1823 g. Stijntje van der Vlies, geboren Hardinxveld NL 6 augustus 1826, overleden Giessendam 28 november 1885 Zij is getrouwd te Hardinxveld op 5 april 1848 met Job van der Vlies, geboren te Hardinxveld op 29 augustus 1824, overleden aldaar op 6 april 1860, zoon van Cornelis Jobszn van der Vlies en Teuntje Kamsteeg. h. Pieternella van der Vlies, geboren en overl. Hardinxveld NL 25 maart 1829, overleden 29 april 1869 Zij is getrouwd te Hardinxveld op 20 oktober 1849 met Willem Blokland, geboren te Hardinxveld op 17 april 1822, overleden aldaar op 25 maart 1902, zoon van Willem Arieszn Blokland en Maaijke Rietveld. i. NN van der Vlies, geb. overl. Hardinxveld 26 december 1830 j. Geertruij van der Vlies, geb. overl. Hardinxveld NL 2 november, 23 november 1833 X.26 Adriaan Gijsbertsz van Genderen (ouders onder IX.23), geboren Hardinxveld Nl , gedoopt Giessenburg 28 maart 1798, overleden Spijkernisse,akt.n72,64j., 15 november 1862, zoon van Gijsbert Gielsz van Genderen en Stijntje Gerritsdr de Rover, trouwt Hardinxveld 15 april 1820 Adriaantje Willemsdr de Kok, geboren Neder Hardinxveld NL 24 september 1799, overleden Spijkernisse,akt.n2, 2 januari 1871, ouders Willem Jansz de Kok en Marrigje Jochemsdr van der Plas * Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Willem van Genderen, geb. overl. Hardinxveld NL 16 oktober 1820 /12 december 1822 b. Steijntje van Genderen, geb. overl. Hardinxveld NL 2 april / 19 september 1822 c. Willem van Genderen, volgt XI.22 d. Gijsbert van Genderen, geb. overl. Hardinxveld 18 december 1825/ 14 januari 1826 e. Gijsbert van Genderen, volgt XI.23 f. Adriaan van Genderen, geb. overl. Hardinxveld 18 augustus 1828/ 26 augustus 1829 g. Adriaan van Genderen, geboren Hardinxveld NL 25 april 1830, overleden Hardinxveld 27 november 1905, trouwt Hardinxveld 27 april 1860 Pietertje aan de Wiel, geboren Hardinxveld NL 9 maart 1835, overleden Hardinxveld 3 februari 1908, ouders Bastiaan Ariensz aan de Wiel en Weijntje Aartsdr Pronk h. Ariaantje van Genderen, geb. overl. Hardinxveld Nl 28 december 1831/ 18 mei 1833 i. Ariaantje van Genderen, volgt XI.24 j. Jan van Genderen, geb. Hardinxveld NL 17 mei 1837, k. Janna van Genderen, volgt XI.25 l. Jan van Genderen, volgt XI.26 X.27 Ariaantje van Genderen (ouders onder IX.23), geboren Hardinxveld NL, doop Giessenburg 4 oktober 1800, overleden 28 mei 1880, dochter van Gijsbert Gielsz van Genderen en Stijntje Gerritsdr de Rover, trouwt Hardinxveld 31 juli 1819 Adriaan Lodewijksz Versluijs, geboren Neder Hardinxveld NL 17 maart 1798, overleden Hoogvliet 29 september 1858, ouders Lodewijk Korsz Versluijs en Dirkje Adriaansdr Brouwer Uit dit huwelijk a. Lodewijk Versluijs, geb. Hardinxveld NL 20 januari, overl.Middelburg 2 juni 1820 b. Lodewijk Versluijs, geboren en overl. Hardinxveld NL 30 juni 1821, overleden 22 mei 1864 Hij is getrouwd te Hardinxveld op 13 juli 1850 (1) met Willemijntje van den Bout, geboren te Hardinxveld op 12 januari 1824, overleden aldaar op 28 april 1862, dochter van Geertruij van den Bout. Hij is getrouwd te Hardinxveld op 27 november 1862 (2) met Fijgje Brand, geboren te Hardinxveld op 15 november 1816, dochter van Huijbert Corneliszn Brand en Aaltje Jansdr van 't Verlaat. c. Gijsbert Versluijs, geboren en overl. Hardinxveld NL 20 oktober 1823, overleden 21 januari 1882 Hij is getrouwd te Hardinxveld op 31 maart 1849 met Lijntje van 't Verlaat, geboren te Hardinxveld op 27 september 1827, overleden aldaar op 24 januari 1902, dochter van Stoffel van 't Verlaat en Lijsbeth de Boon. d. Adrianus Versluijs, geboren Hardinxveld NL 3 mei 1825, overleden Amsterdam 10 januari 1876 Hij is getrouwd te Hardinxveld op 18 november 1848 met Geertruij Multum, geboren te Giessendam op 6 oktober 1827, overleden aldaar op 10 januari 1897, dochter van Aart Arijszn Multum en Christina van Wijngaarden. e. Dirk Versluijs, geb. overl.Hardinxveld NL 25 augustus, 4 december 1826 f. Dirk Versluijs, geb. overl. Hardinxveld NL 23 januari 1829, 31 augustus 1848 g. Kors Versluijs, geb. overl. Hardinxveld NL 11 juni, 25 september 1830 h. Adriaan Versluis, geb. overl. Hardinxveld NL 11 juni, 10 september 1830 i. Adriana Versluijs, geb. overl. Hardinxveld NL 6 augustus 1831, 25 december 1833 j. Stijntje Versluijs, geboren Hardinxveld NL 31 maart 1833 zij is getrouwd met Jan Knegt te Spijkenisse op 18 januari 1855 k. Kors Versluijs, geb. Hardinxveld NL 2 september 1835 l. Ariaantje Versluijs, geb. overl. Hardinxveld NL 12 oktober, 22 oktober 1836 m. Marinus Versluijs, geboren Hardinxveld NL 30 september 1838, overleden Spijkenisse 3 april 1925 geh. Spijkenisse 22 oktober 1862 met Cornelia Mastenbroek n. Adriaan Verslui, geb. over. Hardinxveld NL 11 september, 19 december 1840 X.28 Gerrigje van Genderen (ouders onder IX.23), geboren Hardinxveld NL 22 januari 1803, gedoopt Giessenburg 13 februari 1803, dochter van Gijsbert Gielsz van Genderen en Stijntje Gerritsdr de Rover, trouwt Hardinxveld akt.n1, 2 februari 1822 Arie Cornelisz den Dunnen, geboren Neder Hardinxveld NL 9 februari 1797, overleden Hardinxveld 15 juni 1855, ouders Cornelis Huijbertsz de Dunne en Aaltje Andriesdr van de Graaf * Genlias Uit dit huwelijk a. Aaltje den Dunnen, geboren en overl. Hardinxveld NL 31 december 1822, overleden 3 december 1907 Zij is getrouwd te Hardinxveld op 29 april 1848 met Adriaan van der Plas, geboren te Hardinxveld op 13 december 1821, overleden aldaar op 3 oktober 1899, zoon van Jan Corneliszn van der Plas en Neeltje Adriaansdr Lock. b. Cornelis den Dunnen, geboren Hardinxveld NL 20 december 1825 Hij is getrouwd te Hardinxveld op 26 november 1853 met Klasina de Boon, geboren te Hardinxveld op 23 oktober 1832, dochter van Leendert Klaaszn de Boon en Cornelia Teunisdr Tromp. c. Gijsbert den Dunnen, geb. overl. Dubbeldam NL januari 1827, 8 februari 1828 d. Gijsbertje den Dunnen, geb. Hardinxveld NL 20 april 1828 e. Arie den Dunnen, geb. Hardinxveld NL 18 december 1830 f. Teunis den Dunnen, geb.overl.Hardinxveld NL 24 juli, 14 november 1833 g. Teunis den Dunnen, geboren Hardinxveld NL 6 oktober 1834, overleden en begr. te Sliedrecht 6 september 1905, begraven 9 september 1905 Hij is getrouwd te Sliedrecht op 13 januari 1866 (1) met Neeltje Stuij, geboren te Sliedrecht op 6 oktober 1842, overleden aldaar op 25 juli 1873, dochter van Jacob Stuij en Fijgje Bakker. Hij is getrouwd te Sliedrecht op 16 februari 1907 (2) met Betje Lamberts, geboren te Nijmegen op 1 december 1847. (Zij is daarnaast getrouwd te Sliedrecht op 16 februari 1907 (1) met Klaas Brandwijk, geboren te Sliedrecht op 10 augustus 1851, overleden aldaar op 12 juli 1920, begraven aldaar op 14 juli 1920, zoon van Leendert Brandwijk en Neeltje Nederlof. (Hij is eerder getrouwd te Sliedrecht op 16 maart 1872 met Neeltje Eijkelenboom, geboren te Sliedrecht op 16 september 1852, overleden aldaar op 12 april 1876, dochter van Gerrit Eijkelenboom en Hijltje Veen. Hij is eerder getrouwd te Sliedrecht op 12 juli 1879 met Neeltje Batenburg, geboren te Sliedrecht op 10 februari 1857, dochter van Jacob Batenburg en Jacoba van der Looij.)) h. Gerrigje den Dunnen, geb. overl. Hardinxveld NL 7 januari, 10 januari 1836 i. Gerrit den Dunnen, geboren Hardinxveld NL 30 april 1837, overleden en begr. te Sliedrecht 27 maart 1927, begraven 30 maart 1927 Hij is getrouwd te Sliedrecht 17 april 1869 met Adriana Bakker, geboren Sliedrecht op 18 april 1839 overleden aldaar op 29 mei 1924,begraven aldaar op 2 juni 1924, dochter van Willem Bakker en Jannigje Vuijk. j. Stijntje den Dunnen, geboren Hardinxveld NL 29 april 1839 Zij is getrouwd te Hardinxveld op 28 oktober 1865 met Arie Blokland, geboren te Hardinxveld op 19 juli 1841, zoon van Johannis Janszn Blokland en Sijgje Sionsdr Bakker. k. Metje den Dunnen, geb. overl. Hardinxveld 14 december 1841, 18 januari 1860 l. Giel den Dunnen, geb. overl. Hardinxveld NL 18 maart, 1 juni 1844 m. Giel den Dunnen, geb. overl. Hardinxveld NL 21 oktober 1845, 11 november 1846 X.29 Evert Jacob van Genderen (ouders onder IX.23), geboren Ameiden NL 1 januari 1816 , zoon van Gijsbert Gielsz van Genderen en Stijntje Gerritsdr de Rover, trouwt Giessendam 28 november 1839 Hermanna van Gent, geboren Giessendam NL 11 oktober 1810, moeder Maria van Gent *Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Klaas van Genderen, geb. Giesendam NL 1 december 1840 b. Marinus van Genderen, geb. overl. Giessendam NL 12 mei/ 4september 1843 c. Maria van Genderen, geb. overl. Giessendam NL 21 juli 1844/ 4 april 1846 d. Marinus van Genderen, geb. Giessendam NL 16 mei 1847 X.30 Neeltje Bastiaansdr van Genderen (ouders onder IX.25), geboren Sliedrecht NL 24 december 1799, overleden Sliedrecht, akte n264:82j. 2 december 1881, dochter van Bastiaan Jansz van Genderen en Marrigje Arijnsdr Sterrenburg, trouwt Sliedrecht akt.n20, op 36j., 17 november 1836 Jan Goverts ( Rosa ) Roza, geboren Andel NL ca.1794 ( molenaarsknecht ) , overleden Sliedrecht akt.n16: 58j., 15 januari 1852 Jan was weduwenaar van Neeltje Lambertsdr Albas geb.Hardinxveld 31 mei 1808 en overl.aldaar 3 september 1833 akte n100: 25j.*Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Annigje Roza, geb. overl. Sliedrecht NL 25 februari 1837, 6 oktober 1838 b. Bastiaan Roza, geb. overl. Sliedrecht NL 20 mei, 12 september 1838 c. Annigje Roza, geboren en overl. te Sliedrecht NL 27 juli 1839, overleden 3 juni 1904 Zij is getrouwd te Sliedrecht op 4 oktober 1875 met Jacob Kop, geboren te Sliedrecht 20 september 1832, overleden aldaar 21 januari 1912, begraven aldaar 24 januari 1912, zoon van Aart Arieszn Kop en Willempje Jacobsdr Verschoor. (Hij is eerder getrouwd te Giessendam op 19 januari 1858 met Maria van Noordenne, geboren te Giessendam op 1 augustus 1835, overleden te Sliedrecht op 1 augustus 1874, dochter van Huig van Noordenne en Geertje Jansdr Muilwijk.) d. Marigje Roza, geb. overl. Sliedrecht NL 1 juni, 30 juli 1842 e. Marigje Roza, geb. overl. Sliedrecht NL 20 september 1843, 19 juli 1845 X.31 Arie Bastiaansz van Genderen (ouders onder IX.25), geboren Sliedrecht NL 20 maart 1801, gedoopt 29 maart 1801, overleden Sliedrecht,akte n12:66 j. 19 januari 1868, zoon van Bastiaan Jansz van Genderen en Marrigje Arijnsdr Sterrenburg, trouwt Sliedrecht 14 december 1820 Anna Herbertsdr Huisman, geboren Sliedrecht NL 18 mei 1794, gedoopt 22 juni 1794, overleden Sliedrecht,akte n75:83j. 3 mei 1878, ouders Herber Willemsz Huijsman en Dirkje Klaasdr Brandwijk *Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Herber van Genderen, volgt XI.27 b. Jannigje van Genderen, volgt XI.28 c. Dirksje van Genderen, geb. en overl. Sliedrecht NL 10 november 1824/25 november 1835 d. Marigje van Genderen, volgt XI.29 e. Bastiaantje van Genderen, geb. Sliedrecht NL, akte n20, 4 februari 1830, overleden Sliedrecht, akte n261 : 28j. 26 november 1858 f. Klaas van Genderen, geb. Sliedrecht NL, akte n142, 22 december 1832 g. Klaas van Genderen, geb. ca. 1833 overl. Hardinxveld 2 maart 1837 h. Dirkje van Genderen, volgt XI.30 X.32 Jan Bastiaansz van Genderen (ouders onder IX.25), geboren Sliedrecht NL 12 maart 1805, gedoopt 17 maart 1805, overleden Sliedecht, akte n31 , 46j. 23 maart 1851, zoon van Bastiaan Jansz van Genderen en Marrigje Arijnsdr Sterrenburg, trouwt(1) Papendrecht 7 juli 1827 Catharina (Kaatje) de Groot, geboren Papendrecht NL 26 november 1805, gedoopt 4 december 1805, overleden Sliedrecht, akte n53, 7 juli 1842, ouders Cornelis de Groot en Kuintje van der Tak, trouwt(2) Sliedrecht, akte n30 2 juni 1843 Neeltje Ariaansdr Vaarwater, geboren Hardinxveld NL 27 december 1794, overleden Sliedrecht 3 oktober 1858, ouders Ariaan Ariiensz Vaarwater en Jannigje Hermansdr Swets *Hist.Ver.Sliedrecht + Genlias Uit het eerste huwelijk a. Cornelis van Genderen, geb. Sliedrecht NL, akte n26, geboren 22 februari 1828, overleden Sliedrecht, akte n106 9 september 1855 b. Marigje van Genderen, geb. Sliedrecht NL, akte n71, geboren 10 mei 1829, overleden Sliedrecht, akte n114 13 oktober 1833 c. Bastiaan van Genderen, volgt XI.31 d. Jan van Genderen, geb .Sliedrecht NL, akte n71, geboren 13 april 1838, overleden Sliedrecht, akte n91 30 augustus 1839 e. Jan van Genderen, geb. Sliedrecht NL, akte n127 , geboren 2 september 1840 X.33 Jacob Bastiaansz van Genderen (ouders onder IX.25), geboren Sliedrecht NL 16 november 1810 , gedoopt 2 december 1810, zoon van Bastiaan Jansz van Genderen en Marrigje Arijnsdr Sterrenburg, trouwt Sliedrecht, akte n16 31 mei 1838 Teuntje van der Tak, geboren Papendrecht NL 12 maart 1813, overleden Sliedrecht, 72 j. 17 januari 1886, ouders Cornelis Arijnsz van der Tak ( bouwman ) en Adriana van de Graaf *Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Adriana van Genderen, geb. overl. Papendrecht NL 20 oktober 1838 / 6 oktober 1839 b. Bastiaan van Genderen, volgt XI.32 c. Adriana van Genderen, geb. Sliedrecht NL 20 maart 1843, akte n44, overleden Sliedrecht 27 november 1849, akte n260 : 6 j. d. Marigje van Genderen, volgt XI.33 e. Adriana van Genderen, volgt XI.34 f. Cornelia Janna van Genderen, geb. Sliedrecht NL, akte n159 : 23 augustus 1854, overleden Sliedrecht, akte n139, 3 j. : 22 april 1858 XI.1 Gerrit van den Hoven van Genderen (ouders onder X.6), geboren Almkerk NL 15 oktober 1858, overleden Leiden op zijn verjaardag 51 j. 18 oktober 1909, begraven op de begraafplaats Groenesteeg te Leiden graf n 779 , zoon van Hendrik van Genderen en Adriana van den Hoven trouwt(1) Echteld akt.n6, 10 november 1882 Dirkje de Hoogh, geboren Echteld 9 september 1859 , overleden Den Bosch op 26j. en 3 weken 2 oktober 1885, ouders Cornelis de Hoogh en Gerarda Angenita Antonia de Jongh trouwt(2) Kortegen akt.n1, 28 januari 1888 Antoinette Abrahamina Laura van Hecke, beroep onderwijzeres, geboren Middelburg NL 20 maart 1863, overleden na 1915 , ouders Willem Johannes van Hecke en Maria Elisabeth Janse Gerrit van Genderen, onderwijzer aan de Chr. School te Batavia (N.O.I.) en zij minderjarige kinderen wordt bij G.B.van 20 november 1890 n35 ( Nederlandse staat akt. 1889 n233 ) vergund "voortaan zich te noemen en te schrijven van den Hoven van Genderen." De aanvrage geschiedde omdat de naam van den Hoven bij het overlijden van zijn moeder zou uitsterven. Hij is vanaf 1 juli 1898 directeur-eigenaar van het internaat "Instituut Randoesarie" te Semarang, Java Op 8 augustus 1907 vertrekt Gerrit, met vrouw en drie zonen, uit Batavia en vestigt zich in Leiden. * Ned. Leeuw 1891 + Utrechts Arch. + Stadsarchief Den Bosch + Peter Hoekstra Uit het eerste huwelijk a. Gerarda Zegerina Antonia ( Gerda ) van den Hoven van Genderen, volgt XII.1 b. Adriana Johanna van den Hoven van Genderen, geboren Wormerveer NL 27 september 1883, overleden 's-Gravenhage 6 augustus 1957 Wordt arts, later onderdirecteur van Instituut Pasteur in Bandung c. Hendrik Antoon van den Hoven van Genderen, volgt XII.2 Uit het tweede huwelijk d. Gerrit Dirk Van den Hoven van Genderen, volgt XII.3 e. Willem Johannes van den Hoven van Genderen, volgt XII.4 f. Anton Abraham Laurens van den Hoven van Genderen, volgt XII.5 g. levenloosgeb. NN van den Hoven van Genderen, geb. Batavia NI 25 mei 1894 XI.2 Dingeman van Genderen (ouders onder X.7), geboren Oudewater NL touwspinner 27 mei 1802, gedoopt Oudewater 30 mei 1802, zoon van Klaas van Genderen en Agata Hertog (Goedhart) trouwt Capelle a/d IJssel akt.n11, 8 oktober 1825 Johanna Klasina van Capelle *cdr UT + Hist.Ver.Sliedrecht + digstb.Rdam + Fam.S + Genlias Uit dit huwelijk a. Nicolaas van Genderen, volgt XII.6 b. Neeltje van Genderen, geb. Capelle a/d IJsel NL 16 maart 1829, overleden Rotterdam akt.n997, 10 juni 1828 10 maanden oud c. Neeltje van Genderen, geboren Capelle a/d IJssel NL april 1829 , overleden Alblasserdam 14 oktober 1830 d. Teunis van Genderen, volgt XII.7 e. Neeltje van Genderen, geb. Alblasserdam NL 21 oktober 1831 f. Dirk van Genderen, volgt XII.8 g. Johanna van Genderen, geboren Capelle a/d IJssel NL ca. 1837, tr. Capelle a/d Ijssel akt.n1, 10 februari 1877 Jan den Boer 32 j. wedn. van Pietertje Kortland zoon van Pieter den Boer en Marrigje Staat XI.3 Cornelia van Genderen (ouders onder X.7), geboren Oudewater NL 12 januari 1804, gedoopt 18 januari 1804, dochter van Klaas van Genderen en Christina van de Vergulde Bijl, trouwt Oudewater/Rotterdam, akte nra69 15 april 1829 Jan Lodewijk Swamborn , geboren Oudewater NL 22 juli 1804, blikslager zoon van Jan Lodewijk Swanborn en Grietje Waling *cdr UT + Genlias + fam.Waling + digstb.Rdam Uit dit huwelijk a. Cornelia Christina Waling, geboren Rotterdam NL 23 augustus 1825, overleden 20 december 1898, trouwt Rotterdam,akte nr c40/v580 31 juli 1850 Hendrik Freeks Watzema, geboren Franeker NL 28j. , ouders Freek Hendriks Watzema en Grietje Tuinstra Opmerking akt.n1640, erkenning door ouders op 15 april 1829 kind geb. met naam Cornelia Christina van Genderen b. Margaretha Swamborn, geboren 22 maart 1827 overleden 15 september 1828 c. Nicolaas Johannes Waling, geb. Rotterdam NL 7 februari 1829 overleden Rotterdam 21 december 1930 d. Jan Lodewijk Waling, geboren Rotterdam NL 1831, trouwt Rotterdam akte b70 24j. 30 mei 1855 Anna Romeijn, geboren Rotterdam NL geb. ca. 1830 ouders Abram Romeijn en Anna van Kommenie e. Wilhelmina Magdalena Walling, geboren 18 september 1832 overl. 26 juni 1836 f. Christina Clasina Waling, geb. 3 december 1836 overl. 27 juli 1849 g. Jocoba Wilhelmina Margarita Waling, geboren Rotterdam NL akte 1549 17 juni 1842, trouwt Rotterdam akte 499 13 juli 1864 Willem Cornelis Wolders, geboren Rotterdam Nl ca. 1843 h. Johannes Leendert Waling, geboren Rotterdam NL akte nr.2224 akte c059v 24 september 1840 i. Leendert Abraham Waling, geboren Rotterdam NL akte 1984 13 augustus 1845 overl. 27 september 1850 XI.4 Johannes van Genderen (ouders onder X.7), geboren Oudewater NL 7 november 1807, gedoopt 8 november 1807, overleden Rotterdam 10 april 1885, zoon van Klaas van Genderen en Christina van de Vergulde Bijl, trouwt Rotterdam akt.c67 30 september 1835 Grietje Lodewijk, geboren Rotterdam NL wonende in de Doelstraat, dienstbode 23 april 1810, gedoopt 10 mei 1803, ouders Adam Lodewijk en Hendrika Ververs brandersknecht ( dienende in de tweede afdeling mobiele schutterij der provincie ) *cdr UT - digstb.Rdam Uit dit huwelijk a. Helena Hendrika van Genderen, geboren Rotterdam Nl akt.nr2729 akte.c186 24 november 1840, overleden Rotterdam 6 oktober 1850 b. Abraham Nicolaas van Genderen, volgt XII.9 XI.5 Abraham van Genderen (ouders onder X.7), geboren Oudewater NL ( touwslager ) 11 mei 1810, gedoopt 16 mei 1810, zoon van Klaas van Genderen en Christina van de Vergulde Bijl, trouwt(1) Rotterdam 20 juni 1838 Christina Krul, geboren Rotterdam NL 19 oktober 1812, overleden Rotterdam 6 januari 1840 , ouders Jacobus Krul en Jannetje Visser, ondertrouwt(2) 23 september 1840 , trouwt Rotterdam akt.d128v 30 september 1840 Maria Lodewijk, geboren Rotterdam NL 23 februari 1803, gedoopt 10 maart 1803, overleden Rotterdam 26 november 1873, ouders Adam Lodewijk en Hendrika Ververs *cdr UT + digstb.Rdam Uit het eerste huwelijk a. Christina Jacoba van Genderen, geboren Rotterdam NL akt.n229 31 januari 1839, overleden Rotterdam akt.n1284 23 mei 1839 XI.6 Leendert van Genderen (ouders onder X.7), beroep kleermaker slijter tapper, geboren Oudewater NL 2 mei 1812, zoon van Klaas van Genderen en Christina van de Vergulde Bijl, trouwt s'Gravenhagen 30 oktober 1839 Cornelia van de Verguldebijl, geboren Rotterdam NL 30 april 1812, overleden Rotterdam 30 april 1898, ouders Teunis Van de Verguldebijl en Catharina Winterkamp *cdr UT + digstb.Delft + digstb.Rdam Uit dit huwelijk a. Christina Clasina Johanna Cornelia van Genderen, geboren s'Gravenhagen NL 1831, overleden Rotterdam 24 december 1924, trouwt Rotterdam akte 555, 26 juni 1867 Willem Oosthoek, geboren Rotterdam NL ca. 1836, ouders Arie Oosthoek en Susanna Koks kinderen: 1. Willemina Susanna Cornelia Johanna Oosthoek, ( geb. van Genderen ) geb. Rotterdam NL akt.n1230, 7 november 1863 erkenning door ouders 31 augustus 1868 akt.n2888 boek 1868d 2. Leendert Oosthoek, ( geb. van Genderen ) geb.voor het huwl.Rotterdam NL akt.N3657, 25 oktober 1865 3. Cornelia Susanna Oosthoek, ( geb. van Genderen ) geb. Rotterdam NL akt.n1872, 27 mei 1867 erkenning door de ouders 26 juni 1867 akt.nc075 4. Susanna Christina Oosthoek geb. Rotterdam NL akt.n2637, 31 juli 1869 5. Susanna Wilemina Oosthoek geb. Rotterdam NL akt.n3899, 23 oktober 1870 6. Leendert Arie Oosthoek geb. Rotterdam NL akt.n99, 3 januarie 1873 b. Abraham Johannes Frederik van Genderen, volgt XII.10 c. Elizabetha Cornelia van Genderen, geb. Delft 7 november 1851 akt.n631, XI.7 Theodora van Genderen (ouders onder X.8), geboren Oudewater NL 1800, dochter van Pieter Petrus van Genderen en Geertruij ( Gertrudis Tienhoven ) Thienhoven trouwt Oudewater 2 december 1824 Cornelius Blokland, geboren Papekop NL 1802, ouders Barth Blokland en Judith van Guuren ook ingeschreven als van Buuren *cdr UT + Genlias Uit dit huwelijk a. Petronella Blokland geb. Oudewater 1838 overl, 25 september 1838, 2 w. akt. n47 XI.8 Cornelia van Genderen (ouders onder X.8), geboren Oudewater NL ( spinster ) 19 september 1801, overleden Oudewater 31 december 1876, dochter van Pieter Petrus van Genderen en Geertruij ( Gertrudis Tienhoven ) Thienhoven trouwt Oudewater akt.n8, 2 december 1824 Cornelius van der Wel, geboren Rozendaal NL 1801, overleden Oudewater 44 j. akte n29 6 april 1846, ouders Cornelis van der Wel en Maria van Rooijen *GA.UT + cdr UT + Genlias + fam.v d Wel Uit dit huwelijk a. Cornelis van der Wel, geboren Oudewater NL 1825 overleden Stein 7 oktober 1859 huwt Sluipwijk 17 augustus 1855 Bertha Blom, geboren Sluipwijk NL 1826 dochter van Johannes Arnoldus Blom en Heiltje van den IJsel b. Petronella van der Wel, geb. Oudewater 1826,overl. 3 januari 1903, 76j. ongeh. akte n3 c. Maria van der Wel, geb.Oudewater 1827,overl. 12 september 1829, 2j. akte n56 d. Dingeman van der Wel, geb. Oudewater 1828,overl. 5 april 1832, 4j. akte n23 e. Johannes van der Wel, geb. Oudewater 8 februari 1830,overl. 4 juni 1831 1j. akte n30 f. Geertrui van der Wel, geb. Oudewater 1831,overl. 17 maart 1832, 8m akte n 19 g. Dingeman van der Wel, geb. Oudewater 1832,overl. 29 december 1833, 1j. akte n86 h. Johanna van der Wel, geb. Oudewater 1835,overl. 2 juni 1837, 2j. akte n40 i. Cornelia van der Wel, geb. Oudewater 1836,overl. 12 juni 1836, 8 weken akte n30 j.Maria van der Wel, geb. Oudewater 1836,overl. 5 mei 1837, 1j. akte n36 k. Johanna van der Wel, geboren Oudewater/Culemborg NL 22 oktober 1838, overleden Oudewater 29 j. akte n15 20 februari 1869, trouwt Culemborg Huwl.akte n28 21 augustus 1863 Lambertus Copier, geboren Culemborg NL ( stoelenmaker ) 27 augustus 1840, ouders Hendrikus Copier en Maria van Rooijen, *fam.Copier l.Maria van der Wel, geb. Oudewater 1840,overl. 28 december 1859, 19j. akte n113 m. Cornelia van der Wel, geb. Oudewater ca.1845overl. Sliedrecht 6 januari 1866 XI.9 Dignus van Genderen (ouders onder X.8), geboren Oudewater NL ( touwbaander sjouwersman ) , gedoopt 30 augustus 1803 overleden Amsterdam 6 juni 1855 zoon van Pieter Petrus van Genderen en Geertruij ( Gertrudis Tienhoven ) Thienhoven, trouwt Amsterdam 20 juni 1827 Anna Maria Hekkenberg, geboren Amsterdam NL , gedoopt Luthers 17 augustus 1808, ouders Carel Henrich Hekkenberg en Anna Maria De Vries Dignus is gearriveerd te Amsterdam 6 april 1826 woonde anno 1830 aan de Oostburgerachtergracht kleinnummer 62 * GA. Amsterdam cdr UT + fam.Hekkenberg + RA.NH.Haarlem + Jaap Van Kuler + FamS + Digstb. Kennemerland Uit dit huwelijk a. Pieter van Genderen, volgt XII.11 b. Anna Maria van Genderen, geboren Amsterdam NL 28 augustus 1829, trouwt Amsterdam 10 november 1858 Coenraad Hendrik Fransen, geb. Amsterdam NL 1831 zoon van Joseph Franciscus Fransen en Alida Brinkmeijer c. Jan van Genderen, geb. Amsterdam NL 31 januari 1833 ( touwslager ) d. Christina van Genderen, volgt XII.12 e. Susanna Catharina Elisabeth van Genderen, volgt XII.13 f. Antje van Genderen, geb. / overl. Amsterdam NL 3 januari 1842 / 20 juli 1849 g. Abraham van Genderen, geb./overl. Amsterdam NL december 1846 / 16 oktober 1847 h. Abraham van Genderen, geb. Amsterdam NL 16 oktober 1848 ovel. 20 juni 1851 i. Nicolaas Karel van Genderen, volgt XII.14 XI.10 Adriana van Genderen (ouders onder X.8), geboren Oudewater NL , gedoopt 1 oktober 1810, overleden Oudewater 61 j., akte n 59, 19 juli 1780, dochter van Pieter Petrus van Genderen en Geertruij ( Gertrudis Tienhoven ) Thienhoven, trouwt Oudewater akt.n18, 17 november 1838 Gerardus Martinus Houdijker, geboren Oudewater NL 1811, ouders Martinus Houdijk en Agata Denekamp *cdr UT + Genlias Uit dit huwelijk a. Martinus Houdijker, geb. Oudewater 1839, overl. 15 januari 1840,7m.akte n 2 b. Petronella Houdijker, geb. Oudewater 1840, overl. 6 september 1842,2j. akte n55 c. Theodora Houdijker, geb. Oudewater 1842, overl.2 juli 1842, 8m. akte n38 d. Pieter Houdijk/er, geboren Oudewater NL 1843, trouwt Oudewater akt.n5, 2 mei 1867 Elizabeth Bode, geboren Oudewater NL 1842, ouders Willem Bode en Elizabeth Drogenbroek * DTB RA UT e. Martinus Houdijker, geb. Oudewater 1844, overl.13 augustus 1845,1j. akte n 57 f. Geertruida Houdijker, geb. Oudewater 1845, overl.4 december 1846, 1j. akte n82 g. Margaretha Houdijker, geb. Oudewater 1847, overl.10 oktober 1848, 1j. akte n 63 h. Johanna Houdijker, geb. Oudewater 1849, overl.21 september 1850, 1j. akte n 68 i. Agatha Houdijker, geb. Oudewater 1850, overl.1 oktober 1850, 12weken akte n 71 j. Geertruida Houdijker, geb. Oudewater 1851, overl.23 november 1851, 2m. akte n 80 k. Martinus Houdijker, geb. Oudewater1851, overl.29 maart 1852, 6m. akte n20 l. Dingeman Houdijker, geb. Oudewater 1853, overl.30 maart 1855,2j. akte n 27 XI.11 Maria van Genderen (ouders onder X.8), geboren Oudewater 21 april 1821, overleden Oudewater 78 j. akte n27 6 maart 1900, dochter van Pieter Petrus van Genderen en Geertruij ( Gertrudis Tienhoven ) Thienhoven, trouwt Oudewater akt.n 10, 18 mei 1853 Jan ( Johan ) Verkerk, geboren Charlois NL 1824, moeder Margarietha Verkerk * Genlias Uit dit huwelijk a. Johanna van Genderen, geboren Oudewater NL geb. voor het huwl.1849 overleden Oudewater 10 weken oud, 5 maart 1849 b. Margarita Verkerk, geboren Oudewater NL akt.n83 9 november 1857 overleden Oudewater akt.n14 9 februari 1858 c. Abraham Verkerk, geboren Oudewater NL akt.n95, 7 maart 1851 overleden Oudewater 83 j. akte n 11 3 mei 1934 trouwt Oudewater 15 oktober 1874 Elisabeth Westerhout, geboren Oudewater NL 1852 ouders Elias Westerhout en Rosalia Rostta ( Hotz. ) *DTB RA UT Huwl.akte nr16 + Genlias d. Simon Verkerk, geb. Oudewater 1854,overl. 8 juni 1855, 1j. akte n50 e. Pieter Verkerk, geb. Oudewater 1855,overl. 26 juni 1855, 1dag akte n 53 f. levenloos kind Verkerk, geb. en overld. Oudewater, 6 juli 1856, akte n45 g. Simon Verkerk, geb. Oudewater 17 juni 1859,overl. 9 juli 1859, 3 weken akte n 66 h. Pieter Verkerk, geb. Oudewater 1861,overl. 4 juli 1861, 19 weken akte n60 i. Geertrui Verkerk, geb. Oudewater 1862,overl.15 juli 1862,17 dagen, akte n60 j. Pieter Verkerk, geb. Oudewater 1864,overl. 18 juni 1864, 3 weken akte n65 k. Geertrui Verkerk, geb. Oudewater, 1866,overl. 13 mei 1866, 2 m. akte n51 XI.12 Pieter ( Petrus ) van Genderen (ouders onder X.10), beroep ( pijpenmaker ) geboren Gouda NL 13 mei 1801, overleden Gouda 30 mei 1845, zoon van Machiel van Genderen en Catarina Arent trouwt Gouda 13 mei 1835 Anna Margaretha van Nunen, beroep ( pijpenmaakster ) geboren Gouda NL 9 mei 1815, overleden Gouda 26 december 1891, ouders Cornelis van Nunen en Maria de Jong Uit dit huwelijk a. Machiel van Genderen, geb. / overl. Gouda NL 1835 / 3 december 1836 b. nn van Genderen, Gouda NL 24 augustus 1837 levenloos geboren c. Cornelia Catharina van Genderen, geboren Gouda NL 1839 , overleden Gouda 10 januari 1872, trouwt Gouda 12 november 1862 Jacob Willem Morie, geb. Gouda NL 1839 zoon van Matthijs Morie en Johanna Lans d. Machiel Thomas van Genderen, overl. Gouda 0j. 24 maart 1841 e. Anthonia Catharina van Genderen, beroep ( pijpenmaakster ), geboren Gouda NL 11 augustus 1841, trouwt Gouda 2 december 1863 (1) Willem van der Sloot, geb. Gouda NL 8 januari 1843 ( touwspinner ) zoon van Laurentius van der Sloot en Lena van der Helm, trouwt Gouda 27 juli 1892 (2) Cornelis Johannes van Leeuwen, geb. Gouda 1841/42 weduwn. van Margrietha Polet, zoon van Martinus Hendricus van Leeuwen en Cornelia Catharina Lens, f. Maggiel Thomas van Genderen, overl. Gouda NL 24 mei 1845 XI.13 Dirk van Genderen (ouders onder X.11), beroep baandersknecht, geboren Gouda NL 29 februari 1808, overleden Amsterdam 26 april 1858 zoon van Johannes van Genderen en Wilhelmina van Wijk, trouwt Gouda akt.n35 29 juni 1831 Klara de Gruijl, geboren Gouda NL 18 maart 1810, ouders Gerrit de Gruijl, geb. Gouda 20 januari 1779 en Johanna Lacourt, geb. Gouda 12 oktober 1783 huwl. getuigen : Gerrit Glas (28 jaar, pijpenmakersknecht, won. te (Kleiwegsteeg), halfbroer van de bruidegom) Dirk Kwakernaat (37 jaar, suppoost in het huis van correctie, oom van de bruidegom) Willem de Gruil (38 jaar, pottenbakkersknecht, won. te (Kleiwegsteeg), oom van de bruid) Pieter Mikkers (48 jaar, timmermansknecht, won. te (Nieuwehaven) * Ruud de Gruil + Groenehart Arch. + Genlias Uit dit huwelijk a. Willemina van Genderen, geboren 1831 overleden Gouda 6 november 1835 b. Johanna van Genderen, geboren 1833 overleden Gouda 30 januari 1836 c. Gerrit van Genderen, geboren 1834 overl. Amsterdam 6 november 1849 d. Willem van Genderen, geboren 1837 overleden Gouda 1 september 1839 e. Willemina van Genderen, geboren Gouda NL 14 oktober 1840 dienstbaar huwt Amsterdam 15 mei 1861 Hendrik Langenakker geboren Leiden NL 1835 sjouwerman zoon van Jacob Langenakker en Joanna Carton kinderen 1. Klara Langenakker, geb. Amsterdam NL 1870 huwt Amsterdam 17 mei 1893 Dirk van Duijker, geb. Amsterdam NL 1866 zoon van Jan Johannes van Duijker en Johanna Reijke f. Dirk van Genderen, volgt XII.15 g. Johannes van Genderen, geboren Amsterdam NL 5 september 1848 XI.14 Willem van Genderen (ouders onder X.11), werkman baandersknecht geboren Gouda NL 6 mei 1810, overleden Amsterdam 14 december 1874, zoon van Johannes van Genderen en Wilhelmina van Wijk, trouwt(1) Gouda akt.n66, 21 augustus 1833 Cornelia Vermeulen, geboren Gouda NL ( pijpenmaakster ) 21 april 1810, overleden 26 april 1855, ouders Wilem Vermeulen en Kaatje Schouten, trouwt(2) Amsterdam 19 oktober 1859 Maria Vermeulen, geboren Amsterdam NL 1814 ouders Anthonie Franciscus Vermeulen en Jaapje Scholten huwl. getuigen huwl.(1): Dirk van Genderen (25 jaar, baandersknecht, won. te (Vrouwevestesteeg), broer van de bruidegom) Gerrit Glas (30 jaar, pijpenmakersknecht, won. te (Kleiwegsteeg)) Dirk Kwakernaat (38 jaar, suppoost in het huis van correctie, won. te (Groeneweg)) Pieter Mikkers (50 jaar, timmermansknecht, won. te (Nieuwehaven)) * RA.DH + Groenehart Arch. + Genlias + GA. Amsterdam Uit het eerste huwelijk a. Johannes van Genderen, overleden Gouda 21 maart 1835 verm. levenloos geb. b. Willem van Genderen, volgt XII.16 c. Catharina van Genderen, geboren Amsterdam NL 16 januari 1843 ( ventster ) , trouwt (1) Amsterdam 4 september 1867 Johannes Christiaan Grahmbeek, geb. Amsterdam NL 1837 overleden Amsterdam 10 mei 1871 zoon van Christiaan Grahmbeek en Johanna Elisabeth Roozee trouwt (2) Amsterdam 13 maart 1872 Hendrik van Dooren Hendrik van Dooren, geb. Amsterdam 1832 ( steenkopersknecht ) weduwnaar van Adriana Stens,zoon van Willem Theunis van Dooren en Maria Bergenaar, kinderen uit huwelijk (1) 1. Elisabeth Grahmbeek, geboren Amsterdam NL 18 april 1869 trouwt Amsterdam 30 december 1897Pieter van Aggelen kinderen uit huwelijk (2) 2. Catharina van Dooren, geboren Amsterdam NL 1887 trouwt Amsterdam 14 april 1909 Zander Jacob Priem geboren Amsterdam 1887 zoon van Jan Priem en Catharina Johanna Elizabeth Munen d. Johanna Wilhelmina van Genderen, geb. / overl. Amsterdam NL 4 juni 1846 e. Joost van Genderen, volgt XII.17 f. Johannes van Genderen, geboren Amsterdam NL 14 november 1851 XI.15 Jan van Genderen (ouders onder X.15) geboren Sliedrecht NL ( rijswerker ) 19 december 1818, overleden Finsterwolde akt.n16, 23 maart 1862, zoon van Jacob Nanningsz van Genderen en Krijntje Jansdr Veen, trouwt Sliedrecht 4 april 1844 Annigje Bakker, geboren Sliedrecht NL 3 december 1820, overleden Sliedrecht 12 december 1902, begraven 16 december 1902, ouders Pieter Arijnsz Bakker en Dievertje van der Starre *DTB Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Jacoba van Genderen, volgt XII.18 b. Dientje van Genderen, geb. Sliedrecht NL 24 februari 1847 overleden Wieringerwaard 11 juli 1848 c. Jacob van Genderen, volgt XII.19 d. Dientje Arjaantje van Genderen, volgt XII.20 e. Krijntje van Genderen, volgt XII.21 f. Ariaantje van Genderen, volgt XII.22 g. Pieter van Genderen, geb. overl. Sliedrecht NL 20 mei / 12 juni 1859 XI.16 Ariaantje van Genderen (ouders onder X.16), geboren Sliedrecht NL 24 april 1826, dochter van Wouter Nanningsz van Genderen en Geertruij Gijsbertsdr Boer, trouwt Sliedrecht op 3 juni 1847 met Huibert Kraaijeveld, geboren te Sliedrecht op 1 november 1824, overleden te Barendrecht op 21 september 1893, zoon van Pieter Pieterszn Kraaijeveld en Johanna Huijbertsdr Verheul. (Hij is later getrouwd te Sliedrecht op 15 november 1851 met Teuntje de Ruijter, geboren te Hardinxveld op 3 mei 1829, dochter van Arie de Ruijter en Dingena Dingemansdr Bogaard.) Uit dit huwelijk a. Wouter Kraaijeveld, geb. overl. Sliedrecht NL 16 november, 18 december 1847 XI.17 Gijs van Genderen (ouders onder X.16), ( veehouder ) geboren Sliedrecht NL 13 juli 1827, overleden en begr.Sliedrecht 13 juni 1893, begraven 16 juni 1893, zoon van Wouter Nanningsz van Genderen en Geertruij Gijsbertsdr Boer, trouwt Giessendam 1 maart 1856 Burgje van Wijngaarden, geboren Giessendam NL 2 november 1828, overleden en begr.Sliedrecht 3 januari 1918, begraven 7 januari 1918, ouders Wouter Meesz van Wijngaarden en Cornelia Willemsdr Ravensteijn *DTB Hist.Ver.Sliedrecht + WiWaWi + Genver Uit dit huwelijk a. Wouter van Genderen, geb. Giessendam NL 26 december 1856, overleden Sliedrecht 25 september 1893 b. Cornelia van Genderen, volgt XII.23 c. Hendrik van Genderen geb. overl. Giessendam NL 21 juli 1861 / 22 november 1861 d. Geertruij van Genderen geb. overl. Giessendam 19 september 1862/ 2 maart 1873 e. Woutrina van Genderen geb. Giesendam Nl 3 februari 1865, overleden en begr. Sliedrecht 30 januari / 3 februari 1927 f. Hendrik van Genderen geb. Giessendam Nl 27 december 1867, overleden en begr.Sliedrecht 27 / 31 januari 1938 g. Arie van Genderen geb. Giessendam NL 17 november 1871, overleden Sliedrecht 1 juli 1932 XI.18 Neeltje van Genderen (ouders onder X.16), geboren Sliedrecht NL 14 september 1829, overleden Giessendam 8 februari 1882, dochter van Wouter Nanningsz van Genderen en Geertruij Gijsbertsdr Boer, Zij is getrouwd te Giessendam op 1 maart 1856 met Jan Leenman, geboren te Giessendam op 4 februari 1827, overleden aldaar op 4 juni 1883, zoon van Gerit Philippuszn Leenman en Hendrika Jansdr de Leng. (Hij is eerder getrouwd te Giessendam op 22 april 1854 met Annigje Advokaat, geboren te Gorinchem rond 1831, overleden te Giessendam op 19 maart 1855, dochter van Baltus Advokaat en Antje Bouwman.) Uit dit huwelijk a. Geertruij Leeman, geb. april 1857 en overl. te Giessendam NL 9 februari 1858 b. Gerrit Leeman, geb. overl. Giessendam NL 12 februari, 13 maart 1858 c. Geertruijda Leeman, geb. overl. Giessendam NL 28 december 1858, 13 maart 1886 d. Hendrika Leeman, geb. Giessendam NL 28 december 1858 e. Gerrit Leeman, geboren en overl. Giessendam NL 5 oktober 1860, overleden 29 juli 1942, Hij is getrouwd te Giessendam op 7 november 1885 (1) met Eijke Valkhof, geboren te Brakel rond 1855, overleden te Giessendam op 27 januari 1920, dochter van Dirk Valkhof en Jenneke Huberta Duclou. (Zij was later gehuwd met Pieter van Middelkoop.) Hij is getrouwd te Giessendam 17 oktober 1923 (2) met Neeltje Stabij, geboren te Veere rond 1873, overleden te Gorinchem 30 maart 1946, dochter van Willem Stabij en Neeltje Kros. (Zij is eerder getrouwd te Giessendam op 17 juni 1916 met Jan Dubbeldam geboren te Hardinxveld op 9 december 1868, overleden aldaar op 27 juli 1922, zoon van Willem Dubbeldam en Ariaantje Stijntje van Genderen.) f. Wouter Leeman, geboren Herwen en Aardt NL ca.1863, overleden Giessendam 15 november 1918 Hij is getrouwd te Giessendam op 18 januari 1890 met Aartje Rietveld, geboren te Giessendam op 27 september 1869, overleden aldaar op 14 februari 1941, dochter van Pleun Rietveld en Hilligje van den Berg. g. Lambertus Leeman, geboren Woudrichem NL ca.1865, , overleden Hardinxveld 9 januari 1932 Hij is getrouwd te Hardinxveld op 16 november 1889 met Maria Wilhelmina Vermeulen, geboren te Hardinxveld op 12 oktober 1869, overleden aldaar op 28 december 1938, dochter van Willem Vermeulen en Maria de Leur. h. Hendrika Leeman, geb. overl. Giessendam NL 13 augustus 1867, 18 mei 1870 i. Hendrika Leeman, geb. overl. Giessendam NL 16 juni 1870, 29 november 1873 j. Hendrik Leeman, geb. Rotterdam NL ca. september 1872, overleden Papendrecht 30 december 1872 k. Fijgje Leeman, geboren en overl.Giessendam NL 25 november 1873, overleden 2 augustus 1956, Zij is getrouwd te Giessendam op 31 oktober 1896 met Nicolaas Koppelaar, geboren te Giessendam op 6 juli 1873, zoon van David Koppelaar en Grietje de Keijzer. . XI.19 Aaltje van Genderen (ouders onder X.16), geboren Sliedrecht NL 29 juli 1833, overleden Sliedrecht 24 augustus 1859, dochter van Wouter Nanningsz van Genderen en Geertruij Gijsbertsdr Boer, trouwt Sliedrecht op 29 april 1854 met Koen Brandwijk, geboren Giessendam 24 oktober 1828, overleden Sliedrecht 3 november 1906, begraven 7 november 1906, zoon van Cornelis Brandwijk en Cornelia de Kok. (Hij is later getrouwd te Sliedrecht op 24 maart 1860 met Anna Bogaard, geboren Sliedrecht 19 september 1834, overleden 27 februari 1922, begraven 3 maart 1922, dochter van Wouter Dingemanszn Bogaard en Anna Hendriksdr Kampsteeg.) Uit dit huwelijk a. Wouter Brandwijk geb. overl. Sliedrecht NL 9 maart 1857, 17 april 1858 XI.20 Arie van Genderen (ouders onder X.16), ( bouwman ) geboren Sliedrecht NL 17 augustus 1835, overleden en begr.Sliedrecht 25 december 1907, begraven 30 december 1907, zoon van Wouter Nanningsz van Genderen en Geertruij Gijsbertsdr Boer, trouwt Meerkerk akt.n9, 23 december 1869 Jannigje Ravestijn, geboren Meerkerk NL 15 augustus 1830, overleden en begr.Sliedrecht 20 augustus 1911, begraven 23 augustus 1911, ouders Thijs Ravestijn en Neeltje Versluis *DTB Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Wouter van Genderen geb .Sliedrecht NL 22 juni 1870, overleden Sliedrecht 4 juli 1870 b. Neeltje van Genderen geb. Sliedrecht NL 18 juli 1875, overleden Sliedrecht 25 augustus 1875 XI.21 Maria van Genderen (ouders onder X.23), geboren Hardinxveld NL 28 augustus 1836, trouwt Schalk Vonk Uit dit huwelijk a. Willemtje Vonk geb. Giessen Oudekerk NL 18 september 1867 XI.22 Willem van Genderen (ouders onder X.26), beroep hoepelmaker, geboren Sliedrecht NL 2 november 1823, overleden Spijkenisse,akt n26,58j., 30 juli 1882, zoon van Adriaan Gijsbertsz van Genderen en Adriaantje Willemsdr de Kok, trouwt(1) Hardinxveld 31 maart 1849 , gescheiden te Hardinxveld 9 september 1862 Adriana (Dankers) Donkers, geboren ca.1828 , ouders Gerrit Donkers en Cornelia Verschoor, trouwt(2) Spijkenisse, akt.n5, 8 oktober 1862 Maria van Dalen, geboren Spijkenisse NL ca.1837 , ouders Arie Willemse van Dalen en Reina Boon *Hist.Ver.Sliedrecht + Genlias + WiWaWi Op 15 mei 1883 bij Notaris Cornelis Martines Loeff, akte.n1676 Scheiding van de boedel in gemeenschap bezeten geweest door Maria van Dalen te Spijkenisse en haar aldaar op 30 juli 1882 overleden echtgenoot Willem van Genderen, in leven hoepelmaker. Kinderen: Adriaan van Genderen, Arie Willem van Genderen, Rijna van Genderen, Willem van Genderen, Ariaantje Janna van Genderen en Maria van Genderen, allen minderjarig. Toeziend voogd is Gijsbert van Genderen, hoepelmaker te Spijkenisse. Onroerend goed: huis, schuurtje en erf in het Noordeinde te Spijkenisse, kad. E 796 en 797, in 1873 gekocht van Krijn Tuinder en Jan van Straten als in huwelijk hebbend Margrieta Tuinder. Deelbare helft bedraagt f 521. Volgt kaveling; het huis blijft aan de weduwe. Uit het eerste huwelijk a. Ariaantje van Genderen, geboren Hardinxveld NL 4 oktober 1849, overleden Giessendam 28 mei 1868 b. Gerrit van Genderen geb. Hardinxveld NL 29 september 1850 c. Adrianus van Genderen geb. overl. Hardinxveld 28 oktober 1851/ 27 januari 1852 Uit het tweede huwelijk d. Adriaan van Genderen, volgt XII.24 e. Arie Willem van Genderen, volgt XII.25 f. Reina van Genderen, volgt XII.26 g. Janna van Genderen, geb.Spijkenisse NL ca.1868 akt.n10, overleden Spijkenisse 10 maart 1870, 2j., akt.n13 h. Ariaantje van Genderen, geb. Spijkenisse NL 22 november 1869 akt.n68, overleden Spijkenisse 22 augustus 1870, 0j., akt.n40 i. Willem van Genderen, geb. Spijkenisse NL 4 september 1871 akt.n58, overleden Spijkenisse 7 december 1872, 1j., akt.n57 j. Willem van Genderen, volgt XII.27 k. Arjaantje Janna van Genderen, volgt XII.28 l. Maria van Genderen, geboren Spijkenisse NL akt.n71 18 december 1876, trouwt Vlaardingen 15 november 1899 Jan Pieter Boomsma, geboren ca. 1878 kinderen: er zijn zeven kinderen uit dit huwelijk zie de tak Boomsma hier onder * http://henkwesterdijk.nl/Boomsma%20stamboom%20uitg.8.pdf 1. Gerrit Boomsma, trouwt Gerritje van der Vaart 2. Willem Johannes Boomsma, trouwt Maartje Kortleven 3. Leendert Boomsma, trouwt Adriana Hofman 4. Marie Boomsma, trouwt Jaap van Loon 5. Helana Boomsma, trouwt Dirk Henneveld 6. Rijna Boomsma, trouwt Leen Lohman 7. Johanna Petronella Boomsma, XI.23 Gijsbert van Genderen (ouders onder X.26), ( hoepelmaker schipper) geboren Hardinxveld NL 18 januari 1827, overleden Spijkernisse,akt n23,88j., 8 december 1915, zoon van Adriaan Gijsbertsz van Genderen en Adriaantje Willemsdr de Kok, trouwt Hardinxveld 14 oktober 1854 Geertruij Villerius, geboren Spijkenisse NL 3 juli 1835, overleden Spijkenisse 5 december 1911, ouders Arie Villeruis en Burgina Ronijnendijk Gijsbert en Geertruij komen 2 mei 1864 vanuit Werkendam naar Spijkenisse 29-3- 1912 Scheiding van de boedel in gemeenschap bezeten geweest door Gijsbert van Genderen sr. te Spijkenisse en diens op 5-12-1911 overleden echtgenote Geertrui Villerius. Kinderen: Adriaan van Genderen, koopman te Rotterdam Burgina van Genderen, gehuwd met Simon Mol Jacobsz., spekslager te Spijkenisse Arie Gijsbert van Genderen, kapitein op een sleepboot wonend te Dordrecht Adriana van Genderen, gehuwd met Marinus Vroegop, fabrieksarbeider te Rotterdam Geertrui van Genderen, gehuwd met Kornelis Jan van Pernis, bakker te Spijkenisse Gijsbert van Genderen junior, koopman te Spijkenisse. Saldo van de totale boedel bedraagt f 400. Onroerende goed: een winkelhuis met schuur en erf in het Noordeinde te Spijkenisse, kad. E 984. Dit wordt toegekaveld aan Gijsbert van Genderen jr. * Hist.ver.Sliedrecht + Genlias + Nico van Dinther + Streekarch.V.P.R. Uit dit huwelijk a. Adriaan van Genderen, volgt XII.29 b. Burgina van Genderen, volgt XII.30 c. Ariaantje van Genderen, geb.Hardinxveld NL 20 november 1858, overleden Hardinxveld 21 december 1858 d. Arie van Genderen, geb. Hardinxveld NL 23 januarie 1860, overleden Spijkenisse 5 september 1868 verdronken in de Maas ter hoogte van Vlaardingen e. Jaantje van Genderen, geb.Werkendam-Spijkenisse NL 13 december 1862, overleden Spijkenisse 7 mei 1866 f. Gijsbert van Genderen, geb. Spijkenisse NL 17 mei 1865, overleden Spijkenisse 3 oktober 1868 g. Jaantje van Genderen, geb. overl. Spijkenisse NL 4 / 25 maart 1868 h. Arie Gijsbert van Genderen, volgt XII.31 i. Adriaantje van Genderen, geboren Spijkenisse NL 28 augustus 1871, trouwt Spijkenisse akt.n5, 20 maart 1897 Marinus Vroegop, zoon van. Abraham Vroegop en Lijntje van Rumph j. levenloosgeboren van Genderen, s'Gravenzanden NL akt.n55, 25 mei 1873 k. Gijsbert van Genderen, geb. overl. Spijkenisse NL 24 maart / 11 april 1875 l. Geertruida van Genderen, volgt XII.32 m. Gijsbert van Genderen, volgt XII.33 XI.24 Ariaantje van Genderen (ouders onder X.26), geboren Hardinxveld NL 4 februari 1834, overleden Hardinxveld 31 oktober 1870, dochter van Adriaan Gijsbertsz van Genderen en Adriaantje Willemsdr de Kok trouwt Hardinxveld 8 oktober 1850 Willem Dubbeldam, geboren en overl. Hardinxveld NL 14 oktober 1833, overleden 6 december 1906, ouders Arie Hendriksz Dubbeldam en Pieternella Brugge Uit dit huwelijk a. Arie Dubbeldam, geboren en overl. Hardinxveld NL 25 december 1860, overleden 8 juni 1933 Hij is getrouwd te Hardinxveld op 20 november 1886 met Huijbertje Boogaard, geboren te Hardinxveld op 24 juli 1865, overleden aldaar op 2 april 1925, dochter van Koen Boogaard en Jacoba de Ruijter. b. Adriaan Dubbeldam, geboren Hardinxveld NL 25 december 1863 Hij is getrouwd te Hardinxveld op 11 januari 1896 met Jenneke Hoekwater, geboren te Hardinxveld op 31 december 1865, dochter van Abraham Hoekwater en Jenneke van Malsen. c. Willem Dubbeldam, geboren Hardinxveld NL 12 september 1865 Hij is getrouwd te Hardinxveld op 29 november 1890 met Gerritje Adriana van t Hof, geboren te Hardinxveld 26 februari 1867, dochter van Jacob van t Hof en Johanna den Breejen. d. Jan Dubbeldam, geboren en overl. te Hardinxveld NL 9 december 1868, overleden 27 juli 1922 Hij is getrouwd te Giessendam 17 juni 1916 met Neeltje Stabij, geboren te Veere rond 1873, overleden te Gorinchem 30 maart 1946, dochter van Willem Stabij en Neeltje Kros. (Zij is later getrouwd te Giessendam op 17 oktober 1923 met Gerit Leenman, geboren te Giessendam op 5 oktober 1860, overleden aldaar op 29 juli 1942, zoon van Jan Leenman en Neeltje van Genderen. (Hij is eerder getrouwd te Giessendam op 7 november 1885 met Eijke Valkhof, geboren Brakel rond 1855, overleden te Giessendam 27 januari 1920, dochter van Dirk Valkhof en Jenneke Huberta Duclou. (Zij was later gehuwd met Pieter van Middelkoop.) e. levenloosgeb. NN Dubbeldam, Hardinxveld NL 31 oktober 1870 XI.25 Janna van Genderen (ouders onder X.26), geboren Hardinxveld NL 5 november 1839, dochter van Adriaan Gijsbertsz van Genderen en Adriaantje Willemsdr de Kok trouwt(1) Hoogvliet akt.n7, 22 november 1867 Aalbert den Otter, geboren Hoogvliet NL ca.1814 , ouders Aalbert den Otter en Willempje de Buijen, trouwt(2) Hoogvliet 11 november 1885 Marinus Langendijk geboren Hoogvliet NL 6 juni 1846 Marinus is zoon van Aart Langendijk en Willemina Kruithof * fam.Schulze + Genlias + Fam. den Otter te vinden op : http://home.versatel.nl/m.c.visser Uit het eerste huwelijk a. Jaantje den Otter, geboren Hoogvliet NL 1875, tr. Hoogvliet akt.n8, 26 november 1897 Roelof Koppenol, geb. Hoogvliet NL 5 mei 1874 zoon van Jan Cornelisz Koppenol en Elisabeth van der Bruin. b. Aalbert den Otter, ( koopman ) geboren en overl. te Hoogvliet NL 25 december 1877, overleden 3 november 1947 tr.Pernis 27 september 1906 ,Jannetje van der Steen geb. Pernis NL 11 oktober 1879, overl.Hoogvliet 27 september 1947 dochter van Jacob van der Steen en Fijtje Voogt, * fam.Otter XI.26 Jan van Genderen (ouders onder X.26), geboren Hardinxveld NL 20 december 1842, overleden Spijkernisse ,akt n16,86 j., 21 mei 1929, zoon van Adriaan Gijsbertsz van Genderen en Adriaantje Willemsdr de Kok, trouwt Spijkenisse, akt n5, 13 mei 1871 Pietertje Bakker, geboren Spijkenisse NL 8 oktober 1843, overleden Spijkenisse 7 november 1923, ouders Leendert Bakker en Heiltje Huisman *Hist.Ver.Sliedrecht + Genlias + Nico van Dinther Uit dit huwelijk a. Ariaantje van Genderen, geboren Spijkenisse NL 16 november 1872, trouwt Spijkenisse 21 januari 1899 Jacob Troost, ( kledermaker ) geboren te Spijkenisse 27 mei 1873, zoon van Leyer Troost en Maria Molendijk. http://www.familie-troost.demon.nl/D56.HTM Uit dit huwelijk: 1 Maria Troost, geboren te Spijkenisse op 4 juli 1899. 2 N.N., geboren te Spijknisse op 29 september 1900 doodgeboren dochter. 3. N.N., geb. Spijknisse NL 1903 doodgeboren 4. Jan Troost, geb. Spijkenisse NL 1904 5. Pietje Troost, geb. Spijkenisse NL 1908 b. Leendert van Genderen, volgt XII.34 c. Adriaan van Genderen, geb. overl. Spijkenisse NL 8 februari / 22 juni 1875 d. Adriaan van Genderen, geb. overl. Spijkenisse NL 17 april / 6 mei 1876 e. Heiltje van Genderen, geb. overl. Spijkenisse NL 14 augustus 1877 / 4 augustus 1888 f. Marigje van Genderen, geb. overl. Spijkenisse NL 23 november 1878 / 12 mei 1881 g. Adriaan van Genderen, geb. overl. Spijkenisse NL 1 mei 1880 / 22 november 1890 h. Marigje van Genderen, geb. overl. Spijkenisse NL 12 november 1881 / 25 januari1882 i. Jan van Genderen, geb. overl. Spijkenisse NL 7 mei 1883 / 4 februari 1884 j. Aagje van Genderen, geb. Spijkenisse NL 5 juli 1884 k. Jan Arie van Genderen, ( waterstoker hoepelmaker ) geboren Spijkenisse NL25 februari 1886, overleden Vlaardingen 6 maart 1958, trouwt (1)Numansdorp akt.n13, 10 mei 1918 Cornelia Maria de Korver, geboren Numansdorp NL 15 april 1891, overleden Spijkenisse 8 november 1918, ouders Kommer de Korver en Krijna Dam, trouwt (2)Spijkenisse akt.n24 4 oktober 1922 Cornelia van der Zalm, geboren Rotterdam NL 1880 , ouders Walraven van der Zalm en Adriaantje Hofijzer l. Arie Willem van Genderen, volgt XII.35 XI.27 Herber van Genderen (ouders onder X.31), geboren Sliedrecht NL 29 januari 1821, overleden 22 april 1892, begraven 25 april 1892, zoon van Arie Bastiaansz van Genderen en Anna Herbertsdr Huisman, trouwt Sliedrecht, akte n23 13 april 1843 Jannigje Kraaijeveld, geboren Sliedrecht NL, akte n25 21 februari 1823, overleden 27 december 1888, begraven 31 december 1888, ouders Jan Pietersz Kraaieveld ( bouwman ) en Geertruij Egbertsdr van Eijl ( dienstmeid ) *Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Arie van Genderen, volgt XII.36 b. Jan van Genderen, volgt XII.37 c. Klaas van Genderen, volgt XII.38 d. Gerrit van Genderen, volgt XII.39 e. Herber van Genderen, geb. Sliedrecht NL, akte n94, 14 april 1853, overleden Sliedrecht,akte n115: 4j. 24 maart 1858 f. Hendrik van Genderen, volgt XII.40 g. Jannigje van Genderen, volgt XII.41 h. Herber van Genderen, volgt XII.42 i. Bastiaantje van Genderen, geb. Sliedrecht NL, akte n117, 5 mei 1863, overleden Sliedrecht, akte n105:98 dagen oud 11 augustus 1863 j. Bastiaantje van Genderen, geb. Sliedrecht NL, akte n115, 7 mei 1864, overleden Sliedrecht, akte n154: 3j. 18 juni 1867 k. Geertruida van Genderen, geb. Sliedrecht NL, akte n262 7 november 1866 overleden Sliedrecht, akte n183: 7j. 15 juli 1874 XI.28 Jannigje van Genderen (ouders onder X.31), geboren Sliedrecht NL,akte n85 13 augustus 1822, overleden Sliedrecht, 73j. 24 maart 1896, begraven 27 maart 1896, dochter van Arie Bastiaansz van Genderen en Anna Herbertsdr Huisman, trouwt Sliedrecht,akte n27 24 juni 1848 Pieter Prins, arbeider geboren Sliedrecht NL,akte n9 : 16 januari 1824, overleden Sliedrecht 8 december 1891, begraven Sliedrecht 12 december 1891, ouders Pieter Hendriksz Prins en Trijntje Klaasdr Flink Uit dit huwelijk a. Trijntje Prins, geb. overl. Sliedrecht NL 25 september, 17 oktober 1848 b. Trijntje Prins, geboren overl. en begr. te Sliedrecht NL 22 oktober 1850, overleden 22 maart 1928, begraven 26 maart 1928 Zij is getrouwd te Sliedrecht op 25 mei 1878 met Krijn Kros, geboren te Sliedrecht op 11 september 1851, overleden aldaar op 10 juni 1920, begraven aldaar op 14 juni 1920, zoon van Klaas Kros en Cornelia Brandwijk. c. Martina Prins geb. overl. Sliedrecht NL 5 februari, 4 nnovember 1852 d. Martina Prins, geboren Sliedrecht NL 2 januari 1854, overleden Alblasserdam 1 mei 1926 Zij is getrouwd te Sliedrecht op 16 mei 1885 met Dirk Slingerland, geboren te Lekkerkerk op 6 september 1857, zoon van Pieter Slingerland en Magdalena de Bruijn. e. Pieter Prins, geboren en overl. te Sliedrecht NL 12 november 1918, overleden 18 december 1856 Hij is getrouwd te Sliedrecht op 27 maart 1897 met Arigje de Jong, geboren te Sliedrecht op 24 september 1876, overleden aldaar op 2 november 1947, begraven aldaar op 6 november 1947, dochter van Pieter de Jong en Heiltje Bouman. (Zij is later getrouwd te Sliedrecht op 26 februari 1921 met Adriaan Volker, geboren te Sliedrecht op 3 september 1870, overleden aldaar op 2 oktober 1935, begraven aldaar op 5 oktober 1935, zoon van Kornelis Adriaan Volker en Johanna Visser. (Hij is eerder getrouwd te Sliedrecht op 3 februari 1902 met Marigje Bakker, geboren te Sliedrecht op 20 juni 1880, overleden aldaar op 24 januari 1920, begraven aldaar op 29 januari 1920, dochter van Kornelis Bakker en Jannigje Mijnster.)) f. Anna Prins, geboren en overl. te Sliedrecht NL 9 juli 1858, overleden 20 mei 1924 Zij is getrouwd te Sliedrecht op 3 oktober 1885 met Willem Verhoef, geboren te Sliedrecht op 20 november 1857, overleden aldaar op 2 augustus 1933, begraven aldaar op 5 augustus 1933, zoon van Willem Verhoef en Neeltje van Hofwegen. g. Arie Prins, geb. overl. Sliedrecht NL 9 januari, 11 mei 1860 h. Bastiaantje Prins geb.overl.Sliedrecht NL 15 november 1861, 8 maart 1862 i. Bastiaantje Prins, geboren Sliedrecht NL 16 juli 1863 Zij was gehuwd met Gerrit Stijweg, geboren te Sliedrecht op 17 mei 1859, zoon van Jacob Steijweg en Maria Catharina Bruring. j. Arie Prins, geb. overl. Sliedrecht NL 25 juni, 15 december 1865 XI.29 Marigje van Genderen (ouders onder X.31), geboren Sliedrecht NL,akte n99 17 juli 1827, overleden Sliedrecht,66j. 24 september 1893, begraven 28 september 1893, dochter van Arie Bastiaansz van Genderen en Anna Herbertsdr Huisman, trouwt Sliedrecht , akte n29 21 oktober 1854 Arie van der Vlies, geboren Sliedrecht NL arbeider 25 augustus 1821, overleden 5 oktober 1891, begraven 10 oktober 1891, ouders Cornelis Arijnsz de Jager en Hilligje Jacobsdr van der Vlies Uit dit huwelijk a. Cornelia van der Vlies geb. overl. Sliedrecht NL 16 augustus, 22 augustus 1855 b. Cornelia van der Vlies geb. overl. Sliedrecht NL 21 juni 1857, 10 september 1858 c. Cornelia van der Vlies, geboren en overl. Sliedrecht NL 3 september 1859, overleden 5 maart 1933 Zij is getrouwd te Sliedrecht op 13 augustus 1881 met Jasper de Bruin, geboren Alblasserdam 2 maart 1855, overleden te Sliedrecht op 1 juli 1933, begraven aldaar op 5 juli 1933, zoon van Willem de Bruin en Neeltje de Koning. d. Arie van der Vlies geb. overl. Sliedrecht NL 11 augustus 1862, 11 maart 1866 e. Hilligje van der Vlies, geboren overl. begr. Sliedrecht NL 2 november 1865, overleden 1 maart 1839, begraven 6 maart 1939 Zij is getrouwd te Sliedrecht op 18 augustus 1883 met Joris van den Dool, geboren Giessen Oudekerk 3 februari 1861, overleden Sliedrecht 2 juni 1927, begraven 6 juni 1927, zoon van Jacob van den Dool en Aartje de Vries. f. Anna van der Vlies geb. overl. Sliedrecht NL 8 september, 2 december 1868 g. Arie van der Vlies geb. overl. Sliedrecht NL 9 november 1870, 20 februari 1871 XI.30 Dirkje van Genderen (ouders onder X.31), geboren Sliedrecht NL, akte n29 22 februari 1836, overleden 12 januari 1905, begraven 16 januari 1905, dochter van Arie Bastiaansz van Genderen en Anna Herbertsdr Huisman, trouwt Sliedrecht, akte n22 2 juli 1859 Kornelis Bot, geboren Sliedrecht NL, akte n18 2 februari 1830, overleden 6 augustus 1906, begraven 9 augustus 1906, ouders Leendert Baansz Bot en Marijntje Leendertsdr Nedereveen Uit dit huwelijk a. twee dochters levenloosgeb., Sliedrecht NL 22 november 1859 ( tweeling ) b. Bastiaantje Bot, geb. overl. Sliedrecht NL 17 maart, 17 april 1861 c. Bastiaantje Bot, geboren overl. en begr. te Sliedrecht NL 25 februari 1862, overleden 20 januari 1942, begraven 24 januari 1942 Zij is getrouwd te Sliedrecht op 10 november 1883 (1) met Cornelis van den Herik, geboren te Sliedrecht op 7 juli 1862, overleden te Zwijndrecht Opgehaald uit de Oude Maas op 6 september 1887, begraven te Sliedrecht op 9 september 1887, zoon van Kornelis van den Herik en Aaltje Teeuw. Zij is getrouwd te Sliedrecht op 6 mei 1893 (2) met Jan Guijs, geboren te Zijpe op 14 oktober 1864, overleden te Sliedrecht op 29 mei 1933, begraven aldaar op 2 juni 1933, zoon van Izak Guijs en Pietje Vet. d. Leendert Bot, geboren Sliedrecht NL 3 augustus 1864 Hij is getrouwd te Sliedrecht op 24 november 1888 met Elizabeth Johanna de Wit, geboren te Sliedrecht op 27 juni 1864, dochter van Gerardus Jacobus de Wit en Cornelia Lakkerwa. e. Arie Bot, geboren Sliedrecht NL 15 september 1865 Hij is getrouwd te Sliedrecht 19 september 1891 met Neeltje t Hoen, geb. Sliedrecht op 19 maart 1871, dochter van Aart t Hoen en Trijntje Groeneveld. f. Hendrika Bot, geb. overl. Sliedrecht NL 9 februari 1867, 10 september 1871 g. Kornelis Bot, geb. overl. Sliedrecht NL 9 april, 19 juni 1871 h. Hendrika Bot, geboren Sliedrecht NL 27 september 1872 trouwt Sliedrecht 17 oktober 1896 met David Corneg geboren te Giessendam op 17 augustus 1871, zoon van Cornelis Corneg en Kundertje van Noordenne. i. Cornelia Bot, geb. overl. Sliedrecht NL 1 september 1875, 20 januari 1876 j. Martinus Bot, geb. overl. Sliedrecht NL 14 oktober 1877, 28 september 1879 XI.31 Bastiaan van Genderen (ouders onder X.32), geboren Sliedrecht NL, akte n159 27 oktober 1830, overleden Sliedrecht,Sliedrecht, 84j. 19 augustus 1915, begraven 23 augustus 1915, zoon van Jan Bastiaansz van Genderen en Kaatje de Groot, trouwt(1) Sliedrecht, akte n40 4 december 1852 Teuntje Meinster, geboren Sliedrecht NL, akte n43 11 maart 1829, overleden Sliedrecht, akte n155 22 juni 1867, ouders Adrianus Jacobsz Meinster en Jannigje Jansdr de Rouwen, trouwt(2) Sliedrecht, akte n2 8 januari 1870 Klasina Deventer, geboren Papendrecht NL 25 november 1828, overleden en begr.Sliedrecht, 79j. wed. van Teunis Baas 23 december 1907, begraven 27 december 1907, ouders Pleun Deventer ( arbeider ) en Cornelia van Houwelingen *Hist.Ver.Sliedrecht Uit het eerste huwelijk a. Kaatje van Genderen, geb. Sliedrecht NL, akte n89 : 12 april 1853, overleden Sliedrecht, akte n136 : 1j. 6 oktober 1854 b. Kaatje van Genderen, volgt XII.43 c. Adriaan Jacob van Genderen, volgt XII.44 d. Jan Cornelis van Genderen, volgt XII.45 e. Arie van Genderen, geb. Sliedrecht NL, akte n275: 20 november 1861, overleden Sliedrecht, akte n159: 29 juli 1875, 13j. f. Jannigje van Genderen, volgt XII.46 g. Teuntje van Genderen, geb. Sliedrecht NL, akte n66: 18 maart 1867, overleden en begr.Sliedrecht,akte n197, 149 dagen oud 14 augustus 1867 XI.32 Bastiaan van Genderen (ouders onder X.33), geboren Papendrecht NL ( arbeider ) 27 juli 1840, overleden en begr.Sliedrecht, 84 j. 24 maart 1925, begraven 27 maart 1925, zoon van Jacob Bastiaansz van Genderen en Teuntje van der Tak, trouwt(1) Sliedrecht, akte n26 16 juni 1866 Annigje van Zon, geboren Sliedrecht NL, akte n15 31 januari 1839, overleden Sliedrecht, akte n88, 31 j. 21 april 1870, ouders Leendert Pietersz van Zon ( arbeider ) en Annigje Leendertsdr Boer, trouwt(2) Sliedrecht, akte n10 25 februari 1871 Neeltje Visser, geboren Sliedrecht NL, akte n23 23 januari 1846, overleden Papendrecht, 82 j. 15 februari 1928, ouders Kornelis Visser ( arbeider ) en Catharina Scherpenburg *Hist.Ver.Sliedrecht Uit het eerste huwelijk a. Jacob van Genderen, volgt XII.47 Uit het tweede huwelijk b. Cornelia van Genderen, geb. Sliedrecht NL, akte n345 : 1 december 1873, overleden Sliedrecht, akte n21, 39 dagen oud : 9 januari 1874 c. Kornelis Johannes van Genderen, geb. Sliedrecht, akte n5 : 3 januari 1876 d. Bastiaan van Genderen, volgt XII.48 e. Cornelia van Genderen, geb. Sliedrecht NL 4 oktober 1879 f. Teunis van Genderen, geb. Sliedrecht NL, akte n27 : 24 januari 1881, overleden Sliedrecht, akte n26, 2 dagen oud : 26 januari 1881 g. Teunis van Genderen, volgt XII.49 h. Johannes van Genderen, volgt XII.50 XI.33 Marigje van Genderen (ouders onder X.33), geboren Sliedrecht NL, akte n58 24 april 1845, overleden Sliedrecht, 45 j. 29 januari 1891, begraven 2 februari 1891, dochter van Jacob Bastiaansz van Genderen en Teuntje van der Tak, trouwt(1) Sliedrecht 25 november 1865 Jacob Parel, ( arbeider ) geboren Sliedrecht NL akt.n178, 29 november 1840, overleden Sliedrecht akt.n205, 11 september 1866, ouders Tijs Walsz Parel ( arbeider ) en Adriana Stabij, trouwt(2) Sliedrecht akt.n10, 28 maart 1868 Pieter Bons, geboren akt.n158 overl. en begr. te Sliedrecht NL 22 oktober 1840, overleden 29 januari 1919, ouders Krijn Bons ( arbeier ) en Cornelia van Dongen Pieter is later getrouwd te Sliedrecht op 15 januari 1898, op 57-jarige leeftijd met (en gescheiden te Dordrecht op 26 februari 1913 van) Pietertje van der Vlies (50 jaar oud), geboren te Sliedrecht op 11 oktober 1847 akte 173 overleden aldaar op 17 januari 1914, begraven aldaar op 20 januari 1914, 66 jaar oud, dochter van Jacob van der Vlies (Arbeider en Arbeider) en Annigje Baansdr Visser. Pietertje is eerder getrouwd te Sliedrecht op 17 november 1866 akte 44, op 19-jarige leeftijd met Jacob Versluis (21 jaar oud), Arbeider, geboren te Helder Alkmaar op 1 augustus 1845, overleden te Sliedrecht op 11 juli 1891, begraven aldaar op 15 juli 1891, 45 jaar oud, zoon van Jacob Leendertszn Versluijs (Arbeider) en Adriana Anthonijsdr van Driel. Uit het eerste huwelijk a. Adrianus Parel, geboren Sliedrecht NL 15 september 1865, overleden 26 mei 18?? Uit het tweede huwelijk b. Kornelia Bons, geboren Sliedrecht NL 15 juni 1869 Zij is getrouwd te Sliedrecht op 29 december 1894 met Jan Cornelis Bedee, geboren te Giessendam op 14 januari 1868, zoon van IJsbrand Bedee en Janna Vink.(Hij was weduwnaar van Janna Bos.) c. Jacob Bons, geboren Sliedrecht Nl 28 juni 1871 Hij is getrouwd te Sliedrecht 16 januari 1892 met Arina Leeuwestein, geboren Sliedrecht 5 februari 1871, dochter van Teunis Leeuwesteijn en Niesje Groenewegen. d. Teuntje Bons, geboren overl. en begr. te Sliedrecht NL 5 augustus 1873, overleden 28 december 1947, begraven 1 januari 1948 Zij is getrouwd te Sliedrecht op 24 november 1894 met Andries Cornelis Struijk, geboren te Sliedrecht op 3 oktober 1869, overleden aldaar op 20 maart 1916, begraven aldaar op 23 maart 1916, zoon van Bastiaan Struijk en Harmijntje Slagboom. e. Neeltje Bons, geboren overl. en begr. te Sliedrecht NL 6 januari 1875, overleden 28 maart 1899, begraven 1 april 1899 Zij is getrouwd te Sliedrecht op 12 mei 1894 met Gerit Teeuw, geboren te Sliedrecht op 29 oktober 1870, zoon van Andries Teeuw en Adriana Slagboom. (Hij is later getrouwd te Sliedrecht op 15 december 1900 met zijn schoonzus Adriana Versluis, geboren te Sliedrecht op 16 november 1872, dochter van Geerit Versluis en Bastiaantje de Waard. (Zij is eerder getrouwd te Sliedrecht op 9 november 1895 met Teunis Cornelis Teeuw, geboren te Sliedrecht op 22 september 1873, overleden te Hoboken op 16 september 1898, zoon van Andries Teeuw en Adriana Slagboom.)) f. Maaike Bons, geboren Sliedrecht NL 18 augustus 1877 Zij is getrouwd te Sliedrecht op 17 mei 1902 met Pieter Kraaijeveld, geboren te Sliedrecht op 8 oktober 1871, zoon van Kornelis Kraaijeveld en Neeltje van der Vlies. g. Krijntje Bons, geb. Sliedrecht NL 25 april 1879 h. Adriana Bons, geboren Sliedrecht NL 8 augustus 1881 Zij is getrouwd te Sliedrecht op 28 februari 1903 met Huibert Kraaijeveld, geboren te Sliedrecht op 28 september 1881, zoon van Kornelis Kraaijeveld en Neeltje van der Vlies. i. Marigje Bons, geboren overl. en begr. te Sliedrecht NL 8 oktober 1884, overleden 27 september 1965, begraven 1 oktober 1965 Zij is getrouwd te Sliedrecht op 18 mei 1907 met Klaas Prins, geboren te Sliedrecht op 15 mei 1884, begraven aldaar op 28 november 1953, zoon van Leendert Prins en Elizabeth Aantje Guis. j. Pietertje Bons, geb. overl. begr. Sliedrecht NL 7 september 1888, 10/14 februari 1890 XI.34 Adriana van Genderen (ouders onder X.33), geboren Sliedrecht NL, akte n5 5 januari 1850, overleden en begr.Sliedrecht, 65 j. 13 juni 1915, begraven 16 juni 1915, dochter van Jacob Bastiaansz van Genderen en Teuntje van der Tak, trouwt Sliedrecht NL akt.n5, 7 februari 1874 Adriaan Visser, geboren akt.n136 overl. en begr te Sliedrecht NL 23 oktober 1848, overleden 28 september 1936, begraven 2 oktober 1936, ouders Arie Visser en Wilhelmina Mellegers Uit dit huwelijk a. Arie Visser, geboren overl. en begr. te Sliedrecht NL 7 juli 1874, overleden 25 juli 1933, begraven 28 juli 1933 Hij is getrouwd te Sliedrecht op 6 maart 1897 met Teuntje Bakker, geboren te Sliedrecht op 21 augustus 1875, overleden aldaar op 27 januari 1968, begraven aldaar op 31 januari 1968, dochter van Pieter Bakker en Willemina Visser. b. Jacob Visser geb .overl. Sliedrecht NL 15 augustus 1875, 3 augustus 1887 c. Willemina Visser geb.Sliedrecht NL 26 januari 1877 d. Teuntje Visser geb. overl. Sliedrecht NL 8 oktober , 26 november 1878 e. Kornelis Visser geb. overl. Sliedrecht NL 18 oktober 1879, 12 juli 1880 f. Teuntje Visser geb. Sliedrecht NL 7 december 1880 g. Cornilis Visser geb. overl. Sliedrecht NL 11 augustus 1882, 6 april 1884 h. Neeltje Visser geb. Sliedrecht NL 6 januari 1884 i. Cornelia Visser geb. Sliedrecht NL 17 mei 1885 j. Marrigje Visser, geboren overl. en begr. te Sliedrecht NL 26 februari 1887, overleden 18 mei 1956, begraven 22 mei 1956 Zij is getrouwd te Sliedrecht op 1 augustus 1908 met Pieter van den Berg, geboren te Sliedrecht op 26 februari 1886, overleden aldaar op 13 oktober 1940, begraven aldaar op 16 oktober 1940, zoon van Joost van den Berg en Pietertje Kros. XII.1 Gerarda Zegerina Antonia ( Gerda ) van den Hoven van Genderen (ouders onder XI.1), geboren Wormerveer NL 27 september 1883, overleden Amsterdam 21 februari 1948, dochter van Gerrit van den Hoven van Genderen en Dirkje de Hoogh, trouwt Batavia NOI. 27 juni 1906 Johannes Alides Deknatel, geboren Amsterdam NL 29 mei 1881 Uit dit huwelijk a. Joop Deknatel, geboren Schanhghai Chin. 1916 b. Bernard Deknagel, geboren Schanghai Chin. 1918 XII.2 Hendrik Antoon van den Hoven van Genderen (ouders onder XI.1), geboren 's-Hertogenbos NL 25 september 1885, overleden Rotterdam 4 januari 1946, zoon van Gerrit van den Hoven van Genderen en Dirkje de Hoogh. trouwt Rotterdam 8 mei 1913 Aletta Agenita Singels, geboren Rotterdam NL 27 februari 1887, overleden Ermelo 28 februari 1960, ouders Abraham Singels en Aletta Agenita van de Wiel onderwijzer, hoofd van de Oranje Nassauschool in Rotterdam * Ned. Leeuw 1891 + Utrechts Arch + Agnes van den Hoven van Genderen Uit dit huwelijk a. Aletta Angenita van den Hoven van Genderen, geboren Rotterdam NL 18 maart 1916, overleden en begraven Zetten b. Gerard van den Hoven van Genderen, volgt XIII.1 c. Abraham ( Bram ) van den Hoven van Genderen, volgt XIII.2 d. Ditje van den Hoven van Genderen, volgt XIII.3 e. Jeanna van den Hoven van Genderen, geboren Rotterdam NL 4 april 1924 overleden Hemmen 1992 f. Hendrika Antonia ( Hennie ) van den Hoven van Genderen, volgt XIII.4 XII.3 Gerrit Dirk Van den Hoven-van Genderen (ouders onder XI.1), beroep rentmeester, geboren Batavia Djawa Indonesia 24 december 1888, overleden in kampement 15 bataljon Badung Djawa 21 augustus 1944, begraven Ereveld Padu, sectie V. nr 925 Badung Indonesi, zoon van Gerrit van den Hoven van Genderen en Dirkje de Hoogh. trouwt Samarang Djawa Tengah 8 mei 1913 Anna Sophie Schurmann, geboren Samarang Djawa NOI. 13 augustus 1894, ouders Robert Julius Schurmann en Maria Volke Uit dit huwelijk a. Gerrit Robert van den Hoven van Genderen, volgt XIII.5 b. Dirk ( Dick ) van den Hoven van Genderen, volgt XIII.6 c. Anton ( Ton ) van den Hoven van Genderen, geboren 1920 trouwt Australi Helen Margaret Van den Hoven van Genderen Studeerde aan de Landbouwschool Buitenzorg, vertrekt na de oorlog naar Australi d. Laura Maria van den Hoven van Genderen, volgt XIII.7 XII.4 Willem Johannes van den Hoven van Genderen (ouders onder XI.1), geboren Batavia N.O.I. 5 maart 1890, zoon van Gerrit van den Hoven van Genderen en Dirkje de Hoogh. trouwt Maria Jacoba Prillevitz, geboren Lekkerkerk NL 26 december 1890, overleden Rotterdam na een verkeersongeluk 3 oktober 1936, ouders Hendrik Willem Prillevitz en Johanna Elizabeth Meijboom Willem promoveert in Utrecht in 1915, vestigt zich als zenuwarts in Rotterdam * Peter Hoekstra + WiWaWi Uit dit huwelijk a. Maria Mathilda van den Hoven van Genderen, volgt XIII.8 b. Elizabeth van den Hoven van Genderen, geboren Soest NL 18 februari 1919 Doctoraal Sterrenkunde, Leiden, 1947. Publiceert in Leiden. Later als drs E. van Bueren-van den Hoven van Genderen wetenschapvertaalster en onderzoekster c. Anneke van den Hoven van Genderen, volgt XIII.9 XII.5 Anton Abraham Laurens van den Hoven-van Genderen (ouders onder XI.1), beroep onderwijzer te Batavia Leiden, geboren Batavia N.O.I. 7 september 1891, zoon van Gerrit van den Hoven van Genderen en Dirkje de Hoogh. trouwt Zoeterwoud 16 januari 1913 Clara Elisabeth Hageman, geboren Zoeterwoud NL 20 juli 1894, overleden Velp 31 juli 1962, ouders Joseph Albertus Hageman en Maria Cornelia Polaanen * UtrechtsArch.+ Rebecca van den Hoven van Genderen Uit dit huwelijk a. NN van den Hoven van Genderen, geb. Tondano Celebes NOI. 6 januari 1914 b. Josephine ( Joopie ) van den Hoven van Genderen, geboren Ambawara NOI. 3 maart 1918, overleden 2004 trouwt Johan Hubertus Wisse, geboren 19 maart 1912, Buitenzorg, Nieuw Oost Indi, overleden Wageningen 4 november 1969 , gescheiden kinderen: 1. Hubert Johan Wisse, c. Marie Antoinette van den Hoven van Genderen, volgt XIII.10 d. Rudolf Hans van den Hoven van Genderen, volgt XIII.11 XII.6 Nicolaas van Genderen (ouders onder XI.2), geboren Hardinxveld NL ca. 1826 , zoon van Dingeman van Genderen en Johanna Klasina van Cappelle, trouwt Kapelle 6 oktober 1849 Trijntje de Ruijter, geboren Kapelle NL 13 september 1822, ouders Maarten de Ruijter en Dirkje van Wingerden *Genlias + FamS Uit dit huwelijk a. Maarten van Genderen, geb. overl. Kapelle NL 14 / 27 mei 1850 b. Maarten van Genderen, volgt XIII.12 c. Dingeman van Genderen, geb. overl. Kapelle NL 15 september 1854 / 21 maart 1858 d. Cornelis van Genderen, geb. overl. Kapelle NL 7 februari / 28 maart 1858 e. Johanna Clazina van Genderen, geboren Kapelle NL 15 juni 1859 tr. Capelle a/d IJssel 28 augustus 1880 akt.n18, Jan Sparreboom geb. IJsselmonde NL ca. 1856 zoon van Johannes Sparreboom en Pietertje Nugter kinderen: 1. Pietertje Sparreboom, geb. IJsselmonde NL 24 juli 1881 tr. IJsselmonde 9 juli 1903 Bastiaan van Helden, geb. Wijk NL 15 december 1881 zoon van Gijsbert van Helden en Elisabeth van Iterson, 2. Nicolaas Sparreboom, geb. IJselmonde NL 17 januari 1883 3. Dirkje Trijntje Sparreboom geb. ca. 1887 * http://members.home.nl/ja.plaisier/jaap/rijsoord.htm f. Dingeman van Genderen, geb. overl. Kapelle NL 9 november 1862/18 januari 1865 g. Dingeman van Genderen, geb. overl. Kapelle NL 25 augustus 1865/28 april 1867 XII.7 Teunis van Genderen (ouders onder XI.2), geboren Capelle a/d IJssel NL 22 september 1830, zoon van Dingeman van Genderen en Johanna Klasina van Cappelle, trouwt Capelle a/d IJssel akt.n9, 11 november 1870 Wiggerina Hendrika van der Graaf, geboren Capelle a/d IJssel NL ca. 1851, ouders Cornelis van der Graaf en Maria Kleijman *Genlia + Digstb.Rotterdam Uit dit huwelijk a. Johanna Clazina van Genderen, geboren Capelle a/d IJssel NL 9 mei 1871 tr. Capelle a/d IJssel 20 mei 1894 akt.n12, Johannes Maat geb. Capelle a/d IJssel NL ca. 1862 zoon van Johannes Maat en Anna Baas kinderen 1. Johannes Maat 1895 2. Anna Elizabeth Maat 1899 3. Teunis Maat 1901 4. Anna Elizabeth Maat 1903 5. Wiggerina Hendrika Maat 1905 6. Maria Maat 1907 7. Teunis Maat 1909 8. Cornelia Francina Maat 1911 b. Maria van Genderen, geboren Capelle a/d IJssel NL 24 juni 1873, overleden 31 juli 1955 tr. Capelle a/d IJssel 5 mei 1894 akt.n11, Bruin Verschoor geb. Capelle a/d IJssel NL 22 april 1871 zoon van Paulus Verschoor en Jaantje Rietveld kinderen 1.Neeltje Verschoor, huwt Pieter Cornelis van Gelder c. Neeltje van Genderen, geboren Capelle a/d IJssel NL 17 oktober 1875 , overleden Roosendaal 27 augustus 1921 tr. Capelle a/d IJssel 18 juni 1904 akt.n24, Pieter Andries Harreman, spoorwegbeambte geb. Nieuwkerk a/d IJssel NL 3 december 1874 zoon van Pieter Harreman Hendrika den Outer, * Gem.Arch.Roosendaal kinderen: 1.Neeltje Harreman, geboren Capelle a/d IJsel NL 1905 tr. Roosendaal ,10 januari 1922 Bastiaan Ossewaarde, lijnwerker 2. Hendrika Harreman, geb. Amsterdam NL 22 april 1907 tr. Arie van Lith *fam Harreman te vinden bij : http://www.harreman-schlosser.nl/harreman/harreman.htm d. Cornelia van Genderen, geboren Capelle a/d IJssel NL 18 maart 1878 tr. Capelle a/d IJssel 24 september 1898 Teunis Langerwaard geb. Capelle a/d IJssel NL ca. 1874 zoon van Jan Langerwaard en Lena Verboom kinderen 1.Wiggerina Hendrika Langerwaard, geboren Cappelle a/d IJssel 1901 huwt Cornelis Treuren, geboren Bodegraven NL 24 oktober 1899 e. Dingeman van Genderen, geboren Amsterdam NL 22 september 1880 f. Lijntje van Genderen, geboren Capelle a/d IJssel NL ca. 1884 tr. Capelle a/d IJssel 2 september 1905 aktn25, Peter Augustus Bekker geb. Capelle a/d IJssel NL ca. 1880 zoon van Hermanus Hendrik Bekker en Trijntje Johanna Dronkert g. Nicolaas van Genderen, volgt XIII.13 h. Aaltje van Genderen, geboren Capelle a/d IJssel NL ca. 1892 tr. Capelle a/d IJssel 11 november 1911 akt.n33, Willem Meerkerk geb. Langerak NL ca. 1889 zoon van Jan Meerkerk en Johanna Konijnenburg XII.8 Dirk van Genderen (ouders onder XI.2), zoon van Dingeman van Genderen en Johanna Klasina van Cappelle, trouwt Capelle a/d IJsel 2 juni 1865 Elisabeth Stolk, geboren Capelle a/d IJsel NL 25 februari 1844 ouders Arie Stolk en Martijntje Donker * Fam. Stolk + Genlias Uit dit huwelijk a. Johanna Clasina van Genderen, geboren Capelle a/d IJsel NL 1867 , trouwt Capelle a/d IJsel 11 september 1909 Johannes Boeren geb. Vught NL 1861 zoon van Wilhelmus Boeren en Maria van Bragt, b. Arie van Genderen, volgt XIII.14 c. Trijntje van Genderen, geboren Capelle a/d IJsel NL 1875 , trouwt Capelle a/d IJsel 11 april 1896 Leendert van Mullem geb. Krimpen a/d Ijsel NL 1874 zoon van Pieter van Mullem en Aaltje Dekker XII.9 Abraham Nicolaas van Genderen (ouders onder XI.4), geboren Rotterdam NL akt.n538, 25 februari 1846, beroep loswerkman zoon van Johannes van Genderen en Grietje Lodewijk, trouwt Rotterdam akte162 1 maart 1876 Gijsberta Antonia van Es, geboren ZaltBommel NL 9 november 1849, ouders Andries van Es en Gertje Hoppe *digstb.Rdam + Genlias Uit dit huwelijk a. Sophia Johanna van Genderen, geb. Delfshaven NL 16 mei 1876 akt.n194, overl. b. Abraham Nicolaas van Genderen, geboren Rotterdam NL akt.n1801, 20 april 1878 c. Andries van Genderen, geboren Rotterdam NL 3 november 1880, ( varensgezel ) trouwt (1) Rotterdam 23 april 1902 , gescheiden 14 januari 1908 Gerdina Catharina Florisson, geboren Rotterdam NL akt.n3123 26 juni 1882, ouders Andries Florisson en Jannetje Maria Magdalena Dut, trouwt (2) Rotterdam 7 november 1917 Jannetje Cornelia Klein, geboren Rotterdam NL akt.n611 4 februari 1882, ouders Cornelis Klein en Maatje Visser d. Johanna van Genderen, geb. Rotterdam NL 17 oktober 1882 akt.n4921, e. Cornelia van Genderen, geb. Rotterdam NL 27 februari 1884 akt.n1113, f. Cornelia van Genderen, geboren Rotterdam NL akt.n5656, 21 november 1885, trouwt Rotterdam 18 april 1906 , gescheiden Rotterdam 20 november 1915 Laurens de Groot, geboren Rotterdam NL geb.ca.1882 , ouders Cornelis de Groot en Cornelia van der Valk g. Jan Cornelis van Genderen, volgt XIII.15 h. Wilhelmina Frederika van Genderen, geb. Rotterdam NL 4 april 1893 akt.n1967, XII.10 Abraham Johannes Frederik van Genderen (ouders onder XI.6), geboren s'Gravenhagen NL 1846, overleden Rotterdam akt.n866, 6 maart 1887, zoon van Leendert van Genderen en Cornelia van de Verguldebijl, trouwt Rotterdam akte 925 17 september 1884 Corrina Putter, geboren Rotterdam NL 3 april 1857, ouders Christiaan Frederik Putter en Margartha Cornelia Hoffman Uit dit huwelijk a. Leendert Teunis van Genderen, volgt XIII.16 XII.11 Pieter van Genderen (ouders onder XI.9), (sjouwersman ketelmaker ) geboren Amsterdam NL 6 augustus 1827, gedoopt evangelis Luthers zoon van Dignus van Genderen en Anna Maria Hekkenberg, trouwt Amsterdam 9 juli 1851 Trijntje Meijlofs Tuin, werkster geboren Ambt Vollenhove NL 8 september 1826, gedoopt nederduits gereformeerd ouders Meijlofs Jans Tuin en Doortje Banse, (( Meijlofs Jans Tuin, doop NG Kerk Vollenhove 19 september 1784 zoon van Jan Meijlofs Tuin en Jacobs de Wilde, tr. Doortje ( Bande Banders Banze Bansing )Banse, kinderen: 1. levenloosgeb. Tuin, Barsbeek Vollenhove NL 11 mei 1814 2. Hendrika Meijlofs Tuin, geb. Vollenhove 30 juni 1820 overl Heetveld 14 november 1821 3. Trijntje Meijlofs Tuin, geb. Ambt Vollenhove NL 8 september 1826 4. Meijlof Meijlofs Tuin, geb. 1832 overl Moordrecht 21 februari 1840 )) * Bron Historisch Centrum Overijssel te Zwolle . Met dank aan Guus Nijhuis + geb.uitreksel GAA Uit dit huwelijk a. Abraham van Genderen, volgt XIII.17 b. Pieter Meijlof van Genderen, geb. / overl. Amsterdam NL 19 januari / 28 januari 1853 c. Pieter Mijlof van Genderen, volgt XIII.18 d. Theodorus van Genderen, geb. Amsterdam NL 19 oktober 1857 e. Jan van Genderen, geboren Amsterdam NL 15 mei 1864, overleden Amsterdam 13 november 1868 f. Dorothea Magdalena van Genderen, volgt XIII.19 XII.12 Christina van Genderen (ouders onder XI.9), geboren Amsterdam NL 16 juni 1835, dochter van Dignus van Genderen en Anna Maria Hekkenberg, trouwt Amsterdam 26 januari 1859 Cornelius Pos, beroep herbergier, geboren Breukelen Nijenrode NL 8 juli 1823, overleden Bloemendaal Breukelen 20 maart 1889, ouders Jacob Pos en Marritje Sijpenstijn * Genlias Uit dit huwelijk a. Anna Maria Pos, geboren Amsterdam NL 1861 , trouwt Amsterdam 21 juli 1879 Cornelis Ruurs Cornelis Ruurs, geb. Amsterdam NL 1858 ketelmaker zoon van Cornelis Ruurs en Aaltje Kruisinga XII.13 Susanna Catharina Elisabeth van Genderen (ouders onder XI.9), geboren Amsterdam NL 17 oktober 1838, gedoopt 18 oktober 1838, dochter van Dignus van Genderen en Anna Maria Hekkenberg, trouwt Amsterdam 2 april 1873 Cornelius Pos, beroep herbergier, geboren Breukelen Nijenrode NL 8 juli 1823, overleden Bloemendaal Breukelen 20 maart 1889, ouders Jacob Pos en Marritje Sijpenstijn weduwnaar van Christina van Genderen, * Digstb. Kennemerland + FamS + Genlias Uit dit huwelijk a. Maarten van Genderen, geb. / overl. Amsterdam NL 7 april 1872 b. Marretje Pos, geboren Amsterdam NL 15 september 1873, trouwt Amsterdam akt.reg.17,fol.45v 24 juni 1896 Marinus Leijnse geb. Middelburg NL 1871, zoon van Marinus Leijnse en Tannetje Hubrechtse, erkennen een kind bij het huwlijk c. Cristina Pos, geboren Amsterdam NL 19 december 1875, trouwt Hilversum 19 augustus 1914 Arie Lammerts, geb. Hilversum NL 1880 weduwnaar van Wilhelmina Carolina Harmsen, zoon van Johannes Frans Lammerts en Margaretha Huijkman, d. Susanna Catharina Elisabeth Pos, geb. Amsterdam NL 10 oktober 1877 XII.14 Nicolaas Karel van Genderen (ouders onder XI.9), geboren Amsterdam NL ( sigarenmaker smid ) 17 maart 1851 zoon van Dignus van Genderen en Anna Maria Hekkenberg, trouwt Amsterdam 20 mei 1874 Wilhelmina Hendriks, geboren Amsterdam NL 1854 ouders Johan Frederik Hendriks en Maria Wolters voogd en toeziend voogd Jacobus Johannes Reijnaud en Daniel Groenou, *RAA.Haarlem + gezinskaart GAA + Fam.S + Genlias Uit dit huwelijk a. Clasina Wilhelmina Maria van Genderen, volgt XIII.20 b. Jacoba Johanna van Genderen, volgt XIII.21 c. Susanna Christina Elisabeth van Genderen, geboren Amsterdam NL 23 april 1880 tr.(1) Amsterdam 17 augustus 1904 gescheiden akt.nreg.1fol.31, 22 april 1911 Wilhelm Carel Flekzer, geb. Amsterdam NL ca 1885 ( groentehandelaar ) zoon van Johannes Flekzer en Hiltje Veen tr.(2) Amsterddam 20 april 1914 akt.nreg.3c,fol19v, Hendrik Kuckulus 38 j. geb. Amsterdam NL zoon van Hendrik Kuckulus en Augusta Frederika Gtze, d. Johanna Maria van Genderen, volgt XIII.22 e. Anna Maria van Genderen, geboren Amsterdam NL ca. 1887 , overleden Voorburg akt.n344 13 september 1943 trouwt s-Gravenhage 15 november 1911 Dielis Abrham van Duinen geboren ca. 1890, overleden Voorburg 7 januari 1938 zoon van Dielis Abraham van Duinen en Maria Magdalena Nieuwenhuisen f. Wilhelmina Femina van Genderen, geboren Amsterdam NL 29 mei 1890, overleden Zandvoort akt.n34, 15 juni 1956 trouwt Amsterdam 6 augustus 1913 Herman Hendricus Walthous Herman Hendricus Walthous geb. Amsterdam 14 januari 1890 ( melkbezorger) zoon van Jozeph Walthaus en Elisabeth Luijt, won. Van Ostadestraat 339-II, Amsterdam http://www.genealogieonline.nl/genealogie-walthaus/ kinderen: 1. Herman Hendicus Walthaus, 2. Nicolaas Karel Walthaus, geb. overl. Amsterdam NL 2 / 9 oktober 1915 3. Jozeph Nicolaas Walthaus, 4. Wilhelmina Elisabeth Walthaus, 5. Willem Walthaus, geb. Amsterdam 29 augustus 1920 tr. Magartha Damming 6. Cornelis Jacob Walthous, geb. overl. Amsterdam NL 26 april 1922 / 25 maart 1923 g. Jan van Genderen, volgt XIII.23 h. Maria van Genderen, geboren Amsterdam NL ca. 1896 tr. Amsterdam akt.n6b,fol.11, 29 maart 1916 Hendrik Everdinus de Leu, geb. Rotterdam NL ca. 1892 zoon van Rudolph Henri de Leu en Johanna Vernooij, XII.15 Dirk van Genderen (ouders onder XI.13), geboren Amsterdam NL 1 september 1844 ( schouwerman scheepsbeschieter ) zoon van Dirk van Genderen en Klara de ( Gruil ) Gruijl trouwt Amsterdam 18 januari 1871 echtgescheiden 21 oktober 1913 Louisa Charrlotta Schilp, geboren Amsterdam NL 5 maart 1843 (werkster ) ouders Cornelis Schilp en Maria de Hoog * Genlias + Fam.S Uit dit huwelijk a. Dirk van Genderen, geboren Amsterdam NL 7 mei 1871 b. Cornelis Jacobus van Genderen, geb. Amsterdam NL 6 januari 1873, overleden Nieuwveen 10 februari 1922 c. Simon Johannes van Genderen, geboren Amsterdam NL ( marinier ) 5 september 1874, trouwt Amsterdam 25 maart 1914 Trijntje Hoffmans, geboren Hellevoetsluis NL 4 mei 1879 ouders Huibertus Johannes Hoffmans en Hendrika Waterman d. Johan Hendrik van Genderen, volgt XIII.24 e. Johannes Hendrik van Genderen, volgt XIII.25 f. Louise Charlotte van Genderen, geboren Amsterdam NL 24 juli 1879 trouwt Amsterdam 25 april 1907 Willem Hendrik Nellen Willem Hendrik Nellen geb. Amsterdam NL 24 juli 1879 ( stoker bij de marine ) zoon van Willem Hendrik Nellen ( schipper ) en Dina Maria Marie, woonde Juliana van Stolbergstraat 21-II, Amsterdam g. Hannes van Genderen, volgt XIII.26 XII.16 Willem van Genderen (ouders onder XI.14), geboren Gouda NL ( kleerenbleeker ) 17 juli 1836, overleden 19 januari 1890 zoon van Willem van Genderen en Cornelia Vermeulen, trouwt(1) Amsterdam 7 juni 1865 Elisabeth Kalshoven, geboren Amsterdam NL 1 maart 1839, overleden Amsterdam 11 februari 1877 ouders Willem Kalshoven en Elisabeth Meij, trouwt(2) Amsterdam 17 juli 1878 Margartha Maria de Haas, geboren Nieuwer Amstel NL 7 oktober 1847 ouders Antonius de Haas en Wilhelmina van der Horst * Genealogie Online: Pem Kalshoven + Genlias Uit het eerste huwelijk a. Willem Cornelis van Genderen, volgt XIII.27 b. Johanna Wilhelmina van Genderen, geb. / overl. Amsterdam NL 11 maart /12 augustus 1868 c. Elisabeth Johanna van Genderen, geb. Amsterdam NL 31 augustus 1870 d. Cornelia Catharina van Genderen, geb. Amsterdam NL 26 oktober 1871 e. Coenraad van Genderen, geb. Amsterdam NL 7 september 1874 f. Cornelia van Genderen, geb. Amsterdam NL 8 juni 1876 Uit het tweede huwelijk g. Alida Eva van Genderen, geboren Amsterdam NL 24 mei 1880, trouwt Amsterdam 31 mei 1905 Willem Pols, geb. Amsterdam NL ca. 1883 ( sigarenmaker ) zoon van Willem Pols en Maria Elisabeth Krijne, kinderen: 1. Margaratha Maria Pols, geb. Amsterdam NL 1907 tr. Amsterdam 11 februari 1931 Pieter Botschuijver, geb. Amsterdam NL 1910 zoon van Arie Botschuijver en Petronella Raaijen, h. Joost van Genderen, geb. Amsterdam NL 4 april 1882 i. Margaretha Maria van Genderen, geboren Amsterdam NL 3 december 1883 trouwt Amsterdam 17 maart 1909 Antonius Hendricus Holshuijsen, geb. Amsterdam NL ca. 1885 ( werkman ) zoon van Leendert Holshuijsen en Catharina Claina Meijer, kinderen: 1. Antonius Hendricus Holshuijsen, geb. Amsterdam NL 1911 tr. Amsterdam 8 juni 1932 Alida Elisabeth Holman, geb. Amsterdam NL 1914 dochter van Jan Evert Holman en Geertje Roelofsen, J. Hendrik van Genderen, geboren Amsterdam NL 5 april 1886 k. Machelina Wilhelmina van Genderen, geboren Amsterdam NL 7 juni 1888 trouwt Amsterdam 7 februari 1912 Jacobus Johannes Petri, geb. Amsterdam NL ca. 1892 ( werkman ) zoon van Johan Willem Frederik Petri en Maria Sophia Jekel, won. De Wittenstraat 59-IV voor, Amsterdam l. Johannes van Genderen, volgt XIII.28 XII.17 Joost van Genderen (ouders onder XI.14), ( molenaarsknecht ) geboren Amsterdam NL 26 mei 1849, overleden Amsterdam 18 december 1879 zoon van Willem van Genderen en Cornelia Vermeulen, trouwt Amsterdam 10 september 1873 Margaretha de Groote, geboren Amsterdam NL 1849 , ouders Johannes Wilhelmus de Groote en Petronella Wilhelmina Broeks Margaretha huwt (2) Amsterdam 3 februari 1886 Loures Ott geb. Amsterdam NL 5 mei 1849 * Genlias Uit dit huwelijk a. Joost Wilhelmus van Genderen, geboren Amsterdam NL 4 april 1875, overleden Amsterdam 22 mei 1878 b. Petronella Wilhelmina van Genderen, geb. / overl. Amsterdam NL 3 / 4 juli 1877 c. Joost Willem van Genderen, geb. Amsterdam NL 23 juni 1878 XII.18 Jacoba van Genderen (ouders onder XI.15), geboren Sliedrecht NL 31 augustus 1844, overleden en begr.Sliedrecht 9 februari 1909, begraven 13 februari 1909, dochter van Jan van Genderen en Annigje Bakker, trouwt Sliedrecht 3 juni 1865 Adriaan Wor, geboren Sliedrecht NL 11 augustus 1840, overleden Vlaardingen 10 juli 1909, begraven Sliedrecht 13 juli 1909, ouders Teunis Cornelisz Wor en Adriana Kommersdr Nederlof Uit dit huwelijk a. Adriana Wor, geboren overl.begr. te Sliedrecht NL 15 december 1865, overleden 23 maart 1943, begraven 27 maart 1942, tr. Sliedrecht op 16 januari 1886 met Cornelis Groenewegen, geboren te Sliedrecht op 30 maart 1863, overleden aldaar op 16 oktober 1938, begraven aldaar op 17 oktober 1938 zoon van Jacobus Groenewegen en Janna Verboom. b. Jan Wor, geboren overl.begr. te Sliedrecht NL 14 september 1868, overleden 23 december 1938, begraven 27 december 1938, tr. Sliedrecht op 30 september 1893 met Bartje van den Bos, geboren te Sliedrecht 13 april 1870, overleden te Dordrecht op 15 mei 1952, begraven te Sliedrecht op 20 mei 1952, dochter van Kornelis van den Bos en Neeltje Labee. c. Kommertje Wor, geb. overl. Sliedrecht NL 9 augustus, 29 oktober 1870 d. Kommertje Wor, geboren Sliedrecht NL 19 oktober 1877, overleden Rotterdam 16 september 1956, tr. te Sliedrecht op 18 november 1899 met Jacob van der Vlies, geboren te Sliedrecht op 28 januari 1871, overleden te Rotterdam, zoon van Jacob van der Vlies en Bastiaantje den Hartog. e. Annigje Wor, geboren overl. begr. te Sliedrecht NL 28 december 1880, overleden 5 mei 1972, begraven 9 mei 1972, Zij is getrouwd te Sliedrecht op 31 december 1898 (1) met Mees van der Starre, geboren te Sliedrecht op 17 maart 1880, overleden aldaar op 25 februari 1904, begraven aldaar op 29 februari 1904? zoon van Huibert van der Starre en Sietske van Wijngaarden. Zij is getrouwd te Sliedrecht op 7 november 1908 (2) met Jan Middelkoop, geboren te Sliedrecht op 3 augustus 1879, overleden aldaar op 27 februari 1948, begraven aldaar op 3 maart 1948, zoon van Teunis Middelkoop en Cornelia de Jager. f. Teuntje Wor, geb. overl. Sliedrecht NL 27 mei, 24 augustus 1883 g. Teunis Wor, geboren Sliedrecht NL 17 september 1884, overleden Beekbergen 10 maart 1968, tr. te Rotterdam op 14 maart 1923 met Baukje Kuipers, geboren te Rotterdam op 16 december 1898, overleden te Zwolle op 20 augustus 1968, dochter van Luitzen Kuipers en Fokje Cornelia Boksma. XII.19 Jacob van Genderen (ouders onder XI.15), geboren Sliedrecht NL 25 oktober 1848, overleden en begr.Sliedrecht 26 maart 1906, begraven 30 maart 1906, zoon van Jan van Genderen en Annigje Bakker, trouwt Maasdam 4 november 1880 Willempje Bos, geboren Cillaarshoek NL 26 juli 1850, overleden en begr. Sliedrecht 23 februari 1928, begraven 27 februari 1928, ouders Cornelis Bos en Kommertje Hoek *DTB Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Jan van Genderen, volgt XIII.29 b. Kommertje van Genderen, volgt XIII.30 c. Cornelis van Genderen, volgt XIII.31 d. Annigje van Genderen, volgt XIII.32 e. Jacoba van Genderen, geb. Sliedrecht NL 27 oktober 1889, overleden en begr.Sliedrecht 26 / 30 november 1889 f. Jacoba van Genderen, geboren Sliedrecht NL 13 september 1891, overleden en begr.Sliedrecht 16 september 168, begraven 16 september 1968 Jacoba is getrouwd te Sliedrecht op 18 mei 1915 met Teunis Boer, ( dekknecht ) geboren te Sliedrecht op 23 december 1888, begraven aldaar op 14 maart 1963, zoon van Teunis Boer en Marigje Bos. g. Pieter van Genderen, volgt XIII.33 XII.20 Dientje Arjaantje van Genderen (ouders onder XI.15), geboren Sliedrecht NL 7 juli 1852, overleden en begr.Sliedrecht 14 juli 1926, begraven 17 juli 1926, dochter van Jan van Genderen en Annigje Bakker, trouwt Sliedrecht 22 juni 1876 Jacob de Jager, geboren overl. en begr. te Sliedrecht NL 30 december 1850, overleden 11 november 1915, begraven 15 november 1915, ouders Hannis de Jager en Maaijke van Heeren Uit dit huwelijk a. Geertje de Jager, geb. overl. Sliedrecht NL 22 april, 2 augustus 1879 b. Geertje de Jager, geb. overl. Sliedrecht NL 4 juni, 19 oktober 1880 c. Johannis de Jager, geb. begr. Sliedrecht NL 2 september 1881, 29 december 1972 d. Geertje de Jager, geboren en begr.Sliedrecht NL 22 juli 1883, begraven 8 juli 1972, getrouwd te Sliedrecht op 24 oktober 1908 met Klaas Roskam, geboren te Sliedrecht op 19 augustus 1879, begraven aldaar op 7 mei 1953, zoon van Klaas Roskam en Sina Johanna Mackaij. e. Jan de Jager, geb. overl. begr. Sliedrecht NL 8 februari, 23 / 26 november 1886 f. Jan de Jager, geboren en begr.Sliedrecht NL 24 oktober 1888, begraven 18 december 1973 Hij is getrouwd te Sliedrecht op 10 november 1925 met Sijgje Verheij, geboren te Sliedrecht op 4 februari 1897, begraven aldaar op 11 november 1978, dochter van Johannis Verheij en Maria van Dalen. g. Annigje de Jager, geb. overl. begr. Sliedrecht NL 23 mei, 12 december, 16 december h. levenloosgeb. begr. Sliedrecht NL 21 juni, 22 juni 1892 i. Annigje de Jager, geb. overl. Sliedrecht NL 9 oktober 1893, 24 februari 1894 j. Maaike de Jager, geb. overl. begr. Sliedrecht NL 9 oktober, 17 / 20 januari 1894 k. Jacob de Jager, geboren en begr. Sliedrecht NL 18 september 1896, begraven 29 juli 1985 Hij is getrouwd te Sliedrecht op 8 augustus 1922 met Teuntje Cornelia van Hoek, geboren te Sliedrecht op 8 oktober 1898, begraven aldaar op 11 augustus 1973, dochter van Kornelis van Hoek en Christina Erkelens. XII.21 Krijntje van Genderen (ouders onder XI.15), geboren Sliedrecht NL 20 november 1853 Haar zoon is van een onbekende man: Uit een onbekende relatie a. Jan van Genderen, geb. overl. Sliedrecht NL 3 januari, 24 augustus 1875 XII.22 Ariaantje van Genderen (ouders onder XI.15), geboren Sliedrecht NL 21 oktober 1856, overleden en begr.Sliedrecht 3 mei 1944, begraven 8 mei 1944, dochter van Jan van Genderen en Annigje Bakker, trouwt Sliedrecht 1 september 1877 Jan de Jager, geboren overl. en begr. Sliedrecht NL 21 april 1852, overleden 15 mei 1940, begraven 20 mei 1940, ouders Hannis de Jager en Maaijke van Heeren Uit dit huwelijk a. Annigje de Jager, geboren en begr.Sliedrecht NL 26 november 1878, begraven 24 maart 1951 Zij is getrouwd te Sliedrecht op 26 augustus 1902 met Andries Kroon, geboren Sliedrecht 26 april 1879 begraven aldaar 12 augustus 1961, zoon van Kornelis Kroon en Bastiaantje Krap. b. Johannes de Jager, geboren en begr.Sliedrecht NL 31 juli 1880, begraven 29 september 1966 Hij is getrouwd te Sliedrecht op 10 december 1910 met Geertje Labee, geboren te Sliedrecht 13 maart 1884 begraven aldaar 2 augustus 1977, dochter van Klaas Labee en Adriaantje Brand. c. Maaike de Jager, geboren Sliedrecht NL 22 maart 1882, trouwt Jan Cornelis Zwart Zij is getrouwd te Sliedrecht op 10 december 1910 met (en gescheiden te Dordrecht op 18 juni 1918) van Jan Cornelis Zwart, geboren te Alblasserdam rond 1888, zoon van Karel Zwart en Teuntje den Boer. d. Jannigje de Jager, geboren overl. en begr. te Sliedrecht NL 13 januari 1885, overleden 15 februari 1913, begraven 22 februari 1913, Zij is getrouwd te Sliedrecht op 1 februari 1908 met Dirk Vlot, geboren te Sliedrecht op 9 mei 1886, begraven aldaar op 24 oktober 1968, zoon van Hendrik Vlot en Teuntje Bogaard. (Hij is later getrouwd te Sliedrecht op 4 april 1914 met Maria Christina Baartman, geboren te Sliedrecht op 24 februari 1884, begraven aldaar op 24 mei 1967, dochter van Arie Baartman en Aartje Cornelia de Boon.) e. Jan de Jager, geboren en overl.Sliedrecht NL 6 juli 1888, begraven 5 november 1977, Hij is getrouwd te Sliedrecht op 17 maart 1917 met Leentje Bastiana Kwantes, geboren te Sliedrecht op 15 april 1895, begraven aldaar op 29 december 1976, dochter van Jan Kwantes en Elizabeth de Leur. f. Pieter de Jager, geb. begr. Sliedrecht NL 3 augustus 1891, 16 maart 1972 g. Jacob de Jager, geboren en begr. te Sliedrecht NL 11 september 1894, begraven 7 mei 1983, Hij is getrouwd te Sliedrecht op 11 januari 1919 met Regina Venis, geboren te Sliedrecht op 1 september 1897, begraven aldaar op 27 december 1974, dochter van Hendrik Venis en Elizabeth Regelina Zonnenberg. XII.23 Cornelia van Genderen (ouders onder XI.17), geboren Giessendam NL 16 november1858 akt.n97, overleden Sliedrecht 8 april 1928, dochter van Gijs van Genderen en Burgje van Wijngaarden, trouwt Sliedrecht 24 april 1886 Pieter Vink, geboren overl. en begr. te Sliedrecht NL 30 oktober 1851, overleden 8 december 1926, begraven 13 december 1926, ouders Pietersz Vink en Maria van ( Maurik ) Mouwerik Uit dit huwelijk a. Gerrit Vink, geboren Sliedrecht NL 18 januari 1887, tr. (1) Papendrecht 12 september Pietje Dekker, geboren te Papendrecht op 18 februari 1887 overleden te Sliedrecht op 22 juli 1914, begraven aldaar op 24 juli 1914 dochter van Gerrit Dekker en Elizabeth van Wijnen. tr. (2) Papendrecht 31 mei 1922 Adriana Cornelia Vink, b. Gijsbert Vink, geboren Sliedrecht NL 23 december 1888, trouwt Andel 24 mei 1922 Maria van Wijngerden c. Maria Vink, geboren Sliedrecht NL 16 januari 1890, Zij is getrouwd te Sliedrecht op 21 oktober 1910 met Arie van Gaalen, geboren te Papendrecht rond 1889, zoon van Matthijs van Gaalen en Neeltje Poot. d. Burje Vink, geb. overl .begr. Sliedrecht NL 11 december 1891,22/25 februari 1892 e. Dirk Vink, geb. begr. Sliedrecht NL 31 oktober 1892, 15 april 1965 f. Wouter Vink, geb. begr .Sliedrecht NL 22 januari 1894, 31 juli 1969 g. Pieter Vink, geb. begr. Sliedrecht NL 29 april 1895, 24 december 1970 h. Geertruida Vink, geboren en begr.Sliedrecht NL 30 april 1899, begraven 7 september 1979, Zij is getrouwd te Sliedrecht op 15 augustus 1922 met Jan de Jong, geboren te Sliedrecht op 31 maart 1895, overleden aldaar op 26 november 1926, begraven aldaar op 30 november 1926, zoon van Jan Johannis de Jong en Kornelia Lanser. i. Arie Vink, geb. overl. begr. Sliedrecht NL 5 juli 1903,22 / 27 april 1925 XII.24 Adriaan van Genderen (ouders onder XI.22), geboren Spijkenisse NL akt.n61, 30 oktober 1862, overleden Bergen op Zoom 19 juni 1937, zoon van Willem van Genderen en Maria van Dalen, trouwt Spijkenisse akt.n11, 1 november 1890 Geertruij Holleman, geboren Spijkenisse NL 24 maart 1859, overleden Spijkenisse 7 oktober 1949, ouders Willem Holleman en Neeltje Brandenburg *Genlias + Nico van Dinther + Digstb.Rdam Uit dit huwelijk a. Willem van Genderen, geb. Spijkenisse NL 22 januari 1892 akt.n9, overleden Rotterdam 18 mei 1917, aangifte Spijkenisse 26 mei 1917 b. Neeltje van Genderen, geb. overl. Spijkenisse NL 30 oktober / 25 november 1894 c. Arie Willem van Genderen, geb. overl. Spijkenisse NL 16 december 1896, overleden 8 februari 1897 XII.25 Arie Willem van Genderen (ouders onder XI.22), geboren Spijkenisse NL akt.n4, 19 januari 1864, overleden Spijkenisse akt.n12, 80j., 30 april 1944, zoon van Willem van Genderen en Maria van Dalen, trouwt Spijkenisse akt.n13, 24 november 1888 Jannetje Holleman, geboren Spijkenisse NL 9 mei 1866, overleden Spijkenisse 15 februari 1935, ouders Willem Holleman en Neeltje Brandenburg Uit dit huwelijk a. Willem van Genderen, geboren Spijkenisse NL akt.n51 17 juli 1889, trouwt Spijkenisse akt.n6 1 maart 1917 Aartje Jenneke Kweekel geb. Spijkenisse NL 1890 dochter van Pieter Kweekel en Grietje Stout b. Neeltje van Genderen, geboren Spijkenisse NL 25 juni 1894 tr. Spijkenisse akt.n4, 17 april 1919 Gerrit van Steensel geb. Mijnsheerland NL 1890 zoon van Pieter van Steensel en Maria Visser XII.26 Reina van Genderen (ouders onder XI.22), geboren Spijkenisse NL akt.n8, 22 februari 1866, overleden Giessendam 8 januari 1892, dochter van Willem van Genderen en Maria van Dalen, trouwt Giessendam 11 december 1886 Pieter de Jong, geboren en overl. te Giessendam NL 5 augustus 1857, overleden 12 maart 1929, ouders Leendert de Jong en Maria Brand Pieter is later getrouwd te Giessendam op 9 mei 1896 met Adriana van den Berg, geboren te Giessendam op 13 juni 1859, overleden aldaar op 1 maart 1919, dochter van Pieter van den Berg en Geertruij; * Hist.Ver.Sliedrecht + Genlias Uit dit huwelijk a. Maria de Jong geb. overl. Giessendam NL 2 januari, 24 mei 1887 b. Leendert de Jong geb. overl. Giessendam NL 12 maart 1888, 2 mei 1955 c. Maria de Jong, geboren Giessendam NL 27 november 1889, overleden Gorinchem 1 januari 1973 Zij is getrouwd te Giessendam op 20 april 1912 met Marinus Verduijn, ( melkslijter ) geb. Gorinchem NL 7 mei 1885, overl. Gorinchem 18 september 1862 zoon van Teunis Frederik Verduijn en Sophia van Willigen. *voor de genealogie van de fam. Verduin zie : http://people.zeelandnet.nl/fiverduin/genealogie d. Willem de Jong, geboren Giessendam NL 25 december 1891 Hij is getrouwd te Hardinxveld op 11 april 1914 met Jannigje Bouwmeester, geboren te Wijngaarden in het jaar 1890, dochter van Teunis Bouwmeester en Adriana Vuijk Noorland. XII.27 Willem van Genderen (ouders onder XI.22), betonwerker geboren Spijkenisse NL akt.n24, 22 maart 1873, zoon van Willem van Genderen en Maria van Dalen, trouwt Hekelingen akt.n6, 1 september 1893 Bastiaantje de Winter, geboren Hekelingen NL 13 september 1873, ouders Leendert de Winter en Stijntje Olivier *Genlias + Nico van Dinther + Digstb. Den Haag Uit dit huwelijk a. Maria van Genderen, geb. Spijkenisse NL 17 december 1893 akt.n88, overleden Spijkenisse 28 oktober 1896 akt.n41 b. Willem Marinus van Genderen, geb. Spijkenisse NL 23 april 1898 akt.n26, overleden Spijkenisse 10 augustus 1898 akt.n28 c. Willem Marinus van Genderen, volgt XIII.34 d. Stijntje van Genderen, geboren Spijkenisse NL 1904 huwt s-Gravenhage 8 mei 1929 Pieter Marinus van der Nol, tramconducteur, geboren Loosduinen NL 1901 zoon van Jacobus van der Nol en Jannetje de Jong XII.28 Arjaantje Janna van Genderen (ouders onder XI.22), geboren Spijkenisse NL akt.n4, 18 januari 1875, dochter van Willem van Genderen en Maria van Dalen, trouwt Vlaardingen 17 september 1894 Arij Roest Uit dit huwelijk a.Willemina Maria Roest, geb. 24 maart 1897 b. Pieter Roest, huwt Adriana Maria Horst XII.29 Adriaan van Genderen (ouders onder XI.23), koopman te Rotterdam geboren Hardinxveld NL 26 december 1854, overleden Rotterdam 29 februari 1929, beroep arbeider, zoon van Gijsbert van Genderen en Geertruij Villerius, trouwt Spijkenisse 18 november 1882 Jannetje Holleman, geboren Spijkenisse NL 7 maart 1863, ouders Dirk Holleman en Stijntje van Doorn *Hist.Ver.Sliedrecht + Genlias + Nico van Dinther + digstb.Rdam Uit dit huwelijk a. Geertruida van Genderen, geb. overl. Spijkenisse NL 29 februari / 15 mei 1884 b. Gijsbert van Genderen, geboren Spijkenisse NL aktn61 4 september 1885, overleden Rotterdam akt.n5593 4 september 1906 c. Dirk van Genderen, volgt XIII.35 d. Geertrui van Genderen, geb. Spijkenisse NL akt.n61, 4 september 1889 e. Stijntje Bastiaantje van Genderen, geb. Spijkenisse NL 14 december 1891 f. Burgina Adriana van Genderen, geboren Spijkenisse NL 16 april 1894 tr. Rotterdam akt.n f 73v, 27 april 1921 Willem Rijnbende geb. Schiedam NL ca. 1894, zoon van Johannes Rijnbende en Jopje Groenwege, g. Jacoba Jannetje van Genderen, geb. Spijkenisse NL akt.n4, 8 januari 1897 h. Adriana van Genderen, geboren Rotterdam NL 8 december 1899 tr. Rotterdam akt.np38v, 1 september 1920 Arie Michel geb. Rotterdam NL 1899 zoon van Cornelis Michel en Cornelia Berkel i. Adriaan van Genderen, volgt XIII.36 j. Cornelia van Genderen XII.30 Burgina van Genderen (ouders onder XI.23), geboren Hardinxveld NL 30 december 1856, overleden Overschie akt.n33, 10 april 1937, dochter van Gijsbert van Genderen en Geertruij Villerius, trouwt Spijkenisse 19 mei 1883 Simon Mol, geboren Spijkenisse NL (slager) 2 januari 1853, overleden Spijkenisse 14 december 1932, ouders Jacob Mol en Krijntje de Gelder Uit dit huwelijk a. Klaasje Krijntje Mol geb. Spijkenisse NL 7 augustus 1884 b. Gijsbert Jacob Mol geb. Spijkenisse NL 24 maart 1887 c. Geertrui Jaantje Mol geb. overl. Spijkenisse NL 15 november 1890, 19 mei 1891 d. Krijntje Jacoba Mol, geboren 1891 , overleden Amersfoort 2 februari 1950 geh./ gesch. van Gerrit van Nijkerk e. Geertrui Jaantje Mol geb. overl. Spijkenisse NL 25 maart 1893, 14 maart 1925 f. Jacob Pieter Mol geb. Spijkenisse NL 21 juni 1898 huwt Anna Elizabeth Haspels g. Adriaan Mol geb. Spijkenisse NL 10 mei 1901 XII.31 Arie Gijsbert van Genderen (ouders onder XI.23), geboren en ged. s Gravezande NL 15 september 1869 gedoopt 18 september 1869, overleden Dordrecht 27 maart 1944, zoon van Gijsbert van Genderen en Geertruij Villerius, trouwt Heinenoord akt.n21, 21 november 1891 Willemijntje Gravendeel, geboren Heinenoord NL 28 januari 1866, overleden Rotterdam/Dordrecht 13 oktober 1942, ouders Pieter Gravendeel 1836/1923, en Margaretha Zevenbergen 1842/1922, Arie stond ingeschreven in 1908 als sleepboot kapitein. In 1901 liet hij de stoomsleepboot " Pieter Arend " bouwen te Arnem In 1916 verkocht aan een Fransman en kreeg de naam "Seine " en voer als haven sleepboot in de buurt van Coblenz D. *Nico van Dinther + Lucas van Heeren + Arie Pieter Uijtterlinde http://www.debinnenvaart.nl/schip_detail/13077/ Uit dit huwelijk a. NN van Genderen, geb. Spijkenisse NL 11 mei 1892 levenloos geb. zoon b. Geertruida Margaretha van Genderen, geb. Spijkenisse NL 8 april 1893, overleden Spijkenisse 29 februari 1896 c. Pieter Gijsbert van Genderen, geboren Spijkenisse NL 29 mei 1894, overleden 1 maart 1968 begraven Rotterdam trouwt Spijkenisse akt.n22 27 september 1922 Maaike Mooldijk geb. Spijkenisse NL 9 mei 1897 overleden 25 mei 1998 begraven Rotterdam dochter van Glijn Mooldijk en Anna Beukelman, er zijn kinderen uit dit huwelijk., * Online Begraafplaatsen + Geneanet bij Fritz Jung Uit dit huwelijk 1.Glijn Abraham van Genderen, Huwt (1) Helena Vermaas, ateliernaaister dochter van Abraham Willem Vermaas en Maria Penninkx Helena was eerder gehuwd en gescheiden van Cornelus Gerardus Luneburg Huwt (2) Jacomijntje Pietertje Groeneveld ((dochter van Lucas Grenveld en Trijntje Snoeij zij was eerder gehuwd en gescheiden van Machiel Johannes van der Toon huwde ten tweede Job de Heer * Eric Groenveld Geneanet )) d. Gijsbert Adriaan van Genderen, geb. Spijkenisse NL 13 december 1896, overleden Spijkenisse 23 maart 1897 e. Gijsbert Adriaan van Genderen, geb. overl. Spijkenisse NL 1 juni/ 17 augustus 1900 f. Gijbert Gijs van Genderen, volgt XIII.37 g. Gertruida Margaretha ( Truus ) van Genderen, geboren Spijkenisse NL 1 juli 1905, trouwt Piet Teunis Sap ( vliegtuigbouwer ) kinderen: 1. Wilhelmina Catharina Margaretha Sap , 2. NN Sap, * Digt.Stb. Rotterdam h. Margaretha Wilhelmina van Genderen, geb. Spijkenisse NL 17 juni 1907 XII.32 Geertruida van Genderen (ouders onder XI.23), geboren Spijkenisse NL 1 februari 1876 dochter van Gijsbert van Genderen en Geertruij Villerius, zoon van Gijsbert van Genderen en Geertruij Villerius, trouwt Spijkenisse 31 mei 1900 Cornelis Jan van Pernis, geboren ca.1875 ( broodbakker ) , overleden Spijkenisse 18 juli 1917, ouders Arend van Pernis en Trijntje Hogenboom *Nico van Dinther Uit dit huwelijk a. Arend Gijsbertus van Pernis geb. overl. Spijkenisse NL 4 april, 15 juni 1901 b. Arend van Pernis geb.overl. Spijkenisse NL 27 juli 1902, 9 mei 1905 c. Trijntje van Pernis geb. overl. Spijkenisse NL 27 juli 1902, 5 september 1902 d. Arend van Pernis geb. overl. Spijkenisse NL 1905, 7 september 1909 e. Geertruida van Pernis geb. overl. Spijkenisse NL 22 april 1907 f. Arend van Pernis geb. overl. Rotterdam NL 1 januari 1911 g. Geertrui van Pernis geb. overl. Spijkenisse NL 31 oktober 1913 XII.33 Gijsbert van Genderen (ouders onder XI.23), ( eigenaar bodedienst ) geboren Spijkenisse NL 14 april 1878, overleden Spijkenisse 2 augustus 1946 zoon van Gijsbert van Genderen en Geertruij Villerius, trouwt Spijkenisse 29 maart 1900 Jannetje Cornelia van den Berg, geboren Spijkenisse NL 28 augustus 1880, overleden Spijkenisse 26 februari 1953 ouders Cornelis van den Berg en Klaasje Mol *Nico van Dinther Uit dit huwelijk a. Gijsbert van Genderen, volgt XIII.38 b. Cornelis van Genderen, volgt XIII.39 c. Klaasje van Genderen, geboren Spijkenisse NL 21 april 1904, overleden 26 mei 1971, trouwt Spijkenisse 17 november 1927 Gerrit Danil van Bueren, geboren Amsterdam ca. 1896 zoon van Paulus Jacobus van Bueren en Hendrika Klopper, d. Geertruij van Genderen, geb. Spijkenisse NL 5 oktober 1905, overleden Spijkenisse 11 maart 1959 e. Adriaan Abraham van Genderen, volgt XIII.40 f. Magdalena Willempje van Genderen, geboren Spijkenisse NL 17 januari 1913, overleden 5 augustus 1953, trouwt 12 januari 1938 Jan Molendijk g. Arie Gijsbert van Genderen, volgt XIII.41 h. Jannetje Cornelia van Genderen, geboren Spijkenisse NL 31 december 1917, overleden Dordrecht 6 juli 2011, trouwt Spijkenisse 13 december 1938 Jan Troost, geb. Hennenoord NL 16 oktober 1914 * Nico van Dinther + http://www.familie-troost.demon.nl/D56.HTM kinderen: 1. Cornelia Janny Troost 2. Jan Troost 3. Janny Cornelia Troost 4. Dirk Gijsbert Troost 5. Magdalena Gerarda Clara Troost 6. Pieternella Maria Johanna Troost XII.34 Leendert van Genderen (ouders onder XI.26), ( hoepelmaker ) geboren Spijkenisse NL akt.n8, 20 januari 1874, overleden Spijkenisse akt.n10, 23 maart 1948, zoon van Jan van Genderen en Pietertje Bakker, trouwt Spijkenisse akt.n15, 10 juli 1897 Jacomijntje Spruijt, geboren Geervliet NL 14 juli 1876, overleden Spijkenisse akt.n16, 14 juli 1942, ouders Pieter Spruijt en Teuna Waleboer Leendert woonde aan de Molendijk 294 te Spijkenisse *Nico van Dinther + Willem van Pelt + Fam. Leendert Luiten Uit dit huwelijk a. Pietertje Hiltje van Genderen, volgt XIII.42 b. Pieter van Genderen, geboren Spijkenisse NL akt.n13 6 maart 1899, trouwt Spijkenisse akt.n17 15 november 1923 Catrina Korengevel, geb. Spijkenisse NL 17 oktober 1901 dochter van Arie Korengevel en Elizabeth van Gijzen uit dit huwelijk 1. Leendert van Genderen, Leraar bedrijfsschool Hoogovens IJmuiden geboren Spijkenisse NL 28 augustus 1924 overleden Haaksbergen 13 september 2013 huwt Rotterdam 29 januari 1947 Jentien ( Jenny ) Rasser, geboren Pernis NL 29 april 1927 overleden Oldenzaal 27 november 2016 dochter van Tijmen Rasser en Trijtje van Veelen, 2. Elizabeth van Genderen, huwt Jan de Geus 3. Arie van Genderen, handel en rep. electro te Hekelingen 4. Mijnie van Genderen, huwt en gescheiden van NN van Zante of NN van der Zande 5. Pie van Genderen, 6. Johan van Genderen, overleden tweeling met Toos 7. Toos van Genderen, tweeling met Johan, huwt NN Sluimer c. Hilletje Stijntje van Genderen, geb. Spijkenisse NL akt.n13, 22 februari 1900, overleden Spijkenisse akt.n20, 10 augustus 1900 d. Teuna van Genderen, geb. Spijkenisse NL akt.n12, 3 maart 1901, overleden Spijkenisse akt.n22, 2 mei 1902 e. Teuna Hiltje van Genderen, volgt XIII.43 f. Hiltje Stijntje van Genderen, geboren Spijkenisse NL 1905 , overleden trouwt Spijkenisse akt.n1 29 januari 1927 Izak Smits, waterstoker later fabrikant van manufacturen geb. Spijkenisse NL 1903 overleden zoon van Izak Smits en Janna van Kralingen, uit dit huwelijk 1. Izaak Smits, geboren Spijkenisse NL g. Jan van Genderen, overl. Spijkenisse NL akt.n2, 10 januari 1906, 0j. h. Jan van Genderen, geboren / overledenSpijkenisse NL 22 februari 1908 / 31 december 1998 trouwt Nieuw Beijerland 8 december 1932 Maartje Hendrika IJzerman, geboren Nieuw Beijerland 12 juli 1911 overleden Spijkenisse 17 januari 1990 dochter van Krijn IJzerman en Cornelia Maaskant uit dit huwelijk 1. Jacomijntje Cornelia van Genderen, Dingeman Jumelet, uit dit huwelijk a. Marleen Jumelet, huwt Kees C. Smit b. Petra Jumelet, huwt Nick Louter 2. Krijn van Genderen, trouwt Grietje t Hart, 3. Cornelia van Genderen, trouwt 1Cornelis Haas, 4. Lenie van Genderen, verdronken trouwt Spijkenisse Klaas van Zanten, i. Stijntje van Genderen, geboren Spijkenisse NL 15 april1910 overleden Rotterdam 17 december 1983 trouwt Spijkenisse akt.n11 15 juli 1930 Klaas van Eijk geb. Pernis NL 22 april 1903 overl. Rotterdam 12 augustus 1981 zoon van Gerrit van Eijk en Pietje Verheij, uit dit huwelijk 1. Pauw van Eijk, 2. Leendert van Eijk, j. Arie van Genderen, overl. Spijkenisse NL akt.n8, 24 juli 1913, 0j. k. Arie van Genderen, overl. Spijkenisse NL akt.n24, 22 december 1915, 0j. l. Ariaantje van Genderen, huwt Poortugaal 18 augustus 1936 Evert Mosch, geboren Roon NL 26 november 1911 overleden Enschede 14 februari1967 XII.35 Arie Willem van Genderen (ouders onder XI.26), betonwerker geboren Spijkenisse NL 28 oktober 1888, overleden Spijkenisse 17 december 1972 zoon van Jan van Genderen en Pietertje Bakker, trouwt Spijkenisse akt.n12 19 augustus 1915 Aagje Pietertje Doolaar, geb. Spijkenisse NL 13 december 1891 overleden Spijkenisse 29 mei 1959 dochter van Johannes Doolaar en Hendrina Oprel *Nico van Dinther + Genlias + Willem Leo van Pelt ( bij Geneanet ) Uit dit huwelijk a. Pieterje van Genderen, trouwt Maarten Smit. * Online begr. b. Hendrina van Genderen, overl. Spijkenisse 3 september 1917, 0j. c. Hendrina van Genderen, geb. in 1922, overleden Rotterdam 26 mei 1945, aangifte Spijkenisse 2 juli 1945 d. Jan van Genderen, trouwt Petronella Margaretha van Saarloos, geboren 3 juni 1925 overleden Hoofddorp 28 mei 2009 dochter van Hendrik Saarloos en Maria Boll * Online begr. e. Johannes van Genderen, trouwt Cornelia Voogt uit dit huwelijk 1. Arie Willem van Genderen, trouwt Ellen Kolk uit dit huwelijk a. Roos van Genderen b. Guido van Genderen 2. Paules van Genderen, trouwt Pauline Fry 3. Hendrinus van Genderen, trouwt Anneke Martherus uit dit huwelijk a. Dian van Genderen 4. Johannes Cornelis van Genderen, trouwt Susan Flora Hewitt 5. Jannetje Yolanda van Genderen, trouwt Derek Mark Berry 6. Yvonne van Genderen, trouwt Neil Capel 7. Astrid van Genderen, trouwt Walter Aitken 8. Jaqueline van Genderen f. Ariaantje van Genderen, trouwt Danile Jan van der Stel XII.36 Arie van Genderen (ouders onder XI.27), geboren Sliedrecht NL, akte n135 5 september 1843, overleden Sliedrecht, 82j. 17 september 1925, begraven 21 september 1925, zoon van Herber van Genderen en Jannigje Kraaijeveld, trouwt Sliedrecht, akte n20 26 mei 1866 Kundertje Schild, geboren Sliedrecht NL, akte n176 20 november 1841, overleden Sliedrecht, 79j. 3 maart 1921, begraven 7 maart 1921, ouders Aart Hendriksz Schild ( arbeider ) en Cundertje Dirksdr de Boon *Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Aart van Genderen, geb. SliedrechtNL, akte n7, 8 januari 1867, overleden Sliedrecht, akte n174, 200 dagen oud 27 juli 1867 b. Aart van Genderen, geb. Sliedrecht NL, akte n122, overleden Sliedrecht, akte n231, 1j. 21 september 1869 c. Aartje van Genderen, geb. Sliedrecht NL, akte n113, 6 mei 1870, overleden Sliedrecht, akte n139, 1j. 22 juni 1871 d. Aart van Genderen, volgt XIII.44 e. Harber van Genderen, volgt XIII.45 f. Kornelis Teunis van Genderen, geb. SLiedrecht NL, akte 279, 11 oktober 1876, overleden Sliedrecht, akte n227, 67 dagen oud 17 december 1876 g. Cornelia Teuntje van Genderen, geb. Sliedrecht NL, akte n330, 4 november 1878, overleden Sliedrecht, akte n36, 123 dagen oud 7 maart 1878 h. Teuntje Cornelia van Genderen, volgt XIII.46 i. Geertruida van Genderen, geb. Sliedrecht NL, akte n18: 14 januari 1882, overleden Sliedrecht, akte n18, 213 dagen oud 15 augustus 1882 XII.37 Jan van Genderen (ouders onder XI.27), geboren Sliedrecht NL, akte n44 23 maart 1845, overleden 14 februari 1933, begraven Sliedrecht, 87 j. 17 februari 1933, zoon van Herber van Genderen en Jannigje Kraaijeveld, trouwt Sliedrecht, akte n26 29 mei 1868 Cornelia de Waard, geboren Sliedrecht NL, akte n130 2 oktober 1845, overleden 26 maart 1924, begraven 1 maart 1924, ouders Marinus de Waard ( arbeider ) en Jannigje Verboom *Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. levenloosgeboren zoon van Genderen, Sliedrecht, akte n169, 16 september 1869 b. Bastiaantje van Genderen, geb. overl. Sliedrecht 9 oktober 1870 / 20 september 1871 c. Bastiaantje van Genderen, geb. overl. Sliedrecht 9 februari 1872 / 1 augustus1874 d. Jannigje van Genderen, geb. overl. Sliedrecht 21 november 1873 / 25 juni 1874 e. Marinus van Genderen, geb. overl. Sliedrecht 4 december 1874 / 28 november 1879 f. levenloosgeboren zoon van Genderen, Sliedrecht, akte n106, 18 juni 1877 g. Bastiaan van Genderen, volgt XIII.47 h. Jannigje van Genderen, volgt XIII.48 i. Geertruida van Genderen, geb. Sliedrecht NL 16 oktober 1883, overl. begr. 11 / 15 oktober 1888 j. Maria van Genderen, geb. overl. Sliedrecht 6 februari 1886 / 28 november 1886 k. Marinus van Genderen, volgt XIII.49 XII.38 Klaas van Genderen (ouders onder XI.27), schipper geboren Sliedrecht NL, akte n32, 10 maart 1848, overleden 19 september 1919, begraven Sliedrecht, 71j. 23 september 1919, zoon van Herber van Genderen en Jannigje Kraaijeveld, trouwt Sliedrecht, akte n22 4 mei 1872 Neeltje van Wijngaarden, geboren Sliedrecht NL, akte n37 24 maart 1848, overleden 10 oktober 1919, begraven Sliedrecht, 71j. 14 oktober 1919, ouders Arie van Wijngaarden ( arbeider ) en Aaltje Nederlof *Hist.Ver.Sliedrecht + Genlias Uit dit huwelijk a. Harber van Genderen, geboren Sliedrecht NL akt.n46 8 februari 1873, overleden Sliedrecht 13 april 1877 b. Arie van Genderen, geb. Sliedrecht NL, akte n 122, 18 mei 1874 c. Geertruida van Genderen, volgt XIII.50 d. Maria van Genderen, geboren Nieuwendam NL 26 mei 1877, overleden Sliedrecht 7 april 1888, begraven Sliedrecht akt.n206 11 april 1888 e. Heiber van Genderen, geboren Sliedrecht NL 6 augustus 1878, overleden Nieuwendam akt.n18 18 mei 1879 f. Harber van Genderen, geboren Nieuwendam NL december 1879 , overleden Nieuwendam akt.n4 20 januari 1880 g. Jannigje van Genderen, geboren Sliedrecht NL, akte n365 6 december 1880, overleden 11 april 1940, begraven Sliedrecht, 59j. 15 april 1940, trouwt Sliedrecht 15 september 1900 Fredrik de Groot, geboren Sliedrecht NL, akte n114 26 april 1878, begraven Sliedrecht, 92j. 31 december 1970, ouders Pieter de Schram de Groot ( arbeider en griendbaas ) en Anna Lomeijer h. Aaltje van Genderen, volgt XIII.51 i. Harber van Genderen, volgt XIII.52 j. Maria van Genderen, volgt XIII.53 XII.39 Gerrit van Genderen (ouders onder XI.27), geboren Sliedrecht NL, akte n99 26 juni 1850, overleden 1 maart 1942, begraven 5 maart 1942, zoon van Herber van Genderen en Jannigje Kraaijeveld, trouwt(1) Sliedrecht, akte n86 14 november 1874 Ebinna ( Ellina) de Kok, geboren Sliedrecht NL, akte 218 15 november 1852, overleden Sliedrecht, 34 j. 21 mei 1887, begraven 26 mei 1887, ouders Johannes Hendrikus de Kok ( arbeider ) en Wijntje Schotman, trouwt(2) Sliedrecht 4 september 1897 Jasje Goedhart, geboren Sliedrecht NL, akte 62 9 april 1851, overleden Sliedrecht, 99j. 19 januari 1951, begraven 24 januari 1951, ouders Kornelis Goedhart ( arbeider ) en Maria Blokland Jasje was weduwe van Poulus van de Griend *Hist.Ver.Sliedrecht Uit het eerste huwelijk a. Johannes Hendrikus van Genderen, geb. en overl.Sliedrecht 2 april 1875/6 juni1883 b. Bastiaantje Geertruida van Genderen, geboren Sliedrecht NL, akte n278 9 oktober 1876, overleden Leerdam 3 maart 1939, trouwt Sliedrecht 2 mei 1914 Kornelis Langewaard, geboren Sliedrecht NL, akte n197 26 juli 1878, ouders Arie Langewaard ( arbeider ) en Maria Goedhart wedn. van Adriana Kraaijeveld * voor de fam. Langewaard zie : http://gw.geneanet.org/mcmrlowlnd kinderen: 1. Arie Jan Langewaard geb.Sliedrecht NL 5 juli 1915 tr. Elli Tom 2. Ebbina Hendrika Langewaard, geb. Sliedrecht NL 2 februari 1917 tr. August Runge 3. Jan Langewaard, geb. Sliedrecht NL 21 november 1919 tr. Neeltje Wolvetang c. Mijntje van Genderen, geboren Sliedrecht NL, akte n320 29 oktober 1878, begraven Sliedrecht, 81j. 15 maart 1960, trouwt Sliedrecht 13 februari 1904 Pieter Nederlof, ( griendhakker ) geboren Sliedrecht NL, akte n176, 30 juni 1877, begraven Sliedrecht, 86j. 20 november 1963, ouders Marinus Nederlof ( arbeider ) en Teuntje Boer d. Jannigje van Genderen, geb. en overl. Sliedrecht 23 februari 1881/23 augustus 1881 e. Herber van Genderen, volgt XIII.54 f. Johannes Hendrikus van Genderen, geb. en overl. Sliedrecht 15 december 1884/21 februari 1885 g. Hendrika Pieternella van Genderen, geb. overl. Sliedrecht 15 september 1886 / 21 februari1901 XII.40 Hendrik van Genderen (ouders onder XI.27), geboren Sliedrecht NL,akte n196 9 november 1855, overleden Sliedrecht, 68j. 18 maart 1924, begraven 22 maart 1924, zoon van Herber van Genderen en Jannigje Kraaijeveld, trouwt Sliedrecht 25 oktober 1879 Magdalena Verweerd, geboren Sliedrecht NL, akte n84 28 april 1857, overleden Sliedrecht, 62j. 27 november 1919, begraven 1 december 1919, ouders Pieter Verweerd ( arbeider ) en Willemijntje 't Jong *Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Geertruida Bastiaantje van Genderen, volgt XIII.55 b. Pieter van Genderen, geb. Sliedrecht NL 3 september 1885 akte n270, overleden Sliedrecht, 135 dagen oud 19 januari 1886 XII.41 Jannigje van Genderen (ouders onder XI.27), geboren Sliedrecht NL, akte n46 25 februari 1858, dochter van Herber van Genderen en Jannigje Kraaijeveld, trouwt Sliedrecht, akte n75 10 november 1883 Jan van Wijngaarden, geboren Sliedrecht NL, akte n204,arbeider 22 november 1860, ouders Pieter Wijngaarden en Kornelia Bogaard Uit dit huwelijk a. Geertruida van Wijngaarden, geb. overl. Sliedrecht NL 21 oktober, 10 december1884 b. Pieter van Wijngaarden, geb. overl. Sliedrecht NL 30 oktober, 19 december 1885 c. Geertruida van Wijngaarden, geb. Sliedrecht NL 21 oktober 1886 d. Pieter van Wijngaaeden, geb. overl. begr. Sliedrecht NL 6 juli, 20/24 december 188 e. Jannigje van Wijngaarden, geb. overl. begr. Sliedrecht NL 17 november 1889, overleden 27 maart 1890, begraven 31 maart 1890 f. Wouter van Wijngaarden, geb. overl. begr. Sliedrecht NL 20 oktober 1890, overleden 17 november 1890, begraven 20 november 1890 g. Wouter van Wijngaarden, geb. overl. begr. Sliedrecht NL 1 november 1891, overleden 14 februari 1892, begraven 22 februari 1892 h. Wouter van Wijngaarden, geb. Sliedrecht NL 11 augustus 1893 tr. Cornelia Belonje i. Jannetje van Wijngaarden, geb. Sliedrecht NL 12 oktober 1894 j. Cornelia van Wijngaarden, geb. Sliedrecht NL 20 augustus 1896 k.Henrica Pieternella van Wijngaarden, geb. Helmond NL ca 1900 trouwt Helmond 31 augustus 1929 Gijsbertus Hazeleger ( koopman) zoon van Klaas Hazeleger en Cornelia Helena Herrewijn XII.42 Herber van Genderen (ouders onder XI.27), ( arbeider ) geboren Sliedrecht NL, akte n196 4 november 1860, overleden Sliedrecht, 89j. 28 april 1950, begraven 2 mei 1950, zoon van Herber van Genderen en Jannigje Kraaijeveld, trouwt Sliedrecht 11 augustus 1883 Grietje Bogaard, geboren Sliedrecht NL, akte n63 27 februari 1864, overleden Sliedrecht, 72j. 23 juni 1936, begraven 27 juni 1936, ouders Klaas Bogaard ( arbeider ) en Barbera Lanser *Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Bastiaan van Genderen, geb. Sliedrecht NL 4 december 1884 akte n399, overleden Sliedrecht, 4j. 27 april 1889 b. Barbera van Genderen, geb. Sliedrecht NL 15 augustus 1886 akte n225, overleden Sliedrecht,22j.,21 oktober 1908,begr.aldaar 4 november 1908 c. Herber van Genderen, volgt XIII.56 d. Bastiaan van Genderen, geb.Sliedrecht NL 5 oktober 1890, overleden Sliedrecht 26 september 1909 begr 29 september 1909, 18j. e. Klaas van Genderen, volgt XIII.57 f. Jan van Genderen, volgt XIII.58 g. Jannigje van Genderen, geb. Sliedrecht NL 22 april 1897, overleden en begr.Sliedrecht 20/24 december 1900, 4j. h. Teuntje van Genderen, volgt XIII.59 i. Jannigje van Genderen, geb. Sliedrecht NL 20 februari 1905, overleden en begr.Sliedrecht 9/12 september 1908, 3j. XII.43 Kaatje van Genderen (ouders onder XI.31), geboren Sliedrecht NL 8 maart 1855, dochter van Bastiaan van Genderen en Teuntje Mijnster, trouwt Sliedrecht, akte n50 28 oktober 1876 Wouter de Raad, geboren Sliedrecht NL ( arbeider ) 18 maart 1855, ouders Teunis de Raad ( arbeider ) en Willemijntje Boer Uit dit huwelijk a. Wilemijntje de Raad, geboren Sliedrecht NL 28 augustus 1877 tr.Rotterdam 20 november 1900 Arij Arensman b. Bastiaan de Raad, geb. Sliedrecht NL 13 juni 1879 c. Teunis de Raad, geb. overl. Sliedrecht NL 25 oktober 1880, 15 september 1881 d. Teunis de Raad, geb. overl. Sliedrecht NL 24 januari, 26 juni 1882 e. Teuntje de Raad, geboren Sliedrecht NL 6 juni 1883 tr. Rotterdam 16 mei 1906 Pleun Nouwen f. Marigje de Raad, geb. overl. Sliedrecht NL 21 april, 3 september 1885 g. Teunis de Raad, geb. 17 oktober 1887 h. Arie de Raad, geb .overl. begr. te Sliedrecht NL 17 oktober 1887, overleden 16 april 1888, begraven 20 april 1888 i. Arina de Raad, geboren Sliedrecht NL 13 augustus 1892, trouwt (1) Rotterdam 31 mei 1916 Johan Wilelm Sibilles de Jong, trouwt (2) Dordrecht 27 augustus 1946 Jan Overbeeke XII.44 Adriaan Jacob van Genderen (ouders onder XI.31), ( arbeider ) geboren Sliedrecht NL, akte n103 19 mei 1857, overleden Sliedrecht, 73j., 5 februari 1931, zoon van Bastiaan van Genderen en Teuntje Mijnster, trouwt Sliedrecht, akt.n 44, 21 augustus 1880 Neeltje Hougee, geboren Sliedrecht NL, akte n197 8 november 1860, overleden Hardinxveld, akte 53: 82j. 15 november 1942, begraven Sliedrecht 20 november 1942, ouders Teunis Hougee ( schipper ) en Elizabeth van Kekeren *Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Bastiaan van Genderen, volgt XIII.60 b. Elizabeth van Genderen, volgt XIII.61 c. Teuntje van Genderen, geb.Sliedrecht NL, akte n227: 3 augustus 1884, overleden Sliedrecht, 284 dagen oud 14 mei 1885 d. Teuntje van Genderen, volgt XIII.62 e. Maria van Genderen, geb. Sliedrecht NL, akte n6 : 3 januari 1888, overleden en begr.Sliedrecht, 1j. 28 januari 1889, begraven 31 januari 1889 f. Teunis van Genderen, volgt XIII.63 g. Maria van Genderen, volgt XIII.64 h. levenloosgeboren van Genderen, 19 maart 1895, begraven Sliedrecht 22 maart 1895 i. Adriaan Jacob van Genderen, volgt XIII.65 j. Neeltje van Genderen, geboren Sliedrecht NL 20 december 1897 Neeltje is geh. Sliedrecht 10 juli 1926 met K.Meijwaard k. Ariena van Genderen, geboren Sliedrecht NL 12 april 1900, trouwt Sliedrecht 1 maart 1924 Frans Leerdam geb.Amsterdam ca. 1898, zoon van Waling Leerdam en Antje Mulders l. Aaltje van Genderen, volgt XIII.66 XII.45 Jan Cornelis van Genderen (ouders onder XI.31), geboren Sliedrecht NL, akte n171 31 juli 1859, overleden en begr.Sliedrecht, 67 j. 7 oktober 1926, begraven 11 oktober 1926, zoon van Bastiaan van Genderen en Teuntje Mijnster, trouwt Sliedrecht, akte n57 18 november 1882 Klara Netten, geboren Sliedrecht NL, akte n151 17 september 1860, overleden en begr.Sliedrecht, 45 j. 27 augustus 1906, begraven 30 augustus 1906, ouders Kornelis Netten ( arbeider ) en Burgje van der Plas *Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Cornelis van Genderen, geb. Sliedrecht NL, akte n140 : 29 april 1883, overleden en begr.Sliedrecht 19 / 23 augustus 1886, 3 j. b. Teuntje van Genderen, geboren Sliedrecht NL, akte n172 16 juni 1885, trouwt Sliedrecht 30 juni 1906 Johannes van der Ven, geboren Capelle aan den IJssel NL, ca. 1879 , ouders Bernardus van der Ven en Johanna Christina Jansen c. Regina van Genderen, geb. Sliedrecht NL 22 september 1888 overleden en begr.Sliedrecht 17 / 20 oktober 1888, 25 dagen oud d. Bergina van Genderen, volgt XIII.67 e. Cornelia van Genderen, volgt XIII.68 f. Arina van Genderen, volgt XIII.69 g. Bastiaantje van Genderen, geb. Sliedrecht NL 3 augustus 1898 , overleden en begr.SLiedrecht 24 / 29 mei 1899, 294 dagen oud h. Bastiaan van Genderen, volgt XIII.70 i. Janna Klara van Genderen, geb. Sliedrecht 16 april 1903, overleden en begr.Sliedrecht 24 / 27 april 1903, 8 dagen oud XII.46 Jannigje van Genderen (ouders onder XI.31), geboren Sliedrecht NL, akte n294 4 december 1864, overleden en begr., 53j. 15 april 1918, begraven 18 april 1918, dochter van Bastiaan van Genderen en Teuntje Mijnster, trouwt Sliedrecht 13 november 1886 Pieter 't Jong, ( metselaar ) geboren Sliedrecht NL, akte n121 7 mei 1861, overleden en begr.Sliedrecht, 80j. 1 januari 1942, begraven 6 januari 1942, ouders Kornelis 't Jong ( arbeider ) en Wilhelmina Hendrina van Wijngaarden Uit dit huwelijk a. Bastiaan t Jong, geboren en overl. te Sliedrecht NL 15 februari 1887, overleden 9 juni 1953 Hij is getrouwd te Sliedrecht op 21 oktober 1911 met Barbera Bot, dochter van Pieter Bot en Elizabeth Krijntje Stoop. b. Willem t Jong, geboren en begr. te Sliedrecht NL 4 oktober 1888, begraven 26 september 1973 Hij is getrouwd te Sliedrecht 3 juni 1911 met Christina Prins, geboren Sliedrecht op 3 september 1889, begraven aldaar 26 september 1974, dochter van Hendrik Prins en Cornelia Boeren. c. Teuntje t Jong, geboren overl. en begr. te Sliedrecht NL 8 april 1892, overleden 20 januari 1963, begraven 20 januari 1953 Zij is getrouwd te Sliedrecht op 3 april 1915 met Cornelis Bakker, geboren te Sliedrecht op 17 juni 1889, begraven aldaar op 21 februari 1972, zoon van Kornelis Bakker en Jannigje Mijnster. d. Magdalena t Jong, geboren Sliedrecht NL 6 oktober 1893, overleden Dordrecht , begraven Sliedrecht 28 november 1983 Zij is getrouwd te Sliedrecht op 10 oktober 1914 met Cornelis Marinus Erkelens, geboren te Sliedrecht op 23 oktober 1891, overleden te Harderwijk in de Zuiderzee op 31 augustus 1923, begraven te Sliedrecht op 12 september 1923, zoon van Arie Erkelens en Adriana van den Berg. e. Arina t Jong, geboren en begr. te Sliedrecht NL 27 november 1895, begraven 28 december 1964 Zij is getrouwd te Sliedrecht op 13 juni 1914 met Gijsbertus de Jager, geboren Sliedrecht op 11 februari 1895, begraven aldaar 17 juli 1971, zoon van Johannis de Jager en Grietje van Wijngaarden. f. Pieter t Jong, geboren en begr. te Sliedrecht NL 10 december 1898 Hij is getrouwd te Sliedrecht op 16 januari 1926 met Marrigje van der Aa, geboren te Sliedrecht op 10 augustus 1901, begraven aldaar op 12 februari 1972, dochter van Jacobus van der Aa en Jannigje Vogel. g. Adrianus t Jong, geboren overl. en begr. te Sliedrecht NL 22 april 1900, overleden 28 april 1969, begraven 29 april 1969 Hij is getrouwd te Sliedrecht in juli 1927 met W van der Wiligen, geboren rond 1903. h. Wilhelmina t Jong, geboren en begr. te Sliedrecht NL 26 mei 1902, begraven 24 september 1986 Zij is getrouwd te Sliedrecht op 1 oktober 1927 met J de Groot, geboren rond 1900. i. Jannigje t Jong, geb. Sliedrecht NL 9 juli 1905 XII.47 Jacob van Genderen (ouders onder XI.32), geboren Sliedrecht NL, akte n91 ( dekknecht ) 8 april 1868, zoon van Bastiaan van Genderen en Annigje van Zon, trouwt Sliedrecht 6 februari 1892 Kornelia Kroon, geboren Sliedrecht NL, akte n115 27 april 1871, ouders Wilhelmina Baan en Pieter Kroon ( arbeider ) *Hist.Ver.Sliedrecht + Arch.NL + Genlias Uit dit huwelijk a. Annigje Wilhelmina van Genderen, geboren Sliedrecht NL 6 april 1893 tr. Dordrecht 15 november 1917 Nicolaas Roeland. zoon van Gerrit Roeland en Maaike de Bruin. b. Wilhelmina van Genderen, geboren Sliedrecht NL 27 maart 1897 tr. Dordrecht 5 december 1918 Adrianus Laurens Baart. zoon van Jacob Baart en Johanna Hobbel. c. Cornelia van Genderen, geboren Hillegersberg NL akt.n263 18 november 1899, trouwt Dordrecht 3 juni 1926 Adrianus van der Reijden zoon van Jan Willem Isaac van der Reijden en Maria Johanna Boogaarts. d. Adrianus van Genderen, geboren Sliedrecht NL 2 juli 1906 overleden 6 juni 1967 huwt Christina Huiberdina Oosterwijk geboren 16 november 1908 overleden 15 juni 1985 beiden begraven te Haarlem er zijn kinderen en kleinkindern uit dit huwelijk * Online Begraafplaatsen XII.48 Bastiaan van Genderen (ouders onder XI.32), geboren Sliedrecht NL, akte n278 1 oktober 1878, begraven Sliedrecht, 78 j. 6 april 1957, zoon van Bastiaan van Genderen en Neeltje Visser, trouwt Sliedrecht 12 oktober 1901 Leentje Lavooij, geboren Sliedrecht NL, akte n330 8 november 1877, overleden en begr.Sliedrecht, 85 j. 19 januari 1963, begraven 19 januari 1963, ouders Johannis Lavooi en Teuna van de Graaf *Hist.Ver.Sliedrecht + WiWaWi Uit dit huwelijk a. Neeltje van Genderen, geboren Sliedrecht NL 11 december 1901, begraven Sliedrecht, 83 j. 2 oktober 1985, trouwt Sliedrecht NL 31 juli 1923 Teunis Martinus Korporaal, geboren en begr. te Sliedrecht NL ( arbeider ) 26 oktober 1900, begraven 18 november 1972, ouders Willem Korporaal ( arbeider ) en Zwaantje de Groot kinderen: 1 Zwaantje, geboren te Sliedrecht op 27 mei 1924. Zij is getrouwd te Sliedrecht op 7 mei 1946 met Jacob Hofman, geboren te Sliedrecht op 18 september 1918, overleden aldaar op 13 augustus 2003, zoon van Jacob Hofman en Lena Maria Dekker. b. Johannes van Genderen, geboren Sliedrecht NL 17 mei 1903, begraven Sliedrecht 74j. 25 juli 1977, trouwt Sliedrecht 12 november 1929 Maaike Lena Grootenboer, geboren Sliedrecht NL 1903 dochter van Pieter Teunis Grootenboer en Arina de Waard c. Teuna Wouterina van Genderen, geboren Sliedrecht NL 25 augustus 1906, begraven Sliedrecht 83j. 8 augustus 1990, trouwt Sliedrecht 15 november 1929 Joost van Noorloos Joost van Noorloos, geboren Sliedrecht NL 11 oktober 1906 overleden Sliedrecht 20 februari 2001 zoon van Willem van Noorloos en Janna Maria Visser * online begraafplaatsen d. Cornelia Johanna van Genderen, geboren Sliedrecht NL 31 oktober 1907, begraven Sliedrecht 19 april 1984, trouwt Sliedrecht 9 september 1932 Hugo Meijwaard Hugo Meijwaard geb. Zwijndrecht Bel. 19 januari 1908 zoon van Arie Jacob Meijwaard en Neeltje Nederveen kinderen: 1. Lenie Meijwaard huwt Jan van Verseveld * Pieter Verseveld e. Leentje van Genderen, geboren Sliedrecht NL 23 juni 1909, overleden Watertown (Ontario) Canada 23 maart 1989, trouwt Sliedrecht 28 juli 1931 Pieter Verloop Pieter Verloop, geb. Kinderdijk NL 23 december 1907 overl. Watertown ( Ontario ) Canada 6 juli 1983 zoon van Cornelis Verloop en Stijtje Kool, uit dit huwl. 7 kinderen * A Veroop f. Bastiaan van Genderen, volgt XIII.71 XII.49 Teunis van Genderen (ouders onder XI.32), ( broodbakker ) geboren Sliedrecht NL, akte n34, 5 februari 1882, overleden Lneburg D, 63 j. 17 mei 1945, zoon van Bastiaan van Genderen en Neeltje Visser, trouwt Sliedrecht 8 september 1906 Johanna Nederlof, geboren Sliedrecht NL, akte n199 9 juli 1884, overleden Sliedrecht 21 februari 1960, begraven Sliedrecht, 75 j. 25 februari 1960, ouders Leendert Nederlof ( spekslager ) en Arjaantje Verheij Teunis is oorlogslachtoffer afbeelding van zijn grafzerk te vinden bij: http://grabsteine.genealogy.net/ * Hist.Ver.Sliedrecht + familie documenten van Genderen-de Jager + fam. Tom van den Hengst (Geneanet) Uit dit huwelijk a. Ariaantje van Genderen, geboren Sliedrecht NL 2 juli 1907, overleden Hengelo 23 mei 2001, begraven Usselo , trouwt Jacob Pieter Kalsbeek, geboren Amsterdam NL 28 december 1909, overleden Hengelo 18 maart 1991, begraven Usselo * familie van Genderen-Romijn + E.J.Kalsbeek uit dit huwelijk uit dit huwelijk 1. Joke Kalsbeek, geboren 16 augustus 1935 overleden 25 december 2007 huwt Willem Wildeboer, geboren 30 oktober 1932 overleden 31 maart 2003 uit dit huwelijk a. Ria Wildeboer huwt Peter Nobel, kinderen 1. Tirza Nobel, geboren 19 oktober 1994 2. Jort Nobel, geboren 11 juli 1999 b. Bertine Wildeboer, partner Erik NN, kinderen 1. Anouk NN, c. Jan Willem Wildeboer, huwt Nelleke NN, kinderen 1. Mathijs Wildeboer, 2. Lieke Wildeboer, 2. Alexander Kalsbeek, huwt Ans NN, uit dit huwelijk a. Maurice Kalsbeek, b. Alexandra Kalsbeek, huwt Julian NN, kinderen 1. Timber, 2. Lyn, 3. Flores, c. Monique Kalsbeek, 3. Emanuel Kalsbeek, huwt Manny Schuurman, uit dit huwelijk a. Ester Schuurman, parner Theo Timmer, kinderen 1. Rogier Timmer, geboren 10 maart 2002 2. Marijke Timmer, geboren 11 mei 2004 b. Richard Schuurman, geboren 26 juni 1973 partner Marcia Wennekes, geboren 27 januari 1978 kinderen 1. Danil Schuurman, geboren 30 juli 2008 2. Jolien Schuurman, geboren 5 december 2010 c. Erwin Schuurman, geboren 26 september 1976 partner Wieneke van der Hoek, geboren 21 april 1975 kinderen 1. Marit Schuurman, geboren 26 januari 2010 2. Tirza Schuurman, geboren 21 juni 2012 4. Gloria Kalsbeek, huwt Paul Kmmelt, uit dit huwelijk a. Marcel Kmmelt, partner Nicoline Perik, kinderen 1. Femke Kmmelt, b. Pascal Kmmelt, partner Cline Lecomte, 5. Arjan Kalsbeek, huwt Jeannette Mulder, uit dit huweliujk a. Reinold Kalsbeek, b. Leonie Kalsbeek, partner Arjan Nijenhuis, kinderen 1. Merel Nijenhuis, c. Frank Kalsbeek, huwt Rozanne NN, b. Neeltje van Genderen, volgt XIII.72 c. Bastiaan van Genderen, volgt XIII.73 d. Sijgje van Genderen, geboren Sliedrecht NL 30 januari 1914, overleden 6 december 2007, trouwt (1)Sliedrecht 7 oktober 1941 Cornelis van den Herik, geboren Sliedrecht NL 24 augustus 1913, overleden Dordrecht 17 juli 1942, begraven Sliedrecht 22 juli 1942, ouders Arie Leendert van den Herik en Aaltje Jacoba Bogaard, trouwt (2)Sliedrecht 14 september 1943 Gerit Veldhuijsen, geboren Sliedrecht NL 14 september 1911, overleden 19 april 1996, ouders Pieter Veldhuijsen ( broodbakker ) en Anna Boelhouwer Gerit was weduwnaar van Cornelia Adriana van Wijngaarden, geboren Giessendam rond 1913, overleden Dordrecht op 31 juli 1942, begraven Sliedrecht op 4 augustus 1942, dochter van Leendert van Wijngaarden en Annigje Boelhouwer. kinderen uit huwelijk (2) a. Joke Veldhuijsen, huwt Wim Klein, b. Piet Veldhuijsen, huwt Thea van der Meer, zij huwt (2) Matthijs Leentvaar. kinderen 1. Mathieu van der Meer, 2. Angela van der Meer, c. Cora Veldhuijsen, huwt Wim 't Jong, kinderen 1 Sophia 't Jong, partner NN kinderen a. Julia NN, b. Bas NN, 2. Geert 't Jong, 3. Marjolein 't Jong, e. Leendert van Genderen, volgt XIII.74 f. Teunis van Genderen, volgt XIII.75 g. Johanna van Genderen, geboren Sliedrecht NL 25 oktober 1921, overleden 24 juni 2011, trouwt Sliedrecht 30 oktober 1951 Maarten Romijn, geb. 24 juli 1915 begr. Sliedrecht 4 maart 1985 uit dit huwelijk a. Alfred Romijn, huwt Marjo Flikweert, kinderen 1. Jo-Else Flikweert, huwt Jaco de Groot, kinderen a. Jinte de Groot, b. Siebe de Groot, 2. Rutger Flikweert, 3. Maurits Flikweert, b. Hanneke Romijn, XII.50 Johannes van Genderen (ouders onder XI.32), geboren Sliedrecht NL, akte n286 13 september 1884, overleden Sliedrecht, 36 j. 5 april 1921, begraven 8 april 1921, zoon van Bastiaan van Genderen en Neeltje Visser, trouwt Sliedrecht 14 maart 1908 Helena van Rijnsbergen, geboren Sliedrecht NL, akte n114 1 april 1883, begraven Sliedrecht, 80 j. 28 februari 1964, ouders Leendert van Rijnsbergen ( arbeider ) en Gerarda Catharina Hekkesteeg *Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Gerarda Catharina van Genderen , volgt XIII.76 b. Neeltje van Genderen, volgt XIII.77 c. Helena van Genderen, geboren Sliedrecht NL 19 mei 1912, overleden en begr.Sliedrecht, 88 j. 23 augustus 2000, begraven 28 augustus 2000 Helena was gehuwd met Arie Kroon, geboren op 12 december 1910, begraven te Sliedrecht op 15 december 1983, 73 jaar oud. d. Bastiaan van Genderen, volgt XIII.78 e. Johanna van Genderen, volgt XIII.79 XIII.1 Gerard van den Hoven van Genderen (ouders onder XII.2), geboren Rotterdam NL 28 januari 1915, overleden Voorhout 17 februari 1985, zoon van Hendrik Antoon van den Hoven van Genderen en Aletta Angenita Singels trouwt(1) Jakarta Java 14 april 1951 Johanna Theodora ( Hanna ) Ormel, geboren De Heurne ( Dixperlo ) NL 7 november 1913, overleden Oegstgeest 29 mei 1961, ouders Derk Willem Ormel en Johanna Louisa Sondern Verpleegster 'diacones' in Arnhem, in 1946 naar Batavia, daar verloskundige., trouwt(2) Oegstgeest 24 mei 1963 Maatje Elisabeth ( Matti ) Goslinga, geboren Molenaarsgraaf NL 4 februari 1919, overleden Voorhout 25 september 2008, begraven Voorhout 30 september 2008, ouders Cornelis Jakob Goslinga en Fina Hendrika Bramer Onderwijzeres. 1952-1962 schoolleider voor de Zending, Fakfak, Nieuw Guinea Ridder in de Orde van Oranje Nassau Gerard van den Hoven van Genderen (1915-1985) werd uitgezonden naar Oost-Java als algemeen schoolbeheerder door de Samenwerkende Zendingscorporaties. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij genterneerd en daarna week hij noodgedwongen uit van Oost-Java naar Jakarta, waar hij bij het Zendingsconsulaat de onderwijszaken behartigde. In de periode 1953-1955 leidde hij het landelijk opbouwwerk in Midden-Celebes (Poso) en was secretaris van de conferentie van zendelingen van dat gebied. Met het gedwongen vertrek van de Nederlanders uit Celebes werd hij gedetacheerd bij de Badan Penerbit Kristen, de christelijke uitgeverij te Jakarta. Na zijn repatriring in 1960, was hij van 1961 tot 1980 secretaris van de Zendingshogeschool, het latere Hendrik Kraemer-Instituut. * uit: Inventaris van het Archief van Raad voor de Zending der Nederlandse Hervormde Kerk In 1961 keerde ook Matti terug naar Nederland * Ned. Leeuw 1891 + Utrechts Arch + Agnes van den Hoven van Genderen * De fam. Ormel en te Voortwis te vinden bij http://www.tevoortwis.net/ Uit het eerste huwelijk a. Aletta Agnes van den Hoven van Genderen, volgt XIV.1 b. Derk Jan van den Hoven van Genderen, c. Johanna Louisa van den Hoven van Genderen, d. Ditje van den Hoven van Genderen, volgt XIV.2 XIII.2 Abraham ( Bram ) van den Hoven van Genderen (ouders onder XII.2), geboren Rotterdam NL 25 juni 1918, overleden Rotterdam 16 augustus 1989, zoon van Hendrik Antoon van den Hoven van Genderen en Aletta Angenita Singels, trouwt Jannie Verhoeff Uit dit huwelijk a. Rik van den Hoven van Genderen b. Abraham J. ( Bram ) van den Hoven van Genderen c. Janneke van den Hoven van Genderen XIII.3 Ditje van den Hoven van Genderen (ouders onder XII.2), geboren Rotterdam NL 13 maart 1920, overleden Rotterdam 2 april 1993, dochter van Hendrik Antoon van den Hoven van Genderen en Aletta Angenita Singels, trouwt Piet Elfers Uit dit huwelijk a. Gerard Elfers b. Henk Elfers c. Maarten Elfers XIII.4 Hendrika Antonia ( Hennie ) van den Hoven van Genderen (ouders onder XII.2), geboren Rotterdam NL 4 juli 1926, overleden 15 augustus 2007, dochter van Hendrik Antoon van den Hoven van Genderen en Aletta Angenita Singels, trouwt Bert Rotman Uit dit huwelijk a. Let Rotman b. Henk Rotman XIII.5 Gerrit Robert van den Hoven van Genderen (ouders onder XII.3), geboren 1914 zoon van Gerrit Dirk van Genderen en Anna Sophie Schumann, trouwt(1) Samarang NOI. 6 januari 1937 J.C.L. van Haeften, trouwt(2) Amsterdam 1947 Vera Agnes Vanrhee, geboren Londen GB 21 november 1912, overleden Australi 31 mei 2006 Uit het eerste huwelijk a. Gerrit Arnold van den Hoven van Genderen, Samarang NOI Uit het tweede huwelijk b. Sonja van den Hoven van Genderen, geboren Nederland c. Elsa van den Hoven van Genderen, geboren Indonesi d. Suzanne van den Hoven van Genderen, geboren Australi XIII.6 Dirk ( Dick ) van den Hoven van Genderen (ouders onder XII.3), zoon van Gerrit Dirk van Genderen en Anna Sophie Schumann, trouwt 1943 Doroty Wanner Dirk studeerde aan de Geneeskundige Hoogeschool in Batavia, studeerde af na de oorlog in Amsterdam, wordt bedrijfarts op Sumatra, in 1958 te Amelo en daarna in Hoogezand. Uit dit huwelijk a. Marijcke van den Hoven van Genderen, b. Dirk Jan van den Hoven van Genderen, c. Rene van den Hoven van Genderen, d. Irene Elizabeth van den Hoven van Genderen, volgt XIV.3 XIII.7 Laura Maria van den Hoven van Genderen (ouders onder XII.3), geboren 17 mei 1922, overleden Laren 23 september 2003, dochter van Gerrit Dirk van Genderen en Anna Sophie Schumann, trouwt Alphonsus Maria Richter, geboren 17 november 1915, overleden Laren 23 februari 2001 zoon van Hendricus Josephius Maria Richter en Maria Theresia Johanna Griepnink ( Grijpnk ) Uit dit huwelijk a. Franciskus Maria Richter, XIII.8 Maria Mathilda van den Hoven van Genderen (ouders onder XII.4), geboren Domburg NL 23 januari 1917, overleden Leiden 4 maart 1996, dochter van Willem Johannes van Genderen en Maria Jacoba Prillevitz trouwt Amsterdam 13 januari 1943 Jan Peter van der Marel, geboren Voorschoten NL 19 januari 1879, overleden Katwijk 20 februari 1970 Uit dit huwelijk a. Marianne Helena Elizabeth van der Marel b. IJsbrand Willem van der Marel c. Elise van der Marel d. Sonja Mathilde van der Marel e. Anne Marie van der Marel XIII.9 Anneke van den Hoven van Genderen (ouders onder XII.4), geboren Rotterdam NL 25 mei 1925, dochter van Willem Johannes van Genderen en Maria Jacoba Prillevitz trouwt 1954 Klaas Bchli Jr. Uit dit huwelijk a. Mattheus Bcli, b. Michiel Bchli, XIII.10 Marie Antoinette van den Hoven van Genderen (ouders onder XII.5), geboren Menado Celebes NOI.ca. 1919 , overleden Ede, september 2008 , dochter van Anton Abraham Laurens van den Hoven-van Genderen en Clara Elisabeth Hageman trouwt Batavia NOI. 11 juli 1940 Johannes Hendrik van Waart, geboren Schiedam NL 13 december 1912 Uit dit huwelijk a. Loeki van Waart b. Rob van Waart c. Paulien van Waart XIII.11 Rudolf Hans van den Hoven van Genderen (ouders onder XII.5), geboren Badung NOI. 24 januari 1924, overleden Noja ESP. 8 november 2003, dochter van Anton Abraham Laurens van den Hoven-van Genderen en Clara Elisabeth Hageman trouwt Betje Cohen, geboren Amsterdam NL 8 februari 1932, overleden Emelo 4 april 1975 Uit dit huwelijk a. Rob van den Hoven van Genderen, volgt XIV.4 b. Eric van den Hoven van Genderen, volgt XIV.5 XIII.12 Maarten van Genderen (ouders onder XII.6), geboren Kapelle NL 26 september 1851, overleden Poortugaal 31 december 1931, zoon van Nicolaas van Genderen en Trijntje de Ruijter, trouwt Zegwaart akt.n8 18 mei 1877 Neeltje van der Kraan, geboren Benthuizen NL 18 januari 1851, ouders Willem van der Kraan en Aaltje van der drift *Genlias + digstb.Rdam Uit dit huwelijk a. Dirkje Cornelia van Genderen, geboren Capelle a/d IJssel NL 25 maart 1878 tr. Capelle a/d IJssel akt.n33, 17 november 1906 Jan Verduin geb. Capelle a/d IJssel NL 1874 zoon van Klaas Verduin en Willemijntje Veen b. Aaltje van Genderen, geboren Capelle a/d IJssel NL ca.1880 , overleden voor 1905 tr. Capelle a/d IJssel aktn15 18 juli 1903 , Wouter Visser geb. Krimpen a/d IJssel ca. 1880 zoon van Arie Visser en Cornelia Koolmees c. Trijntje van Genderen, geboren Capelle a/d IJssel NL ca.1884 tr. Capelle a/d IJssel akt.n15, 20 april 1905 Wouter Visser geb. Krimpen a/d Ijssel NL ca. 1880 met haar schoonbroer wedn. van Aaltje van Genderen, zoon van Arie Visser en Cornelia Koolmees, d. Johanna Clazina van Genderen, geboren Capelle a/d IJssel NL 28 augustus 1887, overleden Berkel en Rodenijs 16 februari 1969 trouwt Capelle a/d IJsel akt.n30 31 oktober 1908 Benjamin Leendert Suurland, geboren Stavenissen NL ( smid ) 18 november 1886, overleden Rotterdam 3 augustus 1953 ouders Jacobus Suurland en Maria Potappel *Benjamin Leendert Voogd kinderen: 1. Jacobus Suurland, geb. Capelle a/d IJssel. NL 26 September 1909 overl. Rotterdam 2. Neeltje Maria Suurland, geb./ overl.Capelle a/d IJssel. NL 7 december 1911 overl. 1 februari 1949 3. Maria Neeltje Suurland, geb. Capelle a/d IJssel. NL 14 september 1913 overl. Rotterdam 19 augustus 1996 4. Wilhelmina Leonarda Suurland, geb. Capelle a/d IJssel. NL 29 juli 1917 overl. Rotterdam 8 juli 2003 5. Aaltje Willempje Suurland, geb. Capelle a/d IJssel. NL 24 januari 1920 overl. Amsterdam 3 maart 1989 tr. Cornelis Voogd, geb. Rotterdam NL 22 mei 1920 overl. Amsterdam 27 juli 1993 kinderen: Aaltje en Cornelis (A) 1(A). Benjamin Leendert Voogd, geb. Amsterdam NL 11 november 1948 tr. Anne Josephine McGuinness, geb. Killybegs, Co.Donegal, Ierland 30 juli 1951 dochter van Joseph Cornelis McGuinness en Mary Catherine McIntyre. kinderen: van Benjamin en Josephine (B) 1(B). Edel Catherine Voogd, geb.Amsterdam NL 31 januari 1974 tr. Peter Edward Visser, geb. Amsterdam NL 11 april 1968 kinderen: van Edel en Peter (C) 1(C). Thomas Patrick Visser, geb. Purmerend NL 21 april 2003 2(C). Evan Peter Visser, geb. Purmerend.NL 12 oktober 2006 2(B). Patrick Benjamin Voogd, geb. Amsterdam 27 Juni 1978 ongehuwd. 2(A). Cornelis Voogd, geb. Vianen NL 6 april 1951 6.Benjamin Lendert Suurland, geb. Capelle a/d IJssel. NL 19 augustus 1921 overl. Rotterdam 2016 7. Johannes Suurland, geb. Rotterdam NL 10 februari 1923 8. Leendert Benjamin Suurland, geb. Rotterdam NL 30 oktober 1929 overl. Capelle a/d IJssel.4 maart 2017 e. Nicolaas van Genderen, volgt XIV.6 f. Aagje van Genderen, geboren Capelle a/d IJssel NL ca.1893 tr. Capelle a/d IJssel 2 december 1920 akt.n54, Jan Roelofs Buitenga geb. Capelle a/d IJssel NL ca. 1886 wedn. van Sara Helena Vroegop zoon van Douwe Jans Buitenga en Maria Merwe XIII.13 Nicolaas van Genderen (ouders onder XII.7), geboren Capelle a/d IJssel NL 9 september 1886, overleden Rotterdam 1942, zoon van Teunis van Genderen en Wiggerina Hendrika van der Graaf trouwt (1) Capelle a/d IJssel akt.n23 28 mei 1910 , gescheiden Rotterdam 30 september 1929 Charlotta van Reeuwijk, geboren Oudekerk a/d IJssel NL 1 mei 1888, overleden 3 juli 1969, ouders Leendert van Reeuwijk en Klazina Maria Kalkman trouwt (2) Rotterdam akt.n3323, 22 augustus 1934 Anna Elisabeth Notemann, geboren Crefeld D 9 april 1897 overleden Schiedam 27 september 1990 dochter van Wilhelm Diedrich Notemann en Elisabet Brocks (( Anna Elisabeth Notemann was eerder gehuwdt met Johannes Wilhelmus Christus ( Christ ) vermoedelijk te Duisburg D. en gescheiden voor 1934. Uit dit huwelijk 1. Johanna Elisabeth Christ, geboren Duisburg D. 17 juni 1920, overleden 1987, in de Narcisstraat te Vlaardingen. Waarschijnlijk aan de gevolgen van suikerziekte huwt Schiedam 27 november 1939 Johannes van den Berg uit dit huwelijk a. Johannes van den Berg, geboren 1944 overleden 2012 trouwt Vlaardingen2 december1966 Frederika Josefina van Leeuwen, uit dit huwelijk 1. Johannes van den Berg, geboren 1967 2. Willem van den Berg, geboren 1968 b. Anna Elisabeth van den Berg geboren 1950, gehuwd met Ben van Velzen, 2.Wilhelm Johannes Christ, geboren Duisburg D. 9 oktober 1921 * WiWaWi + Willem van den Berg Charlotta van Reeuwijk huwt 2 Rotterdam 15 april 1931 IJzak Arnoldus Buzink,( schipper / kraandrijver ) wedn. van Klaverzina Wierenga geb. Culemborg NL 25 oktober 1875 overl. Rotterdam 27 februari 1945 zoon van Jan Buzink en Silleke Brulleman uit dit huwl. Jan Arie Buzink, geb. Rotterdam NL 12 september 1931 tr. Maria Cornelia Schot deze tak Buzink verder uitgewerkt te vinden bij : www.buzink.nl * Grada Murray-van Zwieten ( AUST ) + WiWaWi Charlotta van Reeuwijk huwt 3 Rotterdam28 april 1954 Mattys Johannes Lodewijk van Lint, geb. / overl. Rotterdam NL 6 januari 1879 / 24 december 1955 kinderen uit huwelijk (1) a. Teunis van Genderen, volgt XIV.7 b. Leendert van Genderen, volgt XIV.8 c. Dingeman van Genderen, volgt XIV.9 d. Klazina Maria van Genderen, geboren Rotterdam NL 27 augustus 1919, overleden Pert Aus. 29 maart 2011, trouwt Wormerveer 1 april 1942 Gerrit Finus Van Zwieten, geboren Leiden NL 18 februari 1918, overleden Perth AUS. 30 november 1991 http://www.hanvandenbroeke.nl/video.asp?videoID=158 dit gezin emigreerd in 1955 naar Australie kinderen: 1. Grada Sophia Johanna Charlotta van Zwieten, tr. Alastair Stewart Murray 2. Charlotta Wiggerina Hendrika van Zwieten, tr. Han van den Broeke e. levenloosgeb. Nico van Genderen, overl. Rotterdam akt n5113, 26 november 1922 f. Wiggerina Hendrika van Genderen, volgt XIV.10 g. Anna Jochiema Hendrica van Genderen, volgt XIV.11 XIII.14 Arie van Genderen (ouders onder XII.8), geboren Capelle a/d IJsel NL1868 , zoon van Dirk van Genderen en Elizabeth Stolk trouwt Krimpen a/d IJsel 30 juli 1892 Johanna Heijkoop, geboren Krimpen a/d IJsel NL 1866 , ouders Simon Heijkoop en Pieternella Schouten * Genlias Uit dit huwelijk a. Simon Dirk van Genderen, geboren Capelle a/d IJsel NL 26 april 1893, trouwt Capelle a/d IJsel 2 januari 1920 Wilhelmina van Krimpen, geb. Zevenhuizen NL 17 oktober 1890 dochter van Cornelis van Krimpen en Clazina Legerstee b. Elisabeth van Genderen, geboren Capelle a/d IJsel NL 1895 , trouwt Capelle a/d IJsel 21 maart 1917 Eeuwoud Koolmees, geb. 1894 c. Pieternella van Genderen, geboren Capelle a/d IJsel NL 1896 , trouwt Capelle a/d IJsel 3 augustus 1918 Willem van den Heerik zoon van Pieter van den Heerik en Dirkje Jacoba Otterspeer d. Dirkje van Genderen, geboren Capelle a/d IJsel NL 3 augustus 1897, trouwt Capelle a/d IJsel 12 november 1920 Bastiaan Treuren geb. Bodegraven NL 28 juli 1896 zoon van Teunis Treuren en Tona Kornelia Noordegraaf uit dit huwlijk kinderen: 1. Tuenis Treuren huwt Cornelia Wihelmina Nowee e. Maarten van Genderen, volgt XIV.12 XIII.15 Jan Cornelis van Genderen (ouders onder XII.9), geboren Rotterdam NL akt.n2068, 19 april 1888, overleden Haarlemmerliede-Velsen akt.n351, 11 november 1931, zoon van Abraham Nicolaas van Genderen en Gijsberta Antonia van Es, trouwt Rotterdam akt.no78, 17 november 1909 Johanna van der Ruit, geboren Kralingen NL 23 september 1889, ouders Simon van der Ruit en Aartje de Jong Uit dit huwelijk a. Simon van Genderen, geboren Rotterdam NL 31 januari 1910, beroep opperman, trouwt Rotterdam 18 augustus 1937 Johanna de Koning, geb. Rotterdam NL 2 januari 1912 b. Johanna van Genderen, geb. Rotterdam NL 5 januari 1912 c. Abraham van Genderen, geboren Rotterdam NL 20 januari 1913, overleden Rotterdam akt.n3351 8 augustus 1913 d. Aartje van Genderen, geb. Rotterdam NL 28 november 1915 XIII.16 Leendert Teunis van Genderen (ouders onder XII.10), beroep ( huisschilder ), geboren Rotterdam NL akt.n6054, 10 december 1884, overleden Oostvoorne akt.n9, aangifte datum 7 maart 1948, zoon van Abraham Johannes Frederik van Genderen en Corrina Putter trouwt Rotterdam 6 juni 1906 Johanna Bruijn, geboren Rotterdam NL 14 februari 1886, ouders Johannes Hendrik Bruijn en Dingena Hendrika Veermans * digstb.Rotterdam Uit dit huwelijk a. Leendert Johannes van Genderen, volgt XIV.13 b. Johannes Hendrik van Genderen, geb. / overl. Rotterdam 20 juni /30 augustus 1911 c. Johanna van Genderen, geboren Rotterdam NL 5 augustus 1912, trouwt Rotterdam 16 augustus 1933 Hendrik Antoon Kuijpers Hendrik Bernard Antoon Kuijpers 27j. geb. Rotterdam NL 1906 zoon van Hendrikus Kuipers en Maria Anna Joanna van Ooijen, XIII.17 Abraham van Genderen (ouders onder XII.11), ( smid ijzergieter ) geboren Amsterdam NL 7 september 1851, gedoopt Evangelis Luthers , overleden Amsterdam, om 11 u. akte 1346 : 21 september 1895 op het adr. Wagenaarstraat 90 ( werkplaats ) Woonplaats : Wagenaarstraat 11 Amsterdam, zoon van Pieter van Genderen en Trijntje Meijlofs Tuin, trouwt Amsterdam 13 oktober 1875 Johanna Wilhelmina Jasper, geboren Arnhem NL 4 juli 1853, gedoopt Evangelis Luthers , overleden Amsterdam 28 maart 1929, ouders Christiaan Hendrik Jasper en Wilhelmina Dorothea Wigtman ((Cristiaan Henderik Jasper geb. Amsterdam 13 januari 1809 tr. Arnhem 3 februari 1847 Wilhelmina Dorothea Wigtman geb. Alkmaar 13 mei 1821)) * geb.uitreksel + gezinsk.GAA + Family Search Uit dit huwelijk a. Pieter van Genderen, geb. / overl. Amsterdam NL 15 september 1875 / 18 mei 1876 b. Wilhelmina Dorothea van Genderen, geb. Amsterdam NL 26 mei 1877 overl. Amsterdam 26 oktober 1877 c. Piet van Genderen, geb. / overl. Amsterdam NL 24 december 1878 / 5 december 1882 d. Willem Frederik van Genderen, winkelbediende geboren Amsterdam NL 18 juli 1881 trouwt Den Haag 14 mei 1924 Immetje Spaans, geboren Den Haag NL 26 juli 1882 dochter van Maarten Spaans en Dirkje van der Troon volgens de gezinskaart in het Gem. Archi. Amsterdam geen kinderen denkelijk door hun leeftijd bij huwl. Willem 43 ja. Immetje 42 ja. woonde, van Bergenstraat 5 I Amsterdam * Jaap van Kuler + gezinsk.GAA e. Christina Hendrika Catharina van Genderen, geboren Amsterdam NL. 13 december 1883 trouwt Amsterdam akt.nreg.3,fol.25v 26 januari 1905 Johannes Antonius Sprenkeling geb. Alkmaar NL 13 juni 1881 zoon van Jacobus Sprenkling en Elisabeth de Vos * gezinsk.GAA + FS f. Johan van Genderen, geboren Amsterdam NL 11 juni 1886 g. Wilhelmina Johanna van Genderen, geboren Amsterdam NL 24 juni 1888, trouwt Amsterdam 14 mei 1914 Petrus Hendricus Wilhelmus van der Horst huwl. akt.nreg4C,fol.18v, Petrus Hendricus Wilhelmus van der Horst 30 j. geb. Amsterdam NL zoon van Petrus Johannes Gerardus van der Horst en Magdalena Carolina Devens h. Susanna Sophia van Genderen, geboren Amsterdam NL 10 april 1890 i. Theodoor Johan van Genderen, volgt XIV.14 XIII.18 Pieter Mijlof van Genderen (ouders onder XII.11), ketelmaker geboren Amsterdam NL 3 mei 1854, overleden Amsterdam 31 juli 1938, zoon van Pieter van Genderen en Trijntje Meijlofs Tuin, trouwt Amsterdam 14 juli 1880 Maria van der Heijden, geboren Amsterdam NL 8 augustus 1853, overleden Amsterdam 6 februari 1934, ouders Hendrik van der Heijden schippersknecht en Catharina Hendrika Voerman * G.A.Amsterdam huwlijksakte H-1880reg.14 folio 40: wonende Wagenaarstraat 85 III A huwlijksgetuigen Nikolaas Karel van Genderen, oom des echtgenoots,smid,39 jaar, Abraham van Genderen,broer,smid, 29 jaar,Johannes van der Heijden,broer,smid,31 jaar, en Willem Kasper Nieuwenhuisen,smid,28 jaar,wonende allen te Amsterdam * gezinsk.GAA + Genlias Uit dit huwelijk a. Pieter van Genderen, geb. / overl. Amsterdam NL 9 oktober 1880 b. Trijntje van Genderen, geb. Amsterdam NL 10 oktober 1881 c. Hendrik van Genderen, geboren Amsterdam NL 18 juli 1883 (opperman ) trouwt Maria Margareta Messing, geboren Elst NL 4 oktober 1889 Op 12 augustus 1909 uitgeschreven te Amsterdam met vermelding woonplaats Dusseldorf D uit dit huwelijk 1. Maria van Genderen, geboren 28 februari 1911, Duisburg, overleden 7 december 1985, Arnhem, trouwt (1) 10 juni 1936, Arnhem, Arie van Rekum, geboren 16 oktober 1905 trouwt (2) 10 december 1941, Arnhem, Jacob Theunissen, geboren 10 september 1916, Arnhem, overleden 1 januari 1999 * THEO THEUNISSEN Geneanet d. David van Genderen, geboren Amsterdam NL 20 december 1886 e. Wilhelmina Johanna van Genderen, geboren Amsterdam NL 24 juli 1888 f. Geertruida van Genderen, geboren Amsterdam NL 15 oktober 1888 ????? g. Abraham van Genderen, volgt XIV.15 h. Pieter Mijlof van Genderen, arbeider geboren Amsterdam NL 10 april 1892, overleden Wormerveer 1 maart 1971 eigen gezinskaart op 5 oktober 1915 i. David van Genderen, geboren Amsterdam NL 4 december 1893 overleden Amsterdam 1895 j. Johan van Genderen, geboren Amsterdam NL 5 november 1895 overleden Amsterdam 12 augustus 1896 k. Dorothea Magdalena van Genderen, geboren Amsterdam NL 21 februari 1899, begraven 9 maart 1988 trouwt Amsterdam akt.nreg4,fol.41, 28 januari 1920 Jurrien Herman Muller ( scheepsklinker ) geb. Amsterdam ca. 1897 zoon van Herman Muller en Johanna Maria Veen XIII.19 Dorothea Magdalena van Genderen (ouders onder XII.11), geboren Amsterdam NL 7 november 1866, overleden Amsterdam zondag 18 december 1898, dochter van Pieter van Genderen en Trijntje Meijlofs Tuin, trouwt Amsterdam 3 november 1886 Johannes Petrus Willems, ( machinist ) geboren Amsterdam NL 7 november 1864, ouders Johannes Willems en Cornelia van der Meulen *gezinsk.GAA + FS + Genlias Uit dit huwelijk a. Trijntje Willems, geboren Amsterdam NL 20 maart 1887, trouwt Amsterdam 21 mei 1931 Johan Dirk Seelemijer Johan Dirk Seelemijer, geb. Amsterdam NL 1887 ( kapper ) wedn. van Johanna Hendrika Vermeer, zoon van Fredeik Seelemijer en Meinsje Fluijt, b. Johanna Petronella Willems, geboren Amsterdam 18 september 1888 tr. Amsterdam akt.n5H,fol.15, 25 september 1913 Lambertus Gosse Zaagsma 26 j. geb. Amsterdam NL (timmerman) Zoon van Gosse Zaagsma en Baukje Bajema c. Pieter Johannes Willems, geboren Amsterdam NL 6 juli 1891, trouwt Terschelling 22 mei 1919 Neeke Cornelis Bakker, geb. Terschelling NL ca. 1896, dochter van Cornelis Bakker en Maamke Smit d. Johannes Petrus Willems, geboren Amsterdam NL ca. ( boormeester ) 15 mei 1892 tr. Amsterdam akt.nreg8F,fol.8v, 8 oktober 1931 Cornelia Lach, geb. Rotterdam NL ca. 1899 ochter van Bernard Wilhelm Lach en Geertruida Prins e. Maria Geertruida Willems, geb. Amsterdam NL 17 augustus 1894 f. Abraham Willems, geboren Amsterdam NL 18 april 1886 ( schrijver bij de Rijks verzekeringsbank ) tr. Amsterdam akt.nreg4E;fol.20V, 1 september 1927 Henrietta Adriana Lach, geb. Rotterdam NL ca. 1898 Dochter van Bernhard Wilhelm Lach en Cornelia Geertruida Prins, g. Theodorus Willems, geb. Amsterdam NL 15 september 1897 XIII.20 Clasina Wilhelmina Maria van Genderen (ouders onder XII.14), geboren Amsterdam NL 2 april 1875, dochter van Nicolaas Karel van Genderen en Wilhelmina Hendriks, trouwt Amsterdam akt.reg.18 fol.50 24 juni 1896 Cornnelis Jacob de Vries, geboren Amsterdam NL 1869 ( cafehouder ) , ouders Dirk de Vries en Johanna Cornelia Antonia Kraamer * Genlias Uit dit huwelijk a. Cornelis Nicolaas de Vries, geboren Amsterdam NL ( cafehouder ) trouwt Amsterdam 24 oktober 1923 Johanna Cornelia Nuijten echtgescheiden 4 april 1927 van Johanna Cornelia Nuijten, geb. Oosterhout NL 1898 dochter van Jacobus Nuijten en Catharina Ribzaad, b. Wilhelmina de Vries, geboren Amsterdam NL 1898 , trouwt Amsterdam 1 maart 1922 Arnold Gustaaf Adolf Jasper akt.nreg.2A,fol.22V, 1 maart 1922 echtgescheiden 18 november 1937 Arnold Gustaaf Adolf Jasper, geb. Heemstede NL ca 1899 zoon van Willem Frederik Jasper en Johanna Catharina Brinkers, c. Dirk Pieter de Vries, geboren Amsterdam NL 1900 ( aardappelhandelaar ) trouwt Amsterdam 5 augustus 1926 Johanna Tijsen Johanna Tijssen, geb. Amsterdam NL 1901 dochter van Bernardus Simon Tijssen en Froukje Maria Brouwer, d. Clasina Wilhelmina de Vries, geboren Amsterdam NL 1901 , trouwt Amsterdam 20 juni 1923 Jacob Bijl echtgescheiden 30 maart 1933 van Jacob Bijl, geb. Amsterdam NL 1897 ( slachter ) zoon van Willem Bijl en Scurina Christina Boelhouwer, XIII.21 Jacoba Johanna van Genderen (ouders onder XII.14), geboren Amsterdam NL 25 december 1877, dochter van Nicolaas Karel van Genderen en Wilhelmina Hendriks, trouwt(1) Amsterdam akt.nreg.23;fol.8 27 juli 1898 , gescheiden Amsterdam akt.n1B;fol.15, 30 oktober 1914 Willem Ukkerman, geboren Amsterdam NL 1878 , ouders Willem Ukkerman en Maria Elisabeth Stolk, trouwt(2) Amsterdam akt. 3H,fol.15 14 oktober 1915 Christiaan Kotterer, geboren Amsterdam NL ca. 1887 (koopman) , ouders Christiaan Kotterer en Antje Cornelia de Ronde woonde, Nieuwe Kerkstraat 88 III Amsterdam Uit het eerste huwelijk a. Clasina Ukkerman, geboren Amsterdam NL 1906 , trouwt Amsterdam 31 oktober 1928 Antoon Berg Antoon Berg, geb. Amsterdam NL 1902 ( winkelier ) zoon van Willem Berg en Marie Aloserij, XIII.22 Johanna Maria van Genderen (ouders onder XII.14), werkster geboren Amsterdam NL 20 mei 1882, overleden Amsterdam akt.n8-129 21 oktober 1963, dochter van Nicolaas Karel van Genderen en Wilhelmina Hendriks, woonde Reinwardstraat 85 1h Amsterdam * met dank aan de fam. J.C. van Genderen-Kuizinga Uit een onbekende relatie a. Johannes van Genderen, volgt XIV.16 XIII.23 Jan van Genderen (ouders onder XII.14), geboren Amsterdam NL 23 augustus 1893 zoon van Nicolaas Karel van Genderen en Wilhelmina Hendriks, trouwt Amsterdam akt.n reg.4d,fol.5 29 mei 1918 Cornelia Sia de Boer, geboren Amsterdam NL 25 augustus 1896, overleden Amsterdam 19 september 1978, ouders Daniel Cornelis de Boer en Antonia Gerrardina Hendrika Geel Jan was huissmid en is later bloemenverkoper geworden op de Dappermarkt in Amsterdam. Later cacaobonen controleur in de haven van Amsterdam Uit dit huwelijk a. Antonie Gerard Hendrik van Genderen, volgt XIV.17 XIII.24 Johan Hendrik van Genderen (ouders onder XII.15), ( stoker machinist ) geboren Amsterdam NL 6 maart 1876, trouwt(1) Amsterdam 12 mei 1905 Johanna Wilhelmina Frederika Tekelenburg, geboren Amsterdam NL 1877 , overleden 1905 , ouders Dirk Johannes Tekelenburg en Jacoba Johanna Geerling, trouwt(2) Amsterdam 5 december 1906 Geertruida Maria Seggelen, geboren Haarlem NL 1878 , ouders Leendert van Seggelen en Cornelia Maria van Leeuwen woonde Javaplein 10 Amsterdam * Genlias Uit het eerste huwelijk a. Johan Hendrik van Genderen, geboren Amsterdam NL ( kruideniersbediende ) 1 januari 1900, trouwt Amsterdam 18 april 1923 Carolina de Blank Carolina de Blank, geb. Utrecht NL 25 september 1898 dochter van Jacoba Adriana de Blank woonde Jonh Franklinstraat 57-1 en de Passeerderdwarsstr. 21-II Amsterdam uit dit huwelijk 1. Johanna Wilhelmina Frederika van Genderen, geboren Amsterdam NL 11 april 1927 b. Jacobus Johannes van Genderen, geboren Amsterdam NL 23 oktober 1902 ( timmerman ) , trouwt Amsterdam 1 maart 1928 Catharina Berendina Stam geboren Geldermalsen NL 12 februari 1906 dochter van Hendrik Stam en Cornelia Peters uit dit huwelijk 1. Hendrik van Genderen, geboren Amsterdam NL 7 april 1931 2. Geertruida Maria van Genderen, geboren Amsterdam NL 7 augustus 1934 c. Louis van Genderen, geboren Amsterdam NL 20 april 1905 ( meubelmaker ) trouwt Amsterdam 8 mei 1929 Betje Wiggemans geboren Winterswijk NL 5 juni 1907 dochter van Jan Wiegert Wiggemans en Aleida Riggelink, uit dit huwelijk 1. Louis van Genderen, geboren Amsterdam 4 januari 1933 XIII.25 Johannes Hendrik van Genderen (ouders onder XII.15), beroep werkman, geboren Amsterdam NL 7 december 1877, overleden Amsterdam 16 december 1976, zoon van Dirk van Genderen en Louisa Charrlotta Schilp, trouwt Amsterdam 7 augustus 1901 Johanna Maria van Boeghem, geboren Amsterdam NL 3 oktober 1879, overleden Amsterdam 11 september 1950 ouders Carel van Boeghem en Anna Maria Elisabeth Schidt * Genlias Uit dit huwelijk a. Johannes Hendrik van Genderen, ( kleermaker ) geboren Amsterdam NL 14 oktober 1901, overleden Amsterdam 16 december 1976 trouwt Amsterdam 10 maart 1926 Johanna Maria Schaasberg geb. Amsterdam NL 25 november 1906 overleden Amsterdam 2 augustus 1995 dochter van Willem Antonius Schaasberg en Sophia Louisa Anna Hoogendijk, uit dit huwelijk 1. Johannes Hendrik van Genderen, geboren Amsterdam NL 23 september 1926 2. Frederik van Genderen, geboren Amsterdam NL 3. Hendrik Johannes van Genderen, geboren Amsterdam NL b. Cornelia Maria van Genderen, geboren Amsterdam NL 1903 ( werkster ) trouwt Amsterdam 28 november 1923 Jan Klein geb. Amsterdam NL 1901 ( dekknecht ) zoon van Jan Klein en Margaretha Johanna Zegers, c. Anna Maria Elisabeth van Genderen, geboren Amsterdam NL 30 juli 1906, inpakster tr. (1) Amsterdam 19 november 1924 echtscheiding 25 maart 1926 Hermanus Hubertus Staneke, geb. Amsterdam NL 31 mei 1906 ( werkman ) zoon van Hermanus Hubertus Staneke en Elizabeth Brens, tr. (2) Amsterdam 22 augustus 1928 echtscheiding 30 januari 1930 Willem Frederik Bodemeijer geb Amsterdam NL 1891 ( vuurstoker ) weduwenaar van Maria Elisabeth de Meel zoon van Willem Frederik Bodemeijer en Sara de Vries, tr. (3) of relatie met Tinus Slinger, * gezinskaart GAA kinderen uit huwlijk (1) 1. Johan Egbertus Staneke, geboren Amsterdam NL 20 september 1925 kinderen uit huwelijk (2) 2. Willemina Elisabeth van Genderen, geboren Amsterdam NL 30 maart 1928 kinderen uit huwelijk relatie (3) 3. Willem Frederik Bodemeijer ( Slinger ), geboren Amsterdam NL 13 augustus 1932 4. Tinus Slinger, geboren Amsterdam NL 21 mei 1935 d. Jan Hendrik Carel van Genderen, geboren Amsterdam NL 26 maart 1909 e. Karel van Genderen, geboren Amsterdam NL 24 maart 1914 bier bottelaar trouwt (1) Marie Schattilon, geboren Noord Scharwoude NL 21 augustus 1914 * Persoonskaart GAA Karel huwt mogenlijk later met Albertina Panhuijsen, geboren Amsterdam NL 17 september 1919 kinderen uit huwelijk (1) 1. Carel van Genderen, geboren Amsterdam NL 21 februari 1938 XIII.26 Hannes van Genderen (ouders onder XII.15), geboren Amsterdam NL ( sigarenmaker ) 12 januari 1883 zoon van Dirk van Genderen en Louisa Charrlotta Schilp, trouwt Amsterdam 4 november 1903 Anthonia Hendrika Kotter, geb. Amsterdam NL 1881 dochter van Franciscus Henrich Kotter en Antonia Hendrika Bouwer, Uit dit huwelijk a. Louise Charlotte van Genderen, geb. Amsterdam NL1 2 februari 1904 overl. Utrecht 17 januari 1918 b. Antonia Wilhelmina van Genderen, geboren Amsterdam NL 30 mei 1906 huwt Amsterdam 6 september 1933 Gerardus Cornelis Martinus Teeuwisse, geboren Amsterdam NL 15 november 1905 c. Johannes van Genderen, geboren Amsterdam NL 25 mei 1908 karrijder huwt 7 maart 1934 Gerarda Johanna Wilhelmina Gems, geboren Leiden NL 20 maart 1911 d. Franciscus Hendrik van Genderen, geboren Amsterdam NL 22 september 1910 XIII.27 Willem Cornelis van Genderen (ouders onder XII.16), ( werkman metselaar ) geboren Amsterdam NL 18 februari 1867, zoon van Willem van Genderen en Elisabeth Kalshoven, trouwt Amsterdam akt.nreg7,fol.41v, 9 april 1890 Hendrika Johanna van Gompel, geboren Zaltbommel NL 19 januari 1864 , ouders Peter van Gompel en Machelina Wilhelmina Ameldorper woonde in de John Franklinstraat 57-1 Amsterdam Uit dit huwelijk a. Willem Cornelis van Genderen, geboren Amsterdam NL 3 december 1890 ( pakkistenmaker ) trouwt Amsterdam 16 oktober 1913 Louisa Gesina Harms, geboren Amsterdam NL ca. 1889 ouders Wilhelm Nicolaas Harms en Klasina Elisabeth Hulsen b. Hendricus Johannes van Genderen, stoker geboren Amsterdam NL 13 november 1893 overleden Haarlen 7 mei 1916 c. Johanna Catharina van Genderen, geboren Amsterdam NL 7 februari 1895 trouwt Amsterdam akt.nreg.4B,fol.136v, 17 april 1919 Ferdinandus Benedictus Benoit Kulderij, geboren Amsterdam NL ca. 1891 ouders Ferdinandus Benedictus Benoit Kulderij en Catharina Olderson ( werkman ) won. Bestevaerstraat 101-II, Amsterdam * Genlias d. Christina Gesina Maria Elisabeth van Genderen, geboren Amsterdam NL 25 december 1897, trouwt Amsterdam 28 augustus 1918 Jacobus Licher, geboren Amsterdam NL ca. 1899 ( verpakker ) ouders Frederik Wilhelm Licher en Johanna Catharina Licher won. John Franklinstraat 57-I, Amsterdam * G.A. Amsterdam uit dit huwelijk 1. Christina Jacoba Licher 2. Hendrika Francisca Licher 3. Jacobus Licher e. Johannes Cornelis van Genderen, ( vuurstoker koopvaardij ) geboren Amsterdam NL geb. 11 juni 1902 trouwt Amsterdam 4 mei 1927 Catharina Wilhelmina Berendina ten Hoeve, geboren Amsterdam NL 20 mei 1904 ouders Jacob ten Hoeve en Ida van Raalte uit dit huwelijk 1. Johanna Ida van Genderen, geboren Amsterdam NL 4 juli 1929 f. Josephus Franciscus van Genderen, volgt XIV.18 XIII.28 Johannes van Genderen (ouders onder XII.16), beroep werkman, geboren Amsterdam NL 29 september 1890, overleden Amsterdam 24 mei 1968, zoon van Willem van Genderen en Margaretha Maria de Haas,, trouwt Amsterdam 18 december 1912 Catharina Lodewijks, beroep werkster, geboren Amsterdam NL 31 december 1891, overleden 1 januari 1973, ouders Johannes Lodewijks en Dorothea Barb * GAA Uit dit huwelijk a. Catharina Margaretha van Genderen, geboren Amsterdam NL 24 december 1912 b. Johannes Jan van Genderen, beroep betonmolenbaas geboren Amsterdam NL 4 september 1914, overleden Braunschweig D 14 april 1945 huwt Catharina Alida Dorothea Servais, geboren Steenwijk NL 27 december 1919 * oorlogsgravenstichting uit dit huwelijk 1. Andries Johannes van Genderen c. Dorothea van Genderen, geboren Amsterdam NL 10juni 1917 d. Willem van Genderen, georen Amsterdam NL 29 juli 1919 e. Hendrika van Genderen, geb. Amsterdam NL 20 maart 1921 f. Geertruida van Genderen, geboren Amsterdam NL 9 maart 1923 g. Karel van Genderen, geboren Amsterdam NL 7 februari 1925 h. Hendrik Frederik van Genderen, geboren Amsterdam NL 29 juni 1927 i. Pieter van Genderen, goboren Amsterdam NL 4 september 1929 k. Magdalena van Genderen, geboren Amsterdam NL 5 september 1931 XIII.29 Jan van Genderen (ouders onder XII.19), geboren Sliedrecht NL 27 augustus 1881 overleden en begr.Sliedrecht 28 juni 1921, begraven 1 juli 1921 zoon van Jacob van Genderen en Willempje Bos, trouwt Sliedrecht 9 juni 1906 Maaike van den Berg, geboren Sliedrecht NL 28 juli 1883 overleden en begr.Sliedrecht 10 november 1918, begraven 13 november 1918, ouders Teunis van den Berg en Janna Dekker * DTB Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Jacob van Genderen, geb. Sliedrecht NL 9 november 1906 overleden en begr.Sliedrecht 22 / 26 januari 1907 b. Jacob van Genderen, geb. Sliedrecht NL 20 november 1907 overleden en begr.Sliedrecht 13 / 16 december 1907 c. Wilempje van Genderen, geb. Sliedrecht NL 1 januari 1909 d. Teunis van Genderen, volgt XIV.19 e. NN. Genderen, geb. Sliedrecht NL 29 mei 1912 f. Janna van Genderen, geb. Sliedrecht NL 29 december 1913 g. Sophia Feitje van Genderen, geboren Sliedrecht NL 13 april 1915 Sophia is gehuwd met Pieter de Waard, geboren te Sliedrecht op 9 juli 1917 zoon van Marinus de Waard en Klara Adriana Wor. h. Jan van Genderen, geb. Sliedrecht NL 2 juni 1916 i. Cornelis van Genderen, geb. Sliedrecht NL 27 juni 1918 XIII.30 Kommertje van Genderen (ouders onder XII.19), geboren Sliedrecht NL 21 mei 1884, overleden en begr.Sliedecht 25 oktober 1947, begraven 29 oktober 1947, dochter van Jacob van Genderen en Willempje Bos trouwt Sliedrecht 28 januari 1911 Teunis de Groot, geboren Sliedrecht NL 21 september 1880, ouders Korstiaan de Groot en Janna Bot Uit dit huwelijk a. Korstiaan de Groot, geboren en begr.Sliedrecht NL 16 september 1911, begraven 2 juli 1980, trouwt Willemina Cornelia Groenewegen, geboren te Sliedrecht op 16 november 1914, overleden aldaar op 24 november 2002, dochter van Jacobus Groenewegen en Geertje van der Es. b. Janna de Groot, geb. Sliedrecht NL 21 juni 1914 c. Willempje de Groot, geb. Sliedrecht NL 11 augustus 1916, tr.Chr. de Boon d. Neeltje de Groot, geb. Sliedrecht NL 14 april 1918 e. Annigje de Groot, geboren Sliedrecht NL 10 oktober 1919, trouwt Bastiaan Vos, geboren op 15 april 1916, begraven te Sliedrecht op 23 oktober 1992. f. levenloosgeboren Vos, Sliedrecht NL 5 december 1924, begr.aldaar 8 december 1924 XIII.31 Cornelis van Genderen (ouders onder XII.19), geboren en overl.Sliedrecht NL 24 december 1885, overleden 16 januari 1931, zoon van Jacob van Genderen en Willempje Bos, trouwt Sliedrecht 24 augustus 1907 Aagje van de Polder, geboren Kralingen NL 2 mei 1883, overleden en begr.Sliedrecht 9 juli 1945, begraven 13 juli 1945, ouders Corstiaan van de Polder en Elizabeth de Geus *DTB Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Elizabeth van Genderen, volgt XIV.20 b. Jacob van Genderen, geboren Sliedrecht NL 18 december 1916, trouwt Lena Adriaantje van Wijngaarden geboren te Sliedrecht op 19 januari 1920, overleden aldaar op 4 juli 1995, begraven aldaar op 8 juli 1995, dochter van Arie van Wijngaarden en Maaike Schild. XIII.32 Annigje van Genderen (ouders onder XII.19), geboren Sliedrecht NL 1 augustus 1888, overleden en begr.Sliedrecht 6 november 1918, begraven 9 november 1918, dochter van Jacob van Genderen en Willempje Bos, trouwt Sliedrecht 20 september 1913 Willem Verhoef, geboren Sliedrecht NL 9 december 1889, ouders Pieter Verhoef en Adriana Bastiaantje van Heteren Uit dit huwelijk a. Jacob Verhoef geb.Sliedrecht NL 19 mei 1914 b. Pieter Verhoef geb.begr.Sliedrecht NL 27 februari 1916, 29 oktober 1975 XIII.33 Pieter van Genderen (ouders onder XII.19), beroep klinker op een scheepswerf te Sliedrecht, geboren Sliedrecht NL 18 augustus 1893, overleden Sliedrecht 14 juni 1965, begraven Sliedrecht 18 juni 1965, zoon van Jacob van Genderen en Willempje Bos, trouwt Sliedrecht 1 juli 1916 Elizabeth Klein, geboren Sliedrecht NL 18 mei 1894, begraven Sliedrecht 17 juli 1962, ouders Cornelis Klein en Maartje Mondt *DTB Hist.Ver.Sliedrecht + Kees Kalis Uit dit huwelijk a. Jacob van Genderen, geboren Sliedrecht NL 8 september 1916, overleden Sliedrecht 18 mei 1983, begraven Sliedrecht 21 mei 1983, trouwt Sliedrecht 19 november 1938 Janna Lena Weggers geboren Sliedrecht NL 17 september 1919 overleden Sliedrecht 10 april 2018 dochter van Hendrik Weggers en Cornelia van Zon, kinderen 1. NN van Genderen geboren en overleden, b. levenloos van Genderen, geb. Sliedrecht NL 07 december 1918, begraven Sliedrecht 10 december 1918 c. Maartje van Genderen, geboren Sliedrecht NL 26 november 1920, begraven Sliedrecht 7 maart 1981, trouwt Sliedrecht 28 augustus 1954 J. van de Heijden geb. ca. 1915 d. Cornelis van Genderen, geboren Sliedrecht NL 20 april 1923, overleden Sliedrecht 2 december 1980, begraven Sliedrecht 5 december 1980, trouwt Hardixveld 18 november 1949 Johanna Visser geboren Hardinxveld NL 1 november 1931 dochter van Cornelis Visser en Johanna van Berchem, e. Jan van Genderen, geboren Sliedrecht NL 3 maart 1927, overleden Semarang NOI 19 oktober 1946, begraven op het soldaten kerkhof te Semarang XIII.34 Willem Marinus van Genderen (ouders onder XII.27), betonwerker geboren Spijkenisse NL akt.n23 30 maart 1900, zoon van Willem van Genderen en Bastiaantje de Winter trouwt den Haag 20 mei 1925 Barbara Gertruida Asselman, geb. den Haag NL 3 juni 1905 dochter van Anthonius Asselman 1864 en Josephina Elizabeth Janzen 1872 Uit dit huwelijk a. Josephina Catherina van Genderen, geb. den Haag NL 22 februari 1926 XIII.35 Dirk van Genderen (ouders onder XII.29), geboren Spijkenisse NL 24 juli 1887, zoon van Adriaan van Genderen en Jannetje Holleman, trouwt Rotterdam 12 augustus 1908 Magdalena Zuidhoorn, geboren Rotterdam NL 9 juli 1890, ouders Jan Zuidhoorn en Grietje van Geenen * Digst.Rotterdam Uit dit huwelijk a. Jannetje van Genderen, geboren Rotterdam NL 28 oktober 1908 tr. Rotterdam 8 augustus 1928 Gerardus Zuidhoorn geb. Rotterdam NL 25 augustus 1907 zoon van Jan Zuidhoorn en Elise Elisabeth Charlot Drevijn b. Grietje van Genderen, geb. Rotterdam NL 14 februari 1914 c. Adriaan van Genderen, geb. Rotterdam NL 9 augustus 1916 huwt NN kinderen 1. Mia van Genderen, geboren 1941 / 2011 d. Alida van Genderen, geb. Rotterdam NL 1 mei 1918 e. Geertrui Truus van Genderen, geboren Rotterdam NL 28 januari 1923, trouwt Rotterdam 13 mei 1942 Petrus Adrianus Cornelis Brok, geboren Rotterdam NL 21 april 1921, ouders Adrianus Leonardus Brok en Maria Amelsfoort kinderen: 1. Maria Petronella Brok, 2. Leonardus Brok, 3. Elisabeth Bronk, 4. Peter Brok, tr. Linda van Krimpen, * www.denbrok.ch/genealogie/Brok-Loon-op-Zand.html f. Jan van Genderen, geb. Rotterdam NL 4 juni 1924 g. Gijsbertus van Genderen, geb. Rotterdam NL 4 januari 1927 h. Dirk van Genderen, geb. Rotterdam NL 21 mei 1928 i. Magdalena van Genderen, geb. Rotterdam NL 24 juli 1930 j. Jacobus van Genderen, geb. Rotterdam NL 8 juli 1934 XIII.36 Adriaan van Genderen (ouders onder XII.29), geboren Rotterdam NL 12 februari 1903, beroep winkelier zuivelprod., zoon van Adriaan van Genderen en Jannetje Holleman, trouwt Rotterdam 24 augustus 1932 Antonia Geertruida van Haalen, geb. Rotterdam NL 20 maart 1913 dochter van Leendert van Haalen en Hendrika Christina van de Vecht Uit dit huwelijk a. Adriaan van Genderen, b. Leendert van Genderen, c. Jan van Genderen, XIII.37 Gijsbert Gijs van Genderen (ouders onder XII.31), geboren Spijkenisse NL 11 augustus 1903, overleden Dordrecht 18 september 1970, zoon van Arie Gijsbert van Genderen en Willemijntje Gravendeel, trouwt Dordrecht 26 januari 1927 Johanna Tijssen, geboren en overl. Dordrecht NL 26 maart 1904, overleden 23 mei 1995, ouders Gerrit Roelof Tijssen en Sophia Lamberdina Johanna Poldervaart Gijsbert werd als 9e met deze naam geboren, al de vorige zijn met de geboorte of na enkele maanden gestorven. Zijn jeugd was avontuurlijk ,en hij maakte op jongere leeftijd al vroeg kennis met allerlei werkzaamheden. Zijn broer was 10 jaar ouder en werkte voor zijn vader als kaptitein. En broertje Gijs moest dus al vroeg mee als dekknecht enz. Maakte de lagereschool af, kon goed leren, maar werken ging toen voor. Werkte tot 1925 bij zijn vader als schipper op een van zijn motorschepen die het hout aanvoerde van uit de Limburgse bossen waar hij toen met veel geld in zat. Kocht op 26 jarige leeftijd, met hypotheek en geld van zijn vader een sleepspits, de "Ideaal" waar hij tot 1927 met een matroos opvoer als schipper, trouwde in 1927 met Johanna Tijssen die toen ook is mee gaan varen. zij voeren op Belgie en Frankrijk en kwamen veel in Parijs. In 1929 werd er door een beoordelings fout van mijn moeder, die het varen voor geen cent onder de knie kreeg en zo in Belgie uit het roer liep en een grote revage aanrichten aan schip en aanlegsteiger, de gehele inventaris in de roef was uit de kasten geslingerd en aan schip en aan de wal was ook flinke schade. Kortom de tijden waren al niet meer zo best, het schip werd aan de ketting gelegd, eerst moest alles betaald worden, voordat er weer verder gevaren kon worden, waar haal je dan zo gauw geld vandaan. Met vader Aai gingen de zaken ook niet meer zo goed, dus bij vader kon ook niet meer aan geklopt worden, ook de geladen vracht kon niet op tijd worden aangeleverd.+ dat je in Belgie zat, waar de Hollanders ook niet op een lijn van vriendschap stonden, dus je begrijpt, een failissement volgde. Er werd dit jaar ook nog een dochter geboren bij Oma Tijssen kwam zij ter wereld en de krach in Amerika deed aan deze maleise ook geen goed en hij stond berooid op straat, kwam in de werkeloosheid wet, zwaar getekend en had met dit alles weinig op, hetgeen hem in 1931 in de armen van het nationalisme stortte. Hiermede zal hij wel een betere toekomst op kunnen bouwen zo dacht hij, de toekomst verslechterde steeds meer, probeerde nog op een linoleumfabriek te gaan werken in Huizen, maar kwamen in mei 1931 al weer terug in Dordrecht en ook dit was niet voor hem weggelegd. Er waren intussen al weer 3 kinderen, zo bleef hij t/m 1940 werkloos. Maar door allerlei snabbeltjes die hij er toch nog tussen door deed hadden wij bij anderen vergeleken nog niets te klagen. Hij deed als propagandist veel werk en was zodoende ook niet veel thuis. Toen de 2e wereld oorlog uitbrak kon hij eindelijk weer aan het werk, eerst in Papendrecht daarna werden wij met het gehele gezin mee naar Duitsland genomen om daar te gaan varen op de Speer 59 en de Alpha veel avonturen met bombardementen. * Lucas van Heeren Uit dit huwelijk a. Wihelmina van Genderen, huwt Willem Meijer b. Gerrit Roelof van Genderen, volgt XIV.21 c. Gijsbert van Genderen, trouwt (1) Riet van Helden, trouwt (2) Vuren 1986 Ria Beusekom XIII.38 Gijsbert van Genderen (ouders onder XII.33), beroep timmerman geboren Spijkenisse NL 30 augustus 1900, overleden Papendrecht 9 januari 1989 zoon van Gijsbert van Genderen en Jannetje Cornelia van den Berg trouwt(1) Spijkenisse 13 september 1923 Maria Neeltje Rombout, geboren Hoge-Lage Zwaluwe NL 6 december 1902, overleden 4 januari 1973, trouwt(2) 15 oktober 1975 Jansje Gerarda van der Meulen, geboren Nieuwerkerk a/d IJsel NL 20 januari 1916, ouders Jan van der Meulen en Johannetta Christina van den Boom Uit het eerste huwelijk a. Janenetje Cornelia van Genderen, geb. Rotterdam NL 20 juni 1924 b. Neeltje Maria van Genderen, geb. Rotterdam NL 21 oktober 1926 c. Sofia Johanna van Genderen, trouwt Cornelis (Kees) de Waal uit dit huwelijk 1. Willemijn de Waal d. Gijsberta Hendrika van Genderen, XIII.39 Cornelis van Genderen (ouders onder XII.33), geboren Spijkenisse NL 23 februari 1902, overleden Spijkenisse 14 juni 1971, zoon van Gijsbert van Genderen en Jannetje Cornelia van den Berg trouwt 25 augustus 1926 Trijntje Knegt, geboren Hoogvliet NL 27 januari 1904, overleden 25 december 1988, ouders Cornelis Hendrik Knegt en Neeltje den Boer * Genlias + Lenny van Genderen-van der Veen Uit dit huwelijk a. Cornelis Hendrik van Genderen, volgt XIV.22 b. Jannetje Cornelia van Genderen, geboren Spijkenisse NL 4 november 1928, overleden 24 oktober 1988 c. Gijsbert van Genderen, geboren Spijkenisse NL 20 februari 1930, overleden Rotterdam akt.n21, 11 j., aangifte datum 13 augustus 1941 d. Neeltje van Genderen, volgt XIV.23 e. Adriaan Abraham van Genderen, volgt XIV.24 f. Arie van Genderen, volgt XIV.25 g. Gerrit Gerard van Genderen, volgt XIV.26 h. Trijntje van Genderen, volgt XIV.27 i. Geertruida van Genderen, volgt XIV.28 j. Lenny ( Lijntje Jannetje ) van Genderen, volgt XIV.29 k. Magdalena Wilhelmina van Genderen, volgt XIV.30 XIII.40 Adriaan Abraham van Genderen (ouders onder XII.33), geboren Spijkenisse NL 23 december 1907, overleden Spijkenisse 18 juli 1970, zoon van Gijsbert van Genderen en Jannetje Cornelia van den Berg trouwt Spijkenisse 29 augustus 1929 Krijntje Jansje Veldhuijzen, geboren 18 oktober 1909, overleden Spijkenisse 28 februari 1976, ouders Willem Veldhuijzen en Geertje Lammens ( Adriaan bezat een slijterij aan de Voorstraat ) *Hist.Ver.Sliedrecht + Nico van Dinther Uit dit huwelijk a.Jannetje Cornelia van Genderen geboren Rhoon NL 11 juli 1929 overleden Spijkenisse 18 maart 2016 Nooit gehuwd geweest of relatie gehad * Jan Luiten b. Geertje van Genderen, trouwt Pleun van der Meer, beroep landbouwer aan het Eindeaf van 1941 tot 1962 Gre en haar man nemen na de onteigening van hun boerenbedrijf de slijterij van haar vader over. c. Gijsbert van Genderen, volgt XIV.31 d. Willem van Genderen, trouwt Magda van Hamburg e. Adriaan van Genderen, trouwt Anna Maria van Herrewijnen XIII.41 Arie Gijsbert van Genderen (ouders onder XII.33), geboren Spijkenisse NL 7 november 1915, overleden Velp 20 juli 2009, zoon van Gijsbert van Genderen en Jannetje Cornelia van den Berg trouwt Dordrecht 11 december 1940 Cornelia Hendrika Krijgsman, geboren Dordrecht NL 30 oktober 1916, overleden Velp 21 juli 2008, ouders Cornelis Hendrik Krijgsman en Wilhelmina Johanna Duvaloois (( 5 dochter van Cornelis Hendrik Krijgsman geb. overl. Dordrecht NL 8 augustus 1880 / 27 mei 1960 tr. Dordrecht 27 februari 1902 Wilhelmina Johanna Duvaloois geb. overl. te Dordrecht NL 9 oktober 1880 / 14 februari 1966)) Uit dit huwelijk a.Arie Cornelis Gijsbert ( Aad ) van Genderen, volgt XIV.32 XIII.42 Pietertje Hiltje van Genderen (ouders onder XII.34), geboren Spijkenisse NL akt.n81, 13 december 1897, dochter van Leendert van Genderen en Jacomijntje Spruijt, trouwt Spijkenisse 23 oktober 1919 Simon van Pelt, veehouder en melkrijder geb. / overl. Spijkenisse NL 5 januari 1897, 16 december 1972 zoon van Heiltje van Pelt, ongeh. Uit dit huwelijk a. Hiltje van Pelt, overleden b. Leendert van Pelt geb. ca. 1920 overl. Spijkenisse 15 augustus 1925 c. Mijnie van Pelt, overleden d. Lenie van Pelt, geboren 12 juni 1926 overleden 2014 trouwt Willem Barendregt, geboren 19 mei 1923 e. Cor van Pelt, overleden f. Piet van Pelt, overleden g. Dora van Pelt, aangenomen kind XIII.43 Teuna Hiltje van Genderen (ouders onder XII.34), geboren Spijkenisse NL akt.n45, 10 augustus 1902, overleden Spijkenisse 9 juli 1991 dochter van Leendert van Genderen en Jacomijntje Spruijt, trouwt Spijkenisse 16 november 1922 Pieter Luiten, geboren Spijkenisse NL 26 april 1898 overleden Spijkenisse 14 januari 1968 zoon van Jan Luiten en Adriaantje Troost * Fam. Leendert Luiten Uit dit huwelijk a. Jan Luiten, geboren Spijkenisse NL 23 april 1923 overleden Rotterdam 22 juli 2017 trouwt Spijkenisse 10 juli 1945 Willempje Geertruida Jongejan, geboren Zuidland NL 4 juni 1928 overleden Spijkenisse 6 maart 1991 uit dit huwelijk 1. Leendert Luiten, 2. Arie Pieter Luiten, 3. Pieter Arie Luiten, b. Leendert Luiten, geboren Spijkenisse NL 13 april 1925 overleden Heijplaat 23 mei 1945 overleden tijdens heersende tyfusepidemie in Spijkenisse c. Adriaantje Luiten, huwt Laurens Bos, geb. Poortugaal NL d. Jacomijntje Luiten, gehuwd Piet Taale, XIII.44 Aart van Genderen (ouders onder XII.36), geboren Sliedrecht NL, akte n256 29 september 1872, overleden Gent Bel, 37j. 31 december 1909, zoon van Arie van Genderen en Kundertje Schild, trouwt Sliedrecht 22 mei 1897 Marigje Bakker, geboren Sliedrecht NL, akte n232 8 september 1872, begraven Sliedrecht, 86j. 26 januari 1959, ouders Willem Bakker ( arbeider ) en Maria de Pous Marigje is later getrouwd te Sliedrecht op 10 juli 1914, op 41 jarige leeftijd met haar neef Arie van de Graaf 34 jaar oud, geb.en begr. te Sliedrecht 4 september 1879, 19 november 19?? zoon van Willem van de Graaf en Marigje Bakker *Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Arie van Genderen, volgt XIV.33 b. Willem van Genderen, volgt XIV.34 XIII.45 Harber van Genderen (ouders onder XII.36), geboren Sliedrecht NL, akte n246 30 augustus 1875, overleden 7 juli 1936, begraven Sliedrecht, 60 j. 10 juli 1936, zoon van Arie van Genderen en Kundertje Schild, trouwt Sliedrecht 21 juli 1900 Cornelia Bot, geboren Sliedrecht NL, akte n116 29 april 1878, overleden Bergen op Zoom, 66 j. 23 december 1944, ouders Marinus Bot ( arbeider ) en Ida Maria Giltaij * Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Kundertje van Genderen, geboren Sliedrecht NL akt.n344 24 december 1902, overleden Sliedrecht akt.n23 21 mei 1903, begraven Sliedrecht 25 mei 1903 b. Arie van Genderen, volgt XIV.35 c. Ida Maria van Genderen, volgt XIV.36 d. Aart van Genderen, geb. Sliedrecht NL mei 1908 overl. begr. 19 / 22 januari 1910 e. Aart van Genderen, geb. Sliedrecht NL november 1910 overl. begr. 9 / 13 december1910 f. Pieter Adrianus van Genderen, geb. Sliedrecht NL 1911 overl. 12 juli 1932, 22 j. g. Harber Aart van Genderen, geboren Sliedrecht NL 6 februari 1915 overleden Sliedrecht 4 augustus 1954 trouwt Hardixveld 16 april 1937 Elisabeth van Santen, geboren Giessendam NL 1 januari 1916 overleden Sliedrecht 22 maart 1991 * Genealogie Alblasserwaard XIII.46 T euntje Cornelia van Genderen (ouders onder XII.36), geboren Sliedrecht NL, akte n17 17 januari 1880, begraven Sliedrecht, 75j. 10 februari 1955, dochter van Arie van Genderen en Kundertje Schild, trouwt Sliedrecht 5 augustus 1899 Johannes Pieter van de Grijp, geboren Sliedrecht NL, akte n135 ( ijzerwerker ) ouders Bastiaan van de Grijp ( arbeider ) en Pietertje Boudewijns Uit dit huwelijk a. Neeltje van de Grijp, geboren Sliedrecht NL 6 maart 1900, begraven 26 juni 1971 Zij is getrouwd te Sliedrecht op 10 juli 1920 met Krijn Leendert Levasier, geboren te Sliedrecht op 16 mei 1897, begraven aldaar op 24 februari 1958, zoon van Jacob Levasier en Pietje Stok. b. Arie van de Grijp, geb. begr. Sliedrecht NL 20 mei 1903, 22 januari 1964 c. Bastiaan van de Grijp, geb. overl. begr. Sliedrecht NL 27 februari 1905, overleden 12 februari 1910, begraven 15 februari 1910 d. Aart van de Grijp, geb. overl. begr. Sliedrecht NL 23 januari 1907, overleden 31 januari 1907, begraven 5 februari 1907 e. Aart van de Grijp, geb. begr. Sliedrecht NL 9 augustus 1909, 14 januari 1976 f. Bastiaantje van de Grijp, geb. Sliedrecht NL 23 juli 1912 g. Kundertje van de Grijp, geboren Sliedrecht NL 11 juli 1915 Zij is getrouwd te Sliedrecht op 26 mei 1934 met Willem Boer, geboren te Sliedrecht op 8 september 1914, zoon van Jan Boer en Janna Willemina Vervoorn. h. Maria van de Grijp, geb .begr. Sliedrecht NL 14 mei 1918, 28 juli 1990 i. Teuntje van de Grijp, geb. Sliedrecht 8 november 1926 XIII.47 Bastiaan van Genderen (ouders onder XII.37), beroep ( gemeente werker ), geboren Sliedrecht NL, akte n286 6 oktober 1878, begraven 6 april 1957, zoon van Jan van Genderen en Cornelia de Waard, trouwt Sliedrecht 7 december 1901 Hendrika van de Graaf, geboren Sliedrecht NL akte n102 25 maart 1879, ouders Kornelis van de Graaf ( arbeider ) en Berbera de Vries *Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Cornelia van Genderen, geboren Sliedrecht NL 1 maart 1903 tr. Rotterdam 18 november 1925 akt.n160, Pieter Adrianus Gerard van Altena geb. Dordrecht NL 1901 zoon van Adrianus van Altena en Margaretha van de Water. b. Barbara van Genderen, geb. Rotterdam NL 6 september 1907 trouwt Rotterdam 23 juli 1930 Cornelis Ruizeveld, geboren Rotterdam NL 13 januari 1905 zoon van Klaas Ruijzeveld en Pietertje Aaldijk, c. Geertruida Hijntje van Genderen, geb. Rotterdam NL 10 februari 1920 XIII.48 Jannigje van Genderen (ouders onder XII.37), geboren Sliedrecht NL, akte n372 15 december 1880, dochter van Jan van Genderen en Cornelia de Waard, trouwt Sliedrecht 11 mei 1901 Arie Bot , geboren Sliedrecht NL, akte n206 ( rijswerker ) 28 juli 1880, overleden 19 januari 1959, begraven Sliedrecht, 78 j. 24 januari 1959, ouders Pieter Bot ( arbeider ) en Janna Teeuw Uit dit huwelijk a. Janna Bot, geboren overl. en begr. te Sliedrecht NL 6 oktober 1901 overleden 7 oktober 1984, begraven 10 november 1984 Zij is getrouwd te Sliedrecht op 5 november 1927 met Arie Kraaijeveld, geboren te Sliedrecht op 11 april 1901, overleden te Gorinchem op 13 december 1944, begraven te Sliedrecht op 16 december 1944 zoon van Cornelis Kraaijeveld en Neeltje Dekker. b. Geertruida Bot, geboren en begr.te Sliedrecht NL , overleden 30 november 1992, begraven 13 december 1992 Zij is getrouwd te Sliedrecht op 25 november 1924 met Cornelis Boeren, geboren te Sliedrecht op 7 februari 1902 begraven aldaar op 11 december 1981 zoon van Jan Boeren en Alida Nieuwpoort. c. Pieter Bot, geboren en begr. te Sliedrecht NL 2 maart 1906, begraven 19 februari 1980 Hij is getrouwd te Sliedrecht op 3 augustus 1929 met Arina Jannigje van den Berg, geboren te Sliedrecht op 25 november 1907, overleden aldaar op 9 december 2004 dochter van Jan van den Berg en Willemijntje Middelkoop. d. Cornelia Bot, geboren overl. en begr. te Sliedrecht NL 14 maart 1909 overleden 12 februari 1963, begraven 8 februari 1963 Zij is getrouwd te Sliedrecht op 31 januari 1931 met Martinus Visser geboren te Sliedrecht op 8 augustus 190, overleden aldaar op 27 november 1986, begraven aldaar op 2 december 1986 zoon van Huibert Visser en Neeltje Hougee. (Hij is later getrouwd te Sliedrecht op 30 juli 1965 met Adriana Catharina van Dongen, geboren te Sliedrecht op 16 mei 1919, begraven aldaar op 12 maart 1985 dochter van Jan van Dongen en Annigje Vink.) e. Lena Bot, geb. Sliedrecht NL 25 november 1911 f. Bastiaantje Bot, geb. Sliedrecht NL 9 november 1916 XIII. 49 Marinus van Genderen (ouders onder XII.37), geboren Sliedrecht NL, akte n227 25 augustus 1887, overleden 7 augustus 1948, begraven Sliedrecht, 60 j. 12 augustus 1948, zoon van Jan van Genderen en Cornelia de Waard, trouwt Sliedrecht 3 juli 1909 Lena Eijkelenboom, geboren Sliedrecht NL, akte n143 21 mei 1887, begraven Sliedrecht, 98 j. 10 maart 1986, ouders Adriaan Eijkelenboom ( arbeider ) en Hendrika Visser *Hist.Ver.Sliedrecht + Rien van Genderen uit Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Jan van Genderen, volgt XIV.37 b. Hendrika van Genderen, volgt XIV.38 c. Adriaan van Genderen, geb. begr. Sliedrecht NL 3 juni 1916 / 1 juni 1964 d. Corneliavan Genderen geb. overl. Sliedrecht NL 31 augustus 1918 / 26 augustus 1921 e. Willemina van Genderen, volgt XIV.39 f. Cornelis van Genderen, geb. Sliedrecht 27 januari 1923 g. Willem van Genderen, geb. Sliedrecht NL 27 augustus 1929 tweeling met Cornelia h. Cornelia van Genderen, geboren Sliedrecht NL 27 augustus 1929 tr. Arie van den Herik, geb. Sliedrecht NL 22 mei 1928 overl./ begr. Sliedrecht 23 / 27 juni 1991 zoon van Pieter van den Herik en Neeltje Korevaar XIII.50 Geertruida van Genderen (ouders onder XII.38), geboren Sliedrecht NL, akte n98 2 april 1876, begraven Sliedrecht, 83j. 3 december 1959, dochter van Klaas van Genderen en Neeltje van Wijngaarden, trouwt Sliedrecht 28 januari 1899 Gerrit Stok Uit dit huwelijk a.Geertje Stok, geboren 's Gravenhage NL 16 december 1905, begraven Sliedrecht 10 augustus 1991 b. Neeltje Stok, geboren overl. en begr. te Sliedrecht NL 15 augustus 1908, begraven 16 november 1968 Zij was gehuwd met Willem Kwakernaak, geboren te Sliedrecht op 29 juni 1907, begraven aldaar op 4 september 1990, zoon van Leendert Kwakernaak en Willemina Bakker. XIII.51 Aaltje van Genderen (ouders onder XII.38), geboren Dordrecht NL ( aan boord ) akt.n39, 11 januari 1882, overleden Sliedrecht, 37j. 11 juli 1919, dochter van Klaas van Genderen en Neeltje van Wijngaarden, trouwt Sliedrecht 2 januari 1904 Cornelis Boelen, ( schipper ) geboren Sliedrecht NL, akte n243, 25 augustus 1880, begraven Sliedrecht, 71j. 12 september 1951, ouders Dirk Boelen ( schipper ) en Lena Groenendijk Uit dit huwelijk a. Dirk Boelen geb. overl. begr. Sliedrecht NL 6 maart, 21/24 juni1905 b. Neeltje Boelen geb. Sliedrecht NL 17 april 1907 c. Lena Boelen geb. Sliedrecht NL 23 december 1909 d. Klasina Boelen, geboren Sliedrecht NL 7 februari 1911 Zij is getrouwd te Sliedrecht op 24 juni 1947 met C G Vergeer, geboren rond 1897. e. Dirk Boelen, geboren Sliedrecht NL 30 september 1912 Hij is getrouwd te Sliedrecht op 10 maart 1942 met zijn nicht Johanna Boelen, geboren te Sliedrecht op 18 december 1916, dochter van Pieter Boelen en Aagje Visser. f. Klaas Boelen geb. Sliedrecht NL 29 maart 1914 g. Adriana Boelen, geboren Terhagen Bel. 4 juni 1916 Zij is getrouwd te Sliedrecht op 16 februari 1943 met A Kunst, geboren rond 1915. h. Cornelis Boelen, geboren Antwerpen Bel. 29 augustus 1918, begraven Sliedrecht 2 mei 1968 XIII.52 Harber van Genderen (ouders onder XII.38), geboren Sliedrecht NL, akte n265 29 augustus 1884, overleden 26 mei 1960, begraven Sliedrecht, 75j. 30 mei 1960, zoon van Klaas van Genderen en Neeltje van Wijngaarden, trouwt Sliedrecht 17 augustus 1907 Maria Bakker, geboren Sliedrecht NL, akte n78 9 maart 1885, overleden 20 januari 1974, begraven Sliedrecht, 88j. 2 februari 1974, ouders Joost Bakker ( arbeider ) en Pietertje van Wijngaarden *Hist.Ver.Sliedrecht + J.A.de Keijzer + WiWaWi Uit dit huwelijk a. Neeltje Klazina van Genderen, geboren Sliedrecht NL 16 december 1908, trouwt Sliedrecht 12 september 1931 Joost Groenewegen Joost Groenewegen, geboren Sliedrecht NL 1905 zoon van Joost Groenewegen en Aartje de Waard b. Lena Pietertje van Genderen, volgt XIV.40 c. Joost van Genderen, geboren Sliedrecht NL 14 september 1914 overleden Dordrecht 25 maart 1995 trouwt Sliedrecht 23 mei 1936 Wilhelmina Dekker, geboren Sliedrecht NL 6 november 1914 overleden Sliedrecht 28 november 2005 * http://home.kpn.nl/vos00546/bakker/bakker.htm uit dit huwelijk: 1. Harber ( Harry Arie ) van Genderen, 1937 / 2003 XIII.53 Maria van Genderen (ouders onder XII.38), geboren Sliedrecht NL 13 april 1890, dochter van Klaas van Genderen en Neeltje van Wijngaarden, trouwt Sliedrecht 21 augustus 1909 Cornelis Bertus Lanser, geboren Sliedrecht NL 31 augustus 1888, ouders Jan Lanser ( arbeider ) en Eliza Agetha Phaff Uit dit huwelijk a. Jan Lanser geb. Sliedrecht NL 5 juni 1910 b. Klaas Lanser geb. Sliedrecht NL 8 september 1912 c. Eliza Lanser geb. Sliedrecht NL 1914 XIII.54 Herber van Genderen (ouders onder XII.39), geboren Sliedrecht NL, akte n1 31 december 1882, overleden Sliedrecht, 85j. 6 juli 1968, begraven 10 juli 1968, zoon van Gerrit van Genderen en Ebinna ( Ellina) de Kok trouwt Sliedrecht 26 september 1903 Neeltje Kop, geboren Sliedrecht NL, akte n214 21 juli 1885, overleden Sliedrecht, 73j. 29 december 1958, begraven 3 januari 1959, ouders Willem Kop ( schipper ) en Neeltje Bot *Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Ebbina Hendrika Pieternella van Genderen, volgt XIV.41 b. Willem van Genderen, geboren Sliedrecht NL 30 juni 1905, overleden Sliedrecht 70j., 19 april 1976, begraven Sliedrecht 23 april 1976 tr. Sliedrecht 9 april 1932 Janna Adriana Boer, geb. 13 december 1908 overl. Sliedrecht 20 januari 1999 dochter van Hendrik Boer en Annigje Visser kinderen: 1. Annigje van Genderen, tr. Aart van de Graaf c. Gerrit van Genderen, geb. Sliedrecht 6 november 1908 overl. IJmuiden 3 februari 1987 huwt Jacoba Elizabeth de Jager, geb. Sliedrecht NL 8 december 1909 overl. IJmuiden 4 januari 1999 er zijn kinderen uit dit huwelijk * online begraafplaatsen nl d. Jacob Arie van Genderen, volgt XIV.42 e. Hendrika Pieternella van Genderen, geboren Sliedrecht NL 22 september 1913, overleden Sliedrecht op 88j., 31 december 2001, trouwt Pieter Teunis Mellegers f. Neeltje van Genderen, geb. Sliedrecht 4 mei 1915 g. Bastiaantje van Genderen, geb. begr. Sliedrecht 17 mei 1920 / 3 mei 1989, 68j. XIII.55 Geertruida Bastiaantje van Genderen (ouders onder XII.40), geboren Sliedrecht NL, akte n62 23 februari 1881, begraven Sliedrecht, 96j. 3 augustus 1977, dochter van Hendrik van Genderen en Magdalena Verwaard, trouwt Sliedrecht 11 maart 1905 Johannes Theodorus Meijer, geboren Sliedrecht NL, akte n151 31 mei 1875, begraven Sliedrecht, 92j. 9 maart 1968, ouders Jacobus Meijer ( zeilmaker ) en Hermina Volker Uit dit huwelijk a. Jacobus Meijer, geb. Sliedrecht NL 13 december 1905 overleden Sliedrecht 13 december 1985 trouwt Sliedrecht 16 juli 1929 Janna Sonneveld, geboren Rotterdam Nl 2 juli 1904 overleden Sliedrecht 19 april 1999 * Jan Joost Sonneveld bij Geneanet uit dit huwelijk 1. Johannes Theodorus Meijer 2. Gerrit Meijer 3. Geertruijda Magdalena Meijer XIII.56 Herber van Genderen (ouders onder XII.42), geboren Sliedrecht NL 3 augustus 1888, begraven 25 juli 1967, zoon van Herber van Genderen en Grietje Bogaard trouwt Sliedrecht 22 juli 1912 Arigje Donk, geboren Sliedrecht NL 7 januari 1890, begraven Sliedrecht, 63j. 11 juli 1953, ouders Lammert Donk en Jannigje de Bruin *Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Bastiaan van Genderen, geboren overl. en begr. te Sliedrecht NL 13 oktober 1913, overleden 22 maart 1985, begraven 26 maart 1985 tr. Annigje Nederlof, geb. 1 maart 1914 overl. 24 november 1999 * Online Begraafplaatsen, er zijn kinderen uit dit huwelijk b. Lammert van Genderen, geb. begr. Sliedrecht NL 13 juli 1915 / 17 mei 1979,63j. c. Herber van Genderen, geb. Sliedrecht NL 14 augustus 1916 d. Jannigje van Genderen, geb. Sliedrecht NL 28 februari 1920 e. Teunis van Genderen, geb. Sliedrecht NL 4 september 1923 XIII.57 Klaas van Genderen (ouders onder XII.42), geboren Sliedrecht NL 26 oktober 1892, overleden Zevenbergen 23 november 1976 zoon van Herber van Genderen en Grietje Bogaard trouwt (1) Sliedrecht 11 juli 1914 Bastiaantje Hartog, geboren Sliedrecht NL 16 september 1893, overleden Sliedrecht, 48j. 3 april 1942, begraven 8 april 1942, ouders Hendrik Hartog ( arbeider ) en Grietje van Andel trouwt (2) Neeltje Schaffels, geboren Rotterdam NL 2 oktober 1888 overleden Sliedrecht 20 juni 1973 dochter van Wilhelmus Johannes Schaffels en Neeltje Kok weduwe van Pieter Theodorus van den Berg, *Hist.Ver.Sliedrecht + Genealogie Alblasserwaard +( Luc Theyskens Geneanet) kinderen uit huwelijk (1) a. Barbera van Genderen, geb. Sliedrecht NL 20 april 1915 b. Hendrik van Genderen, volgt XIV.43 c. Grietje van Genderen, geboren Sliedrecht NL 5 maart 1918, trouwt Sliedrecht 27 juli 1943 Jan Bot, geboren Sliedrecht NL 15 juli 1917, ouders Paulus Bot ( arbeider ) en Jozina Willemina Bogaard d. Jannigje van Genderen, geb. Sliedrecht NL 15 maart 1920 overleden Sliedrecht 3 februari 2007 huwt Jan Sprong, geboren 1920 overleden Sliedrecht 22 maart 2015 * Overlijdensadvertenties e. Herber van Genderen, geboren 12 februari 1922, overleden 6 februari 2002 huwt (1) Barbera Maasland, geboren Molenaarsgraaf NL 31 maart 1922 overleden Sliedrecht 15 september 1957 begraven Sliedrecht 19 september 1957 dochter van Teunis Maasland en Jabikje Hartkoorn huwt (2) Werkendam oktober 1958 Eva Johanna Paans, geboren Werkendam NL 23 juli 1923, overleden 12 september 1983 ouders Marcelis Aart Paans en Francina Wilhelmina Hakkers weduwe van Hendrik van Genderen, de broer van Herber. kinderen uit huwelijk (1) 1. NN van Genderen, levenloos geboren * Gen. Alblasserwaard kinderen uit huwelijk (2) 2. Francina Wilhelmina van Genderen, * Online begraafplaatsen 3. Wim van Genderen, trouwt Eijke Sonnema, ouders Gerben Sonnema en Eijke van der Leij uit dit huwelijk a. Sharon van Genderen, b. Mirjam van Genderen, f. Floor van Genderen, beroep Rijkswaterstaat kantonnier, geboren Sliedrecht NL 21 juli 1924, overleden 10 december 2015 trouwt 30 november 1948 Heiltje Lobbezoo, geboren Klundert NL 1926 uit dit huwelijk twee dochters, Sjani en Anneke met vijf klein en vijf achterkleinkinderen g. Teuntje van Genderen, geboren Sliedrecht NL 22 augustus 1927, overleden Sliedrecht 7 december 2015 trouwt Sliedrecht 7 oktober 1950 Cornelis 't Jong, geboren Sliedrecht NL 23 maart 1925, overleden Sliedrecht, 78 j. 15 december 2003, ouders Bastiaan 't Jong en Barbera Bot h. Bastiaantje van Genderen, geboren Sliedrecht NL 6 juni 1931 trouwt Sliedrecht 30 januari 1950 Petrus Wilhelmus Verschoor, geboren / overleden Sliedrecht NL 26 december 1929 / 22 mei 2003 zoon van Aart Verschoor en Jacoba Maria van Ooijen Uit dit huwelijk: 1 Aart Verschoor, Hendrika Versluis, 2 P. Verschoor, i. Wantje Carolina van Genderen, trouwt Johannes Bertus Korevaar, zoon van Hendrikus Korevaar en Grietje Mes. Uit dit huwelijk: 1 Bastiaantje Korevaar, trouwt (1) Ren Botelho. trouwt (2) Leo Maaskant. 2 Johannes Korevaar, trouwt Pieta Kraaijeveld. XIII.58 Jan van Genderen (ouders onder XII.42), geboren Sliedrecht NL 24 december 1894, zoon van Herber van Genderen en Grietje Bogaard trouwt Giessendam 12 maart 1921 Maria Smit, geboren Giessendam NL 3 oktober 1889, ouders Cornelis Smit en Macheltje Brandwijk *Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Heberdina van Genderen, geb. ca 1927 overl. Gravenhage 25 mei 1946 XIII.59 Teuntje van Genderen (ouders onder XII.42), geboren Sliedrecht NL 29 augustus 1899, overleden Sliedrecht, 92j. , begraven 4 juli 1992, dochter van Herber van Genderen en Grietje Bogaard trouwt Sliedrecht 12 juni 1928 Pieter Cornelis Borsje, geboren Sliedrecht ( timmerman ) , overleden en begr.SLiedrecht 6/10 december 1984, 85j. , ouders Arie Borsje ( timmerman ) en Krijntje van Houwelingen Uit dit huwelijk a. Krijntje Borsje, geboren Sliedrecht NL 25 maart 1930 Zij tr. 26 februari 1958 , Rokus Boogaard, geb.26 april 1930 ( postbode ) b. Grietje Borsje c. Ariena Borsje d. Ariena Borsje XIII.60 Bastiaan van Genderen (ouders onder XII.44), geboren Sliedrecht NL, akte n220 3 augustus 1881, begraven Sliedrecht, 84 j. 2 februari 1966, zoon van Adriaan Jacob van Genderen en Neeltje Hougee trouwt Sliedrecht 17 augustus 1904 Adriana Bot, geboren Sliedrecht NL, akte n38 30 januari 1880, begraven Sliedrecht, 79 j. 17 oktober 1959, ouders Pieter Bot ( arbeider ) en Elizabeth Krijntje Stoop *Hist.Ver.Sliedrecht + WiWaWi + Zerken NL Uit dit huwelijk a. Neeltje van Genderen, geboren Sliedrecht NL 15 september 1905, overleden 7 oktober 1995, begraven Sliedrecht trouwt Sliedrecht 30 juni 1928 Eliza Verhey Eliza Verhey, geb. Sliedrecht NL 16 januari 1906 overl. 9 april 1971 zoon van Teunis Verheij en Neeltje Boer er zijn kinderen uit dit huwelijk b. Pieter Hendrik van Genderen, beroep ass. molenbaas Billiton Mij., geboren Sliedrecht NL 18 november 1906, overleden Javazee ( zeemansgraf ) 17 februari 1942, trouwt Sliedrecht 28 juni 1930 Arina van de Graaf geb. Sliedrecht NL 1909 dochter van Mees van de Graaf en Neeltje Vuik Pieter is overlerleden 17 februari 1942 op de Javazee aanboort van de s.s. Sloet van de Beele ( zeemansgraf ) ss. Sloet vervoerde troepen van Tjandong Panda naar Tjandong Priok toen het beschoten werd en zonk door een vliegtuig van het Japanse vliegdekschip Ryujo * oorlogsgravenstichting + http://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?107233 Uit dit huwelijk 1. Bastiaan van Genderen, huwt Johanna Voskamp Uit dit huwelijk a.Piet van Genderen, b.Aart van Genderen, 2.Nel van Genderen, c. Elizabeth Krijntje van Genderen, geboren Sliedrecht NL 21 januari 1908 trouwt Sliedrecht 22 augustus 1931 Gerrit Hartog Gerrit Hartog, geb. Sliedrecht NL 1906 zoon van Floor Hartog en Maaike Lakerveld d. Adriaan Jacob van Genderen, volgt XIV.44 e. Hendrik van Genderen, geb. Sliedrecht NL, 30 augustus 1912 f. Adriana van Genderen, volgt XIV.45 g.Bastiaan van Genderen, geboren Sliedrecht NL 5 april 1917, overleden Sliedrecht 24 november 1995, trouwt Sliedrecht 22 augustus 1942 Geertje Koppelaar, geboren Sliedecht NL 18 september 1916, overleden Sliedrecht 19 oktober 2001, ouders Kornelis Koppelaar en Pieternella van Dongen kinderen: twee kinderen * Zerken NL + Hist.Ver.Sliedrecht XIII.61 Elizabeth van Genderen (ouders onder XII.44), geboren Sliedrecht NL, akte n329 20 oktober 1882, begraven Sliedrecht, 75 j. 9 juli 1958, dochter van Adriaan Jacob van Genderen en Neeltje Hougee trouwt Sliedrecht 25 mei 1907 Kornelis Bot, ( gemeente arbeider ) geboren Sliedrecht NL, akte n212 8 augustus 1875, begraven Sliedrecht, 83 j. 19 augustus 1958, ouders Jan Bot ( arbeider ) en Marigje van der Tak, woonde in de, De Klopstraat 3 Uit dit huwelijk a. Marrigje Bot geb. overl .en begr. te Sliedrecht NL, geboren 9 september 1908, overleden 7 januari 1910, begraven 11 januari 1910 XIII.62 Teuntje van Genderen (ouders onder XII.44), geboren Sliedrecht NL, akte n24 20 januari 1886, dochter van Adriaan Jacob van Genderen en Neeltje Hougee trouwt Sliedrecht 11 november 1905 Rokus de Groot, geboren Sliedrecht NL, akte n349 2 november 1885, ouders Pieter de Groot ( arbeider ) en Adriana Prins Uit dit huwelijk a. levenloosgeb. geb. begr. te Sliedrecht NL 29 november, 2 december 1905 b. Adriana de Groot geb. Sliedrecht NL 27 maart 1908 XIII.63 Teunis van Genderen (ouders onder XII.44), geboren Sliedrecht NL 20 juni 1890, begraven Sliedrecht, 69 j. 4 januari 1960, zoon van Adriaan Jacob van Genderen en Neeltje Hougee trouwt Sliedrecht 13 februari 1915 Dirkje Maria van der Wal, geboren Haaften NL 5 april 1896, begraven Sliedrecht, 74 j. 28 december 1970, ouders Cornelis Willem van der Wal en Jantje van Horssen *Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Neeltje van Genderen, geb. Sliedrecht NL, 31 mei 1915, begraven Sliedrecht, 25 februari 1989, 73 j. b. Jantje van Genderen, volgt XIV.46 c. Adriaan Jacob van Genderen, geboren Sliedrecht NL 8 oktober 1919, begraven Sliedrecht, 55 j. 2 juli 1975, trouwt Giesendam 11 mei 1943 Bastiaantje Klop geb. Hardinxveld NL 16 september 1921 overl. Dordrecht 5 juni 2003 dochter van Hendrik Klop en Hendrina Bakker er zjn kinderen uit dit huwl.* Zerken NL + fam. Klop d. Cornelis Willem van Genderen, volgt XIV.47 e. Anna Hendrika Dirkje van Genderen, volgt XIV.48 f. Bastiaan van Genderen, geb. Sliedrecht NL, mei 1930, overleden en begr.Sliedrecht 15 / 18 augustus 1930, 3 maanden oud XIII.64 Maria van Genderen (ouders onder XII.44), geboren Sliedrecht NL 23 april 1893, overleden Sliedrecht, 23j. 7 februari 1917, begraven 12 februari 1917, dochter van Adriaan Jacob van Genderen en Neeltje Hougee trouwt Sliedrecht 30 mei 1914 Jacobus Stam, geboren Sliedrecht NL 5 juli 1892, ouders Pieter Klaas Stam ( arbeider ) en Marrigje Versloot Jacobus is later getrouwd te Sliedrecht op 21 september 1918 met Willemijntje Verhoek, geb.Sliedrecht 25 april 1888 dochter van Arie Verhoek ( schippersknecht en postbode ) en Cornelia Martina Mijnster Uit dit huwelijk a. Pieter Stam geb. overl. begr. Sliedrecht NL 4 oktober, 1 / 4 november 1914 XIII.65 Adriaan Jacob van Genderen (ouders onder XII.44), geboren Sliedrecht NL 1 februari 1896, overleden en begr.Sliedrecht, 48 j. 27 februari 1944, begraven 2 maart 1944, zoon van Adriaan Jacob van Genderen en Neeltje Hougee trouwt Sliedrecht 5 augustus 1922 Janna de Groot, geboren Sliedrecht NL 14 januari 1898, ouders Hendrik de Groot ( arbeider ) en Adriana de Vroomen *Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Adriaan Jacob van Genderen, geboren Sliedrecht NL 7 mei 1923, overleden Leerdam 21 januari 2011 trouwt Sliedrecht 3 juli 1951 D. E. van Mourik geb. ca. 1926 b. Adriana van Genderen, geboren Sliedrecht NL 3 juli 1925, overleden en begr., 73 j. 3 juli 1999, begraven 8 juli 1999, trouwt Sliedrecht 31 mei 1949 P. Blokland geb. ca. 1922 XIII.66 Aaltje van Genderen (ouders onder XII.44), geboren Sliedrecht NL 15 augustus 1902, dochter van Adriaan Jacob van Genderen en Neeltje Hougee trouwt Sliedrecht 7 juni 1922 Louwrens Boer, geboren Sliedrecht NL 12 september 1900 , ouders Mees Boer ( arbeider bakschipper ) en Annigje Boer *Hist.Ver.Sliedrecht + fam.Boer Uit dit huwelijk a. Mees Boer b. Adriaan Boer c. Louwerens Jan Boer d. Cornelis Boer XIII.67 Bergina van Genderen (ouders onder XII.45), geboren Sliedrecht NL 25 november 1889, begraven Sliedrecht, 80 j. 13 oktober 1970, dochter van Jan Cornelis van Genderen en Klara Netten trouwt Sliedrecht 18 februari 1911 Jan van der Linden, geboren Sliedrecht NL, akte n384, 20 december 1887, ouders Willem van der Linden ( koopman ) en Elizabeth de Geus Uit dit huwelijk a. Klara van der Linden geb. begr. Sliedrecht NL 11 augustus 1911, 24 december 1982 b. Willem van der Linden geb. begr. Sliedrecht NL 7 november 1912,29 oktober 1976 c. Elizabeth van der Linden geb. Sliedrecht NL 19 april 1914 d. Jan van der Linden geb. begr. Sliedrecht NL 22 november 1915, 24 juni 1974 e. Pieter van der Linden geb. overl. begr. Sliedrecht NL 9 maart 1918, overleden 19 oktober 1918, begraven 22 oktober 1918 f. Pieter van der Linden, geboren en begr. te Sliedrecht NL 23 mei 1919, begraven 5 oktober 1977 Hij is getrouwd te Sliedrecht op 17 mei 1949 met C G Gelderblom, geboren rond 1922. g. Cornelis van der Linden geb. begr. Sliedrecht NL 27 februari 1923, 15 juni 1974 h. Cornelis van der Linden geb. Sliedrecht NL 17 juni 1924 i. Aagje van der Linden, geboren Sliedrecht NL 8 januari 1926 Zij is getrouwd te Sliedrecht op 25 maart 1955 met K de Vries, geboren rond 1921. j. Teunis van der Linden geb. begr. Sliedrecht NL 1 maart 1927, 2 maart 1985 k. Arina van der Linden geb. Sliedrecht NL 25 mei 1928 XIII.68 Cornelia van Genderen (ouders onder XII.45), geboren Sliedrecht NL 21 oktober 1892, overleden en begr.Sliedrecht, 22 j. 7 augustus 1915, begraven 10 augustus 1915, dochter van Jan Cornelis van Genderen en Klara Netten trouwt Sliedrecht 14 september 1912 , gescheiden Dordrecht 1 april 1915 Hendrikus Bogaard, geboren Sliedrecht NL ( arbeider ) 7 maart 1893, ouders Marinus Bogaard ( arbeider en agent van politie ) en Willemijntje Baantje Dekker Hendrikus is daarnaast in ondertrouw gegaan te Sliedrecht en getrouwd aldaar op 1 mei 1920 (2) met Koosje van der Starre, geboren te Sliedrecht op 24 september 1897, dochter van Adriaan van der Starre en Marigje Bakker.) Uit dit huwelijk a. Marinus Bogaard geb. Sliedrecht NL 21 november 1912 b. Jan Bogaard geb. overl. begr. Sliedrecht NL 2 november 1914, overleden 26 oktober 1915, begraven 29 oktober 1915 XIII.69 Arina van Genderen (ouders onder XII.45), geboren Sliedrecht NL 21 december 1895, begraven Sliedrecht, 81 j. 8 juli 1977, dochter van Jan Cornelis van Genderen en Klara Netten trouwt Sliedrecht 9 juni 1917 Cornelis Johannes Verboom, geboren en begr. Sliedrecht NL 9 december 1890, begraven 16 mei 1967, ouders Jan Verboom ( arbeider ) en Pietertje Cornelia Visser Uit dit huwelijk a. Klara Verboom, geboren overl. en begr. te Sliedrecht NL 18 september 1917, overleden 18 oktober 1944, begraven 21 oktober 1944, trouwt Aart Pieter Neven b. Pietje Verboom geb. begr. Sliedrecht NL 14 april 1921, 11 augustus 1993 c. levenloosgeb. begr. Sliedrecht NL 23 november 1926, 25 november 1926 d. levenloosgeb. begr. Sliedrecht NL 30 november 1928, 4 december 1928 XIII.70 Bastiaan van Genderen (ouders onder XII.45), geboren Sliedrecht NL 1 augustus 1900, begraven Sliedrecht, 76 j. 3 februari 1977, zoon van Jan Cornelis van Genderen en Klara Netten trouwt Sliedrecht 14 april 1923 Maria de Jager, geboren Sliedrecht NL 23 januari 1902, overleden en begr.Sliedrecht, 47 j. 30 augustus 1949, begraven 3 september 1949, ouders Adrianus de Jager ( arbeider ) en Jannigje Stuij *Hist.Ver.Sliedrecht + fam. Cora van Genderen Uit dit huwelijk a. Klara Cornelia van Genderen, volgt XIV.49 b. Adrianus van Genderen, volgt XIV.50 c. Jan Cornelis van Genderen, volgt XIV.51 XIII.71 Bastiaan van Genderen (ouders onder XII.48), geboren Sliedrecht NL 3 oktober 1917, overleden 28 april 1994, begraven Sliedrecht, 76 j. 3 mei 1994, zoon van Bastiaan van Genderen en Leentje Lavooij, trouwt Sliedrecht 7 juni 1941 Ariaantje Wor, geboren Sliedrecht NL 17 augustus 1917, overleden en begr.Sliedrecht, 82 j. 7 augustus 2000, begraven 11 augustus 2000, ouders Teunis Wor en Jacoba Versteeg *Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Bastiaan Teunis van Genderen, volgt XIV.52 b. Jacoba Magdalena van Genderen, volgt XIV.53 XIII.72 Neeltje van Genderen (ouders onder XII.49), geboren Sliedrecht NL 14 maart 1909, overleden Sliedrecht 4 november 1996 dochter van Teunis van Genderen en Johanna Nederlof, trouwt Sliedrecht 27 december 1938 Huibert Visser, geboren overl. en begr. te Sliedrecht NL 30 april 1909, overleden 19 augustus 1971, begraven 23 augustus 1971, ouders Johannes Visser ( schipper ) en Maria Hougee Uit dit huwelijk a. Johannes Visser, huwt Maria Cornelia van Zessen, uit dit huwelijk 1. Huibert Jan Visser, huwt Jannemare Jongeneel, kinderen a. Merel Vissr, b. Noor Visser, c. Justin Visser, 2. Ellen Visser, huwt Johan de Vries, kinderen a. Wiebe de Vries, b. Thijmen de Vries, c. Berend de Vries, 3. Ingeborg Visser, huwt Henk van Wingerden, kinderen a. Ruth van Wingerden, b. Bente van Wingerden, c. Stijn van Wingerden, d. Febe van Wingerden, b. Johanna Visser, huwt Cees Maurice NN uit dit huwelijk 1. Jan-Pieter NN, huwt Linda Veerhoek kinderen a. Ruben NN, geboren 23 oktober 2009 b. 2. Anne Marie NN, huwt Jack Kleppe, kinderen a. Sven Kleppe, b. Ivo Kleppe, c. Thamar Kleppe, 3. Huibert NN, huwt Myrte van Eijndhoven, 4. Christine NN, huwt Ren de Wilde, kinderen a. Stefan de de Wilde, b. Jasper de Wilde, c. Maria Visser, huwt Herman Buijs, uit dit huwelijk 1. Marlotte Buijs, 2. Mark-Jan Buijs, XIII.73 Bastiaan van Genderen (ouders onder XII.49), geboren Sliedrecht NL 3 november 1911, overleden 17 maart 1978, begraven Sliedrecht, 66 j. 21 maart 1978, zoon van Teunis van Genderen en Johanna Nederlof, trouwt Sliedrecht 25 oktober 9195 Rebekka Bot, geboren 27 juli 1917, overleden 28 april 2001, ouders Jan Bot en Sijgje Visser * familie documenten van Genderen-de Jager Uit dit huwelijk a. Hans van Genderen, volgt XIV.54 b. John van Genderen, volgt XIV.55 XIII.74 Leendert van Genderen (ouders onder XII.49), geboren Sliedrecht NL 23 mei 1915, overleden begraven Voorthuizen 15 mei 2000, zoon van Teunis van Genderen en Johanna Nederlof trouwt Sliedrecht 1941 Arnolda de Jager, geboren Sliedrecht NL 20 maart 1918, overleden begraven Voorthuizen 12 februari 2010, ouders Pieter Cornelis de Jager, Sliedrecht 14 september 1871 / 13 december 1940 en Apollonia Stolk, Ido-Ambacht 14 augustus 1874 Sliedrecht 3 februari 1933 De meeste documenten zijn bij de brand van het ouderlijk huis verloren gegaan. Toen moeder in het ziekenhuis in Sliedrecht was opgenomen en vader logeerde bij zijn zus. De brand werd aan twee kanten van het huis aangestoken. De daders waren bekend, maar het bewijs kon de poltie niet rond krijgen. * familie documenten van Genderen-de Jager Uit dit huwelijk a. Pieter Kornelis van Genderen, volgt XIV.56 b. Arnoldus van Genderen, c. Leendert Arnoldus van Genderen, volgt XIV.57 XIII.75 Teunis van Genderen (ouders onder XII.49), geboren Sliedrecht NL 25 januari 1918, overleden Geelong AUS 2 februari 1986, zoon van Teunis van Genderen en Johanna Nederlof trouwt Anita Hoolboom, geboren 4 april 1918, overleden 17 december 1999 Teunis en Anita emigreren in 1950 naar Australie met hun gezin aankomst Melbourne 26 januari 1950 met het schip MS Volendam Uit dit huwelijk a. Keith van Genderen, volgt XIV.58 b. Jenny van Genderen, trouwt lo Oper, kinderen 1. Matthew Oper, huwt Sonya NN kinderen a. Seve Xavier Oper, b. Elly Cayt Oper, c. Rachel van Genderen, relatie Danil NN, XIII.76 Gerarda Catharina van Genderen (ouders onder XII.50), geboren Sliedrecht NL 5 augustus 1909, begraven Sliedrecht, 84 j. 25 juni 1994, dochter van Johannes van Genderen en Helena van Rijnsbergen trouwt Sliedrecht 28 november 1933 Jacob Arie van den Dool, ( timmerman ) geboren overl. en begr. te Sliedrecht NL 7 mei 1902, overleden 28 januari 1960, begraven 2 februari 1960, ouders Aart van den Dool ( arbeider ) en Elizabeth van Rijnsbergen Uit dit huwelijk a. Aart van den Dool, huwt Maria Josina Dekker, dochter van Jan Dekker en Maaike Jozina van der Waal. b. Johannes van den Dool, huwt Nel Kraaijeveld c. Jacob van den Dool, geb. Sliedrecht NL 4 augustus 1937 d. Helena van den Dool, trouwt Thijs Koning e. Elizabeth van den Dool, trouwt Cornelis Baars f. Gerard van den Dool, trouwt Ria Bakker XIII.77 Neeltje van Genderen (ouders onder XII.50), geboren Sliedrecht NL 16 november 1910, overleden Sliedrecht, zaterdag 29 december 2007, dochter van Johannes van Genderen en Helena van Rijnsbergen trouwt Sliedrecht 2 november 1937 Danker de Bruin, ( broodbakker ) geboren overl. Sliedrecht NL 17 oktober 1914, overleden 8 maart 2000, ouders Pieter de Bruin ( mandenmaker ) en Pieternella van den Berg Woonadressen B647, per 23-12-1938 Jan Steenstr54 Uit dit huwelijk a. Johannes de Bruin, XIII.78 Bastiaan van Genderen (ouders onder XII.50), (timmerman) geboren Sliedrecht NL23 november 1916, overleden 6 juli 2005, zoon van Johannes van Genderen en Helena van Rijnsbergen, trouwt 3 november 1937 Teuntje van der Vlies, geboren 13 mei 1918, overleden 2 februari 2000, ouders Willem van der Vlies (fietsenmaker) en Korstiana Schlieker *Bastiaan Lissenburg-van Genderen, medewerker van de Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Johannes van Genderen, volgt XIV.59 b. Korstina van Genderen, trouwt Bastiaan (Bas) Lissenburg, ouders Antonie Lissenburg, en Cornelia de Waard, XIII.79 Johanna van Genderen (ouders onder XII.50), geboren Sliedrecht NL 16 oktober 1918, overleden Ridderkerk 11 oktober 2007, begraven Sliedrecht , dochter van Johannes van Genderen en Helena van Rijnsbergen, trouwt Sliedrecht 16 april 1946 Jan Meijwaard, geboren Sliedrecht NL 22 november 1921, overleden 1 februari 2003, begraven Sliedrecht , ouders Jan Arie Meijwaard en Adriaantje Stek *Hist.Ver.Sliedrecht + fam. de Graaf Uit dit huwelijk a. Ariaantje Meijwaard, trouwt Hugo de Graaf * Magreet de Graaf b. Helena Meijwaard, trouwt Sliedrecht Jacobus Dekker c. Gerdina Meijwaard, trouwt Adriaan Gerrit Baas d. Johanna Meijwaard, trouwt Pieter Blom XIV.1 Aletta Agnes van den Hoven van Genderen (ouders onder XIII.1), geboren Jakarta Java NOI. dochter van Gerard van den Hoven van Genderen en Johanna Theodora (Hanna) Ormel trouwt Jacob Peter Hoekstra, * beeldende kunstwerken van Agnes te zien op http://www.avngndrn.nl/ Uit dit huwelijk a. Hanne Hoekstra, b. Hesdy Hoekstra, XIV.2 Ditje van den Hoven van Genderen (ouders onder XIII.1), geboren Jakarta Java NOI. dochter van Gerard van den Hoven van Genderen en Johanna Theodora (Hanna) Ormel gehuwd en gescheiden van Adama Oudraogo kinderen a. Rowi van den Hove van Genderen, XIV.3 Irene Elizabeth van den Hoven van Genderen (ouders onder XIII.6), dochter van Dirk ( Dick ) van den Hoven van Genderen en Doroty Wanner Uit dit huwelijk a. Dirk van den Hoven van Genderen, XIV.4 Rob van den Hoven van Genderen (ouders onder XIII.11), zoon van Rudolf Hans van den Hoven van Genderen en Betje Cohen, trouwt Elisabeth Leontina Maria Trossl Uit dit huwelijk a. Charlotte Henriette Elisabeth van den Hoven van Genderen trouwt Jordi Recassens uit dit huwelijk 1. Olivia Recassens, b. Danil Robert Benjamin van den Hoven van Genderen, c. Geert Sebastiaan Pieter van den Hoven van Gendern XIV.5 Eric van den Hoven van Genderen (ouders onder XIII.11), zoon van Rudolf Hans van den Hoven van Genderen en Betje Cohen, trouwt(1) Magteld Brandse, trouwt(2) Marijke Elisabeth Smit, Uit het eerste huwelijk a. Sophie van den Hoven van Genderen b. Floris Robin van den Hoven van Genderen, Uit het tweede huwelijk c. Rebecca Stephanie Iris van den Hoven van Genderen, XIV.6 Nicolaas van Genderen (ouders onder XIII.12), geboren Capelle a/d IJssel NL 21 januari 1890, zoon van Maarten van Genderen en Neeltje van der Kraan trouwt Capelle a/d IJsel 30 mei 1914 Baukje Buitenga, geboren Capelle a/d IJsel NL 1 december 1890, ouders Douwe Jans Buitenga en Catharina Maria van Merwe Uit dit huwelijk a. Geertje Hendrika van Genderen, b. Neeltje van Genderen, c. Maarten van Genderen, d. Douwe van Genderen, XIV.7 Teunis van Genderen (ouders onder XIII.13), geboren Rotterdam NL 29 december 1912, beroep scheepsbouw, zoon van Nicolaas van Genderen en Charlotta van Reeuwijk, trouwt Rotterdam 2 maart 1938 Geertruida Anna Maria Muus, geb. Rotterdam NL 12 juli 1914 * Digstb.Rdam Uit dit huwelijk a. Teunis van Genderen b. Nico van Genderen XIV.8 Leendert van Genderen (ouders onder XIII.13), geboren Rotterdam NL 11 maart 1915, overleden 12 mei 2005 zoon van Nicolaas van Genderen en Charlotta van Reeuwijk, trouwt Maria Pieternella den Breejen, geboren Hardinxveld-Giesendam NL overleden 29 mei 1991 dochter van Pieter den Breejen en Hilligje Vlot Uit dit huwelijk a. Charlotte van Genderen, geboren Schiedam NL 21 januari 1941 huwt Andries Jan van de Mussele, uit dit huwelijk 1.Marcel van de Mussele, b. Marijke van Genderen, huwt Junte Gangelof, zoon van Frank Junte Gangelof en Jente Niebeek uit dit huwelijk 1. Linda Gangelof, 2. Geo Gangelof, XIV.9 Dingeman van Genderen (ouders onder XIII.13), geboren Rotterdam NL 25 februari 1917, overleden Vlaardingen 3 augustus 1984, zoon van Nicolaas van Genderen en Charlotta van Reeuwijk, trouwt Jacoba Visscher, geboren den Dam NL 17 maart 1917, overleden Vlaardingen 4 november 2009, ouders Hendrik Visscher en Everdina Heidendaal * Grada Murray-van Zwieten ( AUST ) Uit dit huwelijk a. Everdina van Genderen, Trouwt (1) Dick de Koning Trouwt (2) Siem van Dorp Kinderen uit huwelijk (1) 1. Annemik de Koning, 2. Miranda de Koning, b. Nicolaas van Genderen, Trouwt (1) Els Braven Boer, Trouwt (2) Teresa NN Trouwt (3) Maggie NN Kinderen uit huwelijk (1) 1. Andre Bravenboer ( van Genderen) Kinderen uit huwelijk (2) 2. Donny Louis van Genderen, 3. Henny van Genderen, Kinderen uit huwelijk (3) 4. Mellisa van Genderen, 5. Melanie van Genderen, c. Elisabeth van Genderen, Trouwt (1) Michael Wilson Trouwt (2) Gerrit Peter de With Kinderen uit huwelijk (1) 1. Geboren als Dennis Wilson, laater door naamsverandering Dennis de With, 2. Natasja Louisa Wilson, Kinderen uit huwelijk (2) 3. Menno de With, d. Charles van Genderen, trouwt Liona Hegi Uit dit huwelijk 1. Roy van Genderen 2. Kevin van Genderen XIV.10 Wiggerina Hendrika van Genderen (ouders onder XIII.13), geboren Rotterdam NL 7 februari 1925, overleden Adeliad AUS 30 juni 2006, dochter van Nicolaas van Genderen en Charlotta van Reeuwijk, trouwt(1) Arie de Vroedt, trouwt(2) Tinus de Vries Uit het eerste huwelijk a. Charlotte de Vroedt, geb. / overl. Adeliad AUS. b. Aad de Vroedt Uit het tweede huwelijk c. Diny de Vroedt of de Vries, tr.(1) Per Johansen, tr. (2) Wil Maasdam XIV.11 Anna Jochiema Hendrica van Genderen (ouders onder XIII.13), geboren Rotterdam Nl 30 mei 1928, overleden 2016 dochter van Nicolaas van Genderen en Charlotta van Reeuwijk, trouwt AUS Arne Johanse Uit dit huwelijk a. Per Johanse b. Paul Erik Johanse XIV.12 Maarten van Genderen (ouders onder XIII.14), geboren Capelle a/d IJsel NL 13 januari 1900, beroep ( scheepswerf ) zoon van Arie van Genderen en ohanna Heijkoop trouwt Capelle a/d IJsel 2 april 1925 Alida van den Heerik, geb. Capellen a/d IJsel NL 9 oktober 1902 Uit dit huwelijk a. Johanna van Genderen, b. Wilhelmina van Genderen, c. Jannetje Lena van Genderen, XIV.13 Leendert Johannes van Genderen (ouders onder XIII.16), geboren Rotterdam NL 1907 15 december 1906, beroep vertegenwoordiger, zoon van Leendert Teunis van Genderen en Johanna Bruijn, trouwt Rotterdam 14 december 1927 Christina Maria Josephina Wilhelmina Conijn, geb. Rotterdam 26 mei 1906 * digstb.Rotterdam Uit dit huwelijk a. Leendert Johannes van Genderen, b. Cicilia Johanna van Genderen, XIV.14 Theodoor Johan van Genderen (ouders onder XIII.17), geboren Amsterdam NL 23 augustus 1893, gedoopt evangelis Luthers Amsterdam , overleden Deurne Bel / nr 109 14 maart 1966, begraven Deurne 17 maart 1966, zoon van Abraham van Genderen en Johanna Wilhelmina Jasper, trouwt Amsterdam (reg.3a folio 47) 14 maart 1917 Jacoba Wanner, geboren Amsterdam NL 15 februari 1897, gedoopt Geboorteakte Reg.N.2 ? Fol. 176 Amsterdam , overleden Deurne Bel ( nr 3207 akte Deurne no 410B) 15 oktober 1964, ouders Johan Christiaan Wanner en Johanna Binneman (( Johan Christiaan Wanner geb. Amsterdam 19 december 1863 diamantslijper zoon van Johannes Christiaan Wanner, timmerman geb. Amsterdam 8 februari 1830 overl. Utrecht 3 september 1905 geh. Amsterdam op 5 mei 1852 Jacoba Krefft geb. Amsterdam 8 augustus 1824 overl. Amsterdam 7 maart 1893)) tr. Amterdam 11 november 1886 Johanna Binneman geb. Amsterdam 15 februari 1866 overl. te Hilversum dochter van Gerrit Willem Binneman, leerkopersknecht geb. Amsterdam 2 maart 1823 overl. Amsterdam 16 augustus 1885 tr. Amsterdam 24 augustus 1853 Helena Petronella Horst, geb. Amsterdam 13 juli 1824 overl. Amsterdam 4 januari 1884 dochter van Jacobus Horst en Aafje De Wit,)) Theodoor Johan van Genderen en Jacoba Wanner, woonde in de Pieter Basstraat n 29 te Amsterdam anno 1917 dit gezin is uitgeweken naar Belgie in het jaar 1919 Dit volgens een document van het Provinciaal Bestuur van Noordholland 4de Afdeling Doc. N 60/3645, Haarlem 8 April 1919 * trouwboek + geb. attesten Amsterdam + militie papieren Uit dit huwelijk a. Theodoor Johan van Genderen, volgt XV.1 b. Johanna Wilhelmina van Genderen, geboren Amsterdam NL 10 maart 1919, overleden Edegem Bel 7 augustus 1920 c. Johan Wilhelm Christiaan van Genderen, volgt XV.2 d. Henri van Genderen, volgt XV.3 e. Paula Theodora van Genderen, volgt XV.4 f. Jaques van Genderen, geboren Berchem Bel 27 februari 1942, overleden Berchem 27 februari 1942, overleden na de geboorte *brief vroedvrouw L Goossens XIV.15 Abraham van Genderen (ouders onder XIII.18), geboren Amsterdam NL werkman-opperman 13 mei 1890, overleden Amsterdam 4 november 1970 begraven 6 november 1970, zoon van Pieter Mijlof van Genderen en Maria van der Heijden, trouwt Amsterdam akt.n,reg.5d,fol.24 27 juni 1923, gescheiden Amsterdam 22 mei 1946 Crina Schriek, geboren Haarlem NL 1 juni 1895, ouders Bastiaan Schriek en Maria Torenvliet Op 8 december 1909 uitgeschreven te Amsterdam met vermelding woonplaats Dusseldorf D terug in Amsterdam 23 oktober 1917woonde, Wagenaarstraat 85 III voor Amsterdam * gezinsk. GAA Uit dit huwelijk a. Johannes van Genderen, volgt XV.5 b. Pieter Mijlof van Genderen, geboren Amsterdam NL 25 november 1924, trouwt Maria ( Pastor ) Poster, geb. 30 mei 1928 overl. 20 januari 1989 c. Abraham van Genderen, geboren Amsterdam NL 2 maart 1935 XIV.16 Johannes van Genderen (ouders onder XIII.22), geboren Amsterdam NL Reg.n19-f17 18 oktober 1911, overleden Zaandam 22 mei 1996, natuurlijke ( buitenechtelijke ) zoon van Johanna Maria van Genderen, trouwt Amsterdam akt. Reg.25 Fol.15 1 juni 1939 Maria Hillegonda de Boer, geboren Amsterdam NL huisvrouw 13 oktober 1914, overleden Bakkum (Castricum) 28 juni 1987, ouders Jan Christiaan de Boer en Elisabet Hillegonda Westveen * familie van Genderen-Kuizinga Uit dit huwelijk a. Harry van Genderen, volgt XV.6 b. Johanna Hillegonda van Genderen, volgt XV.7 c. Jan Christiaan van Genderen, trouwt Linda Louise Kuizinga ouders Anno Grieko Kuizinga en Antje Agter XIV.17 Antonie Gerard Hendrik van Genderen (ouders onder XIII.23), geboren Amsterdam NL 3 november 1918, beroep Kon. Marechause later Rijkspolitie, zoon van Jan van Genderen en Cornelia Sia de Boer trouwt Amsterdam Jacoba Mina Cornelia Schrder, geboren Amsterdam NL 11 februari 1920, overleden Amsterdam november 1978 Uit dit huwelijk a. Antonie Gerard Hendrik Jan van Genderen, volgt XV.8 b. Jacoba Mina Cornelis Sia van Genderen, Uit dit huwelijk 1.Jacoba Mina Cornelis Sia trouwt Alexandre Matthieu Ancher Uit dit huwelijk a. Irene Ancher b. Vanessa Ancher XIV.18 Josephus Franciscus van Genderen (ouders onder XIII.27), ( lasser verhuizer winkelier ) geboren Amsterdam 11 maart 1907, overleden Nunspeet 25 oktober 1983 zoon van Willem Cornelis van Genderen en Hendrika Johanna van Gompel, trouwt Amsterdam 1 augustus 1934 Johanna Coenradia Erb, geboren Amsterdam NL ( filliaalhoudster ) 8 december 1910, overleden Nunspeet 29 juli 2004, ouders Christiaan Herb en Johanna Coenradia Croese * Cor Erb , deze tak verder uitgewerkt bij : http://www.cor-erbe.nl/ Uit dit huwelijk a. Willem Cornelis van Genderen, volgt XV.9 b. Johanna Josephina ( Joke ) van Genderen, volgt XV.10 c. Christiaan Johannes van Genderen, beroep Grafisch ontwerper, Art director, trouwt Allegonda Lamberta Maria van Deijzen, Uit dit huwlijk: 2 kinderen XIV.19 Teunis van Genderen (ouders onder XIII.29), geboren Sliedrecht NL 23 januari 1910, overleden 20 april 1996, zoon van Jan van Genderen en Maaike van den Berg trouwt (met de hanschoen) Sliedrecht / Tandjoeng Pandan Indoesi 4 november 1937 Maria Kooijman, geboren Sliedrecht NL 9 april 1914, overleden Sliedrecht 9 juni 1988, ouders Cornelis Kooijman en Ariana Vroege * DTB Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Jan Cornelis van Genderen, geboren Soekaboemo Indonesi XIV.20 Elizabeth van Genderen (ouders onder XIII.31), geboren Sliedrecht NL 24 juli 1909, dochter van Cornelis van Genderen en Aagje van de Polder trouwt Sliedrecht 8 juli 1930 Bastiaan de Groot, geboren overl. en begr. te Sliedrecht NL 11 juni 1909, overleden 3 september 1978, begraven 7 september 1978, ouders Jan de Groot en Maria Elizabeth van de Grijp Uit dit huwelijk a. Jan de Groot b. Cornelis de Groot XIV.21 Gerrit Roelof van Genderen (ouders onder XIII.37), beroep kapitein binnenvaart, geboren 14 januari 1931, zoon van Gijbert Gijs van Genderen en Johanna Tijssen trouwt Dordrecht 5 maart 1953 Maria Catharina van Eijsden, geboren 1934 overleden Dordrecht NL 24 mei 2016 begraven 30 mei 2016 * DordtCentraal dochter van Hendrikus Gerardus Arnoldus van Eijsden en Wilhelmina Schuitman Ik G.R.van Genderen geb. 14 januari 1931 heb van begin 1947 t/m maart 1947 bij Greet van Genderen geb. 5 juni 1906 ingewoond zij is in 1944 bevallen van een zoon Gijsbert, de verwekker hiervan is toen met stille trom vertrokken en zij heeft nooit meer iets van hem vernomen. Later kwam zij in aanraking met een man, waarmee zij getrouwd en is toen met hem en haar zoontje vertrokken, en geemigreed naar Australie vermoedelijk dat het deze is Geertruida Margaretha van Genderen is, dochter van Arie Gijsbert van Genderen en Willemijntje Gravendeel, of geb. Spijkenisse NL 5 januari 1905 of 6 oktober 1905 Bij de te vroege geboorte van de tweeling Johanna en Mieke gaat de vroedvrouw en de specialist dik in de fout de kinderen moesten in couveuse opgenomen worden en niet in een tijl met kranten. * Lucas van Heeren Uit dit huwelijk a. Gijsbert van Genderen, volgt XV.11 b. Gerrit Roelof van Genderen, volgt XV.12 c. Mieke van Genderen, tweeling d. Johanna Maria Catharina van Genderen, tweeling e. Johanna Maria van Genderen, volgt XV.13 f. Henriette Gerardina Arnolda van Genderen, volgt XV.14 XIV.22 Cornelis Hendrik van Genderen (ouders onder XIII.39), geboren Spijkenisse NL 30 augustus 1927, overleden 21 december 1986, zoon van Cornelis van Genderen en Trijntje Knegt trouwt 16 mei 1956 Adriaantje Pietertje Hoogenboom, geboren Spijkenisse NL 9 maart 1930, overleden Spijkenisse 4 december 1986, ouders Cees Aart Hoogenboom en Magdalena Mol Uit dit huwelijk a. Magdalena van Genderen, b. Cornelis Gijsbert van Genderen, c. Magdalena Lianne van Genderen, trouwt Marinus de Klerk zoon van Adriana Molendijk en Hendrik Jozef de Klerk, kinderen: 1. Lize Renee de Klerk, 2. Linde Michel de Klerk, 3. Lotte Denise de Klerk, XIV.23 Neeltje van Genderen (ouders onder XIII.39), dochter van Cornelis van Genderen en Trijntje Knegt trouwt 13 februari 1957 Pieter Mol, geboren 14 oktober 1924, overleden Spijkenisse 8 januari 2003, ouders Matthijs Mol en Trijntje Keijzerwaard Uit dit huwelijk a. Trijntje Mol, volgt XV.15 b. Matthijs Pieter Mol, XIV.24 Adriaan Abraham van Genderen (ouders onder XIII.39), zoon van Cornelis van Genderen en Trijntje Knegt trouwt 8 oktober 1958 Neeltje Biesheuvel, ouders Willem Biesheuvel en M. den Ouden Uit dit huwelijk a. Janette Erica van Genderen, trouwt Gijsbert Johannes Alofs, kinderen: 1. Martinus Hotze Alofs, partn. Anna Trijntje Elisabeth Nederveen, 2. Cornelia Esther Alofs, partn. Henk-Jan Fix, 3. Jasper Vincent Alofs, 4. Astrid Elsbeth Alofs, b. Catharina Therese van Genderen, trouwt NN Leentvaar kinderen: 1. Maurits Peter Leentvaar, 2. Antoinette Susan Leentvaar, 3. Roelant Michiel Leentvaar, c. Cornelis Adriaan van Genderen, volgt XV.16 d. Willem Meindert van Genderen, volgt XV.17 XIV.25 Arie van Genderen (ouders onder XIII.39), zoon van Cornelis van Genderen en Trijntje Knegt trouwt Spijkenisse 26 juni 1962 Pleuntje Jacoba Kweekel, ouders J. Kweekel en W. Aling Uit dit huwelijk a. Cornelis van Genderen, volgt XV.18 b. Mieke van Genderen, volgt XV.19 c. Johannes van Genderen, volgt XV.20 XIV.26 Gerrit Gerard van Genderen (ouders onder XIII.39), zoon van Cornelis van Genderen en Trijntje Knegt trouwt 4 juni 1963 Cornelia Berghout, dochter van Gerrit Berghout en Aartje van der Tak Uit dit huwelijk a. Arianne Cornelia van Genderen, volgt XV.21 b. Cornelis Gijsbert van Genderen, volgt XV.22 c. Gerrit Gerard van Genderen, XIV.27 Trijntje van Genderen (ouders onder XIII.39), geboren Spijkenisse NL 6 april 1939, dochter van Cornelis van Genderen en Trijntje Knegt trouwt 8 augustus 1961 Barend Herrewijnen, geboren Zuidland NL 13 mei 1938, overleden San Vicente de la Barquera ESP 30 mei 2005, ouders Abraham Pieter Herrewijnen en Pietertje Bevaart http://www.herrewijnenweb.nl Uit dit huwelijk a. Abraham Pieter Herrewijnen, trouwt Astrid Pauline de Ruijter, dochter van Paulus de Ruiter en Leny Marie Dorsman, kinderen: 1. Wessel Roan Herrewijnen, 2. Noa Robin Herrewijnwen, b. Trinetta Cornelia Herrewijnen, trouwt Frank Alexander Kweekel, zoon van Pieter Kweekel en Adrie van der Sluijs, kinderen: 1. Dimara Tiffany Kweekel, 2. Melinde Rianca Kweekel, 3. Niels Pieter Kweekel, c. Petronella Adriana Herrewijnen, tr. Jeroen Rijsdijk, zoon van Cor Rijsdijk en Klazina Hendrika Commijs, d. Cornelis Johannes Herrewijnen, trouwt Gerarda Dana Johanna Elisabeth Werners dochter van Wander Derks en Catharina Francina Hendrika van Oudheusden, kinderen: 1. Jan Floris Herrewijnen, 2. Tim Jurri Herrewijnen, XIV.28 Geertruida van Genderen (ouders onder XIII.39), dochter van Cornelis van Genderen en Trijntje Knegt trouwt Arnoud Gerard Engel Leendert van Ooijen zoon van Gerrit Engel van Ooijen en Engelina Groeneveld, Uit dit huwelijk a. Engelina Trijnie van Ooijen, trouwt Edwin Poot, zoon van Piet Poot en Annemari van Dantzig 1. Serena Tamara Poot, 2. Bryan Ruben Poot, b. Bianca Dorothea van Ooijen, c. Gerard Engel van Ooijen, XIV.29 Lenny ( Lijntje Jannetje ) van Genderen (ouders onder XIII.39), geboren Spijkenisse NL 20 juli 1944, dochter van Cornelis van Genderen en Trijntje Knegt trouwt 19 december 1968 Dick Prosper van der Veen, geboren Rotterdam NL 17 mei 1941, ouders Dirk van der Veen en Rosalina Felicita de Boever Uit dit huwelijk a. Francisca Catharina Rosalie van der Veen, trouwt Grosseto Alessandro Fioravanti zoon van Andrea Fioravanti en Loretta Mancini kinderen: 1. Thomas Fioravanti, 2. Carlo Fioravanti, 3. Valentina Fioravanti, b. Eric Michael van der Veen, partner: Eva Bernadette Brigitte Maria Mehmed Dapperen, dochter van Maria Hendrika Dapperen, kinderen: 1. Georgia Nathalie van der Veen, 2..Vienna Amber van der Veen, c. Alexander Paul van der Veen, partner: Maria Margarethe Elisabeth Kolnaar, dochter van Adrianus Hendrikus Johannes Kolnaar en Maria Theresa Gemma Smits, kinderen: 1. Birgin Alexander Adriaan van der Veen, 2. Finmar Tan Rickard van der Veen, XIV.30 Magdalena Wilhelmina van Genderen (ouders onder XIII.39), dochter van Cornelis van Genderen en Trijntje Knegt trouwt Matthijs van Marion, ouders Matthijs Pieter van Marion en Hiltje Mol Uit dit huwelijk a. Reinard Martijn van Marion, volgt XV.23 b. Trijntje Cornelia van Marion, volgt XV.24 c. Trijntje Cornelia van Marion, d. Hilbert Christiaan van Marion, XIV.31 Gijsbert van Genderen (ouders onder XIII.40) trouwt, gescheiden Neeltje Versteeg, ouders Pieter Versteeg en Aartje Kabbedijk *Nico van Dinther Uit dit huwelijk a. Krijntje Jansje van Genderen, volgt XV.25 b. Petra Marianne van Genderen, XIV.32 Arie Cornelis Gijsbert ( Aad ) van Genderen (ouders onder XIII.41), zoon van Arie Gijsbert van Genderen en Cornelia Hendrika Krijgsman, trouwt Elisabeth Anthonia van der Hagen, ouders Isaac Josepus van der Hagen en Jacoba Johanna van Arenthals (( dochter van Isaac Josephus van der Hagen geb. Hulst NL 29 juli 1916, overl. Terneuzen 20 juli 1994, begr.Kloosterzande 24 juli 1994 tr. Kloosterzande januari 1939 Jacoba Johanna van Arenthals geb. Hontenisse NL 18 januari 1914, overl. Terneuzen 10 september 1992, begr. Kloosterzande 14 september 1992 )) * fam. van Genderen-van der Hagen. Uit dit huwelijk a. Marc Jacco van Genderen, volgt XV.26 b. Frank Robert van Genderen, volgt XV.27 XIV.33 Arie van Genderen (ouders onder XIII.44), geboren Sliedrecht NL 5 september 1897, begraven Sliedrecht, 68 j. 5 februari 1966, zoon van Aart van Genderen en Marigje Bakker trouwt Sliedrecht 14 februari 1920 Philippina Teuntje Groenewegen, geboren Sliedrecht NL 21 oktober 1897, overleden 23 mei 1940, begraven Sliedrecht, 42 j. 27 mei 1940, ouders Huibert Groenewegen ( arbeider ) en Jozina van Kekens *Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Aart van Genderen, volgt XV.28 b. Jozina van Genderen, volgt XV.29 XIV.34 Willem van Genderen (ouders onder XIII.44), arbeider op scheepswerf, geboren Sliedrecht NL 11 oktober 1898, overleden 20 oktober 1975, begraven Sliedrecht, 77 j. , zoon van Aart van Genderen en Marigje Bakker trouwt Sliedrecht 11 november 1922 Aagje van den Herik, geboren Sliedrecht NL 18 februari 1900, overleden 16 april 1986, begraven Sliedrecht, 86 j. 19 april 1986, ouders Pleunis van den Herik ( arbeider ) en Grietje de Koning *Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Grietje van Genderen, geboren Sliedrecht NL 9 april 1923, trouwt Sliedrecht 1 oktober 1946 K.Kersbergen geb. ca. 1916 b. Aart van Genderen, geboren Sliedrecht NL 29 april 1924, overleden 11 april 1981, trouwt Sliedrecht 3 februari 1954 M.J.Kraaijeveld geb. ca. 1929 c. Pleunis van Genderen, geb. Sliedrecht NL 27 oktober 1925 XIV.35 Arie van Genderen (ouders onder XIII.45), geboren Sliedrecht NL 20 mei 1903 of 1905, overleden Hardinxveld 5 maart 1936, akt.n12 zoon van Harber van Genderen en Cornelia Bot, trouwt IJselmonde 11 december 1930 Elisabeth van der Pol, geboren Papendrecht NL 1 januari 1909 begraven Hardinxsveld - Giesendam 18 juni 2001 ouders Corstiaan van der Pol en Maaike van Loon, volgt A * Hist.Ver.Sliedrecht + Cors Hofman Uit dit huwelijk a. Corstiana ( Corrie ) van Genderen, geboren Sliedrecht NL 24 september 1931 overleden Hardinxveld 5 maart 2015 begraven Giessendam 10 maart 2015 Begr. pl. Tindweg te Boven Hardinxveld trouwt Hardinxveld 8 februari 1952 Pieter Cornelis ( Piet ) Swets, geboren / overleden Hardinxveld NL 20 september 1928 / 2 september 1999 Begraven Tindweg te Boven Hardinxveld. 6 september 1999 Begraafplaatsnr.60 Zerk id-nummer28431(Plaats)aanduidingT-044 zoon van Pieter Swets en Adriana Kampsteeg, Uit dit huwelijk a. Adriana ( Anja ) Swets, huwt Arie van der Linden b. Elizabeth ( Els ) Swets, huwt Cees t Lam c. Corstiana ( Cora ) Swets, huwt Cor de Jong b. Cornelia ( Nellie ) van Genderen, geboren Hardinxveld NL 28 december 1932 huwt Hardinxveld 19 juni 1953 Arie van de Herik, geboren / overleden Sliedrecht NL 22 mei 1928 / 23 juni 1991 uit dit huwelijk a. Adriane Paulina van den Herik, b. Belinda Joplanda van den Herik, ((( A. Corstiaan van der Pol, ( scheepsklinker ) geboren Papendrecht NL 17 maart 1881, overleden Papendrecht 14 juni 1911 trouwt Papendrecht 13 juli 1905 Maaike van Loon geb. Papendrecht NL 6 november 1885 overl. Rotterdam 7 februari 1960 dochter van Jan van Loon en Elisabeth Meijden kinderen van Corstiaan en Maaike 1. Pleuntje van der Pol, volgt B 2. Elisabeth van der Pol, huwt (1) Arie van Genderen, zie boven Na het overlijden van Arie van Genderen huwt zij huwt (2) Hardinxveld 11 maart 1939 Bertus van Heumen, geboren akt.n125 Gorinchem NL 19 april 1901 zoon van Laurens van Heumen en Dirkje de Vries kinderen uit huwelijk (2) van Elisabeth en Bertus van Heumen, a. Johanna van Heumen, huwt Marinus van de Stelt b. Leendert van Heumen, huwt Marigje Kros c. Dirkje van Heumen, huwt Adrianus van Leeuwen 3. Nelis van der Pol, geb. / overl. Papenderecht NL 1908, 28 januari 1908 4. Nelis van der Pol, geb. / overl. Papendrecht NL 1911, 30 juli 1911 B. Pleunje van der Pol geb. 9 november 1905 in Hardinxsveld NL overl. te Waalwijk tr. (1) Papendrecht 21 december 1926 Joost de Bruijn (bankwerker stucadoor) zoon van Pieter de Bruijn en Cornelia Timmer, hij is geb. 4 april 1903 in Dordrecht NL en overl. 24 augustus 1928 in Dordrecht tr. (2) IJselmonde 19 september 1930 Hendrik Hofman, zoon van Willem Hofman en Hendrina van IJeren hij is geb. 2 februari 1904 in Rotterdam NL kinderen huwl. (1) a. Cornelia de Bruijn, geb. Papendrecht NL 24 november 1927 kinderen huwl. (2) b. Hendrina Hofman, c. Cors Hofman,))) XIV.36 Ida Maria van Genderen (ouders onder XIII.45), geboren Sliedrecht NL 12 februari 1907, overleden Leiden 21 november 1967, dochter van Harber van Genderen en Cornelia Bot trouwt Gorinchem 8 augustus 1936 Adrianus van der Meijden, geboren Brakel NL 1 januari 1902, overleden Haarlem 5 november 1967 * CBG met dank aan Jo van der Meijden Uit dit huwelijk a. Harber van der Meijden, XIV.37 Jan van Genderen (ouders onder XIII.49), geboren Sliedrecht NL 11 december 1909, overleden 3 juni 1998, zoon van Marinus van Genderen en Lena Eijkelenboom trouwt(1) Sliedrecht 14 mei 1935 Maaike Vonk, geboren Sliedrecht NL 23 december 1912, overleden Sliedrecht 15 november 1981, ouders Jan Vonk en Teuntje van der Vlies, trouwt(2) Sliedrecht 4 december 1982 Kriena van Asperen geb. overl. Sliedrecht NL, 23 december 1905 / 15 november 1989 *Rien van Genderen Uit het eerste huwelijk a. Lena van Genderen, rouwt Arie Leendert van den Herik b. Jan van Genderen, trouwt Cora Lena de Bruin c. ( Rien ) Marinus van Genderen , volgt XV.30 XIV. 38 Hendrika van Genderen (ouders onder XIII.49), geboren Sliedrecht NL 13 mei 1913, overleden Sliedrecht, 89 j. 11 september 2002, dochter van Marinus van Genderen en Lena Eijkelenboom trouwt Sliedrecht 11 augustus 1934 Jan Vlot, geboren Sliedrecht NL 30 juli 1910, overleden Sliedrecht, 84 j. 20 oktober 1994, ouders Willem Vlot ( schippersknecht ) en Anna Adriana Verwaard Uit dit huwelijk a. Anna Vlot XIV. 39 Willemina van Genderen (ouders onder XIII.49), geboren Sliedrecht NL 30 augustus 1920, overleden Sliedrecht 9 augustus 2013, dochter van Marinus van Genderen en Lena Eijkelenboom trouwt Sliedrecht 23 mei 1942 Arie de Snoo, overleden 24 oktober 1997 Uit dit huwelijk a. Marina de Snoo, XIV.40 Lena Pietertje van Genderen (ouders onder XIII.52), geboren Sliedrecht NL 16 december 1909, overleden Sliedrecht, 80j. 10 april 1990, dochter van Harber van Genderen en Maria Bakker, trouwt Sliedrecht 9 oktober 1934 Leendert de Keizer, geboren Sliedrecht 4 september 1908, overleden Sliedrecht, 95j. 5 juli 2004, ouders Arie de Keizer en Johanna Vos * http://www.stamboom-keijzer.nl Uit dit huwelijk a. Arie de Keizer, volgt XV.31 b. Herber de Keizer, volgt XV.32 c. Johannes Martinus de Keizer, volgt XV.33 XIV.41 Ebbina Hendrika Pieternella van Genderen (ouders onder XIII.54), geboren Sliedrecht NL 22 november 1903, begraven Sliedrecht, 88j. 15 oktober 1992, dochter van Herber van Genderen en Neeltje Kop, trouwt Sliedrecht 25 juni 1927 Lieza Lakerveld, geboren Sliedrecht NL 24 juli 1903, begraven Sliedrecht, 74j. 25 oktober 1977, ouders Bastiaan Lakerveld ( arbeider ) en Johanna de Jager * WiWaWi Uit dit huwelijk a. levenloos geb. dochter NN Lakerveld XIV.42 Jacob Arie van Genderen (ouders onder XIII.54), geboren en begr. te Sliedrecht NL 26 maart 1911, begraven 9 juli 1982, zoon van Herber van Genderen en Neeltje Kop, trouwt Sliedrecht 9 mei 1936 Annigje Cornelia de Waard, geboren 5 november 1911, overleden 21 oktober 1980, begraven Sliedrecht * fam.van der Valk-van Genderen + Genialogie Alblasserwaard Uit dit huwelijk a. Pietje van Genderen, huwt K. Huisman b. Anne Noute van Genderen, volgt XV.34 XIV.43 Hendrik van Genderen (ouders onder XIII.57), geboren Sliedrecht NL 27 oktober 1916, overleden Werkendam 18 november 1951, zoon van Klaas van Genderen en Bastiaantje Hartog huwt (1) Hardinxveld 5 februari 1938 Hendrika van Oort, geboren Tiel NL 12 februari 1919 overleden Hardinxveld 28 januari 1945 dochter van Hendricus van Oort en Gerritje van Asch trouwt (2) 20 februari 1946 Eva Johanna Paans, geboren Werkendam NL 23 juli 1923, overleden 12 september 1983, ouders Marcelis Aart Paans en Francina Wilhelmina Hakkers Eva Johanna Paans huwt (2) met Herber van Genderen De broer van Hendrik van Genderen * Online begraafplaatsen + Bastiaantje Francina Wilhelmina van Genderen Weet niet of er kinderen zijn uit het eerste huwelijk Uit huwelijk (2) a. Bastiaantje Francina Wilhelmina van Genderen, trouwt Cornelis Marcelis Leendert Dalm, uit dit huwlijk 14 kinderen b Marcella Aartje van Genderen XIV.44 Adriaan Jacob van Genderen (ouders onder XIII.60), geboren Sliedrecht NL 24 november 1910, overleden 19 januari 1985, zoon van Bastiaan van Genderen en Adriana Bot, trouwt Sliedrecht 20 november 1937 Cornelia (Cor) Veth, geboren Sliedrecht NL 11 juli 1913, overleden en begr. Sliedrecht 62j., 6 februari 1976, begraven 11 februari 1976, ouders Gerrit Cornelis Veth en Teuntje Spruijt *Fam Veth Uit dit huwelijk a. Bastiaan van Genderen, volgt XV.35 XIV.45 Adriana van Genderen (ouders onder XIII.60), geboren Sliedrecht NL 3 juni 1915, overleden Sliedrecht, 84 j. 4 oktober 2004, dochter van Bastiaan van Genderen en Adriana Bot trouwt Sliedrecht 23 oktober 1937 Pieter Bakker, ( bakschipper ) geboren Sliedrecht NL, 5 januari 1915, overleden Sliedrecht, 5 februari 1976 : 61 j. ouders Arie Bakker ( bakschipper ) en Annigje Hartog woonde Middenstraat 48 / Jan Steenstraat 44 Uit dit huwelijk a. Annigje Bakker, XIV.46 Jantje van Genderen (ouders onder XIII.63), geboren Sliedrecht NL 29 april 1917, overleden Sliedrecht, 83 j. 18 september 2000, dochter van Teunis van Genderen en Dirkje Maria van der Wal, trouwt Sliedrecht 11 oktober 1941 Adriaan Gelderblom, geboren Sliedrecht NL 9 juni 1916, overleden en begr.Sliedrecht, 70 j. 2 oktober 1986, begraven 7 oktober 1986, ouders Klaas Gelderblom en Cornelia Stuij Uit dit huwelijk a. levenloosgeb. Gelderblom, XIV.47 Cornelis Willem van Genderen (ouders onder XIII.63), geboren Sliedrecht NL 12 januari 1924, zoon van Teunis van Genderen en Dirkje Maria van der Wal, trouwt Sliedrecht 18 december 1951 Alida Margareta de Waard, geboren Hendrik Ido Abacht NL 11 juni 1957, ouders Pieter de Waard en Huibertje van der Wilt * Hist.Ver.Sliedrecht NL + Fam.Koudstaal-van Genderen Uit dit huwelijk a. Huibertus Teunis van Genderen, trouwt Gerda Hoogen Doorn b. Dicky van Genderen , volgt XV.36 XIV.48 Anna Hendrika Dirkje van Genderen (ouders onder XIII.63), geboren en overl., Sliedrecht NL 7 juli 1928, overleden 19 april 1996, dochter van Teunis van Genderen en Dirkje Maria van der Wal, trouwt Sliedrecht 8 juli 1949 , gescheiden Sliedrecht 1 oktober 1986 Leendert Mostert, geboren Sliedrecht NL 29 oktober 1927, overleden Gorinchem 27 februari 2001, ouders Leendert Mostert en Emmigje de Bruin Uit dit huwelijk a. Dirkje Mostert b. Leendert Mostert XIV.49 Klara Cornelia van Genderen (ouders onder XIII.70), geboren Sliedrecht NL 2 augustus 1923, dochter van Bastiaan van Genderen en Maria de Jager trouwt 23 september 1953 Pieter Erkelens, ( lasser ) geboren Sliedrecht NL 16 februari 1917, overleden Rotterdam 17 december 1982, begraven Sliedrecht 22 december 1982, ouders Cornelis Marinus Erkelens en Magdalena 't Jong *Frans de Wit Uit dit huwelijk a. Maria Erkelens, trouwt Eelke de Jong, zoon van Sytse de Jong en Syke Snoek b. Petra Magdalena Erkelns, trouwt Martinus Visser, zoon van Martinus Visser en Maria Brandwijk.(Electronicus) XIV.50 Adrianus van Genderen (ouders onder XIII.70), geboren Sliedrecht NL 20 september 1924, zoon van Bastiaan van Genderen en Maria de Jager trouwt Sliedrecht 3 februari 1954 Helena Johanna Kraaijeveld, geb. Sliedrecht NL 16 juni 1928 Uit dit huwelijk a. Bastiaan Jan van Genderen, b. Adrianus Dirk van Genderen, XIV.51 Jan Cornelis van Genderen (ouders onder XIII.70), zoon van Bastiaan van Genderen en Maria de Jager trouwt Sliedrecht 1 augustus 1956 Corrie van de Waal, geboren 2 mei 1932 Uit dit huwelijk a. Bastiaan van Genderen, volgt XV.37 b. Cornelia van Genderen, volgt XV.38 XIV.52 Bastiaan Teunis van Genderen (ouders onder XIII.71), zoon van Bastiaan van Genderen en Ariaantje Wor, trouwt Elizabeth Broekhuizen, ouders Gijsbert Broekhuizen ( schippersknecht ) en Maaike van der Vlies *Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Maaike Adriana van Genderen, XIV.53 Jacoba Magdalena van Genderen (ouders onder XIII.71), dochter van Bastiaan van Genderen en Ariaantje Wor, trouwt Wouter van Rees, ouders Cornelis Marinus van Rees en Agatha Burgers Uit dit huwelijk a. Ageetha van Rees, tr. (1) Ronald Kraaijeveld. tr. (2) Antoine Dons. b. Jolanda van Rees, tr. Bastiaan Cornelis Snel. XIV.54 Hans van Genderen (ouders onder XIII.73), zoon van Bastiaan van Genderen en Rebekka Bot, trouwt Grietje (Greet) Blijenberg dochter van Marinus Willem (Riens) Blijenberg en Aagje Sluimer. het huwelijk is ontbonden * Histv.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Rebecca van Genderen, trouwt Boris Tonies, uit dit huwelijk 1. Lucas Tonies, 2. Jasmijn Tonies, 3. Samuel Tonies, 4. Felix Tonies, b. Bastiaan van Genderen, XIV.55 John van Genderen (ouders onder XIII.73), zoon van Bastiaan van Genderen en Rebekka Bot, trouwt Magriet Zweers, ouders Jan Frederik Zweers en Hendrikje Kampman Uit dit huwelijk a. Martha van Genderen, relatie Koen Teeuwen, b. Frederik van Genderen, relatie Taly Su, c. Ruben van Genderen, XIV.56 Pieter Kornelis van Genderen (ouders onder XIII.74), zoon van Leendert van Genderen en Arnolda de Jager. trouwt Trijntje Johanna Lommers, ouders Cornelis Lommers, geb. 16 mei 1910 overl. Sliedrecht 26 januari 1987 en Johanna Hofwegen, geb. 11 januari 1911 overl. 29 mei 1999 * familie documenten van Genderen-de Jager, Uit dit huwelijk a. Arnolda Joanna van Genderen, volgt XV.39 b. Simone van Genderen, c. Hjalmar Rogier Michel van Genderen, volgt XV.40 d. Johanna Corinne van Genderen, volgt XV.41 e. Leandra Arnolda van Genderen, volgt XV.42 XIV.57 Leendert Arnoldus van Genderen (ouders onder XIII.74), zoon van Leendert van Genderen en Arnolda de Jager. trouwt(1) en echtgescheiden van Wilma Margaretha van der Kam, ouders C.J. van der Kam en J.C. Rotte, trouwt(2) Ria van der Kils, Na de echtscheiding met Leendert Arnoldus van Genderen hertrouwd Wilma Margaretha van der Kam met W.G. Hoenderdos ( overleden ) Uit het eerste huwelijk a. Margaretha Johanna van Genderen, relatie Mark Michiel van Rijn, b. Charlotte Julia Henritte van Genderen, relatie Rami ( Rahamin ) Asper Charlotte Julia Henritte Hoenderdos-van Genderen zoon van Solomon Asper, geboren in Spanje in 1923 overleden Jerusalem, Israel 2011 en Esther Asper nee Benabou, geboren Algerije 1926 overleden Jerusalem, Israel 2009 De familie is toendertijds zonder toestemming van Marokko naar Israel geemigreerd, en ze hebben al hun bezittingen achter moeten laten, inclusief belangerijke papieren. uit dez relatie 1. Adam William Asper, 2. Louise Karin Asper, 3. Thomas Aviv Asper, 4. Stefan Eitan Asper, XIV.58 Keith van Genderen (ouders onder XIII.75), zoon van Teunis van Genderen en Annita Hoolboom trouwt Ann NN Uit dit huwelijk a. Lisa van Genderen, b. Mark van Genderen, c. Angela van Genderen, XIV.59 Johannes van Genderen (ouders onder XIII.78), zoon van Bastiaan van Genderen en Teuntje van der Vlies trouwt Sijgje Hartog, Uit dit huwelijk a. Bastiaan van Genderen, volgt XV.43 b. Hintje Hendrikje (Henny) van Genderen, volgt XV.44 XV.1 Theodoor Johan van Genderen (ouders onder XIV.14), (huisschilder) zoon van Theodoor Johan van Genderen en Jacoba Wanner, geboren Amsterdam NL 30 april 1917, overleden Benidorm SP 14 maart 1997 asverspr. Ekeren B 29 maart 1997, gecremeerd Antwerpen 28 maart 1997 trouwt Antwerpen 14 maart 1944 Gabrielle Josephine Torfs, geboren Lier Bel nr akte110, 20 februari 1921, gedoopt Lier 27 februari 1921 ouders Josephus Philippus Torfs en Philomena Vertommen (( Josephus Philippus Torfs geb. Lier Bel. 1 aril 1883 overl. te Menneville Frankrijk op 22 mei 1940 zoon van Johannes Bapista Torfs en van Maria Josepha Van Oosterwijck tr. te Lier op 19 september1905 Philomena Vertommen, geb. Lier Bel. 28 mei 1879( Boek N 22-35 Blad 8/-98 Akte Nr 133 ) overl. Lier akte Nr 184, 7 april 1966, dochter van Ludovicus Vertommen en van Maria Theresia Vertommen)) * trouwboek ouders + Rijksarch.Antwerpen Uit dit huwelijk a. Paul Jozef Johan van Genderen, volgt XVI.1 XV.2 Johan Wilhelm Christiaan van Genderen (ouders onder XIV.14), geboren Edegem Bel / reg.1921 nr 54 9 juni 1921, overleden Deurne 11 november 1990, begraven Deurne 15 november 1990, (verkoopsdirecteur Alusuisse), zoon van Theodoor Johan van Genderen en Jacoba Wanner trouwt Ukkel 27 april 1946 Elfriede Klara Teichmann, geboren Colditz D 7 december 1924 overleden Deurne 7 december 1017 begraven Deurne 16 januari 2017 ouders Max Frans Louis Leander Teichmann en Elly Johanna Helbig *trouwboek ouders Uit dit huwelijk a. Kristine van Genderen, volgt XVI.2 b. Betty van Genderen, (Dokter Chirurg) c. Roxane van Genderen, XV.3 Henri van Genderen (ouders onder XIV.14), (huisschilder), zoon van Theodoor Johan van Genderen en Jacoba Wanner geboren Edegem Bel / reg.1923 nr 39 28 april 1923, overleden Deurne trouwt 17 juli 1954 Hendrika Christina Kerkhoff, geboren Deurne Bel geb. akte 353 11 oktober 1925, overleden Deurne 27 juni 2012, begraven Deurne ( Ruggeveld ) 3 juli 2012, ouders Jan Ambrosius Kerkhoff en Femmina Hillegonda Abbo (( Jan Ambrosius Kerkhoff diamantbewerker,geb. Amsterdam NL 13 januari 1897 zoon van Jan Abrosius Kerkhoff ( diamantslijper) en Cristina Geertruida Moederzoon tr. Amsterdam 29 januari 1920 Femmina Hillegonda Abbo geb. Purmerend NL 24 november1897 aan de Nieuwstraat Wijk B no.150 om 15:30 uur. aktenr. 1897-138 dochter van Egbert Abbo geb. ca.1873 ( glazuurder ) en Hendrikje Visser )) * SA.Waterland-Purmerend + W. Wijsman ) * Trouwboek ouders Uit dit huwelijk a. Henk van Genderen, b. Hans van Genderen, volgt XVI.3 XV.4 Paula Theodora van Genderen (ouders onder XIV.14) dochter van Theodoor Johan van Genderen en Jacoba Wanner trouwt(1) 31 mei 1958 , gescheiden 9 maart 1964 Wessel Deen, Binnenvaart Schipper geboren Amsterdam NL 18 maart 1935, vader Derk Deen, trouwt(2) 11 januari 1965 , gescheiden 20 februari 1975 Louis Lauwereijssens, geboren Bel 18 februari 1932, trouwt(3) 30 september 1977 Frans De Decker, geboren Antwerpen Bel 9 februari 1926, overleden Merksem 28 april 1995, begraven Sint Lenaarts 4 mei 1995, gecremeerd Turnhout, ouders De Decker en Van Sebroeck Uit het eerste huwelijk a. Alexander Deen, volgt XVI.4 b. Sonja Deen, volgt XVI.5 Uit het tweede huwelijk c. Sally Lauwereijsses, volgt XVI.6 XV.5 Johannes van Genderen (ouders onder XIV.15), zoon van Abraham van Genderen en Crina Schriek, trouwt Elisabet Kuijpers gezinsk.GAA + fam.Schijver-van Genderen Uit dit huwelijk a. Crina van Genderen, b. Dirk Johannes van Genderen, volgt XVI.7 c. Elisabeth van Genderen, d. Wilhelmina van Genderen, tr. Theo Schrijver. XV.6 Harry van Genderen (ouders onder XIV.16), zoon van Johannes van Genderen en Maria Hillegonda de Boer trouwt Marie Mok, ouders Levie Mok en Wilhelmina Irma Lutz Uit dit huwelijk a. Harold van Genderen, volgt XVI.8 b. Raymond Marcel van Genderen, volgt XVI.9 XV.7 Johanna Hillegonda van Genderen (ouders onder XIV.16), dochter van Johannes van Genderen en Maria Hillegonda de Boer trouwt Wilhelmus Johannes Cornelis Hoet, ouders Johannes Wilhelmus Cornelis Hoet en Alida Christina van der Hoek Uit dit huwelijk a. Ronald Hoet, b. Bastiaan Hoet, XV.8 Antonie Gerard Hendrik Jan van Genderen (ouders onder XIV.17) beroep Electro Technicus later Project manager automatisering, zoon van Antonie Gerard Hendrik van Genderen en Jacoba Mina Cornelia Schrder, trouwt Aartje Helena Pieterse, Uit dit huwelijk a. Arjan van Genderen, volgt XVI.10 XV.9 Willem Cornelis van Genderen (ouders onder XIV.18), zoon van Josephus Franciscus van Genderen en Johanna Coenradia Erb, * Cor Erb : http://www.cor-erbe.nl/ + Genlias trouwt (1) Jopie van Doorn, trouwt (2) Els Kelvink, Uit dit huwelijk a. Rob van Genderen, XV.10 Johanna Josephina ( Joke ) van Genderen (ouders onder XIV.18), dochter van Josephus Franciscus van Genderen en Johanna Coenradia Erb, trouwt Steven Vos, ( kelner ) ouders Steven Vos en Jannetje Dekker * Eddy Vos + Cor Erb de tak Vos verder uitgewerkt bij http://www.xs4all.nl/~vosm/index.html Uit dit huwelijk a. Eddy Eduard Vos, b. Remco Vos, partner Bernice Zwijnenburg, uit dezez relatie 1. Inky Vos, 2. Jan Vos, XV.11 Gijsbert van Genderen (ouders onder XIV.21), zoon van Gerrit Roelof van Genderen en Maria Catharina van Eijsden trouwt Maria van Liempd Uit dit huwelijk a. Cyntia van Genderen, b. Leon van Genderen, XV.12 Gerrit Roelof van Genderen (ouders onder XIV.21), zoon van Gerrit Roelof van Genderen en Maria Catharina van Eijsden trouwt Marianne Hardenbol Uit dit huwelijk a. Nick van Genderen, b. Tessa Kayleigh van Genderen, XV.13 Johanna Maria van Genderen (ouders onder XIV.21), dochter van Gerrit Roelof van Genderen en Maria Catharina van Eijsden trouwt Ad van Schaardenburg Uit dit huwelijk a. Kevin van Schaardenburg XV.14 Henriette Gerardina Arnolda van Genderen (ouders onder XIV.21), dochter van Gerrit Roelof van Genderen en Maria Catharina van Eijsden trouwt Pim Philippo Uit dit huwelijk a. Liana Philippo, b. Deena Philippo, XV.15 Trijntje Mol (ouders onder XIV.23), dochter van Pieter Mol en Neeltje van Genderen trouwt Johannes Hoogvliet, Uit dit huwelijk a. Neeltje Jorina Annemieke Hoogvliet, b. Frederik Pieter Martijn Hoogvliet, XV.16 Cornelis Adriaan van Genderen (ouders onder XIV.24), zoon van Adriaan Abraham van Genderen en Neeltje Biesheuvel, trouwt Johanna Simonette Landman, ouders Jan Landman en Krijnje Jongejan, * Fam. van Genderen-Landman Uit dit huwelijk a. Lisette Cyrina van Genderen, b. Simon Adriaan van Genderen, XV.17 Willem Meindert van Genderen (ouders onder XIV.24), zoon van Adriaan Abraham van Genderen en Neeltje Biesheuvel, trouwt Maria Dina Maljaars, Uit dit huwelijk a. Amber Isabelle van Genderen, b. Rebecca Lara van Genderen, c. Maria Elenorah van Genderen, XV.18 Cornelis van Genderen (ouders onder XIV.25) zoon van Arie van Genderen en Pleuntje Jacoba Kweekel, trouwt Jaenette Steggink, ouders Hennie Steggink en Annie Lenfrink Uit dit huwelijk a. Ivar van Genderen, b. Anouk van Genderen, XV.19 Mieke van Genderen (ouders onder XIV.25) dochter van Arie van Genderen en Pleuntje Jacoba Kweekel, trouwt Guus Ouwenhand, ouders Maarten Ouwenhand en Aafke Pool Uit dit huwelijk a. Mark Reinier Ouwenhand, b. Stijn Thomas Ouwenhand, XV.20 Johannes van Genderen (ouders onder XIV.25), zoon van Arie van Genderen en Pleuntje Jacoba Kweekel, trouwt Marieke Mol, ouders Cornelis Dirk Mol en Pieterje van de Slot Uit dit huwelijk a. Lesly Cornelis van Genderen, b. Dion Xander van Genderen, XV.2 Arianne Cornelia van Genderen (ouders onder XIV.26), ( kraamverzorgster ) dochter van Gerrit Gerard van Genderen en Cornelia Berghout, trouwt(1) gescheiden Jan Brand, relatie(2) partner: Michael Kinkel, Uit het eerste huwelijk a. Robberd Brand, b. Saskia Brand, Uit de tweede relatie c. Shawnee Kichai Kinkel, XV.22 Cornelis Gijsbert van Genderen (ouders onder XIV.26), ( bakker ) zoon van Gerrit Gerard van Genderen en Cornelia Berghout, trouwt(1) Marianne van Heuven, trouwt(2) Monique Vermaat, Uit het tweede huwelijk a. Jelena Aimee van Genderen, XV.23 Reinard Martijn van Marion (ouders onder XIV.30), zoon van Matthijs van Marion en Magdalena Wilhelmina van Genderen trouwt NN Uit dit huwelijk a. Tom van Marion, b. Giel van Marion, XV.24 Trijntje Cornelia van Marion (ouders onder XIV.30), dochter van Matthijs van Marion en Magdalena Wilhelmina van Genderen trouwt NN van Twist Uit dit huwelijk a. Daan van Twist, b. Luke van Twist, XV.25 Krijntje Jansje van Genderen (ouders onder XIV.31), dochter van Gijsbert van Genderen en Neeltje Versteeg trouwt Johannes Nicolaus Arie van Dinther, ouders Nicolaus Leonardus van Dinther en Neeltje Smaling * Nico van Dinther : deze tak van fam van Dinther verder uitgewerkt bij: http://www.nicovandinther.nl/ Uit dit huwelijk a. Johannes Nicolaus van Dinther, b. Anne Neeltje van Dinther, c. Sara Geertje van Dinther, XV.26 Marc Jacco van Genderen (ouders onder XIV.32), zoon van Arie Cornelis Gijsbert ( Aad ) van Genderen en Elisabeth Anthonia van der Hagen, trouwt Margaretha Hendrina Linnenbank, ouders Arnoldus Martinus Linnenbank en Jacomina Antonia Petronella Snijders * Arnold Linnenbank Uit dit huwelijk a. Tim Robin van Genderen, b. Dennis Danil van Genderen, XV.27 Frank Robert van Genderen (ouders onder XIV.32), zoon van Arie Cornelis Gijsbert ( Aad ) van Genderen en Elisabeth Anthonia van der Hagen, relatie Wendy de Haan, Uit deze relatie a. Bregje Lize van Genderen, b. Hidde Mathijs van Genderen, XV.28 Aart van Genderen (ouders onder XIV.33), geboren Sliedrecht NL 27 juni 1920, begraven Sliedrecht, 71 j. 15 augustus 1991, zoon van Arie van Genderen en Philippina Teuntje Groenewegen trouwt Herberdina Bakker geb.Sliedrecht NL 16 juli 1922 *Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Johannis van Genderen, volgt XVI.11 XV.29 Jozina van Genderen (ouders onder XIV.33), geboren Sliedrecht NL 25 januari 1925, overleden Dordrecht 4 juli 1996, dochter van Arie van Genderen en Philippina Teuntje Groenewegen trouwt Giessendam 27 januari 1945 Jacob Verschoor, geb. Giessendam NL 3 november 1913 * Ad Verschoor Uit dit huwelijk a. Phileppina Teuntje Verschoor, tr. Hermanus Hendrikus Heijne. b. Jan Cornelis Verschoor, tr. Neeltje van den Ouden. XV.30 ( Rien ) Marinus van Genderen (ouders onder XIV.37) zoon van Jan van Genderen en Maaike Vonk, trouwt Neeltje Jacoba Cornelia Kraaijeveld, ouders Huibert Kraaijeveld en Neeltje de Bruin Uit dit huwelijk a. Erik-Jan van Genderen, volgt XVI.12 b. Petra Nely van Genderen, trouwt Jan Kraaijeveld XV.31 Arie de Keizer (ouders onder XIV.40), zoon van Leendert de Keizer en Lena Pietertje van Genderen trouwt(1) Maria Theresia Sukkel, trouwt(2) Elizabeth Stehouwer, Uit het tweede huwelijk a. Maria Helena de Keizer b. Remmert de Keizer XV.32 Herber de Keizer (ouders onder XIV.40), zoon van Leendert de Keizer en Lena Pietertje van Genderen trouwt Dubbeldam Gonda Vermeij Uit dit huwelijk a. Monique Margrietha de Keizer XV.33 Johannes Martinus de Keizer (ouders onder XIV.40), zoon van Leendert de Keizer en Lena Pietertje van Genderen trouwt Sliedrecht Geertje Cornelia van Andel Uit dit huwelijk a. Jeroen Friso de Keizer b. Nicolette Francisca de Keizer XV.34 Anne Noute van Genderen (ouders onder XIV.42), zoon van Jacob Arie van Genderen en Annigje Cornelia de Waard, trouwt Lijntje Leentje Marlne van der Heiden, ouders Jan van der Heiden en Leentje van der Hel Uit dit huwelijk a. Lonie Angle van Genderen, volgt XVI.13 XV.35 Bastiaan van Genderen (ouders onder XIV.44), zoon van Adriaan Jacob van Genderen en Cornelia (Cor) Veth, trouwt Thea Boogaard Uit dit huwelijk a. Erik van Genderen, volgt XVI.14 b. Ren van Genderen, partner Irving Aarnoutse c. Ferry van Genderen, XV.36 Dicky van Genderen (ouders onder XIV.47), dochter van Cornelis Willem van Genderen en Alida Margareta de Waard, trouwt Jaap Koudstaal, ouders Leendert Cornelis Koudstaal en Jannetje Verkammen * fam.Koudstaal-van Genderen Uit dit huwelijk a. Leendert Cornelis Koudstaal, volgt XVI.15 b. Cornelis Willem Koudstaal, volgt XVI.16 c. Jannetje Koudstaal, volgt XVI.17 d. Huibert Jan Koudstaal, e. Marcel Koudstaal, XV.37 Bastiaan van Genderen (ouders onder XIV.51), geboren Sliedrecht NL 8 april 1958 zoon van Jan Cornelis van Genderen en Corrie van de Waal, trouwt Sliedrecht 3 december 1980 Ellie Kalis, geb. 6 december 1958 Uit dit huwelijk a. Saskia Janine van Genderen, volgt XVI.18 b. Robert Bastiaan van Genderen, trouwt Linda van Osch, uit dit huwelijk 1. Evi van Genderen, c. Ellen Corine van Genderen, XV.38 Cornelia van Genderen (ouders onder XIV.51), dochter van Jan Cornelis van Genderen en Corrie van de Waal, kinderen: a. Dennis Vincent Hartmans, trouwt Manuela van Beers, kinderen: 1. Dochter Sterre Hartmans, b. Aswhin Raymond Hartmans, XV.39 Arnolda Joanna van Genderen (ouders onder XIV.56), dochter van Pieter Kornelis van Genderen en Trijntje Johanna Lommers trouwt Frank van den Berg, Uit dit huwelijk a. Floris Olivier van den Berg, b. Sophie Elise van den Bergg, c. Jasper Omar van den Berg, XV.40 Hjalmar Rogier Michel van Genderen (ouders onder XIV.56), zoon van Pieter Kornelis van Genderen en Trijntje Johanna Lommers trouwt Ilona de Haan, Uit dit huwelijk a. Dylan van Genderen, b. Elise van Genderen, XV.41 Johanna Corinne van Genderen (ouders onder XIV.56), dochter van Pieter Kornelis van Genderen en Trijntje Johanna Lommers trouwt Rutger Eelco Schulte, tweeling met Leandra Arnolda Uit dit huwelijk a. Coen Pieter Schulte, b. Teun Eelco Schulte, XV.42 Leandra Arnolda van Genderen (ouders onder XIV.56), dochter van Pieter Kornelis van Genderen en Trijntje Johanna Lommers trouwt Steven Dijkstra, Uit dit huwelijk a.Yfke Dijkstra, b.Bregje Foske Dijkstra, XV.43 Bastiaan van Genderen (ouders onder XIV.59) zoon van Johannes van Genderen en Sijgje Hartog Uit dit huwelijk a. Robbin van Genderen XV.44 Hintje Hendrikje (Henny) van Genderen (ouders onder XIV.59), dochter van Johannes van Genderen en Sijgje Hartog trouwt Dirk Jan Berkhout, Uit dit huwelijk a. Jan Berkhout b. Liza Berkhout XVI.1 Paul Jozef Johan van Genderen (ouders onder XV.1) zoon van Theodoor van Genderen en Gabrielle Torfs trouwt Monique Maria Urbain De Jonghe, ouders Eduardus De Jonghe en Juliette Isabella Van Looy, huwlijksgetuigen: Yvette De Jonghe en Michael Varga, (( Eduardus De Jonghe, (pasteibakker) geb. Rupelmonde 14 februari 1909 overl.te Ekeren 12 mei 1988 tr. 12 april 1939 te Antwerpen Juliette Van Looy, geb. Antwerpen 15 februari 1913 overl. Ekeren 13 oktober 1991)) Stamboom familie De jonghe 1699 / 2019 Uit Rupelmonde uit dit huwelijk a. Vicky van Genderen, volgt XVII.1 b. Tom van Genderen, volgt XVII.2 XVII.1 Vicky van Genderen (ouders onder XVI.1), dochter van Paul Jozef Johan van Genderen en Monique Maria Urbain De Jonghe, trouwt Ludo Van Looy, ouders Frans Van Looy, en Maria Gijsels Uit dit huwelijk a. Elise Van Looy, petekindje van Els De Cauwer en Glen Van Looy Stamboom Van Looy: deze gaat terug tot Laureyns Van Looy ca. 1530 * Indien niet anders aangegeven zijn de hierna volgende gegevens afkomstig van Paul van Genderen, gebruik makend van de volgende bronnen. Rijks Archief Antwerpen + Zoekakte.NL - FamilySearch voorheen Genver, + Johan Van Looy bij ( Geneanet hij gebruik o.a. het vlaams kwartierstatenboek ) ((( I. Jan Van Looy, geboren Herenthout onder de Franse Republiek 7 augustus 1701 zoon van Guilliam Van Looy en Johanna Horemans trouwt Herenthout 28 januari 1724 Catharina Kaeyens, geboren Itegem 1 september 1698 dochter van Jan Kaeyens en Elisabeth Bauwens, * Johan Van Looy: http://gw.geneanet.org/johanvanlooy uit dit huwelijk a. Adriaen Van Looy, volgt II b. Guilliam Van Looy, 1727 - 1727 c. Maria Anna Van Looy, 1729 - 1731 d. Franciscus Van Looy, 1731- 1796 huwt Anna Cornelia Van Reusel, e. Maria Anna Van Looy, 1734 - 1736 huwt Adriaen Frans Van Looy, f. Petrus Franciscus Van Looy, 1736 - 1736 g. Petrus Johannus Van Looy, 1738 - 1744 II. Adriaan Van Looy, geboren Herenthout Franse Republiek ( Bel. ) 23 november 1725 zoon van Jan Van Looy en Catharina Kaeyens, trouwt Herenthout 3 februari 1747 Anna Elisabeth Van Deuren geboren Herenthout 15 juni 1726 dochter van Jan Van Deuren en Anna Brabants, * Johan Van Looy uit dit huwelijk a. Maria Catharina Van Looy, 1747 b. Petrus Nicasius Van Looy, 1748 huwt Anna Maria De Winter, c. Anna Van Looy, 1753 d. Maria Anna Elisabeth Van Looy, 1755 e. Johanna Catharina Van Looy, 1757 huwt jan Bapist Verheyen, f. Guilliemus Van Looy, volgt III. g. Maria Cornelia Van Looy, 1760 huwt Hendricus Verherstraeten, h. Adrianus Franciscus Van Looy, 1764 huwt Maria Theresia De Kepper i. Frans Van Looy, 1767 huwt Johanna Elisabeth Haverals, III. Guiliemus Van Looy, geboren Bevel Franse Republiek ( Bel. ) 23 februari 1759 overleden Herenthout 3 maart 1824 zoon van Adriaan Van Looy en Anna Elisabeth Van Deuren, trouwt Johanna Maria ( Verhelst ) Verelst, geboren Herenthout Franse Republiek ( Bel. ) 4 april 1758 overleden Herenthout 6 april 1802 dochter van Petrus Verhelst en Catharina Van Dijck, * Johan Van Looy uit dit huwelijk a. Frans Van Looy, 1790 boterhandelaar huwt Maria Theresia Luyten, b. Anna Elisabeth Van Looy, 1792 huwt Petrus Cornelius Bouwens, c. Adrianus Van Looy, 1796 d. Carolus Van Looy, volgt IV. IV. Carolus Van Looy, landbouwer geboren / overledenHerenthout Franse Republiek ( Bel. ) 23 maart 1802 / 9 mei 1877 zoon van Guiliemus Van Looy en Johanna Maria Verelst, trouwt Herenthout 9 juli 1828 Elisabeth Van Meerbergen, geboren Olen Franse Republiek ( Bel.) 16 oktober 1797 overleden Herenthout 2 december 1861 dochter van Johannes Bapist Van Meerbergen en Theresia Smolders * Genver - FamS uit dit huwelijk a. Franciscus Van Looy, dienstbode smoutslager geboren Herenthout Franse Republiek ( Bel.) 3 januari 1829 overleden Poederlee 16 mei 1909 touwt Grobbendonk 18 februari 1858 Maria Catharina Theys, geboren Halle Bel. 12 maart 1834 overleden Grobbendonk 12 mei 1940 dochter van Jan Bapist Theys en Anna Catharina Clement, * Johan Van Looy + Genver + FamS uit dit huwelijk 1. Maria Josephina Van Looy, geboren Grobbendonk Bel. 28 junuari 1873 overleden Grobbendonk 20 januari 1957 trouwt Poederlee 13 juli 1895 Gommar Janssens, geboren Poederlee Bel. 15 december 1866 overleden Grobbendonk 12 mei 1940 zoon van Petrus Janssens en Carolina Broeckx, b. Issabella Van Looy, geboren Herenthout Bel. 20 juni 1833 akt.n77 c. Gumarus Josephus Van Looy, geboren Herenthout Bel. 18 mei 1835 akt.n60 d. Petrus Van Looy, volgt V. e. Petrus Josephus Van Looy, geboren Herenthout Bel. 27 augustus 1839 akt.n100 V. Petrus Van Looy, Landbouwer Herbergier, geboren Herenthout Bel. 24 mei 1837 akt.n66 zoon van Carolus Van Looy en Elisabeth Meerbergen, trouwt Herenthout 12 november 1864 akt.n161bis Maria Elisabeth Philomena Naulaerts, geboren Herenthout Bel. 9 februari 1840 dochter van Johannes Bapista Naulaerts ( bakker herbergier ) en Anna Catherina Van Rompaeij, * Genver - FamS uit dit huwelijk a. Angelina Delphina Van Looy, geboren Herenthout Bel. 8 april 1865 akt.n58 b. Cornelia Juliana Van Looy, geboren Herenthout Bel. 1 juni 1866 akt.n73 c. Regina Albertina Van Looy, geboren / overleden Herenthout Bel. 25 maart 1868 / 27 december 1870 akte.n44 d. Petrus Viktor Van Looy, geboren / overleden Herenthout Bel. 29 december 1869 akt.n 143 / 16 september 1871 e. Gomarus Van Looy, geb. Herenthout Bel. 1871 Bakker te Antwerpen f. Constantia Van Looy, geboren Herenthout Bel. 18 juli 1875 trouwt Herenthout 21 augustus 1900 akt.n17 Adrianus Maria Aloijsius Pelkmans, sigarenmaker geboren Turnhout Bel. 23 januari 1876 zoon van Constantinus Pelkmans en Maria Theresia Geenen, g. Josephus Alfonsus Van Looy, geboren Herenthout Bel. 1879 Handwerker trouwt Amalia Celina De Schutter, geboren Antwerpen Bel. 1878 uit dit huwelijk 1. Petrus Paulus Van Looy, geboren Herenthout Bel. 20 november 1897 akt.n75 h. Maria Francisca Van Looy, geboren Herenthout Bel. 10 april 1882 akt.n25 i. Ludovicus Hericus Van Looy, volgt VI. VI. Ludovicus Henricus Van Looy, geboren Herenthout Bel. 25 april 1886 akt.n27 zoon van Petrus Van Looy en Maria Elisabeth Philomena Naulaerts, trouwt Clara Ceulemans, geboren Hallaar Bel 21 september 1897 overleden Lier 20 mei 1988 uit dit huwelijk * Genver - FamS a. Frans Van Looy, volgt V.II VII. Frans Van Looy, zoon van Ludovicus Van Looy en Clara Ceulemans, trouwt Herenthout Maria Gijsels, dochter van Sooi Gijsels geb. ca. 1895 en Hortensia Bosmans, ((Hortensia Bosmans, geboren Herenthout Bel. 28 juli 1883 akt.n53 dochter van Josephus Bosmans en Francisca Van Genechten)) * trouwboek ouders Genver - FamS uit dit huwelijk a. Ludo Van Looy, volgt V.III V.III Ludo Van Looy, trouwt (1) Paula Daems, trouwt (2) Vicky van Genderen, zie XVII.1 kinderen uit huwelijk (1) a. Stefan Van Looy, b. Glen Van Looy, kinderen uit huwelijk (2) c. Elise Van Looy, zie XVII.1 XVII.2 Tom van Genderen (ouders onder XVI.1), zoon van Paul Jozef Johan van Genderen en Monique Maria Urbain De Jonghe, partner ( 1 ) Nathalie Aerts, ouders Gaston Petrus Ludovicus Aerts en Helena Cornelia De Keyser partner ( 2 ) Titia Stalmans, dochter van Rolf Stalmans en Ingrid Caslo (( kinderen van Titia uit een eerde relatie met Vincent Verhaegen, a. Amy Verhaegen, b. Lex Verhaegen, Deze tak verder uitgewerkt bij MyHeritage Farsi- Stalmans )) kinderen uit relatie (1 ) a. Jasper van Genderen, petekindje van Vicky van Genderen en Guy Van der Hoeven Staboom van de familie Aerts * Helena de Keyser + Geneanet + August ( Gust ) Antoine Ferdinand OOSTENS (( I Emanul Aerts, trouwt Anna Catharina van Kerkhoven Uit dit huwelijk a. Frans Aerts b. Theofiel Aerts c. Petrus Alfons Aerts, volgt II.1 II.1 Petrus Alfons Aerts (ouders onder I), geboren Schoonderbeuken Bel. 16 december 1898, overleden Schoonderbeuken 3 september 1980, trouwt Isabella Theresia Waerzeggers, ouders Isidoor Waerzeggers 1874 / 1900 en Amalia Smolders 1873 / 1953 Uit dit huwelijk a. Franciscus Albert Aerts, volgt III.1 b. Petrus Aerts, huwt Philomena Laevers III.1 Franciscus Albert Aerts (ouders onder II.1 geboren Scherpenheuvel Bel. 10 januari 1917, overleden Messelbroek 29 september 1971, trouwt Anna Maria Ludovica Van Schaeybroeck, geboren Messelbroek Bel. 3 februari 1914, overleden Messelbroek 22 oktober 1994, ouders NN Van Schaebroeck en NN Huygens Uit dit huwelijk a. Andr Aerts, volgt IV.1 b. Gaston Petrus Ludovicus Aerts, volgt IV.2 c. Yvonne Aerts, huwt Florent van der Borght d. Simon Aerts, huwt Alfons Janssens IV.1 Andr Aerts (ouders onder III.1), trouwt Melanie Torfs Uit dit huwelijk a. Ria Aerts, huwt Patrick Sterckx b. Bert Aerts IV.2 Gaston Petrus Ludovicus Aerts (ouders onder III.1), geboren Messelbroek Bel. 12 november 1942, overleden Aarschot 20 december 1978, trouwt Messelbroek Helena Cornelia De Keyser, geboren Messelbroek Bel. 5 februari 1942, ouders Franciscus Alphonsus De Keyser geb. Messelbroek Bel. 9 januari 1907, overl. Leuven 18 maart 1998 en Anastasia Gabriella Alaerts geb. Messelbroek Bel. 28 augustus 1906, overl. Messelbroek 11 november 1980 de tak De Keyser verder uitgewerkt bij EvrardVranken Uit dit huwelijk a. Isabel Aerts b. Caroline Aerts c. Nathalie Aerts, gewezn partner Tom van Genderen )) XVI.2 Kristine van Genderen (ouders onder XV.2), dochter van Johan Wilhelm Christiaan van Genderen en Elfriede Klara Teichmann, Jozef Johan Petrus Temmerman, schoolhoofd, ouders Charles Temmerman en Margaretha Sassen-Clingh Uit dit huwelijk a. Bart Temmerman, volgt XVII.3 b. Maryjan Temmerman, volgt XVII.4 XVII.3 Bart Temmerman (ouders onder XVI.2) zoon van Jozef Joohan Petrus Temmerman en Kristine van Genderen trouwt Katrien Vandeput Uit dit huwelijk a. Max Temmerman, b. Bo Temmerman, c. Otto Temmerman, XVII.4 Maryjan Temmerman (ouders onder XVI.2), dochter van Jozef Joohan Petrus Temmerman en Kristine van Genderen relatie Allen Muller, ouders Godfried Muller en Dorith Barrtz Uit deze relatie a. Josefien Muller, b. Bas Muller, XVI.3 Hans van Genderen (ouders onder XV.3), zoon van Henri van Genderen en Hendrika Christina Kerkhoff, trouwt Deurne 1 juli 1994 Maria Josepha Van den Eynde, Uit dit huwelijk a. Arke van Genderen, b. Kyrian van Genderen, XVI.4 Alexander Deen (ouders onder XV.4), zoon van Wessel Deen en Paula Theodora van Genderen trouwt Inge Mittemeijer, ouders Robert Mittemeijer en Ceclia Ver Berne Uit dit huwelijk a. Sharon Deen, XVI.5 Sonja Deen (ouders onder XV.4), dochter van Wessel Deen en Paula Theodora van Genderen trouwt Erwin Laeremans, ouders Franciskus Laeremans en Matinus Emma Van den Bussche Uit dit huwelijk a. Nico Laeremans, b. Diana Laeremans, XVI.6 Sally Lauwereijsses (ouders onder XV.4), dochter van Louis Lauwereijssens en Paula Theodora van Genderen trouwt(1) Jonnie Martens, relatie(2) Marc Melis Uit het eerste huwelijk a. Yan Martens, Uit de tweede relatie b. Jessica Melis, XVI.7 Dirk Johannes van Genderen (ouders onder XV.5), zoon van Johannes van Genderen en Elisabet Kuijpers trouwt Irma van Munster, Uit dit huwelijk a. Sven van Genderen, b. Kayen van Genderen, XVI.8 Harold van Genderen (ouders onder XV.6), zoon van Harry van Genderen en Marie Mok, trouwt Maria Johanna Adriana Agnes van der Wielen, ouders Josephus van der Wielen en Wilhelmina Lamberta Adriana van Houtum Uit dit huwelijk a. Quinty van Genderen, XVI.9 Raymond Marcel van Genderen (ouders onder XV.6), zoon van Harry van Genderen en Marie Mok, trouwt Hester Dam, ouders Teunis Dam en Veronica Meijer Uit dit huwelijk a. Vince Levie van Genderen, XVI.10 Arjan van Genderen (ouders onder XV.8), zoon van Antonie Gerard Hendrik Jan van Genderen en Aartje Helena Pieterse trouwt Linda Pril, Uit dit huwelijk a. Dianne Esmee van Genderen, XVI.11 Johannis van Genderen (ouders onder XV.28), zoon van Aart van Genderen en Heberdina Bakker, trouwt Johanna Cornelia Verheul *Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Sandra van Genderen, trouwt Marco Antonio Jacco de Vries XVI.12 Erik-Jan van Genderen (ouders onder XV.30), geboren 27 januari 1972, zoon van ( Rien ) Marinus van Genderen en Neeltje Jacoba Cornelia Kraaijeveld, trouwt Maaike Hak Uit dit huwelijk a. Nick van Genderen b. Robin van Genderen c.Wiebe van Genderen XVI.13 Lonie Angle van Genderen (ouders onder XV.34), dochter van Anne Noute van Genderen en Lijntje Leentje Marlne van der Heiden, trouwt Mario van der Valk Uit dit huwelijk: drie dochters XVI.14 Erik van Genderen (ouders onder XV.35), t zoon van Bastiaan van Genderen en Thea Boogaard, trouwt Petra NN Uit dit huwelijk a. Rick van Genderen, b. Tom van Genderen, XVI.15 Leendert Cornelis Koudstaal (ouders onder XV.36), zoon van Jaap Koudstaal en Dicky van Genderen , trouwt Nancy Bierings Uit dit huwelijk a. Jarno Hugo Koudstaal XVI.16 Cornelis Willem Koudstaal (ouders onder XV.36), zoon van Jaap Koudstaal en Dicky van Genderen , trouwt Clara Morks Uit dit huwelijk a. Sam Koudstaal XVI.17 Jannetje Koudstaal (ouders onder XV.36), dochter van Jaap Koudstaal en Dicky van Genderen , trouwt Marcel Moerdijk Uit dit huwelijk a. Carlo Martijn Moerdijk XVI.18 Saskia Janine van Genderen (ouders onder XV.37), dochter van Bastiaan van Genderen en Ellie Kalis trouwt Erik de Waart, Uit dit huwelijk a. Lotte de Waart, b. Tom de Waart, c. Bram de Waart, Tak II Peter van Genderen Indien niet anders aangegeven zijn de hierna volgende gegevens afkomstig van Paul van Genderen; gebruik makend van de volgende bronnen. * Streekarchief Bommelerwaard Doop Trouw Begraaf boeken ( DTB ) * GTMWB = Genealogisch Tijdschrift voor Midden en West Brabant en de Bommelerwaard * Van papier naar digitaal van Hans den Braber en Herman de Wit * WieWasWie voorheen Genlias * Zoekakte.NL - FamilySearch voorheen Genver, * En vele andere digitale instellingen * Gerrit van Genderen: Geldermalsen * Tony van Genderen : Belgie * Jan Groenendijk I Peter van Genderen, geboren 1500, wonende te Slijkwell trouwt onbekend NN gezien de aanduiding van Genderen waarschijnlijk afkomstig uit het gelijknamige dorp in het Land van Heusden en Altena, Het stamhuis van de famile stond aan de huidige Slijkwellsestraat 6 te Slijkwell, en was belast met een tijns van een half pond jaarlijks aan de kerk te Well. * Jan Nicolaas Adriaan Groenendijk Uit dit huwelijk a. Jan Petersz. van Genderen, volgt II.1 II.1 Jan Petersz. van Genderen (ouders onder I ), geboren ca.1535 overleden tussen 10 januari 1606 en 15 december 1615 zoon van Peter van Genderen, afkomstig uit Genderen ca. 1500 trouwt Barbara NN, wordt vermeld als wed. van Jan van Genderen op 20 juni 1608 Woonde op de 'Marenshof' te Slijkwell (bij Ammerzoden) in de Bommelerwaard, leenman van het huis Ammerzoden, Met als wapen, een merk, helmteken een vogel in 1590 koopt hij een varken, op 3 februari 1591 dient Gillis Brandt, als gevolmachtigde van Mereke, weduwe van Wouter Petersz, een klacht tegen hem in, op 22 mei 1603 wordt hij gekozen in een college van tien mannen, belast met de directie van de kribben in de Maas, In 1603 werd op last van de drost van Ammerzoden in de kerk te Well een buurspraak gehouden om te besluiten over een krib die in de Maas moest worden gelegd. Uit elk van de vijf kwartieren van de heerlijkheid zouden twee personen worden gekozen die de kosten van de krib zouden moeten verdelen. De inwoners moesten aan de krib werken tegen een dagloon van negen stuivers. Op 22 mei 1603 werden de besluiten genomen door drost Adriaen van Noordt en de schepenen Jan Petersen de Gier en Adriaen Mourisen Moll. Tot de tien gekozenen behoorde Jan Petersen van Genderen * (W.A. de Bruyn & H. de Koning, Alles wel in Well, Well 1993, blz. 63/64). Ammerzoden, inv. nr. 245 d.d. 23-6-1639 en 29-3-1640. In deze aktes worden Elske, Lijske en de kinderen van Jan Jansz. van Genderen erfgenamen van Hendrik en Bartge Jansz. genoemd. * Gerrit van Genderen en Jan Groenendijk Uit dit huwelijk a. Hendrick van Genderen, overleden tussen 23 mei en 23 juni 1639 Leenman van het huis Ammersoyen vanaf 1615 beleend met land in het Wellse Broeck, als opvolger van zijn vader, (als hij 60 gulden vermaakt aan de armen van de Heilige Geest te Well) op 23 maart 1639 testeert Hendrick Jansz. van Genderen 60 carolus guldens aan de armen der Heilige Geest te Well op 29 maart 1640 getuigen Elsken en Goijert Aertsz, Lijsken en Dirck Huijbertsz, Bartgen en Claes van Maren en de kinderen van Jan Jansz van Genderen dat zij elkaar schadeloos zullen houden van de tijnsen, dijken en schulden die buiten de boedeldeling van de erfenis van Hendrick Jansz zijn gebleven; b. Lijske van Genderen, overleden Well 1653 , ondertrouwt 18 februari 1632 , trouwt Well / Hedel 4 maart 1632 Dirk Huibertsz. geb. 1581 overl. voor 31 maart 1648, wednr. Joostie Maurits, schepen van de Hoge Heerlijkheid Ammerzoden, Well en Wordragen, zij erven van haar broer Hendrick Jansz het land 'Boosteren' en het land vanaf Wouter Ariensz hof tot Arien Jansz van Genderen. c. Elske van Genderen, overleden 1653 , trouwt Goijert Aertsz. geb. 1562 overl. Well ca 1647 / 1652 wonend te Slijkwell naast Huibert Gielisz, heeft verder een huis 'tot Stap', Goijert is schepen van de Hoge Heerlijkheid Ammerzoden, Well en Wordragen, zij testeren elkaar op 5 oktober 1639, zij erven van haar broer Hendrick Jansz het land dat Hendrick kocht van Bartgen, land van Dirck Woutersz en de 'Stelt'. Uit dit huwelijk : * Arie Meindert van de Laar 1. Hendrik Goijertsz, geboren Well NL ca 1610 overleden Well 18 september 1672 huwt (1) Metke Hendricks huwt (2) Geertje Gijsbertsdr. Craij d. Bartgen van Genderen, overleden tussen 23 juni 1639 en 29 maart 1640 geboren Well NL ca. 1615 , overleden tussen 23 juni 1639 en 29 maart 1640 tr. Well 19 december 1635 Claes Janse van Maren, geb. Well NL ca. 1607 zoon van Jan Claessen van Maren en Marijken ( Theeuwessen ) Meuwissen, op 27 mei 1633 vermaakt Adriaan Willemsz. zijn huis en hof aan Bartge Jandr. van Genderen die dan bij hem inwoont. op 23 juni 1634 draagt zij al haar erfgoederen in het gericht van Ammerzoden en haar deel in het huis en andere landerijen die zij van haar ouders heeft geerfd, over aan haar broer Hendrick Jansz, op dezelfde datum verklaren zij dat de langstlevende van hen beiden uit de nagelaten goederen 200 gulden zal krijgen voor de boedel wordt verdeeld, op 23 juni 1639 beloven Goijert Aertsz, Dirck Huijbertsz en de kinderen van Jan Jansz, ieder voor een derde, dat zij Bartgen haar leven lang zullen onderhouden in ruil voor Bartgen's deel uit de erfenis van Hendrick Jansz, Claes Jansz. tr.(2), Well 5/26 juni 1653, Neeske Willemdr., j.d. van Wintersee. op 29 maart 1640 beloven Goyert Aertsz., als man en voogd van Elske Jandr. van Genderen Dirck Huijbertsz. als man en voogd van Lijske Jandr. van Genderen, Peter, Adraen en Hendrick Jansz. van Genderen: allen tesamen erfgenamen van Hendrick Jansz. en Bart Jandr. van Genderen elkaar kosteloos en schadeloos te houden, elk quote gewijs, indien er tijnsen, schulden etc. tevoorschijn komen die buiten de deling gebleven zijn, van de goederen nagelaten door Hendrick en Bartge, welke door cop. gedeeld zijn. Tijnsboeken, Kerketijnsen te Well, G. van Genderen, blz. 39, nr. 29. Klaes Jansz. van Maren coste die samentelijcken erven Jan Peetersen Genderen een halleff pont wasch wat haer gheseet tot Slijckwell. Baertie Janszdr heeft een broer Gerrit Janszn van Genderen, die schepen van Nederhemert is van 1608-1624, buurmeester 1610, 1616, heilige geestmeester 1612, weesmeester 1625 en woont 11 okt. 1613 "op ten Aelster met Wagen en Peerden" hij was gehuuwd met Geertgen Claesdr, dr. van Claes Gijsbertszen Lieffman. kinderen: deze Tak verder uitgewerkt bij genootschap van Maaren * Genootschap van Maaren e. Jan Jansz. van Genderen, volgt III.1 f. Peeter Jansz. van Genderen, beroep leenman van het huis Nederhemert geboren Well NL , overleden Driel voor 29 januari 1663 ondertrouw Well 16 februari 1634 Mariken Janse van Maren, geboren Driel NL ca. 1612 dochter van Jan Claessen van Maren en Marrijken ( Theuwessen ) Meuwissen op 31 maart 1657 te Driel als lidmaat aangenomen ( SAB Driel 1656/1720 blz.111 ) Mariken trouwt (2) Michielsen Mohringh Gerard Dirksz van Genderen uit tak III gehuwt met Govaartje Adriaansdr de Cock wordt vermeld als voogd van Meriken Jans van Maren, weduwe van Peter Jansz van Genderen uit dit huwlijk geen kinderen * Genootschap van Maaren III.1 Jan Jansz. van Genderen (ouders onder II.1) zoon van Jan Petersz. van Genderen en Barbara NN, trouwt NN of Sijke Peters Loo, geboren Nederhemert dochter van Peter Peters en Geertken NN ) * Gerard Kraaij Geneanet Uit dit huwelijk a. Jan van Genderen, volgt IV.1 b. Adriaen Jansz. van Genderen, volgt IV.2 c. Hendrick Jansz. van Genderen, volgt IV.3 IV.1 Jan van Genderen (ouders onder III.1), overleden voor 10 april 1639 zoon van Jan Jansz. van Genderen en Sijke Peters Loo, trouwt Keuntgen Jacobdr.van de Werck, overl. voor 27 maart 1639 wonend te Nederhemert op't Hoogh in t dorp, Uit dit huwelijk a. Jacob van Genderen, overl. voor 29 november 1641 IV.2 Adriaen Jansz. van Genderen (ouders onder III.1), overleden na 27 februari 1656 zoon van Jan Jansz. van Genderen en Sijke Peters Loo, ondertrouwt 12 februari 1632 , trouwt Well 26 februari 1632 Metke Jacobdr. Hack wonend te Slijkwell Uit dit huwelijk a. Jacob van Genderen, volgt V.1 b. Jan Aartsen van Genderen, gedoopt Well NL 13 september 1635, overleden voor 7 maart 1695 , ondertrouwt Well 3 februari 1687 , trouwt Heel 3 maart 1687 Marijke (Guerts Evertdr.) Kraanen, ged. Well NL 22 december 1639 wonend te Slijkwell dochter van Evert Aertsz. en Maijke Aertdr. c. Huibert van Genderen, ged. Well NL 4 april 1641, overl. voor 1665 d. Judith van Genderen, ged. Well NL 8 juli 1645, overl. voor 1665 IV.3 Hendrick Jansz. van Genderen (ouders onder III.1), overleden voor 21 januari 1663 zoon van Jan Jansz. van Genderen en Sijke Peters Loo, trouwt Hester Hendriks wonend te Driel, (( RAR Tiel: archief bank van Driel, inv. 979, 20 juli 1669 Hester Hendriks, weduwe van wijlen Henderik van Genderen looft een Tijns uit haar huis en hof te Velddriel waar ze dan woont )) * Gerrit van Genderen Uit dit huwelijk a. Johan Jan Hendricksz. van Genderen, volgt Tak II (BIS) b. Barber (Barbara) van Genderen, gedoopt Driel NL 13 januari 1650, trouwt Driel 15 december 1695 Hendrikus Jansz. van Oeffen, wednr. van Grietje Ariendr. Bock c. Elisabeth van Genderen, ged. Driel NL 25 januari 1657 V.1 Jacob van Genderen (ouders onder IV.2), gedoopt Well NL 6 juli 1634, zoon van Adriaen Jansz. van Genderen en Metke Jacobdr. Hack ondertrouwt Well 29 januari 1669 , trouwt 21 februari 1669 Ariken Woutersdr., overleden voor 9 augustus 1683 wonend te Slijkwell, buurmeester van Well in 1671 Arike tr. 2, omstr. 1678, Jan Jacobs de Cock, armmeester van Well, overleden voor 6 mei 1702. Uit dit huwelijk a. Arijen van Genderen, gedoopt Well NL 28 maart 1669, overleden ca. 1720 , trouwt Jenneke van der Sterre. weduwe van Adriaen van Genderen, meester bakker en koopman in granen te s-Hertogenbosch verkoopt krachtens hun mutueel testament, besloten gepasseerd op 14.3.1720 voor notaris Florentius van Woerkom, een huis op de Breede Haven tussen de erfgenamen van Jan Kalff en Willem van Grueningen, achter grenzend aan de erfgenamen van Aelbert van Boussel, door Adriaen gekocht op 6.12.1714 van Abraham Hoos gereformeerd predikant te Boxtel, aan Joseph van Rijswijk, voor fl 320,-9.10.1730 R 1730 f 195v GA Den Bosch b. Wouter van Genderen, volgt VI.1 c. Huijbert van Genderen, ged. Well NL 15 mei 1672 overl. 25 januari 93 / 20 december 1694 d. Theunis van Genderen, ged. Well NL 27 april 1674 overl. voor 9 augustus 1683 VI.1 Wouter van Genderen (ouders onder V.1), gedoopt Well NL 1 januari 1671, zoon van Jacob van Genderen en Arike Woutersdr., ondertrouwt 26 april 1700 , trouwt Well 12 mei 1700 Peterke Jansdr. de Wijs, gedoopt Kerkwijk NL 23 januari 1670, ouders Jan Willemsz. de Wijs en Lijske Zweerdr. Groenevelt wonend te Slijkwell, schepen en heemraad van de Hoge Heerlijkheid Ammerzoden, Well en Wordragen, buur- en armmeester van Well Uit dit huwelijk a. Ariaantje van Genderen, volgt VII.1 b. Jan van Genderen, volgt VII.2 c. Lijske van Genderen, ged. Well 14 oktober 1703 overl. 1703 d. Teuniske van Genderen, volgt VII.3 VII.1 Ariaantje van Genderen (ouders onder VI.1), gedoopt Well NL augustus 1700 , overleden 1767 , dochter van Wouter van Genderen en Peterke Jansdr. de Wijs ondertrouwt(1) Well 2 maart 1731 Arien Cornelisz. de Beer, Arien Cornelisz. de Beer, buurmeester van Well, zn. van Cornelis Ariensz., ondertrouwt(2) Well 11 november 1735 Willem Groenevelt Willem Groenevelt, won. op het Heust te Well, schepen en heemraad van de Hoge Heer-lijkheid Ammerzoden, Well en Wordragen, buurmeester van Well, diaken en ouderling, zoon van Arijen Willemsz. en Gijsbertha Maurits. Uit het eerste huwelijk a. Ariaantje de Beer, gedoopt Well NL 9 augustus 1799, getuige doop, haar zuster Teuniske van Genderen Uit het tweede huwelijk b. Gijsbertje Groenevelt, gedoopt Well NL 26 augustus 1736 c. Arien Groenevelt, Gedoopt Well NL 26 oktober 1738 d. Wouter Groenevelt, gedoopt Well NL 31 januari 1740 e. Peterken Groenevelt, gedoopt Well NL 30 april 1741 VII.2 Jan van Genderen (ouders onder VI.1), gedoopt Well NL 26 februari 1702, overleden 1769 zoon van Wouter van Genderen en Peterke Jansdr. de Wijs, trouwt Nieuwaal ca. 1727 Dirkske Timmer, geboren Gameren NL , overleden tussen 9 april 1781 en 24 januari 1782 ouders Hendrik Hermensz. Timmer en Willemke Staasdr. van Bijstervelt wonend te Nieuwaal, landbouwer, koopman in hop, buurmeester, collecteur verpondingen en ouderling ald., buurmeester van Gameren, schepen in de Hoge Bank van Zuilichem, gecommitteerde tot de voormolens in de Bommeler-waard, leenman van het huis Ammersoyen. Uit dit huwelijk a. Wouter van Genderen, volgt VIII.1 b. Johannes van Genderen, overleden tussen 1796 en 11 juni 1798 koopman in hop, buurmeester, kerk- en poldermeester te Nieuwaal, schepen in de Hoge Bank van Zuilichem, c. Adriaan van Genderen, ged. Gameren NL 22 juni 1732 d. Peterke van Genderen, ged. Gameren NL 31 oktober 1734 overl. voor 1750 e. Willemke van Genderen, ged. Gameren NL 31 oktober 1734 overl. voor 1782 f. Hermen van Genderen, volgt VIII.2 VII.3 Teuniske van Genderen (ouders onder VI.1), gedoopt Well NL 20 februari 1707, overleden na 23 februari 1781 dochter van Wouter van Genderen en Peterke Jansdr. de Wijs, ondertrouwt Well 2 maart 1731 Joost Groenevelt, gedoopt Well NL 20 juni 1707, overleden Well 21 augustus 1768 zoon van Arijen Willemsz. en Gijsbertha Maurits Joost Groenevelt, schepen en heemraad van de Hoge Heerlijkheid Ammerzoden, Well en Wordragen, buurmeester van Well, diaken en ouderling ald., overl. 1768 Uit dit huwelijk a. Peterken Groenevelt, gedoopt Well NL 27 januari 1732 VIII.1 Wouter van Genderen (ouders onder VII.2), gedoopt Nieuwaal NL 14 maart 1728, overleden 1791/92 , zoon van Jan van Genderen en Dirkske Timmer, ondertrouwt 5 november 1785 , trouwt Nieuwaal 25 november 1785 Grietje Vink, overl. ca. 1793, dochter van Jacob Vink en Geurtje Pruijzen, gerichtsman, buurmeester, kerkmeester en ouderling te Nieuwaal, Op 28 juli 1740 legt Wouter de eerste steen voor de bouw van de watermolen in de polder Nieuwaal aan de Nieuwe Steeg. Achtkante rieten bovenkruier met scheprad; gevelsteen met huismerk in schild en bijschrift: Wouter van Genderen gebooren 14 Maart 1728 leyt hier den eersten steen den 28 Juli 1740 * http://www.dbnl.org/tekst/verm127bomm02_01/verm127bomm02_01_0007.php Uit dit huwelijk a. Jan van Genderen, ged. Nieuwaal NL 10 augustus 1785 b. Dirkske van Genderen, ged. Nieuwaal NL 23 november 1787 c. Geurtje van Genderen, ged. Nieuwaal NL 27 april 1790 VIII.2 Hermen van Genderen (ouders onder VII.2), gedoopt Gameren NL 30 september 1736, overleden Well 22 december 1804 zoon van Jan van Genderen en Dirkske Timmer, ondertrouwt Well 21 januari 1765 , trouwt 21 februari 1765 Margaretha Loenen, gedoopt Well NL 9 april 1741, overleden Well 18 september 1793 ouders Peter Loenen en Elisabeth de Cock Bierbrouwer te Well, buurmeester, ouderling en diaken ald., schepen en heemraad van de Hoge Heerlijkheid Ammerzoden, Well en Wordragen, Op kad. sec. E nr. 350 was een brouwerij gevestigd waarvan begin achttiende eeuw Paulus Arijensz den Brouwer de eigenaar was. De volgende eigenaar was Arijaan de Goey welke de brouwerij op 3 februari 1739 aan Willem van de Wiel verkocht. Op 20 mei 1761 verkocht Geertje de Leeuw, weduwe van Willem van de Wiel de brouwerij aan Jan Woutersz van Genderen, koopman te Nieuwaal, schepen in de Hoge Gerichtsbank van Zuilichem (1752/69) en burgemeester van Nieuwaal (1732/58) Kort daarna werd diens zoon Hermen van Genderen, schepen (1766 / 93) heemraad (1776 / 88) en buurmeester (1766) de volgende eigenaar. Hermen verkocht de brouwerij omstreeks 1799 aan de bakker Jan Mattheusz de Weert. De "Hopwaag" op kad. sec. E nr. 349 is omstreeks 1799 gebouwd door bovengenoemde Hermen van Genderen en is tot 1814 als brouwerij in gebruik geweest. * Genealogisch Tijdschrift N.V.G. Uit dit huwelijk a. Jan van Genderen, volgt IX.1 b. Petrus van Genderen, ged. Well NL 23 augustus 1767 c. Peter Petrus van Genderen, volgt IX.2 d. Hendrik van Genderen, ged. Well 7 januari 1770 e. Hendrik van Genderen, ged. Well 27 januari 1771 f. Dirk van Genderen, volgt IX.3 g. Jan van Genderen, volgt IX.4 h. Joost van Genderen, ged. Well NL 28 april 1776 i. Eliza van Genderen, volgt IX.5 j. Wouter van Genderen, volgt IX.6 k. Elisabeth Petronella van Genderen, geboren Well NL 9 augustus 1785, overleden Well 10 februari 1854 tr. Ammerzoden 20 januari 1816, Zweer van Bavelgem, landbouwer ald, geb.Well 26 november 1788, overl. ald. 5 november 1858, zoon van Huibert van Bavelgemen Jenneke Oomen. Elisabeth Petronella had 2 voorkinderen: 1. Johannes, geb. Well 10 juni 1807. 2. Hermen, geb. Well 25 mei 1813, overl. ald. 12 oktober 1813 3. Hubertus van Bavelgem, geb. 1816 overl. Utrecht akt.n748, 17 juni 1845 IX.1 Jan van Genderen (ouders onder VIII.2), gedoopt Well NL 24 november 1765 zoon van Hermen van Genderen en Margaretha Loenen IX.2 Peter Petrus van Genderen (ouders onder VIII.2), geboren Well NL , gedoopt 6 november 1768, overleden Well 9 november 1835, zoon van Hermen van Genderen en Margaretha Loenen trouwt Well 19 mei 1805 Hlene Lijntje van Bavelgem, geboren Well NL 17 oktober 1779, overleden Well 9 maart 1846, ouders Huibert van Bavelgem en Jenneke Oomen landbouwer en herbergier in 'de Hopwaag' te Well, buurmeester ald, kerkmeester en notabel van de Ned. Herv. Gemeente ald, schepen van de Hoge Heerlijkheid Ammerzoden, Well en Wordragen, conseil municipal, assessor, raadslid en ontvanger van de indirecte belastingen van de gemeente Ammerzoden, Uit dit huwelijk a. Willemke van Genderen, volgt X.1 b. Hermanus van Genderen, geb. / overl. Well 1 maart 1806, 8 februari 1817 doofstom c. Jan van Genderen, geb./overl. Well 3 februari 1808, 16 maart 1831 d. Hendrik van Genderen, geb. / overl. Well 28 juni 1809, 27 maart 1864 doofstom e. Margaretha van Genderen,, geboren Well, doofstom 12 januari 1811, overleden Nederhemert 1 februari 1817 f. Jenneke van Genderen, geb. / overl. Well 8 juni 1813, 26 oktober 1883 doofstom g. Pieternella van Genderen, geb. / overl. Well 11 september 1815, 27 januari 1839 h. Hermanus van Genderen, geb. / overl. Well 23 juli 1818, 23 mei 1831 doofstom i. Margaretha van Genderen, geboren Well NL 25 november 1820, overleden Well 22 november 1901 tr. (1) Ammerzoden 4 maart 1840, Gerardus Brentjes, wednr. Willemke van Genderen, tr. (2) Ammerzoden 7 juli 1859, Wouter van Nop, geb. Well 7 mei 1822, landbouwer en herbergier in 'de Hopwaag' ald., zoon van Maria van Nop. kinderen uit huwl. (1) 1. Grada Brentjes, geb. 1844 overl. Utrecht akt.n1571, 21 september 1901 tr. Aart van Goor, * Genlias kinderen uit huwl. (2) 2. Pieter van Nop, geb. Well NL 3 juli 1861 tr. Zuilichem 12 augustus 1909 Aartje Verhoeks j. Johanna Elisabeth van Genderen, geboren Well NL 13 maart 1823, overleden Well 24 mei 1875 tr. (1) Ammerzoden 2 maart 1845, Jacob Kraaij, geb. Well 4 juni 1816, landbouwer op 't Heust ald., overl. ald. 7 maart 1861, zoon van Hendrik Gerritsz. en Maria Vos, tr. (2) Ammerzoden 18 september 1864, Jan Struijk, geb. Well 15 april 1837, landbouwer ald., zoon van Aart Struijk en Anneke Oomen. kinderen uit huwl.(1) * De Vos-Verschuur 1. Maria Kraaij, geb. / Well NL 1846 / 1866 2. Helena Kraaij, geb. Well NL 21 juni 1847 tr. Willem Kraaij 3. Hendrik Kraaij, geb. Well NL 2 september 1850 tr. Johanna van den Bogert 4. Petronalla Kraaij, geb. Well NL 13 november 1852 tr. Dielis van Loo 5. Jan Kraaij, geb. / overl. Well NL 1855 / 1858 6. Jenneke Kraaij, geb./ overl. Well NL 1859 / 1861 kinderen uit huwl.(2) * Dam Lansdaal 7. Anna Struijk, geb. 1865 X.1 Willemke van Genderen (ouders onder IX.2), geboren Well NL 6 mei 1803, overleden Well 1 juni 1838, dochter van Peter Pierre van Genderen en Hlene Lijntje van Bavelgem, trouwt Ammerzoden 16 november 1828 Gerardus Brentjes, geboren Varik NL ( landbouwer ) 18 juni 1802, overleden Well 10 januari 1844, ouders Johannes Brentjes en Maria Meurs * Genlias Uit dit huwelijk a. Anna Brentjes, geb. / overl. Well Ammerzoden NL 1829 / 28 oktober 1831 b. Peter Brentjes, geb./ overl. Well NL maart / 26 mei 1830 c. Johannes Brentjes, geb./ overl. Well NL juli / 30 augustus 1831 d. Johannes Brentjes, geboren Ammerzoden NL ( bakkersknecht ) 1835 , trouwt Brakel 29 juni 1871 Geertje Elizabeth van Bijsterveld, geb. Ammerzoden NL 1835 dochter van Staas van Bijsterveld en Catharina van Weelde. IX.3 Dirk van Genderen (ouders onder VIII.2), geboren Well 24 februari 1772, overleden Nederhemert 26 april 1851, zoon van Hermen van Genderen en Margaretha Loenen, trouwt Nederhemert 28 september 1807 Christina Margritha Timmer, wed. van Arien van Leeuwen geboren Rossum NL 23 oktober 1773, overleden Nederhemert 19 april 1866 ouders Adrianus Timmer en Pieternella Baaijens landbouwer te Nederhemert, raadslid en wethouder van de gemeente Nederhemert, Uit dit huwelijk a. Gijsbert van Genderen, geb./ overl. Nederhemert NL 1808 overl. 23 januari 1832 b. Hermen van Genderen, volgt X.2 X.2 Hermen van Genderen (ouders onder IX.3), landbouwer ald., ontvanger van de gemeente Nederhemert, geboren Nederhemert NL ( landman ) 4 april 1810, overleden Nederhemert 12 april 1845, zoon van Dirk van Genderen en Christina Margritha Timmer, trouwt Kerkwijk akt.n3, 17 april 1835 Anna Sophia Pansier, geboren Bruchem NL 14 augustus 1814, ouders Ferdinand Pansier en Jacomine de Gier Uit dit huwelijk a. Dirk van Genderen, volgt XI.1 b. Ferdinand van Genderen, volgt XI.2 c. Gijsbert van Genderen, volgt XI.3 d. Jacomine van Genderen, geb. / overl. Nederhemert NL 7 mei 1843, 5 mei 1844 e. Hermina van Genderen, geb. / overl. Nederhemert NL 22 februari/ 11 juli 1845 XI.1 Dirk van Genderen (ouders onder X.2), ( landbouwer ) geboren Nederhemert N 27 april 1836, overleden Gorinchem 15 januari 1864, zoon van Hermen van Genderen en Anna Sophia Pansier, trouwt Vuren akt.n10, 25 november 1863 Maria de Gier, geboren Dalem NL ca. 1838, ouders Willem de Gier en Hendriena van de Giessen * Genlias Uit dit huwelijk a. Dirk van Genderen, volgt XII.1 XII.1 Dirk van Genderen (ouders onder XI.1), geboren Gorinchem NL akt.n111 14 april 1864, zoon van Dirk van Genderen en Maria de Gier, trouwt Gorinchem akt.n40 2 september 1887 Christina Frederika Weil, geboren Gorinchem NL akt.n44 9 februari 1860, ouders Frederik Weil en Cristina Middeldorp * Genlias Uit dit huwelijk a. Christina Frederika van Genderen, geb. Gorinchem NL akt.n 20, 16 januari 1889 b. Dirk van Genderen, geb. Gorinchem NL akt.n440, 31 december 1889 c. Dirk van Genderen, geb. Gorinchem NL akt.n26, 20 januari 1891, overleden Gorinchem 22 januari 1890 d. Wilhelmina Bertha van Genderen, overl. Stolwijk NL akt.n16, 9 maart 1899 0j. XI.2 Ferdinand van Genderen (ouders onder X.2), geboren Nederhemert NL 22 november 1838, overleden Kerkwijk 8 juni 1911, zoon van Hermen van Genderen en Anna Sophia Pansier, trouwt Kerkwijk 9 oktober 1863 Geertrui Slegh, geboren Kerkwijk NL 22 november 1838, overleden Kerkwijk 9 april 1903, ouders Cornelis Slegh en Jannigje van de Werke landbouwer Delwijnen, raadslid en wethouder van de gemeente Kerkwijk, lid bestuur alg. armenfonds te Kerkwijk, notabel Ned. Hervormde gemeente van Kerkwijk, Uit dit huwelijk a. Herman Cornelis van Genderen, geb. / overl. Kerkwijk 14 april 1864, 7 mei 1865 b. Herman Cornelis van Genderen, landbouwer aldaar, geboren Kerkwijk NL 18 april 1866, overleden Kerkwijk 5 mei 1933, trouwt(1) Kerkwijk 20 april 1893 Cornelia Antoinetta Groendaal, geboren Kerkwijk NL 1 augustus 1858, ouders Johannes Groendaal en Elizabeth Cornelia Kellen, trouwt(2) Kerkwijk 27 oktober 1932 Maria Slob, geboren Groot-Amers 23 juni 1885, ouders Dirk Slob en Martijntje Kuiper c. Cornelis van Genderen, geb. Kerkwijk NL 23 oktober 1868 d. Cornelis van Genderen, geb. / overl. Kerkwijk 24 april 1870, 18 december 1871 e. Anna Sophia van Genderen, geb. / overl. Kerkwijk 24 april 1870, 18 december 1871 f. Anna van Genderen, geb./overl. Kerkwijk 19 november/27 november1872 XI.3 Gijsbert van Genderen (ouders onder X.2), geboren Nederhemert NL 19 februari 1841, overleden Arkel 1 februari 1923, zoon van Hermen van Genderen en Anna Sophia Pansier, trouwt Gorinchem 28 september 1864 Elisabeth Kemp, geboren Gorinchem NL 8 december 1844, overleden Arkel 27 maart 1912, ouders Johannes Kemp en Elisabeth Bosman * Gerrit van Genderen + Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Herman van Genderen, volgt XII.2 b. Elisabeth Johanna van Genderen, geboren Arkel NL 17 december 1867 tr. Arkel 23 februari 1887 Willem de Jong, geb. Arkel NL 2 april 1859, oon van Cornelis de Jong en Willemina-Philippina van den Donk. kinderen: 1. Cornelis Gijsbertus de Jong, geb. Arkel NL 10 juli 1887 2. Gijsbertus Cornelis de Jong, geb. Arkel op 22 maart 1891 overl. Arkel 4 maart 1900. c. Johannes Pieter van Genderen, geb. / overl. Arkel NL 2 augustus / 18 oktober 1870 d. Johannes Pieter van Genderen, geb. / overl. Arkel NL 2 februari /5 april 1872 e. Gijsbertus Johannes van Genderen, volgt XII.3 f. Johanna Pietronella Sophia van Genderen, geb. / overl. Arkel NL 28 september /9 december 1875 g. Johannes van Genderen, volgt XII.4 XII.2 Herman van Genderen (ouders onder XI.3), geboren Arkel NL 30 december 1864, overleden Gorinchem 3 april 1955, zoon van Gijsbert van Genderen en Elisabeth Kemp trouw april 1889 Adriana Wilhelmina van Es, geboren november 1866, overleden Leer Uit dit huwelijk a. Elisabeth van Genderen, geboren Arkel NL 4 augustus 1890, overleden Gorinchem 18 augustus 1964 trouwt Gorinchem akt.n113, 23 december 1920 Dominicus Willem van der Hammen, geb. Waalwijk NL ca. 1892, zoon van Jan Hendrik van der Hammen en Maria Kuijsden b. Peter van Genderen, geb. Gorinchem NL akt.n217, 30 juli 1891 c. Pieter van Genderen, ( bouwkundig opzichter R.W. ) geboren Gorinchem NL 30 maart 1893, overleden Gorinchem 5 juni 1967 trouwt Gorinchem akt.n86 27 oktober 1921 Hendrika Gerdina Heijmans, geboren Gorinchem NL 6 februari 1892 ouders Hendrik Willem Heijmans en Hendrika Willemina Amrooij Uit dit huw.: 1. Hendrika Willemina van Genderen,geb. Gorinchem 6 februari 1926 tr. 4 december 1950, B.G. van 't Sant.geb. Gorinchem, boekhouder, zoon van Willem en Maria Cornelia den Adel d. Gijsbert van Genderen,( procuratiehouder, adj. directeur bankinstelling ) geboren Gorinchem NL 7 januari 1896, overleden Vesen 30 oktober 1972 trouwt Dordrecht 16 april 1954 Hendriena Antonia Wilhelmina Weitz, geboren Gorinchem NL 13 augustus 1893, overleden Den Haag 26 juli 1954 e. Willem van Genderen, geb.Gorinchem NL akt.n301, 29 september 1898 f. Johannes van Genderen, geboren Gorinchem NL 1 juli 1902, overleden Den Haag 19 juli 1984 trouwt Gorinchem 23 september 1931 Aartje Wilhelmina Schaap, geboren Den Helder NL 28 maart 1906 kinderen: 1. Adriana Wilhelmina van Genderen, geb. Den Haag NL 30 augustus 1935 tr. 7 oktober 1960 J.C. van Zonneveld g. Metje van Genderen, geboren Gorinchem NL 4 juli 1905, trouwt 23 april 1931 Frederik van Asch, geb. Leerdam NL 6 mei 1895 ( bakker ) h. Wilhelmina van Genderen, geboren Gorinchem NL 21 augustus 1908 trouwt 9 april 1937 Richard Goudriaan wonend te Den Haag, na echtscheiding woonde Wilhelmina te Gorinchem. XII.3 Gijsbertus Johannes van Genderen (ouders onder XI.3), geboren Arkel NL 6 november 1873, overleden Arkel 4 oktober 1940, zoon van Gijsbert van Genderen en Elisabeth Kemp, trouwt Kedichem 7 juni 1905 Maria Bos, geboren Heukelum NL 6 augustus 1868, overleden Arkel 30 januari 1947, ouders Pieter Bos en Annigje van Ieperen Uit dit huwelijk a. Antje Elisabeth van Genderen, geb. / overl. Arkel NL 15 oktober /27 november 1905 b. Antje Elisabeth van Genderen, geb. Arkel NL 16 maart 1907 c. Gijsbert Pieternella van Genderen, geb. Arkel NL 23 juli 1910 XII.4 Johannes van Genderen (ouders onder XI.3), sluisknecht, brugwachter, landarbeider geboren Arkel NL 18 augustus 1877, overleden Leidschendam 19 juni 1956, zoon van Gijsbert van Genderen en Elisabeth Kemp, trouwt Arkel 9 mei 1912 Cornelia den Besten, geboren Arkel NL 9 september 1883, ouders Dirk den Besten en Johanna Goes Uit dit huwelijk a. Elisabeth Johanna van Genderen, geboren Hazerswoude NL 3 oktober 1914 ongehuwd wonent te Leidschendam IX.4 Jan van Genderen (ouders onder VIII.2), geboren / doop Well NL , gedoopt 1 februari 1774, overleden Den Haag 2 februari 1858, zoon van Hermen van Genderen en Margaretha Loenen trouwt(1) ca. 1802 Margaretha Elisabeth Parris, geboren Barbados 10 maart 1778, overleden Aarlanderveen 11 augustus 1826, ouders Christopher Parris en Brightweed Marschall , trouwt(2) Koudekerk 16 december 1829 Louisa Meder, wed. Jan Nicolaas Hanrath geboren Delfshaven NL 27 december 1795, overleden Bodegraven 17 februari 1842, ouders Johan Jacob Meder en Christina Rosina Reinochl wonend te Demerary van 1794 tot op 16 augustus 1817 wonende in de colonie Rio-Demerari, daarna te Aarlanderveen op zijn buitenplaats 'Ringburg', burgemeester en grondeigenaar ald., wonend in 1842 op de buitenplaats 'de Uithof' te Harmelen. De Van Genderenstraat in Alphen aan den Rijn is naar Jan vernoemd. Tekst straatnaambord: VAN GENDEREN STRAAT burgemeester van Aarlanderveen 1825-1828 * Gerrit van Genderen + WiWaWi Brits Guyana Colonial Newspapers http://www.vc.id.au/tb/ Uit het eerste huwelijk a. Peter van Genderen, geboren Demerary ca. 1802 overleden Georgetown 7 oktober 1828 ondertrouwt Demerary 8 december 1827 trouwt 23 januari 1828 Louisa Anthoinetta de Reuter, geb. Essequibo Spinster dochter van John Christopfer Reuter, dit volgens een huwlijks certificaat uit Sint Andrews Parish Brit. Guyana 9 november 1863 Louisa tr. (2) Demerary 20 februari 1830 George Bunburry * brian.delima@gmail.com b. Elisabeth Christina van Genderen, volgt X.3 c. Christopher van Genderen, volgt X.4 d. Henrietta van Genderen, geboren Demereay 15 maart 1806 en denkelijk gedoopt 25 maart 1806 , overleden Maastricht 25 oktober 1879 tr. (1) Amsterdam 21 oktober 1829 Hendrik Coenraad Evertsz geb. Curacao 15 juli 1775, overleden 1838 / 1839 weduwenaar van Catharina Rebecca Helmers (Bonjes), grondeigenaar te Amsterdam, eigenaar van de buitenplaats 'Schoonoord" te s-Graveland http://www.tgooi.info/natuur/schoonoord.php zoon van Nicolaas Evertsz. en Eva Lackrum tr. (2) Utrecht 24 september 1847, George Severijn de Veer (R.N.L., C.E.K.) geb. Curacao 25 september 1806, overleden Maastricht 4 maart 1891 weduwenaar van Jannetje Constantia Schotborgh, * WiWaWi gouv.-secr. ald., refer. Min.van Kol.,staatsraad medeopr. Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren zoon van Abraham de Veer en Aletta Schotborgh, e. Margaretha van Genderen, geb. Demerary 1809 overl.Amersfoort 9 juni 1895 f. Hermanus van Genderen, volgt X.5 g. Hendrik Coenraad van Genderen, volgt X.6 h. Elisa van Genderen, geb. 1815 i. Cornelis van Genderen, geb 1815 overl. op de suikerplantage Melville B.G. j. Adriana Maria van Genderen, geboren Aarlanderveen NL 4 september 1819 tr. 's-Graveland 10 oktober 1844 akt.n10, Hendrik Jan Bruins geb. Aarlanderveen NL ca. 1819, ( candidaat tot de Heilige Dienst ) zoon van Dirk Bruins ( predikant ) en Albertina Arnoldia Cornelia Bonnet. k. Catharina Rebecca van Genderen, geboren Aarlanderveen NL 23 oktober 1822, overleden Maastricht akt.n1037, 22 december 1866 Uit het tweede huwelijk l. Costantia van Genderen, geboren Aarlanderveen NL 27 april 1830, overleden Modjokerta 3 oktober 1884 tr. Utrecht 6 juli 1854 Johan Reinhardt Schuurman, koopman te Kleef en Soerabaja. zoon van Johannes Schuurman en Alida Maria Duuring uit dit huwelijk 1. Johannes Schuurman, gedoopt Rheinland Prussia D 28 mei 1855 2. Louise Constantia Schuurman, gedoopt Rheinland Prussia D 6 mei 1858 3. George Schuurman, gedoopt Rheinland Prussia D 28 oktober 1861 m. Willem Frederik van Genderen, volgt X.7 X.3 Elisabeth Christina van Genderen (ouders onder IX.4), geboren Demerary 13 november 1803, overleden Maastricht 29 mei 1879, dochter van Jan van Genderen en Margaretha Elisabeth Parris trouwt Leeuwarden 6 november 1828 Jhr. Jean Louis Theodore Waubert de Puiseau, geboren Leeuwarden NL 8 janu ari 1802, overleden Lemmer 13 februari 1869, beroep gemeente-secretaris Aarlandsveen, Notaris te Lemmer, ouders Jhr. Louis Marie Adelaide Puiseau en Cornelie Jacoba Fresse * Tresoar + WiWaWi De tak de Woubert de Puiseau en de Woubert de Genlis ( oorsprong Frankrijk ) verder uit gewerkt bij Geneanet ( door Henri de Waubert de Genlis ) Uit dit huwelijk a. Louis Marie Adelaide Waubert de Puiseau, geb. Lemsterland NL 7 september 1829 overl. Sneek 22 november 1848 b. Margaretha Elisabeth Waubert de Puiseau, geb. NL Lemsterland 27 juni 1831 c. Cornelia Jacoba Waubert de Puiseau, geb. Lemsterland NL 14 mei 1833 d. Henriette Waubert de Puiseau, geb. Lemsterland NL 5 september 1834 overl. Lemmer 8 oktober 1834 e. Henriette Coradina Waubert de Puiseau, geboren Lemsterland NL 21 september 1835, trouwt Lemsterland NL 4 september 1855 Jan Willem Heldewier Vignon, geb. Amsterdam NL overl. kinderen: 1. Theodorus Heldewier Vignon, geb. Willemstad Curaqao Nederl. Antillen 16 juni 1856 2. Henriette Elizabeth Christina Heldewier Vignon, geb. Willemstad Curaqao Nederl. Antillen 29 september 1857 3. Gijsbert Adriaan Karel Heldewier Vignon, geb. Willemstad Curaqao Nederl. Antillen 3 mei 1859 4. Jan Louis Heldewier Vignon, geb. Willemstad Curaqao Nederl. Antillen 18 december 1864 overl. Curaqao 30 november 1931 tr. Juanita Hendriette Daal f. Justine Annette Waubert de Puiseau, geb. Lemsterland NL 2 september 1837 g. Jan Willem Waubert de Puiseau, geb. Lemsterland NL 13 juni 1839 tr. Sarah Blum h. Sopihia Catharina Waubert de Puiseau, geboren Lemsterland NL 16 januari 1842 overl. Maastricht 1879 tr. Maastricht akte n0, 26 januari 1874 Marius Petrus Johannes Brouwer geb. 's Gravenhage zoon van Petrus Marinus Brouwer en Johanna Geertrui Vorderman. i. Elisabeth Christina Waubert de Puiseau, geb. Lemsterland NL 8 januari 1844 j. Herman Waubert de Puiseau, geb. Lemsterland NL 26 februari 1846 overl. Koeta Radja (Sumatra) 14 mei 1874 X.4 Christopher van Genderen (ouders onder IX.4), beroep planter te Georgetown in 1854, geboren Demeray 1804 / 5 overleden voor 1867, zoon van Jan van Genderen en Margaretha Elisabeth Parris trouwt NN Van hem stammen vermoedelijk de Creoolse van Genderen's te Surinam en omgeving af waaronder Olten Willem van Genderen ( vice premier ) van Suriname tot de staatsgreep van Bouterse. Hoewel dit door het ontbreken van huwelijk en geboorte registratie te Guyananiet is te bewijzen. Van Christopher is alleen met zekerheid bekend dat hij tenminste twee dochters had, wat bij het huwelijk van zijn dochter Charlotte Elisabeth in 1867 werd vermeld, The eldest daughter of late Cristopher van Genderen. In 1866 werd ook een zeker J. van Genderen als marechaussee aangesteld, en het zou goed mogelijk zijn dat dit ook een zoon van Christopher was en zuster Adriana Sara en collega Marcellus Silos elkaar zo doende ontmoet hebben. Zo zou ook Colin Peter vrijwel zeker een zoon van Cristopher zijn. * Gerrit van Genderen Uit dit huwelijk a. Colin Peter van Genderen, volgt XI.4 b. Charlotte Elisabeth van Genderen, trouwt Charlestown 8 mei 1867 Henry J. Cockett (mogelijk dezelfde als H.J. Cockett, onderwijzer te Demerary) c. Adriana Sara van Genderen, geboren Demerary 1841 , trouwt Paramaribo na 1870 Marcellus Silos, geboren Paramaribo, ( denkelijk indentiek met de marechaussee M. Silos ) Een achterkleindochter van Adriana Sara is Mr. Dr. Jennifer van Dijk-Silos, die ondermeer advocaat van het hof van Justitie en voorzitster van het onafhankelijk kiesbureau in Suriname is. uit dit huwelijk 1. Christoffel Gerard Silos, Hij was een succesvol goudzoeker, waardoor hij in goeden doen raakte. Later werd hij rivierloods en had hij een scheepvaartonderneming. XI.4 Colin Peter van Genderen (ouders onder X.4), zoon van Christopher van Genderen en NN beroep hij is op 28 april 1910 timmerman te Demeray , trouwt Margaret Abrams * Surinaamse Volkstelling van 1923 + Gerrit van Genderen In de Essequido and Demeray Roal Gazette stond een geboortebericht van een 'Son van Genderen' geboren Charlestown op 13 november 1880. Of hij ook bij dit gezin hoorde is niet bekend. De broers uit dit gezin kregen een omvangrijk nageslacht in Suriname USA en het Carabisch gebied. Uit dit huwelijk a. Lionel Christopher van Genderen, volgt XII.5 b. Thomas van Genderen, volgt XII.6 c. Celine van Genderen, geboren Guyana 20 mei 1881 modiste d. Colette Theresa van Genderen, geboren Guyana 15 augustus 1882 e. Peter Alexander van Genderen, volgt XII.7 f. Mabel van Genderen, geboren Georgetown 18 april 1886, trouwt John Huntly, geboren Georgetown 20 februari 1880 g. Margaret van Genderen, geboren 1889 , trouwt Marowijne 28 april 1910 Nicolaas Harris zij had vermoedelijk voorkinderen ze zou ook bij haar huwelijk de kinderen van haar zus Celine erkennen volgens de huwkijks akte 1. Rooloph, geboren Albina 19 december 1901 2. Christo, geboren Albina 17 december 1907 h. Hilda Omhelia van Genderen, beroep modiste, geboren West Coast Guyana 20 mei 1890 kinderen uit een onbekende relatie 1. Edwalt O., geboren Marowijne 24 april 1915 2. Oscar Oswald Dof ( Duff ), geboren Marowijne 23 augustus 1917 i. Eduard Edgar van Genderen, volgt XII.8 XII.5 Lionel Christopher van Genderen (ouders onder XI.4), onderwijzer te Lochaber ( Berbice ) geboren Guyana 10 augustus 1874 overleden 26 augustus 1946 zoon van Colin Peter van Genderen en Magaret Abrams trouwt Henriette Gertrude Antoinette Leissius In 1898 vertrekt ( volgens kleinzoon Olton Lionel ) om een gedwongen huwelijk te ontlopen naar Surinamen. (( Het kind uit de relatie die Lionel te Berdice ontvluchte was waarschijnlijk Albert Lionel Christopher van Genderen, geboren Guyana 1899 overleden USA 1978 die vertelde dat hij afstamde van the Dutch dus de Hollandse familie van Genderen )) Na zijn vlucht uit Berdice was Lionel Christopher eerst werzaam als boekhouder bij Pakia Mining te Surinamen en daarna kreeg hij een perceel land toegewezn op de nederzetting Fellowschip en werd kleinlandbouwer, dit werd zon succes dat hij al zijn broers en zuster laat overkomen. In 1922 verschaften de broers van Genderen op een landbouwperceel nabij de post Fellowschip, volgens geruchten, ontsnapte gevangene uit strafkampen in Frans Guyana werk en middelen om verder te komen. In 1925 kreeg Lionels vrouw Henriette een houtconsessie en vergunning voor onderzoek naar aan wezigheid van delfstoffen op een terrein van 2000 ha. ten westen van de Marowijne. * Surinaamse Volkstelling van 1923 + Gerrit van Genderen + Brits Guyana Colonial Newspapers http://www.vc.id.au/tb/ uit dit huwelijk a. Olton Willem van Genderen, geboren Albina 17 oktober 1921 overleden Paramaribo 9 november 1990 trouwt Georgetine Cornelia Kerster * WikipediA https://nl.wikipedia.org/wiki/Olton_van_Genderen hij bekleedde verschillende ministerposten in de Surinaamse regering en in 1980 als vice minister president van Surinamen de macht overdroeg aan Desi Bouterse. b. Thomas van Genderen, oprichter van de stichting Scholingsinstituut voor vak bewerking te Surinamen. XII.6 Thomas van Genderen (ouders onder XI.4), geboren Georgetown 20 april 1879, zoon van Colin Peter van Genderen en Magaret Abrams trouwt P. Rijkaard Uit dit huwelijk a. Josephine Johanna van Genderen, geboren Albina 27 oktober 1908 XII.7 Peter Alexander van Genderen (ouders onder XI.4), geboren Guyana 22 september 1884, zoon van Colin Peter van Genderen en Magaret Abrams trouwt partner ? Angel Dermond, zij woonde bij hem in 1923 Uit dit huwelijk a. Peter Colin van Genderen, geboren Marowijne 2 augustus 1914 b. Winfred Churchill van Genderen, geboren Marowijne 3 december 1916 c. Edna Agnes van Genderen, geboren Marowijne 12 maart 1921 XII.8 Eduard Edgar van Genderen (ouders onder XI.4), beroep goudsmid, geboren West Coast Guyana 26 maart 1897 zoon van Colin Peter van Genderen en Magaret Abrams had mogelijk een relatie met Dyon Roos, geboren St. Huire Brits Indie onderstaande kinderen de "van Genderen Brothers" waren in de veertiger jaren bekende voetballers en speelde in het nationale elftal van Brits Guyana Uit dit huwelijk a. Eduard Christoffel van Genderen, geboren Marowijne 27 april 1917 b. Egbert Raymond van Genderen, geboren Marowijne 27 april 1917 X.5 Hermanus van Genderen (ouders onder IX.4), geboren Rio Demaray N.W.I. 20 mei 1811, overleden Utrecht 13 januari 1894, zoon van Jan van Genderen en Margaretha Elisabeth Parris trouwt(1) Lemsterland akt.n14, 26 mei 1841 Gerbrigje Zeilstra, geboren Lemmer NL ouders Eeltje Tjeerds Zeilstra en Sjouke Heimes, trouwt(2) Maria Abigael Linkton, geboren ca. 1827 , overleden Utrecht akt.n651, 15 april 1908, ouders Andruw Linkton en Johanna Poolman was bij het 44: Reg. Grenadiers en Jagers (1830-1831) in 1832 benoemd tot 2 Luitenand bij het 27 batallion Schutterij secretaris grietenij De Lemmer, adj. bestuurder Europese kolonie te Groningen aan de Saramacca te Suriname 1849-1853,bestuursambtenaar te Suriname 1853-1868. Landdrost 1854-1863 districtscommissaris 1863-1868 van het District Nickerie * Genlias + Gerrit van Genderen + Militaire Stamboom Uit het eerste huwelijk a. Jan van Genderen, geb. / overl. Lemmer NL akt.nb13, 26 februar / 1 december 1842 b. Jan van Genderen, geb. / overl. Lemmer NL akt.nb55, 21 september 1843, 19 juli 1844 c. Jan van Genderen, geb. / overl. Lemmer NL akt.nb69, 26 oktober 1844, 14 januari 1845 Uit het tweede huwelijk d. Jan Willem Hendrik van Genderen, geb. 1855 e. Hermine Maria van Genderen, geboren ca. 1857 , overleden Vugth akt.n142, 76j., 4 januari 1934 f. Elisabeth (Betty) Henriette van Genderen, geboren ca. 1858 , overleden Utrecht akt.n1528, 72j., ongeh., 9 november 1930 g. Johanna Margaretha van Genderen, geboren ca. 1862 overleden Meersen akt.n40, 13j., 13 mei 1875 h. Wilco van Genderen, volgt XI.5 i. Herman van Genderen, geboren 1863 , overleden Fresno Californie USA 9 maart 1895 j. Cornelia Catharina van Genderen, geboren 18 november 1865, overleden Zeist akt.n315, 15 mei ongh. k. George van Genderen, geboren ca. 1867 overleden Utrecht akt.n24, 18 maanden, 4 januari 1869 l. Louisa van Genderen, tweeling met George XI.5 Wilco van Genderen (ouders onder X.5), geboren 9 oktober 1859, zoon van Hermanus van Genderen en Maria Abigael Linkton trouwt Agnette Johanna Rrhmann, ouders Wilhelm Eduard Rrhmann en Mary Muro directeur van de koffieplantage Nijd en Spijt aan de Commewijnerivier (1894) en eigenaar va de cacao koffie en rijstplantage Catharina Sophia en Anna Maria aan de Saramaccarivier (1902 en 1910) * Gemma Rene Lago + Gerrit van Genderen + Genlias Uit dit huwelijk a. Wilco van Genderen, volgt XII.9 b. Hermanus ( Herman ) van Genderen, volgt XII.10 c. Agnes Agnetta Johanna van Genderen, geboren Saramacca 3 oktober 1901, overleden Majorca ESP , trouwt Hilversum 8 juli 1931 Hendrik Antonius Lebuinus ten Holder, geb. Deventer NL 2 december 1901 overleden Hilversum 8 juli 1931 zoon van Wilhelmus Theodorus ten Holder en Johanna Arnolda Burgers d. Johanna Agnetta van Genderen, geb. Saramacca 1901 tweeling met Agnes e. Wilhelm Eduard van Genderen, volgt XII.11 XII.9 Wilco van Genderen (ouders onder XI.5), geboren op de plantage Nijd en Spijt 23 juni 1895, trouwt Henritte Spencer-Else, echtgescheiden 1946 overl. 1973 Wilco was medewerker rubberplantages in Indonesie en Suriname, goudzoeker ald., dwangarbeider Birma-spoorweg 1942/43 Henritte Spencer Elce kampleidster interneringskamp Aek Pamienke I op Oost-Sumatra 1945 Uit dit huwelijk a. Ann Mary van Genderen, volgt XIII.1 b. Harry ( Henk ) Wilco van Genderen, geboren Kwala Simpang Indonesi 2 september 1927, overleden Milaan I. 12 februari 2006 studeerde aan de Kunst-academie te Milaan (Italie) kunstschilder en docent aan de International School te Milaan * http://www.hvangenderen.com/home/1 XIII.1 Ann Mary van Genderen (ouders onder XII.9), geboren Indonesi 6 januari 1924, overleden Boxmeer NL 21 maart 1987, dochter van Wilco van Genderen en Henritte Spencer-Else, trouwt Louis Kiemeneij, geboren Semarang Indonesi 29 januari 1920, overleden Haarlem NL 28 september 1994 woonde Da Costakade 116-I Amsterdam Uit dit huwelijk a. Yvonne Rene Albertine Kiemeneij, geboren op zee op de SS/Boissevain ( geb. aangifte te Rotterdam NL ) trouwt Bartolom Lago-Farrerras, ouders Rafael Lago-Perla en Teresa Farrerras-Durn kinderen: 1. Gemma Rene Lago, tr. Juri Roerink, kinderen: Durante Rafael (Dante) Roerink, 2. Alexander Bartolom Lago, XII.10 Hermanus ( Herman ) van Genderen (ouders onder XI.5), geboren Beneden Commewijne Surinamen op de plantage Nijd en Spijt 8 april 1894 zoon van Wilco van Genderen en Agnette Johanna Rrhmann, trouwt Amsterdam akt.nreg.7c,fol.41 31 mei 1922 Elisabeth Segers, geboren Turnhout Bel. ca. 1892 , ouders Johannes Bapiste Segers en Maria Caroline Lenders Hermanus tijdens W.O. II genterneerd in gevangenkamp Changi te Singapore ( assistent rubberonderneming te Sumatra ) * Genlias Uit dit huwelijk a. Wilco Hermanus van Genderen, volgt XIII.2 XIII.2 Wilco Hermanus van Genderen (ouders onder XII.10), geboren Tanah Radja Sumatra 19 augustus 1924, overleden Amstelveen 22 april 2015 zoon van Hermanus ( Herman ) van Genderen en Elisabeth Segers trouwt Sara van Kruiselbergen, geboren Amsterdam NL 28 november 1928, overleden Zaandam 28 januari 2004, ouders Jacobs van Kruiselbergen en Gesina Cornelia Johanna Morrien manager Holland International Uit dit huwelijk a. Wilco E van Genderen anesthesioloog/pijnspecialist Medisch Centrum Jan van Goyen te Amsterdam, mede-eigenaar Anesthesis Service Nederland BV, anesthesioloog de Narcosetandarts. b. Karin van Genderen, c. Anita van Genderen, tweeling met Karin XII.11 Wilhelm Eduard van Genderen (ouders onder XI.5), geboren Suriname 11 juli 1905, overleden Barbados 1983 , zoon van Wilco van Genderen en Agnette Johanna Rrhmann, trouwt Utrecht 30 augustus 1933 Geertruid Rekswinkel, geboren Deventer NL 7 februari 1905, overleden Harderwijk 20 mei 2003, ouders Ebart Rekswinkel en Helena Jurriana Moll directeur rietsuikerfabrieken te Java, vanaf 1940 te Brits Indie, en vanaf 1947 te Pakistan.Verbindingsofficier Kon. Marine vanaf 1943 (vrijwilliger), daarna uitgezonden voor UN technical assistance Board naar Birma, Haiti en Chaad, na pensionering won. te Paramaribo en vanaf 1975 te Barbados Uit dit huwelijk a. Helena Juriana van Genderen, trouwt Joop Kiesouw Luit. Kolonel der Grenadiers bij de TRIS te Suriname b. Ilonka Victoria van Genderen, X.6 Hendrik Coenraad van Genderen (ouders onder IX.4), geboren 1813 zoon van Jan van Genderen en Margaretha Elisabeth Parris trouwt Henriette Cornelia Philippine Wichers, geboren Paramaribo 17 september 1842, overleden Demeray 12 oktober 1876, ouders Hendrik Ludolf Wichers en Sara Milton leerling Stads Franse Jonge Heren kostschool te Weesp in 1829 Hendrik is vertrokken vanuit Harmelen naar Demerary op 18 mei 1840 Uit dit huwelijk a. Maria Louisa van Genderen, geboren Charlestown 22 december 1866 tr. St. Barnabas Church Bourda 25 november 1890, Edmund Lawrence Donnelly, geboren Bourda St. Barnabas' Church, 25 november 1852 overl. Demerara 1905 zoon van James Henry Donnellyen Amelia Yearwood. boekhouder bij Grote Dianond Plantation in 1882 manager Werk en Rust Saw Mill te Demerara in 1889 Edmund Lawrence was eerder geh. met Henrietta Eliza Anne Field. te St. George Parish (Demerara) 30 november 1880 kinderen 1. Teddy Donnelly 2. Emund W. Donnelly 3. Kathleen Irene Donnelly b. Herman C van Genderen, geboren Charlestown 30 juni 1870, overleden 1890 douane-ambtenaar Britisch Guyana met salaris van meer dan 100 pond, X.7 Willem Frederik van Genderen (ouders onder IX.4), geboren Bodegraven NL 27 februari 1835, overleden Amsterdam 23 december 1886 zoon van Jan van Genderen en Louisa Meder, trouwt Den Haag 27 oktober 1858 Henriette Ludolphina Constance de Veer, geboren Suriname 23 februari 1837, overleden Utrecht 21 maart 1892, ouders George Severijn de Veer en Jannetje Constantia Schotborgh bestuursambtenaar Suriname te Paramaribo. adjudant Gouverneur van Suriname in 1874, districtscommissaris van Beneden Para en Benede Suriname in 1874, en van Nickerie in 1882 Uit dit huwelijk a. Jannetje Constantia van Genderen, geboren Kleef D 24 november 1859 begraven Velsen 28 augustus 1934, trouwt 24 september 1879 Karel Marinus van Pesch, geboren Zutphen NL 18 augustus 1846, overleden Amsterdam 20 april 1900, ouders Abraham Jacobus van Pesch en Riekje Jans Plantinus adjudant Gouverneur van Suriname in 1882, kapitein infanterie in 1890 kinderen: 1. Abraham Jacobus van Pesch, geb. Paramaribo ca. 1881 ( tabakskweker ) tr. Watergraafsmeer akt.n56, Cornelia Johanna Zrcher geb. Amsterdam NL ca. 1882 dochter van Petrus Jacobus Zrcher en Antionette Maria Victorine Soissen, kinderen: a. Johanna Frederika Maria van Pesch b. Karel Marinus van Pesch c. Abram Jacobus van Pesch, huwt Albertien Charlotte Clifford * Ullrich Koke, bij Geneanet 2. Willem Henry van Pesch, geb. ca 1887 Maastricht NL ( officier der infanterie ) tr. Bussum akt.n81, 2 november 1915 Mary Cornelia Wittop Koning geb. Amsterdam NL ca. 1889 dochter van Dirk Arnold Wittop Koning en Martine Susanna Everdine de Moulin, 3. Johanna Maria van Pesch, geboren Maastricht NL 16 juni 1889 overleden Deventer 6 september 1959 trouwt s-Gravenhage 3 november 1910 Carel Ernest van Zijl, indisch landbouwkundige geboren Amsterdam NL 13 juli 1885 overleden Auschwitz PL 1943 zoon van Willem van Zijl en Vrouwtje Elkan Constant Henrij de Veen is opgetreden als bijzonder gemachtigde voor de bruidegom, Carel Ernest van der Zijl gevolmachtigde Constant Henry de Veer, oud 50 jaar, majoor der infanterie van het oost indisch leger met verlof, * WiWaWi + Ullrich Koke, bij Geneanet b. Louisa Johanna van Genderen, geboren Kleef D. 10 juli 1861, overleden Den Haag 17 december 1940 tr. Maastricht 26 oktober 1889, Constant Henry de Veer, majoor inf. O-I.L., geb. Rotterdam 31 oktober 1859, overl. Den Haag 13 september 1923 zoon van Abraham Johannes de Veer en Maria Adriana Elisabeth Sturenberg. c. George Henry van Genderen, geboren Suriname 3 mei 1867 in 1898 opzichter bij PLN Vrijheidslust Beter Hoop te East Coast, Brits Guyana, in 1904 engineer ald., won. in 1937 te Jamaica. d. Pieter Louis van Genderen, adm. oudheidk. Museum te Leiden geboren Paramaribo 20 februari 1869, overleden Den Haag 13 februari 1939 tr. Den Haag 6 juli 1893 Maria Adriana de Veer, geb. Maastricht 17 maart 1866, overl. Den Haag 29 april 1951 dochter van Abraham Johannes de Veer en Maria Adriana Elisabeth Sturenberg. * Leuk artikel http://haarlemsbier.blogspot.be/ e. Henrietta Rebecca van Genderen, geb. 1870 overl. Paramaribo 2 maart 1884 f. Wilhelmina Frederika van Genderen, geb. Paramaribo 23 april 1871 overl.21 juni 1874 g. Hermanus van Genderen, volgt XI.6 XI.6 Hermanus van Genderen (ouders onder X.7), geboren Paramaribo 7 augustus 1874, overleden Monte Carlo 20 november 1937, zoon van Willem Frederik van Genderen en Henriette Ludolphina Constance de Veer, trouwt Amsterdam akt.nreg.5E,fol.33v 9 juli 1914 Anna Judith Bussemaker, geboren Almelo NL 22 februari 1882, overleden Hilversum 1 juli 1930, ouders Barend Teunis Bussemaker en Hinke Gorter werkzaam bij de Kon. Ned. Stoombootmij. Uit dit huwelijk a. Herman van Genderen, volgt XII.12 XII.12 Herman van Genderen (ouders onder XI.6), geboren Amsterdam NL 16 oktober 1915, overleden Naarden 16 september 2009, zoon van Hermanus van Genderen en Anna Judith Bussemaker, trouwt(1) 1940 Hester Johanna Prins, geboren Zaandam NL 15 april 1915, overleden Bilthoven 11 juli 2003, vader Hendrik Jacobus Prins, trouwt(2) 16 augustus 2008 Annette Baggerman van Houweningen, weduwe van Obbe Haccou farmacoloog-toxioloog Rijksinstituut voor de Volksgezondheid 1940-1961, hoogleraar veterinaire farmacologie en toxiologie aan de R.U.U.1961-1980, lid Kon. Ned. Academie van Wetenschappen etc., promotie Hannover 1972, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw * Fam. van Genderen-Jekel + Wikipedia Uit het eerste huwelijk a. Hendrik Herman van Genderen, volgt XIII.3 b. Judith Henriette van Genderen, volgt XIII.4 c. Titia Maria Adriana van Genderen, volgt XIII.5 XIII.3 Hendrik Herman van Genderen (ouders onder XII.12), zoon van Herman van Genderen en Hester Johanna Prins, trouwt Heleen Takken, bioloog medewerker R.U.U. te Utrecht Uit dit huwelijk a. Elisabeth Helena van Genderen, b. Geertje Hester van Genderen, XIII.4 Judith Henriette van Genderen (ouders onder XII.12), dochter van Herman van Genderen en Hester Johanna Prins, trouwt(1) gescheiden. Robert Jan Sevenhuysen, beroep landbouwkundig ingenieur hydroloog, trouwt(2) Henny Reudink, Judith woonde van 1970 tot 1975 in Suriname op de plantage de Peperpot de laatste twee jaar bij Nickerie landschapsarchitecte en beeldend kunstenares, gemeenteraadslid van Renkum 2002 / 2006 Uit het eerste huwelijk a. Bram Paul Sevenhuysen, helikopterpiloot 4 kinderen b. Martijne Aniek Sevenhuysen, juriste 2 kinderen XIII.5 Titia Maria Adriana van Genderen (ouders onder XII.12), beroep bioloog, dochter van Herman van Genderen en Hester Johanna Prins, trouwt(1) gescheiden Johannes Hageman, trouwt(2) Jacobus Johannes Jekel, Fysiotherapeut, manueel therapeut * Fam. van Genderen-Jekel Uit het eerste huwelijk a. Gijs ( Hageman ) Jekel, informaticus ( Gijs geboren als Hageman door naamswijziging Jekel,) trouwt Sjakina Hiwat, Uit het tweede huwelijk b. Diederik Rogier Jekel, Diederik Jekel is natuurkundige, wetenschapsjournalist. IX.5 Eliza van Genderen (ouders onder VIII.2), geboren Well NL 6 september 1778, overleden Well 11 mei 1837, zoon van Hermen van Genderen en Margaretha Loenen, trouwt Ammerzoden 22 april 1803 Wijntje van Bavelgem, geboren Well NL 3 maart 1778, overleden Well 24 januari 1825, ouders Huibert van Bavelgem en Jenneke Oomen herbergier in 'de Prins van Malburg' te Well, koopman en bakker ald., diaken en notabel van de Ned. Hervormde gemeente ald., gecommitteerde tot de zaken van de Meidijk. Raasslid van de geente Ammerzoden Uit dit huwelijk a. Jan van Genderen, geb./overl. Well NL 30 december 1801, 28 mei 1816 b. Margaretha van Genderen, geboren Well NL 17 november 1803, overleden Well 27 juli 1875 tr. Ammerzoden 9 juli 1841, Bernardus van Duijnen, geb. Heerewaarden NL 3 mei 1806 overl. ald. 18 augustus 1874 schipper, koopman, bakker, herbergier in 'de Prins van Malburg' te Well. zoon van Albertus van Duijnnen en Geertruida IJldesbos. c. Gerrit van Genderen, geb. Well NL 4 maart 1805 d. Jenneke van Genderen, geb. / overl. Well NL 22 juli 1806, 31 oktober 1817/18 e. Hermen van Genderen, geb. / overl. Well NL 16 mei 1808, 9 september 1813 f. Elisabeth van Genderen, geboren Well NL 13 mei 1810, overleden Zuilichem 20 februari 1889, winkelierster ald, tr. Ammerzoden 23 mei 1844, Adrianus Fuikschot, geb. Dinterloord NL 20 november 1802, overl. Zuilichem 19 februari 1886, landbouwer te Zuilichem, zoon van Cornelis en Johanna Dekker. g. Wijnand van Genderen, volgt X.8 h. Hermen van Genderen, geb. / overl. Well NL 6 januari 1816, 5 december 1843 landb. i. Jan van Genderen, geb. / overl. Well NL 21 mei/ 1 juni 1818 j. Jan van Genderen, volgt X.9 k. Hendrik van Genderen, geb. / overl. Well NL 25 juni/ 15 juli 1821 X.8 Wijnand van Genderen (ouders onder IX.5), geboren Well NL 18 augustus 1812, overleden Well 30 juni 1870, zoon van Elisa van Genderen en Wijntje van Bavelgem trouwt Well 8 februari 1840 Antonia Maria van Wijgerden, geboren Zuilichem NL, winkelierster, 21 januari 1814, overleden Zuilichem 1 december 1857, ouders Gijsbert van Wijgerden en Jenneke Brouwers tweede Luitenant Landstorm te Gelderland in 1833 bakker te Zuilichem, raadslid en wethouder van de gemeente Zuilichem, diaken van de Chr. afgescheiden gemeente ald., secretaris en ontvanger van de dorpspolder Zuilichem beneden de Meidijk 1845-1852, Uit dit huwelijk a. Gijsbertje van Genderen, geboren Zuilichem NL 20 maart 1842, overleden Zuilichem 17 december 1890 tr. Zuilichem. 19 augustus 1869, Poulus Boet, geb. Asperen, bouwman ald., koopman te Zuilichem, zoon van Martinus Boet en Neeltje Kiep. b. Jaantje van Genderen, geboren Zuilichem NL 12 juni 1843, overleden Zuilichem 19 juni 1899 tr. Zuilichem 10 augustus 1871 Roelof Snippe, geb. Hoogeveen 1843/44, schipper ald., zoon van Willem Snippe en Hendrikje Lijster. Uit dit huwelijk: 1. Antoon Snippe, geboren Nieuwer-Amstel NL 1884 huwt Vreeswijk 17 juli 1908 Lena Bakker geboren Muiden NL 1889 * WiWaWi c. Hendrika van Genderen, geb. / overl. Zuilichem NL 21 januari 1845, 6 augustus 1846 d. Elisabeth van Genderen, geboren Zuilichem NL 20 november 1846, overleden Almkerk 31 januari 1919 tr. Zuilichem 7 juli 1877 Cornelis Millenaar, geb. Almkerk 25 november 1828, landbouwer ald., zoon van Klaas Millenaar en Anna Colijn. e. Jenneke van Genderen, geboren Zuilichem NL 16 juli 1848 tr. Zuilichem 19 oktober 1876, Abraham Jacob de Jong de Bosson, geb. Woudrichem, landbouwer en bakker ald., zoon van Abraham Marinus de Jong de Bosson en Johanna Elisabeth de Jong. kinderen: 1. Abraham Marinus de Jong de Bosson, geb. Woudrichem NL 15 augustus 1877 tr. Willemstad 13 juni 1907 Arieana Wilhelmina Hijltje Sonneveldt, f. Elisa Gijsbert van Genderen, volgt XI.7 g. Wijntje Hendrika van Genderen, geboren Zuilichem NL 31 januari 1852 tr. Zuilichem 5 juni 1881, Willem van Ooijen, geb. Poederoijen NL 14 maart 1852 , landbouwer te Aalst, zoon van Arie Ooijen en Neeske van der Meijden. h. Jan van Genderen, geb. / overl. Zuilichem NL 21 mei / 30 augustus 1853 i. Hendrika van Genderen, geb. / overl. Zuilichem NL 6 december 1854, 29 juli 1860 j. Wijnand van Genderen, geb. / overl. Zuilichem NL 14 augustus 1857, 2 februari 1858 XI.7 Elisa Gijsbert van Genderen (ouders onder X.8), geboren Zuilichem NL 19 maart 1850, overleden Zuilichem 26 mei 1922, zoon van Wijnand van Genderen en Antonia Maria van Wijgerden trouwt Herwijnen 9 april 1879 Teuntje van Zee, geboren Herwijnen NL 10 december 1861, overleden Zuilichem 6 augustus 1949 bakker, kruidenier en herbergier ald., raadslid van de gemeente Zuilichem plaats vervangend heemraad Bommerlerwaard beneden de Meidijk commisaris veiling Zaltbommel en omstreken Uit dit huwelijk a. Antonia Maria van Genderen, geboren Zuilichem NL 18 december 1879 tr. Zuilichem 11 maart 1898, Frans Arie van Kekum, geb. Ameide 3 juni 1869 koopman ald., zoon van Arie van Kekum en Aalbertje Broekhuizen. b. Wijnant van Genderen, volgt XII.13 c. Teuntje Geertje van Genderen, geboren Zuilichem NL 7 oktober 1884 tr. Zuilichem 28 april 1910, Jacobus Ockers uit Geldermalsen. geb. Sprang NL 27 januari 1885 overl. Renkum 30 oktober 1947 zoon van Hendrik Willem Ockers en Bastiana Craaijs, d. Arie Peter van Genderen, volgt XII.14 e. Gijsbertje Hendrika van Genderen, geboren Zuilichem NL 24 januari 1892, overleden Zuilichem 1 november 1968, trouwt Zuilichem 30 mei 1918 Antonie van Vugt, geb. Zuilichem NL 14 oktober 1884 zoon van Jan Vugt en Pietje Smits f. Janna Pietertje van Genderen, geboren Zuilichem NL 15 oktober 1896, overleden Geldermalsen 22 februari 1991, trouwt Zuilichem 10 juni 1926 Christiaan.Cornelis van Niekerk, uit Geldermalsen geb. / overl. Buurmalsen NL 24 maart 1897/ 7 oktober 1989 zoon van Johannes van Niekerk en Anna Buis. procuratiehouder Rotterdamsche Bank te Geldermalsen en Bijkantoor Rotterdamsche Bank te Leerdam ouderling Geref. Kerk te Geldermalsen, voorzitter bestuur C.N.S. ald kinderen: 1. Johannes Anne van Niekerk, tr. Maria Helena Arendina Buitenweg XII.13 Wijnant van Genderen (ouders onder XI.7), beroep Bakker te Zuilichem, geboren Zuilichem NL 11 december 1881, overleden Gameren 8 februari 1974, zoon van Elisa Gijsbert van Genderen en Teuntje van Zee, trouwt(1) Zuilichem 14 oktober 1920 Maria Johanna van Brakel, geboren Zuilichem NL 26 november 1889, overleden Den Bosch 10 februari 1923, ouders Wouter van Brakel en Hendrika Maria van Wijgerden, trouwt(2) Kerkdriel 7 augustus 1924 Maria Johannetje Korlaar, geboren Kerkdriel NL 9 december 1886, overleden Den Bosch 8 juni 1976, ouders Kornelis Korelaar en Maria Baggerman Drager zilveren eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau Hij zette met zijn broer Arie de bakkerij en kruidenierszaak van hun vader voort, wat weer overgenomen werd door zijn zoon Eliza en kleinzoon Simon. * Geneanet Uit het tweede huwelijk a. levenloos geb. Zuilichem NL 16 september 1927 b. Maria van Genderen, tr. G.Fuijkschot c. Eliza Gijsbert van Genderen, volgt XIII.6 XIII.6 Eliza Gijsbert van Genderen (ouders onder XII.13), beroep bakker te Zuilichem, zoon van Wijnant van Genderen en Maria Johannetje Korlaar, trouwt Zuilichem 21 april 1954 Adje van Dalen, geboren Zuilichem NL 28 januari 1935, overleden Den Bosch 20 april 2003 Uit dit huwelijk a. Wijnant van Genderen, volgt XIV.1 b. Sijmen van Genderen, volgt XIV.2 c. Maria Cornelia van Genderen, onderwijs assistente trouwt Wilhelmus de Leeuw, inkoper, zoon van Johannes Jacobus Henricus de Leeuw en Gerardina Adriana Smulders. XIV.1 Wijnant van Genderen (ouders onder XIII.6), zoon van Eliza Gijsbert van Genderen en Adje van Dalen trouwt Catharina Charlotte Borghstijn, geboren Gouda NL verpleegkundige 4 oktober 1854, ouders Johan Marinus Borghstijn en Catharina Wilhelmina van Schelven politie-ambtenaar te Maassluis.eigen VKN projecten " the Art Contractors " Uit dit huwelijk a. Claire van Genderen, XIV.2 Sijmen van Genderen (ouders onder XIII.6), zoon van Eliza Gijsbert van Genderen en Adje van Dalen trouwt Anna Else van Buren, brood banketbakker en supermarkteigenaar te Zuilichem, Uit dit huwelijk a. Leon van Genderen, b. Monique van Genderen, XII.14 Arie Peter van Genderen (ouders onder XI.7), geboren Zuilichem NL 22 januari 1889, overleden Zuilichem 27 mei 1961, zoon van Elisa Gijsbert van Genderen en Teuntje van Zee, trouwt Poederijen 7 oktober 1926 Goverdina Hasselman, geboren Poederijen NL 15 mei 1891, overleden Den Haag 28 januari 1975, ouders Cornelis Johannes Petrus Hasselman en Johanna Willemina Crielaar bakker, winkelier, diaken Geref. Kerk, bestuurslid School m/d Bijbel ald., Uit dit huwelijk a. Eliza Gijsbert van Genderen, b. Johanna Wilhelmina van Genderen, trouwt A. de Kock X.9 Jan van Genderen (ouders onder IX.5), geboren Well NL 13 mei 1820, overleden Well 21 januari 1904, zoon van Eliza van Genderen en Wijntje van Bavelgem trouwt Ammerzoden 25 juli 1871 Dirkje van Hees, geboren Well NL 21 november 1845, overleden Well 5 september 1887 ouders Cristiaan van Hees en Naatje Kraay bakker ald., notabel, kerkvoogd en ouderling van de Ned. Hervormde gemeente Well. Uit dit huwelijk a. Elisa van Genderen, geb. / overl. Well NL 2 januari / 23 maart 1873 b. Elisa van Genderen, geb. / overl. Well NL 6 december 1874 / 31 augustus 1891 c. Maatje van Genderen, geb. / overl. Well NL 27 februari / 31 augustus 1875 IX.6 Wouter van Genderen (ouders onder VIII.2), landbouwer te Slijkwell, geboren Well NL 23 februari 1781, overleden Slijkwell 8 mei 1854, zoon van Hermen van Genderen en Margaretha Loenen trouwt Amerzoden 6 november 1812 Pieternella Wolfers, geboren Nederhemert NL 30 mei 1791, overleden Slijkwell 21 oktober 1860, ouders Aart Wolfers en Adriaantje van Beers * Digt.Arch.Delft Uit dit huwelijk a. Hermen van Genderen, geb. Well 15 maart 1813 b. Adriana Willemina van Genderen, ( dienstbode ) geboren Well NL 10 januari 1815, overleden Warmond 1 april 1879 tr. Warmond 29 mei 1842 Johannes van der Voet, wedn. van Cornelia van der Meij geb. Warmond 31 oktober 1806 overl. Leiden 6 mei 1887 herbergier in 'de stad Rome', stalhouder ald., kerkvoogd van de Ned. Hervormde gemeente van Warmond, zoon van Nicolaas van der Vloet en Johanna Magdalena Risman. * Digstb.Delft kinderen : 1. Petronella van der Voet, geb. Warmond NL 2 maart 1843 2. Cornelia van der Voet, geb. Warmond NL 3 juni 1844 3. Wouter van der Voet, geb. Warmond NL 16 november 1845 4. Johannes Frederik van der Voet, geb. Warmond NL 14 maart 1847 5. Aaltje van der Voet, geb. Warmond NL 20 maart 1848 6. Cornelia van der Voet, geb. Warmond NL 22 november 1849 7. Jan Frederik van der Voet, geb. Warmond NL 23 februari 1851 8. Aaltje van der Voet, geb. Warmond NL 2 juli 1852 9. Wilhelmina van der Voet, geb. Warmond NL 3 juli 1853 10. Margaretha van der Voet, geb. Warmond NL 22 april 1855 tr. Cornelis Pieter Vlieland 11. Catharina van der Voet, geb. Warmond NL 30 september 1856 12. Herman van der Voet, geb. Warmond NL 3 maart 1858 c. Johan van Genderen, volgt X.10 d. Marghareta van Genderen, geboren Slijkwell NL 9 november 1818, trouwt 's-Gravenhage 2 november 1853 Arie Elisbertus van der Gaag geb. / overl. Loosduinen NL 30 januari 1805 / 6 september 1875 wedn. van Catharina Ziedman, zoon van Arij Arie van der Gaag en Elisabeth van der Gaag, e. Aartje van Genderen, geboren Slijkwel NL 13 april 1820 tr. Ammerzoden 15 oktober 1852, Gijsbert Augustijn, geb. / overl. Rotterdam NL 18 november 1803, 11 april 1868, koopvaardij-kapitein, rentenier, oprichter familiefonds Gobel, zoon van Govert Johannes en Henriette Christina Gobel. kinderen: 1. Henrietta Christina Augustijn, geb. Well NL 21 december 1855 tr. Ammerzoden akt.n3, 1 maart 1883 Geurt Niessen, bakker geb. Wijk Duurstede NL 15 juni 1857, wedn. Van Rensje Bleeker, zoon van Johannes Leonardus Niessen en Egje van Dam, f. Willemke van Genderen, geb. Slijkwell NL 2 juli 1821 g. Wilhelmina van Genderen, geboren Slijkwell NL 1822 , overleden Warmond akt.n4, 8 februari 1853, ongeh. h. Pieternella van Genderen, geb. / overl. Slijkwel NL 31 maart / 19 juli 1825 i. Aart van Genderen, volgt X.11 j. Woutera van Genderen, geb. / overl. Slijkwell NL 20 maart/ 4 juni 1830 X.10 Johan van Genderen (ouders onder IX.6), geboren Well NL 12 oktober 1816, overleden Well 26 november 1894, zoon van Wouter van Genderen en Pieternella Wolfers, trouwt Ammerzoden 8 november 1849 Adriana Elisabtrh van Nop, geboren Well NL 12 mei 1814, overleden Well 2 maart 1882, moeder Maria van Nop landbouwer rotmeester van de dijkwacht van de dorpspolder Well-Ammerzoden, Uit dit huwelijk a. Pietronella van Genderen, geboren Well NL 8 juni 1850, overleden Den Haag 20 juni 1924 tr. Ammerzoden 23 maart 1876, Aart Hendrik van Diggelen, geb. Well NL 20 februari 1838, overl. Den Haag 26 november 1911 aannemer te Well, na faillissement timmerman in Den Haag, zoon van Elisa van Diggelen en Angeneeske van Eijk. * Digstb. Den Haag uit dit huwelijk 1. Eliza van Diggelen, geboren Ammerzoden NL 2 april 1878 2. Adriana van Diggelen, geboren Well NL 28 oktober 1879 3. Johan van Diggelen, geb. Ammerzoden NL 27 oktober 1881 overl. s-Gravenhage 20 augustus 1947 4. Anelies van Diggelen, geb. Well NL 23 maart 1884 overl. 's-Gravenhage 12 juli 1943 5. Wouter van Diggelen, geb. Ammerzoden NL 7 februari 1886 overl. 's-Gravenhage 5 augustus 1941 6. Aart Hendrik van Diggelen, geb. / overl. Well NL 18 januari / 19 februari 1889 7. Aartje Hendrika van Diggelen, geb. Ammerzoden NL 23 augustus 1890 overl. 's-Gravenhage 3 juli 1926 huwt s-Gravenhage 19 maart 1924 Johannes Heikoop, groentenhandelaar geboren Buurmalsen 1894 zoon van Dirk Heikoop en Johanna Langenberg, 8. Pieter van Diggelen, geb. Ammerzoden NL 14 maart 1895 overl. Nunspeet 9 juni 1979 b. Laurens van Genderen, volgt XI.8 c. Marijnus van Genderen, volgt XI.9 d. Wouter van Genderen, geb. / overl. Well NL 18 december 2 september 1857 XI.8 Laurens van Genderen (ouders onder X.10), geboren Well NL 9 januari 1852, overleden Well 28 december 1927, zoon van Johan van Genderen en Adriana Elisabtrh van Nop, trouwt Ammerzoden 21 juli 1881 Maria van Tongerloo, geboren Well NL 23 januari 1855, overleden Well 26 februari 1927, ouders Aart Hendrik van Tongerloo en Jantje Wijburg landbouwer op 't Heust te Well, rotmeester van de dijkwacht van de dorpspolder Well-Ammerzoden, Uit dit huwelijk a. Adriana Elisabeth van Genderen, geboren Well NL 9 oktober 1881, overleden Gameren 2 februari 1945 tr. Ammerzoden 27 februari 1908, Huibert Wijburg, landbouwer te Slijkwell, penningmeester Paardenfonds 'De Drie Hoefijzers', geb. / overl. Slijkwell NL 21 november 1871, 20 mei 1960, zoon van Jan Wijburg en Hendrika Kraay. uit dit huwelijk 1. Hendrika Johanna Wijburg, huwt Antonie van Loon. 2. Laurens Wijburg, huwt Ammerzoden 1945 Kaatje van Ballegooijen. 3. Jan Wijburg, huwt Ammerzoden 1948 C. de Waal. 4. Maria Jantje Wijburg, huwt Ammerzoden 1948 Jacob Bouman. 5. Aart Hendrik Wijburg, b. Aart Hendrik van Genderen, volgt XII.15 c. Johanna van Genderen, geb. / overl. Well NL 7 augustus 1888, 26 juli 1931 XII.15 Aart Hendrik van Genderen (ouders onder XI.8), geboren Well NL 29 december 1885, overleden Den Bosch 24 juni 1962, zoon van Laurens van Genderen en Maria van Tongerloo, trouwt Kerkwijk 13 januari 1915 Johanna Maria Grandia, geboren Delwijn NL 25 september 1886, overleden Well 22 december 1936, ouders Johannes Grandia en Eelke van Alphen landbouwer op 't Heust te Well, lid ruilverkavelingscommissie Hedel-Ammerzoden 1947-1951, Uit dit huwelijk a. Maria Johanna van Genderen, geboren Well NL 15 mei 1915 tr. Ammerzoden 15 december 1949, Josinus Quivooy, landbouwer te Hoenzadriel, geb. / overl. Hoenzadriel NL 28 augustus 1906, 21 juni 1963, zoon van Adrianus Quivooy en Adriana Kouwenberg. b. Johannes Laurens van Genderen, volgt XIII.7 XIII.7 Johannes Laurens van Genderen (ouders onder XII.15), geboren Well NL 20 januari 1920, zoon van Aart Hendrik van Genderen en Johanna Maria Grandia, trouwt Ammerzoden 7 december 1950 Huibertje Groeneveld, geboren Well NL 28 april 1923, ouders Gerrit Groeneveld en Dilia Krijgh landbouwer op 't Heust te Well, secretaris Paardenfonds 'De Drie Hoefijzers', afd. secr. Gelderse C.B.T.B., lid Districts-commissie van het Landbouwschap, lid schattingscommissie Ruilverkaveling Bomme-lerwaard-Zuid, ouderling Ned. Hervormde gemeente te Well, Uit dit huwelijk a. Johanna Maria van Genderen, tr. Arie de Koning, betontechnoloog-laborant, zoon van Johannes de Koning en Maaike van Heijkop. b. Gerrit van Genderen, volgt XIV.3 c. Aartje Hendrika van Genderen, trouwt Frank Cornelis van Loon, zoon van Aart Marius Marinus van Loon en Jacoba Rooijens. veehouder, schapen en paardenfokker: stal De Rampert keurmeester paardenstamboek KVTH d. Dielis van Genderen, wonend te Pretoria R.S.A. sales manager, eig. brood en banketbakkerij. e. Huibertje Johanna van Genderen, XIV.3 Gerrit van Genderen (ouders onder XIII.7), tekenaar-constructeur, sales engineer, zoon van Johannes Laurens van Genderen en Huibertje Groeneveld, trouwt Johanna Bernardina Verwoert, ouders Evert Verwoert en Gozewina Johanna Florissen Johanna Bernardina Verwoert receptioniste, doktersassistente, Uit dit huwelijk a. Johannes Laurens van Genderen, b. Evert van Genderen, c. Gozewina van Genderen, XI.9 Marijnus van Genderen (ouders onder X.10), ( arbeider ) geboren Well NL 18 december 1854, overleden Well 16 februari 1932, zoon van Johan van Genderen en Adriana Elisabtrh van Nop, trouwt Ammerzoden 12 mei 1887 Jenneke Vos, geboren Well NL 28 mei 1852, overleden Well 14 augustus 1934, ouders Jan Vos en Margaretha van den Bogert * Genlias Uit dit huwelijk a. Jan ( Vos ) van Genderen, geboren Ammerzoden NL 5 september 1878, overleden Ammerzoden 17 februari 1932 geb. uit onbekende relatie van Jenneke, en bij huwelijk door Marijnus geecht: koetsier in Den Haag, woonde in 1930 in Loosduinen, tr. Ammerzoden 1 december 1905, Johanna Maria de Noo, geb. Well NL 1 mei 1881, dr. van Pieter Johannes de Noo en Johanna Maria Nachtegaal. uit dit huwelijk 1. Marijnus van Genderen, geb. Loosduinen NL 15 september 1906 overl. 's-Gravenhage 5 februari 1985 tr. Loosduinen 21 juni 1933 Maria Pieternella Liebrecht, geb. Rossum NL 18 juni 1907 overl. 's-Gravenhage 5 januari 1994 dochter van Andries Liebrecht 1873 en Johanna Maria van der Kaaij 1876 2. Johanna Maria van Genderen, geboren Loosduinen NL 17 augustus 1908 akt.n141 b. Elisabeth van Genderen, geboren Well NL 26 juni 1888 trouwt Ede 10 mei 1918 Jan Cornelis van Heesen, geb. Kerkwijk NL 1884 zoon van Jan Cornelis van Heesen en Maria Elisabeth Greup * Genlias c. Grietje van Genderen, geb. Well NL 19 april 1890 trouwt s-Gravehage 13 september 1911 David Sanderse 25j. tramconducteur zoon van Jan Sanderse en Aartje Wilderom d. Johanna van Genderen, geboren Ammerzoden NL 8 december 1891, getuige geb. aangifte Laurens van Genderen ( broer Marijnus ) trouwt Den Haag 11 juni 1915 Pieter Johannes Brom, fourier van de Infanterie geb. Utrecht 5 oktober 1889 zoon van Pieter Johannes Brom en Aaltje Nijland, * Genlias X.11 Aart van Genderen (ouders onder IX.6), geboren Slijkwell NL 13 maart 1827, overleden Wellseind 16 december 1883, zoon van Wouter van Genderen en Pieternella Wolfers, trouwt Ammerzoden 1 oktober 1848 Peterke Rooijens, geboren Wellseind NL 23 maart 1824, overleden Wellseind 18 januari 1865, ouders Dirk Rooijens en Jenneke de Noo * WiWaWi op zijn huwelijks akte staat hij vermeld als bakkersknecht, bij de geboorte van zijn kinderen vermeld als landbouwer, eigenaar hooiperserijte Wellseind, Uit dit huwelijk a. Pieternella van Genderen, geboren Wellseind NL 30 november 1848, overleden Nederhemert 18 januari 1927 tr. Ammerzoden 14 oktober 1870, Jan Vos, ( hoefsmid ) geb. / overl. Nederhemert NL 22 december 1849, 28 december 1912 eig. smederij ald., overl. ald. zoon van Daniel Vos en Jenneke Sluijmers. kinderen: 1. Aartje Wilhelmina Vos, geboren. Ammerzoden NL 29 oktober 1875 overleden Maurik 16 januari 1952 trouwt. Ammerzoden 25 juni 1903 Cristiaan Lansdaal geboren Driel 23 augustus 1865 zoon van Cornelis Lansdaal en Johanna Maria Vos b. Dirk van Genderen, volgt XI.10 c. Jenneke van Genderen, geboren Wellseind NL 6 mei 1854, overleden Slijkwell 15 december 1938 tr. Ammerzoden 24 mei 1888, Lambertus Frederik Groeneveld, geb. / overl. Slijkwell NL 24 november 1848, 13 juli 1925 landbouwer op 't Hof ald., poldermeester dorpspolder Well-Ammerzoden, raadslid van de gemeente Ammerzoden, zoon van Lambertus Groeneveld en Hendrina Vos. d. Wouter van Genderen, geboren Wellseind NL 19 mei 1859, overleden Wellseind 12 juli 1929, trouwt Ammerzoden 20 februari 1902 Naatje van Hees, geboren Slijkwell NL 12 augustus 1876, overleden Wellseind 16 oktober 1946, ouders Christiaan van Hees en Helena Maria Verploegh herbergier in 'de Prins' en later in 'de Lelie' te Wellseind, commissionair, eigenaar hooiperserijen te Wellseind, Aalst en Zaltbommel, raadslid gemeente Ammerzoden, lid kiescollege Ned. Hervormde gemeente te Well, voorzitter Paardenfonds 'De Drie Hoefijzers', hoofdbestuurslid muziekvereniging OBK te Well, e. Wilhelmina van Genderen, overleden Well 1 februari 1867 XI.10 Dirk van Genderen (ouders onder X.11), geboren Wellseind NL 10 december 1850, overleden Wellseind 26 september 1907, zoon van Aartr van Genderen en Peterke Rooijens trouwt Ammerzoden 19 mei 1882 Anneke Honcoop, geboren Wellseind NL 8 juli 1861, overleden Wellseind 25 januari 1923, ouders Gijsbertus Honcoop en Neeltje Vos landbouwer ald., kerkvoogd Ned. Hervormde gemeente te Well, Uit dit huwelijk a. Peterke van Genderen, geboren Wellseind NL 18 oktober 1882, overleden Delwijnen 25 februari 1970 tr. Ammerzoden 27 augustus 1908, Arie van Loon, geb. Ammerzoden NL 17 november 1880 overl. Delwijnen 18 september 1954 landbouwer te Delwijnen, raadslid van de gemeente Kerkwijk, lid bestuur alg. armenfonds ald., zoon van Arie van Loon en Aartje Maria Oomen. b. Neeltje van Genderen, geboren Wellseind NL 19 mei 1884 tr. Ammerzoden 4 december 1919, Arie Dirk Mac Lean, geb. Hurwenen NL 3 juli 1877, landbouwer ald., zoon van Willem Mac Lean en Adriana Hester de Koning. c. Aart van Genderen, volgt XII.16 d. Gijsbertje van Genderen, geboren Wellseind NL 22 februari 1888, overleden Well 3 augustus 1982 tr. Ammerzoden 27 december 1923, Jan Willem van Loon, geb. / overl. Well NL 20 mei 1885, 14 augustus 1979 landbouwer op 't Heust ald., zoon van Gerrit van Loon en Neeltje Vos. e. Willem van Genderen, volgt XII.17 f. Adriana Frederica van Genderen, geboren Wellseind NL 5 juli 1892, overleden Zaltbommel 2 maart 1964 tr. Ammerzoden 11 maart 1926, Gijsbert Gerrit van Loon, geboren Kerkwijk NL 30 september 1892 landbouwer ald., overl.Andel, zoon van Arie van Loon en Aartje Maria Oomen. g. Wouter van Genderen, volgt XII.18 h. Gijsbertus van Genderen, volgt XII.19 i. Pieter van Genderen, geboren Wellseind NL 8 december 1898, overleden Den Bosch 4 september 1981 landbouwer in de Lenshoek ald., bestuurslid Paardenfonds 'De Drie Hoefijzers', tr. Eethen 19 mei 1938, Dina de Graaff, geb. Meeuwen NL 24 oktober 1903, overl. 's Hertogenbosch 3 januari 1996 dr. van Adriaan de Graaf en Wilhelmina Jacoba Treffers. geen kinderen uit dit huwelijk j. Jacob van Genderen, geb. Wellseind NL 25 september 1900 overl. Kerkwijk 10 april 1926 k. Anna van Genderen, geboren Wellseind NL 12 juli 1902, overleden Ammerzoden 21 februari 1990 tr. Ammerzoden 3 februari 1938, Eliza Marinus Remmerde, geb. Nederhemert NL, overl. Rossum 10 april 1989 mulder, eigenaar van de windkorenmolen 'Vento Vivimus' te Hurwenen, zoon van Willem Johannes Remmerde en Margaretha van Duijnen. XII.16 Aart van Genderen (ouders onder XI.10), geboren Wellseind NL 14 augustus 1886, overleden Wellseind 8 februari 1958, zoon van Dirk van Genderen en Anneke Honcoop trouwt Kerkwijk 1 oktober 1914 Cornelia Joziena van Loon, geboren Kerkwijk NL 25 augustus 1886, overleden Wellseind 15 februari 1959, ouders Arie van Loon en Aartje Maria Oomen firmant Van Genderens fouragehandel en hooiperserijen, Uit dit huwelijk a. Dirk van Genderen, volgt XIII.8 b. Metje Maria van Genderen, geboren Wellseind NL 23 oktober 1920 tr. Ammerzoden 1944, H. de Rooy, eigenaar van een tuincentrum te Dussen. c. Anna van Genderen, geb. / overl Wellseind NL 11 december 1922, 16 januari 1924 d. Anna van Genderen, geboren Wellseind NL 14 juli 1925 overleden Wijk 2 augustus 2005 tr. Ammerzoden 7 augustus 1947, Michiel Gijsbertus Blankers, geb. Wijk NL 18 december 19.., rijwielhandelaar ald., zoon van Zeger Blankers en Cornelia Elize Janson. XIII.8 Dirk van Genderen (ouders onder XII.16), geboren Wellseind NL 21 juli 1917, zoon van Aart van Genderen en Cornelia Joziena van Loon, trouwt Brakel 8 februari 1945 Elisabeth Cornelia Vervoorn, geboren Brakel NL 9 november 1921, ouders Bastiaan Vervoorn en Alida Gonda van Zanten landbouwer Delwijnen, Uit dit huwelijk a. Aart van Genderen, volgt XIV.4 b. Alida Gonda van Genderen, tr. Dirk Ernst Oomen, controleur, technisch verkoper, automonteur, zoon van Matthijs Oomen en Pieternella Johanna Bragt. c. Cornelia Joziena van Genderen, tr. Simon van Zandvliet, machine-bankwerker, beglazer, zoon van Nicolaas Cornelis Zandvliet en Hendrika Keijnemans. d. Bastiana van Genderen, e. Bastiaan van Genderen, XIV.4 Aart van Genderen (ouders onder XIII.8) zoon van Dirk van Genderen en Elisabeth Cornelia Vervoorn, trouwt Errisje Marrigje Schreuders, ouders Jacobus Schreuders en Pieternella van de Werken onderhoudsmonteur, koster van de Ned. Hervormde gemeente van Kerkwijk, Uit dit huwelijk a. Pieternella Jacoba Matthea van Genderen, b. Dirk Bastiaan van Genderen, c. Elizabeth Cornelia van Genderen, XII.17 Willem van Genderen (ouders onder XI.10), geboren Wellseind NL 11 april 1890, overleden Den Bosch 26 november 1945, zoon van Dirk van Genderen en Anneke Honcoop, trouwt Nederhemert 22 september 1927 Pieternella Vos, geboren Nederhemert NL 20 november 1902, ouders Peter Vos en Wilhelmina Bouman firmant Van Genderens fouragehandel en hooiperserijen, herbergier in 'de Lelie' te Wellseind, bestuurlid Paardenfonds 'De Drie Hoefijzers', Uit dit huwelijk a. Dirk van Genderen, firmant Fa.Gebr. van Genderen, handel in hooi en fourage. b. Peter van Genderen, trouwt Lucia Catharina Remigia Peeters ouders Adriaan Franciscus Peeters en Anna Catharina Verkooijen firmant Fa.Gebr. van Genderen, handel in hooi en fourage, c. Anna van Genderen, tr. Willem Dirk Vervoorn, zoon van Jan Vervoorn en Geertje van Zee. d. Wilhelmina van Genderen, tr. Cornelis Huibert van Loon, onderwijzer, zoon van Joost van Loon en Goverdina Lourina van Helden. e. Jacoba van Genderen, tr. Jan Marinus Hendrik Schouten, bouwkundig uitvoerder, zoon van Johannes Gijsbertus Schouten en Elisabeth de Feijter. f. Aagje van Genderen, g. Aagje van Genderen, tr. Johan Cornelis Simon Andries van Vuren, timmerman, zoon van Hendrik van Vuren en Sijke Bouman. XII.18 Wouter van Genderen (ouders onder XI.10), landbouwer te Slijkwell, geboren Wellseind NL 17 november 1894, overleden Gendt 16 februari 1972, zoon van Dirk van Genderen en Anneke Honcoop, trouwt Ammerzoden 20 januari 1921 Sophia van Hees, geboren Slijkwell NL 13 april 1896, overleden Slijkwell 13 juni 1980, ouders Christiaan van Hees en Cornelia Remina Vos Uit dit huwelijk a. Anneke van Genderen, geboren Slijkwell NL 9 februari 1921 overleden 28 mei 2006 trouwt Ammerzoden 17 juli 1958, Albertus Bernardus Hofs, landbouwer te Gendt, geb. Valburg NL 15 februari 1914, overleden 3 mei 1978 zoon van Bernardus Hofs en Alberta Anna Hendrika Kraaikamp. * Online begraafplaatsen b. Christiaan van Genderen, volgt XIII.9 XIII.9 Christiaan van Genderen (ouders onder XII.18), zoon van Wouter van Genderen en Sophia van Hees, trouwt Arendje Liebrecht, ouders Johannes Liebrecht en Arendje van der Zalm landbouwer ald, penningmeester onderlinge veeverzekering ' Uit dit huwelijk a. Wouter van Genderen, volgt XIV.5 b. Johannes Pieter van Genderen, landbouwer c. Sofia Arendje van Genderen, tr. Leendert Blom, bloemenkweker te Wellseind, zoon van Bernardus Blom en Aaltje van den Dungen. d. Arendje van Genderen, XIV.5 Wouter van Genderen (ouders onder XIII.9), (monteur ) trouwt Antje Geertruida Janneke Gijben, ouders Pieter Gijben en Gosina Struijk Uit dit huwelijk a. Christiaan Pieter van Genderen, XII.19 Gijsbertus van Genderen (ouders onder XI.10), geboren Wellseind NL 18 oktober 1896, overleden 3 april 1990 zoon van Dirk van Genderen en Anneke Honcoop, trouwt Ammerzoden 27 oktober 1932 Maria van Duijnen, geboren Nederhemert NL 23 januari 1903, ouders Hendrik Marinus van Duijnen en Rachel Johanna van de Werken landbouwer te Well, bestuurslid Paardenfonds 'De Drie Hoefijzers', medeoprichter, hoofdbestuurslid en erelid muziekvereniging OBK te Well, Uit dit huwelijk a. Dirk van Genderen, b. Anneke Dirkje van Genderen, tr. Aart Groeneveld, landbouwer op 't Heust ald., zoon van Aart Groeneveld en Jozina Adriana van Loon. c. Hendrik Marinus van Genderen, d. Johanna Rachel van Genderen, geboren Well NL 31 mei 1938 tr. Adrianus Bouman, veehandelaar te Genderen, zoon van Cornelis Bouman en Huibertje Antonia van Mersbergen. e. Dirk Hendrik van Genderen, f. Hendrik Dirk van Genderen, volgt XIII.10 XIII.10 Hendrik Dirk van Genderen (ouders onder XII.19), zoon van Gijsbertus van Genderen en Maria van Duijnen, trouwt Christina Jannie van Hees, ouders Hendrik van Hees en Wijntje de Koning veehouder en paardenfokker : stal " Koetsiershof " Uit dit huwelijk a. Gijsbertus Marinus van Genderen, b. Hendrik Wijnand van Genderen, Tak II ( BIS ) Johan Jan Hendricksz. van Genderen I Johan Jan Hendricksz. van Genderen, geboren vermoedelijk Driel of Bommel NL 1642 , begraven Enkhuizen 20 april 1699 zoon van Hendrick Jansz. van Genderen en Hester Hendriks zie Tak II trouwt (1) 26j oud te Amsterdam ondertr. 20 juli 1668 trouwt 7 augustus 1668 Margaretha Lensmaat, begraven Amsterdam Oude Kerk 24 april 1684 * Zoekakten NL, trouw aangegaan Amsterdam 1667 / 1668, blz. 349 trouwt (2) otr. / tr. Amsterdam 30 september 1684 Muiden 15 oktober 1684 Ida ( IJtjen Claas Backer ) Backers, overleden Enkhuizen 10 april 1715 dochter van Claas Jansz. Backer ( kapitein ter zee) en Vroutje Claas Nelepiet, (( On 30 September 1684, Johan van Genderen, from Bemmel, captain on a warship, widower of Margaretha Lensmaat, living on the Nieuwe Eylant, was betrothed to Ida Backers, young daughter, living in Enkhuysen.)) * (De Navorscher) Johan en Ida werden bijden begraven in de zuider zijbeuk van de kerk te Enkhuizen Johan van Genderen, Kapitein van het Eedelmogende Collegie ter Admiraliteit, te Amsterdam. Kapitein op het schip ( De Zon ) Eskader van de Noordzee, bemanning 230 man en 52 stukken. En ook van s lands Oorlogschip Katharina 1698 * Geschiedenis van het Nederlandse Zeewezen 1860 + Delpher Johan kwam als hoogst aangeslagene voor in de familiegeld taxatie in 1693 te Driel, als Kapt. van Genderen, Johan was sporendrager in de begrafenisstoet van Michiel Adriaansz. de Ruijter in 1677 Op de gravure waarop deze staatsie was uitgebeeld zien we Constantijn Huijgens, hier Heer van Zuylichem genaamd direct achter de baar lopen Ongetwijfeld zal Johan zijn baan aan voorspraak van de invloedrijke Constantijn Huijgens te danken hebben gehad, * In het proefschrift 'Het oorlogsschip als varend bedrijf" van M.A. van Alphen, (universiteit Leiden 19-6-2014) wordt vermeld: Jan Heindericksz. van Gendere, geboren Bommel wonend Amsterdam, gehuwd, is Scheepsschrijver ( Dekofficier Logistieke dienst ) in 1668, en was eerder varensgezel. bij de Amsterdamse Admiraliteit. De enige die dan in aamerking komt als de vader is dan Hendrick Jansz. van Genderen IV.3 van Tak II. Deze laat in Driel (vlakbij Bommel) in 1650 en 1657 2 kinderen dopen, maar kan eerder in Bommel gewoond hebben waarvan de doopboeken uit die tijd ontbreken. Kapitein Jan van Genderen had in 1693 wel omvangrijke bezittingen in Driel, dus dat verband is er in ieder geval. Door het geweldige speurwerk van Gerrit van Genderen bebben we vermoedelijk de juiste ouders. * Gerrit van Genderen + Gerard van Genderen + Gem.Arch.Amsterdam + Genlias + Streekarchief Bommelerwaard + Graven van de Sint Gommarus te Enkhuizen + Collectie De Vries van Doesburgh + Zoekakten NL Uit het eerste huwelijk a. Hester van Genderen, geboren ca. 1667 Jan's dochter Hester zal bij haar grootmoeder Hester en tante Barbara te Driel gewoond hebben. op 24 jan. 1690 koopt ze land te Driel (invenrt. 983).. Als ze een kind is uit het eerste huwelijk van Jan is ze dan nog niet meerderjaring (23 jaar) en zou dan nog niet zelfstandig zakenmogen doen. Dus mogelijk is ze een voorkind van Johan Jan . RAR Tiel: archief bank van driel 3184 invent. 982: 18 juli 1687, De heer Johan van Genderen, Capt. heeft getr. alle zijn goederen in de gerichte van Driel gelegen aan zijn dochter Hester, Mits dat sijns Capiteins zuster Berbera haar leven lang het vruchtgebruik ervan zal genieten. * Gerrit van Genderen b. Lijsbet van Genderen, geboren Amsterdam NL 31 maart 1669 c. Hendrick van Genderen, geboren Amsterdam NL 5 december 1672 d. Hendrick van Genderen, geboren Amsterdam NL 28 oktober 1678 Uit het tweede huwelijk d. Geertruij van Genderen, gedoopt Amsterdam Zuiderkerk 4 juli 1685 tr. Enkhuizen 24 november 1715 Jan Codde van den Burgh. ged. Enkhuiezn NL 1 juli 1676 kinderen: 1. IJtje van den Burg, ged. Enkhuizen NL 13 januari 1717 2. Petronella van den Burg, ged. Enkhuizen NL 16 februari 1718 tr. Adriaan Bleyswijk 3. Itje van den Burg, ged. Enkhuize NL 25 augustus 1719 tr. Thimon Velius e. Johanna Debora van Genderen, geboren Amsterdam NL 23 juli 1686, gedoopt Amsterdam Oudekerk 25 augustus 1686, overleden 9 juni 1690 f. Margerita Louwisa van Genderen, gedoopt Amsterdam NL Zuiderkerk 10 maart 1688 overleden Enkhuizen 23 oktober 1761, begraven 27 oktober 1761 g. Pieternella van Genderen, ged. Amsterdam NL zuiderkerk 15 maart 1690 h. Hendrik van Genderen, ged. Amsterdam NL zuiderkerk 25 november 1691 i. Johanna Debora van Genderen, gedoopt Enkhuizen NL 5 mei 1693, overleden Enkhuizen 15 augustus 1745 doopget. Aaf Vesterman en Hester van Genderen. j. Pieter van Genderen, volgt II.1 II.1 Pieter van Genderen (ouders onder I), koopman te Enkhuizen gedoopt Enkhuizen NL 10 juli 1696, zoon van Johan van Genderen en Ida ( IJtjen Backers ) Backer trouwt Amsterdam 19 december 1717 Anna Catharina Baart, geboren Brussel 1694 overleden Enkhuizen 20 november 1765 op 13 juli 1715 vraagt Pieter samen met zijn zuster Johanna Debora veniam aetetis aan ( meerderjarig verklaring, handlichting ) Pieter treedt op 15 januari 1726 als Assistent [ dit is Schrijver als assistentie van een (opper) koopman] in dienst van de VOC en vertrekt op dezelfde datum met het schip Margareta [Master was Jan Kous] voor de Kamer Enkhuizen vanaf Texel naar Batavia. Reis no. 2650.4. Hij arriveert op 26 april 1726 bij de Kaap en vertrekt van de Kaap op 16 mei 1726 en komt op 29 juli 1726 aan in Batavia. Hij wordt gerepatrieerd en verlaat Batavia op 21 oktober 1726 aan boord van de Magdalena [Master Willem Verbeek , reis no. 6676.3], arriveert bij de Kaap op 4 januari 1727 en vertrekt van de Kaap op 1 februari 1727. Op 20 juni 1727 komt hij weer aan op Texel en verlaat in 1727 de dienst van de VOC. Hij laat voor zijn vrouw Catharina Baert een maand en een schuldbrief achter. Uit dit huwelijk a. Alexander van Genderen, ged. Amsterdam NL 27 november 1718 * FamS b. Jan van Genderen, gedoopt Amsterdam NL 22 februari 1720 ondertrouw Bergen op Zoom 9 september 1746 trouwt aldaar 27 september 1746 Dijna van der Hulst gedoopt 14 februari 1708 getuigen Adolff van Heusden en Anna Cornelia van der Hulst Jan was toen commies van 's lands magazijnen te Bergen op Zoom * Repertorium van personen in en nabij deze Scheldeforten 1585 - 1786 Lillo en Liefkenshoek. Door J.M.G. Leune + FamS. c. Alexander van Genderen, volgt III.1 d. IJtje van Genderen, ged. Amsterdam NL 11 november 1725 * Fam.S e. Pieter Hendrik van Genderen, volgt III.2 III.1 Alexander van Genderen (ouders onder II.1), Apoteker Commissaris Kleine Gerecht in 1749 en Schepen in 1756 te Enkhuizen gedoopt Enkhuizen NL 1723 , overleden Enkhuizen 29 juli 1804, begraven 31 juli 1804, zoon van Pieter van Genderen en Anna Catharina Baert, trouwt (1) Enkhuizen 26 september 1751 Vrouwtje Schokker, geboren Enkhuizen NL 6 december 1720, ouders Hendrik,Jansz Schokker en Hendrikje Bouman, trouwt (2) Enkhuizen 21 maart 1756 Debora Semeyns, gedoopt Batavia NI 5 april 1729, overleden Enkhuizen 3 april 1763 trouwt (3) 23 januari 1774 Lammertje Heyne, dochter van Johannes Heijne, trouwt (4) Enkhuizen 26 augustus 1780 Hendrina Elisabeth Bruijnier, gedoopt Enkhuizen NL 24 oktober 1745, overleden Enkhuizen 5 december 1812, vader Organist Willem Bruijnier * Tak Bruinier te vinden bij: www.grootdomein.nl Uit het eerste huwelijk a. NN van Genderen, overl. Enkhuizen 4 oktober 1752 b. Pieter van Genderen, gedoopt Enkhuizen NL 3 maart 1754, overleden Enkhuizen 12 maart 1754 Uit het tweede huwelijk c. Catharina van Genderen, ged./ overl. Enkhuizen NL 30 december 1757 d. Meinert van Genderen, ged./ overl. Enkhuizen NL 8 november 1758-19 september 1760 e. Pieter van Genderen, ged./ overl. Enkhuizen NL 18 / 27 november 1759 f. Clazina van Genderen, ged./ overl. Enkhuizen NL 2 oktober 1761 / 17 december 1767 g. Pieter van Genderen, ged. / overl. Henkhuizen NL 18 / 26 maart 1763 Uit het derde huwelijk h. Pieter Johan van Genderen, ged./ overl. Enkhuizen NL 4 mei 1774 / 2 september 1778 Uit het vierde huwelijk i. Catharina Ida van Genderen, ged. Enkhuizen NL 13 januari 1782, overleden Enkhuizen 28 februari 1848 j. Willem van Genderen, volgt IV.1 IV.1 Willem van Genderen (ouders onder III.1), ( gouvernementsklerk ) gedoopt Enkhuizen NL 3 mei 1786, overleden Arnhem 7 januari 1818, zoon van Alexander van Genderen en Hendrina Elisabeth Bruinier trouwt Arnhem 17 april 1808 Wilhelmina Hendrica Gerritsen, geboren 1785 , overleden Utrecht 9 februari 1851, ouders Arie Gerritsen en Wilhelmina Hendrika Bijltjes (( volgens de Commissarissen van de Desolate Boedelkamer te Amsterdam hadden zij een tabakswinkel in 1810)) *Genlias Uit dit huwelijk a. Alexander Hendricus van Genderen, volgt V.1 b. Adriana August van Genderen, geb./ overl. Arnhem 16 juli 1812 / 27 december1812 c. Catharina Adriana van Genderen, geb. januari 1815 overl. Arnhem 20 juni 1817 V.1 Alexander Hendricus van Genderen (ouders onder IV.1), geboren Amsterdam NL 1811 , overleden Utrecht akt.n863 5 juni 1882, zoon van Willem van Genderen en Wilhelmina Hendrica Gerritsen, trouwt(1) Utrecht akt.n126 12 mei 1841 Hendrica Cornelia Lentz, geboren Utrecht 1808 , overleden Utrecht akt.n803 1 juli 1845, ouders Johannes Lentz en Cornelia van Bemmele, trouwt(2) Utrecht akt.n62 28 april 1847 Agenita Verburgt, geboren Heteren NL 1819 , overleden Utrecht 1 november 1891 , ouders Jan Willem Verdurcht en Metta van den Berg *Genlias Uit het tweede huwelijk a. NN van Genderen, geb. 1848 overl. Utrecht 23 januari 1848 III.2 Pieter Hendrik van Genderen (ouders onder II.1), beroep ( wijnkoper, Schepen Raad, te Enkhuizen Luitenant Schutterij ) gedoopt Enkhuiezn NL 18 april 1732, overleden Enkhuizen 9 april 1797, zoon van Pieter van Genderen en Anna Catharina Baert trouwt Enkhuizen 21 maart 1756 Theodora Gerarda Semeijns, gedoopt Enkhuizen NL 29 juni 1736, begraven Enkhuizen 13 december 1803, ouders Meinert Semeijns ( stuurman O.I.C. ) en Clasina Sterk (( Meindert Semeyns, zoon van Maarten Meinertsz. Semeyns en Diewtje Barteldr., geb. 22 december 1694, overl. 10 april 1775, trouwt te Batavia 13 juli 1721 met Clasina Sterk Woonde in de Breestraat te Enkhuizen. Met regeer-teeken )) * digit.archieven NL Collectie Semeijns De Vries van Doesburgh + Privilegie Semeyns tabel 3 met dank aan Hans Muys Uit dit huwelijk a. Pieter van Genderen, volgt IV.2 b. Meinert van Genderen, ged. / overl. Enkhuizen NL 16 juli / 19 juli 1758 c. Catharina van Genderen, volgt IV.3 d. Clasina van Genderen, ged./ overl. Enkhuizen NL 27 augustus 1760 / 2 oktober 1764 e. Jan Diederik van Genderen, volgt IV.4 f. Meindert Semeyns van Genderen, gedoopt Enkhuizen NL 9 oktober 1763, overleden Enkhuizen 25 februari 1826, trouwt Enkhuizen 4 maart 1798 Sopia Medina van der Willige dochter van Siewert van der Willige en Geertuid Hassels, Wapen gevierdeeld: I en IV in zilver, drie vogels zittend op een takje van nateurlijke kleur en twee en een geplaatst II en III gedeeld in; I in goud, vijf klaverblaadjes van sinopel, twee, een en twee geplaatst; II in goud zes kepers van Keel. Meijndert Semeijns van Genderen, schepene van Enkhuizen g. Geertuid Ida van Genderen, ged. / overl. Enkhuizen NL 29 november1795 / 29 december 1767 h. Lambertus van Genderen, ged. Enkhuizen NL 31 mei 1767 i. Geertruid Ida van Genderen, volgt IV.5 j. Petronella Alida van Genderen, ged./ overl. Enkhuizen NL 10 augustus1770 / 5 mei 1771 IV.2 Pieter van Genderen (ouders onder III.2), beroep ( schepen ), gedoopt Enkhuizen NL 13 januari 1757, overleden Enkhuizen 6 april 1788, zoon van Pieter Hendrik van Genderen en Theodora Gerarda Semijns, trouwt Enkhuizen 9 juni 1782 Elisabeth Mulrooij, geboren 20 mei 1762 , overleden Enkhuizen 11 september 1859 ouders Jan Dirksz. Mulrooij en Trijntje van de Vijver Uit dit huwelijk a. Theodora Gerarda van Genderen, volgt V.2 b. Jan van Genderen, ged./ overl. Enhuizen NL 19 september 1784 / 3 november 1785 c. Pieter Hendrik van Genderen, volgt V.3 d. Jan van Genderen, ged. / overl. Enkhuizen NL 27 januari / 9 februari 1788 V.2 Theodora Gerarda van Genderen (ouders onder IV.2), gedoopt Enkhuizen 13 maart 1783, overleden Buren 22 februari 1861, dochter van Pieter van Genderen en Elisabeth Mulroy, trouwt Enkhuizen 31 juli 1806 Claas Willemsz. Stort, geboren Enkhuizen NL , overleden Dokkum 22 maart 1832, ouders Willem Pieter Stort en Greetje Schaapman Claas weduwenaar van Adriana Monsieur. Hij was Corector van de Latijnse school te Zwolle, in 1817 rector aan de Latijnse school te Dokkum Uit dit huwelijk a. Willem Nicolaas Stort, gedoopt Zwolle NL ( hervormd predikant ) 28 september 1810, overleden Buren 14 december 1864, trouwt Leeuwarden 15 augustus 1938 Jetske Lubach geboren Leeuwarden NL 20 april gedoopt 7 mei 1812 dochter van Hendrik Johanes Lubach en Rinske Sjoerds Westra b. Elisabeth Petrnella Stort, geboren Zwolle NL 24 augustus 1812, overleden Assen 12 maart 1899 tr. Leeuwardeel 26 september 1833 Jan Roorda, geb. 1806 Britsum zoon van Gerrit Roorda en Martina Gravius c. Theodora Geertruida Stort, geboren Zwolle NL april 1816, overleden Lochem 28 april 1838 tr. Bedum 25 januari 1838 Gerrit Taapken geb. Amsterdam NL 28 februari 1813 dokter. zoon van Gerrit Taapken en Anstina Gerhardina Hendrica Klijnholt d. Pieter van Genderen Stort, volgt VI.1 VI.1 Pieter van Genderen Stort (ouders onder V.2), ( dr. geneeskunde ) geboren Dokkum NL 29 oktober 1818, overleden Brummen 9 januari 1893, zoon van Claas Stort en Theodora Gerarda van Genderen, trouwt Amsterdam 15 mei 1845 Anna Elisabeth Taapken, geboren Amsterdam NL 1820 , overleden Brummen 12 juni 1908, ouders Gerrit Taapken en Anstina Gerhardina Hendrica Reijnholt * Genlias + WiWaWi Uit dit huwelijk a. Theodora Gerharda Geertruida van Genderen Stort, geboren Amsterdam NL 1 december 1846, overleden Venlo 28 mei 1898 tr. Brummen 8 juli 1869 Johan Philip Halberstadt, Directeur der Posterijen. geb. Bemmel NL 3 september 1842 overleden Nijmegen 22 juni 1932 zoon van Paulus Halberstadt en Willemina Antonia Snoeck b. Gerrit van Genderen Stort, volgt VII.1 c. Klaas van Genderen Stort, volgt VII.2 d. Anton Gerhard Hendrik van Genderen Stort, ( officier, oogarts ) geboren Brummen NL 25 april 1852, overleden Haarlem 8 oktober 1905, trouwt (1) Arnhem 12 september 1878 Aafje de Vries, geboren Zaandam NL 10 februari 1854, overleden Haarlem 4 juni 1904, ouders Arent de Vries en Grietje Smit, trouwt (2) Christine Elisabeth Austermhle, geboren 1864 , overleden Utrecht 4 september 1937, ouders Johan Austermhle en Johanna Hendrika Schoolman uit huwlijk (1) 1. Anna Elisabeth van Genderen Stort, geboren Amsterdam NL 1882 overleden Haarlem 25 juli 1916 e. Pieter van Genderen Stort, geb./ overl. Brummen NL 12 december 1853 / 4 november 1877 f. Reinier Johannes van Genderen Stort, volgt VII.3 g. Anna Elisabeth Klasina van Genderen Stort, geboren Brummen NL ca. 1859 30 juli 1858, overleden Ellecom 22 april 1914, trouwt Brummen 20 maart 1879 Hubertus Jacobus Hubert, ( officier ) geboren Bolsward NL 14 juni 1851 overleden Renkum 7 februari 1911 zoon van Hermanus Hubert en Marijke Brouwer, h. Carel Gerrit JohanAnton van Genderen Stort, volgt VII.4 VII.1 Gerrit van Genderen Stort (ouders onder VI.1), geboren Amsterdam NL 17 september 1848 zoon van Pieter van Genderen Stort en Anna Elisabeth Taapken, trouwt 2 maart 1872 Caroline Augustine Philipina Stort, geboren Kampen NL 21 november 1850, overleden Ermelo 21 november 1926, ouders Bouwe Engelbert Stort en Petronella Philippina Magdalena Penning Uit dit huwelijk a. Pieter van Genderen Stort, volgt VIII.1 b. Philippine Petronella Magdalena van Genderen Stort, geboren Banda Neira 7 juni 1874 , overleden Wassenaar 6 maart 1956, trouwt Soekaboemi Preager NI Regentschappen 15 december 1896 Johannes Jacobus Didericus Ottenhof, geboren Magelang Kedoe NI 22 januarie 1872 zoon van Carel Eugene Gerard Ottenhoff en Catharina Diederika van Bloemen Waanders, uit dit huwelijk 1. Carl Eugene Gerard Ottenhoff, geboren 1898 2. Peter Ottenhoff, geboren Kendal, Semarang, NI 17 februari 1907 * Ron van der Wal c. Bouwe Engelbert van Genderen Stort, geb. 1875 overl. Zeist 3 januari 1935 ongeh. e. Gerrit van Genderen Stort, volgt VIII.2 VIII.1 Pieter van Genderen Stort (ouders onder VII.1), geboren Moeara NI 20 februari 1873, overleden 's Gravenhage 14 mei 1953, zoon van Gerrit van Genderen Stort en Caroline Augustine Philipina Stort trouwt Karanganjar NI 30 april 1896 Hendrika Anna Zieck, geb. Soerabaja NI 5 augustus 1873 Generaal-Majoor KNIL (gepensioneerd) Uit dit huwelijk a. Gerrit van Genderen Stort, geboren Ngwani Timur NI 30 april 1897, trouwt Karanganyyar Java IN 23 maart 1928 Macheltje Stortenbeeker, geboren Rotterdam NL 23 april 1903 b. Alida van Genderen Stort, geboren Meester Cornelis NI 22 juli 1899, overleden tr. (1) Hendrik Jacob de Groot, geboren 1895 overleden Wassenaar 4 juni 1948 zoon van Hendrik Jacob de Groot en Janna Feddeman tr. (2) 5 maart 1970, 's-Gravenhage Willem Groeneveldt, geb. 6 maart 1881, Batavia NI overl. 29 maart 1971 's-Gravenhage ambtenaar in Ned.-Indi 1909 inspecteur Volkscredietwezen aldaar 1915-1920. c. Nelly van Genderen Stort, geboren Magelan Jawa NI 21 oktober 1908, trouwt 15 juli 1932 Theodore van der Linden VIII.2 Gerrit van Genderen Stort (ouders onder VII.1), beroep Off. van Gezondheid Knil geboren Palembang NI 19 juni 1877, overleden Renkum 22 november 1953, zoon van Gerrit van Genderen Stort en Caroline Augustine Philipina Stort trouwt Breda akt.n134 7 september 1903 Anna Jacoba van de Ven, geboren Jepara Bandjara ( Pati NI ) 31 oktober 1880, overleden Heelsum 5 september 1950, ouders Leendert Cornelis van de Ven en Jeanne Willemine ( Grimm ) Grisnua Uit dit huwelijk a. Gerrit van Genderen Stort, volgt IX b. Johanna Wilhelmina van Genderen Stort, geboren Moera Tewe Borneo 22 november 1906 trouwt sGravenhage 7 juli 1930 Albert van Rijmenam, geboren 1905 zoon van Hermanus van Rijmenam en Margaretha Frederika Schffer, IX.1 Gerrit van Genderen Stort (ouders onder VIII.2), geboren Malagang 8 augustus 1904, overleden Pakan Baroe als (POW) 19 juni 1945, begraven Pandu Bandung , zoon van Gerrit van Genderen Stort en Anna Jacoba van de Ven trouwt 's-Gravenhage 9 mei 1931 Louise Antionette Helb, geboren Buitenzorg Java NI 6 juni 1906, ouders Henri Abraham Helb en Anne Marie van der Herk * Rob van de Ven: http://www.pentalpha.nl/baroe/ * Jan van der Meer: http://meervank.home.xs4all.nl/ Uit dit huwelijk a. Peter van Genderen Stort, geboren Balik Papan NI 23 januari 1932 b. Alix van Genderen Stort, trouwt M. van Doorninck * http://www.vansantbrink.nl / uit dit huwelijk: vier kinderen 3. Peter Martijn van Doorninck VII.2 Klaas van Genderen Stort (ouders onder VI.1), beroep kassier, geboren Amsterdam NL 21 mei 1850, overleden Rijswijk 25 februari 1928, zoon van Pieter van Genderen Stort en Anna Elisabeth Taapken trouwt Brummen 23 mei 1879 Alida Anna Bakker, geboren Amsterdam NL 29 april 1851, overleden Nieuwe Pekela 20 maart 1929, ouders Harmen Baltus Bakker en Elisabeth Augustina van Doorn * Genlias + Van der Veen Uit dit huwelijk a. Pieter van Genderen Stort, geboren Leeuwarden NL 19 maart 1880, overleden Groningen Nieuwe Pekela 27 juli 1929, predikant te Amsterdam, predikant te Harlingen (1911-12) Culemborg (1912-24), Nieuwe-Pekela (vanaf 1-6-1924) trouwt (1) Utrecht 17 augustus 1911 Elisabeth Johanna Ras, geboren Utrecht NL 1889 , overleden Rekum 20 augustus 1923, ouders Johannes Ras en Reindina Theodora van Zoest, trouwt (2) Elza Emma Happe Uit huwelijk (1) 1. Reindira Theodora van Genderen Stort, geboren Culemborg NL 10 november 1916 overleden Amsterdam 14 april 2008 trouwt Amsterdam 10 november 1943 Johannes Leonardus Jacobus Meiners 1913 / 1999 zoon van Johann Friedrich Meiners en Hermance Hendrica Hallo b. Elise August van Genderen Stort, volgt VIII.3 VIII.3 Elise August van Genderen Stort (ouders onder VII.2), geboren Arnhem NL 7 april 1887, overleden overleden 's-Gravenhage 12 september 1967, zoon van Klaas van Genderen Stort en Alida Anna Bakker, trouwt(1) Amsterdam 3 september 1908 , gescheiden 's Gravenhagen 23 april 1931 Anna Isaure Virginie Wilhelmina van der Brink, geboren Batavia NI 1888 , overleden Rijswijk 5 december 1979, ouders Johannes Wilhelmus van den Brink en Anna Kramer trouwt(2) 's-Gravenhage 12 mei 1931 Nivina Amalia Snijder, geboren 's Gravenhage NL 13 mei 1889, overleden 's Gravenhage 7 april 1945, weduwe van Johannes P.J. du Marchie Sarvaas Elise August was Assistent Technische Hogeschool Delft (1914-1916), Ingenieur, 1-11-1941 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de afdeling der weg- en waterbouwkunde aan de T.H. Delft * WiWaWi + Van der Veen + CBG Uit het eerste huwelijk a. Johannes Klaas van Genderen Stort, volgt IX.2 b. Margaretha Alida Anna van Genderen Stort, geboren Hilden D. 4 juli 1911, overleden s-Gravenhage 4 oktober 1976 trouwt (1) Batavia NI. 13 december 1937 Hendrik Jacobus Louis Mangelaar Meertens trouwt (2) s-Gravenhage 4 januari 1964 Johannes Jacobus van Houten c. NN van Genderen Stort IX.2 Johannes Klaas van Genderen Stort (ouders onder VIII.3), geboren Heiden D 11 december 1909 overleden s-Gravenhage 12 september 1967 of 16 juni 1993 zoon van Elise August van Genderen Stort en Anna Isaure Virginie Wilhelmina van den Brink trouwt Maastricht 15 oktober 1938 Marguritte Lambertine Leopoldina Hortens Meertens, geboren Maastricht NL 5 oktober 1909, overleden Rijswijk 25 december 1979 * Cornelis Nicolaas Cardinaal (Geneanet) Uit dit huwelijk a. Louise Maud van Genderen Stort, volgt X.1 X.1 Louise Maud van Genderen Stort (ouders onder IX.2), dochter van Johannes Klaas van Genderen Stort en Marguritte Lambertine Leopoldina Hortens Meertens tr. Robert Daniel Crommelin, zoon van Rudolph Maximilaan Crommelin en Maria Anna Schrorer, kinderen: a. Claude August Crommelin, b. Danil Theodoor Crommelin, c. Lodewijk Johan Crommelin, VII.3 Reinier Johannes van Genderen Stort (ouders onder VI.1), geboren Brummen NL 15 juli 1855, overleden Buitenzorg NI 23 februari 1886 secr. residentie Preanger Regentschappen. zoon van Pieter van Genderen Stort en Anna Elisabeth Taapken tr. 22 oktober 1883, Batavia NI Adriana Rosina Emilie van Rees, geb. 16 november 1860, Soerabaja NI dochter van Otto van Rees en Johanna Sara Wilhelmina van Braam Morris Uit dit huwelijk a. Reinier Johan Willem van Genderen Stort, volgt VIII.4 VIII.4 Reinier Johan Willem van Genderen Stort (ouders onder VII.3), geboren Buitenzorg NI 1 mei 1886, overleden Wassenaar 5 januari 1942, zoon van Reinier Johannes van Genderen Stort en Adriana Rosina Emilie van Rees trouwt 7 augustus 1937 Cornelia Josina Waterman, overleden Heerde 30 oktober 1939 dochter van Eduard Waterman en Josina Emilia Bouman, Nederlandse dichter en schrijver Het gezin Van Genderen Stort woonde tot 1888 in het huis van zijn grootvader die goeverneur-generaal van Nederlands Indi was. In 1888 vertrokken ze naar Nederland. Daar bezocht Van Genderen Stort het gymnasium in Amsterdam en begon hij te schrijven, daarbij gestimuleerd door Frans Mijnssen en Willem Kloos. Hij studeerde enige tijd Frans, het geen hem in contact bracht met auteurs als Zola, Flaubert, Montaigne en Guy de Maupassant, schrijvers die zijn werk sterk hebben benvloed. Financieel gesteund door zijn moeder legde Van Genderen Stort zich geheel toe op het schrijverschap. Hij publiceerde korte verhalen in De Stem, De Gids, Nederland en De Nieuwe Gids. In 1912 verscheen zijn eerste boekpublicatie: Idealen en ironien. Als gevolg van een ongeneeslijke ziekte werd Van Genderen Stort in 1917 geheel blind en moest hij zijn werk voortaan dicteren. Niettemin bleef hij op deze manier publiceren en in 1925 verscheen zijn meest bekende roman Kleine Inez, die door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden bekroond werd met de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs. Vanaf 1935 woonde Van Genderen Stort in Wapenveld in Gelderland, in het huis van zijn jeugdvriendin Gon Waterman met wie hij in 1937 in het huwelijk trad. In deze omgeving schreef hij twee dichtbundels Najaarsvruchten (1936) en Rijmproeven (1937). Het is echter vooral zijn proza waardoor hij bekend gebleven is.Meer info bij : * http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn3/genderen * zie ook Wikipedia VII.4 Carel Gerrit Johan Anton van Genderen Stort (ouders onder VI.1), beroep Rijksontvanger, geboren Brummen NL 27 juni 1860, zoon van Pieter van Genderen Stort en Anna Elisabeth Taapken trouwt Amsterdam 16 februari 1893 Claire Marie Welmoet van Hoorn, geboren Koog a/d Zaan NL 1864 , ouders Willem van Hoorn en Welmoet Catharina Blok * WiWaWi Uit dit huwelijk a. Pieter van Genderen Stort, beroep geneesheer, geboren Baaredadeel NL akt.n171 13 december 1893, trouwt Hilversum 14 mei 1924 Matje Lambertha Abeleven geboren Utrecht NL 19 december 1889 dochter van Arnold Gustave Franois Arthur Abeleven en Matje Lamberta Monn V.3 Pieter Hendrik van Genderen (ouders onder IV.2), beroep tapper, commisaris der beurtschepen, commies bij de stedelijke belastingen te Enkhuizen gedoopt Enkhuizen NL 26 januari 1787, overleden Enkhuizen NL 11 september 1859, zoon van Pieter van Genderen en Elisabeth Mulrooy, trouwt Enkhuizen 20 november 1807 Jeltje Ruurdsen, weduwe van Anthony Bartelink Blok, gedoopt Enkhuizen 14 augustus 1778, overleden Enkhuizen 26 juni 1836, ouders Riewert. Ruurdsen en Maria Hendrina de Boer Uit dit huwelijk a. Elisabeth Maria van Genderen, ged. / overl. Enkhuizen NL 24 februari / 10 april1808 b. Maria Hendrina van Genderen, gedoopt Enkhuizen NL 24 februari 1809, overleden Buren 27 oktober 1895 tr. Buren 21 maart 1865, Johannes de Ronde, koopman winkelier geb. Buren 15 september 1815, overl. Buren 21 januari 1883 winkelier, koopman. zoon van Cornelis de Ronde en Magdalena Bender c. Petronella Elisabeth van Genderen, volgt VI.2 d. Henrietta Barbara Pietronella van Genderen, geboren Enkhuizen NL 1814 , trouwt Den Haag 12 mei 1841 Jan Hage van den Heuvel, geb. Buiksloot NL 1816 onderwijzer zoon van Hermanus van den Heuvel en Rinsje Hage, * http://www.vdheuvel.org/index.php e. Theodora Gerarda van Genderen, geboren Enkhuizen NL 1816( particuliere, winkelierster ) tr. Enkhuizen 16 september 1842 Fredrik Albertsz Uilham, zaakwaarnemer geb. Enkhuizen ca. 1815 zoon van Albert Uilham en Sjoukje Luitjens kinderen: 1. Albert Uilham, geb. Enkhuizen NL 1843 werkman, inlands kramer. tr. (1) Hoorn 15 april 1881 Jansje Metzelaar, geb. Zijpe 1859 tr. (2) Alkmaar 12 februari 1888 Johanna Catharina Potharst, geb. Alkmaar NL 1855 zoon van Arie Johannes Potharst en Catharina Krom 2. Jellina Agatha Uilham, geb. / overl. Enkhuizen NL 1844 / 10 januari 1884 VI.2 Petronella Elisabeth van Genderen (ouders onder V.3), beroep winkelierster modiste, geboren Enkhuizen NL 13 april 1811, overleden Enkhuizen 27 augustus 1882, dochter van Pieter Hendrik van Genderen en Jeltje Ruurdsen, relatie Markus van der Veen, geboren Leek NL 3 mei 1823, overleden Amsterdam 9 december 1900, ouders Godschalk Marcus van der Veen en Hendrina Nathan Gans * Deze tak van de familie van der Veen verder uitgewerkt bij http://gw.geneanet.org/vanderveen Uit dit huwelijk a. Markus Petrus van der Veen , geboren Enkhuizen 12 januari 1843 overleden 3 juli 1916 Volgens de Nederlanse Kring voor Joodse Genealogie erkent de vader het kind meteen bij de geboorte, vemoedelijk zijn ze niet gehuwd. huwt Aafje de Vos IV.3 Catharina van Genderen (ouders onder III.2), geboren doop Enkhuizen NL 18 juli 1759, dochter van Pieter Hendrik van Genderen en Theodora Gerarda Semeijns, trouwt Amsterdam 8 april 1781 Hermanus Gerardus Esser, geb. 21 februari 1756 , overleden Haarlem 2 augustus 1819 Uit dit huwelijk a. Isaak Esser, ged. Amsterdam NL 7 februari 1782 b. Sara Catriena Esser, geb. Amsterdam NL 13 april 1787 IV.4 Jan Diederik van Genderen (ouders onder III.2), gedoopt Enkhuizen NL 20 januari 1762, zoon van Pieter Hendrik van Genderen en Theodora Gerarda Semeijns, trouwt 1786 Maria Theresia van der Vlist predikant tot Deil en Enspijk, later predikant te Hoogwoud. Uit dit huwelijk a. Theodora Gerarda van Genderen, geboren Hoogkarspel NL 1790 , overleden Berkhout 4 juni 1891 b. Cornelis Gijbertus van Genderen, volgt V.4 c. Hermanus Gerardus van Genderen, volgt V.5. d. Klazina van Genderen, geboren Hoogwoud NL 1801 overleden Enkhuizen 16 oktober 1825 e. Meindert Dirk van Genderen, volgt V.6 f. Cornelia van Genderen, volgt V.7 IV.5 Geertruid Ida van Genderen (ouders onder III.2), gedoopt Enkhuizen NL 1 juni 1768, overleden Amsterdam 27 oktober 1846, dochter van Pieter Hendrik van Genderen en Theodora Gerarda Semeijns, trouwt Enkhuizen 20 december 1801 Cornelis Sebille Roos, geboren Amsterdam NL 1754 , overleden Amsterdam 30 januari 1820 wedn. van Catharina Johanna Esser, zij hadden twee dochters uit dit huwlijk zijn drie kinderen bekend een zoon en twee dochters Uit dit huwelijk a. Cornelis Francios Roos, geboren Amsterdam NL 15 september 1802, trouwt Warnsveld 26 mei 1829 Sophia Carla van Hamel, geb. Zutphen 30 juni 1808 V.4 Cornelis Gijbertus van Genderen (ouders onder IV.4), beroep commies, geboren Hoogkarspel NL 1792 , overleden De Bilt 15 november 1861, zoon van Jan Diederik van Genderen en Maria Theresia van der Vlist, trouwt Alkmaar 9 maart 1815 Adriana Schaap, geboren Alkmaar NL 1793 , ouders Jan Schaap en Antje Siemerink Uit dit huwelijk a. NN van Genderen, geb. Alkmaar juni 1816 b. Jan Diederick van Genderen, apotheker geboren Alkmaar NL 10 juni 1817, overleden Haarlem 13 mei 1881 tr. s-Gravenhage 11 augustus 1852 Joanna Petronella Jongeneel, geb. Heukelum NL 8 augustus 1826 overl. Utrecht 1 december 1878 dochter van Johannes Pieter Jongeneel en Joanna van Meerburg kinderen: 1. Johannes Pieter van Genderen, geb. Amsterdam NL 15 november 1856 2. Eduard Meindert van Genderen, geb. Amsterdam NL 15 augustus 1861 c. Jacobus Cornelis Gijsbertus van Genderen, geb. Alkmaar NL 24 oktober 1818 d. Peter Hendrik van Genderen, geb. Alkmaar NL 14 september 1820 e. NN van Genderen, geb. Alkmaar NL ca. 23 maart 1822 f. Antje van Genderen, geb. Alkmaar NL 30 januari 1823 g. Maria Theresia van Genderen, geb. Aklmaar NL 28 februari 1824 h. Mijndert Semeins van Genderen, volgt VI.3 i. Maria Theresia van Genderen, Alkmaar NL 5 februari 1826 j. nn van Genderen, geboren Alkmaar NL 7 februari 1827, overleden Alkmaar 7 februari 1827 * Archeologische vondsten in de Grote Kerk van Alkmaar Vnr.19, Noordergang 328 niveau 1, 7-2-1827, doodgeboren dochter van C.G. van Genderen k. Maria Theresia van Genderen, geb. Alkmaar NL 29 juni 1826 VI.3 Mijndert Semeins van Genderen (ouders onder V.4), geboren Alkmaar NL 26 februari 1825, overleden Leeuwarden 18 juni 1902, zoon van Jan Diederik van Genderen en Maria Theresia van der Vlist, trouwt Tietjerksteradeel 15 mei 1856 Albertina van der Meer, ( naaister ) geboren Leeuwarden NL 22 augustus 1828, overleden Leeuwarden 15 maart 1891, ouders Jan Pieters van der Meer en Rinske Beekhuis rijkscommies te Workum, daarvoor in Grauw. * Genlias Uit dit huwelijk a. Rinske van Genderen, geb. De Bildt NL 30 juni 1859 / overl. Zutphen 7 februari 1880 b. NN van Genderen, levenloosgeb. De Bildt NL 13 maart 1861 akt.na76 c. Cornelis Gijsbertus van Genderen, volgt VII.5 d. Adriana van Genderen, geb. Tietjerksteradeel NL 10 oktober 1864 akt.na330 e. Dirkje van Genderen, geb De Bildt NL 7 nvember 1866 akt.na266 f. Jansje van Genderen, geb. De Bildt NL 5 oktober 1869 akt.na201 VII.5 Cornelis Gijsbertus van Genderen (ouders onder VI.3), beroep deurwaarder, geboren Tietjersteradeel NL akt.na275 19 oktober 1862, overleden Almelo 30 januari 1946, zoon van Mijndert Semeins van Genderen en Albertina van der Meer, trouwt Assen akt.n6, 28 maart 1888 Eva Gerdina Brauns, geboren Assen NL 14 januari 1861 , overleden Almelo 4 november 1949, ouders Johannes Philippus Brauns en Geesien Riger Uit dit huwelijk a. Albertina Arentina van Genderen, geb. Strijen NL 8 januari 1889 b. Geesien van Genderen, geboren Strijen NL 11 april 1893, overleden Zwijndrecht 2 februari 1902 V.5 Hermanus Gerardus van Genderen (ouders onder IV.4), geboren Goringchem NL ( aphoteker ) , zoon van Jan Diederik van Genderen en Maria Theresia van der Vlist, trouwt Gorinchem 20 september 1816 Cornelia Johanna Hooghwinkel, geboren 1792 , ouders Pieter Hooghwinkel en Cornelia Johanna van Elzilinge * Genlias Uit dit huwelijk a. Jan Diderik van Genderen, geb. Grorinchem NL 25 mei 1817 b. Pieter van Genderen, geb. Gorinchem NL 4 juli 1818 c. Maria Theresia van Genderen, geb. Gorinchem NL 5 november 1819 d. Jan Diderik van Genderen, volgt VI.4 e. Hermanus van Genderen, geb. Gorinchem NL 5 augustus 1822 VI.4 Jan Diderik van Genderen (ouders onder V.5), ( notaris ) geboren Gorichem NL 20 maart 1821, overleden Delft 14 december 1859, Hermanus Gerardus van Genderen en Cornelia Johanna Hooghwinkel trouwt 's-Gravenhagen 24 mei 1854 Jeanette Machteline Henriette de Jong van Arkel, ouders Zegerus Theodorus de Jong van Arkel en Megtelina Hendrika van Lutterveld Uit dit huwelijk a. Hermanus van Genderen, geb. Giessendam NL 16 juni 1855 V.6 Meindert Dirk van Genderen (ouders onder IV.4), ( aphoteker ) geboren Hoogkarpsel NL 1794, overleden Berkhout 7 november 1888, zoon van Jan Diederik van Genderen en Maria Theresia van der Vlist, trouwt Edam 31 augustus 1815 Hilletje Kerk, geboren Edam NL 1794 , ouders Pieter Kerk en Pietertje Hogerbeets Uit dit huwelijk a. Petronella van Genderen, geboren / overleden Edam 1819 / 17 april 1820 b. Maria Theresia van Genderen, volgt VI.5 c. Petronella van Genderen, geboren Edam NL 1826 tr. Edam 7 juni 1866 Hendrik Peletier, geb. Edam NL 11 april 1833 ( apothekersleerling, chirurgijn en zeevarend ) zoon van Rutgerus Peletier en Rinsje Scheffer d. Theodorus Gerardus van Genderen, geboren Edam NL 1827 , overleden Ipendam 14 juli 1859 e. Pieter van Genderen, geb. Edam NL 1830 overl. Berkhout 6 november 1888 VI.5 Maria Theresia van Genderen (ouders onder V.6), geboren Edam NL 1824 dochter van Miendert Dirk van Genderen en Hilletje Kerk trouwt Berkhout 6 januari 1850 Jan Ringeling, ( onderwijzer ) geboren Buiksloot NL 1821, ouders Pieter Ringeling en Pietertje Bendeker Uit dit huwelijk a. Anna Frederica Ringeling, geboren / overleden 's Hertogenbos NL 27 december 1853 / 5 mei 1921 tr. 2 juli 1875 's-Hertogenbosch Jan Constantijn Costerus, leraar plant- en dierkunde en directeur H.B.S. te Amsterdam. geb. Sneek NL 29 maart 1849 overl. Hilversum 31 juli 1938 zoon van Pieter Jacob Costerus en Wilhelmina Jacoba Cornelia Teengs V.7 Cornelia van Genderen (ouders onder IV.4), geboren Hoogwoud NL 1807 dochter van Jan Diederik van Genderen en Maria Theresia van der Vlist, trouwt Edam akt.n18 18 juni 1837 Klaas Boon, geboren Edam NL 1807 ( predikant ) ouders Jacob Boon en Grietje Berkhout Uit dit huwelijk a. Jan Diderik Nicolaas Boon, geboren Berkhout NL 1840 plattelandschirurgijn tr. Alkmaar 12 mei 1861 Guurtje Breebaart, geb. Alkmaar NL 1836 dochter van Cornelis Breebaart en Maartje van Marken b. Theodorus Gerardus Boon, geboren Berkhout NL 1841 tr. Heerhugowaard 13 mei 1863 Beelitje Boekestein, geb. Heerhugowaard 1845 dochter van Abraham Boekestein en Neeltje Langereis c. Maria Theresia Boon, geboren Berkhout NL 1843 tr. Berkhout 6 mei 1866 Jan Groot, geb. Hoorn NL 1833 koopman zoon van Jan Groot en Sara Molijn d. Maria Jacoba Boon, geboren Berkhout NL 1845 tr. Berkhout 21 april 1864 Ever Schermerhorn, geb. N/Z Schermer NL 1834 zoon van Willem Schermerhorn en Trijntje van der Sluis e. Alida Maria Boon, geb. / overl. Berkhout NL juli 1848 / 13 april 1849 Tak III Gerard ( Gerrit ) Jansz. van Genderen Een zegel van Gerard ( Gerrit ) Jansz. van Genderen bevindt zich resp. in fam. archief Van Hemert, en de Volmachten van de Gelderse Leenkamer in het Rijksarchief Gelderland te Arnhem. Drie zwarte ossekoppen schild in het zilver, op het helmteken een ossekop in het zwart Dit houdt in dat allen die dezelfde stamvader hebben als de wapenvoerder het recht hebben op dit wapen. Het wapen is beschreven in het Nederlands Patriciaat uit 1977 Indien niet anders aangegeven zijn de hierna volgende gegevens afkomstig van Paul van Genderen; gebruik makend van de volgende bronnen. * Arjan van Genderen : http://home.deds.nl/~arjanvg/vangenderen.htm * Streekarchief Bommelerwaard Doop Trouw Begraaf boeken ( DTB ) * GTMWB = Genealogisch Tijdschrift voor Midden en West Brabant en de Bommelerwaard * Van papier naar digitaal van Hans den Braber en Herman de Wit * WieWasWie voorheen Genlias * Zoekakte.NL - FamilySearch voorheen Genver, * En vele andere digitale instellingen * Gerrit van Genderen * Paul van Genderen : Belgie * Tony van Genderen : Belgie * Jan Groenendijk I Gerard ( Gerrit ) Jansz van Genderen, (ouders onder tak II ) geboren ca. 1570 , overleden tussen 11 augustus en 25 september 1626 zoon van Jan ( Petersz ) van Genderen en Barbara NN trouwt ca. 1598 Geertgen Klaasdr Lieffman, geb. ca. 1578 dochter van Claes Gijsbertsz. Lieffman en Aertke Jans van Well, Woont op 11 oktober 1613 op ten AelsterWeerd met wagen en peerden op 20 november 1594 wordt hij vermeld als belend naast Marinus Petersz te Nederhemert, schepen van Nederhemert (1607, 1611/12, 1614, 1617, 1620 en 1623/24), buurmeester (1610, 1616 en 1626), heemraad (1609/10, 1612, 1615, 1622 en 1625), Heilige Geestmeester (1611/12), zetmeester (1617) en weeshuismeester (1623) te Nederhemert, als schepen van Nederhemert voert hij in 1617 een wapen. Drie zwarte ossekoppen schild in het zilver. Tijnsboeken, Kerketijnsen te Well, G. van Genderen, blz. 39, nr. 29. Klaes Jansz. van Maren coste die samentelijcken erven Jan Peetersen Genderen een halleff pont wasch wt haer gheseet tot Slijckwell. Baertie Janszdr zie tak II heeft een broer Gerrit Janszn van Genderen, die schepen van Nederhemert is van 1608-1624, buurmeester 1610, 1616, heilige geestmeester 1612, weesmeester 1625 en woont 11 okt. 1613 "op ten Aelster met Wagen en Peerden" hij was gehuuwd met Geertgen Claesdr, dr. van Claes Gijsbertszen Lieffman. * http://www.genootschap.van-maaren.nl In 1615 eist hij scheiding van de goederen van Jacob Reijniersen te Slijkwell, In 1616 is hij gevolmachtigde van zijn schoonvader Claes Gijsbertsz, Op 23 april 1616 is Godert Joosten hem geld schuldig, Op 17 november 1619 wordt Peter Aelbertsz, nadat Gerard hem heeft gedaagd, veroordeeld om 10 gulden 13 stuivers plus de gerichtskosten te betalen aan Gerit Jansz, In 1619 wordt hij beleend met vier hond land binnendijks in Hemert, afkomstig van zijn schoonvader, Op 11 augustus 1625 belooft Sweer Godertsen hem vier en twintig gulden te betalen op Sint Maartensdag, Op 9 september 1625 belooft Dirck Gijsbertsz van Hemert hem 300 gulden, Op 22 juni 1608 wordt Claes Liefman beleend met een binnendijks goed in de Thielenhof voor Grietje van Tiel, Op 15 juni 1608 'coopt Gerart Janss Genderen vuyt cracht sijner scepen schult brieff goederen van sal. Ariaen Lamberts' In augustus 1608 heeft Gerard Jans Genderen 'pandpeininge gedaen tegens Goort Boon en Staes (Adriaensz) als buurmeesters vuyt redenen dat hy Gerart Jans tot het goet daer het verschot af geeyscht wordt geen vuytweg en heeft' Op 21 april 1616 kiest Aertke Jans, weduwe van Claes Liefman tot haar momber Hendrick Petersz Geestman om haar bij te staan bij de deling van de boedel van haar man met haar schoonzoon Gerit Jansz. Op 24 oktober 1616 draagt Peter Claesz van Schoonhoven zijn schuit die hij tegenwoordig voert en zijn roerende en onroerende goederen te Nederhemert en onder de Bank van Zuilichem over aan Gerit Jansz van Genderen. Op 29 oktober belooft Gerit Jansz 't' alle tijd afstandt te doen van alsulcke opdragte als Peter Claes voors.tot behoeff ofte op Gerit Jansz heeft gepasseert'. Op 11 april 1618 gelooft Gerit Jansz aan Cornelis Jacobsz Sinck, steenbakker, 53 gulden, 13 stuiver, 12 penningen, spruitende uit afspraken tussen Oerit Jansz en Peter Claesz van Schoonhoven. Op 2 december 1618 verklaart Gerit Jansz, als enige erfgenaam van Claes Gijsbertsz Liefman, dat Willem Joosten Vonck hem coopcedulen moet overhandigen; Op 19 april 1620 verklaren de schepenen dat Gerit en Willem Joosten Op zaterdag eerstkomende moeten verschijnen in het huis van Willem Joosten, vergezeld door enige onpartijdigen; In mei 1620 verklaren Jan Arien Staes van Hemert en Willem Joosten dat zij gehoord hebben dat Jan Thonis heeft bekend dat hij van Claes Gijsbertsz 58 gulden heeft geleend; Op 31 mei 1620 vertijt Willem Joosten ten behoeve van Gerit Jansz op al zijn rechten die hem ten deel zijn gevallen als voogd van zijn huisvrouw op een stuk hopland 'den Prinsche' in Nederhemert. Op 27 december 1620 verkopen Gerard Jansz van Genderen en Geertgen Claesdr aan Claes Jansz al hun gerede en ongerede goederen; Claes Jansz (de Graeff, richter) geeft de goederen terug in huur voor een 'Geldersche snaphaan', jaarlijks op Kerstmis te betalen. Na dood en overlijden van Gerard Jansz zal het kind waar het leengoed op succedeert, soo lange in deylinge van zijne andere goederen still zitten ter tijt en wijlen ter sijner andere kijnderen elk voor de helft soo veel genoten heeft als den gemelten leengoederen dan ter tijt weerdich bevonden sal worden. Op 11 december 1622 beklaagt Gerit Jansz van Genderen zich over Peter Jansz Daalder, dat deze niet de waarheid spreekt en dat Claes Gijsbertsz, de schoonvader van Peter Jansz, niet de tien hond land te Well in de 'Boosteren heeft gekocht die van haar 'moeije' Lijsken Claesdr zijn aanbestorven. Op 11 juni 1626 eist Gerit Jansz van Genderen van de broers en zusters van Jacob Reijnierse dat zij de goederen van Jacob Reijnierse te Slijkwell binnen veertien dagen met hem zullen scheiden en delen; gebeurt dit niet dan zullen zij de huur met hem moeten delen. Op 25 januari 1627 belooft Gerit Jansz van Genderen aan Staes Adriaeensz van Hemert tot behoef van zijn moeder 6 carolus gulden tijns te betalen jaarlijks op Heilige Kerstdag, uit al zijn goederen te Nederhemert. Blijft hij in gebreke dan mag Staes Adriaensz dit verhalen op Gerit's goederen. De tijns kan worden gelost met 100 carolus gulden. * Jan Groenendijk Uit dit huwelijk volgens een acte van 27 december 1620 zijn er meer kinderen. a. Dirk Gerardsz van Genderen, volgt III.1 b. Tonis Gerardsz. van Genderen, overleden voor 6 augustus 1631 * ( GTMWB 25, nr.1, blz. 24 ) op 1 juni 1628 wordt hij beleend met vier hond land binnendijks te Hemert II.1 Dirk Gerardsz van Genderen (ouders onder I), geboren ca.1590 , overleden 30 april 1643, zoon van Gerard Jansz van Genderen en Geertgen Klaasdr Lieffman, trouwt Catalijn Jansdr van Hemert, geb. ca. 1609 overleden tussen 4 december 1656 en 16 mei 1665 , ouders Jan Adriaan Staesz van Hemert en Lijske Sweer Aertsdr van Gameren Schepen (1627, 1631, 1635-1639), heemraad (1628, 1631, 1634/35, 1637 en1641), weeshuismeester (1629/30), manhuismeester (1628, 1633/34, 1637 en 1641), buurmeester (1630) en zetmeester (1631) te Nederhemert Op 8 maart 1641 benoemt Vrouwe Ermgardt van Wylick, Vrouwe en Douagiere van Hemert, na het overlijden van Nicolaes Jansz de Graeff, Dirck Gerardtsz van Genderen tot richter van Nederhemert; hij legt de eed af: dat hij den Huyse ende Heerlijckheyt Nederhemert trou gelove ende gehoorsaam sijn sal der selve mandementen ende ordonnantien naer te comen ende te exerceren ende de ingesetenen die nu zijn off namaels comen mochten mitsgaders de heerlijcken recht ende gerechtigen te bewaren, recht ende justitie naer landen gebruijck, een ijeder des versoeckende laten wedervaren ende sich te reguleren naer zijne commissie ende voorts alles te doen dat een goet ende getrou richter schuldigh ende gehouden is te doen. Op 28 februari 1627 eisen Dirck Geritsz en Cathelijn Jans veertien gulden van Wouter Dingemans die hij schuldig is voor verteringen ten huize van Cathelijn Jans. Op 1 juni 1628 wordt hij beleend met twee hond land binnendijks, afkomstig van zijn vader en op 6 augustus 1631 met twee hond, bij dode van zijn broer Tonis, In 1630 daagt hij de molenaar Aert Adriaensz voor het gericht, in 1637 ontvangt Adriaen van Cuyck, rentmeester van de geestelijke goederen in het kwartier van Heusden, 2 pond 16 sc. over een jaar renten van Dirck Geritsz te Nederhemert, Op 30 april 1638 koopt Dirck Geritsz van Genderen een stuk hopland in Tonis Marcelis hof te Nederhemert van Elske, de weduwe van Jan Tonissen Knoop. Op 13 februari 1639 koopt Dirck Geritsz van Genderen van Jan Adriaen Staessen van Hemert twee morgen weiland in Nederhemert beneden de molen van zijn schoonvader, door de verkoper gekocht van Johan Torck, heer van Hemert, tussen de erfenis van Adriaen de Graeff ten zuiden, Aert Heymens en Joost Damen ten noorden, strekkende van de dijk tot de 'Middelt' Op 4 december 1939 koopt hij van Anthonis Jansz Daelder een hond griending op de Aelsterweerd Op 7 december van dat jaar koopt hij wederom van Anthonis Jansz Daelder drie hond griending op de Aelsterweerd. Op 27 april 1643 maakt hij een testament, overleden Nederhemert na 19 januari 1646 (als hij voor Gerard zijn onmondige zoon wordt beleend met vier hond Jan van Gilshof te Nederhemert bij overdracht door Maurits van Hemert), en voor 4 april 1648 (als zijn vrouw wordt vermeld als weduwe) Op 16 april 1623 belooft Tonis Peter Geritsz haar een somma van zeven gulden zeventien stuivers, plus de gerichtskosten), in 1648 heeft zij een groot huis en veel percelen land in Nederhemert, Op 2 september 1649 verklaart Catelijn, weduwe van Dirck van Genderen en erfgenaam van Gerard Jansz van Genderen, de hoofdsom en de rente ontvangen te hebben van de lening aan Dirck van Hemert uit 1625, overleden tussen 4 december 1656 (als zij haar testament maakt) en 5 maart 1657. Op 18 augustus 1652 draagt Maeijken Claesdr, weduwe van IJmbert Cornelisz van Vlijmen te Gorinchem voor 192 gulden schuldbrieven over aan Catelijn Jansdr, weduwe van Dirck Gerardsz van Genderen, en Aert Dircksz van Genderen, haar zoon, voogd en momber. Het geld was 'geobtineerd' op Staes Jan van Hemert, brouwer. Op 25 augustus 1656 compareert Catelijn Jans, naergelaten weduw Dirck Geraerts van Genderen, in sijnen leven richter tot Hemert, geassisteert met Aert Dircx van Genderen schepen, haren soone, als haren gecozen voocht ende momboir in desen, ende bekende bij t'over leveren deser brieven ontfangen te hebben uijt handen van die Wel Hoogh Edelen Geborene Vrouwe Ermgaert van Wilick, douwagiere tot Hemert ende Delwijnen, de somme van tien hondert car guldens tot twintich stuijver hollants het stuck, belovende daeromme voort gebruijck vande voors. tien hondert guldens alle jaer tot intrest te betaelen binnen de stadt Saltboemel twee ent sestich gulden tien stuijver munte voors aen die Vrouwe voornt. ofte den thoonder deses waer van het eerste jaer renten verschijnen sall opten vijff en twintichsten dagh der maendt augusti anno een duijsent seshondert tseven en vijfftich ende soo van jaer tot jaer vervolgende tot de werckelijcke quijtinge ende afflos toe, welcken los alle jaer sall mogen ende moeten geschieden mits d'een den anderen drie maenden voor jeder verschijn dagh sulcx opgecondicht hebbende, voor voldoeninge van tgene voors. comparante specialijck verbijnt seeckere geseet metten timmeringe daer op staende sijnde boomgaert ende hoplant groot seven hondt staende ende gelegen in de heerlijckheijt van Hemert op de overste eijnd daer hij comparante jegenwoordich woonende is, hoff van Hilleken Gouers gecomen aen de eene sijde, oostwaert Sweer van Wel cum suis aen d'ander sijde westwaert streckende vanden hooghen dijck tot den banne van Well, noch drie mergen weij ende hoplant tot Hemert op de Loot, in oirconde onser letteren gegeven indt jaer ons Heren een duysent ses hondert ses en veertich opten vijff en twintichsten dagh in de maend Augusti. Verdeling van de erfgoederen uit de boedel van Dirck Gerardsz van Genderen (18 juni 1652). Aan Catalijn Jans van Hemert: Huis en hof Claes Gijsbertsz hof zeven hond en zes morgen weiland te Andel 3200 Het stuk van Peter Beernsen 3/4 hond te Aalst 350 Huis en hof De Weerd drie morgen te Genderen 1500 De Ruyssenbeemd vier morgen te Well 2000 Judith van Gameren's bos een morgen te Well Twee morgen weiland en griending De Loot 130 Leuwen kinder camp 500 Een hond griending achter de Stenen Camer 150 De helft van Jan van Veen's pas en het Veele campke 200 Derdalve morgen in 't Molenblok onder Aalst 700 De Beempt te Well 20 hond 1000 De Henghmengh een morgen weiland te Well 250 Aan de kinderen: Huis en hof op de Aalsterweerd de 'Buytert' vier hond 1100 Huyers husken met de hof vier hond 1250 Het hopland bij Ael's Werck een hond en nog een hond hopland 850 De Kerckemorgen 750 Twee maal tien hond bos en weiland 1700 Drie morgen in de Laagh Boosteren te Well 1000 De Leugenaer te Aalst 3 1/2 hond 800 Het huis, hopland en weiland te Genderen en 2 1/2 morgen de Meer Elf hond in het Wellse Broeck Vier hond boomgaard De Prins 1200 Twee morgen weiland en bepoting aan de molen 800 1 1/2 hond in de Lange Campen te Well 150 De helft van Jan van Veen's pas en het heufke groot 7 hond 200 De Waelvaert te Aalst 500 Het d'Warsland in het Hamblok te Aalst twee morgen 500 De Ketel te Aalst elf hond 450 Acht hond het Pullen campke 400 Op 4 december 1656 maakt Catelijn Jans van Hemert, weduwe van Dirck Gerardsz van Genderen, haar testament. Alle goederen zullen vererven op haar kinderen Aert, Geraert, Geertgen en Lijsbeth. Daarnaast 'maeckt zij haer jongsten dochter Lijsbeth voor uijt den vollen boedel de somme van twee hondert guldens ende heeft versocht ende begeert dat Adriaen de Graeff, secretaris tot Hemert, de voors. dochter Lijsbeth met raet ende daet in alle voorvallende saeken als vooght ende momboir sal bij wonen' Op 5 maart 1657 verdelen de kinderen de boedel van hun overleden moeder Catalijn Jans: Aan Dirck Gerardsz van Genderen: Huis, esthuis, berg, boomgaard en hopland, groot vier hond, strekkend van de Hoogen bandijk tot het kerkepad 1400 Drie morgen te Delwijnen op de Woord of de Riemers 1000 Twee hond Jan van Veen's pas op de Aalster Weerd 150 Zes morgen de Henghmengh in het Wellse Broeck 150 Aan Aert Dircksz van Genderen: Twee morgen weiland de Looth met het griendje achter de Stenen Camer 1050 Twee benedenste stukken in de Ruyssenbeemt te Well groot 1500 cuijlen hop 800 De helft van twee morgen bos op de Botscamp te Well 600 3/4 hond hopland in Hillekens hof van Peter Beernsen 150 Aan Geertruyd van Genderen en Wouter de Cock: Het middelste stuk van De Keyser hopland van het kerkepad tot de Ruyssenbeemt 1100 Twee morgen weiland op de Ruyssenbeemt 800 Vier en een halve morgen op de Beemt te Well 800 Aan Lijsbeth van Genderen: Een morgen Jans camp 350 Anderhalve morgen Velen camp in het Hemertsche Veld 400 Leuwe kijnder camp zijnde Willigenbos in het Hemertsche Veld vier hond 400 De twee voorste stukken in de Ruyssenbeemt groot 1500 cuijlen hop 800 Derdalven morgen griending en weiland in het Aalster molenblok 650 Een half hond hopland Marijke Swerens stuck 100 TOTAAL vier maal 2700 gulden =10.800 gulden Uit dit huwelijk a. Aart Dirksz van Genderen, volgt III.1 b. Gerrit Dirksz van Genderen, volgt III.2 c. Geertruid Dirkse van Genderen, volgt III.3 d. Elisabeth Dirkse van Genderen, trouwt Rotterdam 8 juli 1664 Maarten Hieronymusz Rotshoek Maarten was garentwijnder, in 1692 koopman factoor in hoppe te Rotterdam, op 4 december 1656 is Adriaen de Graeff haar voogd, op 17 maart 1685 wordt zij beleend met het hopland op de 'Dam' te Hemert, op 7 mei 1692 is zij voogdesse van Geertruijdt Mannaert, dochter en erfgenaam van Gosewinus Mannaert, als mede-erfgenaam van de gerechte helft van de nalatenschap van Geertruijd van Reenen, weduwe van Aert Dircxen van Genderen, overleden na 30 april 1693 als Geertruijdt Mannaert haar deel in de nalatenschap van haar grootmoeder Geertruijdt van Reenen overdraagt aan Maerten en Elisabeth van Genderen. * Jan Groenendijk Uit dit huwelijk 1. Diderick Rotshoeck 2. Cornelia Rotshoeck III.1 Aart Dirksz van Genderen (ouders onder II.1), mondig op 18 augustus 1652 , overleden tussen 1676 en 21 december 1681 zoon van Dirk Gerardsz van Genderen en Catalijn Jansdr van Hemert, trouwt Geertrui Goossens van Rheenen, wed. van den vaandrig Jaques Mannaert ( vaandrager bij de compagnie van kapitein Pluchaert ) schepen (1652, 1656, 1659/60), buurmeester (1668), zetmeester (1669), kapelmeester (1667), manhuismeester en heemraad (1667) te Nederhemert dijk-graaf van de vrije heerlijkheid Nederhemert (1675 en 1677), in 1672 is hij een van de drie meest vermogende inwoners van Nederhemert mondig op 18 augustus 1652 als hij voogd en momber is van zijn moeder, zijn oom Staes Jansz van Hemert laat bij zijn dood ( 1660) schulden na aan hem en andere inwoners van Nederhemert, op 13 januari 1670 is hij voogd en momber van Peterken Aerts, weduwe van Sweer Govertsz Groenevelt, op 11 maart 1676 (ouden stijl) is hij voogd van Willemken Jans van Esch, dochter van Jan Peterse van Esch en Catelijn Mourissen, in 1677 is hij voogd van de onmondige kinderen van zijn broer Gerard, in 1677 is hij voogd van het onmondige kind van Nicolaes Leuvesteijn op 29 juli 1679 is hij curateur executeur van diens boedel, in 1665 koopt hij het huis 'De Swaen' in Nederhemert van Eelke van Hemert, weduwe van Jan Udemans, op 2 maart 1669 wordt hij beleend met anderhalve hond hopland op de 'Dam' te Hemert, voor zijn onmondige zoon Dirck, op 19 februari 1688 eist Jacob Vosch, koopman te Heusden bij een proces 38 gulden 4 stuivers van Lijsbet van Rheenen en de gezamenlijke erfgenamen van Aert Dircksz van Genderen voor geleverde goederen, * Jan Groenendijk Uit dit huwelijk a. Dirk van Genderen, overleden voor 21 december 1687 onmondig in 1669, op 9 mei 1682 draagt (zijn aangetrouwde oom) Wouter de Cock acht en een halve hond in het Hemertse Veld nabij de watermolen, genaamd 'Het Hoeffken' aan hem op, op 11 september 1685 doet de leenbode weet (zegt hem aan) aan Dirck van Genderen dat Jacobus Mannaert aanvang heeft gedaan op 1 1/2 hond hopland (op de 'Dam' te Nederhemert) III.2 Gerrit Dirksz van Genderen (ouders onder II.1), geboren ca. 1628 , overleden Nederhemert 4 maart 1673 , zoon van Dirk Gerardsz van Genderen en Catalijn Jansdr van Hemert, trouwt Well voor 25 februari 1654 Govaartje Adriaansdr de Cock, overleden voor 21 april 1687 , ouders Adriaan Sweenen de Cock en Lijsken Jan Sijmonsdr Schepen van Nederhemert 1654-1672, buurmeester 1658, zetmeester 1660, buurmeester (1658), weesmeester (1665/1666), heemraad (1664), kapelmeester (1670) en zetmeester te Nederhemert voogd van Meriken Jans van Maren, weduwe van Peter Jansz van Genderen (zoon van Jan Jansz van Genderen), bij de boedel-verdeling op 5 maart 1657 krijgt hij onder meer vier hond 'huys, esthuys, bergh, boomgaerdt en hoplandt van de Hoogen bandijck tot het kerkpad' op 23 oktober 1658 maakt hij met zijn vrouw een testament, Uit dit huwelijk a. Dirck Gerid(t)sen van Genderen, volgt V.1 b. Arin Gerardsz van Genderen, volgt V.2 c. Maria van Genderen, volgt V.3 d. Cathlijn Gerritsdr van Genderen, volgt V.4 e. Jan van Genderen, minderjarig op 21 april 1687, overl. voor 7 september 1720 f. Geertje van Genderen, geboren voor 23 oktober 1658, minderjarig op 21 april 1687 , overleden na 30 april 1733 , trouwt Wijk en Aalburg 1696, Steven Jansz. Vos III.3 Geertruid Dirkse van Genderen (ouders onder II.1), dochter van Dirk Gerardsz van Genderen en Catalijn Jansdr van Hemert, ondtr. / trouwt Driel 2 / 16 juli 1654 Wouter de Cocq van Delwijnen, overl. na 1707 zoon van Aert de Cocq van Delwijnen Woutersz. en Maijken Fonck schepen (1661) en manhuismeester (1660) te Nederhemert, later wonende te Driel, als hij, als erfgenaam van zijn zoon Aert en mede namens zijn andere kinderen Maria, Jan en Dirck (burger te Delft) voor 103 gulden een perceel land in Nederhemert verkoopt aan Huberta de Graaf, weduwe van predikant Bernardus Adolphus Scriba. Wouter huwt (2) op 21 juni 1668 te Zaltbommel Belliken Jans wed. van Cornelis Collaert, * Streekarch.Zaltbommel + Jan Groenendijk Uit dit huwelijk a. Jkvr. Catelijn de Cocq van Delwijnen, geboren Driel NL 16 december 1655, overleden Driel 20 september 1727, trouwt Aert Gerritsz. Quekel; uit dit huwl. twee kinderen b. Dirck de Cocq van Delwijnen Dirck de Cocq, borger binnen Delft, sone van Geertgen Dircx van Genderen, alsoo dat mijn vader Wouter de Cocq heeft gecogt van Adriaen de Graaff, in sijn leven rentmeester van den Wel Ed Ho Gebo Heer van Hemert, seecker stucxken landt gelegen tot Neder-hemert, genaemt den Hoeck, hergecomen van d'Heer Andries Boxel ende nu gepossideert werdende bij dom.Scriba, bedienaer des Goddelijken woort, ende also dit voors. goet ons kinderen van Geertien Dircx voor moeders goet toe is gedeijlt en noijt en is betaelt, nog in geen reeckeningh, nog te liquidatie is gebracht, nogh geen transport is gedaen, soo is nu sulcx mijn ondergeschreven wil ende begeren allen het geene mijn vader Wouter de Cocq ende dominee Scriba daer in comen te doen, 't sij in regten, oft bij accomodatie, van accoort ende betaelinge sal ick voor vast ende mundigh ende van weerden houden, actum 5 april 1705 * Jan Groenendijk c. Aert de Cocq d. Maria de Cocq e. Jan de Cocq, f. Catalijn de Cock, geboren Nederhemert gedoopt 9 september 1660 IV.1 Dirck Gerid(t)sen van Genderen (ouders onder III.2), geboren ca. 1650 , overleden voor 12 september 1710 , zoon van Gerard Dirksz van Genderen en Govaartje Adriaansdr de Cock, trouwt Nederhemert voor 17 mei 1700 Catelijn Aertsdr weduwe van Lambert Godertsen. schepen (1670 en 1685-1701), buurmeester en borgemeester te Nederhemert, beleend met vier hond de 'Snijdershof' te Hemert, ( in 1694 wordt vermeld Weijlke Lamberts, dochter van Lambert Godertsen, verwekt bij Catelijn Aerts ) Dirck koopt op 27 februari 1699 een woonhuis te Nederhemert. Uit dit huwelijk a. Gerard Dircksz. van Genderen, overleden 1733 schepen (1727 tot en met 1733) en buurmeester te Nederhemert (1729) op 16 juni 1698 koopt hij, met zijn broer Aart, voor 42 1/2 gulden een vierde van een boomgaard 'De Prins' te Nederhemert van Dick de Cocq (Aart heeft al drie vierde in zijn bezit), op 15 juli 1729 wordt hij beleend met de 'Snijdershof' te Hemert, overleden kort na 26 juli 1733 als hij voor de laatste maal wordt vermeld als schepen, b. Aert Dircksz van Genderen, volgt VI.1 c. Lambert Dircksz. van Genderen op 11 januari 1726 wordt hij beleend met de 'Snijdershof' te Hemert ( de vroegere Jan van Gilshof ) V.1 Aert Dircksz van Genderen (ouders onder IV.1), geboren ca. 1680 , overleden Nederhemert 6 juni 1774, zoon van Dirck Gerid(t)sen van Genderen en Catelijn Aertsdr, ondertrouwt Well 15 februari 1721 Dirkske Woutersdr de Gier, gedoopt Well NL 12 oktober 1693, overleden Nederhemert ca. 1753 , ouders Wouter Mauritsen de Gier, ( Diaken buurmeester Schepen te Ammerzoden ) en Neeltje Tijssen van Empel Aart was buurmeester 1720-1722 schepen 1721-1722 en president-schepen 1752-1765 te Nederhemert op 18 maart 1724 wordt hij beleend met vier hond 'Het Leen' te Nederhemert, op 9 augustus 1756 wordt hij beleend met de 'Snijdershof' te Hemert, voogd (met Gerrit van der Steegh) van de weeskinderen van Otto van der Steegh (12 februari 1724) hij is met Arien de Noo voogd over Jenneke, de dochter van Hendrick de Cocq, op 20 februari 1756 leggen zij rekening en verantwoording af, op 21 december 1773 maakt hij zijn testament, overleden Nederhemert 6 januari 1774 begraven 11 januari 1774 De Herberg "De Hartogh van Bruijnswijck" op kad. sec. E nr. 308 werd in 1682 door de erven Gijsbert Hendriksz Kraay verkocht aan Wouter Mauritsz de Gier. Wouter was schepen (1683/1703) en buurmeester (1696) In 1725 volgde zijn schoonzoon Aart Dirksz van Genderen hem op In 1736 verkocht Aart de herberg aan de timmerlieden Van Diggelen. In 1750 toen Peter van Diggelen de tapperseed deed was het pand nog in gebruik als herberg. * Genealogisch Tijdschrift N.V.G. + Jan Groenendijk Uit dit huwelijk a. Dirk Aartsz. van Genderen, volgt VI.1 b. Wouter Aartsz. van Genderen, volgt VI.2 c. Lambertus van Genderen, gedoopt Well NL 1 december 1726 d. Matthijs van Genderen, volgt VI.3 e. Gerrit van Genderen, ged. Well NL 7 november 1734 f. Catharina van Genderen, gedoopt Nederhemert NL oktober 1738, trouwt voor 21 december 1773 Hendrik Stokker woonde 1810 te 's-Hertogenbosch. VI.1 Dirk Aartsz. van Genderen (ouders onder V.1), gedoopt Well NL 24 mei 1722, overleden 's-Hertogenbos 12 december 1799 zoon van Aart Dirksz van Genderen en Dirkske Woutersdr de Gier, trouwt 's-Hertogenbos 4 mei 1749 Johanna Maria Zijnen, gedoopt Maarheeze NL 19 januari 1721, begraven 's-Hertogenbos 30 oktober 1788 ouders Martinus Zijnen ( schoolmeester ) en Geertrui de Five koetsier bij de heren van Heurn, kruidenier en koop-man te 's-Hertogenbosch, op 4 november 1757 doet hij aanspraak op de goederen van Hendrick den Doorn en Elske van Disteldorp teneinde een som van 199 gulden, volgens obligatie en rente, te verhalen, * Jan Groenendijk Uit dit huwelijk a. Arnout van Genderen, ged. 's-Hertogenbos NL 22 december 1750 b. Geertruij van Genderen, gedoopt 's-Hertogenbos NL 22 september 1752 overleden Vught op het huis Leeuwenstijn 25 oktober 1826, trouwt 's-Hertogenbos 25 november 1781 prof. dr. Johan van Heurn , geboren 's-Hertogenbos NL 6 maart 1751, overleden 's-Hertogenbos 29 maart 1815, ouders Johan Hendrik van Heurn en Anna ( Rmer ) Roemer juridisch doctor, advocaat, hoogleraar rechten Illustre School te 's-Hertogenbosch, griffier van de leen- en tolkamer en de rekenkamer, schepen van 's-Hertogenbosch. lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant, Cornelis van Ommeren, rentmeester van de heer van Hemert, schreef regelmatig brieven aan zijn superieur, waarin hij verhaalde over gebeurtenissen in Nederhemert Op 31 december 1778 gaat hij in op het huwelijk van Geertruij Ze zeggen dat Cupido gaat trouwen; prof. J. van Heurn verkeert bij een juffrouw of dochter van enen van Genderen, voorheen koetsier bij de vader van de heren van Heurn, welke een kruidenierswinkel heeft in Den Bosch, men meent te weeten dat het huwelijk klaar is, maar dat de familie van de professor daar zeer tegen is' * Jan Groenendijk kinderen: 1. Anna Antonia Emilia van Heurn, gedoopt Den Bosch NL 8 februari 1784 overleden 25 oktober 1826 tr. 1804 ( Aldert ) Alaert van Galen,(1771-1843) controleur der belastingen te Den Bosch c. Arnout Martinus van Genderen, volgt VII.1 VII.1 Arnout Martinus van Genderen (ouders onder VI.1), gedoopt 's-Hertogenbosch NL 6 november 1757, overleden Delft 14 mei 1831, begraven 's-Gravezande 18 mei 1831, zoon van Dirk van Genderen en Johanna Maria Zijnen, trouwt(1) Vlissingen 7 juni 1785 Johanna Henrietta Saaijmans, geboren Middelburg NL 2 februari 1765, overleden Vlissingen 4 januari 1807, ouders Gosewinus Saaijmans en Geertrui Bomme, trouwt(2) 's-Gravenzande 23 mei 1813 Maria Cornelia Dingemans, geboren 's-Gravenzande NL 24 juli 1774, overleden 's-Gravenzande 1 januari 1815, ouders Willem Dingemans en Sara Aperceaux Predikant te Vlissingen en te 's-Gravezande, Ds. Arnout Martinus van Genderen, gedoopt s Hertogenbosch 6 november 1757, bevestigd als predikant te St Anna- ter-Muiden 23 september 1781, bevestigd als predikant te Westkapelle 20 oktober 1782, bevestigd als predikant te Vlissingen11 april 1784, neergelegd 5 februari 1809, bevestigd als predikant te s-Gravenzande 27 mei 1810 door Ds Henricus Wilhelmus Benier, met emeritaat 29 juni 1828, overleden Delft 14 mei, begraven 18 mei 1831 te s-Gravenzande, oud 73 jaar. Bovenstaande heeft mede als bron: Repertorium van Nederlandse hervormden predikanten tot 1816; Deel I: predikanten en Deel II: gemeenten Geschreven door: L.A. van Lieburg, Dordrecht 1996. ISBN 90-803378-1-1 en 90-803378-2-X * Met dank aan archiefbeheerder van de Hervormde Gemeente van 's-Gravenzande ( Jan Bogaards ) Uit het eerste huwelijk a. Johanna Maria van Genderen, geboren Vlissingen NL 6 april 1786, overleden 's-Gravenzande 16 augustus 1812 tr. 's-Gravezande 18 november 1810 George van Buseck, 1 luitennant kolonel inft., geb. Delft (of onder een nabij gelegen ambacht) 15 augustus 1782 overl. Zaltbommel 5 februari 1861, zoon van George van Buseck en Selosen( alias Geertruid Solossen. hij hert. Amsterdam 30 juli 1846 Maria Louisa van Blijvelt. b. Catharina Geertruida van Genderen, geboren Vlissingen NL 21 juli 1788, overleden Vlissingen 22 maart 1796 c. Henrietta Diderica van Genderen, geboren Vlissingen NL 10 september 1793, overleden Delft 25 december 1859 tr. 's-Gravezande 12 september 1826 Johannes Marius van Stipriaan Luiscius, med. dr. stadsgeneesheer te Deft lid raad ald., geb. Delft NL 15 september 1791 overl. 's-Gravenhage 10 september 1875 zoon van Dr. Abraham van Stipriaan en Theodora Jacoba Luiscus, wedr. van Jacoba Lucretia van Stipriaan. www.genealogieonline.nl/stamboom-van-stipriaan (( In 1829 erfde van Stipriaans zoon Johannes Marius het huis en het achterliggende perceel Hippolytusbuurt 21/23 dat destijds uit een stal en erf en koetshuis bestond. Abraham van Stipriaans had dit pand aan de Hippolytusbuurt gekocht van Silentium, het Vrijmetselaarsgenootschap, dat dit pand weer had overgenomen van Zonsbeek. Johannes Marius woonde destijds op de Oude Delft 112 naast het Meisjeshuis op de hoek van de Boterbrug. Dat huis is inmiddels al lang geleden afgebroken. Hij was aanvankelijk getrouwd met zijn achternicht Jacoba Lucretia van Stipriaan, die echter op 31-jarige leeftijd overleed aan een folterend loodkoliek. Daarna hertrouwde hij met de domineesdochter Henrietta Diderica van Genderen. Als arts was Johannes Marius een waardig opvolger van zijn vader. Kort na het behalen van zijn artsexamen werd hij in 1816 benoemd tot lector in de heel- en ontleedkunde. In die functie gaf hij les aan de plaatselijke chirurgijns, die onder zijn toezicht stonden. In 1817 richtte hij het leesgezelschap Hippocrati Sacrum op, dat hem in 1867 huldigde voor zijn 50-jarig voorzitterschap. Johannes Marius was verder onder meer geneesheer-directeur van het Sint Joris Gasthuis en de eerste voorzitter van de plaatselijke afdeling van de Maatschappij voor Geneeskunde. Ook nam hij de gemeenteraadszetel van zijn overleden vader over. * http://www.achterdegevelsvandelft.nl/huizen/Oude%20Delft%20128.htm )) kinderen: 1. Arnout Martinus van Stipriaan Luiscius, geb.Delft NL 15 juni 1828 tr. 's-Gravenhage 28 april 1858 Jacoba Elisabeth Hermina Verkerk Pistorius. 21j. dochter van Pieter Willem Verkerk Pistorius en Hermina Frederika Bicker d. Catharina Geertruida Anthonia van Genderen, geboren Vlissingen NL 8 augustus 1802, overleden Delft 21 maart 1827 tr. 's-Gravezande 18 juli 1826 Pieter Leonardus Smits, stadsarchitekt van Delft, ged. / overl. Delft NL 20 maart 1792, 23 juni 1877, zoon van Huig Smits en Anna Cornelia Roomer, hij hertr. Delft 9 mei 1834 Wilhelmina Cornelia Petronella Vijgh. Uit het tweede huwelijk e. Arnout Marinus Cornelius van Genderen, volgt VIII.1 VIII.1 Arnout Marinus Cornelius van Genderen (ouders onder VII.1), kunstschilder geboren 's-Gravenzande NL, 26 december 1814, overleden Princenhage 28 mei 1879, zoon van Arnout Martinus van Genderen en Maria Cornelia Dingemans, trouwt(1) Vorden 6 mei 1836 Magdalena Dorothea Hoogeveen, geboren Delft NL 23 september 1809, overleden Pricenhage 3 juni 1864, ouders Johannes Franciscus Hoogeveen en Hermina Agata Theodora van Stipriaan Luiscius, trouwt(2) Delft 30 juni 1870 Geertruida Johanna Philippina van Gogh, geboren Utrecht NL 19 april 1840, overleden Voorburg 12 april 1931, ouders Thierry Henrie van Gogh en Johanna Martina Becman Uit het eerste huwelijk a. Hermina Agata Theodora van Genderen, volgt IX.1 Uit het tweede huwelijk b. jonggestorven zoon c. Arnout Martinus van Genderen, volgt IX.2 d. Dirk Hendrik van Genderen, geboren / overleden Princenhage 24 oktober 1872, overleden 23 juli 1873 e. Johanna Martina van Genderen, geboren Princenhage NL 28 november 1873, overleden Bilthoven 28 augustus 1969 tr. Breda 22 april 1897 Frederik Jan Bijvoet, kolonel tit. inf., geb. Radwijk NL 17 mei 1869 overl. Voorburg 6 oktober 1940, zoon van Philip Frederik Bijvoet en Jannetta Bernadina van der Kolk. kinderen: 1. Frederik Johan Bijvoet, geb. Teteringen NL 22 oktober 1901 tr. ca. november 1925 Nelly Jacoba de Jong geb. Westzaan NL 23 september 1905 2. Arnoud Bijvoet, geb. Teteringen NL 22 maart 1905 tr. Amsterdam 6 februari 1931 Margaret Florence Louise Potter, geb. Kalidolo NI 1909 dochter van Thomas Edwin Potter en Caroline Georchen Gasper, IX.1 Hermina Agata Theodora van Genderen (ouders onder VIII.1), geboren Vorden NL 21 april 1837, overleden Princenhage 27 december 1892, dochter van Arrnout Marinus van Genderen en Magdalena Dorothea Hoogeveen, trouwt Princehage 11 mei 1866 Cornelis Johannes de Lint, geboren Princenhage NL med.dr. arts alhier , overleden Princenhage 22 april 1901, ouders Jan de Lint en Gerdina Nelemans Uit dit huwelijk a. Jan de Lint, geboren Princehage NL ( geneesheer ) 25 maart 1867, trouwt Martina Maria Kolff, geb. Herewijnen NL 9 april 1876 b. Magdalena Dorothea de Lint, geboren Princehage NL 8 april 1869, trouwt Princehage 21 juni 1899 Johannes Cornelis Vogel, geb. Hooge Zwaluwe NL 23 oktober 1854 c. Suzanna Gerdina de Lint, geb. Princehage NL 5 oktober 1778 IX.2 Arnout Martinus van Genderen (ouders onder VIII.1), geboren Pricenhage NL 22 september 1871, overleden Apeldoorn 16 juli 1950, zoon van Arnout Marinus Cornelius van Genderen en Geertruida Johanna Philippina van Gogh, trouwt Kampen 4 september 1900 Maria Theresa Wierts, geboren 's-Hertogenbosch NL 4 oktober 1876, overleden Zeist 27 november 1960, ouders Jan Justus Wierts en Jacoba Lucretia Offerhaus majoor inf., techn. adviseur N.V. Apaldoornsche Nettenfabriek Von Zeppelin&Co, Uit dit huwelijk a. Jacoba Lucretia van Genderen, geboren Kampen NL 4 juli 1901, overleden 's-Gravenhage 2 april 1930 tr. bij volmacht Teringen akt.n13, 30 maart 1921 Cornelis Gerardus van Mourik, kolonel art. geb. Utrecht NL 7 april overl. Doornweert 21 oktober 1969, zoon van Cornelis Mourik en Maria Elisabhet Philippo. hij hert. 's-Gravenhage 28 augustus 1933 Matilde Christine Radier, gesch. echtg. van Josephus Bernardus Antonius Bruning. b. Johanna van Genderen, geboren Kampen NL 10 juli 1905 tr. bij volmacht Voorburg 22 juli 1926 Leonard Johannes Barend Paardekooper, geb. Stoupky (gouvernement Jekaterinoslaw Zuid-Rusland) maj.art.b.d.K.N.I.L., zoon van Ir. Barend Johannes Paardekooper en Leonore Amlie Perk van Lith. Johanna zou in 1945 geinterneerd zijn op Batavia West Java ( Bunsho I ) met twee kinderen * NIOD Japanse Burgerkampen c. Arrnout Jan van Genderen, volgt X.1 X.1 Arrnout Jan van Genderen (ouders onder IX.2), geboren Kampen NL 4 november 1909, zoon van Arnout Martinus van Genderen en Maria Theresa Wierts, trouwt Wenen AU 12 oktober 1935 Catharina Maria Paulina Dermond, geboren Smyrna 8 augustus 1912, ouders Polycarp Dermond en Maria Alby oud afdelingschef Javastaal der NV Stokvis te Djakarta, procuratiehouder BV Surie & Lingman metaalhandel te Amsterdam. *Broederstroom Transvaal Uit dit huwelijk a. Arnout Martinus van Genderen, volgt XI.1 b. Maria Theresia van Genderen, geboren Wonosobo (Kedoe Midden-Java) lerares tekenen R.K.techn. school Harreveld, tr. Evert Gerardus Hermanus Maria Hurenkamp, zoon van Hermanus Hurenkamp en Beredina Maria Bouwmeester. XI.1 Arnout Martinus van Genderen (ouders onder X.1), geboren Wonosobo zoon van Arrnout Jan van Genderen en Catharina Maria Paulina Dermond, trouwt 's-Constance Anthonie Aalbers, ouders Hendrikus Aalbers en Nora Vettewinkel wetensch. medewerker Sterrewacht Leiden. Uit dit huwelijk a. Leonore Pauline Constance van Genderen, huwt Martijn Leonard Theodoor van Erp zoon van Johan Willem Theodoor van Erp en Lenny Elisabeth Avis * http://genealogie-raamsdonk.nl/cms_pages.php?database=humo_ kinderen 1. Dusan Arnout Theodoor van Erp, 2. Maryse Constance Elizabeth van Erp, VI.2 Wouter Aartsz. van Genderen (ouders onder V.1), overleden Nederhemert 2 februari 1810, begraven 6 februari 1810, landbouwer te Nederhemert aan de 'rechter Maasoever' zoon van Aart Dirksz van Genderen en Dirkske Woutersdr de Gier, trouwt Nederhemert 14 november 1760 Johanna van der Flier, geboren Nederhemert NL 27 maart 1724, gedoopt of ! 17 maart 1735 , overleden Nederhemert 15 oktober 1810, ouders Mathijs van der Flier, Schepen van Nederhemert. en 1 echtg. Lijske (Lijntje) Bax, 2 echtg. Cornelia Vos op 9 februari 1770 doet hij mede als gevolmachtigde van Dirkske van de Flier met Bastiaan van de Flier en Jan de Kok, aanspraak op goederen van Klaas de Kok, in verband met een schuld van 44 gulden voor huur van een weiland 'Buijsse Camp' te Wijk in 1768 en 1769, op 3 december 1783 wordt hij beleend met de 'Snijdershof' te Hemert, met bevestiging door Dirck, zijn oudere broer, op 21 oktober 1801 maken Wouter en Johanna een testament waarbij zij aan hun zoon Aart het huis legateren dat op 30 april 1800 (door Aart) is gekocht, en aan hun dochter Elisabeth 100 gulden, op 13 september 1806 maken hij en zijn vrouw een nieuw testament, bij de watersnood van februari 1809 bedraagt zijn schade 10 gulden voor 2000 pond hooij en 80 gulden aan dijken (schadeformulier nr. 37, opgemaakt door zijn zoon Aart), op 26 april 1757 maken zij en haar broer Jan een deling met hun vader van de nagelaten goederen van hun moeder, overleden Nederhemert 15 oktober 1810, begraven 19 oktober 1810, dochter van Matthijs van der Flier en Elisabeth Bax, op 12 april 1758 koopt hij voor 47 gulden van Wouter Hendricksz voor de Wijndt 3 hond 44 roeden bos Teemans camp. op 6 december 1769 koopt hij voor 95 gulden anderhalve hond boomgaard 'Griet van Tielshof', aan de noordzijde van de Maas, van Hendrick Gijsbertsz de Weerd (in 1810 in bezit van zijn weduwe) op 20 februari 1778 koopt hij voor 125 gulden 1 hond 2 roeden teulland 'Uijdemans hoff' aan de dijk, even boven de korenmolen gelegen, van Quirijn Wolfers. op 10 november 1774 transporteren Dirck van Genderen en zijn vrouw Johanna Maria Zijnen, mede namens Matthijs en Catharina van Genderen voor 435 gulden aan Wouter van Genderen een huis en erf aan de dijk, gelegen omtrent de 'Steene Camer', tussen de dijk en een uitweg naar het huis van de weduwe van Claes Leuvesteijn, en ongeveer 3 hond 98 roeden hopland 'Snijders hoff', als mede 3 hond 14 roeden bos, samen te Nederhemert aan de noordzijde van de Maas gelegen. op 3 maart 1783 worden de goederen van wijlen Matthijs van de Flier door zijn weduwe Cornelia Vos (zijn tweede vrouw) publiek verkocht. De totale opbrengst is 1070-13-12. Wouter van Genderen koopt een bedpan voor 1 gulden. op 17 april 1788 koopt hij voor 475 gulden een hop of teulland Grietjenshof, aan de noordzijde van de Maas in Nederhemert gelegen, van Hendrica van Loon, weduwe van Gerrit van de Laar, op 17 mei 1799 koopt hij voor 122 gulden anderhalve hond hopland, 'de halven Jonker' genaamd, te Nederhemert van Arien van der Steegh cum suis; de hof is belast met een jaarlijkse tijns van 3 stuivers 12 penningen aan Douariere Van Lynden en van 10 stuivers aan de kerk te Nederhemert. op 1 juli 1801 wordt bij de dijkschouw in Nederhemert geconstateerd dat er een dijkvak bij paal no. 104 aan de Maaskant verlaten is en niet wordt onderhouden. Het onderhoud van een dijkvak was verbonden met een bepaald perceel in het dorp. De eigenaar van dat perceel was ervoor verantwoordelijk. Voor het betrokken dijkvak kan geen eigenaar meer worden gevonden. Met rentmeester Van Ommeren van Nederhemert wordt overeengekomen dat negen inwoners het herstel en onderhoud voor hun rekening zullen nemen: Hendrik Ruijmschoot, Daniel Vos, Theunis van Ooijen, Izaak Labonotte, Aart van de Werken, Peter Willemsz van Heemert, Lambert van Os, Andries van Cleef en Wouter van Genderen. * Doopboek Nederhemert + Jan Groenendijk + Reg.Arch.Tilburg Uit dit huwelijk a. Dirkje van Genderen, geboren Nederhemert NL 12 april 1762, overleden Nederhemert 9 oktober 1828, trouwt Nederhemert 21 januari 1787 Jan van Dockum, geboren Rossum NL 24 juli 1757 * Tak van Dockum verder uitgewerkt bij Marius van der Zalm : http://www.vanderzalm.tk/ kinderen: 1. Maria van Dockum, geboren / gedoopt Driel NL 13 / 20 januari 1788 2. Wouter van Dockum, geb. / ged. Driel NL 14 / 15 februari 1789 tr. Aaltje van Rossum. 3. Johanna van Dockum; geb. Kerkdriel NL 3 augustus 1790 tr. Gujsbert Donker. 4. Hendricus van Dockum, geboren Driel NL 20 frebruari 1792 5. Maria Cornelia van Dockum, geboren Driel NL 22 januari 1793 6. Hendricus van Dockum, geboren, Driel NL 27 september 1793 7. Maria van Dockum, geb Kerkdriel NL 14 augustus 1795 tr. Pieter Wijburg. 8. Mattheus van Dockum, geb. Kerkdriel NL 16 november 1798 tr. Jenneke van Aalst. 9. Matthijske van Dockum, geb. Kerkdriel NL 25 september 1801 tr. Aart Nieuwkoop. b. Lijsbeth van Genderen, ged. Nederhemert NL 20 april 1766 c. Huibert van Genderen, ged. Nederhemert NL 20 april 1766 d. Aart van Genderen, volgt VII.2 e. Lijsbeth van Genderen, ged. Nederhemert NL 20 april 1772 f. Mattijs van Genderen, geb. Nederhemert NL 3 februari 1773, g. Kornelia van Genderen, geboren Nederhemert NL 7 mei 1776, overleden Kerkdriel 31 maart 1831, trouwt Kerkdriel 24 april 1796 Bastiaan van Bockel, ladbouwer ) gedoopt Hoenzadriel NL (20 augustus 1769, overleden Driel 17 juli 1845, ouders Jacob van Bokkeld en Christina van Dokkum kinderen 1. Johanna van Bockel, geboren Driel NL 23 sepember 1796 2. Jacob van Bockem, geb. Kerkdriel NL 1 januari 1799 tr. Geertrui van Malsen. 3. Wouter van Bockel, geboren Driel NL 4 april 1801 4. Jan van Bockel, geb. Kerkdriel NL 13 september 1804 tr. Heijleke Grandia. 5. Christina van Bockel, geb. Kerkdriel NL 19 maart 1807 tr. (1) Jan Rink tr. (2) Jan van der Pol. 6. Aart Arnoldus van Bockel, geb. Kerkdriel NL 17 maart 1810 tr. Geertrui van Geffen. 7. Aaltje van Bockel, geb. Kerkdriel NL 21 juli 1820 tr. Marinus van der Zalm. * Genlias + Tak van Bockel verder uitgewerkt bij Marius van der Zalm : http://www.vanderzalm.tk/ + Jan Groenendijk h. Eliabeth van Genderen, geboren Nederhemert NL 1778 , overleden Nederhemert 8 juli 1849, trouwt Nederhemert 13 april 1800 Arie Bruijgom geb. Nederhemert 1782 overl. Nederhemert 22 augustus 1853 zoon van Cornelis Bruijgom, schepen te Nederhemert, en Jenneke de Cock. bij de watersnood van februari 1809 bedraagt zijn schade 28 gulden aan dijken (schadeformulier nr. 16) kinderen 1. Cornelis Bruijgom, geboren Nederhemert NL 3 maart 1802 2. Wouter Bruijgom, Nederhemert NL geboren 28 augustus 1804 VII.2 Aart van Genderen (ouders onder VI.2), gedoopt Nederhemert NL 26 december 1768 , overleden Nederhemert 28 januari 1826, zoon van Wouter van Genderen en Johanna van der Flier, trouwt Nederhemert 21 maart 1802 Jenneke Donker, geboren Zuilichem NL 26 juli 1779 , overleden Nederhemert 20 maart 1852, ouders Krijn Donker en Stijntje van der Linden landbouwer en heemraad te Nederhemert, bij de watersnood van februari 1809 bedraagt zijn schade 60 gulden voor 12.000 pond hooij en 30 gulden aan dijken (schadeformulier nr. 36), op 30 april 1800 koopt Aart van Genderen voor 435 gulden van Geertje van de Griend, weduwe van Heijmen van de Griend, een huis en hoff groot ongeveer een hond vijf roeden met al hetgeene daar aan aard, muur en nagelvast is, of zo groot en klein hetzelve huis, hoff en griend aan de noordzijde van de Maze te Nederhemert is staande en gelegen en waar naast geland zijn oost Wouter van Genderen, west en noorden de wed. Hendrik Leuvensteijn en zuiden den bandijk en gemeenen weg, bezwaard in de ordinaire ver-ponding met 1-6-0 en met last van 22 voeten schoordijk nr. 77 in de Hemertze Schouw, verder particuliere dijk, thijns en erfpagt vrij. Edog met last van zodane uit- en doorwegen, tuin, sloot, straat, gemene dorpsdijken en capitalen, servituten en gerechtigheden als daar toe van ouds en met regt behorende zijn, belovende de comparanten het getransporteerden huis en hof te zuiveren van verponding over 1799,van verschot 1799, amptslasten 1798 en van molepenn. die in dezen jaer 1800 zullen worden gezet en omgeslagen en te waeren ten landrechten, zijnde de aangeving en betaling van den xe penning ons schepenen bij het passeren deezer gebleken en de quitantie bij ons overgenomen. * Jan Groenendijk + Genlias Uit dit huwelijk a. Wouter van Genderen, volgt VIII.2 b. Krijn van Genderen, volgt VIII.3 c. Johannes van Genderen, volgt VIII.4 d. Stijnis van Genderen, geboren Nederhemert NL 25 oktober 1808, gedoopt 13 november 1808 , overleden aangifte Nederhemert overl. Bergen op Zoom akt.n5, 19 maart 1840 bij de doop (getuigen de ouders, de moeder heeft zelve heur kind ten doop geheven) vertrekt naar Brakel, korporaal bij de 3e compagnie van het 2e escadron der afdeling Kurassiers. e. Christina van Genderen, geboren Nederhemert NL 28 februari 1811gedoopt 24 maart 1811 ( getuigen de ouders, de moeder heeft zelve het kind ten doop geheven ) huwt Jacobus van Kleef. Uit dit huwelijk: 1. Jenneke van Kleef, geboren Lexmond NL 2. Christianus van Kleef, geboren Lexmond NL 26 oktober 1840 3. Aart van Kleef, geboren Hoog blokland 14 april 1842, overleden Sliedrecht 1 februari 1901, begraven aldaar februari 1901. huwt Sliedrecht 23 januari 1875 Maria de Groot, geboren Bleskensgraaf 19 augustus 1845, overleden Sliedrecht 21 juli 1943, begraven aldaar 26 juli 1943, dochter van Cornelis de Groot en Maaike Bos. ( Zij is later getrouwd te Sliedrecht op 21 december 1901 met Leendert van der Laan, geboren te Giessen Oudekerk op 5 augustus 1860, overleden te Sliedrecht op 19 februari 1932, zoon van Jacob van der Laan en Kundertje de Ruiter. (Hij was weduwnaar van Jannigje Heijkoop.)) f. Mathijs van Genderen, volgt VIII.5 g. Johanna van Genderen, geboren Nederhemert NL 28 oktober 1814, gedoopt 20 november 1814, overleden Nederhemert akt.n14, 1j, 22 november 1815 ( doopgetuigen de ouders ) VIII.2 Wouter van Genderen (ouders onder VII.2), geboren Nederhemert NL 10 mei 1803, gedoopt 22 mei 1803, doopget. de vader en Dirkje van Genderen, huisvrouw van Jan van Dochum, overleden Nederhemert akt.n10, 31 mei 1845, zoon van Aart van Genderen en Jenneke Donker, trouwt Nederhemert akt.n5, 29 juni 1825 Kaatje Vos, dienstmeid geboren Nederhemert NL 3 december 1803, overleden 5 januari 1874, ouders Machielse Vos ( schipper te Nederhemert ) en Dirkje van der Zalm landbouwknecht en koetsier van baron Van Nagell, heer van Hemert, Kaatje woont na het overlijden van Wouter in het huis 'De Swaen' in Nederhemert-zuid, waar zij een winkel heeft * Genlias + Arch.Zaltbommel + Jan Groenendijk Uit dit huwelijk a. Aart van Genderen, geb. / overl. Nederhemert NL 20/21 augustus 1825 akt.n8, b. Jacob van Genderen, geb. / overl. Nederhemert NL 20/21 augustus 1825 akt.n9, c. Aart van Genderen, geboren Nederhemert NL 18 december 1826, overleden Nederhemert 16 juli 1868 opzichter, tapper en slijter te Nederhemert, ongehuwd (overlijden aangegeven door zijn broer Dirk) d. Jacob van Genderen, geb. / overl. Nederhemert NL 22 juli / 13 augustus 1828 e. Jacob van Genderen, volgt IX.3 f. Jenneke van Genderen, geb./ overl. Nederhemert 14 februari / 19 maart 1831 g. Dirk van Genderen, geb. / overl. Nederhemert NL 8 maart 20 april 1832 h. levenloosgeb. NN van Genderen, Nederhemert 14 augustus 1834 akt.n10, i. Dirk van Genderen, volgt IX.4 j. Jenneke van Genderen, geb. / ovel. Nederhemert NL 11 maart 1837, 5 oktober1884 k. Jacobus van Genderen, geb. / overl. Nederhemert NL 17 juli, 4 september 1839 l. levenloosgeb. Nederhemert NL 22 november 1840 m. Wouter Catharinus van Genderen, geboren Nederhemert NL 8 september 1845, overleden Nederhemert 9 oktober 1845 geb. ruim drie maanden na het overlijden van zijn vader, geboorte aangegeven door Hendrik Jacob van Eijk, stadschirurgijn te Heusden, IX.3 Jacob van Genderen (ouders onder VIII.2), geboren Nederhemert NL 29 januari 1830 , beroep soldaat bij het Oost Indisch leger later veldwachter, zoon van Wouter van Genderen en Kaatje Vos, trouwt Breda akt.n1865, 9 juni 1859 Wilhelmina Francina de Vlieger, geboren Vlissingen NL 14 oktober 1824, overleden Roosendaal 10 februari 1902, ouders Willem de Vlieger en Francina de Koster * Genlias + Stadsarch.Breda Uit dit huwelijk a. Kaatje van Genderen, geboren Breda NL 30 maart 1859, overleden Hooge en Lage Zwaluwe 21 februari 1863 b. Willem van Genderen, volgt X.2 c. Francina Cornelia van Genderen, geboren Hooge en Lage Zwaluwe NL 2 maart 1862 tr. Breda 13 februari 1890 akt.n32, Willem Wintraeken geb. Rotterdam NL 1863 zoon van Jan Renier Wintraeken en Sibilla Hanssen. uit dit huwlijk: erkend bij het huwl. 1. Francina Cornelia Wintraeken, geboren Breda NL 3 november 1888 d. Wouterina Jenneke van Genderen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 4 februari 1863, overleden Breda 12 maart 1868 X.2 Willem van Genderen (ouders onder IX.3), ( asistent bij de posterij ) geboren Breda NL 19 januari 1865, overleden Nijmegen 6 december 1952 zoon van Jacob van Genderen en Wilhelmina Francina de Vlieger, trouwt(1) Fijnaart en Heijningen akt.n19, 17 oktober 1895 Catholina Adriana Hage, geboren Fijnaart-Heijlingen NL 9 maart 1860 , ouders Izak Hage en Marta Kruithoff, trouwt(2) Nijmegen 14 februari 1924 Jantje Miedema, geboren Bolsward NL 11 mei 1889 ouders Harmen Frederik Miedema en Anna Faber tevens wordt bij het huwl. een kind erkend, Pieter Teunis. * Brabants.Hist.Info. Cent. + Haren Miedema Uit het eerste huwelijk a. Pieter Teunis van Genderen, geboren Fijnaart NL onderwijzer 14 november 1882 trouwt Vlaardingen 8 april 1909 Adriana Johanna Post, geboren Vlaardingen NL 16 februari 1887 ouders Willem Post en Petronella Westerdijk, geen kinderen uit dit huwlijk woonde Jacob Marisplein1 Amsterdam * de fam Post verder uitgewerk bij : http://www.pepost.nl/ b. Wilhelmina Francina van Genderen, geboren Roosendaal NL akt.n312, 15 september 1896 c. Wilhelmina Francina van Genderen, geb. / overl. Roosendaal akt.n13, 15 / 23 januari 1905 d. Wilem Izaak van Genderen, geb. Roosendaal NL akt.n336, 12 augustus 1905 IX.4 Dirk van Genderen (ouders onder VIII.2), beroep arbeider te Nederhemert, geboren Nederhemert NL 29 december 1835, overleden na 5 oktober 1884 , zoon van Wouter van Genderen en Kaatje Vos, trouwt Wijk en Aalburg 11 mei 1876 Wilhelmina van Drunen, geboren Wijk-Aalburg NL 20 juli 1853, ouders Corstiaan van Drunen en Jacoba Schouten * Arch.Zaltbommel + Genlias Uit dit huwelijk a. Catharina van Genderen, geboren Nederhemert NL 2 maart 1877 , overleden Zeist akt.n211, 9 augustus 1922, trouwt Amsterdam 15 oktober 1902 Petrus van Dammen, geb. Hontenisse ca. 1877 zoon van Josephus van Damme en Dorothea Petronella van den Bergen b. Wouter van Genderen, geb. / overl. Nederhemert NL 8 september 11 oktober 1878 c. Wouter van Genderen, geboren Nederhemert NL 24 januari 1880 overleden Heusden akt.n13, 8 april 1905 d. Bastiaan van Genderen, geboren Nederhemert NL 1882 overleden Hilvarenbeek 21 juli 1959 ongehuwd e. Jacoba van Genderen, geboren Nederhemert NL 17 augustus 1884 tr. Heusden 23 september 1909 akt.n8, Anthonie Andries Nieuwkoop geb. Rotterdam zoon van Andries Hendriks Nieuwkoop en Maaike Versteeg f. Aart van Genderen, geboren 1895 , trouwt Heusden 6 november 1919 Dirkje van Diggelen, geboren 1901 , ouders Jan Willem van Diggelen en Geertje Biesheuvel VIII.3 Krijn van Genderen (ouders onder VII.2), beroep landbouwer te Delwijnen geboren Nederhemert NL 2 februari 1805, gedoopt Nederhemert 16 februari 1805, overleden Kerkwijk akt.n9, 56j., aangegeven door zijn zoon Aart 23 januari 1861, zoon van Aart van Genderen en Jenneke Donker, trouwt Kerkwijk akt.n1, met zijn nicht 4 februari 1828 Dingena Wolfers geboren. Well NL ca. 1803 overl. Delwijnen-Kerkwijk akt.n4, 81j., 10 februari 1884 dochter van Arien Cornelis Wolfers en Maria van Genderen. * Genlias + Arch.Zaltbommel Uit dit huwelijk a. Jenneke van Genderen, geboren Kerkwijk NL 3 juli 1828, overleden Ophemert akt.n7, 18 april 1899 tr. Kerkwijk 20 mei 1855 akt.n6, Anthonij van Tuil, landbouwer, geb. Beusichem NL 8 augustus 1822 zoon van Gerrit van Tuil en Jenneke van Os. * Genlias + van Veen kinderen: 1. Jenneke van Tuil, Ophemert NL 16 juli 1855 tr. Antonie Peter Pitlo 2. Dingena van Tuil, geb. Ophemert NL 25 januari 1857 3. Gerrit van Tuil, geb. Ophemert NL 12 november 1858 4. Krijn van Tuil, geb. Ophemert NL 31 januari 1860 5. Gerdina van Tuil, geb. Ophemert NL 22 september 1861 6. Anthonie van Tuil, geb. Ophemert NL 5 juli 1863 tr. Johanna Margretha van Zijderveld 7. Ida van Tuil, geb. Ophemert NL 20 oktober 1864. 8. Bart van Tui, geb. Ophemert NL 22 juli 1866 9. Aart van Tuil, geb. Ophemert NL 30 november 1867 10. Jacobus Jan Tuil, geb. Ophemert NL 14 juni 1869 11. Arie van Tuil, geb. Ophemert NL 13 januari 1872 b. Arien van Genderen, geb. Delwijn NL 16 december 1830 overl. Kerkwijk 24 september 1831 c. Arien van Genderen, volgt IX.5 d. Aartje van Genderen, geboren Kerkwijk NL 26 september 1833, overleden Well akt.n40, 19 oktober 1864 tr. Kerwijk 29 mei 1857 akt.n3, Adrianus Struijk, landbouwer,timmerman. geb. Ammerzoden NL 11 augustus 1829 zoon van Cornelis Struijk en Johanna Garstman. kinderen 1. Geertrui Johanna Struijk, huwt Arien van Horsen 2. Adriabus Krijn Struijk, jong overleden 3. Krijn Struik, huwt Roeleke van Horsen 4. Cornelis Struijk, jong overleden e. Marinus van Genderen, volgt IX.6 f. Maria van Genderen, geboren Delwijnen NL 7 februari 1837, overleden Deurne Liessel akt.n87, 16 september 1937 tr. Brakel 17 mei 1860 akte.n4, Arin Nicolaas Versteeg, landbouwer, geb. Brakel NL ca.1833, zoon van Evert Versteeg en Gerrigje Kuijntjes. kinderen: * Heemkundekring H.N. Ouwerling 1. Gerritje Versteeg, geb. Brakel NL 23 augustus 1860 huwt Gerrit van Dijl 2. Dingenea Versteeg, geb. / overl. Brakel NL 1 december 1862 / 12 mei 1864 3. Evert Versteeg, geb. / overl. Brakel NL 23 april / 28 augustus 1864 4. Evert Versteeg, geb. Brakel NL 25 juli 18865 huwt Celia Pelle 5. Krijn Versteeg, geb. Brakel NL 26 maart 1868 overl. Rotterdam v30 september 1925 huwt Willemina Duijzer 6. Dingena Versteeg, geb. Brakel NL 3 april 1871 huwt Aart van Hees. 7. Hermina Versteeg, geb. Zuilichem NL 5 juni 1874 overl. Eindhoven 20 april 1946 huwt Cornelis de Vries 8. Aartje Versteeg, geb. / overl. Brakel NL 11 maart 1877 / 18 februari 1881 9. Wilhelmina Versteeg, geb. / overl. Brakel NL 12 augustus 1880 / 21 juni 1881 g. Aart van Genderen, volgt IX.7 h. Cristina van Genderen, geboren Kerkwijk NL 27 januari 1841, overleden Hedel 22 december 1922 tr. Kerkwijk 1 oktober 1863 akt.n9, Mattheus Wijnsteker(s) , landbouwer, geb. Haaften NL 28 augustus 1839 overl. 14 september 1922 zoon van Gerrit Wijnsteker en Neske van Goer. kinderen: * Lenard Wijnstekers, bij Geneanet 1. Krijn Wijnstekers 1864 2. Gerrit Wijnstekers 1865-1944 3. Hendrik Wijnstekers 1867-1871 4. Dirk Wijnstekers 1869 5. Neeske Wijnstekers 1871 6. Neeske Wijnstekers 1872-1956 7. Dina Wijnstekers 1874 8. Hendrika Wijnstekers 1876-1877 9. Hendrik Wijnstekers 1878-1879 10. Hendrik Wijnstekers 1880-1901 i. Lambertje van Genderen, overl. Kerkwijk 21 juni 1848 akt.n7, 1j., IX.5 Arien van Genderen (ouders onder VIII.3), beroep boerenknecht schipper, geboren Kerkwujk NL 1 januari 1830, overleden Nieuwaal akt.n22, 5 september 1875, zoon van Krijn van Genderen en Dingena Wolfers, trouwt Gameren akt.n1, 8 februari 1855 Gijsbertje Verbeek, geboren Gameren NL 22 februari 1834, ouders Pieter Verbeek ( schipper ) en Geertje van der Meiden wettigen een kind bij huwl.* Genlias + Digstb. Rotterdam Uit dit huwelijk a. Dingena van Genderen, dienstbode geboren Nieuwaal NL 15 december 1854, overleden Haaften akt.n25, 9 december 1937 tr. Haaften 9 maart 1878 akt.n4, Arie van Haaften, arbeider, geb. Haaften NL 1851, zoon van Leendert van Haaften en Clasina de Groot. kinderen: 1. Gijsbertje Hendrika van Haaften, geb. Haaften NL 1894 b. Pieter van Genderen, geboren Nieuwaal NL 2 oktober 1857, overleden Zaltbommel akt.n19, 3j., 17 februari 1861 Pieter en Geertje bijde overl. als gevolg van ontberingen bij de watersnood van 1861 c. Geertje van Genderen, overl. Zaltbommel 12 februari 1861 akt.n18, 14m., d. Krijn van Genderen, volgt X.3 e. Geertje van Genderen, geboren Gameren NL 1865 overl. Gameren 13 oktober 1932 tr. Rotterdam 11 juli 1888 Stephanus Adriaan Jaspers, geb. Oosterhout NL 1863 zoon van Cornelis Jaspers en Francisca Oomes * WiWaWi kinderen: 1. Francisca Maria Jaspers, geb. overl. Rotterdam NL 22 oktober 1888 / 23 april 1889 2. Arie Cornelis Jaspers, geb. overl. Rotterdam NL 19 januari / 23 februari 1890 3. Francesca Maria Jaspers, geb. Rotterdam NL 30 januari 1894 tr. Rotterdam 30 juli 1919 Arie Poulis, geb. Rotterdam 1891 overl. Oosterhout 23 juni 1932 zoon van Johannes Nicolaas Poulis en Wiggerina Stout f. Govertje van Genderen, geboren Gameren NL ca.1867 , huwt Rotterdam akt.n882, 3 augustus 1892 Hendrik Schouten, schipper geb. Ido Ambacht NL ca. 1871 zoon van Paulus Schouten en Aartje Noordhoven, kinderen: 1. Aartje Schouten, geb. Rotterdam akt.n6058, 30 oktober 1892 tr. Rotterdam 30 september 1914 Arie van Genderen, haar neef zoon van Krijn van Genderen en Adriana van Suijdam, 2. Arie Schouten, geb. Rotterdam NL akt.n1370, 8 maart 1894 tr. Catharina van Herpen 3. Paulus Schouten, geb. Rotterdam NL akt.n1526, 22 april 1895 tr. Adriana Theodora Wagemans 4. Gijsbertus Jan Hendrik Schouten, geb. Rotterdam NL akt.n 5926, 26 juli 1897 tr. Hendrika Cornelia van den Heuvel 5. Pieternella Schouten, geb. Rotterdam NL akt.n10165, 25 oktober 1901 tr. Rotterdam 19 november 1924 Johannes Kalf 6. Jannetje Schouten, geb. s-Gravenhage NL 20 mei 1903 akt.n2602 overleden Schiedam 8 september 1969 tr. Rotterdam 6 mei 1925 Wijnand Groenendijk, graanhandelaar geboren ca. 1902, overleden Schiedam 27 mei 1961 zoon van Wijnand Groenendijk en Lena Bek 7. Jan Schouten, geb. Rotterdam NL 1905 tr. Rotterdam 2 september 1925 Jobje Hokke f. Pieter van Genderen, overl. Nieuwaal 25 maart 1873 akt.9, 3j., g. Machiel van Genderen, overl. Nieuwaal 7 juli 1871 akt.n 25, 5j., h. Pietje van Genderen, geboren Gameren NL 31 augustus 1873, overleden Gameren akt.n18 15 augustus 1940 tr. Gameren 19 maart 1896 akt.n5, Arie van de Leij, metselaar, geb. Gameren NL 7 juni 1871 zoon van Gijbert ven de Leij en Catharina van der Meijden. X.3 Krijn van Genderen (ouders onder IX.5), schipper geboren Nieuwaal NL 22 februari 1862, zoon van Arien van Genderen en Gijsbertje Verbeek, trouwt Gameren akt.n9, met zijn nicht 23 mei 1884 Geertje Adriana van Suijdam, geboren Gameren NL 25 juni 1861, ouders Willem Suijdam en Mereke van der Linden * Genlias + Digstb. Rotterdam Uit dit huwelijk a. Mereke van Genderen, geboren Gameren NL 19 juli 1885 tr. Rotterdam 2 augustus 1905 Jan Magchiel Hendrik Kouwen, geb. Rotterdam NL 3 april 1882 akt.n1650, zoon van Jacob Kouwen en Alida Elisabeth de Graaf. b. Arie van Genderen, volgt XI.2 c. Gijsbertje van Genderen, geb. Nijmegen NL 2 juni 1891 akt.n480 d. Wilhelmina van Genderen, geboren Nijmegen NL akt.n181 23 februari 1894 trouwt Rotterdam 11 november 1925 Ernst Lodewijk van Duura, geb. Rotterdem NL ca. 1887 zoon van Pieter Duura en Wilhelmina Hendrika van Gelderen, e. Pieter Jan Hendrik van Genderen, volgt XI.3 f. Huibertje Hendrika van Genderen, geboren Rotterdam NL 21 augustus 1899 trouwt Rotterdam akt.n7242 6 augustus 1924 Johannes Breetveld, geb. Rotterdam NL akt.n5604, 4 juli 1898 zoon van Teunis Breetveld en Metta Elizabeth de ( Vormer ) Vrome, g. Gijsbert van Genderen, volgt XI.4 h. Stephanus Adriaan van Genderen, geb. 25 april 1905 ovrl.Rotterdam akt.n3914 i. Krijn van Genderen, volgt XI.5 XI.2 Arie van Genderen (ouders onder X.3), beroep schipper, geboren Gameren NL 28 september 1888, overleden Rotterdam 5 maart 1966, zoon van Krijn van Genderen en Geertje Adriana van Suijdam, trouwt Rotterdam, met zijn nicht 30 september 1914 Aartje Schouten, geboren Rotterdam NL akt.n6058 30 oktober 1892, overleden Rotterdam 1987 ouders Hendrik Schouten en Govertje van Genderen * Peter van der Woude Uit dit huwelijk a. Krijn van Genderen, geboren Rotterdam NL 2 april 1915, overleden Rotterdam akt.n2890 16 juni 1915 b. Govertje Hendrika van Genderen, geboren Rotterdam NL 23 april 1916, overleden Rotterdam 20 februari 1977 huwt Rotterdam 11 december 1935 gescheiden 10 mei 1946 Jacob Maertens geboren Rotterdam NL 30 oktober 1913 overleden 1978 zoon van Louis Emanuel Pieter Maertens en Maartje Veenman * Geneanet Uit dit huwelijk 1. Arie Maertens 2. Maartje Louise Maertens 3. Anna Catrina Maertens c. Geertje Adriana Krijna van Genderen, geboren Rotterdam NL 1 juni 1917, overleden Rotterdam 27 juli 1940 d. Hendrika van Genderen, geboren Rotterdam NL 12 augustus 1919, overleden s-Gravenzande 27 september 2009, gecremeerd 's-Gravenhage 30 september 2009 trouwt Abraham Rozema geb. 11 december 1916 overl. 's-Gravenhage 11 juli 2002 gecremeerd 's-Gravenhage 16 juli 2002 kinderen: 1. Bram Rozema 2. Aartje Rozema e. Krijn van Genderen, f. Merike van Genderen, geb. Rotterdam NL 5 november 1922 , overleden Oestgeest 4 december 1943 g. Arie van Genderen, geb. Rotterdam NL 8 oktober 1923 overleden te Dordrecht trouwt Rotterdam 22 september 1948, echtgescheiden 25 juni 1974 Johanna Alberdina van Reine, geboren Rotterdam 29 november 1927 overleden Dordrecht 8 oktober 1998 dochter van Franciscus Hermanus van Reine en Antonia Wilhelmina Alberts * fam. Prudhomme van Reine Verdoold uit dit huwelijk 1. Aartje Antonia Elisabeth van Genderen, 2. Hans Krijn van Genderen, 3. Peter Willem Poulus van Genderen, 4. Yvonne Carla Marina van Genderen, 5. Edward Arnoldus Pieter van Genderen, 6. Harry Ronald Bernnard van Genderen, 7. Martin Frank Leon van Genderen, h. Pieternella van Genderen, trouwt Johannes Nicolaas de Haas i. Wilhelmina van Genderen, j. Poulus van Genderen, k. Pieter Jan Hendrik van Genderen, volgt XII.1 l. Gijsbertus Jan Hendrik van Genderen, overleden ( verdrinking ) XII.1 Pieter Jan Hendrik van Genderen (ouders onder XI.2), zoon van Arie van Genderen en Aartje Schouten trouwt Vlaardingen ( stadhuis ) 13 januari 1954 Maria Apolonia Buckers, ouders Franciscus Theodorus Buckers en Petronella Maria Kerklaan * Peter van der Woude, Uit dit huwelijk a. Maria Apolonia van Genderen, volgt XIII.1 b. Johanna Maria van Genderen, volgt XIII.2 c. Patricia Maria van Genderen, volgt XIII.3 d. Johannes Franciscus van Genderen, e. Robertus Theodorus van Genderen, XIII.1 Maria Apolonia van Genderen (ouders onder XII.1), dochter van Pieter Jan Hendrik van Genderen en Maria Apolina Buckers trouwt(1) Peter Boot, trouwt(2) Onno Noordam, trouwt(3) Peter van der Woude, zoon van Gerrit Hendrik van der Woude en Wilhelmina Lucie Stutvoet voor de tak van de familie van der Woude zie * Peter van der Woude http://pvanderwoude.com/vanderwoude_22.html Uit het eerste huwelijk a. Kristina Boot, volgt XIV.1 b. Rianna Boot, volgt XIV.2 Uit het tweede huwelijk c. Justin Jelle Onno Noordam, d. Jeremy Winston Onno Noordam, XIV.1 Kristina Boot (ouders onder XIII.1), dochter van Maria Apolonia van Genderen en Peter Boot trouwt Justyna Woldarska, Uit dit huwelijk a. Marcel Olaf Boot b. Sandra Julia Boot, XIV.2 Rianna Boot (ouders onder XIII.1), trouwt Jeffrey Roosenkrans Uit dit huwelijk a. Tim Roosenkrans, b. Daisy Roosenkrans, XIII.2 Johanna Maria van Genderen (ouders onder XII.1), dochter van Arie van Genderen en Aartje Schouten trouwt Vincent Henri Theodoor Joseph Huibers, ouders Henricus Antonius Huibers en Johanna Lucia Antonia Maria van de Kamp Uit dit huwelijk a. Martinus Petrus Henricus Huibers, relatie Linda Maria Johanna Taphoorn dochter van Johannes Hendricus Maria Taphoorn en Maria Catharina Johanna Kamphuis, b. Bernadette Elisabeth Johanna Huibers, volgt XIV.3 c. Danil Adriaan Vincent Huibers, XIV.3 Bernadette Elisabeth Johanna Huibers (ouders onder XIII.2), dochter van Johanna Maria van Genderen en Vincent Henri Theodoor Joseph Huibers, relatie Frenky van der Vugt, Uit deze relatieUit dit huwelijk a. Yara van der Vlugt, b. Evi van der Vlugt, XIII.3 Patricia Maria van Genderen (ouders onder XII.1), dochter van Arie van Genderen en Aartje Schouten trouwt Pieter A. van der Slot, Uit dit huwelijk a. Paul van der Slot, b. Mark van der Slot, c. Frank van der Slot, XI.3 Pieter Jan Hendrik van Genderen (ouders onder X.3), geboren Rotterdam NL akt.n365, schipper 12 januari 1897, beroep zetschipper, zoon van Krijn van Genderen en Geertje Adriana van Suijdam, trouwt Rotterdam 1 september 1920 Jannetje Quispel, geboren Amsterdam NL 18 mei 1900 ouders Lourens Quispel en Marrigje Dullemont Uit dit huwelijk a. Krijn van Genderen, b. Wilhelmina van Genderen, XI.4 Gijsbert van Genderen (ouders onder X.3), beroep schipper, geboren Rotterdam NL akt.n7275, 31 juli 1902 zoon van Krijn van Genderen en Geertje Adriana van Suijdam, trouwt(1) Rotterdam 11 februari 1922 Johanna Jacoba Wouters, geb. Rotterdam NL akt.n11822, 13 december 1902 trouwt(2) Rotterdam 11 februari 1922 Tonia Hendrika Hartmann, geb. Rotterdam NL 1 maart 1912 Uit het eerste huwelijk a. Krijn van Genderen, b. Hendrik Leendert van Genderen, XI.5 Krijn van Genderen (ouders onder X.3), ( kapitijn op de kustvaart ) geboren Rotterdam NL 15 mei 1907 zoon van Krijn van Genderen en Geertje Adriana van Suijdam, trouwt(1) van Maria Catharina Roosen ( gescheiden ) trouwt(2) Vlaardingen 11 april 1946 Wilhelmina Don, geboren Vlaardingen NL 27 maart 1907, overleden 28 oktober 1960 ouders Kornelis Don en Jannetje Hartog * Henk Don Uit het tweede huwelijk a. Gea van Genderen, IX.6 Marinus van Genderen (ouders onder VIII.3), beroep landbouwer te Kerkwijk geboren Kerkwijk NL 23 januari 1835, overleden Kerkwijk akt.n4, 29 april 1924, zoon van Krijn van Genderen en Dingena Wolfers, trouwt Kerkwijk akt.n5, 14 april 1864 Neeske van Leeuwen, geboren Kerkwijk Delwijnen NL 18 december 1836, overleden Kerkwijk akt.n3 16 maart 1896, ouders Jan van Leeuwen en Geertrui de Kort * Genlias + Geld.Arch. Uit dit huwelijk a. Jan Krijn van Genderen, beroep landbouwer geboren Kerkwijk NL 7 maart 1865 overleden Kerkwijk akt.n1 13 januari 1941 trouwt (1) Kerkwijk akt.n6 17 oktober 1918 Johanna Catharina van Loon, geboren Kerkwijk NL 1873 , ouders Marinus van Loon en Aaltje de Weert, trouwt (2) Haaften 27 april 1922 Aaltje Schrijver geb. Haaften NL 24 mei 1870 dochter van Hendrik Koenraad Schrijver en Johanna Murman * Genlias b. Geertrui van Genderen, geb. / overl.Delwijn NL 12 april 1870 akt.n10, 3j., c. Digena van Genderen, geb. / overl.Delwijnen NL 9 december 1871 akt.n31, 2j., d. Jan van Genderen, geb. / overl.Kerkwijk NL 12 april 1872 / 9 november 1916 akt.n15, 44j e. Lambert van Genderen, geb. / overl.Kerkwijk 2 december 1876 / 2 januari 1909 akt.n1 , 32j. IX.7 Aart van Genderen (ouders onder VIII.3), arbeider visser te Hedel geboren Kerkwijk NL 24 februari 1839, overleden Hedel akt.n29, 9 november 1919, zoon van Krijn van Genderen en Dingena Wolfers, trouwt Kerkwijk akt.n3, 1 april 1864 Jenneke van Lopik, geboren Kerkwijk NL 3 maart 1842, overleden Delwijnen akt.n20 17 augustus 1870, ouders Hendrikus van Lopik en Jenneke Groeneveld * Genlias Uit dit huwelijk a. Krijn van Genderen, geboren Delwijnen NL 7 januari 1866, overleden Delwijnen akt.n15, 15 mei 1871 b. Jenneke van Genderen, geboren Kerkwijk NL 4 mei 1867 overleden s Hertogenbos 17 mei 1904 tr. Kerkwijk 23 oktober 1885 akt.n6, Jan Oomen, arbeider, geb. Ammerzoden NL 8 juni 1858, zoon van Johannes Oomen en Roelanda Dekkers. * Thijs Oomen - Geneanet Uit dit huwelijk 1. Roelanda Oomen 2. Krijn Oomen 3. Jenneke Johanna Oomen 4. Jenneke Johanna Oomen 5. Alida Oomen 6. Johanna Wilhelmina Antonia Oomen 7. Johannes Willem Oomen 8. Jenneke Johanna Dingena Oomen 9. Johannes Willem Hendrikus Oomen 10. Johanna Dimhina Antonia Oomen c. Hendrikus van Genderen, geboren Delwijnen NL 7 december 1869 of 20 februari 1869, overleden Delwijnen akt.n6, 10 februari 1871 VIII.4 Johannes van Genderen (ouders onder VII.2), geboren Nederhemert NL 5 mei 1807, gedoopt 8 maart 1807, overleden Heteren 27 maart 1878, doopget. de vader en Elisabeth van Genderen huisvrouw van Arien Bruijgom, zoon van Aart van Genderen en Jenneke Donker, trouwt Nijmegen akt.n82, 30 juli 1841 Gerhardina Anna Elisabeth Backer, geboren Nijmegen NL 13 augustus 1815, overleden Hetren 24 september 1893, ouders Johan Segerwald Adriaan Backer, com. v/d "Stoomboot Willem den Eersten" en Anna Maria ( Harmsen ) Hermsen op 1827 in dienst bij de 7e afdeling Infanterie van de Nationale Militie (1827-1836), Hij brengt negen jaar door bij de 7e afdeling van de Infanterie, een vrij lange tijd vermoedelijk te wijten aan het conflict met Belgie wat in die jaren speelt vertrekt eerst naar Lobith, dan voor 1841 naar Varik in de Tielerwaard (woont daar in ieder geval tussen 1841 en 1851 in huis nr. 51) commieswachter van de Rhijnvaart, verhuist naar Heteren in de Over-Betuwe Ten behoeve van zijn huwelijk krijgt hij op 9 juli 1841 het certificaat waaruit blijkt dat hij uit de dienst is ontslagen. Omdat zijn signalement erop vermeld staat ( het is een soort paspoort ), weten wij globaal hoe hij eruit zag: Lengte 1 el 650 strepen Mond gewoon Aangezigt rond Kin rond Voorhoofd lang Haar bruin Oogen bruin Wenkbrauwen bruin Neus gewoon Merkbare tekenen geen * Genlias + Jan Groenendijk Uit dit huwelijk a. levenloosgeb. dochter van Genderen, geb./ overl. Varik NL 1 mei 1842 b. Aart van Genderen, volgt IX.8 c. levenloosgeb. dochter van Genderen, Varik NL 29 augustus 1845 d. Anna Maria van Genderen, geb. Varik 1 november 1846, overl.Culemborg 3 oktober 1868 e. Johan Adriaan van Genderen, geb. / overl. Varik NL 28/29 november 1848 f. Johan Adriaan van Genderen, volgt IX.9 g. levenloosgeb. dochter van Genderen, geb. / overl. Ooij NL 17 november 1852 IX.8 Aart van Genderen (ouders onder VIII.4), geboren Varik NL 6 oktober 1843, overleden Nijmegen 13 april 1926, zoon van Johannes van Genderen en Gerhardina Anna Elisabeth Backer, trouwt Amsterdam 25 januari 1871 Evelina Sophia Sellenraad, geboren Arnhem NL 6 januari 1836, overleden Amersfoort akt.n75, 1 mei 1912, ouders Willem Sellenraad ( kastelein ) en Wilhelmina Lub Aart was aannemer / timmerman en vestigt zich op 7 februari 1895 in Nijmegen Na het overlijden van zijn echtgenote, raakt de huishoudster van Aart van Genderen in verwachting. Hij weigert het kind te erkennen en doet ook geen schuldbelijdenis in de Gereformeerde Kerk. Hij verlaat Amersfoort en keert terug naar Nijmegen. Zijn kleindochter Evelina herinnert zich hoe zij zich schaamde bij de afkondiging in de kerk. In 1873 koopt hij van Evert Moll de tabakshofstede 'De Oldenhof' aan de Rijndijk te Heteren, Aan de hofstede 'De Oldenhof' en de bijbehorende percelen was vanouds het zogenoemde collatierecht verbonden. Dit was het benoemingsrecht voor de predikant. Na de aankoop van de boerderij doet Aart van Genderen voor 100 gulden afstand van dit recht ten behoeve van de Hervormde Kerk (zie het artikel over het kasteel te Heteren) In 1885 ontstond in de Hervormde Kerk te Amsterdam een conflict dat in 1886 leidde tot het uitzetten van een aantal kerkeraadsleden (waaronder Abraham Kuyper) en vijf predikanten. Op de Veluwe maakten, onder meer in Kootwijk en Voorthuizen, gemeenten zich los van de Hervormde Kerk. Inmiddels had een 70 tal predikanten uit diverse delen van het land tevergeefs een verzoekschrift gestuurd aan de Algemene Synode met het verzoek om terug te keren tot de kerkordening van 1618/1619. Van 10 tot 14 januari 1887 vond te Amsterdam het Kerkelijk Congres plaats, dat de feitelijke doorbraak van de 'Doleantie' betekende. In 1892 werden de 'dolerende' gemeenten verenigd met de Christelijk Gereformeerde Kerk en besloot men de naam Gereformeerde Kerken te voeren, met zogenaamde A en B gemeenten (A waren oorspronkelijke gemeenten uit de Afscheiding van 1834 en B voormalig 'dolerende' gemeenten). In 1900 waren er in Nederland 684 Gereformeerde Kerken; op circa 50 plaatsen waren de gemeenten A en B nog niet samengesmolten. Rond 1890 was er in de Hervormde Kerk te Heteren een stroming die tot de Doleantie wilde toetreden. Op 6 juli van dat jaar wordt in Heteren een vergadering gehouden waar aanwezig zijn de voltallige kerkeraad van de 'dolerende gemeente' te Randwijk, de hervormde dominee van Lingen uit Heteren en een aantal lidmaten, waaronder Aart van Genderen. Acht lidmaten (die al langer de gemeente te Heteren wilden 'reformeren') traden uit de Hervormde Kerk en kozen voor het 'doleren', waaronder Aart van Genderen. Op 27 juli kozen de 'dolerenden' een eigen kerkeraad en op 18 augustus besloten zij dat voor de kerk van Heteren alleen de wettige kerkorde van 1618/1619 geldig was en dat mitsdien gebroken werd met de synodale organisatie van 1816. Aan alle hervormden werd een brief gestuurd waarin men uitlegde welke bezwaren men kon inbrengen tegen de invoering van de Reformatie. Op 26 augustus besloot men een nieuwe kerk te bouwen; na de aanbesteding werd de bouw gegund aan Aart van Genderen. Op vrijdag 21 november 1890 werd de kerk ingewijd door dominee E. Eisma uit Bennekom. Vanuit de gemeente kwamen er bezwaren tegen het uiterlijk en in december werd het haantje op de kerk weer verwijderd! Er werd een Vereniging 'De Kerkelijke Kas' opgericht met als bestuursleden Jakob Evers, Geurt van Lonkhuyzen en Aart van Genderen. Omstreeks 1920 werd de naam gewijzigd in 'Gereformeerde Kerk' * Genlias + Jan Groenendijk Uit dit huwelijk a. Johannes van Genderen, volgt X.4 b. Willem van Genderen, volgt X.5 c. Anna Maria van Genderen, geboren Heteren NL 30 oktober 1874, trouwt Nijmegen akt.n220, 18 augustus 1903 Willem August Hamel geb. Rotterdam NL 2 februari 1878, boekhouder, zoon van Simon Hamel en Charlotta Frederika Sellenraad.* Genlias d. Evelina Sophia van Genderen, volgt X.6 X.4 Johannes van Genderen (ouders onder IX.8), geboren Heteren NL 12 mei 1872, overleden Hilversum 26 december 1922, zoon van Aart van Genderen en Evelina Sophia Sellenraad, trouwt Hilversum akt.n53, 13 mei 1902 Anna Brom, geboren Amersfoort NL 19 juni 1879, overleden Hilversum 29 augustus 1969, ouders Jacobus Brom en Selia van Ree Bij de loting voor de Nationale Militie op 16 april 1902 ongeschikt verklaard voor de militaire dienst uit hoofde van lichaamsgebreken, heeft een kruidenierszaak in Nijmegen, wordt op 26 juli 1904 ingeschreven in Amersfoort, opent een kruidenierszaak in de Arnhemschestraat nr. 31, afkomstig van zijn tante, in het pand waar zijn oom Wendt een wagenmakerij had, richt in Hilversum een groothandel in kruide-nierswaren op (NKB) Johannes van Genderen overleed 's avonds laat onverwacht aan een hartaanval toen hij naar bed ging. Hij had de dag tevoren zijn oudste dochter Eveline naar haar grootvader in Nijmegen gebracht. Zij werd met haar grootvader per telegram teruggeroepen naar Hilversum. De zaak van van Genderen werd vervolgens waargenomen door twee broers van Anna Brom (Hendrik en Casterus) en een mede-werker van de bank. Deze laatste fraudeerde, waardoor de zaak verliep (hij kreeg daarvoor gevangenisstraf) Een faillisement kon worden voorkomen; het zou een schande voor de familie zijn geweest. Anna Brom heeft jarenlang schulden afgelost aan diverse leveranciers. * Genlias + Jan Groenendijk Uit dit huwelijk a. Aart Jacbus van Genderen, volgt XI.6 b. Jacobus Aart van Genderen, volgt XI.7 c. Evelina Sophia van Genderen, volgt XI.8 d. Jan Karel van Genderen, geboren Amersfoort NL 27 juni 1908, overleden Hilversum 18 april 1987, beroep Kok e. Selina Johanna van Genderen, volgt XI.9 f. Lambertha van Genderen, ( verpleegkundige ) geboren Amersfoort NL 28 oktober 1912, overleden Hoogvliet 9 juli 2004, trouwt Hilversum 28 juli 1948 Pieter Cornelis Dick, geboren Rotterdam NL 25 november 1921, overleden Hoogvliet 18 november 2002, beroep predikant te Wehe, Doesburg, Ter Apel en Beilen, ouders Nicolaas Johannes Dick ( boekhouder ) en Rebecca Susanna van der Veen kinderen: 1. Nico Johannes Dick, huwt Mirjam Janet Kommer, uit dit huwelijk: a. Angela Dick, b. Richard Dick, 2. Anna Irene ( Ann ) Dick, verpleegkundige tr. Rotterdam Leonardus Jacobus van Neerven, gemeenteambtenaar, zoon van Hendricus Theodorus van Neeven, opzichter veenbedrijf, en Maria Gertruda van Heugten. 3. Evelina Sophia Dick, diploma Kweekschool Rotterdam, hoofdakte, leerkracht kleuteronderwijs in Westvoorne huwt Cornelis Johannes Adrianus van Lith, diploma HBS-B, studie Technische Hogeschool Delft, projectleider en Hoofd Stads-beheer gemeente Spijkenisse, wethouder gemeente Westvoorne (2002) zoon van Cornelis Johannes van Lith en Johanna Adriana Boslooper, uit dit huwelijk: a. Marianne Eveline van Lith, b. Karen Johanna van Lith, XI.6 Aart Jacbus van Genderen (ouders onder X.4), geboren Nijmegen NL 2 februari 1903, overleden Amersfoort 2 juni 1996, zoon van Johannes van Genderen en Anna Brom trouwt Hilversum 22 juli 1931 Nannette Elise van Uchelen, geboren Hilversum NL 20 april 1905, overleden Amerfoort 17 december 1997, ouders Nicolaa Petrus Everardus van Uchelen en Antoinette Helene Gugelot Aart heeft het gymnasium (niet afgemaakt als gevolg van het overlijden van zijn vader), diploma Normaalschool, hoofd van een school te Sibculo (1931-1937), hoofd van een school te Kerkrade (1937-1942) secretaris van de Hervormde Jeugdraad (1942-1960), leraar school voor M.B.O.(1960-1975) ouderling en diaken in de Nederlands Hervormde Kerk, organist in diverse kerken, leider van jongelingsverenigingen, leider van Jonge Kerk kampen, bestuurslid van de tennisvereniging ALTA, belast met jeugd-zaken, oprichter van het Interregionaal Tennis Amersfoort, * Jan Groenendijk Uit dit huwelijk a. Helene Antoinette van Genderen, trouwt Erik Pieter Dirks, Helene: diploma MMS (1954), diploma Kweekschool (1956) onderwijzeres Instituut Coolsma te Driebergen (1956-1959) ontslag wegens huwelijk, studie Engels, vertaalster kinderboeken 1959-1969) lerares Engels M.B.O. te Amersfoort (1972-1981) Erik: zoon van Christiaan Daniel Dirks en Frederika Alberta Coops, diploma HBS-B, studie Koninklijke Militaire Academie te Breda, officier bij de cavalerie, uit dit huwelijk: 1. Danielle Nannette Dirks, studie secretaresse Tunon, huwt Frederik Kouvelt, zoon van Frederik Marinus Kouvelt en Catharina Hermans, uit dit huwelijk: a. Catharina Helene Kouvelt, b. Nannette Frederike Kouvelt, c. Annemijn Leontine Kouvelt, d. Antoinette Frederike Dirks, huwt John Kern, zoon van John Kern en Mathilde Theresia Bronmans, uit dit huwelijk: 1. Sander Rudolf Kern, 2. Pieter Johan Kern, b. Anne Elise van Genderen, trouwt Joe Kroee, Anne: diploma M.M.S. te Amersfoort, werkzaam in het Kinderziekenhuis te Utrecht Joe: militair vlieger bij de Konink-lijke Luchtmacht tot 1965, van 1966 tot 1992 piloot bij de Lufthansa, zoon van Johan Hendrik Kroese en Antonia van Alphen, uit dit huwelijk: 1. Daphne Birgitte Kroese, huwt Wolfgang Benzenhofer, verwarmingsmonteur. 2. Marc Robin Kroese, tr. Michaela Jaschke, verpleegster en operatiezuster, dochter van Peter Paul Jaschke en Christel Siegrist, uit dit huwelijk: a. Niklas Jan Kroese, b. Annalena Kroese, c. Nicolette Nannette Elise van Genderen, trouwt Herman Lucas Timmer, Nicolette: diploma MMS, opleiding kleuterleidster en onderwijzeres Kees Boeke te Bilthoven, kleuterleidster te Woudenberg (1967-1974), onderwijzeres basisschool Achterveld (1976-1985) en Amersfoort (1985-1996), Herman: diploma HBS-A Lorentz Lyceum Eindhoven, Nederlandse Economische Hogeschool Rotterdam (economie 1966-1971) nationale en internationale functies in de geneesmiddelenindustrie (1971-1998), projectdirecteur Ministerie van VWS (1998-) zoon van Hendrik Timmer en Aleida Eggink, uit dit huwelijk: 1. Maarten Hendrik Timmer, diploma VWO Eemland College Amersfoort (1993) doctoraal Technische Bedrijfswetenschappen RU Groningen (2000) werkzaam bij Heineken International (2000) 2. Marjolein Nannette Timmer, diploma Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium Amersfoort (1999) studie Franse taal en letteren Universiteit Grenoble (1999-2000) studie Kunst en kunst beleid RU Groningen (2000) XI.7 Jacobus Aart van Genderen (ouders onder X.4), geboren Amersfoort NL 29 september 1905, overleden Beverwijk 2 januari 1990, zoon van Johannes van Genderen en Anna Brom, relatie met Johanna Petronella van 't Hof, geboren Hilversum NL 8 februari 1915, overleden Hilversum 28 maart 1970, ouders Jan van 't Hof en Hendrika Oostveen Jacobus eigenaar van een radiotechnisch bureau, medewerker bij de firma Goldschmeding, kerkvoogd Nederlands Hervormde Bethlehemkerk Hilversum, coach en lid van verdienste van de voetbalvereniging 'Altius' te Hilversum, * Jan Groenendijk Uit deze relatie Uit dit huwelijk a. Johannes Aart ( Hans ) van Genderen, volgt XII.2 b. Margreta Hendrika ( Marieke ) van Genderen, beroep Kweekschool Utrecht, onderwijzeres te Hilversum en de Lier, trouwt (1) Ivar Theodoor Koldewijn, zoon van Willem Koldewijn en Maria Veronica Henny diploma gymnasium B Hilversum, studie scheepsbouwkunde Technische Hogeschool Delft, medewerker RIVO te IJmuiden en de Ned. Verenigde Scheepsbouwbureau te Den Haag, vicevoorzitter CBA te Heemskerk, trouwt (2) 'Jan Cristiaan Otto van der Velde, geb. beroep vlieger Rijkspolitie 1 klasse, vluchcommandant kinderen uit huwl. (1) 1. Marco Daniel Koldewijn, diploma Atheneum B Beverwijk, diploma Informatica Hogeschool Amsterdam, huwt Tanja Melanie van de Velde, uit dit huwelijk: a. Mandy Mlanie Koldewijn, XII.2 Johannes Aart ( Hans ) van Genderen (ouders onder XI.7), gecremeerd in besloten kring te Zweden waar hij de laatste jaren woonde , zoon van Jacobus Aart van Genderen en Johanna Petronella van 't Hof, trouwt Marjan Vos, dochter van Johannes Gerardus Vos en Grietje Wapstra (( Zij huwt (2) Peter Owen. Uit dit huwelijk: 1. Oliver Vos,)) * Maria Vos-Blekemolen http://home.kpn.nl/vos00546 Hans heeft als cameraman veel betekend voor NOS-laat en NOVA. opleiding cameraman, diverse functies in 'omroepland', mede-eigenaar van (Video) (Associates) De Jongens (facilitair bedrijf voor de omroep, grootaandeel-houder De Tros) * Willie de Ligt, overlijdens bericht Volkskrant, Uit huwelijk (1) a. Bart Jan van Genderen, volgt XIII.4 b. Margreta Hendrika van Genderen, huwt (1) Ivar Theodoor Koldewijn huwt (2) Jan Cristiaan Otto van der Velde XIII.4 Bart Jan van Genderen (ouders onder XII.2), zoon van Johannes Aart ( Hans ) van Genderen en Marjan Vos, trouwt Marij Janssens Bart-Jan is sinds 2009 Founder en CEO van Consolidated Media Industries (CMI= een groep van digitale media bedrijven). Eerder oa direkteur van Video Associaties 'de Jongens' en Avidom. Bestuurslid van de Bart de Graaff Foundation Bestuurslid van Stichting Hilversum Media Festival a. Sophie Marjan van Genderen, b. Jet Elisabeth van Genderen, c. Joost van Genderen, XI.8 Evelina Sophia van Genderen (ouders onder X.4), geboren Amersfoort NL 19 januari 1907, overleden Hilversum 6 juli 2004, dochter van Johannes van Genderen en Anna Brom, trouwt Hilversum 1922 Willem Jacobus Eijlers, geboren Hilversum NL 31 mei 1900, overleden Hilversum 3 september 1986, beroep procuratiehouder bij het Zuid Afrikaans Handelshuis, ouders Dirk Eijlers ( schoenmaker ) en Catharina Lafebre Evelina bezoekt de normaalschool te Hilversum, breekt de studie af in verband met het overlijden van haar vader, gouvernante te Amsterdam, tijdens haar huwelijk vrijwilligster bij ProJuventute en het 4e Prinsenkind, begeleidster van kinderen met problemen, * Jan Groenendijk Uit dit huwelijk a. Catharina Evelina ( Ineke ) Eijlers, trouwt Arie Adrianus van Ulsen diploma MMS, diploma Kweekschool, werkzaam in het onderwijs van 1953 tot 1989 Arie Adrianus van Ulsen, boekhouder, zoon van Willem Gerrit Hendrik van Ulsen en Anna Maria Kwak, kinderen: 1. Evelina Sophia van Ulsen, diploma VWO, diploma Hoge School voor Toerisme en Verkeer te Breda, relatie Johannes Maria Albers, uit deze relatie: a. Laura. 2. Arie Adrianus van Ulsen, diploma HAVO, diploma Hogere Tuinbouw school te Utrecht, huwt Martina Stabij, uit dit huwelijk: a. Kjeld Adriaan van Ulsen, b. Lisa Martina van Ulsen, b. Johannes Willem ( Hans ) Eijlers, volgt XII.3 c. Anna Sophia ( Anneke ) Anna bezit diploma MMS en Kweekschool, onderwijzeres te Wageningen en Bussum, van 1964 tot 1970 gewerkt in Oostenrijk, Ierland, Denemarken en Italie, van 1970 tot 1978 actief in het vrijwilligerswerk, trouwt Theo van Reem, uit dit huwelijk: 1. Nathalie Brigitte van Reem, MBO-opleiding zorg, werkzaam in de kinderopvang, huwt Evert de Held, uit dit huwelijk: a. Yorick den Held b. Julia den Held c. Leroy den Held d. Kevin den Held 2. Willem Jacobus van Reem, geboren Rotterdam 1974, procesoperator in Europoort, woont samen met Stephania van der Ham. d. Evelina Sophia ( Eline ) Eijlers, e. Willem Jacobus Eijlers, ( hovenier ) , overleden Oostenrijk ( bij een ongeluk ) , trouwt Jennifer Sealy f. Michiel Felix Eijlers, ( verkoper ) trouwt Joke van Kleef XII.3 Johannes Willem ( Hans ) Eijlers (ouders onder XI.8), beroep boekhouder, zoon van en Willem Jacobus Eijlers en Evelina Sophia van Genderen, trouwt Erika Audresch, Uit dit huwelijk a. Jan Eijlers, tr. Adrienne NN, uit dit huwl. :Ivanka Eijlers, b. Joke Eijlers, tr. Bernard NN, uit dit huwl.: Bjorn XI.9 Selina Johanna van Genderen (ouders onder X.4), geboren Amersfoort NL 3 juli 1910, overleden Hardewijk 15 november 1988, beroep tandartsassistente bibliotheekassistente, administratie Phaff naaimachines, dochter van Johannes van Genderen en Anna Brom, trouwt Hilversum 4 november 1936 Willem Jan Groenendijk, geboren Amsterdam NL 1 november 1911, overleden Harderwijk 24 oktober 2000, ouders Jan Nicolaas Groenendijk, diploma HBS 1930 en Antje van Oosterveen diploma HBS (1930), medewerker Nederlandsch-Indische Handelsbank (1930-1944) Assurantiekantoor De Visser & Co, Amersfoort (1944-1946), procuratiehouder (1946-1959) en directeur (1959-1967) Nederlandsche Middenstandsbank Soest, directeur NMB Hoogeveen (1967-1973) * Jan Groenendijk Uit dit huwelijk a. Jan Nicolaas Adriaan Groenendijk, volgt XII.4 b. Anna ( Ank ) Groenendijk, diploma kweekschool Amersfoort, c. Henriette Selina Johanna ( Hanjo ) Groenendijk, beroep kleuteronderwijzeres op Ameland, trouwt Jan van Ledden d. Ellen Madeleine Elenora ( Ellen ) Groenendijk, XII.4 Jan Nicolaas Adriaan Groenendijk (ouders onder XI.9) zoon van Willem Jan Groenendijk en Selina Johanna van Genderen, trouwt Famke Elize Oyevaar, ( au apair te Geneve, tandartsassistente ) ouders Arnoldus Numan Oyevaar en Gusti Elize Hinzler Jan behaald diploma HBS-A aan het Amersfoorts Lyceum, officiersopleiding Infanterie, reservekapitein, opleiding Hoger Ambtenaar PTT (1963-1967), chef Public Relations Hoofddirectie Telefonie en Telegrafie (1967-1969), adviseur en directeur/aandeelhouder Adviesbureau Hollander en Van der Mey/MS&L te Den Haag (1969-1999) * Jan Nicolaas Adriaan Groenendijk Uit dit huwelijk a. Lieske Margot Groenendijk, volgt XIII.5 b. Jelle Reinhout Groenendijk, relatie Klaartje Dorette Maria Welten, Jelle behaalt diploma Christelijke MAVO te Zaltbommel, diploma Eurocollege Tilburg, medewerker IKEA Utrecht, medewerker uitzendbureau Adecco Utrecht, medewerker Prins B.V. IJsselstein, Klaartje bezit diploma HAVO, BC Verpleegkunde Hogeschool Utrecht, verpleegkundige mesos-medischcentrum Utrecht, dochter van Arnold Welten en Dorette Leo. c. Rozemarijn Groenendijk, relatie Jesse Jacob Tabernee Heijtmeijer, Rozemarijn bezit diploma Christelijke MAVO Zaltbommel, studie Frans (Angers) diploma HAVO (Luzac Utrecht), BC Personeel en Arbeid Haagse Hogeschool (2003) management-assistente bij de Reinigings Afvalverwerking en Technische Dienst gemeente Haarlem, Zij woont te Haarlem samen met Jesse hij is directeur / eigenaar Compu Act Opleidingen te Alphen aan den Rijn en Haarlem, zoon van Johannes Herman Hendrik Heijtmeijer, verftechnicus, zelfstandig ondernemer, en Jannie Margaretha Maria Tabernee. XIII.5 Lieske Margot Groenendijk (ouders onder XII.4), ( sedretaresse-opleiding Schoevers ) dochter van Jan Nicolaas Adriaan Groenendijk en Famke Elize Oyevaar, trouwt Olav Notenboom, Middelbare Hotelschool, kok in restaurant 'La Castelliaire' te Hogerheide en societeit 'De Verdraagzaamheid' te Zaltbommel (1992-1997), Merchandiser Vers bij groothandel Sligro, zoon van Jos Notenboom en Toos Mouwen, Uit dit huwelijk a. Pim Ruben Notenboom, b. Eva Elize Notenboom, X.5 Willem van Genderen (ouders onder IX.8), geboren Heteren NL 19 juni 1873, overleden Soest 17 maart 1936, zoon van Aart van Genderen en Evelina Sophia Sellenraad, trouwt Amersfoort akt.n94, 12 september 1901 Johanna van den Hooff, geboren Amersfoort NL 4 februari 1880, overleden Amersfoort 30 november 1951, ouders Peter van den Hooff en Pieternella Doesburg Willem vestigt zich op 7 februari 1895 te Nijmegen, in 1902 aannemer te Amersfoort vertrekt op 7 augustus 1924 naar Haarlem, vertrekt naar Soest, Johanna vertrekt op 12 november 1936 (als weduwe) naar Amersfoort, vertrekt op 27 juni 1938 naar Breda, vertrekt op 4 januari 1939 naar Amersfoort, * genlias + Jan Groenendijk Uit dit huwelijk a. Aart van Genderen, volgt XI.10 b. Willem van Genderen, geboren Amersfoort NL 14 september 1906, overleden Hilversum 1964 , trouwt Dickie Cornelia Vrielink vertrekt op 7 augustus 1924 naar Haarlem, vertrekt naar Soest, vertrekt op 12 november 1936 naar Amersfoort, vertrekt na zijn huwelijk naar Hilversum, uit dit huwelijk geen kinderen. c. Pieternella van Genderen, geboren Amersfoort NL 25 november 1911, trouwt Thijs Mosterman, geboren Amsterdam NL 1906 zoon van Cornelis Mosterman en Tjitske Visser XI.10 Aart van Genderen (ouders onder X.5), geboren Amersfoort NL akt.n554, 6 oktober 1902, overleden Bierbeek Bel 29 mei 1980, zoon van Willem van Genderen en Johanna van den Hooff, trouwt Rotterdam 30 mei 1953 Anna Sweep, geboren Rotterdam NL 22 september 1922, overleden Leuven Bel. 4 juli 2010, ouders Wilhelmus Cornelus Willem Sweep en Antonia Hillegonda Kapel dit gezin vertrekt in 1929 naar Belgie, ((Wilhelmus Cornelius Sweep (bankwerker) geboren Drimmelen NL 23 juni 1896 Rooms-katholiek huwt Rotterdam 17 mei 1922 Antonia Hillegonda Kapel, geboren Schiedam NL 5november 1899 kinderen 1. Anna Antonia Sweep, geboren Rotterdam NL 22 september 1922 huwt Aart van Genderen XI.10 2. Jacoba Agatha Sweep, geboren Hillegersberg NL 29 januari 1924 3. Adrianus Jacobus Wilhelm Sweep, geboren Hillegersberg NL 11 augustus 1928)) * familie Tony van Genderen-Decoster Uit dit huwelijk a. Sonja van Genderen, trouwt John De Vos b. Antonius van Genderen, volgt XII.5 XII.5 Antonius van Genderen (ouders onder XI.10), zoon van Aart van Genderen en Anna Sweep, trouwt Karin Decoster, ouders Jean Decoster en Alida Roelants Uit dit huwelijk a. Evelin van Genderen, volgt XIII.6 b. Natalie van Genderen, c. Sylvie van Genderen, XIII.6 Evelin van Genderen (ouders onder XII.5), dochter van Antonius van Genderen en Karin Decoster, trouwt Sven Cooseman, Uit dit huwelijk a. Lobke Cooseman, X.6 Evelina Sophia van Genderen (ouders onder IX.8), geboren Heteren NL 26 oktober 1875, dochter van Aart van Genderen en Evelina Sophia Sellenraad, trouwt Amersfoort akt.n7, 19 januari 1905 Gerardus van den Hooff geb. Amersfoort NL 1878, zoon van Pieter van den Hooff en Pieternella Doesburg Uit dit huwelijk a. van den Hooff, geb./overl. Amersfoort NL 30 januari 1911, IX.9 Johan Adriaan van Genderen (ouders onder VIII.4), kantoorbediende expediteur geboren Ubbergen NL 18 augustus 1850, overleden Nijmegen akt.n431, 16 juni 1905, zoon van Johannes van Genderen en Gerhardina Anna Elisabeth Backer, trouwt Doornwerht akt.n2, 18 mei 1878 Maria van Silfhout, geboren Ede NL dienstmeid, 26 augustus 1841, ouders Aart van Silfhout en Grietje Pothoven * Genlias Uit dit huwelijk a. NN van Genderen, geb. / overl. Nijmegen 29 september 1879 akt?n463, b. Johannes Gerard Anna Elize van Genderen, geboren Nijmegen NL akt.n70, 28 januari 1881, overleden Nijmegen akt.n424 20 juli 1881 c. Gerhard Anna Elize van Genderen, geboren Nijmegen, 14 juni 1882, boekhouder, trouwt Barneveld akt.n25, 21 april 1916 , gescheiden Arnem 10 december 1931 Jannetje Romijn, geboren Barneveld NL 8 maart 1884, overleden Amersfoort 22 november 1959 ouders Dirk Romijn en Gijsbertje Klomp d. Maria Johanna Adriana van Genderen, geboren Nijmegen NL akt.n880, 19 november 1884, overleden Nijmegen akt.n492, 22 juli 1887 VIII.5 Mathijs van Genderen (ouders onder VII.2), arbeider landbouwer geboren Nederhemert NL 25 oktober 1812, gedoopt 22 november 1812 get. de ouders, moeder heeft zelf het kind ten doop geheven , overleden Nederhemert akt.n16, 5 september 1869, zoon van Aart van Genderen en Jenneke Donker, trouwt Nederhemert akt.n3, 31 augustus 1839 Elizabeth Schilders, geboren Nederhemert NL 26 augustus 1814, overleden Nederhemert akt.n3, 14 februari 1863, ouders Pieter Delies Schilders en Hendrina ( Tersteeg ) Versteegh * Genlias Uit dit huwelijk a. Jenneke van Genderen, overl. Nederhemert 25 juli 1842 akt.n9, 2j., b. Jenneke van Genderen, geboren Nederhemert NL 26 november 1842, overleden Nederhemert akt.n14, 63j., 3 oktober 1906 tr. Nederhemert 15 september 1864 akt.n6, Wouter van Wijk, geb. Nederhemert NL 21 juni 1838, metselaar, zoon van Wouter van Wijk en Helena Buijs. * Genlias c. Pieter Dielece van Genderen, volgt IX.10 d. Hendrina van Genderen, overl. Nederhemert 5 juni 1861 akt.n23, 12j., e. Aartje van Genderen, geboren Nederhemert NL 11 november 1852, overleden Nedrhemert akt.n14, 10 augustus 1927 tr. Nedrhemert 1 november 1877 akt.n5, Adrianus Bruijgom, landbouwer, geb. Nederhemert NL 5 februari 1852 zoon van Cornelis Bruijgom en Maria van Genderen. *Genlias f. Woutera Catharina van Genderen, geboren Nederhemert NL 24 november 1857 tr. Werkendam 11 november 1882 akt.n16, Bastiaan Arie van den Heuvel, geb. De Werken en Sleeuwijk NL 9 oktober 1859 zoon van Cornelis van den Heuvel en Anna Visser. * Genlias kinderen : 1. Cornelis van den Heuvel, tr. Adriana van Oordt 2. Mathijs van den Heuvel, tr.1 Jozina van Veen tr. 2 Sara den Haan 3. Dirk van den Heuvel, tr. 1 Adriana Paans tr. 2 Jacoba Alida Damen 4. Bastiaan Arie van den Heuvel, tr. Teuntje van Elzelingen 5. Pieter van den Heuvel, tr. Trijntje van Driel 6. Johannes van den Heuvel, 7. Bertus van den Heuvel, tr. Magdalena van den Heuvel IX.10 Pieter Dielece van Genderen (ouders onder VIII.5), landbouwersknecht, geboren Nederhemert NL 5 oktober 1845, overleden Winkel 25 januari 1908, zoon van Mathijs van Genderen en Elizabeth Schilders, trouwt Nederhemert akt.n4, 6 augustus 1875 Elizabeth de Waal, geboren Wijk NL 24 maart 1851, overleden Beemster 25 juni 1923, ouders Cornelis de Waal en Maria van Bergeijk * Marja den Boef + Genlias + RA.Alkmaar Uit dit huwelijk a. Matthijs van Genderen, volgt X.7 b. Cornelis van Genderen, volgt X.8 c. Elisabeth van Genderen, geboren Haarlemmermeer NL 7 april 1880, overleden Alphen 21 juli 1971 tr. Alphen 2 januari 1908 akt.n1, Dirk Kapteijn, geb. Alphen 6 juni 1880 zoon van Jan Kapteijn en Erkie Bruker.* Genlias + http://www.kappetein.nl/ kinderen : 1. Jan Ymert Kapteijn, geb. Alphen NL 11 mei 1909 2. Elisabeth Kaptheijn, geb. Alphen NL 17 mei 1915 d. Anneke van Genderen, geboren Amsterdam NL 23 januari 1892, overleden Beemster 19 oktober 1974 tr. Beemster 26 maart 1914 akt.n7, Jan Al, warmoezier, geb. Beemster NL 17 december 1890, overl. Midden Beemster 2 september 1978 zoon van Jan Al (venter) en Grietje Hoogbeets. * Genlias kinderen : * Geneanet (Marco Mensink) 1. Grietje Al, tr. Maarten Jan Kwantens 2. Piet Al, tr. Gre Mulder e. Maria van Genderen, geboren Haarlemmermeer NL 1878 24 september 1877, overleden Haarlemmermeer 6 april 1933 huwt (1) Amsterdam 9 november 1899 Arin Langereis, geb. Berkhout NL 30 oktober1872 overl. Haarlemmermeer 5 juni 1915 broodventer, fondsbode, agent van een levensverzekeringsmaatschappij (((zoon van Arien Langereis, geb. Berkhout NL7 maart 1829 wedn. van Lijsbeth Nierop zoon van Dirk Langereis geb. ca 1800 en Grietje Bostad geb. ca 1800 huwt ten tweede Haarlemmermeer 19 augustus 1870 zijn nicht, een dochter van zijn broer akte B.S. nr 66. Dispensatie bij Koninklijk Besluit van 16 juli 1870 nr. 39 Grietje Langereis, geb. Berkhout NL 12 maart 1844 dochter van Cornelis Langereis 1820 en Trijntje Mooij 1810 ))) * Marja den Boef + Genlias tr. (2) Haarlemmermeer 13 juni 1917 akt.n59, Jacob Tolenaars, grafdelver geb. Dinteloord NL 1875, wedn. van Neeltje Eijgenbrood. zoon van Adrianus Tolenaars en Adriana Driesman. kinderen uit huwl (1): 1. Grietje Langereis geb. Almelo NL 10 mei 1900 overl. Amsterdam 9 januari 1957 tr. Haarlemmermeer 18 mei 1921Derk Jan Evers, geb. Almelo NL 1893 (agent van politie) zoon van Jan Evers en Derkjen Theodora Broekhuis 2. Pieter Dielece Langereis, geb. Haarlemmermeer NL 6 maart 1903 overl. Berkhout 12 augustus 1936 tr. Neeltje Bakker, 3. Arien Langereis, geb. / overl. Haarlemmermeer NL 9 februari 1907 / 27 november 1977 4. twee levenloze geb. dochters op 8 januari 1909 5. Elisabeth Judith Langereis, geb. 24 pril 1912 overl. Beverwijk 30 september 1991 kinderen uit huwl.(2). 6. Adrianus Tolenaars, 7. Matthijs Tolenaars, 8. Anneke Tolenaars, X.7 Matthijs van Genderen (ouders onder IX.10), boerenknecht geboren Nederhemert NL 19 november 1875, overleden Purmerend 23 juli 1949, zoon van Pieter Dielece van Genderen en Elizabeth de Waal, trouwt Beemster akt.n35 31 mei 1901 Jansje van der Hoek, geboren Beemster NL 20 januari 1874, overleden Beemster 20 januari 1945, ouders Jan van der Hoek en Trijntje Krijgsman * Genlias Uit dit huwelijk a. Elisabeth van Genderen,, geboren Amsterdam NL 15 december 1903, overleden Beemster 13 maart 1983 b. Trijntje van Genderen, geb. Amsterdam NL 30 juli 1905, overleden Beemster 11 oktober 1949 X.8 Cornelis van Genderen (ouders onder IX.10), beroep arbeider, geboren Haarlemmermeer NL 14 april 1883 overleden Anna Pauwlowna 7 juli 1967, begraven Hippolytushoef 11 juli 1967, zoon van Pieter Dielece van Genderen en Elizabeth de Waal trouwt Winkel akt.n8, 7 juni 1907 Maartje Mooi, geboren Wieringen NL 19 augustus 1883 overleden Den Oever 22 april 1971, begraven Hippolytushoef 26 april 1971 ouders Pieter Mooi en Jannetje Kaan * Genlias + RA.Alkmaar Uit dit huwelijk a. Pieter Dielece van Genderen, volgt XI.11 XI.11 Pieter Dielece van Genderen (ouders onder X.8), geboren Winkel NL 19 januari 1910, overleden Anna Paulowna 13 februari 1987, zoon van Cornelis van Genderen en Maartje Mooi, trouwt Anna Paulowna 24 mei 1935 Maria Kranenburg, geboren Anna Paulowna 10 augustus 1912, overleden Breezand 28 juni 1987 Uit dit huwelijk a. Annie Maartje van Genderen, trouwt van Waesberghe, Antwan Josephus Bernardus Leon, zoon van Leon Joseph Marie van Waesberghe en Celina Maria de Pauw, * Lorette van Waesberghe, http://users.telenet.be\lovawa\index.htm uit dit huwelijk 1. Leon Pieter van Waesberghe, 2. Miranda Nasha van Waesberghe, trouwt David Michael Uijttewael, uit dit huwelijk a. Skyler Uijttewael b. Jazz Johannes Uijttewael c. Silver Donna Uijttewael VI.3 Matthijs van Genderen (ouders onder V.1), gedoopt Well NL 7 december 1727, overleden Utrecht 1 april 1803, zoon van Aart Dirksz van Genderen en Dirkske Woutersdr de Gier, trouwt Utrecht 20 mei 1762 Adriaantje Bos, gedoopt De Bilt NL 7 maart 1728, overleden Utrecht 8 februari 1797, ouders Johannes Bos of Juriaan Bos en Maria Dircksdr. Vermeulen of Ariaantje Mansveld vestigde zich op 22 april 1762 in Utrecht, bezat ald. een huis met erf en grond in de Hardebollenstraat van 1764 tot 1800, in manuaal 100e penning Utrecht van 1793 wordt hij genoemd als knecht en onvermogend, woonde in het oude manhuis. Uittreksel testament, Inventarisnr. U227a4, akte 127. Op 30 september 1767 maakt zij een nieuw testament op bij notaris Jan de Clefay haar zuster Dirkje Vermeulen huisvrouw van Cornelis de Waal krijgt een sijdenkleed ten hare keuze, een bed, 2 kussens en peluwe en deken, 200 guldens. Haar nicht Aletta de Waal, dochter van haar zus Dirkje Vermeulen haar zijden bruine rok. Adriaantje Bos, huisvrouw van Matthijs van Genderen wonende binnen deze stad, 100 guldens. Haar nicht Dirkje Bos, zuster van voornoemde Adriaantje Bos, zes hemden en 100 guldens. Haar nicht Emmetje Bos, zuster van de twee voorgemelde, twee japanse porcelijne kommen, twee deksels en twee dito schooteltjes. De huisvrouw en kinderen van Dirk Vermeulen zoon van Gerrit Vermeulen 25guldens. Haar nicht Vermeulen huisvrouw van N. Verhoef wonende te Woudenberg en haar kinderen, 25 guldens eens. Verder aan Evertje Knoppers huisvrouw van de Smid van Soest, ses beste stoelen met ses rode sijden kussens. Aan Cornelia Pijselman jongedogter, 3 gouden ducaten. Tot universeel erfgenamen over haar roerende en onroerende goederen, obligaties, rentebrieven, winkel en winkelwaren, inboedel en huisraad, Dirkje Vermeulen huisvrouw van Cornelis de Waal en hun twee kinderen Jan en Aletta de Waal. Idem de drie kinderen (de huisvrouw van N. Verhoef te Woudenberg uitgezonderd) van haar broeder Hendrik Vermeulen in huwelijk hebbende verwekt bij Wijntje . op Blotenburg. Alsmede Wijntje Vermeulen dochter van Gerrit Vermeulen in huwelijk verwekt bij Adriaantje Wittenberg. En de vier kinderen van haar zuster Maria Vermeulen in huwelijk geteeld bij Jan Bos, met namen Tymen Bos, Adriaantje Bos, Emmetje Bos en Dirkje Bos. Allen in gelijke portie ondertekend door notaris, getuigen en Gijsbertje Vermeulen Wiardi. * Johan Gaal Uit dit huwelijk a. Diederica van Genderen, ged. / overl. Utrecht NL 14 april 1763, 17 mei 1769 b. Johannes Adrianus van Genderen, ged. / overl. Utrecht NL 26 december 1765,17 mei 1769 c. Johannes Adrianus van Genderen, volgt VII.3 VII.3 Johannes Adrianus van Genderen (ouders onder VI.3), zilversmid en keurmeester. gedoopt Utrecht NL 19 november 1769, overleden Westbroek 14 februari 1839, zoon van Matthijs van Genderen en Adriaantje Bos, trouwt Westbroek, met attest van het gerecht Westbroerk en Utrecht 28 april 1799 Metje van Maanen, gedoopt Utrecht NL 24 september 1775, overleden Woerden 4 april 1821, ouders Adrianus van Maanen en Francijntje Olthof Uit dit huwelijk a. Matthijs Adrianus van Genderen, volgt VIII.6 b. Adrianus Franciscus van Genderen, geboren Woerden NL 13 januari1802 overleden Utrecht akt.n734, 2 november 1820 c. Arnoldus van Genderen, geb. / overl. Woerden NL 28 februari 1802,11 juli 1818 d. Antonie van Genderen, volgt VIII.7 e. Francina Adriana van Genderen, geboren Woerden NL 1 maart 1804, overleden Westbroek 22 januari 1858, trouwt Westbroek 29 april 1826 Willem van den Bunt, geboren Blauwkapel NL 17 december 1801, overleden Westbroek 12 november 1863, ouders Teunis van den Bunt en Neeltje Floor kinderen: 1. Neeltje van den Bunt, geb. Westbroek NL 1 februari 1827 tr. Martinus de Leeuw 2. Johannes Adrianus van de Bunt, geb. Westbroek NL 10 december 1828 3. Teunis van den Bunt, geb. Westbroek NL 22 februari 1833 4. Jochem van den Bunt, geb. 1835 overl. Westbroek NL 16 november 1861 5. Matthijs Adrianus van den Bunt, geb. Westbroek NL 15 augustus 1837 6. Maria van den Bunt, geb. Westbroek NL 30 oktober 1839 7. Maria van den bunt, geb. Westbroek NL 9 februari 1840 8. Cornelis van den Bunt, geb. Westbroek NL 14 mei 1843 9. Jan van den Bunt, geb. Westbroek NL 30 maart 1847 f. Maria Johanna van Genderen, geb. / begr. Woerden NL 22 februari/ 16 mei 1805 g. Johannes van Genderen, geb. / begr. Woerden NL 25 april/ 19 juni 1806 h. Jan Adrianus van Genderen, geb. / begr. Woerden NL 26 april / 1 juni 1807 i. Adriana Maria van Genderen, geb./overl. Woerden NL 21 april 1808 / 21 november 1813 j. Maria van Genderen, geboren Woerden NL 11 juli 1811, overleden Utrecht 28 december 1848 tr. Westbroek 23 april 1840 Teunis van de Bunt, molenaar-winkelier, geb. de Vuursche NL 7 januari 1807 overl. Utrecht 27 september 1855 zoon van Jochem van de Bunt en Petronella van Viegen. Hij hertr. Utrecht 11 juli 1849 Annigje Suhr. kinderen: 1. Metje van de Bunt, overl. Utrecht NL akt.n1666 15 oktober 1847 4 jaar k. Jan van Genderen, volgt VIII.8 l. Adriana van Genderen, geb. / overl. Woerden NL 12 december 1815, 8 juli 1881 VIII.6 Matthijs Adrianus van Genderen (ouders onder VII.3), geboren Wesbroek NL 14 januari 1800, overleden 's-Gravenhage 23 maart 1840, zoon van Johannes Adrianus van Genderen en Metje van Maanen, trouwt Woerden 15 oktober 1819 Catharina Gout, geboren 's-Gravenhage NL 4 augustus 1796, overleden 's-Gravenhage 2 januari 1864 ouders Cornelis Gout en Johanna Schrepfer broodbakker overl. aan een borst ziekte, * Arch.Utrecht Uit dit huwelijk a. Johannes Adrianus van Genderen, volgt IX.11 b. Christina Johanna van Genderen, geb. / overl 's-Gravenhage 11 november 1821,2 maart 1822 IX.11 Johannes Adrianus van Genderen (ouders onder VIII.6), geboren 's-Gravenhage NL 23 februari 1819, overleden 's-Gravenhage 28 mei 1875 zoon van Matthijs Adrianus van Genderen en Catharina Gout, trouwt 's-Gravenhage 29 oktober 1845 Helena Wilhelmina Clasina Jansen, geboren 's-Gravenhage NL 16 januari 1821, overleden 's-Gravenhage 11 november 1912, ouders Hendrik Jansen en Wilhelmina Marchal gewettigd door huwelijk ouders, bediende arbeider zijdeverver, Uit dit huwelijk a. Catharina van Genderen, geboren 's-Gravenhage NL 27 januari 1846, overleden 's-Gravenhage 11 december 1926 ongehuwd, koopvrouw winkelierster in snoepgoed, VIII.7 Antonie van Genderen (ouders onder VII.3), geboren Woerden NL 26 februari 1803, overleden Doesburg 29 september 1841, zoon van Johannes Adrianus van Genderen en Metje van Maanen, partner Antonia van der Beek, geboren Delft NL 16 november 1797 ouders Dirk van der Beek en Elizabet Iding trouwt Doesburg, 2 november 1832 Gerritje Jacoba van Aken, geboren Delft NL 22 januari 1805, overleden Delft 21 oktober 1869, wed. van Julien Marie Carron, ouders Hendrik van Aken en Jacoba (Minnee) Mijnee, wagenmaker, trad na het vervullen van zijn dienstplicht op 23 mei 1822 als vrijwilliger voor 6 jaar in dienst in de functie van wagenmaker bij de 1 kompagnie artillerie werklieden te Delft, kinderen uit een relatie met Antonia van der Beek, a. Ferdinand van Genderen, volgt IX.12 kinderen uit huwelijk (1) b. Metje van Genderen, geb. / overl. Delft NL 30 december 1826, 4 oktober 1843 c. Anthonij van Genderen, volgt IX.13 d. levenloosgeb. zoon van Genderen, Doesburg NL 3 november 1830 e. Gerritjen Jacoba van Genderen, geb. / overl. Doesburgt NL 5 december 1831, 8 juni 1838 f. Johannes Adrianus van Genderen, volgt IX.14 IX.12 Ferdinand van Genderen (ouders onder VIII.7), Ferdinand was kleermakersleerling, geboren Delft NL 1 januari 1825, overleden Nijmegen 16 mei 1872 zoon van Antonie van Genderen en Antonia van der Beek, hij heeft een relatie met de inlandse vrouw Maria Ma Ferdinand trouwde mogenlijk met Narsienten Both is dit dezelfde vrouw als Maria Ma in de huwelijks akten van zijn kinderen worden bijden vermeld nogal onduidelijk. trad 13 juni 1843 als fuselier in dienst bij het 3 regiment infanterie te Leiden, vanaf 13 augustus 1849 bij het Kon. Ned. Indisch leger als o.m. kapitein der infanterie en civiel gezaghebber in de afdeling Fanah Laut op Borneo, keerde in 1866 naar Nederland terug en verliet 16 oktober 1868 met een jaarlijks pensioen van f 1600 bei het leger. * Genlias + WiWaWi + Zoekakten NL FamS + Regionaal Arch.Nijmegen Uit deze relatie - Uit dit huwelijk a. Antonie Hendrik Christiaan van Genderen, geboren Gorontale Celebes NI 17 januari 1854 b. Ferdinand Dirk van Genderen, volgt X.9 c. Elisabeth Wilhelmina van Genderen, geboren Batavia NI 26 augustus 1857 overleden 31 mei 1911 vermeld in haar trouw akte n1251 als natuurlijke door de vader erkende dochter van de inlandse vrouw Narsienten Both is dit de zelfde als Maria Ma ?? trouwt Amsterdam 15 juni 1882 Johannes Christiaan van Bruinessen, smid geboren Amsterdam NL 1 januari 1853 overleden 22 juli 1937 zoon van Petrus Bruinessen en Johanna Elisabeth Hsemann Uit dit huwelijk 1. Frederika van Bruinessen, geboren Amsterdam NL 6 april 1882 trouwt Amsterdam 13 juli 1911 Cornelis Kaffa geborens-Gravenhage 1882 werkman zoon van Cornelis Adrianus Marinus Kaffa en Wilhelmina Waanders 2. Louise Elisabeth Wilhelmina van Bruinessen geboren Amsterdam NL 1885 ovl. Koog a/d Zaan 17 augustus 1938 trouwt Amsterdam oktober1906 Jacob de Ruiter geboren Amsterdam NL 1853 timmerman zoon van Dirk de Ruiter en Elisabeth Wilhelmina Hendrika van Gelder 3. Ferdinand Dirk van Bruinessen, geboren Amsterdam NL 11 oktober 1886 overleden Amsterdam 13 juni 1915 trouwt Amsterdam 27 april 1910 Johanna Maria van Dort, geboren 31 januari 1889 overleden 30 juni 1969 4. Elisabeth Wilhelmina van Bruinessen geboren Amsterdam NL 9 oktober 1895 trouwt Asterdam 6 maart 1929 Nicolaas Napoleon van De geboren Amsterdam NL 1898 fabrieksarbeider gescheiden van Hendrika van den Noord. zoon van Louis Napoleon van De en Margaretha Terpsta d. Louisa Henrietta Ferdinandine van Genderen, geboren Tanjing NI 31 januari 1861 X.9 Ferdinand Dirk van Genderen (ouders onder IX.12), geboren Gorontale Celebes N.I. 24 augustus 1856, zoon van Ferdinand van Genderen en Maria Ma trouwt Amsterdam akte n1800 2 september 1880 Wilhelmina Frederica Leijdig, geboren Amsterdam NL 23 mei 1863 ouders Jan Leijdig en Maria Jacoba Lunda Ferdinand was tot 15 januari 1915 bij het Kon.Ned.Indischleger tweede luitenant kwartiermeester als o.m. officier van administratie bij het binnelands bestuur. vermeld in zijn trouw akte n1800 als zoon van Ferdinand van Genderen overleden en van de inlanse vrouw Maria Ma wier bestaan of verblijf onzeker is. * Genlias + WiWaWi + Zoekakten NL FamS + GAA Uit dit huwelijk a. Walraven van Genderen, geboren N Amstel 23 juli 1881 b. Maria Wilhelmina Jacoba van Genderen, geboren Oost Indie Ambarawa 2 juli 1884 , overleden Voorburg 22 juni 1946 trouwt s-Gravenhage 11 juni 1918 van Gijsbert Christiaan Lodewijk de Groot, geboren 1882 adjunct-commies bij het Departement van Oorlog zoon van Anton Willem de Groot en Louise Carolina Van Rossen Hoogendijk c. Wilhelmina Fernanda van Genderen, geboren Batavia Ned. I. 11 juli 1886 d. Cornelia Maria van Genderen, volgt XI.12 e. Wilhelmina Frederika van Genderen, geboren Batavia Ned.I. 24 september 1890 trouwt Hendrik Gerardus Bekink 1887 1933, f. Lucie Jeanne van Genderen, geboren Pati NI 31 juli 1895 trouwt 20 april 1929 echtsheiding 19 oktober 1946 s'Gravenhage Lucas Quirinus Emile Robaart, geboren s'Gravenhage NL 26 maart 1907 (koopman) zoon van Meeuwes Robaard en Emelie Louise van Riel, * http://www.webringreestdal.nl/genealogie/robaard.html g. Louise Henriette van Genderen, geboren Rotterdam NL akt.n5401, 18 juni 1899 overleden Batavia Indonesi kamp Tjindeng 31 augustus 1945 Kamp Tjideng Japans Burger kamp * oorlogsgravenstichting h. Elisabeth van Genderen, geboren Amsterdam NL 30 april 1901 XI.12 Cornelia Maria van Genderen (ouders onder X.9), geboren Batavia N.I. 27 juli 1888 dochter van Ferdinand Dirk van Genderen en Wilhelmina Frederica Leijdig trouwt Keulen D 1926, gescheiden Soerabaja 1932 Albert Hertzog, geb. Bloemendaal NL 8 mei 1890 won. Lutmanstraat 109-l Amsterdam * Volkstelling 1947 Uit dit huwelijk a. Justina Maria Hertzog, geb. december 1930 IX.13 Anthonij van Genderen (ouders onder VIII.7), timmerman koopman in ijzerwaren. geboren Delft NL 26 februari 1829, overleden Delft 4 maart 1910, zoon van Antonie van Genderen en Gerritje Jacoba van Aken, trouwt(1) Delft 3 mei 1854 Wihelmina van Luttervelt, geboren Buurmalsen NL april 1826, overleden Delft oktober 1859, ouders Jan Luttervelt en Johanna van Doorn, trouwt(2) Delft 29 februari 1860 Anna Wilhelmina van den Burg, geboren Delft NL 13 juni 1832, overleden Delft 27 maart 1890, ouders Cornelis van den Burg en Alida Pieternella van den Berg, trouwt(3) Delft 15 april 1891 Wilhellemina den Hengst, geboren Delft NL 12 september 1827, overleden Delft 24 maart 1905, wed. van Joseph Lambertusz. Houtzager, ouders Jan den Hengst en Elizabeth Smink, Uit het eerste huwelijk a. Martha Gerritje Jacoba van Genderen, geboren Delft NL 15 december 1854, overleden 's-Gravenhage 5 februari 1933 tr. Delft 7 augustus 1878 Johannes Petrus Hermanus Nep, geb. / overl. 's-Gravenhage NL 5 december 1854, 12 maart 1945 postbode. zoon van Johannes Petrus Hermanus Nep en Anna Christina Monquil. * Theo Klumpers uit dit huwelijk 1. Johanna Christina Wilhelmina Nep, huwt George Willem Pieter Snel 2. Martha Helena Nep, huwt Willem Marinus van Vloodorp 3. Wilhelmina Nep, huwt Antoon Frederik Matthou 4. Elisabeth Anna Nep huwt Johannes Dirk van Meel 5. Anthonie Cornelis Nep huwt Lamberdina Putmans b. Johanna Wilhelmina van Genderen, diaconesse, geboren Brielle NL 11 februari 1856, overleden Delft 20 augustus 1895 c. Anthonij Barendinus van Genderen, smid winkelier, geboren Delft NL 1 maart 1857, overleden Neuilley Sur Seine FR. 31 mei 1935, trouwt Delft 14 juli 1880 Elisabeth Adriana Kornelia Blom, geboren Woudbrugge NL 28 mei 1857, overleden Delft 15 januari 1941, ouders Pieter Blom en Adriana Kornelia Rijnhout d. Wilhelmina Everdina van Genderen, geb. / overl. Delft NL 25 maart 1858, 12 oktober 1859 Uit het tweede huwelijk e. Anna Wilhelmina van Genderen, geboren Delft NL 10 oktober 1860, overleden Loosduinen 1 april 1930 tr. Deft 4 januari 1882 Johannes Koolhoven, kantoorbediende, geb. / overl. Delft NL 21 februari 1860, 3 juli 1894 zoon van Willem Koolhoven en Petronella Makkus, na het overlijden van haar man winkelierster uit dit huwelijk 1. Peter Cornelis Koolhoven huwt Anna Clara van Oosterveen 2. Anthony Bardinus Koolhoven, geb. Delft NL 3 februari 1886 huwt Delft 8 augustus 1922 Cornelia de Roo, geb. Delft NL 15 juni 1892 dochter van Marcelis de Roo en Anna Maria Lammers * Theodorus Lammers http://members.multiweb.nl/j.lammers/dutch/lammersd_nl.htm f. Cornelis van Genderen, volgt X.10 g. Willem Johannes Adrianus van Genderen, geb. / overl. Delft 10 augustus / 16 november 1863 h. Willem Johannes Adrianus van Genderen, geb. / overl. Delft 26 december 1864, 17 juli 1865 i. Hendrikus Adrianus Johannes van Genderen, geb./overl. Delft 26 januari / 5 mei 1866 j. Maria van Genderen, geb. / overl. Delft 26 februari 1867, 27 maart 1871 k. Alida Petronella van Genderen, geb. / overl. Delft 8 april / 9 oktober 1869 l. Alida Petronella van Genderen, geboren Delft NL 4 juni 1870, overleden 's-Gravenhage 13 mei 1937 tr. Delft 12 november 1897 Willem Hermanus van Olphen, kelner winkelier. geb. / ovel. 's-Gravenhage NL 22 februari 1865, 16 mei 1937, zoon van Willem Hermanus van Olphen en Maria Snijders. uit dit huwelijk 1. Willem Hermanus van Olphen, geboren s-Gravenhage NL 27 april 1902 m. Wilhelmina van Genderen, geb. / ovel. Delft 27 augustus/ 6 november 1871 n. Wilhelmina van Genderen, geb. / overl. Delft 23 juli 1873, 1 september 1949 X.10 Cornelis van Genderen (ouders onder IX.13), geboren Delft NL 6 april 1862, overleden Delft 29 oktober 1936, zoon van Anthonij van Genderen en Anna Wilhelmina van den Burg, beroep smid en stoker bij de Nederlandse Gist & Spiritus Fabrieken, trouwt Delft 18 maart 1885 Pietertje Johanna Maria Mastenbroek, geboren Delft NL 7 februari 1866, overleden Delft 28 september 1937, ouders Leendert Mastenbroek en Dina Johanna Eradus Uit dit huwelijk a. Anna Wilhelmina van Genderen, geboren Delft NL 28 juni 1885, trouwt Hof van Delft 16 oktober 1907 Pieter den Buurman, geb. Gouda NL 1885 zoon van Maria Geirnaert b. Berdina van Genderen, geboren Delft NL 5 mei 1887, trouwt Hof van Delft 4 november 1908 Gerrit Johannes Pleun geb. Rijswijk NL 1885, zoon van Johannes Leonardus Pleunis en Trijntje Munnik. c. Wilhelmina van Genderen, geboren Delft NL 9 oktober 1891, trouwt Hof van Delft 28 november 1917 Hermanus Quast geb. Rotterdam NL 1891 zoon van Philippus Hermanus Quast en Wihelmina Catharina Veeswijk. d. Cornelia Petronella van Genderen, geboren Hof van Delft NL 13 maart 1894, trouwt Hof van Delft 3 oktober 1917 Willem Johannes van Tol geb. Delft of Hellevoetsluis NL 30 november 1892 zoon van Dirk Cornelis van Tol en Cornelia de Roo. e. Petronella van Genderen, geboren Hof van Delft NL 13 april 1896, trouwt Hof van Delft 13 maart 1918 Gijsbertus Storm geb. Delft NL 11 juli 1894 zoon van Bartholomeus Julianus Storm en Catharina Laros. IX.14 Johannes Adrianus van Genderen (ouders onder VIII.7), gebore Doesburg NL 23 juli 1834, overleden Vlaardingen 18 september 1918, zoon van Antonie van Genderen en Gerritje Jacoba van Aken, trouwt Delft 12 december 1855 Johanna Elizabeth Sprenger, geboren Delft NL 5 maart 1830, overleden Vlaardingen-Ambacht 5 maart 1920, ouders Pieter Sprenger en Johanna van Dalen tabakswerker pakhuisknecht sjouwer sigarenmaker Uit dit huwelijk a. Gerritje Jacoba van Genderen, geb. / overl. Deft NL 9 februari 1856, 11 februari 1858 b. Johanna Maria van Genderen, geb. / overl. Delft NL 15 januari, 23 januari 1858 c. Anthoni van Genderen, volgt X.11 d. Hendrikus Henri van Genderen, geboren Delft NL 10 oktober 1861, overleden Vlaardingen 4 oktober 1911 e. Johanna Elisabeth van Genderen, geb. / overl. Delft NL 18 juli, 24 juli 1863 f. Johannes Adrianus van Genderen, volgt X.12 g. Gerrit Jacobus van Genderen, geboren Delft NL 13 april 1867, overleden Vlaardingen 4 december 1867 h. Gerrit Jacobus van Genderen, geboren Delft NL 1 januari 1869, overleden Hof van Delft NL 25 mei 1878 i. Pieter Johannes van Genderen, geb. / overl. Vlaardingen 14 december 1870, 15 juni 1871 j. Johanna Elisabeth van Genderen, volgt X.13 k. Johanna Adriana van Genderen, geboren Vlaardingen 22 november 1874, overleden Vlaardingen 13 april 1939, trouwt Vlaardingen 16 mei 1900 Huibrecht van der Zwart, kuiper koopman, geb. / overl. Vlaardingen NL 10 november 1876, 13 juni 1953 zoon van Gerrit van den Zwart en Kornelia Hofman. * Markiezenhof.nl kinderen 1. Johanna Elisabeth van der Zwart, geboren Vlaardingen NL ca 1906 overleden Bergen op Zoom NL 7 december 1945 39j. X.11 Anthoni van Genderen (ouders onder IX.14), geboren Delft NL 27 januari 1859, overleden Paterson New Jersey USA 1932 zoon van Johannes Adrianus van Genderen en Johanna Elizabeth Sprenger, trouwt Maassluis 27 juli 1881 Elisabeth den Braber, geboren Dirksland NL 4 december 1858, overleden Paterson USA 19 december 1938, ouders Marinus Braber en Janna Krijger Antoni was smid en had een ijzerwinkel te Maassluis, emigreerde op 15 juni 1900 met zijn gezin naar Paterson New Jersey USA, bezat ald. winkels in ijzerwaren en vanaf 1912 in elektrische apparaten. Uit dit huwelijk a. Johannes Adrianus van Genderen, volgt XI.13 b. Cornelis Philippus van Genderen, volgt XI.14 c. Marinus van Genderen, volgt XI.15 d. Anthonij van Genderen, geb. Maassluis NL 18 augustus 1886 e. Gerrit Jacobus van Genderen, volgt XI.16 f. Janna van Genderen, geb. Maassluis NL 13 maart 1890, tr. Irving Getman. g. Johanna Elisabeth van Genderen, geboren Maassluis NL 23 januari 1892 trouwt Le Ferdon USA Teodore Florence h. Machiel van Genderen, volgt XI.17 i. Elisabeth van Genderen, geb. Maassluis nL21 oktober 1895 verpleegster, j. Naatje van Genderen, geb. Maassluis NL 20 november 1897 tr. Carl Woudenberg. k. Mattheus van Genderen, volgt XI.18 XI.13 Johannes Adrianus van Genderen (ouders onder X.11), geboren Maassluis NL 18 november 1881, overleden Paterson USA 26 december 1961 zoon van Anthoni van Genderen en Elisabeth den Braber, trouwt(1) Paterson 30 juni 1908 Jennie de Ronde, geboren Paterson USA 4 januari 1884, overleden Paterson 11 maart 1958, ouders Geurt Ronde en Lena Tanis , trouwt(2) Beulah Alethea ( Peekham ) Peckman, geboren Belfast New York USA, High Sch. lerares. emigreerde op 3 juli 1899 naar Paterson New Jersey, smid oprichter in 1924 en directeur van een automobielonderdelen verkoop onderneming "van Genderen Distributors" Uit het eerste huwelijk a. Elizabeth Helena van Genderen, geboren Paterson USA 16 april 1910 tr. 7 september 1935 Linclon J. Bradley, samen met zijn vrouw bedrijfsleider van "Van Genderen Distributors" winkels in Dover Stanhope en New Jersey. b. Gerard William van Genderen, volgt XII.6 XII.6 Gerard William van Genderen (ouders onder XI.13), geboren Paterson USA 5 juni 1914, zoon van Johannes Adrianus van Genderen en Jennie de Ronde, trouwt 25 december 1936 Elenor Grayson, geboren 1916 directeur 'Van Genderen Distributors', oprichter en voorzitter van de New Jersey Automotiv Association Uit dit huwelijk a. Gerlalyn van Genderen, tr. Richard Jonh Barna, samen met haar man directrice directeur van "Van Genderen Distributors. b. Elanor van Genderen, geboren 5 juli 1943 lerares, tr. Peter James Ventimiglia. c. Sandra van Genderen, XI.14 Cornelis Philippus van Genderen (ouders onder X.11), geboren Maassluis NL 3 juni 1883, zoon van Anthoni van Genderen en Elisabeth den Braber, trouwt(1) Gertrude Berkenbiesh, overl. 1918., trouwt(2) tr. 1919 Maude Holleman Uit het eerste huwelijk a. Elizabeth van Genderen, tr. Marinus Woudenbung. b. Beatrice van Genderen, tr. Abram Zante. c. Gertrude van Genderen, tr. Jonh Geene. d. Antony van Genderen, volgt XII.7 e. Abraham van Genderen, tr. Marie Woudenbeng. f. Cornelia van Genderen, tr. Charles Broesma. Uit het tweede huwelijk g. Wilma van Genderen, tr. Bernard Schaafsma. h. Marion van Genderen, tr. Harvard Brouwen. i. Jonh Adrian van Genderen, volgt XII.8 j. Ruth van Genderen, tr. Gerald Klooster. XII.7 Antony van Genderen (ouders onder XI.14), zoon van Cornelis Philippus van Genderen en Gertrude Berkenbiesh trouwt Elizabeth Drukker. Uit dit huwelijk a. Carolyn Ann van Genderen, b. Jan Louise van Genderen, tr. Keene L. Fisher. XII.8 Jonh Adrian van Genderen (ouders onder XI.14), geboren Paterson USA 1825 overleden 7 april 2015 zoon van Cornelis Philippus van Genderen en Maude Holleman trouwt Margaretha Brons er zijn elf kleinkinderen en tien achterkleinkinderen * Overlijdens berichten USA Uit dit huwelijk a. Cornelius van Genderen, trouwt Nancy Dijkstra. b. Ellen van Genderen, trouwt De Vogel c. Bernard van Genderen, trouwt Cristy NN d. Marjorie van Genderen, trouwt Steven Horjus. XI.15 Marinus van Genderen (ouders onder X.11), geboren Maassluis NL 4 januari 1886, overleden 1980 zoon van Anthoni van Genderen en Elisabeth den Braber trouwt Minnie Bergenbusch nam de leiding over de winkels in elektrische apparten over van zijn vader. Uit dit huwelijk a. Anthony van Genderen, volgt XII.9 b. Abraham van Genderen, volgt XII.10 c. Jonh van Genderen, volgt XII.11 d. Cornelius van Genderen, volgt XII.12 e. Peter van Genderen, volgt XII.13 f. Garret van Genderen, volgt XII.14 g. William van Genderen, volgt XII.15 XII.9 Anthony van Genderen (ouders onder XI.15), geboren 1904 , overleden 1985 , zoon van Marinus van Genderen en Minnie Bergenbusch trouwt Lillian Greischel, geb. 1904 overl. 1995 * Richard Jon Van Genderen USA Uit dit huwelijk a. Richard Anthony Van Genderen, volgt XIII.7 XIII.7 Richard Anthony Van Genderen (ouders onder XII.9), geboren Paterson USA 31 mei 1928, overleden Orem Utah USA 24 januari 2009, zoon van Anthony van Genderen en Lilliana Greischel, trouwt Ridgwood 28 mei 1955 Ursula Christina Pauline Krulls, geboren USA 1925, ouders Willem Eduard Adam Krulls en Henny Pelagia Muller Uit dit huwelijk a. Richard Jonh Van Genderen, volgt XIV.4 XIV.4 Richard Jonh Van Genderen (ouders onder XIII.7), zoon van Richard Anthony Van Genderen en Ursula Christina Pauline Krulls, trouwt Laralee Evans, ouders Orland Ward Evans en Isabella Wall * Richard Jonh Van Genderen USA Uit dit huwelijk a. Michelle Van Genderen, trouwt Thomas Craig Nielson b. Richard Scott Van Genderen, c. Erik O Van Genderen, trouwt Shalee Marie Eggleston d. Kyle Adam Van Genderen, e. Sean Evans Van Genderen, XII.10 Abraham van Genderen (ouders onder XI.15), zoon van Marinus van Genderen en Minnie Bergenbusch, trouwt Eleanor Moore Uit dit huwelijk a. Bruce van Genderen, XII.11 Jonh van Genderen (ouders onder XI.15), zoon van Marinus van Genderen en Minnie Bergenbusch, trouwt Eleanor Rusch. Uit dit huwelijk a. Joan van Genderen XII.12 Cornelius van Genderen (ouders onder XI.15), zoon van Marinus van Genderen en Minnie Bergenbusch, trouwt Kay Brook / Carrie Broek, Uit dit huwelijk a. Raymond van Genderen, b. Philip van Genderen, c. Carol van Genderen, d. Susan van Genderen, XII.13 Peter van Genderen (ouders onder XI.15), zoon van Marinus van Genderen en Minnie Bergenbusch, trouwt Eva Shea Uit dit huwelijk a. Marlynn van Genderen, b. Linda van Genderen, XII.14 Garret van Genderen (ouders onder XI.15), zoon van Marinus van Genderen en Minnie Bergenbusch, trouwt Dorothy Wentink Uit dit huwelijk a. James van Genderen, b. Wayne van Genderen, XII.15 William van Genderen (ouders onder XI.15), zoon van Marinus van Genderen en Minnie Bergenbusch, trouwt Doris Blum Uit dit huwelijk a. Dolores van Genderen, b. Gertrude van Genderen XI.16 Gerrit Jacobus van Genderen (ouders onder X.11), zoon van Anthoni van Genderen en Elisabeth den Braber, geboren Maassluis NL 4 april 1888 trouwt NN Uit dit huwelijk a. Gerrit van Genderen, b. Robert van Genderen, owner of Van Genderen Electric geboren Paterson New Jersey USA ca. 1919 overleden Hawthorne USA op 95j. 12 december 2014 trouwt Hellen Messineo overleden uit dit huwelijk 1. Garry van Genderen, 2. Eleanor van Genderen, 3. Novack van Genderen, 4. Verginia van Genderen, eight grandchildren, Kristen, Caroline, Michele, Garry John, Michael, Tracey, Cynthia and Alex * The Hecord Heraldnews XI.17 Machiel van Genderen (ouders onder X.11), geboren Maassluis NL 1 oktober 1893, zoon van Anthoni van Genderen en Elisabeth den Braber, trouwt NN Uit dit huwelijk a. Marilyn van Genderen, b. Lucille van Genderen, XI.18 Mattheus van Genderen (ouders onder X.11), geboren Maassluis NL 4 december 1899, zoon van Anthoni van Genderen en Elisabeth den Braber, trouwt Florence Tanis Uit dit huwelijk a. Marilyn van Genderen, X.12 Johannes Adrianus van Genderen (ouders onder IX.14), geboren Delft Nl 1 november 1864, overleden Vlaardingen 23 september 1937, zoon van Johannes Adrianus van Genderen en Johanna Elizabeth Sprenger, trouwt Vlaardingen 8 mei 1889 Neeltje Hofman, geboren Vlaardingen NL 17 september 1866, overleden Vlaardingen 21 augustus 1949, ouders Adrianus Hofman en Petronella Noltee kuiper, bestuurslid kuipersgezellen vereniging "Wij streven naar verbetering" (opgericht 11 augustus 1890) verbleef met zijn gezin van 1907 tot 1914 in Brake nabij Bremen West Duisland. Uit dit huwelijk a. Johanna Elisabethvan Genderen, geboren Vlaardingen NL 5 april 1890, overleden Maassluis 5 juni 1970 tr. Brake D 31 oktober 1910 Bastaan Vletter, kuiper, geb. Warmond NL 11 maart 1889 overl. Vlaardingen 23 februari 1958 zoon van Marinus Vletter en Catharina Kramer. Kinderen 1. Gertruida Johanna Vletter, geb. Brake D 31 oktober 1913 huwt Arie Hollaar 2. Willem Vletter, geb. Vlaardingen NL 11 januari 1919 overl. Rotterdam 9 augustus 1990 b. Adrianus van Genderen, volgt XI.19 c. Johanna Adriana van Genderen, geboren Vlaardingen NL 18 juli 1894, overleden Vlaardingen 30 oktober 1895 d. Petronella van Genderen, geboren Vlaardingen NL 28 juli 1896, overleden Vlaardingen 14 juni 1934 tr. Vlaardingen 11 november 1921 Paulus van Witzenburg, voeman chauffeur, geb. / overl. Vlaardingen NL 7 januari 1894, 10 juli 1979 zoon van Kornelis Witzenburg en Ardina van Embden. e. Jahanna Adriana van Genderen, geboren Vlaardingen NL 26 september 1897 tr. Vlaardingen 23 otober 1918 Jan Vermaat, ijzewerker in de scheepsbouw, geb. Vlaardingen NL 20 april 1896, zoon van Willem Vermaat en Jannetje Moree. f. Johannes Adrianus van Genderen, volgt XI.20 g. Cornelia van Genderen, geboren Vlaardingen NL 17 juni 1902 tr. Vlaardingen 25 juli 1925 Adrianus de Bruijn, zeeman metaalbewerker, geb. / overl. Vlaardingen NL 29 december 1898, 23 januari 1963, zoon van Hendrik de Bruijn en Maartje van Witzenburg h. Anthonie van Genderen, volgt XI.21 i. Arie van Genderen, volgt XI.22 XI.19 Adrianus van Genderen (ouders onder X.12), havenarbeider, geboren Vlaardingen NL 23 april 1893, overleden Rotterdam 28 maart 1976, zoon van Johannes Adrianus van Genderen en Neeltje Hofman, trouwt(1) Vlaardingen 21 februari 1917 Jannetje Leentje van Haren, geboren Loosduinen NL 12 februari 1897, overleden Rotterdam 2 februari 1944, ouders Arie van Haren en Cornelia van der Hout, trouwt(2) Rotterdam 21 juni 1944 Willemina Helena Weltevree, geboren Maassluis NL 5 oktober 1904, overleden Rotterdam 7 februari 1975, ouders Willem Weltevrede en Helana Post Uit het eerste huwelijk a. Neeltje Cornelia van Genderen, geboren Vlaardingen NL 9 augustus 1917, overleden Rotterdam 13 augustus 1965 tr. Rotterdam 5 juli 1939 Ernst August Dut, lijstvergulder, geb. Rotterdam NL 19 augustus 1914, zoon van Ernstb August Dut en Elisabeth Hegberg. b. Arie van Genderen, volgt XII.16 c. Leentje Cornelia van Genderen, tr. Frans Amann, magazijnschef, zoon van Ludwig Amann en Grietje Coster. XII.16 Arie van Genderen (ouders onder XI.19), lijstvergulder, zoon van Adrianus van Genderen en Jannetje Leentje van Haren, trouwt Neeltje Sikkink, ouders Johan Frederik Sikkink en Maaike van de Berg Uit dit huwelijk a. Yvonne van Genderen, tr. Hermanus de Ruyter, timmerman, zoon van Hermanus de Ruyter en Hermina van Nieuwland. b. Robin van Genderen, lijstvergulder, XI.20 Johannes Adrianus van Genderen (ouders onder X.12), geboren Vlaardingen NL 21 oktober 1900, overleden Vlaardingen 8 mei 1981 zoon van Johannes Adrianus van Genderen en Neeltje Hofman, trouwt Vlaardingen 21 november 1924 Francina Sluimer, geboren Vlaardingen NL 21 maart 1904, ouders Jocob Sluimer en Maria Francina Langendoen Uit dit huwelijk a. Neeltje van Genderen, tr. Abraham Pieter van der Mark, waterbouwkundige, zoon van Dirk van der Mark en Maria Rijsdijk. XI.21 Anthonie van Genderen (ouders onder X.12), geboren Vlaardingen NL 28 mei 1905, overleden Vlaardingen 20 januari 1982 zoon van Johannes Adrianus van Genderen en Neeltje Hofman, trouwt Schiedam 26 augustus 1942 Krina Catharina Groeneweg, geboren Schiedam NL 14 oktober 1911, overleden Vlaardingen 12 november 1980, ouders Leendert Groeneweg en Albertina Elizabeth van Luijk Uit dit huwelijk a. Neeltje van Genderen, tr. Andre de Jong Beekhuijsen, lasser, zoon van Franciscus Beekhuijsen en Margaretha Terbeek. XI.22 Arie van Genderen (ouders onder X.12), geboren Vlaardingen NL 1 oktober 1906 zoon van Johannes Adrianus van Genderen en Neeltje Hofman, trouwt Vlaardingen 18 januari 1933 Huigerina Kwak, geboren Vlaardingen NL 16 december 1912, overleden Vlaardingen 3 mei 1974 ouders Dirk Kwak en Maria Sjoukens ijzerwerker in de scheepsbouw, had samen met een partner van 1964 tot 1970 een moter-kruiser bouwbedrijf in Vlaardingen. Uit dit huwelijk a. Johannes Adrianus van Genderen, volgt XII.17 b. Dirk van Genderen, volgt XII.18 XII.17 Johannes Adrianus van Genderen (ouders onder XI.22), timmerman bouwkundig uitvoerder, zoon van Arie van Genderen en Huigerina Kwak, trouwt Johanna Kornaat, ouders Johannes Kornaat en Trijntje Keizerwaard Uit dit huwelijk a. Arie Johannes van Genderen, elektrotechnisch ingenieur, docent TU Delft huwt Wilma Jacoba ten Kate, dochter van Nicolaas ten Kate en Aradina Theresia Bakker * http://home.deds.nl/~arjanvg/vangenderen.htm http://www.zoompast.org/tree/public_tree_of_user?user_name=arjanvangenderen&tree_id=342 uit dit huwelijk: 1. Wijnand Arjan van Genderen, b. Johannes van Genderen, timmerman postbode c. Johanna Maria van Genderen, XII.18 Dirk van Genderen (ouders onder XI.22), timmerman bouwkundig uitvoerder, zoon van Arie van Genderen en Huigerina Kwak, trouwt Hendrika Westerhoff, ouders Laurens Westerhoff en Johanna Cornelia Vrijland Uit dit huwelijk a. Petronella Barbara van Genderen, X.13 Johanna Elisabeth van Genderen (ouders onder IX.14), geboren Vlaardingen NL 6 oktober 1872, overleden Vlaardingen-Ambacht 21 november 1929, dochter van Johannes Adrianus van Genderen en Johanna Elizabeth Sprenger, trouwt Vlaardingen 10 juni 1896 Hendrik Van Der Lugt, geboren Vlaardingen NL 24 december 1872, overleden Vlaardingen 14 februari 1952, ouders Johannes van der Lugt en Hendrina Kruis * bron Adriana Slothouber + Arch.Vlaardingen Uit dit huwelijk a. Hendrina van der Lugt, geb. Vlaardingen NL 24 oktober 1826 b. Johannes Adrianus van der Lugt, geboren Vlaardingen NL 14 april 1898, overleden Vlaardingen 14 juni 1932, trouwt Wilhelmina Hoogland c. Johannes van der Lugt, Geb. Vlaardingen Ambacht NL 19 juni 1901 d. Johanna Elisabeth van der Lugt, geb. Vlaardingen Ambacht NL 10 januari 1903 e. Sophia van der Lugt, geb. Vlaardingen Ambacht NL 23 januari 1905 f. Johanna Adriana van der Lugt, geb. 's-Gravenhage NL 21 oktober 1906 g. Kornelis van der Lugt, geb. Vlaardingen Ambacht NL 4 juli 1908 h. Antonie van der Lugt, geb. Vlaardingen Ambacht NL 5 april 1911 tr. Maartje Poot i. Klazina van der Lugt, geb. Vlaardingen Ambacht NL 26 mei 1913 VIII.8 Jan van Genderen (ouders onder VII.3), goud en zilversmid, geboren Woerden NL 23 juni 1814, overleden Amersfoort 30 januari 1842, zoon van Johannes Adrianus van Genderen en Metje van Maanen, trouwt Westbroek 15 november 1838 Marrigje ( Seldenwijk ) Seldenrijk, geboren Westbroek NL 18 december 1818, overleden Amersfoort 20 mei 1859, ouders Pieter Seldenrijk en Cornelia van den Bunt Marrigje hertr. Amersfoort 30 november 1842 Adrianus Stoove, goud en zilversmid. Uit dit huwelijk a. Pieter van Genderen, geb. / overl. Amersfoort NL 14 december 1839, 8 augustus 1841 b. Cornelia Catharina van Genderen, geboren Amersfoort NL 1843 tr. Amersfoort 4 mei 1870 Aart Schimmel. geb. Amersfoort NL 1846 zoon van Gijsbert Schimmel en Stijntje Ravenhorst. IV.2 Arin Gerardsz van Genderen (ouders onder III.2), geboren Nederhemert NL 1655 , overleden Nederhemert 24 december 1733, zoon van Gerard Dirksz van Genderen en Govaartje Adriaansdr de Cock, trouwt NN schepen van Nederhemert (1703, 1717 en 1721), buurmeester (1697, 1719/20 en 1732), zetmeester (1707, 1720/21), weeshuismeester (1710), kerkmeester (1714 en 1722), manhuismeester (1714 en 1716), keurmeester (1720), heemraad (1720) en Heilige Geestmeester (1722) te Nederhemert * Jan Groenendijk Uit dit huwelijk a. Gerard Ariensz. van Genderen, volgt V.2 b. Gesina Josijntje van Genderenv, overleden voor 23 april 1743 , trouwt Govert van Laer, overl. na 1743 c. Geertje van Genderen, overleden voor 16 juni 1668 , trouwt Wouter de Cock, jongeman van Driel ondertr. / trouw Nederhemert 2 / 16 juli 1654 zoon van Adriaan de Cock en Elske Geurts van Hausselt op 6 mei 1783 maakt Wouter een testament waarin hij als enige erfgenaam aanwijst Lijsbeth, de dochter van zijn zoon Jan de Kock en Hendrina van der Flier. * Streekarch. Bommelw. kinderen: 1. Jan de Cock, gedoopt Well NL 11 augustus 1737 doopgetuige Josijntje van Genderen huwt Hendrina van der Flier d. Govertje van Genderen, volgt V.3 e. Roelofie van Genderen, volgt V.4 IV.3 Maria van Genderen (ouders onder III.2), geboren voor 23 oktober 1658 , dochter van Gerard Dirksz van Genderen en Govaartje Adriaansdr de Cock, trouwt Arien Ottens van der Steegh, voor 21 april 1687, beroep presidentschepen te Nederhemert Uit dit huwelijk a. Peterken van der Steegh, ged. Hedel NL 18 oktober 1689 b. Ariaantje van der Steegh, ged. Hedel NL 13 maart 1692 IV.4 Cathlijn Gerritsdr van Genderen (ouders onder III.2), overleden na 2 september 1720 dochter van Gerard Dirksz van Genderen en Govaartje Adriaansdr de Cock, trouwt voor 21 april 1687 Willem Woutersz van Goor, Willem overl. voor 11 mei 1719, als zijn weduwe voor 340 gulden drie hond hopland 'den Kijser' aan de noord-zijde van de Maas te Nederhemert koopt van Steven Janse Vos. Uit dit huwelijk a. Seeske van Goor, gedoopt Well NL 22 augustus 1686 b. Geertje van Goor, gedoopt Well NL 22november 1696 c. Lijntje van Goor, gedoopt Well NL 24 december 1699 V.2 Gerard Ariensz. van Genderen (ouders onder IV.2), zoon van Arins Gerardsz. van Genderen en NN trouwt Elisabeth Ottens van der Steegh, vader Otto ( Oth ) van der Steegh schepen Nederhemert (1714, 1722, 1734 en 1737-1743) keurmeester (1718 en 1722) en buurmeester (1722 en 1734) voogd van Lijsken van Aelst, dochter van zijn zuster Roeleke, overl. voor 13 april 1743 * Jan Groenendijk Uit dit huwelijk a. Otto van Genderen, geboren Nederhemert NL 18 januari 1722, overleden Nederhemert 5 april 1805 Otto is meerderjarig op 13 april 1744 als hij wordt beleend met vier hond land ten noorden van de Maas in Nederhemert, woont aan de dijk te Nederhemert tr. (1) Well 31 maart 1754 Elisabeth de Weert, geb. 1724 overl. Nederhemert 26 juli 1785 als zij en haar man een langstlevende testament maken dochter van Willem Hendriks de Weert en Areke Willems de Groot, tr. (2) Nederhemert 11 juni 1786 Maijke van der Linde, geb. 1740 overl. 11 oktober 1815 bij de watersnood van februari 1809 bedraagt haar schade 12 gulden voor 6 ton aardappelen en 80 gulden aan dijken, dochter van Jan van der Linde en Johanna Bakkers b. Arien van Genderen, geb. Nederhemert NL ged. 19 maart 1724 c. Jenneke van Genderen, geboren Well NL 13 september 1726 tr. (1) 1752 Willem van Goor, geb. 1725 overl. Nederhemert 15 juni 1770 op 17 juli 1752 tekenen zij een schuldbekentenis van 250 gulden aan Gijsbert van Hemert, op 28 juli 1752 koopt Willem van Goor voor 408 gulden van Dingena Cranen, weduwe van Sweer de Cocq, 2 1/2 hond huis, hof, hopland en griend, oost de Nieuwe Steeg, west Wouter voor de Wijndt, zuid de Molensteeg en noord Jan van Cleeff, op 3 juli 1759 maken zij een langstlevende testament, tr. (2) Nederhemert 26 december 1775 Teunis Vernooij, geb. Zuilichem NL 1741 overl. Nederhemert 23 april 1820 zoon van Gerrit Maurusse Vernooij en Judick Arise Stokkum d. Lammert van Genderen, volgt VI.4 e. Maria van Genderen, geboren Nederhemert NL 29 juli 1735, overleden Nederhemert 12 februari 1786 trouwt Aart van Kempen, geb. 1733 overl. Nederhemert 4 september 1828 f. Maaijke van Genderen, gedoopt mei 1736 , trouwt Well 16 maart 1766 Aart van Kempen, geb. 1733 overl. 4 januari 1814 zoon van Huibert Jacobsz en Aartje Cranen. kinderen 1. Aartje van Kempen, gedoopt Well NL 17 maart 1771 2. Huijbert van Kempen, geboren Well NL 15 maart 1773 3. Gerrit van Kempen, geboren Well NL 15 maart 1773 g. Lijske van Genderen, volgt VI.5 h. Jan van Genderen, geboren Nederhemert NL 8 juli 1740 onmondig in 1751 (voogden voor hem en Weijlke, Maaijke en Lijsken zijn: Govert van der Laer en Arien Otten van der Steegh), op 20 februari 1756 legden de voogden verantwoording af, het restant na aftrek van de uitgaven (2550-14-6) van de ontvangsten (2701-9-0) valt toe aan de voogden voor 'hun moeite', inventarissen, zilver, goud, linnen en klederen worden verdeeld onder de kinderen, op 7 februari 1817 verkoopt Jan van Genderen het huis waar zijn broer Otto woonde voor 375 gulden, overleden Nederhemert 30 april 1822. i. Weijlke van Genderen, onmondig in 1751, op 13 februari 1751 vindt een deling plaats van de nagelaten goederen van Gerrit en Elisabeth, Weijlke krijgt toegewezen twee hond huis en hof, op 8 mei 1787 verkoopt zij voor 725 gulden aan haar zwager Aart van Kempen te Well een huis, hof en boomgaard te Nederhemert aan de noordzijde van de Maas, zij mag een kamer in het huis blijven bewonen, in 1802 trekt zij in bij haar broer Otto, ongehuwd overleden Nederhemert 5 augustus 1807. V.3 Govertje van Genderen (ouders onder IV.2), dochter van Arin Gerardsz. van Genderen en NN trouwt 1733 Hendrick de Cock zoon van Adriaen de Cock en Elsken Geurts van Hausselt, op 9 februari 1739 verkoopt hij voor 55 gulden aan Geijsbert de Cock drie hond hopland 'De Cat' te Nederhemert, op 6 september 1739 verkoopt hij voor 180 gulden anderhalf hond hopland en bogaert aan Adriaen van Dieden, schout van Nederhemert, overleden voor 6 februari 1742 als de boedel van hen beiden wordt geveild door Gerrit van Genderen en Sweer de Cocq als voogden over Jenneke, het nagelaten kind van Hendrick en Govertje. Uit dit huwelijk a. Jenneke de Cock, huwt Cornelis Bruijgum V.4 Roelofie van Genderen (ouders onder IV.2), overleden voor 19 maart 1731 dochter van Arin Gerardsz. van Genderen en NN trouwt(1) Hendrick Dircksz van Aalst, overleden trouwt(2) Zuilichem 14 juli 1726 Hendrick Peterse van Dijck, jonge man van 't fort Loevestein Roeleke overleden voor 19 maart 1731 als haar gerede goederen bij erfhuis worden verkocht (opbrengst 128,12 ) Hendrick overleden voor 12 juli 1726 als de nagelaten goederen van haar man worden verdeeld tussen haar en de voogden van hun enige dochter; Roeleken krijgt onder meer toebedeeld 'huijs, hoff, est, bergh en dijckcavelingh' en tien hond weiland de 'Molencamp' te Nederhemert, wat haar dochter Elisabeth heeft geerfd van haar 'bestemoeder' Jenneke Petersen Heymens, blijft in bezit van Roeleke, die haar dochter jaarlijks 100 gulden moet uitkeren en zich verplicht om haar 'behoorlyck te onderhouden in kost en kleedingh en behoorlyck te laeten leeren lezen en schrijven tot haere mondige jaere toe' Uit het eerste huwelijk a. Elisabeth van Aalst VI.4 Lammert van Genderen (ouders onder V.2), landbouwer gedoopt Well NL 10 november 1730, overleden overl. voor 3 juni 1790 , zoon van Gerard Dirksz van Genderen en Elisabeth Ottens van der Steeg, trouwt Well 1755 Maria Ariens de Noo, gedoopt Nederhemert NL 1732 , overleden Well 10 april 1815, ouders Arien Jansen de Noo en Lijntje van Goor woonachtig op het Koningshof in de Lenshoek te Wellseind, buurmeester te Well en Ammerzoden (1763), heemraad te Ammerzoden (1765) op 9 februari 1756 wordt hij, bij overdracht door zijn broer Otto, beleend met vier hond land te Nederhemert, op 22 april 1799 krijgt Maria bij een boedeldeling met haar broers en zusters een huis en hof, groot anderhalf hond met nog zeven hond, in Wells-eind, *Genlias + Arch.Zaltbommel + Jan Groenendijk Uit dit huwelijk a. Elisabeth van Genderen, volgt VII.4 b. Catelijn van Genderen, gedoopt Well NL 14 september 1758 , overleden Nederhemert 13 december 1838 c. Gerrit van Genderen, volgt VII.5 d. Adriaantje van Genderen, gedoopt Well NL 27 mei 1764 , overleden Well 19 oktober 1850, trouwt Well 21 december 1794 Marcelis van de Werken geb. Delewijnen NL 1768 overl. Ammerzoden 23 september 1832 kinderen: 1 Jenneke van de Werken, geb. Well NL 14 juli 1796, Well overl.20 september 1817 2 Lambertus van de Werken , geb. Well NL 7 januari 1798, Well overl. 6 augustus 1849 tr. Ammerzoden 2 december 1821 Neeltje van Hees, geb. Well NL 1796 3 Maria van de Werken, geb. Well NL 20 januari 1805 overl. Delwijnen 26 oktober 1872 tr. Ammerzoden 9 juli 1826 Wouter van Dockum, geb. Driel NL 19 december 1803 e. Maaijke van Genderen, volgt VII.6 f. Catalijn van Genderen, geb. 1771 overl. g. Jan Lammertse van Genderen, volgt VII.7 h. Arien van Genderen, volgt VII.8 i. Maria van Genderen, volgt VII.9 VI.5 Lijsken van Genderen (ouders onder V.2), gedoopt Well NL 5 januari 1738, overleden april 1775 , dochter van Gerard Dirksz van Genderen en Elisabeth Ottens van der Steeg, trouwt Nederhemert 4 april 1771 Arien Leuvensteijn geboren Nederhemert 1743, overleden Nederhemert 26 maart 181 zoon van Nicolaas Leuvensteijn en Margaretha Udemans, Arien Leuvensteijn, hij hertrouwt 5 maart 1780 Aaltje Struyk Uit dit huwelijk a. Claas Leuvensteijn, gedoopt Nederhemert NL 28 juli 1772 b. Lijsbet Leuvensteijn, gedoopt Nederhemert NL 30 januari 1775 VII.4 Elisabeth van Genderen (ouders onder VI.4), gedoopt Well NL 1757, overleden Nederhemert 4 maart 1837, dochter van Lammert van Genderen en Maria Ariens de Noo, trouwt Well 14 september 1794 Henrik Groeneveld, landman geboren Nederhemert NL 22 maart 1766, overleden Nederhemert 25 januari 1850, ouders Jacob Groeneveld en Maaike Kellen *Genlias Uit dit huwelijk a. Maaike Groeneveld, volgt VIII.9 VIII.9 Maaike Groeneveld (ouders onder VII.4), geboren Nederhemert NL 20 december 1798, overleden Nederhemert 24 december 1881, dochter van Henrik Groeneveld en Elisabeth van Genderen, trouwt Nederhemert 9 mei 1835 Cornelis Haasakker, geboren Nederhemert NL 19 augustus 1809, ouders Gijbert Haasakker en Cornelia van Wijnen * Genlias Uit dit huwelijk a. Cornelia Haasakker, geboren Nederhemert NL 20 december 1836, overleden Nederhemert 19 februari 1916, trouwt (1) Nederhemert 30 mei 1862 Jan van Genderen, met haar neef zoon van Lambertus van Genderen en Johanna van der Linden, trouwt (2) Nederhemert 30 mei 1862 Jan Huibert Coluijn VII.5 Gerrit van Genderen (ouders onder VI.4), gedoopt Well NL 4 april 1762 , overleden Nederhemert 22 juli 1806, zoon van Lammert van Genderen en Maria Ariens de Noo, ondertrouw Nederhemert 8 maart 1792 , trouwt Nederhemert 1 april 1792 Aagje Wolfers, geboren Nederhemert NL 1767 , overleden Nederhemert 3 januari 1836, ouders Jan Wolfers en Adriana Heemskerk landbouwer te Nederhemert op 3 juni 1790 wordt hij, bij dode van zijn vader Gerard, beleend met vier hond land te Nederhemert, Uit dit huwelijk a. Adriaantje van Genderen, geboren Nederhemert NL 10 december 1792 tr. Nederhemert 6 juni 1822 Hendrik den Doorn geb. Nederhemert NL 24 november1782 kinderen: 1. Petronella den Doorn, geb. Nederhemert NL 12 mei 1823 2. Aagtje den Doorn geb. Nederhemert NL 1 januari 1829 tr. Willem van der Zalm b. Maria van Genderen, geboren Nederhemert NL 11 september 1794 tr. Nederhemert 6 juni 1822 Adrianus Creteer geb. Aalst NL 2 februari 1782 kinderen: * Kees van Wijk ( Genealogie Online ) 1. Gerritdina Creteer, geb. Nederhemert NL 11 mei 1822 tr. Nederhemert 5 mei 1845 Jan Wouterzoon van Wijk geb. Nederhemert NL 23 mei 1821 zoon van Cornelis Wouter van Wijk en Helene Buijs kinderen: a. Maria van Wijk, 1850 b. Leonardus van Wijk, 1854 1924 c. Helena Adriana van Wijk, 181 2. Gerrit Creteer geb. Nederhemert NL 15 juni 1836 tr. Anna Wilhelmina Baggerman c. Lambertus van Genderen, volgt VIII.10 d. Jan Gerritz van Genderen, volgt VIII.11 e. Jenneke van Genderen, geboren Nederhemert NL 19 januari 1803 tr. Nederhemert 25 mei 1836 Govert van de Laar geb. 10 april 1801 kinderen: 1. Ruth van de Laar, geb. Nederhemert NL 1842 tr. Poederoijen 1 februari 1867 Elisabeth van Dijk geb. Aalst NL 1848 VIII.10 Lambertus van Genderen (ouders onder VII.5), beroep landman, geboren Nederhemert NL 18 november 1796, overleden Nederhemert 2 januari 1871, zoon van Gerrit van Genderen en Aagje Wolfers, trouwt Nederhemert 22 juli 1824 Johanna van der Linden, geboren Nederhemert NL 2 mei 1792, overleden Nederhemert 22 februari 1879, ouders Jan van der Linden en Teuntje van Hemert * Genlias Uit dit huwelijk a. Gerrit van Genderen, geb. / overl. Nederhemert NL 1824 / 12 november 1838 b. Jan van Genderen, volgt IX.15 IX.15 Jan van Genderen (ouders onder VIII.10), ( landbouwer ) geboren Nederhemert NL 11 augustus 1830, overleden Nederhemert 20 oktober 1876, zoon van Lambertus van Genderen en Johanna van der Linden, trouwt Nederhemert met zijn nicht 30 mei 1862 Cornelia Haasakker geboren Nederhemert NL 20 december 1836 overl. Nederhemert 19 februari 1916 dochter van Cornelis Haasakker en Maaike Groeneveld. na het overl. van Jan tr. Cornelia te Nederhemert 4 september 1879, Jan Huibert Coluijn, * Genlias Uit dit huwelijk a. Gerritje Elizabeth van Genderen, geboren Nederhemert NL 23 maart 1863, overleden Nederhemert akt.n6, 13 april 1863 b. Maaijke van Genderen, geboren Nederhemert NL 25 maart 1865, overleden Nederhemert akt.n6, 11 maart 1870 c. Gerrit Lambertus van Genderen, volgt X.14 d. Elizabeth van Genderen, geboren Nederhemert NL 14 oktober 1867, overleden Nederhemert akt.n11, 12 december 1931 tr. Nederhemert akt.n5, 29 mei 1890 Marius Smits, geb. Nederhemert NL 9 september 1863 landbouwer zoon van Ernst Smit en Margrietha Blokland. kinderen: 1. Janna Smits, geb. / overl. Nederhemert NL januari 1891/ 21 mei 1891 2. Jan Smits, geb. Nedrhemert NL 1892 tr. Gerritje Magrietha van Loon 3. Margritha Smits, geb. Nederhemert NL 4 juni 1894 tr. Aart Vos e. Marinus Lambertus van Genderen, volgt X.15 X.14 Gerrit Lambertus van Genderen (ouders onder IX.15), landbouwer geboren Nederhemert NL 31 januari 1866, overleden Nederhemert akt.n20, 4 november 1927, zoon van Jan van Genderen en Cornelia Haasakker, trouwt Nederhemert akt.n4, 22 mei 1895 Dientje Antonia van de Werken, geboren Nederhemert NL 13 mei 1863, overleden Nederhemert 13 juni 1934, ouders Teunis van de Werken en Cornelia van Wijk * WiWaWi + Streekarch.Bommel Uit dit huwelijk a. Jan van Genderen, beroep landbouwer, geboren Nederhemert NL 28 februari 1896, overleden Nederhemert akt.n23, 28 november 1918 b. Teunis van Genderen, volgt XI.23 c. Cornelis van Genderen, volgt XI.24 d. Dirk van Genderen, geboren Nederhemert NL 14 oktober 1899, overleden Gameren 14 maart 1973, trouwt Gameren 27 november 1940 Johanna Cornelia van Krieken geboren Delwijnen NL 22 april 1901 overleden Utrecht 6 mei 1957 dochter van Gijsbert van Krieken en Adriana van Ballegooijen, e. Lambertus van Genderen, volgt XI.25 f. Christ van Genderen, geb. / overl. Nederhemert NL akt.n7, 1 jan. / 3 juli 1904 XI.23 Teunis van Genderen (ouders onder X.14), beroep landbouwer, geboren Nederhemert NL 31 juli 1897, overleden Nederhemert 11 juni 1955, zoon van Gerrit Lambertus van Genderen en Dientje Antonia van de Werken, trouwt Ammerzoden akt.n9, 30 maart 1922 Pieternella Bodmer, geboren Nederhemert NL 9 mei 1885, overleden Nederhemert 29 april 1983, ouders Antonie Bodmer en Dina Bouman Genlias + Geneanet Uit dit huwelijk a. Dina van Genderen, tr. Krijn Struijk b. Janna van Genderen, tr. Petrus Johannes Bouman c. Gerrit Lambertus van Genderen, volgt XII.19 d. Antonie van Genderen, e. Danil Antonie van Genderen, volgt XII.20 f. Pietronalla van Genderen, tr. M C Treffers g. Cornelia van Genderen, tr. Jan Verheij h. Teunis van Genderen, volgt XII.21 XII.19 Gerrit Lambertus van Genderen (ouders onder XI.23), zoon van Teunis van Genderen en Pieternella Bodmer trouwt Diena Antonia Bodmer Uit dit huwelijk a. Pietronalla van Genderen, volgt XIII.8 b. Maaike van Genderen c. Teunis van Genderen, volgt XIII.9 d. Wiena van Genderen e. Gerrit Lambertus van Genderen f. Diederik van Genderen XIII.8 Pietronalla van Genderen (ouders onder XII.19), dochter van Gerrit Lambertus van Genderen en Diena Antonia Bodmer, trouwt Adrianus van Ooijen Uit dit huwelijk a. Goverdina Aria Ooijen XIII.9 Teunis van Genderen (ouders onder XII.19), zoon van Gerrit Lambertus van Genderen en Diena Antonia Bodmer, trouwt Engelina Vos Uit dit huwelijk a. Gerrit Lambertus van Genderen b. Marrigje van Genderen c. Jan Gijsbert van Genderen d. Diene van Genderen e. Wienus van Genderen f. Eirike van Genderen g. Tineke van Genderen XII.20 Danil Antonie van Genderen (ouders onder XI.23), zoon van Teunis van Genderen en Pieternella Bodmer trouwt Bastiana Maaike van der Steenhoven Uit dit huwelijk a. Teunis Antonie van Genderen, tr. D A A Saarloos b. Cornelis Elisabertus van Genderen, tr. G A van Wijlen c. Pieter van Genderen, tr. C G Teuling d. Danil Elizabert van Genderen, tr. Cornelia Jacomijntje van Tuijl ouders Dirk Van Tuijl en Grietje Catharina Maria van Leeuwen XII.21 Teunis van Genderen (ouders onder XI.23), zoon van Teunis van Genderen en Pieternella Bodmer trouwt Cornelia Johanna van Loon Uit dit huwelijk a. Teunis van Genderen, volgt XIII.10 b. Walraven van Genderen, volgt XIII.11 c. Johanna Maria van Genderen, volgt XIII.12 d. Pietro van Genderen, volgt XIII.13 XIII.10 Teunis van Genderen (ouders onder XII.21), zoon van Teunis van Genderen en Cornelia Johanna van Loon trouwt Ella van Hemert Uit dit huwelijk a. Dennis van Genderen XIII.11 Walraven van Genderen (ouders onder XII.21), zoon van Teunis van Genderen en Cornelia Johanna van Loon trouwt Petra Kant Uit dit huwelijk a. Teunis van Genderen b. Anton van Genderen XIII.12 Johanna Maria van Genderen (ouders onder XII.21), dochter van Teunis van Genderen en Cornelia Johanna van Loon trouwt Jan van Muijen Uit dit huwelijk a. Rosemarijn van Muijen b. Nienke van Muijen XIII.13 Pietro van Genderen (ouders onder XII.21), zoon van Teunis van Genderen en Cornelia Johanna van Loon trouwt Jose van de Werken Uit dit huwelijk a. Sander van Genderen XI.24 Cornelis van Genderen (ouders onder X.14), beroep landbouwer, geboren Nederhemert NL 21 september 1898, overleden Nederhemert 11 juni 1957 zoon van Teunis van Genderen en Cornelia Johanna van Loon trouwt Nederhemert 1 augustus 1935 Jenneke van Ooijen, geboren 1895 1983 ouders Teunis van Ooijen en Wilhelmina Bouman Uit dit huwelijk a. Gerrit Wilhelmus van Genderen, trouwt Carolina Dekkers dochter van Gijsbert Dekkers en Antonia Bodmer XI.25 Lambertus van Genderen (ouders onder X.14), geboren Nederhemert NL 21 september 1901, overleden 's-Hertogenbos 12 oktober 1962 Gerrit Lambertus van Genderen Dientje Antonia van de Werken trouwt Nederhemert 7 december 1939 Dirkje Bodmer, geboren Nederhemert NL 16 oktober 1911, ouders Antonie Bodmer en Wilhelmina Cornelia Hobo * WiWaWi Uit dit huwelijk a. Gerrit Lambertus van Genderen, b. Antonie van Genderen, c. Jan van Genderen, d. Willem van Genderen, e. Diederik Antonie van Genderen, X.15 Marinus Lambertus van Genderen (ouders onder IX.15), ( landbouwer ) geboren Nederhemert NL 20 juli 1871, overleden Nederhemert 22 november 1950 zoon van Jan van Genderen en Cornelia Haasakker. trouwt Nederhemert akt.n5, 15 mei 1903 Hendrika Dirgje van der Linden, geboren Nederhemert NL 19 juli 1875, ouders Jan van der Linden en Elizabeth van Diggelen * Genlias + fam. de Wijs + Geneanet + Online begraafplaatsen Uit dit huwelijk a. Jan van Genderen, volgt XI.26 b. Egbert Bertus van Genderen, volgt XI.27 c. Cornelia Jana van Genderen, geboren 8 april 1911, overleden s' Hertogenbos 14 april 1995 trouwt 22 april 1943 Leendert Dingemans geboren / overleden Zuilichem NL 7 augustus 1904 overl. 29 juni 1994 zoon van Gerrit Adrianus Dingemans en Magdalena van Maaren, * Online begraafplaatsen + WiWaWi Uit dit huwelijk 1. Gerrit Adrianus Dingemans, huwt Aagje Schipper 2. Hendrika Dirgje Dingemans, huwt Martinus de Vries 3. Marinus Lambertus Dingemans, huwt Francina D. van Maaren XI.26 Jan van Genderen (ouders onder X.15), geboren Nederhemert NL 3 november 1904, overleden s'Hertogenbos 21 februari 1990, zoon van Marinus Lambertus van Genderen en Hendrika Dirgje van der Linden trouwt Zuilichem 21 mei 1931 Hendriena van Waardhuizen, geboren Zuilichem NL 31 augustus 1899, overleden Zuilichem 14 juli 1981, ouders Arie Jansz. van Waardhuizen en Wilhelmina Agenita Dingemans Uit dit huwelijk a. Arie Jan van Genderen, b. Marinus Lambertus van Genderen, * online begraafplaatsen c. Hendrik Dirk van Genderen, trouwt Hendrika Geertje van Veen dochter van Jielis van Veen en Aletta Bouman, * online begraafplaatsen d. Willen Agnetus Jacobus van Genderen, volgt XII.22 e. Jacobus van Genderen, trouwt Sonja van Westreenen dochter van Jan Willem van Westreenen en Elisabeth van Zanden, XI.27 Egbert Bertus van Genderen (ouders onder X.15), geboren Nederhemert NL 19 juli 1908, overleden Zuilichem 13 februari 2005, zoon van Marinus Lambertus van Genderen en Hendrika Dirgje van der Linden trouwt 22 april 1943 Gerdina Adriana Dingemans, geboren 7 maart 1914, overleden 9 september 2004, ouders Gerrit Adrianus Dingemans en Magdalena van Maaren * online begraafplaatsen + Geneanet Uit dit huwelijk a. Marinus Lambertus van Genderen, huwt Lijntje Adrianna Maas dochter van Adrianus Maas en Dina van Os XII.22 Willen Agnetus Jacobus van Genderen (ouders onder XI.26), zoon van Jan van Genderen en Hendrina van Waardhuizen, trouwt(1) Teunje Hendrika den Tek, ouders Adrianus den Tek en Ariena van der Linden, trouwt(2) Maria Berendina Adriana de Geus, dochter van Peter Cornelis de Geus en Metje van Brakel * http://home.kpn.nl/rina.kant + Geneanet Uit het eerste huwelijk a. Arina Hendrika van Genderen, volgt XIII.14 b. Adrianus van Genderen, naamswijzeging volgens het Koninklijk besluit op 20 december 1984 tot Groenenberg als zoon van Machiel Jan Groenenberg en Teuntje Hendrika den Tek XIII.14 Arina Hendrika van Genderen (ouders onder XII.22), dochter Willen Agnetus Jacobus van Genderen en Teunje Hendrika den Tek trouwt Adriaan Marinus Kant, ouders Hendrikus Kant en Joostina Strik naamswijzeging volgens het Koninklijk besluit op 20 december 1984 tot Groenenberg als dochter van Machiel Jan Groenenberg en Teuntje Hendrika den Tek Uit dit huwelijk a. Etien Kant, VIII.11 Jan Gerritz van Genderen (ouders onder VII.5), landbouwer geboren Nederhemert NL 18 juli 1799, overleden Nederhemert 8 november 1869, zoon van Gerrit van Genderen en Aagje Wolfers, trouwt Nederhemert 24 april 1844 Wilhelmina van Wijk, wedw. van Jan Leuvensteijn geboren Aalburg NL 25 mei 1804, overleden Nederhemert 15 februari 1894, ouders Laurens van Wijk en Maria Trentjers * Genlias Uit dit huwelijk a. Gerrit van Genderen, geb. / overl Nedrhemert NL 1846 / akt.n9, 8 juni 1875 b. Aagje van Genderen, geboren Nederhemert NL 3 juni 1848, overleden Nederhemert akt.n19, 3 november 1929 tr. Nederhemert 21 april 1869 Willem Adrianus Bouman, geb. Nederhemert NL 31 juli 1846 zoon van Jan Bouman en Wilhelmina Ruijmschoot VII.6 Maaijke van Genderen (ouders onder VI.4), gedoopt Well NL 31 januari 1767 , overleden Ammerzoden 27 oktober 1844, dochter van Lammert van Genderen en Maria Ariens de Noo, trouwt Well 5 mei 1799 Marcelis Kellen, schepen te Ammerzoden Marcelis Dirkse Kellen geboren Delewijn NL 11 januari 1763 overl. Well 23 februari 1834 zoon van Dirk Kellen en Johanna van de Werken. Uit dit huwelijk a. Johanna Kellen, geboren Well NL 23 oktober 1800 VII.7 Jan Lammertse van Genderen (ouders onder VI.4), geboren Well NL 28 juni 1772, overleden Kerkwijk 18 april 1829, zoon van Lammert van Genderen en Maria Ariens de Noo, trouwt Delwijnen 3 april 1796 Anna van Heijkop, geboren Delwijnen NL 27 februari 1778, overleden Kerkwijk 16 mei 1851, ouders Hendrik Heijkop en Geertje van Dungen landbouwer te Kerkwijk * Genlias + Arch.Zaltbommel Uit dit huwelijk a. Lambertus van Genderen, volgt VIII.12 b. Hendrik Gerard van Genderen, volgt VIII.13 c. Maaike van Genderen, geboren Delwijnen NL 2 december 1805, overleden Kerkwijk 26 september 1870 tr. Kerkwijk akt.n3, 16 juli 1829 Marselis de Weert, geb. / overl. Delwijnen NL 14 januari 1803/ 27 februari 1877 zoon van Jan Aalbertsz de Weert en Jacoba van de Werken. kinderen: 1. Anna de Weert, geb. Kerkwijk NL 26 februari 1842 tr. Jan Leuvensteijn d. Maria van Genderen, geboren Delwijnen NL 14 augustus 1809, overleden Hedel 19 november 1837 tr. Kerkwijk 8 november 1833 Huibert Wijnstekers, geb. / overl. Hedel NL 1805 / 13 december 1867 zoon van Mattheus Wijnstekers en Neeltje Stuvers. kinderen 1. Neeltje Wijnstekers, geboren Hedel NL 21 december 147 huwt Hedel 23 februari 1872 Jan Mourus, e. Geertje van Genderen, ( herbergierster tapper ) geboren Delwijnen NL 4 februari 1813, overleden Kerkwijk 20 februari 1882 tr. (1) Kerkwijk 23 oktober 1833 Hendrik van Veen, geb. Zuilichem NL 12 september 1804 overleden Zuilichem 14 augustus 1849 zoon van Arien van Veen en Alida Valk tr. (2) Zuilichem 20 juli 1850 Gijsbert van Aalst, geb. Aalst 13 juli 1811 overl. Zuilichem 5 augustus 1867 http://www.genealogieonline.nl/stamboom-kuiken-van-veen/ kinderenuit huwl.(1) 1. Arien van Veen 2. Jan Hendrik van Veen 3. Alida van Veen 4. Alida Cornelia van Veen 5. Anna van Veen 6. A(d)riaantje van Veen 7. Hendrika van Veen kinderenuit huwl.(2): 8. Geertrui van Aalst , geb. Zuilichem NL 27 februari 1851 tr. Leendert van der Linden 9. Antonia van Aalst, geb. Zuilichem NL 28 december 1853, tr. Huibert Gerardus Opstelten 10. Adriaantje van Aalst, geb. Zuilichem NL 1859 overl. Zutphen 14 april 1883 VIII.12 Lambertus van Genderen (ouders onder VII.7), ( landbouwer ) geboren Delwijnen NL 29 juli 1800, overleden Kerkwijk 27 juni 1871, zoon van Jan Lammertse van Genderen en Anna van Heijkop, trouwt Kerkwijk akt.n2 30 maart 1820 Willemijntje Wijnstekers, geboren Hedel NL 7 juli 1793, ouders Hendrik Wijnstekers en Johanna van Malsen * Genlias + Arch.Zaltbommel Uit dit huwelijk a. Jan Hendrik van Genderen, geb. / overl. Delwijnen NL 24 of 27 februari 1821 / 2 juli 1840 b. Johanna van Genderen, geboren Delwijnen NL 23 september 1822, overleden Kerkwijk 9 februari 1843 b. Anna van Genderen, geboren Kerkwijk NL 21 juli 1824 overleden Delwijnen 19 oktober 1905 tr.(1) Kerkwijk 26 februari 1845 Cornelis van Rumpt, geb. Gameren NL 18 december 1802 ged. 26 december 1802 tr.(2) Kerkwijk 6 september 1856 Peter Arise van Mombergen, geb. Poederoijen NL 22 september 1821 kinderen uit huwlijk (1) 1. Anna van Rumpt, geboren Kerkwijk NL 24 april 1845 overleden Ammerzoden 30 augustus 1909 huwt Kerkwijk 21 november 1866 Jan Oomen, geboren Well NL 3 maart 1845 kinderen uit huwlijk (2) 2. Catharina Mombergen, huwt Kerkwijk 4 juni 1903 Gijsbert Willem van Weelden, 3. Jan van Mombergen, huwt Kerkwijk 13 mei 1909 Neeltje Elshout, 4. Aalbert van Mombergen, huwt Kerkwijk 8 mei 1918 Mina Oomen, d. Hendrik van Genderen, geb. / overl. Kerwijk NL 19 augustus / 23 oktober 1826 e. Maria van Genderen, geboren Kerkwijk NL 25 maart 1829 tr. Zuilichem 5 oktober 1850 Cornelis van de Water, geb. Zuilichem 27 juli 1813 kinderen: 1. Willemina van de Water, geb. Zuilichem NL ca. 1851 2. Teunis van de Water, geb. Zuilichem NL 9 maart 1852 tr. Helena Cornelia Wolvers 3. Mijntje van de Water, geb. Zuilichem NL 2 april 1854 4. Mijntje van de Water, geb. Zuilichem NL 25 augustus 1855 5. Willemijntje van de Water, geb. Zuilichem NL 31 mei 1857 6. Cornelia van de Water, geb. Zuilichem NL 7 januari 1860 tr. Arie dn Besten 7. Mijntje van de Water, geb. Zuilichem NL 24 september 1863 tr. Gerrit Krijsman 8. Lambertje van de Water, geb. Zuilichem NL 24 september 1865 tr. Dirk van de Wever 9. Gijbert van de Water, geb. Zuilichem NL 27 november 1867 10. Gijsbertje van de Water, geb. Zuilichem NL 21 januari 1870 * Aad Hoek Geneanet + Fam.S f. Elisabeth van Genderen, geboren Delwijnen NL december 1830, overleden Kerkwijk 22 juli 1831 g. Willem van Genderen, volgt IX.16 h. Elisabeth van Genderen, geboren Kerkwijk NL 15 oktober 1837, overleden Doorweerth 21 april 1922, trouwt Kerkwijk akt.n5 26 februari 1859 Jan Keinemans geb. Delwijnen NL 16 augustus 1820, Delwijnen overl. Heusden 4 maart 1861 zoon van Jan Keinemans en Catharina Kellen. kinderen: 1. Jan Keinemans, tr. Kerkwijk 21 november 1889 Johanna van Eck geb. Gameren Nl ca. 1869 Uit dit huwelijk a. Jan Keinemans, trouwt Dirgje Hendrika de Bijl b. Maaike Johanna Keinemans, trouwt Jan van Ooijen c. Elizabeth Keinemans, trouwt Steven van Driel d. Jenneke Keinemans, trouwt Jan van Rijswijk Wel ontstaat er commotie in de familie in het voorjaar van 1920 als blijkt dat de geboorteakte van Jenneke niet deugt. Zij staat op het punt in het huwelijk te treden met Jan van Rijswijk uit Wijk en Aalburg, als er wordt geconstateerd dat, volgens de geboorteakte, haar vader heeft verklaard dat zij is voortgekomen uit Elizabeth van Genderen.Grote consternatie in Delwijnen en contreien, want het lijkt er op dat Jan Keinemans, toch een gerespecteerd lid van de dorpse samenleving, een kind heeft verwekt bij zijn moeder. De arrondissementsrechtbank te Tiel moet er aan te pas komen om de vergissing te corrigeren en de naam van Elizabeth van Genderen te veranderen in de naam van Johanna van Eck en Jan Keinemans te rehabiliteren. Vader Jan is tijdens de aangifte waarschijnlijk zo zenuwachtig dat hij de vraag van de ambtenaar niet goed verstaat en de naam van zijn moeder noemt. Ook Johannes van Opijnen en Jacob Slegh, de twee getuigen, merken de fout niet op tijdens het voorlezen van de akte en zetten hun handtekening!! * http://www.defamiliekeijnemans.nl/nieuws/oorlog/JacobHendrikKeinemans1944.htm e. Jacob Hendrik Keinemans, trouwt Petronella de Weerd f. Johannes Keinemans, trouwt g. Maria Keinemans, trouwt Theodorus Johannes van Rijn, trouwt Pieter Jacobus de Groot h. Willemina Keinemans,trouwt Gerrit Adrianus Bragt i. Johanna Keinemans, trouwt Hendrikus van de Werken j. Carolina Keinemans, k. Gijsbertha Keinemans, 2. Willemina Keinemans, trouwt Pieter de Putter IX.16 Willem van Genderen (ouders onder VIII.12), geboren Kerkwijk NL 3 augustus 1832, overleden Gorinchem 24 maart 1910, zoon van Lambertus van Genderen en Willemijntje Wijnstekers, trouwt Vuren 4 maart 1859 Geertje van Dalen, geboren Dalem NL 14 september 1827, overleden Gorinchem 1 februari 1896, ouders Arie Willem van Dalen en Reintje Boon * Genlias + Arch.Zaltbommel + WiWaWi Uit dit huwelijk a. Lambertus van Genderen, volgt X.16 b. Arie Willem van Genderen, geboren Driel NL 1861 , overleden s'Hertogenbosch akt.n34, 3m., 2 februari 1861 c. Johannes van Genderen, geb. / overl. Gorinchem NL 23 maart / 23 juli 1863 d. Arie Willem van Genderen, volgt X.17 e. Johannes van Genderen, geb. Gorinchem NL 20 mei 1865 f. Johanna van Genderen, overl. Gorinchem 18 juli 1865 (vermoedelijk tweeling) g. Mijntje van Genderen, geb. / overl. Gorinchem NL 4 / 22 augustus 1866 h. Rijntje van Genderen, geb. / overl. Gorinchem NL, geboren 28 november 1867, overleden 30 januari 1868 i. Mijntje van Genderen, geb. / overl. Gorinchem NL 11 april /17 september 1869 X.16 Lambertus van Genderen (ouders onder IX.16), ( smid ) geboren Kerkwijk NL 1860, zoon vanWillem van Genderen en Geertje van Dalen, trouwt Gorinchem 3 februari 1881 Petertje Stegeman, geboren Epen NL 2 december 1857 , ouders Hendrik Stegeman en Gerrigje Slijkhuis * Genlias + Arch. Zaltbommel Uit dit huwelijk a. Willem van Genderen, volgt XI.28 b. Hendrik van Genderen, geb. Utrecht NL 28 juli 1883 c. Gerrit van Genderen, geboren Utrecht NL 28 december 1888 , trouwt Est en Opijnen 2 juli 1921 Wilhelmina Pieternella de Lange, geb. Opijnen NL 1890 dochter van Adrianus de Lange en Willemina van Maren, * Vanwijnen d. Petertje van Genderen, geboren Utrecht NL 8 maart 1891 tr. Est-Opijnen 2 juni 1910 Willem van Os, geb. 1887 Waardenburg NL zoon van Johannis van Os en Huiberdina Neeltje Elizabeth van Keulen, XI.28 Willem van Genderen (ouders onder X.16), ( arbeider ) geboren Vuren NL 27 oktober 1881, overleden Zeist 6 maart 1958 zoon van Lambertus van Genderen en Petertje Stegeman, trouwt Gameren 28 maart 1907 Teuntje van Brakel, geboren Gameren NL 3 februari 1886, ouders Hendrik van Brakel en Janna Kanselaar * Genlias Uit dit huwelijk a. Petertje van Genderen, geboren Herwen en Aerdt NL 7 december 1907 tr. Willeskop akt.n4, 19 juli 1929 Bart Exalto, geb. Aalst NL 6 augustus 1904 overl. Oudewater 26 december 1960 zoon van Dirk Exalto en Geertje van Andel, b. Janna van Genderen, geboren Est en Opijnen NL 1910 5 oktober 1909, trouwt Willeskop akt.n7, 27 september 1929 Wihelm van Bunnik zoon van Wihelm van Bunnik en Adriana Hoogendoorn, c. Lambertus van Genderen, geb. Est en Opijnen NL 16 oktober 1911 overleden 18 april 2007 huwt Pietertje Antje Dekker, geboren 23 april 1925 overleden 31 december 1989 * Oline begraafplaatsen kinderen 1. Wimmie van Genderen, d. Hendrika van Genderen, geboren Est en Opijnen NL 12 september 1913 trouwt Arie Dirk Zwanenburg, geb. 1 september 1907 ( loswerkman ) zoon van Pieter Zwanenburg en Aaltje Kasbergen kinderen: twee e. Teuntje Wilhelmina van Genderen, geboren Ubbergen NL 11 februari 1915 overleden Montfoort 19 juli 1998 huwt Antonie van der Meijden, geboren Nederhemert NL 31 augustus 1914 overleden Montfoort 22 februari 1975 zoon van Gijsbert van der Meijden en Sijtje van Zandvliet f. Willem van Genderen, g. Gerritje van Genderen, h. Bartha van Genderen, X.17 Arie Willem van Genderen (ouders onder IX.16), geboren Gorinchem NL 21 maart 1864, overleden Gorinchem 2 april 1944, zoon vanWillem van Genderen en Geertje van Dalen, trouwt Gorinchem 28 juli 1892 Johanna Cornelia Romijn, geboren Gorinchem NL 18 februari 1860, overleden Gorinchem 26 maart 1926, ouders Gijsbert Romijn en Adriaantje Martina Boot * WiWaWi Uit dit huwelijk a. Gijsbertus Johannes van Genderen, volgt XI.29 b. Willem van Genderen, geb. / overl. Gorinchem NL 14 mei / 22 juli 1893 c. Ariaantje Martina van Genderen, geboren Gorinchem NL 22 augustus 1894, overleden Gorinchem 5 november 1940, trouwt Gorinchem 21 januari 1916 Albertus Hartman, geboren Woudrichem NL 8 maart 1893, ouders Bastiaan Hartman en Maaike Borg kleinkinderen, Jannie (Adriaantje Martina) voor den Dag-Venderbos d. Geertje van Genderen, geb. / overl. Gorinchem NL 21 december 1895 / 26 januari 1989 trouwt Gorinchem oktober 1924 Tobias Gotfried Nooitrust geb. Utrecht NL 23 juli 1898 overl. Gorinchem 24 oktober 1948 e. Jan van Genderen, geb. / overl. Gorinchem NL 12 juli / 29 augustus 1897 f. Cornelia van Genderen, geboren / overleden Gorinchem NL, geboren 23 oktober 1898, overleden 16 september 1899 g. Willem van Genderen, geb. / overl. Gorinchem NL 14 januari / 18 februari 1900 h. Cornelia van Genderen, geb. / overl. Gorinchem NL 21 januari / 25 juli 1901 i. Willem van Genderen, volgt XI.30 XI.29 Gijsbertus Johannes van Genderen (ouders onder X.17), beroep fabrieksarbeider, geboren Gorinchem NL 25 december 1884, overleden Breda 13 november 1962, zoon van Arie Willem van Genderen en Johanna Cornelia Romijn trouwt (1) Breda 20 mei 1912 Cristina Maria Mannie, geboren Breda NL 29 juni 1889, ouders Petrus Mannie en Adriana van Aart trouwt (2) Breda 10 augustus 1939 Clasina Catharina Lammerse, geboren Breda NL 1894 weduwe van Nicolaas Meeuwisen dochter van Pieter Karel Lammerse en Anna Margaretha Maijer * Stadsarch. Breda Kinderen uit huwelijk (1) a. Johanna Maria van Genderen, trouwt Hendrik Johannes Blewanus, zoon van Hendrik Johannes Blewanus en Josephina Lucia Vink b. Gijsbertus Johannes van Genderen, c. Peterus van Genderen, kachelsmid trouwt Lena LAbe geboren, dochter van Leendert LAbe en Maria van den Broek d. Arie Willem van Genderen, e. Adrianus van Genderen, f. Hermanus van Genderen, XI.30 Willem van Genderen (ouders onder X.17), geboren Gorinchem NL 26 augustus 1902, overleden Amsterdam 8 maart 1976, zoon van Arie Willem van Genderen en Johanna Cornelia Romijn trouwt Gorinchem 3 november 1922 Cornelia Johanna van der Giessen, geboren Gorinchem NL 1901 , overleden Gorinchem 23 februari 1985 ouders Leendert van der Giessen en Dirkje Roeland Uit dit huwelijk a. Wilhelmina van Genderen, huwt Hendrik Goeij, VIII.13 Hendrik Gerard van Genderen (ouders onder VII.7), landbouwer geboren Kerkwijk NL 6 oktober 1802, overleden Kerkwijk 22 april 1849 zoon van Jan Lammertse van Genderen en Anna van Heijkop, trouwt Kerkwijk akt.n1, 6 januari 1838 Petronella van Gameren, geboren Kerkwijk NL 20 november 1813, overleden Delwijnen 26 juni 1885, ouders Cornelis van Gameren en Johanna Kellen * Genlias + Arch.Zaltbommel + Ron van Wijnen Uit dit huwelijk a. Anna van Genderen, geboren 1838 , overleden Vianan akt.n36, 7 juni 1985 tr. Vianen akt.n9, 8 februari 1867 Huibert (Hubertus ) de Jong, geb. Vianen 1836 wedn. van Gerrebrecht Zweere, zoon van Dirk de Jong en Margaretha Kaaijman, b. Cornelis van Genderen, geb./ overl. Delwijnen NL 18 / 24 maart 1839 c. Johanna Cornelia van Genderen, geboren Kerkwijk NL 29 augustus 1840, overleden Kerkwijk 21 april 1922 tr. Kerkwijk 4 april 1863 Jan van Geffen, geb. / overl.Kerkwijk NL 13 november 1840 / 9 januari 1893 zoon van Willem van Geffen en Hendrika van Malsen. kinderen : 1. Willem van Geffen, huwt Kerkwijk 14 december 1887 Peterke Tielen, 2. Pietronella van Geffen, geb. 1867 overl. Everdingen 16 juli 1907 huwt Kerkwijk 15 mei 1896 Teunis van Meeteren 3. Hendrik Gerardus van Geffen, huwt Kerkwijk 25 mei 1900 Jenneke de Weert, 4. Jan van Geffen, 5. Marinus van Geffen, huwt Kerkwijk 25 november 1898 Maria van Dockum 6. Hendrika van Geffen, huwt Kerkwijk 20 september 1901 Antonie van Brouwershaven, 7. Gerritje van Geffen, huwt Kerkwijk 14 april 1905 Arie Hendtikus van Alphen, d. Jantje van Genderen, geboren Kerkwijk NL 4 maart 1842, overleden Kerkwijk 7 augustus 1917 tr. Kerkwijk 1 april 1864 Bastiaan van Leeuwen, geb. / overl. Kerkwijk NL 15 december 1832 / 9 december 1916 zoon van Jan van Leeuwen en Geertrui de Kort. kinderen : 1. Geertrui van Leeuwen, geb. Kerkwijk NL 1 januari 1865 tr. Kerkwijk 26 juni 1888 Jan Goudriaan, eerder gehuwt met maaike Tromp, 2. Pietronella van Leeuwen, geb. Kerkwijk NL 2 december 1866 huwt (1) Adrianus van Hemert huwt (2) Hermanus Vissers 3. Henriette van Leeuwen, geb. Kerkwijk NL 8 mei 1869 tr. Willem van Lopik 4. Jan Hendrik van Leeuwen, geb. Kerkwijk NL 31 augustus 1871 5. Hendrik van Leeuwen, geb. Kerkwijk NL 13 december 1881 huwt Kerkwijk 7 september 1916 Maaike de Weert 6. Anna Johanna van Leeuwen, geb. Kerkwijk NL 26 oktober 1886 huwt Kerkwijk 26 oktober 1905 Gijsbert van Loon, e. Cornelia van Genderen, beroep diensmeid, geboren Delwijnen NL 9 september 1743, overleden Zaltbommel 14 juni 1927, trouwt (1) Nederhemert 6 mei 1865 Jan van de Werken, overleden 16 januari 1878, ouders Adrianus van de Werken en Aartje Vos, trouwt (2) Kerkwijk 27 juni 1883 Jan Gijsber van Hemert, geboren Kerkwijk NL 13 januari 1858, overleden Zaltbommel 3 februari 1907 ouders Peter van Hemert en Mereker Westerlaken * WiWaWi kinderenuit huwlijk (1) : 1. Jan van de Werken, overleden Nederhemert 12 juni 1879 2. Hendrik Adrianus van de Werken, geb. Nederhemert NL ca. 1866 tr. Tull en 't Waal 8 augustus 1895 Jannetje Worthmann, geb. Tull en 't Waal NL ca. 1875 dochter van Friederich Heinrich Wilhelm Worthmann en Maria Schimmel, 3. Aart van de Werken, geboren Nederhemert NL 7 januari 1869 tr. Ammerzoden 8 augustus 1901 Aartje Struijk, geboren Well NL 8 december 1871 4. Adrianus van de Werken geb. Nederhemert NL 18 februari 1874 tr. Dirkje van t Zand kinderen uit een onbekende relatie: 5. Pieter Jan van Genderen, ( Onecht kind = geen vader vernoemd ) geboren Bruchem NL 23 november 1880 overleden Zaltbommel 22 oktober 1916 De moeder is weduwe van de in 1878 overleden Jan van de Werken. Hij kan dus niet de vader zijn. kinderen uit huwlijk (2) 6. Maarten Hendrik Sophinus van Hemert, geboren Kerkwijk NL 3 juli 1883 overleden Zaltbommel 19 januari 1885 7. Petronella Margaretha van Hemert, geboren Zaltbommel NL 21 september 1885 trouwt Zaltbommel 16 juli 1904 Antoon van Acquoij f. Jan van Genderen, volgt IX.17 g. Cornelis van Genderen, volgt IX.18 IX.17 Jan van Genderen (ouders onder VIII.13), geboren Kerkwijk NL 12 augustus 1846, overleden Ammerzoden 15 oktober 1906, zoon van Hendrik Gerard van Genderen en Petronella van Gameren, trouwt Kerkwijk 1 juni 1871 Elizabeth van Dockum, geboren Ammerzoden NL 23 september 1844, ouders Wouter van Dockum en Maria de Werken * Genlias + Arch.Zaltbommel Uit dit huwelijk a. Hendrik Gerard van Genderen, volgt X.18 b. Wouter van Genderen, geboren Ammerzoden NL 14 mei 1874, overleden Renkum 18 april 1953 tr. Well 25 mei 1906 Johanna Margaretha de Koning, geb. Ammerzoden NL 26 augustus 1873 overleden Zoetermeer 12 oktober 1944 dochter van Peter Gerrit de Koning en Johanna Vos. c. Marinus van Genderen, geb. / overl. Ammerzoden NL 4 november 1876 / 27 oktober 1909 d. Pieternella van Genderen, geb. Ammerzoden NL 21 juli 1879 e. Maria van Genderen, Ammerzoden NL 27 december 1881 f. Maria van Genderen, geb Ammerzoden NL 23 maart 1884 g. Jantje van Genderen, geb. Ammerzoden NL 22 februari 1888 IX.18 Cornelis van Genderen (ouders onder VIII.13), geboren Kerkwijk NL 31 augustus 1848, overleden Kerkwijk 3 maart 1921, zoon van Hendrik Gerard van Genderen en Petronella van Gameren, trouwt Kerkwijk 7 november 1873 Anna Sophia Pansier, geboren Delwijnen NL 31 augustus 1849, overleden Delwijnen 7 maart 1921, ouders Gerrit Pansier en Pietronella de Jongh * Genlias + Arch.Zaltbommel Uit dit huwelijk a. Gerritje Pieternella van Genderen, volgt X.19 b. Gerrit van Genderen, geb. / overl. Delwijnen NL 9 april / 18 juli 1875 c. Hendrika van Genderen, geboren Kerkwijk NL 5 augustus 1877, trouwt Kerkwijk 19 juni 1902 Bastiaan Sluijmers, geb. Nederhemert NL 2 december 1873 ( schipper ) zoon van Abraham Sluijmers en Maria van Wijk Janna van Genderen, geb. / overl. Kerkwijk NL 1 februari / 27 juli 1880 e. Jacomina van Genderen, geb. / overl. Delwijnen NL 21 mei / 25 juli 1881 f. Gerrit van Genderen, geb. / overl. Delwijnen NL 30 mei 1882 1 november 1883 g. Jan Ferdinant van Genderen, geb. / overl. Kerkwijk NL 1833 / 21 november 1947 h. Mina van Genderen, geb. / overl. Delwijnen NL 16 december 1884 / 26 maart 1886 i. Gerrit van Genderen, volgt X.20 j. Peter van Genderen, geb. / overl. Delwijnen NL 18 februari / 20 februari 1888 k. Anna van Genderen, geb. / overl. Delwijnen NL 20 mei 1889 / 27 januari 1891 l. Anna van Genderen, geboren Kerkwijk NL ca. 1892 , trouwt Kerkwijk akt.n9, 1 juli 1914 Aalbert Oomen, geb. Kerkwijk NL ca. 1881 zoon van Mathijs Oomen en Hendrika de Ruiter, X.18 Hendrik Gerard van Genderen (ouders onder IX.17), beroep landbouwer, geboren Kerkwijk NL 4 december 1871, overleden Kerkwijk 11 februari 1931, zoon van Jan van Genderen en Elizabeth van Dockum trouwt Ammerzoden 14 augustus 1903 Jannetje Oomen, geboren Ammerzoden NL 19 maart 1874, overleden Ammerzoden 3 juni 1928, ouders Jan Oomen en Gijsje van Heemskerk * Genlias + Arch.Zaltbommel + Bommelerwaardseboom Uit dit huwelijk a. Jan Hendrik van Genderen, volgt XI.31 b. Janna van Genderen, volgt XI.32 c. Marinus Bertus van Genderen, geboren Ammerzoden NL 27 augustus 1910 trouwt Eindhoven 27 juni 1935, gescheiden 's-Hertogenbos 24 november 1967 Maria van der Helden, geboren Haaften NL 23 juni 1915 dochter van Pieter van der Helden en Lijntje Maria van der Linden, * Digstb. Eindhoven XI.31 Jan Hendrik van Genderen (ouders onder X.18), beroep arbeider, geboren Ammerzoden NL 24 juni 1904, overleden Ammerzoden 8 januari 1975 zoon van Hendrik Gerard van Genderen en Jannetje Oomen trouwt Ammerzoden 8 mei 1929 Roelanda van Lopik, geboren Ammerzoden NL 18 september 1910 ouders Eliza van Lopik en Petronelle Johanna Oomen * Genlias + Arch.Zaltbommel + Bommelerwaardseboom Uit dit huwelijk a. Hendrik Gerard van Genderen, trouwt Frederika Oomen dochter van Machiel Oomen en Teuntje Versteeg b. Eliza van Genderen, volgt XII.23 c. Jan van Genderen, volgt XII.24 d. Piet van Genderen, overl. Ammerzoden 6 september 1938 e. Marinus Geradus van Genderen, huwt M.E. Versveld f. Petronella Johanna van Genderen, huwt B. Burgers g. Wouter van Genderen, huwt Adriana Angenita Jacoba Krielaart dochter van Andries Gerrit Krielaart en Willemina Smits XI.32 Janna van Genderen (ouders onder X.18), geboren Ammerzoden NL 5 augustus 1907, overleden Zaltbommel 7 maart 1944, van Hendrik Gerard van Genderen en Jannetje Oomen trouwt Kerkwijk 23 oktober 1930 Jan Werner, beroep bierbrouwers, geboren 's-Hertogenbos NL 20 januari 1909, overleden Zaltbommel 16 december 1976 ouders Jacobus Hendrikus Werner en Gosewina Hendrika van Santen Uit dit huwelijk a. Jacobus Hendrikus Werner b. Jacobus Hendrikus Werner c. Jannie Werner, huwt Matthijs van Horssen g. Wouter van Genderen XII.23 Eliza van Genderen (ouders onder XI.31), zoon van Jan Hendrik van Genderen en Roelanda van Lopik, trouwt Pieternella Johanna Dingemans Uit dit huwelijk a. Jan van Genderen, XII.24 Jan van Genderen (ouders onder XI.31), zoon van Jan Hendrik van Genderen en Roelanda van Lopik, trouwt Elizabeth van de Werken Uit dit huwelijk a. Elizabeth Wilhelmina van Genderen b. Cornelia Gerdina van Genderen X.19 Gerritje Pieternella van Genderen (ouders onder IX.18), geboren Kerkwijk NL 12 april 1874, dochter van Cornelis van Genderen en Anna Sophia Pansier, trouwt(1) Kerkwijk 20 maart 1896 Nicolaas van Rijswijk, geboren Wijk NL 15 februari 1863, beroep ( bakkersknecht ), ouders Dirk van Rijswijk en Adriana Schouten, trouwt(2) Nicolaas In 't Veld, geboren De Lier NL 24 februari 1874, beroep ( koetsier ), ouders Cornelis In 't Veld en Catharina van Gaalen Uit het eerste huwelijk a. Dirkje van Rijswijk, geb. Wijk-Aalburg NL 1897 overl. Ermelo 5 februari 1916 Uit het tweede huwelijk b. Catharina Cornelia in t Veld, geboren s-Gravenhage NL 5 maart 1900 c. Hendrika in t Veld, geboren s-Gravenhage NL 14 januari 1907 X.20 Gerrit van Genderen (ouders onder IX.18), beroep landbouwer geboren Delwijnen NL 21 september 1885, overleden Kerkwijk 1 september 1967, zoon van Cornelis van Genderen en Anna Sophia Pansier, trouwt Amerzoden 31 augustus 1922 Jenneke van Loon, geboren Well NL 21 oktober 1891 Uit dit huwelijk a. Cornelis van Genderen, tr. Cornelia Johanna Maria van Weelden b. Jan van Genderen, volgt XI.33 c. Sophia Jenneke van Genderen, tr. Ernst Marinus Smits d. Jenneke van Genderen, tr. Adrianus Gijbert van Os XI.33 Jan van Genderen (ouders onder X.20), zoon van Gerrit van Genderen en Jenneke van Loon, trouwt Bertje Lobregt, Uit dit huwelijk a. G. van Genderen, tr. J.J.M. Trum b. B. J. van Genderen, tr. T.A.M. Broekmeulen c. T. J. van Genderen, VII.8 Arien van Genderen (ouders onder VI.4), gedoopt Nederhemert NL 13 december 1774, overleden Nederhemert 2 november 1864, zoon van Lammert van Genderen en Maria Ariens de Noo, trouwt Nederhemert 15 september 1799 Judith van der Griend, geboren Nederhemert NL 9 juni 1779, overleden Nederhemert 11 januari 1831, ouders Willem van der Griend en Lijntje van Dijk landbouwer te Nederhemert * Genlias Uit dit huwelijk a. Hendrika van Genderen, geb. / overl. Nederhemert NL 29 september 1799 / 1 april 1815 b. Lambertus Arinsz van Genderen, landbouwer geboren Nederhemert NL 6 maart 1802, overleden Nederhemert 3 april 1834, trouwt Nederhemert 21 november 1831 Jenneke Bruijgom, geboren Nederhemert NL 25 mei 1810, overleden Nederhemert 9 november 1887, ouders Willem Cornelissen Bruijgom en Jenneke van Doorn * WiWaWi Uit dit huwelijk 1. Judik van Genderen, geboren overleden Nederhemert NL 11 april 1832 / 14 mei 1843 2. Willem van Genderen, geboren / overleden Nederhemert NL juni 1833 / 29 november 1834 c. Willem van Genderen, volgt VIII.14 d. Marcelis van Genderen, volgt VIII.15 e. Gerrit van Genderen, volgt VIII.16 f. Leendert van Genderen, geb. Nederhemert NL 4 december 1810 g. Maria van Genderen, geboren Nederhemert NL 16 november 1812, overleden Nederhemert 28 juli 1897 tr. Nederhemert 8 juli 1837 Cornelis Bruijgom, geb. / overl. Nederhemert NL 3 maart 1802 / 15 april 1884 kinderen: 1. Arien Bruijgom, geb. Nederhemert NL 10 mei 1838 tr. Adriana van de Werken, h. Hendrika van Genderen, geb / ovel. Nederhemert NL 15 april 1815 / 31 januari 1817 i. Hendrika van Genderen, geb. / ovel. Nederhemert NL 23 september 1821 / 18 januari 1851 VII.9 Maria van Genderen (ouders onder VI.4), beroep winkelierster, geboren Well NL 14 januari 1780, overleden Kerkwijk 21 september 1850, dochter van Lammert van Genderen en Maria Ariens de Noo, trouwt Well 20 september 1801 Arien Cornelis Wolfers, geboren Well NL 9 december 1773, overleden Kerkwijk akt.n9, 10 november 1824, ouders Cornelis Wolfers en Dingena de Beers Uit dit huwelijk a. Dingena Wolfers, geboren Well NL 30 oktober 1802, overleden Delwijnen-Kekwijk akt.n4, 81j., 10 februari 1884 tr. Kerkwijk akt.n1, met haar neef Krijn van Genderen zoon van Aart van Genderen en Jenneke Donker. kinderen: zie bij Krijn van Genderen. b. Geertje Wolfers, geb. Delwijnen NL 11 februari 1807 tr. Cristiaan Verheij. c. Lambertje Wolfers, geb. Well NL 1804 tr. Johannes Oomen d. Cornelia Wolfers, geb. Delwijnen NL 1809 tr. Willem van Loon e. Maria Wolfers, geb. Delwijnen 9 november 1810 tr. Arien Struijk. f. Maria Wolfers, geb. Delwijnen NL 13 maart 1813 tr. Marcelis Rooijens. g. Adriaantje Wolfers, geb. Delwijnen Nl 1817 tr. Frederik van Veen. * Genlias + Arch.Zaltbommel + van Veen VIII.14 Willem van Genderen (ouders onder VII.8), landman geboren Nederhemert NL 24 september 1804, overleden Nederhemert 30 januari 1885 zoon van Arien van Genderen en Judik van der Griend, trouwt(1) Nederhemert 26 februari 1836 Cornelia van Os, geboren Nederhemert NL 12 januari 1803, overleden Nederhemert 28 november 1841 ouders Lammert van Os en Adriaantje Krijg, trouwt(2) Ammerzoden 15 december 1842 Dingena Wolfers, geboren Well NL 25 maart 1809, overleden Nederhemert 10 januari 1881 ouders Walraven Wolfers en Adriana Leuvensteijn * WiWaWi + Van der Veen Uit het eerste huwelijk a. Judik van Genderen, geb. / overl. Nederhemert NL 1837 / 23 mei 1842 b. Lammert van Genderen, geb. / overl. Nedrhemert NL 11 / 15 augustus 1841 c. Lammert van Genderen, geb. Nederhemert NL 19 november 1841 VIII.15 Marcelis van Genderen (ouders onder VII.8), landman geboren Nederhemert NL 29 september 1806, overleden Nederhemert 25 mei 1842, zoon van Arien van Genderen en Judik van der Griend, trouwt Nederhemert 27 januari 1839 Adriana van Wijk, geboren Nederhemert NL 18 juli 1816, overleden Nederhemert 25 september 1885, ouders Dirk van Wijk en Maria Vos * Van der Veen + Genlias Uit dit huwelijk a. Arien van Genderen, geboren Nederhemert NL april 1839, overleden Nederhemert akt.n18, 2 december 1839 b. Dirk van Genderen, volgt IX.19 c. Marcelis Arien van Genderen, geboren Nederhemert NL januari 1843 overleden Nederhemert akt.n10, 26 mei 1843 VIII.16 Gerrit van Genderen (ouders onder VII.8), landbouwer geboren Nederhemert NL 18 januari 1809, overleden Nederhemert 8 oktober 1879, zoon van Arien van Genderen en Judik van der Griend, trouwt Nederhemert 1 februari 1836 Hendrika van Aalst, geboren Nederhemert NL 4 februari 1809, overleden Nederhemert 31 juli 1875, ouders Cornelis van Aalst en Lijsbet de ( cock ) Kock * WiWaWi Uit dit huwelijk a. Judik van Genderen, geb. / overl. Nederhemert NL 6 april 1836, 9 mei 1861 b. Elizabeth van Genderen, geb. / overl. Nederhemert NL 5 / 16 maart 1838 c. Elizabeth van Genderen, volgt IX.20 d. Arin van Genderen, geb. / overl. Nederhemert NL 23 oktober 1843 / 17 mei 1845 e. Arien van Genderen, volgt IX.21 f. NN. van Genderen, geb. / overl. Nederhemert NL 3 maart 1851 g. NN. van Genderen, geb. / overl. Nederhemert NL 9 september 1852 IX.19 Dirk van Genderen (ouders onder VIII.15), landbouwer geboren Nederhemert NL 1 januari 1841, overleden Nederhemert 27 juni 1867, zoon van Marcelis van Genderen en Adriana van Wijk, trouwt Ammerzoden akt.n16, 16 september 1866 Sopia van Loon, geboren Well NL 24 juni 1842, overleden Well 30 juli 1871, ouders Noldus van Loon en Maaike Rooijens * Genlias Uit dit huwelijk a. Adriana Maaike van Genderen, geb. / overl. Well NL november 1866 / 4 mei 1867 IX.20 Elizabeth van Genderen (ouders onder VIII.16), geboren Nederhemert NL 1 september 1841, overleden Nederhemert 12 juni 1930, dochter van Gerrit van Genderen en Hendrika van Aalst, trouwt Nederhemert 8 november 1866 Jan van Aalsburg geb. / overl. Nederhemert NL 11 mei 1825, 24 augustu 1887 zoon van Arie van Aalsburg en Anna van der Vliet, Uit dit huwelijk a. Anna van Aalsburg, geb. / overl. Nederhemert NL 1867, 29 november 1867 b. Judik van Aalsburg, geb. / overl. Nederhemert NL 1869, 10 maart 1873 c. Arie van Aalsburg, g geb. Nederhemert NL 1871 overl. Rotterdam 18 augustus 1919 d. Gerritje van Aalsburg, geb. Nederhemert NL 1884, tr. Hendrikus Stuijk, IX.21 Arien van Genderen (ouders onder VIII.16), landbouwer geboren Nederhemert NL 26 februari 1846, overleden Nederhemert 17 juni 1908, zoon van Gerrit van Genderen en Hendrika van Aalst, trouwt Kerkwijk 22 maart 1876 Johanna Geertrui Vos, geboren Bruchem NL 5 november 1849, ouders Johannes Gerardus Vos en Cijke de Weert * WiWaWi + Streek arch. Zaltbommel Uit dit huwelijk a. Hendrika van Genderen, geb / overl. Nederhemert NL 2 december 1876, 26 januari 1878 b. Johannes van Genderen, volgt X.21 c. Hendrika van Genderen, geb. / overl. Nederhemert NL 21 juli 1879, 10 maart 1881 d. Sijke Gerritje van Genderen, geb. / overl. Nederhemert NL 5 september 1880, 29 maart 1883 e. Hendrika van Genderen, geb. / overl. Nederhemert NL 11 december 1882, 14 januari 1885 f. Gerrit van Genderen, geb. / overl. Nederhemert NL 10 juni 1884, 18 mei 1885 g. Gerrit Willem van Genderen, geb. / overl. Nederhemert NL 19 december 1885, 14 maart 1889 h. Hendrik Sijmen van Genderen, geb. / overl. Nederhemert NL 24 juli 1888, 29 augustus 1889 X.21 Johannes van Genderen (ouders onder IX.21), landbouwer geboren Nederhemert NL 15 maart 1878, overleden Nederhemert 9 februari 1949 zoon van Arien van Genderen en Johanna Geertrui Vos, trouwt(1) Nederhemert 23 april 1908 Peterke van den Oever, geboren Nederhemert NL 26 december 1888, overleden Nederhemert 20 augustus 1908 ouders Cornelis van den Oever en Adriana Daggelder, trouwt(2) Nederhemert 2 januari 1919 Francijna van Bijsterveld, geboren Brakel NL 12 juli 1889, ouders Jacobus Bijsterveld en Willemina van Wijnen * WiWaWi Uit het eerste huwelijk a. NN van Genderen, levenloosgeboren 20 augustus 1908 mogenlijk genoemd Floris of Cornelis Floris. Uit het tweede huwelijk b. Johanna van Genderen, geboren overleden Nederhemert NL januari 1920 / 21 juni 1920 Tak IV Wouter van Ghendreren Indien niet anders aangegeven zijn de hierna volgende gegevens afkomstig van Paul van Genderen; gebruik makend van de volgende bronnen. * Geschiedenis van Dordrecht tot 1572 - Nederlandse Leeuw - Batavia Illustrada ( van Genderen Ghenderen Ghelderen, Ghender, Ghendren ) Deze elitefamilie komen uit het land van Heusden Altena ( Genderen ) * WieWasWie voorheen Genlias + En vele andere digitale instellingen 0. Wouter van Ghenderen huwt NN kinderen uit dit huwlijk a. Wouter Woutersz. van Ghenderen, volgt I. I. Wouter Woutersz. van Ghenderen, geboren Altena - Genderen ca. 1280 schepene van Dordrecht 1324 / Tresorier 1332 huwt NN * Nederlandse Leeuw + Batavia Illustrada kinderen uit dit huwlijk a. Margrieta Woutersdr. van Ghenderen, volgt II.1 b. Wouter Woutersz. van Ghenderen, volgt II.2 II.1 Margrieta Woutersdr. van Ghenderen, geboren ca. 1305 dochter van Wouter Woutersz. van Ghenderen en NN trouwt Heijn Cleijsz Hallincq, geboren ca. 1295 zoon van Hallincq Cleijs Hermansz en Maria Ratingen, kinderen uit dit huwlijk a. Claes Heinsz Hallincq, geboren 1320 huwt Corstina Jansd. Suijs b. Cornelia Hallincq, c. Hermen Hallincq, II.2 Wouter van Ghenderen, geb. Genderen 1320 zoon van Wouter Woutersz. van Ghenderen en NN tr. Agniet NN * Nederlandse Leeuw + Batavia Illustrada kinderen uit dit huwlijk a. Geertruijda van Ghenderen Heeren Woutersdr., volgt III.1 b. Neijsse Heere Woutersz van Ghenderen, volgt III.2 c. Everdeij Woutersz van Ghenderen, Schout te Dordrecht 1413 op 10 juni 1417 zegelde hij met onderstaand wapen * Arch. Dordrecht twee rechtopstaande, afgewende vissen, middenboven vergezeld van een vijfpuntige ster. Op 8 november 1411 schrijft Hertog Willem VI ( aan die van Dordrecht, om met niemand anders, dan Everdy van Genderen schout aldaar recht te zitten ) * Voorechtsbrieven der Stad Dordrecht kinderen 1. Jan van Ghenderen, wordt vermeld op 23 maart 1450 als hij beleend wordt met 20 morgen in Molenambacht te Zwijndrechtse Waard d. Wouter Woutersz van Ghenderen, schepene van Dordrecht 1394 / overleden 1433 op 29 augustus 1429 zegelde hij met onderstaand wapen * Arch. Dordrecht twee rechtopstaande, afgewende vissen, middenboven vergezeld van een wassenaar e. dochter, N. van Ghenderen, trouwt Soeteman van Blyenburg, schepene van Dordrecht zoon van Heyman van Blyenburg en Geertruyd van Houweningen, uit dit huwelijk twee dochters f. Margriete Woutersdr. van Ghenderen, op 18 oktober 1435 vermeld als weduwe van Meeus Nijcol, kinderen uit dit huwelijk 1. Agneesen Meeus Nijcolsdr 2. Pieter Meeus Nijcolsz, wordt vermeld in 1450 bij erfenis III.1 Geertruijda van Ghenderen Heeren Woutersdr. geboren 1340 dochter van Wouter van Ghenderen en Agniet NN tr. Dordrecht 1364 Willem Henriksz Die Bever geboren 1340 overleden 27 juni 1398 Willem Henriksz die Bever, Schildknape 1360, Magistraat der Stad Dordrecht 1365. zoon van Hendrik Danils Die Bever ( schildknape Hendrik heer van Dordsmonde de Beveren ) 1300/1362 en Florentina Wouters van Den Tijmpel 1320 In 1395 afgevaardigde wegens die stad ter generale dagvaart te 's Gravenhage, en een der gemachtigden, die den vrede bewerkten tusschen Hertog Albrecht van Beieren en zijn zoon Willem van Oostervant. Hij had tot wapen een veld van keel, met eenen balk van zilver, beladen met eenen bever van sabel, met eene kroon en klaauwen van goud. Zijne zinspreuk was die van zijn geslacht: Per mare, per terras (Ter Zee en te Lande) Gedeputeerde ter generale Dagvaard 1395. Wegens de Stad Dordrecht in den Hage, over de Vrede tusschen Hertoge Aalbrecht van Beyeren, en zijn Zoon, den Grave van Oostervant; troude Jonkvrou Geertruyda van Genderen, Heeren Wouters dochter: Zijnde het voorsz Geslachte van Genderen gekomen uyt een Jonger Zoon van Altena; uyt welke verscheyde van dien Stamme, het Schout, Burgemeester, en Schepen-Ambt, binnen Dordrecht, hebben Bekleed: sterff 1398 den 27. Junij, had Gewonnen, Daniel, en Zoete van Beveren. * Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis www.huygens.knaw.nl + www.historici.nl kinderen uit dit huwelijk a. Wouter Heijnrixz. van Ghenderen, In 1431 en op 12-7-1440 wordt hij vermeld als hun zoon b. Danil Willems ( die de van ) Beveren, volgt IV.1 c. Soete van Beveren, ( moeder van het nonnen klooster ) van Marienborn te Dordrecht, 1432 IV.1 Danil Willems ( die de van ) Beveren, schildknaap geboren 1367 overlenden 1401 huwt 1390 zijn nicht Soete Willemsdr. (Sueta) van Beveren, overleden 1437 dochter van Willem Filipsz. van Beveren en en N. Haga ( staat vermeld 1384 ) Deze adelijke tak komt uit Beveren Oostvlaanderen Belgi ( Ridders schildknapen Knapen ) (( Soete huwt (2) Ghijsbrecht Neijssen van Ghenderen vermeld in de thesauriersrekening te Dordrecht 1399/1400/1401 )) * Nederlandse Leeuw 1944 kinderen uit dit huwelijk a. Willem Danilsz, later van Beveren, geboren Dordrecht 1392 / overleden 1464 begraven Dordrecht in de Beverenkapel. trouwt 1429 Cafharina Hendriksdr. van Weede, geboren Dordrecht begraven 1445 aldaar in de Beverenkapel. verdronken in de zuid Hollanse vaart. zij woonde in ,,den Grooten David in de Voorstraat en sedert 1455 in ,,de Gans naast de Munt met haar man schonk zii een altaarkleed, waarin hun beider wapens geweven waren. eigenaar van een schrootambacht metter zoutmate 1427 havenmeester 1436 en H. Geestvader 1437 te Dordrecht: 1431 stadsgecommitteerde in Vlaanderen en Brabant, b. Bartrade Danils van Beveren, 1390. begraven 1441 Dordrecht in de Beverenkapel, vermeld in de stichtingsacte van 1431, trouwt Berwouf Jacobszn Haeck, c. Jacob Danils van Beveren 1394 overleden 1461 schepen van Dordrecht trouwt Jenne van Byzante heeren Simonsdr. c. Jan Danielszn., borg voor zijn broeder 1420 hij komt niet voor in de stukken betreffende de Beverenkapel. III.2 Neijsse Heere Woutersz van Ghenderen, geboren Genderen NL 1345 ( knape ) zoon van Wouter van Ghenderen en Agniet NN huwt NN kinderen uit dit huwelijk a. Ghijsbrecht ( Niechen ) Neijssen van Ghenderen heeren Woutersz., volgt IV.2 b. Wouter van Ghenderen, * Biesbosch. nu : Donkerslootse Twisten + De Navorscher Rond het jaar 1413 waren er grote problemen met de waterhuishouding blijkt verder nog uit een interessante charter uit 7 februari 1414/15. Hierin geeft Graaf Willem VI de vrijheid aan de broers Gysbrecht en Wouter van Genderen (patricirs uit Dordrecht) om een door het hoge water ingebroken land van Nieuw Vinkenland opnieuw te bedijken. IV.2 Ghijsbrecht ( Niechen ) Neijssen van Ghenderen heeren Woutersz. ( knape / schepene van Dordrecht 1424 ) geboren Genderen Aalburg 1365 overleden Dordrecht 1428 zoon van Neijsse Heere Woutersz van Genderen en NN tr. (1) Margeriete Henric Bufsdr. of Butsdr. tr. (2) na 1401 Soete Willemsdr. (Sueta) van Beveren, weduwe van Danil Willems ( die de van ) Beveren, geboren Schroot ambacht Dordrecht 1367 overleden 1437 dochter van Willem Filipsz. van Beveren 1330 / 1398 en N. Haga ( staat vermeld 1384 ) Deze adelijke tak komt uit Beveren Oostvlaanderen Belgi ( Ridders schildknapen Knapen ) Schepen van Dordrecht 1424 ( had op 8 juli 1417 in pand het slot Merwede ) op 7 juli 1424 zegelde hij met het volgende wapen twee rechtopstaande afgewende vissen, middenboven vergezeld van een gesteelde bloem; een linker vrijkwartier beladen met 3 palen van paalvair en een schildhoofd. Gijsbrecht en Soete woonde in de ,,Drie Coningen bij de Nieuwe brug. op 7 mei 1411 geeft de Schepenen van Dordrecht oorkonden dat Ghijsbrecht van Ghenderen eigenaar is van het huis genaamd 'De drie coningen' met de helft van het er naast gelegen huis genaamd 'Jerusalem'. Soete stichtte op 4 oktober 1431 het Sint Elisabethsaltaar ( Van Beverenkapel ) in de Grote Kerk van Dordrecht. ( geapprobeerd door den bisschop van Utrecht 8 Oct. d.a.v.) * Nederlandse Leeuw 1943/44 + Arch. Dordrecht + Batavia Illustrada kinderen uit huwelijk (1) a. Adriana van Ghenderen, huwt Floris van Diemen, Dordrecht: Gisbert van Genderen zijn dochter Adrienne van Genderen huwt met Florent van Dijemen, ( Florent van Dyemenen hij vestigt zich 1436 te Dordrecht Uit dit huwelijk een enige zoon Daniel of Henri van Dijemen huwt Margurite Ducius dochter van Guillaume Duciusen en Marie de Sevenberge, * https://archive.org/stream/mmoirespourserv13paqugoog/mmoirespourserv13paqugoog_djvu.txt Uit dit huwelijk: 1. Hebri van Dyemenen huwt Merguerite Ducius, Dochter van Guillaume Dicius en Marie de Sevenbergen, Uit dit huwelijk: a. Arnold van Dyemenen, geboren 1485 huwt Adrienne van Hove, * Grard van den Sande, ( Geneanet ) Mm. Hist. littrature PH II (P. de COMINES 1758 b. Agniese van Ghenderen, Tak V Pieter Janssen van Genderen Indien niet anders aangegeven zijn de hierna volgende gegevens afkomstig van Paul van Genderen; gebruik makend van de volgende bronnen. * BHIC + WiWaWi + ISIS Breda + Bommelw.Boom + Reg.Arch.Tilburg * WieWasWie voorheen Genlias * En vele andere digitale instellingen I. Pieter ( Peter ) Janssen van Genderen, geb. 1660 ondertrouw Veen 1 mei 1688, trouwt Herpt 22 mei 1688, Anneken Claes van Rijswijck, gedoopt Veen NL 6 maart 1661, dochter van Claes Ottense van Rijswijk en Maijke Jansdr Molle, * dtb Veen + WiWaWi + ISIS Breda Heusden Altena uit dit huwelijk: a. Claes Peterse Janssen van Genderen, gedoopt Veen NL 27 februari 1689 b. Wouter Peterse Janssen van Genderen, gedoopt Veen NL 26 november 1692 c. Eeltie Peterse Janssen van Genderen, gedoopt Veen NL 25 december 1694 d. Gijsbert Peterse Janssen van Genderen, volgt II.1 e. Ariken Peterse Janssen van Genderen, gedoopt Veen NL 25 april 1700 f. Leendert van Genderen, gedoopt Veen NL 20 januari 1704 g. Leendert van Genderen, volgt II.2 II. 2 Leendert Petersen van Genderen, gedoopt / overleden Veen NL 7 maart 1706 / 1745 zoon van Peter Janssen van Genderen en Anneken Claes van Rijswijck, trouwt Veen 27 april 1732 Lijntje Roelofse Groenevelt, uit dit huwelijk: a. Peter van Genderen, gedoopt Veen NL 12 oktober 1732 b. Anna van Genderen, gedoopt Veen NL 25 oktober 1733 Pieter van der Hart, gedoopt Veen 8 augustus 1763 vermoedelijk onwettige zoon van Anna van Genderen, nog in onderzoek c. Roeland van Genderen, gedoopt Veen NL 20 februari 1735 d. Anneke van Genderen, gedoopt Veen NL 29 juni 1738 e. Johanna Maria van Genderen, gedoopt Veen NL 14 augustus 1740 f. Lena van Genderen, gedoopt Veen 21 maart 1745 overleden Veen geboren na overlijden vader. II. 1 Gijsbert Petersen van Genderen. gedoopt op 6 januari 1697 Veen overleden Andel 24 september 1773 zoon van Peter Janssen van Genderen en Anneken Claes van Rijswijck, huwt (1) Andel otr. 12 december 1732 tr. 1 januari 1733 IJke Faasse van Amuijden, gedoopt Andel NL 16 januari 1707 overleden Andel 7 juni 1734 huwt (2) otr. Andel 3 mei 1736 gehuwd Veen 21 mei 1736 Eijke Janse Naijen Naaijen, geboren Andel 21 oktober 1708 overleden Almkerk 25 januari 1786 dochter van Jan Aertze Naayen en Mariken Anthonise van den Andel * BHIC + WiWaWi + ISIS Breda kinderen uit huwl ( l ) a. Johanna van Genderen, gedoopt Andel NL 6 september 1733 huwt Giessen 30 april 1758 Cornelis van Andel, geb. Waardhuizen 2 december 1731 * WiWaWi kinderen 1 Gerrit van Andel, ged. Emmik hoven 24 maart 1764, huwt Cornelia van Andel 2 Eva van Andel, ged. Andel 25 januari 1767, huwt Arij Pietersz De Man kinderen uit huwelijk ( 2 ) b. Jan Gijsberse van Genderen, geboren / overleden Andel NL 2 september / 9 oktober 1736 doopgetuige Maria (Marieken) Antonisse van Andel c. Anneke van Genderen, gedoopt / overleden Andel NL 12 januari / 16 maart 1738 d. Peter van Genderen, volgt III.1 e. Jan van Genderen, gedoopt / overleden Andel NL 18 september 1740 / 5 januari 1748 f. Claas van Genderen, gedoopt / overleden Andel NL 29 april 1742 / 26 december 1747 g. Anneke van Genderen, gedoopt / overleden Andel NL 1 december 1743 / 5 januari 1748 h. Anthonij van Genderen, gedoopt / overleden Andel 30 mei 1746 / 21 december 1747 i. Jan Gijsbertse van Genderen, volgt III.2 j. Maria van Genderen, gedoopt Andel NL 6 juni 1751 doopgetuige, Jenneke Gerrits Naaje ondertrouw / trouwt Almkerk 15 april / 2 mei 1790 Antonie van de Koppel kinderen uit een onbekende relatie of voor het huwlijk "zijnde dit kind ook na voorafgegane openbare schuldbekentenis door en vermanende bestraffinge aan de moeder door dezelve ten doope geheven.Voorts zie men de kerkenraadshandelingen en aanteekeningen van den 1sten en 6 den januarij dezes jaars 1788." 1. Gijsbert van Genderen, geboren / gedoopt Andel NL 25 november 1787 / 6 januari 1788 III.1 Peter van Genderen, gedoopt / overleden Andel NL 6 sepember 1739 / 16 juni 1784 zoon van Gijsbert Petersen van Genderen en Eijke Janse Naijen Naaijen, ondertr. Andel 2 november 1769 trouw Wijk en Aalburg 23 november 1769 Teuntje ( Kaase ) Caase geboren Giessen NL 19 december 1734 overleden Andel 16 juni 1784 dochter van Jan Pietersz Case en Aegtjen Mierlo, * BHIC + WiWaWi + ISIS Breda + Bommelw.Boom + Reg.Arch.Tilburg uit dit huwelijk: a. Eijke van Genderen, gedoopt Andel NL 1 april 1770 overleden Poederoijen 20 oktober 1856 ondertrouw 2 mei 1793 Cornelis van Giessen, geboren / overleden Poederoijen NL 10 mei 1764 / 31 januari 1842 zoon van Gerrit van Giessen en Gijsbertje Haspels kinderen 1. Gijsbertje van Giessen, geboren Poederoijrn NL 14 october 1794 doop 26 october 1794 2. Teuntje van Giessen, geboren Poederoijen NL 6 juli 1797 doop 9 juli 1797 3. Gerrit van Giessen, geboren Poederoijen NL 12 december 1799 doop 15 december 1799 4. Peterke van Giessen, geboren / overleden Poederoijen NL 13 oktober 1802 / 1 maart 1823 5. Peter van Giessen, geboren Poederoijen NL 9 september 1805 doop 15 september 1805 huwt Poederoijen 2 oktober 1840 Anna Hendrika Assemus dochter van Jan Assemus en Dietje Baks, 6. Cornelis van Giessen, geboren / overleden Poederoijen NL 18 november 1810 / 8 december 1826 b. Aagje van Genderen, gedoopt Andel NL 12 januari 1772 overleden Poederoijen 23 oktober 1817 trouwt Poederoijen 2 juni 1799 Rhut van den Anker, geboren Brakel NL 2 december 1770 gedoopt Brakel 9 december 1770 overleden Poederoijen 18 mei 1849 zoon van Gosewijnus van den Anker en Johanna van Triest kinderen 1. Anneke van den Anker, geboren Poederoijen NL 18 mei 1800 2. Peterke van den Anker, geboren Poederoijen NL 28 januari 1802 3. Gosewijnes van den Anker, geboren / overleden Poederoijen NL 15 juni 1803 / 5 november 1813 4. Teuntje van den Anker, geboren 22 september 1804 huwt Poederoijen 13 mei 1841 Gijsbert van Bommel zoon van Johannes van Bommel en Teuntje Bok, 5. Joanna van den Anker, geboren 24 april 1806 6. Peter van den Aker, geboren Poederoijen NL 8 augustus 1813 huwt Poederoijen 11 mei 1849 Adriana van Heijkop, dochter van Marcelis van Heijkop en Willemke Oomen, 7. Govertje van den Anker, geboren Poederoijen NL 7 november 1816 huwt Poederoijen 21 juni 1844 Jacob Opstelten, zoon van Jacob Opstelten en Jannigje Koocken, c. Gijsbertje van Genderen, gedoopt Andel NL 25 december 1773 overleden Veen 4 april 1865 trouwt Veen 2 mei 1799 Michiel van Rijswijk, geboren / overleden Veen NL 22 november 1772 / 22 september 1843 zoon van Johannes van Rijswijk en Dirkje Verbeek * WiWaWi kinderen 1. Teuntje van Rijswijk, overleden Veen 2 oktober 1879 2. Dintje van Rijswijk, geboren Veen NL 11 mei 1801 huwt Veen 25 september 1824 Sweer Hak, geboren Poederoijen NL 9 juni 1800 zoon van Peter Hak en Dirtje van der Ven 3. Jacob Janse van Rijswijk, geboren Veen NL 20 februari 1808 huwt Veen 23 augustus 1832 Goverdina Ziezolt, geboren Genderen NL 1 juni 1810 dochter van Hendrik Ziezolt en Geertrui Versteeg, 4. Peterke van Rijswijk, geboren Veen NL 4 juni 1811 huwt Veen 19 april 1845 Philippus Willem den Dekker, geboren Veen NL 2 augustus 1817 zoon van Kornelis den Dekker en Goverdina van Rijswijk, d. Anneke van Genderen, gedoopt Andel NL 19 december 1776 e. Teuntje van Genderen, geboren Andel 12 december 1779 trouwt de Werken en Sleeuwijk 20 mei 1813 Jan Verbeek, geboren Veen NL 19 mei 1754 overleden de Werken en Sleeuwijk 21 januari 1829 zoon van Gerrit Verbeek en Maria van Vliet, kinderen 1. Adriaan Jan Gerrit Verbeek, huwt de Werken en Sleeuwijk 24 mei 1846 Geertrui de Gier, dochter van Antonie de Gier en Klazina van Wijk, 2. Maria Petronella Verbeek, geboren de Werken en Sleeuwijk NL 4 november 1813 huwt de Werken en Sleeuwijk 9 december 1839 Frans Uithoven geboren Emminkhoven NL 20 maart 1806 zoon van Corstiaan Uithoven en Elizabeth Colijn, 3. Dirkje Verbeek, overleden de Werken en Sleeuwijk 6 december 1821 4. Hendrik Verbeek, overleden de Werken en Sleeuwijk 26 november 1824 5. Jan Verbeek, overleden de Werken en Sleeuwiujk 21 januari 1829 III.2 Jan Gijsbertse van Genderen, gedoopt Andel NL 1 december 1748, doopgetuigen Marieken van Andel en Jenneke Gerrits Naaje zoon van Gijsbert Petersen van Genderen en Eijke Janse Naijen Naaijen, ondertrouw / trouwt Almkerk 5 maart / 28 maart 1784 Petronella Huijbertse van Dijk, gedoopt Almkerk NL 1 juli 1759 overleden Emmikhoven 10 augustus 1827 dochter van Huibert van Dijk en Willemke Dekker uit dit huwelijk a. Eijke van Genderen, geboren / gedoopt Almkerk NL 10 augustus / 15 augustus 1784, doopgetuigen Maria van Genderen trouwt Emmikhoven 17 december 1819 Cornelis Bornscheer, geboren Genderen NL 13 mei 1792 zoon van Coenraad Bornscheer en Geertruij van der Werven, b. Willemke van Genderen, volgt IV.1 c. Huibert Bastiaan van Genderen, geboren / gedoopt Almkerk NL februari / 24 februari 1793 doopgetuige Willemke Dekker, d. Pietertje van Genderen, geboren / gedoopt Almkerk NL 29 juli / 30 juli 1797 doopgetuige Jan van Genderen trouwt Emmikhoven Waardhuizen 4 juni 1825 Matthijs Blankers, geboren Babijloninbroek NL 20 december 1794 zoon van Corstiaan Blankers en Johanna van Haaften, IV. Willemke van Genderen, geboren / gedoopt Almkerk NL 24 februari / 4 maart 1787 doopgetuige Willemke Dekker overleden Almkerk 4 december 1818 dochter van Jan Gijsbertse van Genderen en Petronella Huijbertse van Dijk, kind uit een onbekende relatie a. Pietronella van Genderen, geboren Emmikhoven NL 7 oktober 1816 overleden de Werken en Sleeuwijk 23 juli 1867 trouwt de Werken en Sleeuwijk 10 mei 1841 Nicolaas de Pender, zoon van Marcelis de Pender en Lena Vermeulen, geboren / overleden de Werken en Sleeuwijk NL 22 oktober 1788 / 17 mei 1863 uit dit huwelijk 1. Willem de Pender, geboren / overleden de Werken en Sleeuwijk NL 1 augustus 1841 / 14 april 1842 2. Willem de Pender, geboren de Werken en Sleeuwijk NL 1 januari 1846, huwt Elizabeth Versteeg 3. Leendert de Pender, geboren de Werken en Sleeuwijk NL, huwt Alida van de Stelt Tak VI Damis Dircksz. ( van Genderen ) uit Gendrichem. Indien niet anders aangegeven zijn de hierna volgende gegevens afkomstig van Paul van Genderen; gebruik makend van de volgende bronnen. * GTMWB waarbij gebruik is gemaakt van akten uit het oud-rechterlijk archief van Meerkerk. Genealogisch Tijdschrift voor Midden en West Brabant en de Bommelerwaard. * DTB Nieuwpoort van papier naar digitaal Ons Voorgeslacht * WieWasWie voorheen Genlias * Zoekakte.NL - FamilySearch voorheen Genver, * En vele andere digitale instellingen * Paul van Genderen ( Belgie ) I Damis Dircksz. ( van Genderen) geb. Gendrichem NL ( Gelderland ) ca. 1610 ondtr. / tr. Nieuwpoort 6 / 27 juni 1638, Marijken Anthonij de Heck, wed. van Arien Jansz. Multum, dochter van Anthonis Leendertsz de Heck chirurgijn te Nieuwpoort en Francijntgen Willemsdr Brulant, Damis Dircksz, j.m. van Gendrichem waarmee gelijk een verklaring gevonden is voor het voeren van de latere achternaam van dit geslacht van Genderen. ((( De naam Gendrichem is een oude benamingen voor hedendaagse Gendringen in de Achterhoek tegen de Duitse grens. Al snel wordt Gendrichem in het gebied rond Nieuwland verbasterd tot Genderen ))) * Marinus van Loon Dus hier uit blijkt dat deze tak van Genderen niets heeft te maken met de andere takken Moest het niet verbasterd geweest zijn toen zou het nu van Gendrichem of van Genderingen zijn. * DTB Nieuwpoort ( van papier naar digitaal ) + Ons Voorgeslacht 2008 Uit dit huwelijk a. Fransijntgen Damisdr van Genderen, ged. Nieuwpoort NL 27 maart 1639, getuige doop, Janneken Sabijns en Dirckie Dirks, b. Dirck ( Damis ) Daemsz. van Genderen, volgt II.1 c. Lijsbet Damisdr van Genderen, ged. Nieuwpoort NL 5 juli 1643 d. Hendrick of Hendricksken Damis van Genderen, gedoopt Nieuwpoort NL 5 september 1645 doopget. Magtelt Hendricksken, Jan Hendricksz, Barbara Damis e. Anna Damisdr van Genderen, gedoopt Nieuwpoort NL 5 september 1645 doop get. Magtelt Hendricksken, Jan Hendricksz, Barbara Damis II.1 Dirck ( Damis ) Daemsz. van Genderen (ouders onder I), gedoopt Nieuwpoort NL 27 januari 1641, overleden 4 november 1724, getuige doop, Jan Cockuur, Sijken Hendricks en Marijken Ariens, zoon van Damis Dircksz. ( van Genderen ) en Marijken Anthonij de Heck ondertrouwt(1) Nieuwpoort, 5 februari 1662, trouwt Meerkerk 23 februari 1662, Hendrikje Cornelis, Dirck j.m. uit Nieuwpoort Hendrikje j.d. van Mayerkerck, trouwt(2) Gorinchem ( Gorkum ) 17 april 1673 Aaltie Gerritsdr., begr. Nieuwland 30 april 1703 * DTB Nieuwpoort + cdrom H de Bruin + Fam.S. Dirck overl. aangegeven in de weeskamer van Goringchem Dirck Daemsz. en Aaltie Gerritsdr. laten op 27 april 1673 een huwlijksvoorwaarde opstellen Dirck Daemsz. heeft op 29 april 1673 een kind dat hij verwekt had bij ( Cecillica Willemsdr. van Wel ged. Nieuwpoort 28 november 1640 ) Willem uitgekocht voor het gerecht te Nieuwpoort. Ons Voorgeslacht 2008 jan / juli blz 126, 127, * door L.M. van der Hoeven. Ga. Dordrecht ORA Nieuwpoort inv. n101, f 83 / 85 Dirck Daemsz. van Genderen, ged. Nieuwpoort 27 januari 1641 schoolmeester te Nieuwland overl. 4 november 1724 overl. aangegeven in de weeskamer van Goringchem Hier wordt hij oud-schoolmeester van Gorinchem genoemd. zoon van Damis Dircksz. van Genderen en Marijken Anthonij, ( wed. van Arien Jansz Multum ) De ouders van Dirck zijn geh. Nieuwpoort 27 juni 1638 hij als jongeman van Gendrichem, waarmee gelijk een verklaring gevonden is voor het voeren van de latere achternaam van dit geslacht van Genderen. ONA Gorinchem inv.nr.4053 Dirck Daemsz. en Aaltie Gerritsdr. laten op 27 april 1673 een huwlijksvoorwaarde opstellen Uit deze akte is niet op te maken of Dirck eerder gehuwd was. Dirck Daemsz. heeft op 29 april 1673 een kind dat hij verwekt had bij ( Cecillica Willemsdr. van Wel ged. Nieuwpoort 28 november 1640 ) dochter van Willem Izaacsz. van Wel geb. Dordrecht 1615 en tr. 1635 Chatarina Isaacsdr * FamS uitgekocht voor het gerecht te Nieuwpoort. Gezien het feit dat dit twee dagen na de huwlijksvoorwaarden waren verleden, kan de conclusie geen andere zijn dat het om een en de zelfde persoon gaat. Zijn enig kind Willem blijkt de naam van de vader van zijn echtgenote te dragen. De naam Cecilia keert ook terug onder de oudste dochter van Willem, Ceeligje. GA. Dordrecht ORA Nieuwpoort inv. n60, f188v akte van 16 mei 1673 waarin Dirck Daemse. van Genderen, schoolmeester in Nieuwland, voor hem zelf en mede namens zijn zusters, en kinderen en erfgenamen van Daem Dircksz. van Genderen en Marritgen Anthonisdr., bijde zaliger, een klein huisje met erf aan de Noordwestweg te Nieuwpoort overdraagt. Ons Voorgeslacht ( OV.) 1993 Dirck van Genderen, schoolmeester te Nieuwland, overl. na 1 augustus 1707. Is op 19 juli 1698 getuige (ONA Gorkum 4102).8 ORA Meerkerk inv. nr. 6 d.d. 1 augustus 1707: Dirck van Genderen, woonende in Noulant ende verclaerde te cederen, transporteren, op te dragen ende over te geven aen Willem van Gendre, sijnen soon, seeckere huijsinge ende hofstede bestaende in boomgaert ende hennipslant, staende ende gelegenonder dese gerechte op de Schenkel, belent aen zuijde Jan de Joncker, ende ten Noorden Claes Adriaensz, streckende van de Schenkelwegh aff tot den halven sloot van Claes Adriaensz verschr. toe etc.. Het is ook belast en bezwaard met 'houtgelt'. Niet genoemd in de 17e eeuwse belastingen van Nieuwland OV 1982 Not. Arch. Gorinchem nr. 4102, dd. 19-7-1698 Leendert Willems, won. aan de Agterdijk verklaart op verzoek van Jan Corsten geh. met Geertie Luijcas, won. Nieuwland en Cornelis Luijcas, won. Rietvelt, kinderen van Luijcas Herberts won. 3 Heulen, dat hij eergisteren aanwezig was ten huize van de zieke Lucas Herbertsz. en dat deze met zijn volle verstand een testament ondertekende. Getuigen: Dirck van Genderen, schoolmeester en Jan Aerts Verwiel, beiden won. Nieuwland kinderen uit de relatie met Cecillica Willemsdr. van Wel, a. Willem Dircksz van Genderen, volgt III.1 III.1 Willem Dircksz van Genderen (ouders onder II.1), gedoopt Nieuwland NL voor 29 april 1673 , overleden Meerkerk 9 november 1749, zoon van Dirck ( Damis Daemsz.) van Genderen en Cecillica Willemsdr. van Well, trouwt(1) Leerdam 1698 Francijntje Cornelisdr, overleden 1706, ondertrouwt (2) 15 mei 1706 , trouwt Leerdam 9 juni 1706 Maaijken Ariens van der Mijden, geboren Leerdam NL ca.1685 / 1686 (( dochter van Arien Jansz van Meiden (ged. 20 mei 1652 te Dirksland/Sommelsdijk) en Marijtje Leenderts ( overl. 20 juli 1686 )) * Frieda van der Veen Willem een kind uit een ongehuwde relatie met Cecillica Willemsdr. van Well is op 29 april 1673 voor het gerecht van Nieuwpoort uitgekocht door zijn vader Dirck Daemsz., Willem woonde op de Schinkel schoolmeester en voorlezer te Nieuwland (Nouland) * cdr.ZH.+ fam. van der Meijde de Groot + Ons Voorgeslacht 2008 Uit het eerste huwelijk a. Aletta Willemse van Genderen, volgt IV.1 b. Dirk Willemsz van Genderen, volgt IV.2 Uit het tweede huwelijk c. Celigje van Genderen, volgt IV.3 d. Metje ( Maetje ) van Genderen, volgt IV.4 e. Jan Willemsz. van Genderen, volgt IV.5 f. Arien Willemsz van Genderen, volgt IV.6 g. Aafje Willemsdr van Genderen, geboren Meerkerk NL , gedoopt 21 mei 1722, overleden 1758, trouwt (1) Jacob Zwijnenburg, overl. voor 1760, trouwt (2) Cornelis Jasperse van den Hoek * Wim van Genderen kinderen uit huwl(1): 1. Willem Zwijnenburg, geb. Meerkerk NL 12 april 1750 2. Maaijke Zwijnenburg, geb. 11 juni 1752 3. Aartje Zwijnenburg, geb. 2 september 1753 kinderen uit huwl(2): 4. Jasper van den Hoek, geb. 9 maart 1760 5. Willemtje van den Hoek, geb. 8 februari 1761 6. Hester van den Hoek, geb. 30 mei 1762 7. Neeltje van den Hoek, geb. 4 januari 1763 8. Teunis van den Hoek, geb. 12 maart 1765 IV.1 Aletta Willemse van Genderen (ouders onder III.1), geboren Nieuwland NL 1698 , overleden 3 maart 1765, dochter van Willem Dircksz van Genderen en Francijntje Cornelisdr, trouwt Benschop 3 april 1718 Gijsbert Willemse de Jongh alias ( Nieuwenboer), geboren Lexmond NL , gedoopt 19 april 1696, ouders Willem de Jongh Nieuwboer en Annigje Gijsbertsdr Coppelaer Gijsbert Willemse de Jongh, ged. Lexmond 19 april 1696 ( get. Lijsbet Willems Nieuweboer op Lakervelt). Hij heet voor 1719 'den Nieuwenboer', daarna komt hij voor onder patroniem 'de Jongh' Uit dit huwelijk a. Annigje de Jongh, gedoopt Leerbroek NL 5 juni 1718, getuige doop Trijntje Willems, trouwt Cornelis Dirksz Baas gedoopt Meerkerk NL 8 september 1715 zoon van Dirk Cornelisse Baas en Meijnsje (Merrigje) Gerrits Kersbergen b. Lijsbeth de Jongh, ged. Leerbroek 3 december 1719 c. Francijntje de Jongh, ged. Leerbroek 8 juni 1721 d. Lijsbeth de Jongh, ged. Leerbroek 13 december 1722 e. Lijsbet Gijsbertse de Jong, geboren Nieuwland NL , gedoopt 20 mei 125, overleden Meerkek , trouwt (1) Heijmen Cornelisz van Oort ged. Meerkerk NL 21 januari 116, trouwt (2) Reijer Gijsbertse Kuijl f. Willem de Jongh, ged. Nieuwland 15 februari 1728 IV.2 Dirk Willemsz van Genderen (ouders onder III.1), geboren Meerkerk ca.1705 zoon van Willem Dircksz van Genderen en Francijntje Cornelisdr trouwt Lexmond 8 mei 1733 Stijntje Pieters Lakerveld, geboren Lexmond NL , gedoopt 24 juli 1712 doop get. Meijnsie van den Burggraaf * Cdr. Zuidholland Uit dit huwelijk a. Peter van Genderen, ged. Meerkerk NL 27 september 1733 b. Francijntje van Genderen, ged. Meerkerk Lexmond NL 15 augustus 1735 c. Pleuntje van Genderen, ged. Meerkerk Lexmond NL 24 maart 1737 d. Willem van Genderen, ged. Lexmond NL 9 maart 1738 e. Peter van Genderen, geb. Meerkerk NL 27 september 1739 overl. 1740 f. Pietertje van Genderen, geboren Meerkerk NL , gedoopt 11 december 1740, trouwt Lexmond 14 april 1765 Cornelis Tukker, gedoopt Lexmond NL 23 april 1741, ouders Govert Cornelisz Tukker en Neeltje Ariens Ket kinderen: 1. Willem Tukker, geb. 1765 2. Stijntje Tukker, geb. 1767 3. Govert Tukker, geb. 1769 4. Neeltje Tukker, geb. 1770 5. Dirk Tukker, geb. 1773 6. Arie Tukker, geb. 1774 7. Cornelis Tukker, geb. 1776 8. Frans Tukker, geb. 1778 9. Neeltje Tukker, geb. 1779 10. Frans Tukker, geb. 1781 11. Cornelis Tukker, geb. 1783 g. Peter van Genderen, ged. Meerkerk NL23 mei 1743 overl.1743 h. Pleuntje van Genderen, ged. Meerkerk NL16 augustus 1744 i. Peter van Genderen, ged. Meerkerk NL 16 augustus 1744 IV.3 Celigje van Genderen (ouders onder III.1), geboren Meerkerk NL 18 december 1707, dochter van Willem Dircksz van Genderen en Maaijken Ariens van der Mijden, gedoopt 28 december 1707, overleden Waardhuizen 9 april 1785, trouwt Waardhuizen 1728 Barend Biesheuvel, geboren Uitwijk NL , gedoopt 14 augustus 1707, overleden Waardhuizen 16 december 1790 * Fam. Biesheuvel + Fam.S Uit dit huwelijk a. Dirkje Barendsdr. Biesheuvel ged. Meerkerk NL 13 november 1729 b. Maria Barendsdr. Biesheuvel ged. Uitwijk-Waardhuizen NL 12 november 1730 c. Willemina Barendsdr. Biesheuvel ged. Uitwijk-Waarhuizen NL 16 maart 1732 d. Danil Barendsz.Biesheuvel ged. Uitwijk-Waardhuizen NL 29 maar 1733 e. Maijke Barendsdr. Biesheuvel ged. Uitwijk-Waardhuizen NL 29 maart 1734 f. Maaijke Barendsdr.Biesheuvel ged. Uitwijk-Waardhuizen NL 8 juli 1736 g. Anna Barendsdr.Biesheuvel ged. Uitwijk-Waardhuizen NL 30 juni 1737 h. Lijntje Barendsdr.Biesheuvel ged. Uitwijk-Waardhuizen NL 13 juli 1738 i. Lijsbeth Barendsdr.Biesheuvel ged. Uitwijk-Waardhuizen NL 16 augustus 1739 j. Lijsbeth Barendsdr.Biesheuvel, gedoopt Uitwijk-Waardhuizen NL 30 juli 1741, overleden Giessen 4 augustus 1795, trouwt Uitwijk-Waardhuizen 26 oktober 1766 met Antonie Petersz. Dalm, gedoopt Rijswijk 26 november 1741, zoon van Peter Antonisse Dalm & Huijbertje van Ballegoijen. k. Aagje Barendsdr.Biesheuvel ged.uitwijk-Waardhuizen NL 11 augustus 1743 l. Cornelis Barendsz.Biesheuvel ged.Uitwijk-Waardhuizen NL 21 maart 1745 m. Willem Barendsz.Biesheuvel ged.Uitwijk-Waardhuizen NL 28 augustus 1748 n. Adriaantje Barendsdr.Biesheuvel ged.Uitwijk-Waardhuizen NL 26 april 1750 IV.4 Metje ( Maetje ) van Genderen (ouders onder III.1), geboren Meerkerk NL , gedoopt 14 april 1709, overleden Meerkerk 13 november 1778, dochter van Willem Dircksz van Genderen en Maaijken Ariens van der Mijden, trouwt Hoogblokland: 11 april 1734 of 16 juli 1737 Jan Jansz de Graaf, geb. Noordeloos NL 21 februari1684, overl. Noordeloos 28 januari 1779 * RA.Den Haag met dank aan Wil Klaassen + Cdr.Zuidholland + Wim van Genderen Uit een onbekende relatie a. Metje had een onecht kind Lijntje van Genderen ged. Meerkerk NL 25 mei 1732 moeder heeft het onechte kind zelfs ten doop geheven Uit dit huwelijk b. Willem de Graaf, geboren Meerkerk NL gedoopt 22 maart 1739 of 1749 tr. Noordeloos 13 januari 1769 Elisabeth Jacoba Kloens, geb. Gorinchem NL 14 juli 1748 dochter van Cornelis Kloens en Anna van Schravenweert, c. Arie de Graaf, geb. 22 februari 1750 d. Adriaan de Graaf, geb. 1751 e. Maaijke de Graaf, geb. 4 november 1753 IV.5 Jan Willemsz. van Genderen (ouders onder III.1), geboren Meerkerk NL , gedoopt Nieuwland 8 april 1714, zoon van Willem Dircksz van Genderen en Maaijken Ariens van der Mijden, trouwt Meerkerk ca.1745 Grietje Dirks Baas, geboren Meerkerk NL , gedoopt 14 januari 1720, ouders ( Dirk Cornelis Baas geb.1688 Meerkerk tr.13 februari 1710 Lexmond en Meijnsje Gerrits Kersberg(en)geb.22 november 1691 Benschop) Uit dit huwelijk a. Dirk van Genderen, volgt V.1 b. Maijke van Genderen, geboren Meerkerk NL 1746 , overleden 1 oktober 1811, trouwt Jan Brandewijk, geboren Groot Amers NL , gedoopt 26 maart 1728, ouders Huybert Jansz Brandwijk en Jannigje de Kovel kinderen: 1. Grietje Brandwijk geb. Meerkerk NL 20 oktober 1765 2. Jannigje Brandwijk geb. Meerkerk NL ca. 1766 tr.(1). Giesendam 24 december 1812 NN tr.(2). Bastiaan Ravenstein tr.(3). Hendrik van Houwelingen * Ons Voorgeslacht 1957 blz 75 Brandewijk van Genderen + Hist.Ver.Sliedrecht c. Marigje Jans van Genderen, volgt V.2 d. Willem van Genderen, volgt V.3 e. Cornelis Jansz van Genderen, geboren Meerkerk NL , gedoopt 22 december 1751, overleden Lexmond, 77j., 2 juni 1829, doop getuigen Jannigje Dirkse Baas en Aafje van Genderen trouwt Elizabeth Fabe f. Aarie van Genderen, geboren Meerkerk NL gedoopt 22 december 1751 doop getuigen Jannigje Dirkse Baas en Aafje van Genderen g. Willemtje van Genderen, volgt V.4 h. Aarie Jans van Genderen, volgt V.5 i. Jan Jansz van Genderenm, volgt V.6 j. Lijntje Janse van Genderen, geboren Meerkerk NL , gedoopt 29 november 1758 get. Aafje van Genderen wed. van Jacob Zwijnenburg tr. ca. 1783 Cornelis Fransse van der Hijden, ged. Meerkerk NL 4 juli 1756, overl. Meerkerk 15 september 1810 ,54 j. zoon van Frans Teunisse van der Heijden en Judik Huibers Karsen doopget. Grietje Rouk wed.Teunis van der Hijden k. Jannigje van Genderen, geboren Meerkerk NL , gedoopt 3 maart 1762, overleden 1795, trouwt 1783 Arie Versluis geboren 1755 doop getuige Jannigje Baas J.D., om wien stont Adriaantje Boot hvr. Arie vGenderen kinderen 1. Jan Versluis, geboren ca. 1786 * FamS. + Nelline Simons IV.6 Arien Willemsz van Genderen (ouders onder III.1), geboren Meerkerk NL 20 oktober 1719, gedoopt 29 oktober 1719, overleden 1761, getuige doop Neeltje Huijgen, zoon van Willem Dircksz van Genderen en Maaijken Ariens van der Mijden, trouwt Hoogblokland 16 juli 1747 Adriaantje Boot, geboren Hoogblokland NL , gedoopt 3 maart 1726, ouders Cornelis Boot en Jannigje Thiele van der Wiel Uit dit huwelijk a. Jannegje van Genderen, ged. Nieuwland NL 16 juli 1748 b. Maijke van Genderen, ged. Nieuwland NL 6 april 1750 c. Cornelis van Genderen, ged. Nieuwland NL 20 februari 1752 d. Willem van Genderen, ged. Nieuwland NL9 december 1753 V.1 Dirk van Genderen (ouders onder IV.5), beroep landbouwer, gedoopt Hoogblokland NL 9 april 1746, overleden Meerkerk 10 juni 1817, zoon van Jan Willemsz. van Genderen en Grietje Dirks Baas, trouwt 1784 Seijgje Cornelisse Buijsert, gedoopt Leerdam 11 juli 1762, overleden Meerkerk 30 december 1842, beroep werkster, ouders Cornelis Buijsert en Maijke Bikker * Hist.Ver.Sliedrecht + digtstb.Delft + Genlias + Histkr.Nieuwpoort + Fam. van Genderen Tning Uit dit huwelijk a. Grietje van Genderen, volgt VI.1 b. Maaike van Genderen, gedoopt Lexmond NL 22 januari 1786 c. Maaike van Genderen, geboren Lexmond NL , gedoopt 17 december 1786, overleden Meerkerk 12 april 1820 tr. Meerkerk 24 september 1814 akt.n15, Teunis Vink 42j., geb. Meerkerk NL 1 januari 1779 zoon van Eimert Vink en Gurtje Boer * Genlias + fam Vink d. Jannigje van Genderen, gedoopt Lexmond NL 20 maart 1788, overleden Lexmond 25 november 1871, trouwt Meerkerk 17 april 1813 Gerrit Terlouw, geboren Meerkerk NL 6 augustus 1780, overleden Lexmond 27 juli 1846, ouders Klaas Terlouw en Saartje Liebeek kinderen: 1. Klaas Terlouw, geb. 1813 huwt Aarigje Verwoerd 2. Dirk Terlouw, geb. 1815 3. Saartje Terlouw, geboren Langrak 13 december 1817 4. Klaas Terlouw, geb. 1819 5. Jan Terlouw, geb. 1820 6. Saartje Terlouw, geb. 1822 7. Cornelis Terlouw, geb. 1825 overl. Ameide akt.n15, 3 april 1908, 83j., tr. Annigje van Bezooijen. 8. Sijmen Terlouw, geb. 1826 overl. Lexmond aktn7, 16 april 1904 tr. 1 Willemijntje van Kemp tr. 2 Elizabeth de Vos 9. Maaike Terlouw, geb. 1832 overl. Lexmond akt.n4, 6 februari 1900 tr. Nijs Kon. e. Jan van Genderen, volgt VI.2 f. Cornelis van Genderen, volgt VI.3 g. Bastiaan van Genderen, volgt VI.4 h. Dirkje van Genderen, geboren en doop,Meerkerk NL 18 februari 1796, gedoopt 21 februari 1796, overleden Nieuwpoort 28 november 1884, trouwt Ameiden 20 april 1825 Jacob Benschop, geboren Brandwijk NL 18 december 1797, overleden Nieuwpoort 25 november 1874, ouders Sijmen Benschop en Jannigje Meerkerk kinderen: 1. Sijmen Benschop, geb.Giessendam NL 24 februari 1830 overl. Nieuwpoort 18 maart 1887 tr. Jaarsveld akt.n2, 20 februari 1852 Maria Benschop, geb. Polsbroek NL 31 december 1829 overl. Nieuwpoort 21 februari 885 dochter van Jasper Benschop en Gerrigje van Schenderen i. Antonia van Genderen, volgt VI.5 j. Willem van Genderen, volgt VI.6 k. Aantje van Genderen, volgt VI.7 l. Klaas van Genderen, geboren Meerkerk NL 6 november 1805, gedoopt 10 november 1805, overleden Delft 22 juni 1865 tr. Delft 13 februari 1861,akt.n24, Lena Slootweg, geb. Delft.Vrijeban NL 18 december 1813 Lena is gescheiden 's Gravenhage 28 februari 1860 van Gerrit Lubbers dochter van Willem Slootweg en Cornelia Pleunsdr van Dijk m. Sijgje van Genderen, volgt VI.8 n. Neeltje van Genderen, geboren en doop,Meerkerk NL 21 september 1808, gedoopt 25 september 1808 doopgetuige was Maijke Bikker hsvr.Cornelis Buijsert tr. Utrecht, 3 februari 1841 Willem Prins 28j. geb. Nijkerk NL 1813 zoon van Dirk Prins en Hendrikje Dijkhuizen kinderen: 1. Gerrit Prins, geb. Utrecht NL 1844 overl. Utrecht akt.n88, 15 januari 1894 tr. Utrecht akt.n138, 6 mei 1868 Hendrika de Graaf, geb. IJselstein NL 1840 dochter van Antonie de Graaf en Elizabeth Rouchet. VI.1 Grietje van Genderen (ouders onder V.1), gedoopt Meerkerk NL 30 januari 1785, overleden Schoonhoven 18 november 1859, dochter van Dirk van Genderen en Seijgje Cornelisse Buijsert trouwt(1) Nicolaas Samuelse Verhoef, geboren Meerkerk NL ged. 4 juni 1780, overleden Ameide 18 augustus 1829, ouders Samuel Klaasse Verhoef en Teuntje Teunisse Kleijn, trouwt(2) Ameide 17 september 1836 Cornelis Streefkerk, geboren Jaarsveld NL 16 februari 1774, overleden Ameiden 20 augustus 1846, ouders Willem Streefkerk en Cornelia Vos weduwenaar van Kristina Zaane * Historisekring Nieuwpoort + Genlias + WiWaWi Uit het eerste huwelijk a. Teuntje Verhoef geb. / ged. Meerkerk 28 november/6 december 1807 b. Dirk Verhoef, geboren Meerkerk 9 februari 1809, gedoopt 18 februari 1809 tr. Tienhoven 22 november 1833 Annigje Albas uit Tienhove geb. ca. 1815 c. Samuel Verhoef gb./gd. Meerkerk 15/24 november 1811 d. Sijgje Verhoef, geboren Meerkerk NL 1816 , overleden Schoonhoven 5 februari 1873, trouwt Andried van Baaren e. Teunis Verhoef, geboren Meerkerk NL 24 oktober 1817 tr. Tienhoven akt.n1, Mijnsje Boef geb. Benschop NL 7 oktober 1813 dochter van Adrianus Boef en Pietertje van Middelkoop. f. Jan Verhoeff, geboren Hei en Boeikop NL 1821 , overleden Vlissingen 14 augustus 1908, trouwt Janna van Louwel * Zeeuws.Isis g. Adriaan Verhoef, geboren ca.1825 tr. Zuid-Schalwijk 28 september 1854 Maria Elisabeth Zaandam geb. ca. 1815 dochter van Jacob Zaandam en Martina Fakker * Digtstb.Kennemerand VI.2 Jan van Genderen (ouders onder V.1), ( arbeider ) gedoopt Hei-en Boeicop NL 17 januari 1790, overleden Meerkerk 12 mei 1853, zoon van Dirk van Genderen en Seijgje Cornelisse Buijsert, trouwt Meerkerk akt.n10, 23 juni 1822 Grietje van Hoorne, geboren Leerbroek NL 24 augustus 1794, gedoopt 31 augustus 1794, overleden Meerkerk akt.n9, 8 april 1886, o ouders Arnoldus van Hoorne en Josina van (Z) Someren * Hist.Kring Nieuwpoort + digstb.Zederik Uit dit huwelijk a. Sijgje van Genderen g geb. Meerkerk NL 20 oktober 1822, overleden Lexmond 14 november 1829 b. Arnoldus van Genderen, volgt VII.1 c. Dirk van Genderen, geb. overl. Lexmond NL akt.n2/53, 6 januari 1828 / 9 november 1829 d. Dirk van Genderen, volgt VII.2 e. Sijgje van Genderen, geb.Lexmond NL 12 december 1832, overleden Meerkerk 13 oktober 1853 f. Josina van Genderen, geboren Lexmond NL akt.n56, 19 november 1836, overleden Meerkerk NL 16 januari 1866, trouwt Meerkerk 4 juni 1861 met Lammert van Vuren geb. Meerkerk NL 22 oktober 1837, overl. aldaar 25 april 1918 VII.1 Arnoldus van Genderen (ouders onder VI.2), beroep werkman veehouder, geboren Lexmond NL akt.n35, 11 november 1823, gedoopt 20 november 1823, overleden Lexmond akt.n9, 3 februari 1871, zoon van Jan van Genderen en Grietje van Hoorne, trouwt Leerbroek akt.n1, 3 januari 1852 Jannigje Brouwer, geboren Leerbroek NL 19 augustus 1823, overleden Weesperkarspel , ouders Hessel Brouwer en Aaltje Brouwer Na het overlijden van Arnoldus vestigt Jannigje zich in OuderAmstel op 24 mei 1879;adres A90 * Hist. Kring Nieuwpoort + Hist.Ver. Sliedrecht + Open Archieven + IJmert Brouwer Uit dit huwelijk a. Hessel van Genderen, volgt VIII.1 b. Grietje van Genderen geb. Goudriaan 20 / 25 november 1855 overleden Weesperkarspel 2 mei 1921 Ze is ongehuwd. c. Jan van Genderen, volgt VIII.2 d. Cornelis van Genderen, ( veehouder ) geboren Noordeloos NL 21 juni 1861, overleden De Bilt akt.n59, 72j., 31 mei 1934, trouwt Weesperkarspel akt.n11, 19 juni 1901 Nelida van Ginkel, geboren Ede NL 1858, overleden De Bilt akt.n12, 55j., 28 april 1915, ouders Cornelis van Ginkel en Derkje van Veldhuizen weduwe van Maas van de Geest * Hist.Ver.Sliedrecht + Genlias e. Dirk van Genderen, geboren Noordeloos NL 24 november 1864, overleden Abcoude 15 januari 1933, begraven Abcoude 20 januari 1933 VIII.1 Hessel van Genderen (ouders onder VII.1), ( arbeider werkman ) geboren Leerbroek NL 27 april 1852, overleden Capelle a/d IJssel 1 augustus 1922, zoon van Arnoldus van Genderen en Jannigje Brouwer, trouwt Goudriaan 11 mei 1876 Sara Prins, geboren Bergambacht NL 5 mei 1850, overleden Giessen-Nieuwkerk 20 januari 1926 ouders Pieter Prins en Maria van der Wolf * Hist.Ver.Sliedrecht + Hist.Kring.Nieuwpoort + Genlias Uit dit huwelijk a. Arie van Genderen, geb. overl. Goudriaan 30 juli / 3 oktober 1876 b. Arie van Genderen, geboren Goudriaan NL 8 oktober 1877 tr. Capelle a/d IJssel 23 mei 1907 akt.n18, Magdalena Theodora Mora geb. IJselstein NL 2 juni 1878 overl. Haastrecht 23 november 1932 dochter van Wouter Mora en Jannigje van Zanten c. Maria van Genderen, volgt IX.1 d. Jannigje van Genderen, volgt IX.2 e. Pieter van Genderen, geboren Goudriaan NL 28 augustus 1882 tr. Capelle a/d IJssel akt.n9, 4 april 1907 Elizabeth van der Wal 23j. geb. Capellen a/d IJssel 1884 dochter van Cornelis van der Wal en Marrigje Oudenaarden * Genlias f. Cornelis van Genderen, volgt IX.3 g. Jan van Genderen geb.Goudriaan NL 16 oktober 1886 h. Grietje van Genderen, volgt IX.4 i. Engelina van Genderen, geboren Goudriaan NL 26 februari 1891 tr. Capelle a/d IJssel 8 januari 1912 akt.n20, Willem Sterkenburg geb. Goudriaan NL ca. 1891 zoon van Willem Sterkenburg en Commerina Sint Nicolaas j. Cornelia van Genderen, geb. overl. Gouriaan NL 3 maart / 31 december 1894 IX.1 Maria van Genderen (ouders onder VIII.1), geboren Goudriaan NL 30 oktober 1878, dochter van Hessel van Genderen en Sara Prins, trouwt Capelle a/d IJssel akt.n9, 9 mei 1901 Barend Termaat, geboren Giessen-Nieuwkerk NL 23 december 1870, ouders Jan Willem Termaat en Marigje van Weenen Uit dit huwelijk a. Jan Willem Termaat, geb .Giessen Nieuwkerk NL 23 juni 1902 b. Hessel Termaat, geb. Giessen Nieuwkerk NL 19 augustus 1906, tr.Aaltje Duizer c. Marigje Termaat, geb. Giessen Nieuwekerk NL 11 augustus 1908 d. Sara Termaat, geb. Giessen Nieuwekerk NL 16 februari 1910 e. Grietje Cornelia Termaat, geb. Giessen Nieuwekerk NL 3 juni 1911 f. Jannigje Termaat, geb. Giessen Nieuwekerk NL 23 februari 1913 g. Leentje Termaat, geb. Giessen Nieuwekerk NL 1 mei 1914 h. Engelina Termaat, geb. Giessen Nieuwekerk NL 1 mei 1917 IX.2 Jannigje van Genderen (ouders onder VIII.1), geboren Goudriaan NL 21 december 1880, overleden Nieuwpoort 18 april 1966, dochter van Hessel van Genderen en Sara Prins, trouwt Capelle a/d IJssel akt.n17, 3 augustus 1901 Huibert van Buren, geboren Groot Ammers NL 16 juli 1879, overleden Groot Ammers 7 november 1930, ouders Jan van Buren en Jacoba Bouter * Genlias=WiWaWi + J.J. van Buren Uit dit huwelijk a. Jacoba van Buren, geb. / overl.Groot Ammers NL13 februari 1902, 20 november 1910 b. Sara van Buren, geboren Groot Ammers NL 18 maart 1903, overleden Groot Ammers 17 januari 1981 tr. Groot-Ammers op 31 januari 1929 met Pieter Prins, geboren Groot-Ammers 9 maart 1904 overleden op 27 juni 1981, begraven te Groot-Ammers, zoon van Gerrit Prins en Maria Catharina Prins. c. Jan van Buren, geboren Groot Ammers NL 3 september 1906, overleden Groot Ammers 1 maart 1966 tr. Albertje Huls, geboren op 27 december 1910, overleden op 1 augustus 1987, begraven te Groot-Ammers. d. Hendrika van Buren, geboren Groot Ammers NL 22 augustus 1908, overleden Nieuwpoort 5 januari 1988 tr. Groot-Ammers op 28 oktober 1936 met Hendrik Verveer, geboren te Streefkerk op 9 mei 1910, overleden op 14 juni 1962, begraven te Nieuwpoort, zoon van Teunis Verveer en Merrigje Verveer. e. Josina van Buren, geboren Groot Ammers NL 10 november 1909 tr. Groot-Ammers op 12 april 1928 met Cornelis Schep, geboren te Willige-Langerak op 16 juni 1906, zoon van Leendert Schep en Gijsje Hoogendoorn. f. Jacoba van Buren, geboren Groot Ammers NL 14 februari 1912 IX.3 Cornelis van Genderen (ouders onder VIII.1), geboren Goudriaan NL 29 maart 1884, zoon van Hessel van Genderen en Sara Prins, trouwt Peursum 6 januari 1910 Paulina van den Dool, geboren Giessen-Nieuwkerk Nl 9 februari 1887, ouders Dirk van den Dool en Niesje Kampsteeg * Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Sara van Genderen, volgt X.1 b. Dirk van Genderen, geboren Peursum NL 11 juni 1913, overleden Hardinxveld 22 oktober 1989, trouwt Giesendam 17 mei 1944 Jannigje Korevaar geb. Molenaarsgraaf NL 30 november 19--, overl. Hardinxveld 1 juni 2004 dochter van Kornelis Hendrik Korevaar en Maria Korevaar, c. Niesje van Genderen, volgt X.2 d. Hessel van Genderen, volgt X.3 e. Cornelia van Genderen geb.Peursum NL 6 februari 1923 f. Jan van Genderen, geboren Peursum NL 16 maart 1927, overleden 28 augustus 2001, trouwt Janna Willempje Rozendaal geb. 5 december 1929, overl. 29 januari 1985 * Zerken NL X.1 Sara van Genderen (ouders onder IX.3), geboren Peursum NL 16 december 1910 dochter van Cornelis van Genderen en Paulina van den Dool, trouwt 1931 Aart Huisman, geboren Schelluinen NL 7 juni 1908 ouders Cornelis Huisman en Hendrika de Kuiper * Zerken NL Uit dit huwelijk a. Cornelis Huisman, trouwt Cornelia Gijsje Klop, b. Paulus Huisman, X.2 Niesje van Genderen (ouders onder IX.3), geboren Peursum NL 12 januari 1918, dochter van Cornelis van Genderen en Paulina van den Dool, trouwt 17 december 1936 Teunis Peele, geboren Schelluinen 10 maart 1916, ouders Vas Peele en Tonia Duijzer Uit dit huwelijk a. Antonia Daverina Peele, X.3 Hessel van Genderen (ouders onder IX.3), geboren Peursum NL 2 september 1921, overleden 1 augustus 1999 zoon van Cornelis van Genderen en Paulina van den Dool, trouwt Johanna van Daalen, geb. 8 maart 1920 overl. 20 juni 1994 Uit dit huwelijk a. levenloosgeboren zoon van Genderen, IX.4 Grietje van Genderen (ouders onder VIII.1), geboren Goudriaan NL 9 januari 1889, overleden Gorinchem 14 januari 1961 dochter van Hessel van Genderen en Sara Prins, trouwt Capelle a/d IJssel akt.n3, 6 februari 1913 Arie Baas, geboren Hillegersberg NL 25 juni 1892, overleden in het jaar 1975, ouders Arie Baas en Johanna Meulstee echtgescheiden 's-Gravenhagen 7 november 1933 * Genlias Uit dit huwelijk a. Arie Baas geb. Capelle a/d IJssel NL 14 februari 1914 VIII.2 Jan van Genderen (ouders onder VII.1), ( veehouder ) geboren Noordeloos NL 10 november 1857, overleden Landsmeer 19 november 1944, zoon van Arnoldus van Genderen en Jannigje Brouwer, trouwt Nieuwer Amstel, akte n 19, 12 februari 1890 Gerritje Visser, geboren Aalsmeer NL 21 december 1862, ouders Nicolaas Visser ( veehouder ) en Adriana de Koster * Hist.Ver.Sliedrecht + Genlias + begraafplaats Landsmeer + fam. van Genderen Tning Uit dit huwelijk a. Arnoldus van Genderen, beroep melkventer nachtwaker geboren Niewer Amstel NL 23 april 1890, overleden Amsterdam 9 juli 1963 tr. (1) Amsterdam Sloterdijk akt.nreg.S2,fol.7v, 20 januari 1927 echtgescheiden Haarlem 18 september 1946 Jeanette Emilia Verhallen, geb. Amsterdam NL 18 februari 1903 verpleegster * gezinskaart GAA geen kinderen vermeld dochter van Hendrik Frederik Antoon Verhallen en Sijtske Krijgsman tr. (2) Amsterdam 30 oktober 1946 Catharina Bijker, geb. Hengelo NL 21 juli 1903 b. Nicolaas van Genderen, volgt IX.5 c. Adriana Helena Maria Jacoba van Genderen, geboren Niewer-Amstel NL 30 juli 1892, overleden Diemen 26 april 1980 tr. Sloten akt.n24, 16 april 1914 Heinrich Willem Frederik Kranstauber, geboren Sloten NL 19 maart 1891 overleden Diemen 29 maart 1970 zoon van Nicolaas Kranstauber en Ariaantje van den Boogaard. won. Uitweg 85, Amsterdam uit dit huwlijk 1. Nicolaas Kranstauber, geboren Sloten NL 25 november 1915 2. Gerritje Kanstauber, geboren Sloten NL 25 oktober 1918 3. Ariaantje Kranstauber, geboren Sloten NL 26 augustus 1920 4. Jan Kranstauber, geboren Amsterdam NL 15 december 1923 d. Jannetje Dirkina van Genderen, geboren NieuwerAmstel NL 21 juni 1895, overleden Purmerend 7 januari 1984, trouwt Ladsmeer 11 april 1946 Harmen Schaft Harem is geboren Oostzaan NL 19 april 1892 overleden Bergh 9 mei 1972 e. Amalia Wihelmina van Genderen, geboren Sloten NL 10 september 1899, overleden Harmelen 15 juni 1976 trouwt. Amsterdam Benoorden 't ij akt.nreg.B,fol.15, 30 april 1925 Bernardus Johannes Keukenmeester, geboren. Stompwijk NL 14 februari 1899 zoon van Johannes Adam Keukenmeester en Maria Magdalena Kuhlman uit dit huwlijk 1. Maria Magdalena Keukenmeester, 2. Gerritje Elisabeth Keukenmeester, 3. Johanna Petronella Keukenmeester, 4. Jan Johannes Keukenmeester, 5. Petronella Keukenmeester, 6. Adriana Maria Keukenmeester, 7. Johannes Adam Keukenmeester, f. Grietje Cornelia van Genderen, geboren Sloten NL 5 december 1900, overleden Purmerend 17 februari 1984, begraven Ilpendam , trouwt Amsterdam Benoorden 't ij akt.nregB,fol.13 26 april 1926 Dirk Groot geb. Lansmeer NL 22 juli 1894 overleden Purmerend 7 januari 1969 veehouder zoon van Reier Groot en Klaasje Brergman, g. Gerritje Elizabeth van Genderen, geboren Sloten NL 7 juni 1903, overleden Ilpendam 16 maart 1980, trouwt Landsmeer 3 mei 1928 Tobias Jurriaan van Sijpveld, geb. Muiden NL 27 september 1904 h. Jan van Genderen, geboren Sloten NL 11 oktober 1904, overleden Purmerend 24 augustus 1985, trouwt Broek in Waterland 15 oktober 1936 Neeltje Bregman Neeltje Bregman geboren Broek in Waterland NL 28 augustus 1912 uit dit huwlijk 1. Gerritje van Genderen, i. Cornelis van Genderen , volgt IX.6 IX.5 Nicolaas van Genderen (ouders onder VIII.2), melkslijter geboren Nieuwer Amstel NL 11 mei 1891, overleden Diemen 13 april 1986, zoon van Jan van Genderen en Gerritje Visser trouwt Landsmeer 11 februari 1926 Fijtje Krse, geboren Landsmeer NL 26 april 1901, overleden Beverwijk 31 december 1973 Uit dit huwelijk a. Gerritje van Genderen, b. Hendrik van Genderen, huwt Irene den Enting, * online familie berichten IX.6 Cornelis van Genderen (ouders onder VIII.2), geboren Sloten NL 24 maart 1907, overleden Landsmeer 26 mei 1981, begraven Landsmeer 30 mei 1981, zoon van Jan van Genderen en Gerritje Visser trouwt Amsterdam 11 juli 1935 Alida Catharina Olij, geboren Nieuwendam NL 17 augustus 1912, overleden Purmerend 28 januari 1994, begraven Landsmeer 31 januari 1994, ouders Willem Olij en Fijtje Prins Uit dit huwelijk a. Gerda van Genderen, geboren Landsmeer NL 20 september 1936, trouwt Landsmeer 20 februari 1958 Barend Lambertus Struik, geboren Diemen NL 4 december 1928, overleden Amsterdam 31 juli 2002 ouders Cornelis Struik en Wilhelmina Koopmans uit dit huwelijk 1. Wilhelmina Struik, huwt Johannes Albertus Jozef Vrolijk 2. Alida Catharina Struik, huwt Johan George Vetter 3. Cornelia Struik, huwt Nick Kleijpoel 4. Jacqueline Babette Struik, b. Willem vanGenderen, volgt X.4 c. Jan Cornelis van Genderen, volgt X.5 X.4 Willem van Genderen (ouders onder IX.6), zoon van Cornelis van Genderen en Alida Catharina Olij, trouwt Helena van der Wit, ouders Hendrik Adrianus van der Wilt en Johanna Maria Louisa Ditmarsch Uit dit huwelijk a. Ilko van Genderen, volgt XI.1 b. Karin van Genderen, XI.1 Ilko van Genderen (ouders onder X.4), zoon van Willem van Genderen en Helena van der Wit, relatie Loes Mekke, Uit deze relatieUit dit huwelijk a. Bastiaan van Genderen, X.5 Jan Cornelis van Genderen (ouders onder IX.6), zoon van Cornelis van Genderen en Alida Catharina Olij, trouwt Wendelina Johanna Hendrika Tning, ouders Rijer Tning en Johanna Hendrika Brandsen Uit dit huwelijk a. Ingrid van Genderen, volgt XI.2 b. Raymond van Genderen, volgt XI.3 XI.2 Ingrid van Genderen (ouders onder X.5), dochter van Jan Cornelis van Genderen en Wendelina Johanna Hendrika Tning, trouwt gescheiden Gerrit Wijtze Mulder, ouders Wijtze Harmen Mulder en Feike Maat Uit dit huwelijk a. Rick Mulder, b. Lovis Mulder, XI.3 Raymond van Genderen (ouders onder X.5), zoon van Jan Cornelis van Genderen en Wendelina Johanna Hendrika Tning, trouwt Esther Maureen van Beek, ouders Robertus Andreas Hendricus van Beek en Alida Huberta Horstmanshof Uit dit huwelijk a. Bram van Genderen, b. Jesper van Genderen, tweeling met Bram c. Milo van Genderen, VII.2 Dirk van Genderen (ouders onder VI.2), beroep bouwknecht, geboren Lexmond NL akt.n24 1 juni 1830, overleden Meerkerk akt.n3, 26 februari 1912, zoon van Jan van Genderen en Grietje van Hoorne, trouwt Hoogblokland 30 maart 1866 Jannigje van Steenis, geboren Hoogblokland NL 21 november 1837, overleden Meerkerk 1 januari 1915, ouders Jan van Steenis en Jannigje de Mik * WiWaWi Uit dit huwelijk a. Sijgje Jozina van Genderen, geboren Meerkerk NL 26 juli 1870, overleden Meerkerk, 66j. 24 april 1937, trouwt Meerkerk akt.n3, 21 mei 1897 Nicolaas Versluis geb. Goudriaan NL 1 april 1867 uit dit huwelijk 1. Jan Hendrik Versluis, geboren Meerkerk NL 7 oktober 1899 2. Jannigje Jozina Versluis, geboren Meerkerk NL 7 juli 1901 huwt Meerkerk 15 september 1921 Hendrik de Vor, geb. Vianen NL 27 oktober 1889 zoon van Gijsbertus de Vor en Jannigje Baas b. Jan van Genderen, geboren Meerkerk NL 27 augustus 1871 tr. Leerdam akt.n11, 22 april 1915 Pietronella Bos, geb. Leerdam NL ca. 1877 overl. Meerkerk akt.n14, 3 november 1928 dochter van Arie Bos en Pieternella Verdugt, c. Grietje van Genderen, geb. Meerkerk NL akt.n29, 6 september 1873 VI.3 Cornelis van Genderen (ouders onder V.1), geboren Hei Boeikop NL 30 januari 1791, overleden 8 februari 1873, zoon van Dirk van Genderen en Seijgje Cornelisse Buijsert, trouwt(1) Meerkerk akt.n22, 31 december 1814 Pietertje de Lange, geboren Bergambacht NL ca. 1790, overleden Meerkerk 1825, ouders Dirk de Lange en Hendrikje Boer, trouwt(2) Meerkerk akt.n2, 4 maart 1826 Cornelia Kars, geboren Leerdam NL 1795, overleden Nieuwland 16 januari 1877, ouders Arie Kars en Maaiken Kortleven * Hist.Ver.Sliedrecht + Genlias + digstb.Zederik Uit het tweede huwelijk a. Dirkje van Genderen, geb. overl. Meerkerk NL 17 augustus 1826 17 januari 1827 b. Dirk van Genderen, geboren Meerkerk NL 31 maart 1828, overleden Lexmond akt.n1, 16 januari 1908 trouwt Leerbroek akt.n6, 31 december 1856 Christina van Hoorne, geboren Leerbroek NL 12 april 1822, overleden Lexmond akt.n15, 28 juli 1911 ouders Cornelis van Hoorne en Cornelia Kok c. Arie van Genderen, geb. overl. Meerkerk NL akt.n21, 26 mei 1829 d. Arie van Genderen, volgt VII.3 e. Sijmen van Genderen, geb. akt.n9, overl. Meerkerk NL 30 juli 1831, 31 mei 1833 f. Maaike van Genderen, geb. Meerkerk NL 22 juli 1833* Fam.S VII.3 Arie van Genderen (ouders onder VI.3), geboren Nieuwland NL akt.n6, 9 juli 1830, zoon van Cornelis van Genderen en Cornelia Kars, trouwt(1) Hoogblokland 6 mei 1858 Marigje de Mik, geboren Hoogblokland NL 20 september 1838, overleden Nieuwland 6 januari 1869, ouders Jielis de Mik en Dingena van Ek, trouwt(2) Nieuwland akt.n4, 25 juni 1869 Aartje Versluis, geboren Hoogblokland NL 4 november 1836, overleden Leerbroek akt.n16, 17 november 1906, ouders Jan Vesluis en Cornelia Versluis * Hist.Ver.Sliedrecht + Genlias Uit het eerste huwelijk a. Neeltje Hermina van Genderen, geboren Hoogblokland NL 29 januari 1859, overleden Leerbroek akt.n5, 8 mei 1898, trouwt(1) Leerbroek akt.n10, 17 oktober 1884 Kornelis Kortlever, geboren / overl. Leerbroek NL 1859 / 14 augustus 1890 ouders Teunis Kortlever en Adriana de Leeuw, trouwt(2) Leerbroek akt.n8, 9 december 1892 Jan Willem Termaat, geboren Meerkerk NL 23 juli 1852, ouders Klaas Termaat en Bastiaantje de Kogel kinderen uit een onbekende relatie Neeltje Hermina had een dochter 1. Merrigje van Genderen volgens de geboorte akte n12 te Leerbroek geb. / overl. Leerbroek NL 7 juli 1880 / overl. akt.n9, 23 juli 1880 als aangever staat vermeld Dirk van Genderen 52j.( winkelier ) bij de overlijdens aangifte van Merrigje wordt er geen vader vermeld. geboren uit zijn nicht Neeltje Hermina van Genderen, bij hem inwonend en ongehuwd, trouwt (1) Leerbroek akt.n10, ca.1884 Cornelis Kortlever, kinderen uit huwl. (1) 2. Teunis Kortlever, geb. / overl. Leerdam NL 9 februari / 2 april 1885 3. Marrigje Kortlever, geb. Leerdam NL 9 februari 1885 4. Adriaantje Kortlever, geb. / overl. Leerbroek NL 15 januari / 27 juni 1886,0j. kinderen uit huwl. (2) 5. Arie Johannes Termaat, geb. / overl. Leerbroek NL 29 december 1893 1 januari 1894 6. Arie Johannes Termaat, geb. / overl. Leerbroek NL 2 september 1895 8 mei 1898 7. Annigje Bastiaantje Termaat, geb. Leerbroek NL 21 augustus 1897 * Genlias + digstb.Zederik b. Cornelis van Genderen, volgt VIII.3 Uit het tweede huwelijk c. Jan van Genderen, volgt VIII.4 d. Jillis van Genderen, geb. Nieuwland NL akt.n17, 6 december 1868 e. Hermina Cornelia van Genderen, geboren Nieuwland NL 22 maart 1879, trouwt Nieuwland akt.n 5, 23 oktober 1903 Johannes Alewijn Heikoop geb. Nieuwland NL 6 november 1877 zoon van Jan Hiekoop en Cornelia de Gast f. Dirk Cornelis van Genderen, volgt VIII.5 VIII.3 Cornelis van Genderen (ouders onder VII.3), landbouwer werkte ook bij The Warren Featherbone Company geboren Nieuwland NL 7 september 1863, overleden Michigan USA 27 februari 1947 zoon van Arie van Genderen en Marigje de Mik, trouwt Goudriaan 19 januari 1888 Elizabeth Terlouw, geboren Goudriaan NL 12 februari 1863, overleden Michigan USA 11 juni 1935 ouders Cornelis Terlouw en Maria Hoeflaak dit gezin is volgens de geboorte van de kinderen in de jaren 1892/93/94, gemigreerd naar de USA * Hist.Ver.Sliedrecht + Riverside Cementtery Michigan USA JanFamily Uit dit huwelijk a. Marigje van Genderen, geb. Goudriaan NL 3 september 1888 overleden Michigan USA 16 maart 1960 huwt Emmett Darling Barber b. Marigje van Genderen, geb. / overl.Goudriaan NL 25 augustus, 11 oktober 1889 c. Cornelis van Genderen, geb. / overl.Goudriaan NL 4 januari, 11 februari 1891 d. Cornelis van Genderen, elektrieker geb. Goudriaan NL 12 juli 1892 overleden Michigan USA 12 juni 1915 e. Arie van Genderen, geboren Illinios USA 5 september 1893 overleden op 20 november 1964, La Porte Indiana gehuwd met Edith ?. f. Mary van Genderen, kleermaakster geboren Michigan USA 15 december 1894 overleden Michigan 20 mei 1979 huwt Richard van Buren, geboren 1887 overleden 1933 uit dit huwelijk 1. Elizabeth T. van Buren, huwt Kieft 2. Florence Janet van Buren, huwt Fifield 3. Richard van Buren, geboren Illinois USA 1931 overleden Illinois 2 september 1932 g. Jennie van Genderen, geboren / overleden Michigan USA 20 juni 1896 / 17 juni 1918 h. Elizabeth van Genderen, geboren Michigan USA 16 februari 1903 overleden Michigan 30 januari 1927 i. Julia van Genderen, geboren Michigan USA 1906 ongehuwd j. Lena van Genderen, geboren Michigan USA 26 juni 1907 overleden Michigan 21 juli 2003 huwt Tree Oaks Michigan 17 juni 1950 Arnold Abrahamsen geboren Chicago USA 27 maart 1919 overleden Illinois USA 14 juli 1973 zoon van Matias Abrahamsen geb. Noorwegen en Marie Eirsland geb. Noorwegen uit dit huwelijk 1. Maria Beth Abramamsen, huwt Mark Douglas Kolins VIII.4 Jan van Genderen (ouders onder VII.3), geboren Nieuwland NL 17 oktober 1870, zoon van Arie van Genderen en Marigje de Mik, trouwt Nieuwland akt.n5, 23 oktober 1896 Cornelia Oostrom, geboren Hoogblokland NL 20 september 1877, ouders Dirk Oostrom en Geertruida Kruis * Genlias Uit dit huwelijk a. Arie Dirk van Genderen, geboren Nieuwland NL 13 februari 1900, gedoopt Nieuwland 6 mei 1900, overleden Nieuwland 31 juli 1983, trouwt Leerdam 6 maart 1930 Areke Vendelbosch geb. Kedichem NL 1 april 1909 overl. / begr Nieuwland 3 / 8 juni 1995 dochter van Cornelis Vendelbosch en Geertrui Johanna Knoop, * Lenny van der Sluys ( Geneanet ) b. Dirk van Genderen, volgt IX.7 c. Aartje Geertruid van Genderen, volgt IX.8 d. Gerard van Genderen, overl. Nieuwland NL 4 januari 1905 IX.7 Dirk van Genderen (ouders onder VIII.4), geboren Nieuwland NL 1 februari 1901, overleden Utrecht 23 januari 1930, zoon van Jan van Genderen en Cornelia Oostrom trouwt Nieuwland akt.n2, 26 april 1923 Eeltje Vroege, geboren Hoogblokland NL 25 april 1903, ouders Herber Vroege en Barbera Rietveld * Hist.Ver.Sliedrecht + Genlias Uit dit huwelijk a. Cornelia van Genderen b. Barbara van Genderen IX.8 Aartje Geertruid van Genderen (ouders onder VIII.4), geboren Nieuwland NL 23 juli 1902, overleden Meerkerk 10 november 1977, dochter van Jan van Genderen en Cornelia Oostrom trouwt Nieuwland 19 april 1923 Johannes van der Grijn, geboren Meerkerk NL 22 februari 1896, overleden Meerkerk 23 december 1971, ouders Cornelis van der Grijn en Catharina van Iperen * Erik Lschen + Genlias Uit dit huwelijk a. Cor van der Grijn VIII.5 Dirk Cornelis van Genderen (ouders onder VII.3), geboren Nieuwland NL 11 november 1873, overleden Peursum 23 januari 1914, zoon van Cornelis van Genderen en Elizabeth Terlouw trouwt Peursum 2 mei 1913 Willempje Verspui, geboren Peursum NL 10 juni 1875, overleden Peursum 28 augustus 1948, ouders Arie Verspui en Klazina Schouten * Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Arigje Christina van Genderen, volgt IX.9 b. Dirk Cornelis van Genderen, geboren Peursum NL 23 juli 1914, trouwt Lena Slob geb. 18 juli 1917, overl. 13 maart 1980 * Zerken NL IX.9 Arigje Christina van Genderen (ouders onder VIII.5), geboren Peursum NL 29 mei 1910, dochter van Dirk Cornelis van Genderen en Willempje Verspui, trouwt Adriaan van den Dool geb. Schelluinen NL 2 maart 1903 Uit dit huwelijk a. Klazina van den Dool b. Willempje van den Dool c. Arie van den Dool VI.4 Bastiaan van Genderen (ouders onder V.1), geboren Meerkerk NL 23 juni 1793 gedoopt 30 juni 1793, overleden Streefkerk 19 juni 1874, zoon van Dirk van Genderen en Seijgje Cornelisse Buijsert, trouwt(1) Streefkerk 4 maart 1818 Willempje Brand, geboren Steefkerk NL 27 december 1794, gedoopt 4 januari 1795, overleden Streefkerk 23 maart 1828, ouders Dirk Cornelis Brand en Marigje Booij, trouwt(2) Streefkerk 12 september 1829 Ariaantje Dekker, geboren Lekkerkerk NL 8 februari 1802, overleden Streefkerk 8 februari 1877, ouders Jacob Dekker en Elizabeth Verboom * Hist.Ver.Sliedrecht Uit het eerste huwelijk a. Dirk van Genderen, volgt VII.4 b. Willem van Genderen, volgt VII.5 c. Sijgje van Genderen, volgt VII.6 Uit het tweede huwelijk d. levenloosgeb. Streefkerk NL 5 december 1831 e. Arie van Genderen, geboren Streefkerk NL 18 mei 1833, overleden Streefkerk 28 maart 1903, trouwt (1)Streefkerk 20 december 1888 Jannetje van Bergen, geboren Bodegraven NL 30 november 1823, overleden Streefkerk 1 oktober 1890, ouders Arnout van Bergen en Marijtje van Talma (Zij is eerder getrouwd te Streefkerk op 2 november 1844 met Jan Boele, geboren te Capelle op de IJssel op 10 april 1810, overleden te Streefkerk op 1 februari 1888 zoon van Jan Boele en Johanna Maria Meijer.) trouwt (2)Streefkerk 30 juli 1891 Martijntje van der Graaf, geboren Lekkerkerk NL 25 juli 1844, overleden Streefkerk 26 april 1926, ouders Hendrik van der Graaf en Pieternella den Butter f. Elizabeth van Genderen, volgt VII.7 g. Maaike van Genderen, volgt VII.8 h. Jacob van Genderen, volgt VII.9 VII.4 Dirk van Genderen (ouders onder VI.4), geboren Streefkerk NL 6 juli 1818, overleden Streefkerk 14 juli 1897, zoon van Bastiaan van Genderen en Willempje Brand, trouwt Streefkerk 7 november 1845 Adriana Kleijn, geboren Streefkerk NL 12 januari 1821, overleden Streefkerk 19 februari 1902, ouders Bastiaan Kleijn en Adriana Jansdr van Zoest * Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Willempje van Genderen, geb. overl. Streefkerk NL 25 / 27 februari 1846 b. Bastiaan van Genderen, volgt VIII.6 VIII.6 Bastiaan van Genderen (ouders onder VII.4), geboren Streefkerk NL 17 juni 1847, overleden Streefkerk 10 augustus 1920, zoon van Dirk van Genderen en Adriana Kleijn, trouwt Lexmond akt.n4, 26 april 1895 Maria van Bezooijen, geboren Hei en Boeicop NL 6 januari 1855, overleden Streefkerk 10 februari 1903, ouders Pieter van Bezooijen en Bastiaantje de Jong * R.A. van Bezooijen uit Etten-Leur. Ex vrijwilliger bij het CBG in Den Haag. Met dank aan Niek van Bezooijen Uit dit huwelijk a. Adriana van Genderen geb. Streefkerk NL 22 juli 1896 Adriana was zwak begaafd. en wegens een valse beschuldiging van brandstichting brengt zij 52 jaar van haar leven in een inrichting door. VII.5 Willem van Genderen (ouders onder VI.4), geboren Meerkerk NL 4 juni 1822, overleden Nieuw Lekkerland 2 oktober 1878, zoon van Bastiaan van Genderen en Willempje Brand, trouwt Streefkerk 20 mei 1848 Adriana den Bouw, geboren Oud Alblas NL 12 oktober 1821, overleden Nieuw Lekkerland 2 mei 1891, ouders Jan den Bouw en Geertruij den Braanker * Hist.Ver.Sliedrecht + Genlias Uit dit huwelijk a. Jan van Genderen, volgt VIII.7 b. Bastiaan van Genderen, volgt VIII.8 c. levenloosgeb. Nieuw Lekkerland NL 18 november 1852 d. Willem van Genderen, volgt VIII. e. Geertrui van Genderen, volgt VIII.10 f. Ariaantje van Genderen, volgt VIII.11 g. Willempje van Genderen, geb. Nieuw Lekkerland NL 16 oktober 1858, overleden Nieuw Lekkerland 12 mei 1872 h. Jan Johannis van Genderen, geb. Nieuw Lekkerland NL 9 februari 1861, overleden Nieuw Lekkerland 5 februari 1883 i. Alida van Genderen, geb. overl. Nieuw Lekkerland NL 4 mei 1862 22 januari 1886 j. Maria Adriana van Genderen, geboren Nieuw Lekkerland NL 26 oktober 1865, overleden 12 januari 1896, trouwt Nieuw-Lekkerland op 8 maart 1894 met Gijsbert Jan van Weelden, zijn 3 huwl. geb. en overl. Herwijnen NL 13 september 1860 / 27 augustus 1911 landbouwer (1883, herbergier 1898) Hij was weduwnaar van 1 huwl. Gijsbertje van Horssen 2 huwl. Adriana de Weert 4 huwl. Jenneke Hobo zoon van Johannes van Weelden en Pieternella Verploegh kinderen : uit het huwl. met Maria Adriana van Genderen 1. Adriana van Weelden, geb. Charlois NL 6 oktober 1894 akt.n454 2. Peter van Weelden, geb. Charlois NL 6 oktober 1894 akt.n 455 3. Adriana Maria van Weelden, geb. Rotterdam NL 6 september 1895 akt.N 2151 overl. Rotterdam 18 november 1895 akt.N4244 * WiWaWi + Alice van Straalen-Struijk VIII.7 Jan van Genderen (ouders onder VII.5), geboren Oud Alblas NL 27 september 1848, overleden Nieuw Lekkerland 10 december 1915, zoon van Willem van Genderen en Adriana den Bouw, trouwt Nieuw Lekkerland 7 juni 1894 Neeltje Sijnhorst, geboren Brandwijk NL 1857, overleden Nieuw Lekkerland 5 februari 1905, ouders Johannes Sijnhorst en Neeltje de Vries * Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Willem Johannes van Genderen, geb. Nieuw Lekkerland NL 14 mei 1897, overleden Nieuw Lekkerland 21 november 1948 VIII.8 Bastiaan van Genderen (ouders onder VII.5), geboren Streefkerk NL 22 september 1850, overleden Oud Alblas 11 januari 1897, zoon van Willem van Genderen en Adriana den Bouw, trouwt Oud Alblas 18 maart 1875 Maria Bouwman, geboren Oud Alblas NL 15 juli 1854, overleden Oud Alblas 1 februari 1900, ouders Jan Bouwman en Klara van der Plaat * Hist.Ver.Sliedrecht + digstb.Rdam + Genlias Uit dit huwelijk a. Adriana van Genderen, volgt IX.10 b. Jan van Genderen, geboren Haarzuilen NL akt.n3, 21 januari 1877 Hij is getrouwd te Bleskensgraaf akt.n9, 12 november 1902 Met Pietertje den Boer, geb. Oud Alblas NL 1 oktober 1882 dochter van Jan den Boer en Adriana Dekker * Hist.Ver.Sliedrecht + Genlias c. Willem van Genderen, geboren Laagnieuwkoop NL 14 maart 1879, overleden Laagnieuwkoop akt.n4 5 mei 1882 d. Clara van Genderen, volgt IX.11 e. Willempje Johanna van Genderen, geboren Breukelen NL 1 juni 1883 tr. Rotterdam akt.nr13v, 2 oktober 1912 Hendrik Kriek geb. Leiden NL ca. 1886 zoon van Cornelis Kriek en Maria van der Laken, f. Willem Johannes van Genderen, volgt IX.12 g. Johannes van Genderen, geboren Oud Alblas NL 10 maart 1889 tr. Rotterdam akt.nv71v, 4 december 1918 Margaretha Wilhelmina Edens geb. Oud Ablas NL 1895 overleden Zeist 18 februari 1960 dochter van Tjabring Edens en Hielta Gerhardina Catharina Doesburg, h. Bastiaan van Genderen, geboren Oud Alblas NL 25 augustus 1891, overleden Oud Alblas 24 oktober 1918 ongehuwd i. Frans van Genderen, volgt IX.13 j. Alida Maria van Genderen, geboren Oud Alblas NL 2 juli 1897 tr. Krimpen a/d Lek akt.n11, 25 mei 1921 Cornelis Leendert Groenendijk geb. Streefkerk NL.1896 zoon van Klaas Groenendijk en Hilligje Meerkerk. * Hist.Ver.Sliedrecht + Genlias kinderen: 1. Bastiaan Groenendijk, 2. Klaas Groenendijk, 3. Willem Johannes Groenendijk, IX.10 Adriana van Genderen (ouders onder VIII.8), geboren Loenen NL 10 september 1875, dochter van Bastiaan van Genderen en Maria Bouwman, trouwt Oud Ablas 20 september 1900 Willem van der Zijde(n), geboren Alblasserdam NL 4 april 1878, ouders Jan Pieter van der Zijden en Maria Houweling Uit dit huwelijk a. Bastiaan van der Zijden geb. Oud Ablas NL 1 april 1901 b. Jan Pieter van der Zijden geb. Oud Ablas NL 15 juli 1903 c. Maria van der Zijden geb. Oud Ablas NL 23 februari 1905 IX.11 Clara van Genderen (ouders onder VIII.8), geboren Oud Alblas NL 5 augustus 1880, dochter van Bastiaan van Genderen en Maria Bouwman, trouwt Oud Alblas 9 mei 1901 Jan Cornelis Boer, geboren Oud Alblas NL 23 augustus 1879 ouders Jan Boer en Aaltje de Groot * Hist.Ver.Sliedrecht + digstb.Rdam + Genlias + Fam. Willy Steinvoorte Boer Uit dit huwelijk a. Jan Boer, geboren Oud Alblas NL ca.1901 trouwt Alblasserdam op 26 februari 1925 met Aaltje van den Oever, geboren te Alblasserdam op 31 augustus 1902, dochter van Simon van den Oever en Jansje van Duren. b. Maria Boer, geboren Papendrecht NL ca.1903 trouwt Alblasserdam 31 mei 1923 Jan de Waard, geboren Sliedrecht rond 1902 zoon van Arie de Waard en Maaike Middelkoop. c. Aaltje Boer, geboren Papendrecht NL ca.1904 trouwt Alblasserdam 31 januari 1924 Leendert Stam, geboren Nieuw-Lekkerland 27 maart 1902 zoon van Gerardina Stam. d. Bastiaan Boer, geboren Papendrecht NL ca. 1907 trouwt Alblasserdam 15 juni 1933 Cornelia Verhoeff, geboren Oud-Alblas rond 1911 dochter van Pieter Verhoeff en Adriana Vlot. e. Leendert Boer, geboren Alblasserdam NL 7 november 1909 trouwt Geesje de Vries, geb. 23 oktober 1913 f. Willem Johannes Boer, geboren Alblasserdam NL 4 januari 1912, trouwt Alblasserdam 11 augustus 1938 Pieternella Boon, geboren Alblasserdam op 9 november 1914, dochter van Klaas Boon en Bertha Boon. g. Jan Cornelis Boer, geb. / overl.Alblasserdam NL 22 april 1914, 14 mei 1916 h. Jan Cornelis Boer, geb. Alblasserdam NL 10 september 1916, ongeh. overl. i. Johannis Boer, j. Frans Boer, k. Carinus Boer, tr. Wilhelmina Groos, dochter van Christiaan Groos en Wilhelmina Landwaard. IX.12 Willem Johannes van Genderen (ouders onder VIII.8), beroep ( zetschipper ), geboren Oud Alblas NL 6 april 1886, zoon van Bastiaan van Genderen en Maria Bouwman, trouwt Brandwijk 16 september 1910 Adriana van Tuijl, geboren Molenaarsgraaf NL 20 februari 1885, ouders Wouter van Tuijl en Aaltje Verhoef Uit dit huwelijk a. Batiaan van Genderen, geb. Rotterdam NL 8 januari 1911 b. Aaltje van Genderen, geb. Rotterdam NL 26 mei 1912 overleden 1979 trouwt Rotterdam 9 augustus 1933 Gerrit Lebbink, geboren 20 november 1912 zoon van Gerrit Lebbink en Lena Wijnen uit dit huwelijk 1. Lenie Lenbbink, 2. NN Lebbink, c. Maria van Genderen, geboren Rotterdam NL 3 augustus 1913, trouwt Rotterdam 8 september 1937 Jacob Monster geboren Rotterdam NL 24 april 1911 overleden zoon van Cornelis Monster en Pieternella van Rhijn d. Bastiaantje van Genderen, geb. Rotterdam NL 29 augustus 1914 IX.13 Frans van Genderen (ouders onder VIII.8), geboren Oud Alblas NL 30 april 1895, overleden 5 april 1970, zoon van Bastiaan van Genderen en Maria Bouwman, trouwt Alblasserdam 22 september 1927 Neeltje den Hartog, geboren Alblasserdam NL 27 juni 1909, overleden 28 november 1995, ouders Gijsbert Jan den Hartog en Bastiaantje Verloop Uit dit huwelijk a. Bastiaan van Genderen b. Gijsbert Jan van Genderen VIII.9 Willem van Genderen (ouders onder VII.5), geboren Nieuw Lekkerland NL 18 november 1852, overleden Nieuw Lekkerland 19 januari 1886, zoon van Willem van Genderen en Adriana den Bouw, trouwt Langerak akt.n7, 2 september 1881 Janna Clasina Goedhart, geboren Langerak NL 6 juli 1859, ouders Aart Goedhart en Geertrui van Baaren na het overl. van Willem huwt. Janna te Nieuw-Lekkerland akt.n16, op 15 december 1887 met Cornelis-Pieter Breedveld, geboren te Nieuw-Lekkerland op 3 februari 1864, zoon van Sijgje Breedveld, * Genlias Uit dit huwelijk a. Willem van Genderen, geboren Streefkerk NL 12 december 1881 tr. Zevenhuizen 17 augustus 1905 akt.n16, Jansje Rosbergen, geb. Capellen a/d IJssel NL ca. 1885 dochter van Jan Rosbergen en Hendrina Verhoef uit dit huwelijk 1. Hendrika van Genderen, geboren Krimpen a/d IJssel NL 1906 huwt Krimpen a/d IJssel 6 februari 1926 Adrianus Neven, geb. Krimpen a/d IJssel NL 1902 zoon van Arie Neven en Bastiaantje Mudde b. Geertrui van Genderen, geboren Nieuw Lekkerland NL 11 februari 1883 huwt Krimpen a/d IJsel akt.n20, 10 december 1904 Klaas Peul geb. Oudega NL ca. 1881 zoon van Frederik Peul en Roeltjen de Vries, c. Jan Johannes van Genderen, geb. Nieuw Lekkerland NL 8 juni 1885, overleden Nieuw Lekkerland 5 maart 1886 VIII.10 Geertrui van Genderen (ouders onder VII.5), geboren Nieuw Lekkerland NL 11 augustus 1855, dochter van Willem van Genderen en Adriana den Bouw, trouwt Streefkerk 6 oktober 1876 Gerrit Spruijtenburg, ( spoorwachter ) geboren Streefkerk NL 19 januari 1850, overleden Brandwijk 23 december 1918, ouders Pieter Spruijtenburg en Cornelia Vlot * Genlias Uit dit huwelijk a. Pieter Spruijtenburg, geb. Nieuwkerk a/d IJsel NL akt.n43, 19 april 1877 b. Pieter Spruijtenburg, geb. Nieuwkerk a/d IJsel NL akt.n80, 2 augustus 1878 c. Willempje Adriana Spruijtenburg, geboren Nieuwerkerk a/d IJssel NL 1 december 1879, tr. Oud-Alblas 11 januari 1905 Cornelis in 't Veld, geboren Oud-Alblas 14 januari 1882, zoon van Huibert in 't Veld en Anna van Herk. d. Cornelia Spruijtenburg, geboren Nieuwkerk a/d IJsel NL akt.n29, 22 april 1881 tr. Bergambacht akt.n16, Peter Roozendaal. geb. Lopik NL ca. 1853 zoon van Pieter Roozendaal en Heiltje Vermeulen. e. Willem Spruijtenburg, geb. Nieuwkerk a/d IJsel NL akt.n45, 23 april 1882 f. Adriana Spruijtenburg, geb. Nieuwkerk a/d IJsel NL akt.n30, 6 april 1883 g. Maria Spruijtenburg, geb. Nieuwkerk a/d IJsel NL akt.n31, 6 april 1883 h. Pieter Willem Spruijtenburg, geb. Moordrecht NL akt.n9, 27 januari 1886 i. Alida Spruijtenburg, geboren Nieuwekerk a/d IJssel NL akt.n100, 20 december 1886, trouwt Bleskensgraaf 15 januari 1908 met Arie Breedveld, geboren rond 1884, zoon van Jillis Breedveld en Teuna Muijlwijk. j. Willem Spruijtenburg, geb. Nieuwkerk a/d IJsel NL akt.n5, 10 januari 1890 k. Adriana Spruijtenburg, geb. Nieuwkerk a/d IJsel NL akt.n6, 10 januari 1890 VIII.11 Ariaantje van Genderen (ouders onder VII.5), geboren Nieuw Lekkerland NL 28 oktober 1857, dochter van Willem van Genderen en Adriana den Bouw, trouwt Nieuw Lekkerland 26 januari 1883 Gijsbert de Vries, geboren Brandwijk NL 1862 overleden Giessendam 20 januari 1913 zoon van Dirk de Vries en Mijntje Brandwijk Uit dit huwelijk a. Dirk de Vries geb. Nieuw Lekkerland NL 24 juni 1883 huwt Elisabeth van Tilburg b. Willem de Vries, geboren / overleden Giessendam NL 19 oktober 1884 / 15 januari 1885 VII.6 Sijgje van Genderen (ouders onder VI.4), geboren Streefkerk NL 11 december 1826, overleden Streefkerk 5 juli 1901, dochter van Bastiaan van Genderen en Willempje Brand, trouwt Streefkerk 22 december 1849 Dirk Broer, geboren Streefkerk NL 2 september 1825, overleden Streefkerk 18 december 1895, ouders Martinus Broer en Willempje Stuij Uit dit huwelijk a. Willempje Broer, geboren Streefkerk NL 28 september 1850, overleden Streefkerk 29 januari 1877 tr. Streefkerk op 25 januari 1873 met Jan Reindert Bried geb. Gorinchem NL 29 oktober 1836, overl. Streefkerk op 21 november 1912 zoon van Apollonius Jacob Bried en Johanna Sophia Alberts. Jan tr. (2) te Streefkerk op 19 november 1878 met zijn schoonzus Ariaantje Broer, geboren te Streefkerk op 15 november 1851, overleden aldaar op 25 februari 1893 dochter van Dirk Broer en Sijgje van Genderen. Jan tr. (3) te Streefkerk op 24 november 1893 met zijn schoonzus Dirkje Broer, geboren te Streefkerk op 9 januari 1863, Er is voor dit huwelijk dispensatie verleend. dochter van Dirk Broer en Sijgje van Genderen. * tak Bried verder uitgewerkt bij: Nico Bried http://members.ziggo.nl/nbriede/ b. Ariaantje Broer, geb. Streefkerk NL 15 november 1851, tr. Jan Rijnder Bried c. Martina Broer, geb. / overl. Streefkerk NL 12 september 1853, 27 mei 1864 d. Bastiaan Broer, geb. Streefkerk NL 16 april 1856 e. Elisabeth Broer, geboren Streefkerk NL 22 november 1859 tr. Streefkerk op 14 juli 1882 met Cornelis Brand, geboren te Streefkerk op 12 november 1851, zoon van Matthijs Brand en Jacoba de Bruijn. f. Dirkje Broer geb. Streefkerk NL 9 januari 1863, tr. Jan Rijnder Bried g. Martinus Broer, geboren Streefkerk NL 11 maart 1865, overleden Oud Ablas 21 augustus 1926 tr. Alblasserdam op 23 januari 1890 met Johanna-Wijntje Erkelens, geboren te Alblasserdam op 25 oktober 1865, overleden te Oud-Alblas op 7 april 1939 dochter van Arie Erkelens en Pietertje Koutstaal VII.7 Elizabeth van Genderen (ouders onder VI.4), geboren Streefkerk NL 6 november 1834, overleden Streefkerk 21 januari 1908, dochter van Bastiaan van Genderen en Ariaantje Dekker, trouwt Streefkerk 27 september 1859 Arie Groenendijk, geboren Streefkerk NL 4 juli 1835, overleden Streefkerk 5 februari 1903, ouders Arie Groenendijk en Marie Lanster Uit dit huwelijk a. Arie Groenendijk, geb. / overl. Streefkerk NL 5 oktober 1859, 5 februari 1860 b. Ariaantje Groenendijk, geboren Streefkerk NL 18 augustus 1860, trouwt Streefkerk 1 mei 1889 Jan van Krimpen, geboren Krimpen aan de Lek ca.1861, zoon van Hendrikus van Krimpen en Barbera Groenendijk. c. Arie Groenendijk, geboren Streefkerk NL 14 oktober 1861, overleden Streefkerk 7 maart 1917, trouwt Streefkerk op 12 januari 1888 met Elizabeth Braanker, geboren te Streefkerk op 30 oktober 1858, overleden na 1923, dochter van Pieter Braanker en Maria Timmers. d. Maria Groenendijk, geb. / overl. Streefkerk NL 20 okteber 1862, 20 januari 1864 e. Bastiaantje Groenendijk, geboren Streefkerk NL 25 oktober 1863, overleden Kripen a/d Lek 3 februari 1946, trouwt Streefkerk op 26 juli 1893 met Jan Johannes den Boer, geboren te Krimpen aan de Lek rond 1867, overleden voor 1946, zoon van Pieter den Boer en Dirkje van der Halve. f. Maria Groenendijk, geb. / overl. Streefkerk NL 16 februari 1865, 22juli 1866 g. Bastiaan Groenendijk, geb. / overl.Streefkerk NL 19 maart 1866, 4 juli 1866 h. Bastiaan Groenendijk, geboren Streefkerk NL 17 december 1867, trouwt Streefkerk 19 februari 1891 Neeltje de Haan, geb. Streefkerk 11 december 1870 dochter van Huig de Haan en Gerrigje Anker. i. Maria Groenendijk, geb. / overl. Streefkerk NL 3 april 1869, 25 augustus 1869 j. Klaas Groenendijk, geboren Streefkerk NL 18 december 1870, trouwt 14 februari 1895 Helligje Meerkerk, geb. Nieuw Lekkerland 3 januari 1874 k. Marinus Groenendijk, geb. / overl. Streefkerk NL 19 februari 1873,11 februari 1874 l. Marinus Groenendijk, geb. / overl. Streefkerk NL 10 augustus / 23 september 1876 VII.8 Maaike van Genderen (ouders onder VI.4), geboren Streefkerk NL 23 januari 1837, overleden Streefkerk 18 april 1926, dochter van Bastiaan van Genderen en Ariaantje Dekker, trouwt Streefkerk 17 november 1860 Klaas Bouman, geboren Streefkerk NL 3 augustus 1836, overleden Streefkerk 26 november 1914, ouders Cornelis Bouman en Maria Houweling(en) Uit dit huwelijk a. Ariaantje Bouman, geb. / overl. Streefkerk NL 30 april / 9 september 1861 b. Cornelis Bouman, geb. / overl.Streefkerk NL 26 april 1862,19 december 1922, ongeh c. Ariaantje Bouman, geb. / overl. Streefkerk NL 9 juli 1864, 9 november 1866 d. Bastiaan Bouman, geboren Streefkerk NL 15 augustus 1865, overleden Streefkerk 27 mei 1912, tr. Streefkerk 12 februari 1891 Heiltje Rietveld, geboren Streefkerk 20 maart 1867, dochter van Wouter Rietveld en Hillegonda Ansink. (Zij is later getrouwd op 18 maart 1914 met Gijsbert Teunis Bouter, geboren Bergambacht 1 augustus 1863, zoon van Teunis Bouter en Teuntje Uijttenbogaard.) (Hij is eerder getrouwd te Streefkerk op 6 november 1890 met Aaltje Ouweneel, geboren Streefkerk 7 september 1867, dochter van Cornelis Ouweneel en Cornelia Anker.) e. Maria Bouman, geboren Streefkerk NL 5 november 1871, overleden Streefkerk 18 juli 1947, tr. Streefkerk 14 februari 1895 Hendrik van der Wal, geboren te Streefkerk 9 februari 1872, overleden aldaar 1 november 1918, zoon van Arie van der Wal en Adriana Bouwman. VII.9 Jacob van Genderen (ouders onder VI.4), geboren Streefkerk NL 8 oktober 1840, overleden Streefkerk 7 februari 1924, zoon van Bastiaan van Genderen en Ariaantje Dekker, trouwt Streefkerk 20 augustus 1870 Maria Broer, geboren Streefkerk NL 30 juni 1846, overleden Streefkerk 12 mei 1913, ouders Martinus Broer en Maria Bons * Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Bastiaan van Genderen, volgt VIII.12 b. Martinus van Genderen, volgt VIII.13 c. Ariaantje van Genderen geb. overl. Streefkerk NL 4 juli / 4 augustus 1873 d. Adam van Genderen geb. overl. Streefkerk NL 5 augustus / 12 september 1874 e. Adriaan van Genderen geb. overl. Streefkerk NL 29 december 1877,12 april 1878 f. Arie van Genderen geb. overl. Streefkerk NL 25 februari 1883 / 19 juni 1890 VIII.12 Bastiaan van Genderen (ouders onder VII.9), geboren Streefkerk NL 10 november 1870, zoon van Jacob van Genderen en Maria Broer, trouwt Streefkerk 27 oktober 1898 Lena Ooms, geboren Streefkerk NL 19 december 1869, overleden Streefkerk 31 december 1927, ouders Pieter Ooms en Aaltje Sprong Uit dit huwelijk a. Arie van Genderen, volgt IX.14 IX.14 Arie van Genderen (ouders onder VIII.12), geboren Streefkerk NL 21 december 1898, overleden Streefkerk 17 december 1938, zoon van Bastiaan van Genderen en Lena Ooms, trouwt Streefkerk, met zijn nicht 3 juni 1920 Adriana Ooms, geboren Streefkerk NL 18 september 1899, ouders Cornelis Ooms en Adriana Speksnijder * Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Lena van Genderen, b. Cornelis van Genderen, c. Cornelia Adriana van Genderen, volgt X.6 d. Bastiaantje van Genderen, X.6 Cornelia Adriana van Genderen (ouders onder IX.14), dochter van Arie van Genderen en Adriana Ooms trouwt Peter Noorlander Uit dit huwelijk a. Maria Noorlander, b. Adriana Noorlander, VIII.13 Martinus van Genderen (ouders onder VII.9), geboren Streefkerk NL 24 juni 1872, overleden Nieuwerkerk a/d IJsel 28 maart 1925 zoon van Jacob van Genderen en Maria Broer, trouwt Streefkerk, gehuwd met zijn nicht: 7 januari 1897 Maria Christina Broer, geboren Streefkerk NL 24 augustus 1872, ouders Martinus Broer en Maria Molenaar * Hist.Ver.Sliedrecht + Genlias Uit dit huwelijk a. Maria van Genderen, geboren Streefkerk NL 6 november 1897 tr. Nieuwerkerk a/d IJssel 14 oktober 1920 akt.n28, Mees Cinjee, geboren Hillegersberg NL 10 januari 1893 zoon van Izak Johannes Corstiaan Cinjee en Angenieta Liefhebber b. Jacob van Genderen, geboren Streefkerk NL 14 maart 1899 trouwt Moordrecht 5 maart 1925 Cornelia de Jong, geb. Goudrak NL 23 november 1904 dochter van Dirk de Jong en Adriana Burggraaf c. Maria van Genderen, geboren Streefkerk NL 27 mei 1901 trouwt Capelle a/d IJssel 4 augustus 1932 Jacobus Pieter Bastick geb. Nieuwerkerk a/d IJssel NL 1897 zoon van Jacobus Pieter Bastick en Maria Sleeuwenhoek d. Martina van Genderen, geboren Streefkerk NL 19 februari 1903 trouwt Nieuwerkerk a/d IJssel 7 mei 1926 Eeuwout Dirk van Vliet geb. Nieuwerkerk a/d IJssel NL 1901 zoon van Hendrik van Vliet en Neeltje Dekker e. Arie van Genderen, geboren Streefkerk NL 28 april 1905 trouwt Capelle a/d IJssel 21 november 1929 Klaasje de Groot geb. Krimpen a/d IJssel 1908 dochter van Jan de Groot en Maggeltje Sparreboom f. Martinus van Genderen, geb. overl. Streefkerk NL 13 maart 1907/5 februari 1908 g. Martinus van Genderen, geboren Streefkerk NL 11 december 1908 trouwt Moordrecht 20 juli 1932 Grietje Geneuglijk, geb. Moordrecht NL 1909 dochter van Willem Otto Geneuglijk en Cornelia Hogendoorn VI.5 Antonia van Genderen (ouders onder V.1), geboren Meerkerk NL 21 januari 1798, gedoopt 28 januari 1798, overleden Ameide 15 juli 1856, dochter van Dirk van Genderen en Seijgje Cornelisse Buijsert, trouwt Ameide 3 november 1819 Arie Uittenbogaard, gedoopt Ameide NL 13 november 1793, overleden Ameide 26 september 1853, ouders Johannes Uittenbogaard en Fijgje Sterk Uit dit huwelijk a. Dirk Uittenbogaard, geboren Ameide NL 23 april 1820 b. Fijgje Uittenbogaard, geboren Ameiden NL 4 februari 1822 c. Johannis Uitenbogaard, geboren Ameide NL 29 april 1825 VI.6 Willem van Genderen (ouders onder V.1), beroep ( metselaarsknecht ), geboren Meerkerk NL 11 september 1800, overleden Meerkerk akt.n7, 29 maart 1879, zoon van Dirk van Genderen en Seijgje Cornelisse Buijsert, trouwt Tienhoven, akt.n6, 6 december 1823 Neeltje Quint, geboren Lexmond NL 1 mei 1804, overleden Meerkerk akt.n7, 10 februar 1874, ouders Arie Quint en Wilhelmina Crouwel * Genlias + digstb.Zederik Uit dit huwelijk a. Dirk van Genderen, ( metselaarsknecht ) geboren Tienhoven NL akt.n7, 7 november 1823, trouwt Amsterdam 18 oktober 1848 Hendrika van der Wal geb. Uithoorn NL 3 april 1826, dochter van Hendrik van der Wal en Beatriks de Bruin b. Adriaantje van Genderen geb. Arkel NL 24 november 1824, overleden Arkel 4 februari 1825 c. Arie van Genderen geb./ overl.Arkel NL 25 mei / 4 september 1826 d. Adriana van Genderen geb./ overl.Arkel NL 8 / 9 november 1827 e. Arie van Genderen, volgt VII.10 f. Sijmen van Genderen geb. Meerkerk NL akt.n9, 5 maart 1833, overleden Meerkerk akt.n9, 24 maart 1833 g. Sijgke van Genderen, geb. Meerkerk NL akt.n31, 1 oktober 1834, overleden Meerkerk akt.n26, 4 november 1834 h. Willem van Genderen, geb. Meerkerk NL akt.n25, 8 augustus 1836, overleden Meerkerk akt.n27, 10 september 1836 i. Willem van Genderen, geb. Meerkerk NL akt.n36, 20 november 1837, overleden Meerkerk akt.n32, 26 december 1837 j. Sijgje van Genderen geb. Meerkerk NL akt.n32, 5 oktober 1839, overleden Meerkerk akt.n22, 21 oktober 1903 k. Geerit van Genderen geb. Meerkerk NL akt.n35, 25 oktober 1840 l. Willemina van Genderen, geb. Meerkerk NL akt.n28, 15 augustus 1841, overleden Meerkerk akt.n27, 11 september 1841 m. Willem van Genderen geb.Meerkerk NL akt.n4, 25 februari 1843, overleden Meerkerk akt.n12, 20 april 1843 n. Willem van Genderen, geb. Meerkerk NL akt.n30, 14 oktober 1845 , overleden Meerkerk NL akt.n6, 21 februari 1846 VII.10 Arie van Genderen (ouders onder VI.6), ( huisschilder ) geboren Hoogblokland NL 22 juni 1830, overleden Rotterdam 28 februari 1894, zoon van Willem van Genderen en Neeltje Quint, trouwt Heukelum 24 februari 1854 Maaike de Groot, geboren Vuren NL 8 februari 1830, ouders Andries de Groot en Anthonia van de Giessen Uit dit huwelijk a. Andries van Genderen, volgt VIII.14 b. Willem van Genderen, geb. / overl. Hekelum NL akt.n2, 2 ma. oud 5 januari 1855 c. Willem Hendrikus van Genderen, geb. / overl. Heukelum NL 7 februari 1859 1j. d. Willem Hendrik van Genderen, volgt VIII.15 e. Dirk Adrianus van Genderen, volgt VIII.16 f. Cornelia Hendrika van Genderen, geb. / overl. Leerdam NL akt.23, 10 maart 1863 g. Neeltje Maaike van Genderen, geboren Leerdam NL akt.n93, 2 augustus 1864 overleden Rotterdam akt.n17 21 februari 1888, trouwt Otto Herman Gundlach, geboren Waitze ( Pruissen ) DE. ca. 1861 zoon van Ferdinand Julius Gundlach en Eleonore Helena Romisch, kinderen: 1. Ferdinand Julius Eduard Gundlach, Geb. Leerdam NL akt.n81, 19 augustus 1887 2. Willemine Elenore Gundlach, geboren 1894 3. Ferdinand Julius Gundlach, geboren 1897 h. Heintje Hendrika van Genderen, overl. Leerdam akt.n21, 0 j., 18 maart 1866 i. Antje Hendrika van Genderen, geb. Leerdam NL akt.n6, 15 januari 1866 j. Arie van Genderen, geb. / overl. Kralingen NL akt.n2771, 10 november / 31 december 1870 VIII.14 Andries van Genderen (ouders onder VII.10), geboren Heukelum NL 10 maart 1853, overleden Kralingen akt.n120 19 april 1889, zoon van Arie van Genderen en Maaike de Groot trouwt Kralingen 18 juni 1884 Johanna Kroeger geb. Franeker NL 16 december 1852 dochter van Roelof Christoffels Kroeger en Wikje Herkes Faber Johanna trouwd (2) Amsterdam 2 november 1892 Willem Frederik Buis Uit dit huwelijk a. Willem Frederik Johan van Genderen, volgt IX.15 IX.15 Willem Frederik Johan van Genderen (ouders onder VIII.14), ( korporaal marinier ) geboren Amsterdam NL 11 oktober 1888, zoon van Andries van Genderen en Johanna Kroeger trouwt Amsterdam akt.nreg.6G,fol.50v 7 oktober 1915 Berendina Brinkman, geboren Putten NL 28 april 1896, ouders Berend Jan Brinkman en Gerredina Schneider Uit dit huwelijk a. Geredina van Genderen, geboren Riland Bad NL 19 augustus 1916, overleden Middelburg 6 juni 1982, trouwt Juni 1934 Soerabaja Jawa Timur, Ned Indi Adriaan ( Sporry ) Sporrij geboren Vlissingen NL 3 januari 1909 overleden Middelburg 12 februari 1982 zoon van Johannes Jacobus Sporrij en Maria Alegonda van Riet, * Ton van Heusden http://www.ancestors.nl/ familie Sporrij, * Meertens Inst. bij de volkstelling van 1947 woonde zij 2e Ceramstraat 32 II Amsterdam kinderen 1. dochter; B.L. Sporrij, huwt Th. Hehewerth 2. Johannes Jacobus Sporrij , huwt Lamberta Hendrika ter Gunne, 3. Maria Magdalena Sporrij, 4. dochter P. Sporrij, 5. zoon W.F.J. Sporrij, huwt L.C.M. Besems, 6. dochter A.J. Sporrij, huwt A.J.M. van Overmeire, b. Johanna van Genderen, geb. Den Helder NL 19 mei 1918 trouwt Frans H. Kousbroek c. Geertruida Cornelia van Genderen, geb. Den Helder NL 30 oktober 1919 VIII.15 Willem Hendrik van Genderen (ouders onder VII.10), beroep ( winkelier ), geboren Heukelum NL ca. 1860 , overleden Rotterdam 2 januari 1920 zoon van Arie van Genderen en Maaike de Groot trouwt Leerdam akt.n6, 19 april 1894 Agnes Alvina Emeli Gundlach, geboren Kastrup Denemarken 23 januari 1864, ouders Ferdinand Julius Gundlach en Eleonore Helena Romisch Uit dit huwelijk a. NN van Genderen, levenloosgeb. Kralingen NL akt.n61, 10 februari 1895 b. Arie Friederich Wilhelm van Genderen, volgt IX.16 c. Friedrich Wilhelm Carl Ferdinant van Genderen, geb. Rotterdam NL 21 juli 1898 d. Friederich Wilhelm Carl Ferdinand van Genderen, volgt IX.17 IX.16 Arie Friederich Wilhelm van Genderen (ouders onder VIII.15), ( tramconductuur ) geboren Rotterdam NL 17 maart 1897, overleden Bunnink 17 juli 1942, zoon van Willem Hendrik van Genderen en Agnes Alvina Emeli Gundlach, trouwt Rotterdam 3 oktober 1917 Kleisje Grietje de Ruiter, geboren Rotterdam NL 1 juni 1898, ouders Willem de Ruiter en Annigje Bax Arie wordt op 17 juli 1942 in het Fort Rhijnhauwen te Bunnink gexecuteerd ( lid van het verzet ) * Erelijst van gevallenen + Dig.stamboom Rdam Uit dit huwelijk a. Willem Hendrik van Genderen, geb. Rotterdam NL 17 juli 1918 b. Arie Friederich Wilhelm van Genderen, geb. Rotterdam NL 6 oktober 1919 overleden Rotterdam 3 januari 1928 c. Arie Frederich Wilhelm van Genderen, d. Karel Friederich Willem van Genderen, e. Freddy Wilhelm van Genderen, IX.17 Friederich Wilhelm Carl Ferdinand van Genderen (ouders onder VIII.15), geboren Rotterdam NL 10 mei 1903, beroep gemeente bode, trouwt Rotterdam 25 september 1929 Maria Magdalena van Rheenen, geb. Wageningen NL 20 april 1902 Uit dit huwelijk a. Maria Magdalena van Genderen, VIII.16 Dirk Adrianus van Genderen (ouders onder VII.10), geboren Heukelum NL 26 noveber 1860 , zoon van Arie van Genderen en Maaike de Groot trouwt(1) (1) Kralingen 13 augustus 1890 Johanna Leening, geb. Kralingen NL 8 november 1859, overleden Rotterdam 26 december 1903, trouwt(2) (2) Rotterdam 26 oktober 1904 Anna Maria van den Broek, geb. Schiedam NL 21 juli 1865 dochter van Simon van den Broek en Klasina van Voorene, Uit het eerste huwelijk a. Neeltje van Genderen, geb. / overl. Kralingen NL 7 / 16 augustus 1891 VI.7 Aantje van Genderen (ouders onder V.1), geboren Meerkerk NL 11 maart 1803 gedoopt 20 maart 1803, overleden Nieuwpoort 4 november 1843, dochter van Dirk van Genderen en Seijgje Cornelisse Buijsert, trouwt Langerak 7 januari 1827 Jan van Wijk, geboren Langerak NL 4 september 1802, gedoopt 12 september 1802, overleden Nieuwpoort 26 juli 1846, ouders Abraham van Wijk en Annigje Groen Hij was later gehuwd met Kaatje van Dijk, * Hist.Ver.Sliedrecht + Histkr.Nieuwpoort + digstb.Delft + Genlias Uit dit huwelijk a. Dirk van Wijk geb. / overl.Nieuwpoort NL 23 maart 1827, 13 juni 1841 b. Abraham van Wijk geb. / overl. Nieuwpoort NL 26 januari 1830, 17 april 1834 c. Jan van Wijk, geboren Nieuwpoort NL 26 maart 1834, overleden Groot Ammers 23 januari 184 tr. (1) Groot-Ammers op 23 januari 1874 met Pietertje van Zessen, geboren te Groot-Ammers op 10 februari 1837, overleden aldaar op 20 september 1883 dochter van Jan van Zessen en Aaltje Blom. ( Zij is eerder getrouwd te Groot-Ammers op 7 juni 1861 met Leendert Hogendoorn, geboren te Gouda op 12 augustus 1837, overleden te Groot-Ammers 12 november 1861, natuurlijke zoon van Bastiaantje Hogendoorn.Zij had van een onbekende man een dochter.) trouwd (2) Langerak 21 januari 1886 Dirkje Labee, geboren Langerak 3 augustus 1852 dochter van Aart Labee en Maria Maat. (Zij had van een onbekende man een zoon en een dochter.) d. Abraham van Wijk, geboren Nieuwpoort NL 25 oktober 1836, trouwt Groot Ammers 25 januari 1861 Engeltje Boon, geb.Groot Ammers NL 9 mei 1838 e. Bastiaan van Wijk, geboren Nieuwpoort NL 22 juli 1840 tr. Bergambacht 3 november 1866 akt.n22, Trijntje van Schenderen, geb. Bergambacht NL. ca. 1846 dochter van Gerrit van Schenderen en Jannetje Meijer VI.8 Sijgje van Genderen (ouders onder V.1), geboren Meerkerk NL 6 november 1805, gedoopt 10 november 1805, overleden Langerak 16 november 1886, dochter van Dirk van Genderen en Seijgje Cornelisse Buijsert, trouwt Langerak 9 februari 1832 Aart Bons, geboren Langerak NL 17 november 1793, overleden Langerak 7 juli 1851, ouders Klaas Bons en Lena van der Heiden ( Weiden ) Uit dit huwelijk a. Lena Bons, geboren Meerkerk NL 12 februari 1832, overleden Langerak 4 januari 1908 Zij had van een onbekende man 2 zonen en 3 dochters. tr. Langerak op 1 april 1887 met Abraham Goedhart, wedn. van Lijsje Bos geboren te Langerak op 27 mei 1831, overleden aldaar op 27 november 1915, zoon van Dirk Bastiaansz Goedhart en Baligje van Wijk. b. Dirk Bons, geboren Langerak NL 28 mei 1834, overleden Ottoland 18 februari 1921 Hij is getrouwd te Ottoland op 24 februari 1871 met Marigje van de Heuvel, geboren te Goudriaan op 13 juli 1843, overleden te Ottoland op 24 augustus 1908 dochter van Huibert van de Heuvel en Arigje Vogel. c. Klaas Bons, geb./overl. Langerak NL 11 juni 1835, 16 mei 1839 d. Sijgje Bons, geboren Langerak NL 12 juni 1838, overleden Meerkerk akt.n14, 26 december 1916 tr. Meerkerk 28 maart 1861 akt.n2, Jasper Speijer. geb. Leerdam NL ca. 1823 overl. Meerkerk 28 augustus 1904, akt.n20 zoon van Wiert Bakker Speijer en Maria Bos. e. Klaas Bons, geboren Langerak NL 1 juni 1841, overleden Langerak 8 augustus 1913 Hij was gehuwd (1) met Mijnsje Lakerveld, geboren te Giessendam op 25 juni 18 overleden te Langerak op 2 augustus 1909, dochter van Pieter Lakerveld en Leena Verhoef. Hij is gehuwd (2 Langerak op 27 april 1911 met Pietertje van Oosterom, geboren Willige-Langerak 19 augustus 1844, overleden Langerak 6 maart 1914, dochter van Willem van Oosterom en Beligje Stigter. f. Bastiaan Bons geb./overl.Langerak NL 6 november 1842, 27 februari 1845 V.2 Marigje Jans van Genderen (ouders onder IV.5), geboren Meerkerk NL doopgetuigen Gennegie Baas , gedoopt 26 november 1747, overleden Meerkerk om 16 uur 8 april 1831, trouwt Meerkerk 1770 Huibert Frans van der ( Hijden ) Heiden, geboren Meerkerk NL doopgetuigen Grietje Rouk , gedoopt 3 september 1747, ouders Frans Teunisse van der Hijden en Judikje Huibers Van Kar(s)sen aangever bij het overl. van Marigje: Gerrit van der Heijden 48 jr ( haar zoon wever ) * familie documenten anno 1815 van Jan van Genderen waarin de kinderen van der Heiden vermeld worden ( met ei dus ) die met hun moeder een regeling treffen over bewoning van het huis en boomgaard met opbrengst, eigendom geweest van hun vader. Uit dit huwelijk a. Jannigje Huiberts van der Heiden, volgt VI.9 b. Jan Huiberts van der Hijden, geb. 25 december 1771 overl. 17 januari 1831 c. Frans Huiberts van der Heiden, geb. 5 december 1773 overl. 9 september 1857 d. Grietje van der Heiden, ged. 3 december 1775 e. Teuntje van der Heiden, geb. 16 maart 1777 overl < 5 december 1779 f. Dirk van der Heiden, geb. 1778 overl. 31 augustus 1832 g. Teuntje van der Heiden, geboren 1779 , overleden 8 februari 1841, trouwt Cornelus Vos geb. Schoonrewoerd NL ca. 1788 zoon van Hermen de Vos en Kornelia den Hartog. * Genlias h. Gerrit van der Heiden, geboren 1781 ( linnenwever ) , overleden Meerkerk akt n8 15 maart 1847, trouwt 1847 Huibertje Stam VI.9 Jannigje Huiberts van der Heiden (ouders onder V.2), geboren Meerkerk NL 5 oktober 1770, overleden Hoornaar 22 februari 1861, dochter van Huibert Frans van der Hijden( Heiden) en Marigje Jans van Genderen, ondertrouwt Meerkerk 12 april 1799 , trouwt Hoornaar, voor de kerk 5 mei 1799 Jan Ariensz. Vogel, geboren Hoornaar NL 14 augustus 1765, ouders Huidert Aareinsz Vogel en Lisbeth Jansdr. van der Wal Jan was eerder gehuwd met Annigje Sijmensdr. van Hees, * Leo Vogel + Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Huibert Vogel, geb. / ged. Hoornaar NL 18 / 20 juli 1800 b. Hendrik Vogel, geb. / ged. Hoornaar NL 7 / 13 september 1801 c. Jacobus Vogel, geb. / ged. Hoornaar NL 6 / 14 augustus 1803 d. Marigje Vogel, geb. / ged. Hoornaar NL 13 / 20 april 1806 e. Leendert Vogel, geb. / ged. Hoornaar NL 16 / 26 juli 1807 f. Marigje Vogel, geb. / ged. Hoornaar NL 13 / 20 april 1809 V.3 Willem van Genderen (ouders onder IV.5), geboren Meerkerk NL , 9 november 1747, overleden Leerbroek akt.n5, 13 mei 1828, gedoopt getuige Maaike Ariens vander Mijden wed. Willem van Genderen zoon van Jan Willemsz. van Genderen en Grietje Dirks Baas, trouwt(1) Geertje van Veen, geboren Meerkerk NL 20 oktober 1755, ouders Gerrit van Veen en Eigje Van Mourik, trouwt(2) Klara Donk * Genlias Uit het eerste huwelijk a. Jan van Genderen, volgt VI.10 b. Gerrit van Genderen, volgt VI.11 c. Magrietje van Genderen, volgt VI.12 d. Egje van Genderen, geb. Leerbroek NL 26 februari 1783 Uit het tweede huwelijk e. Gerrit van Genderen, geb.Leerbroek 27 april 1788 f. Pietertje van Genderen, volgt VI.13 VI.10 Jan van Genderen (ouders onder V.3), geboren Meerkerk NL , gedoopt 19 oktober 1777, overleden Leerbroek akt.n16, 31 mei 1848, zoon van Willem van Genderen en Geertje van Veen, trouwt Meerkerk 4 mei 1816 Cornelia van der Linden, geboren Leerdam NL 1794 ouders Jan van der Linde en Maria Jong * Genlias + Fam.S + digstb.Zedereik Uit dit huwelijk a. Willem van Genderen, volgt VII.11 b. Arie van Genderen, volgt VII.12 c. Gerrit van Genderen, volgt VII.13 d. Kornelis van Genderen, overl. Leerbroek akt.n4, 6 oktober 1827 e. Geertje van Genderen, overl. Leerbroek akt.n7, 23 augustus 1842 f. Cornelis van Genderen, volgt VII.14 VII.11 Willem van Genderen (ouders onder VI.10), geboren Leerdam NL 18 augustus 1816, overleden Noordeloos 5 december 1876, zoon van Jan van Genderen en Cornelia van der Linden, trouwt Hei en Boeicop akt.n1, 16 maart 1848 Cornelia Pesselse, geboren Schoonrewoerd NL 21 december 1826, overleden Hoornaar 29 december 1891 ouders Teunis Pesselse en Marigje van den Berg * Hist.Ver.Sliedredhet + digstb.Zederik + Genlias Uit dit huwelijk a. Cornelia van Genderen, geboren Hei-Boeicop NL 3 december 1848, trouwt Leerdam akt.n11, 20 mei 1870 Pieter Meeuwes Bos, geb. Nieuwland NL 14 februari 1839 zoon van Roelof Bos en Lena Bos Uit dit huwelijk: 1 Pieter-Mees, geboren te Leerdam rond 1881. huwt Hoornaar 30 januari 1914 Neeltje den Toom, geboren Hoornaar 6 mei 1892, dochter van Arie den Toom en Johanna Sterrenburg. b. Marrigje van Genderen, volgt VIII.17 c. Jan van Genderen, volgt VIII.18 d. Neeltje van Genderen, volgt VIII.19 e. Maria van Genderen, geb. Meerkerk 18 maart 1859, overl. Leerdam 8 mei 1860 f. Teunis van Genderen, volgt VIII.20 VIII.17 Marrigje van Genderen (ouders onder VII.11), geboren Hei Boeicop NL 3 april 1850, dochter van Willem van Genderen en Cornelia Pesselse, trouwt Noordeloos 26 juni 1873 Teunis van Gent, geboren Schoonrewoerd NL ( timmerman ) 9 juli 1849, ouders Teunis van Gent en Annigje Hol * WiWaWi Uit dit huwelijk a. Maria van Gent, geboren Leerdam NL 23 december 1871 De vader erkend het kind wettegings akte n67, Weesp 29 december 1896 tr. Hoogblokland 17 juli 1896 Gerrit de Koning, geboren Hoogblokland 22 april 1870, zoon van Bastiaan de Koning en Teuntje Versteeg. b. Cornelia van Gent, geboren Leerdam NL ca.1875 , overleden Bloemendaal 22 juli 193 tr. Weerskarspel akt.n 12, 2 augustus 1900, Berend van't Land, geb Putten NL ca.1874,(blekersknecht) zoon van Hendrik Cornelis van 't Land en Marrigje Pot c. Janna Jasprijntje van Gent, geb. Leerdam NL ca. 1878 tr. Weesp akt.n15, 19 april 1900 Johannes van Zwol, geb. Wilnis NL ca. 1888 (bakker ) zoon van Jan van Zwol en Aaltje Beuker. * deze tak van Zwol te vinden bij http://mevanzwol.nl/ d. Neeltje Wilhelmina van Gent, geb. Leerdam NL ca. 1879 tr. Weesp akt.n61, 24 november 1904 Adriaan Jacobus Bernardus Helmers, ( handelsreiziger ) geb. Amsterdam NL ca. 1879, zoon van Dirk Helmers en Maria Henriette Kerkhoff. e. Teunis van Gent, geb. Leerdam NL ca.1887 ( timmerman ) tr. Weesp akt.n27, 13 juni 1907 Alplonia Agnisa Valk, geb. Weesp NL ca. 1889 dochter van Anneke Valk en Johanna Gesina de Ronde. VIII.18 Jan van Genderen (ouders onder VII.11), geboren Meerkerk NL 2 januari 1854, overleden Goudriaan 25 november 1926, zoon van Willem van Genderen en Cornelia Pesselse, trouwt Noordeloos 21 februari 1879 Geertje Slob, geboren Noordeloos NL 18 augustus 1858, overleden Goudriaan 17 augustus 1937, ouders Dirk Slob en Geertje Terlouw * Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Geertje van Genderen, volgt IX.18 b. Cornelia van Genderen, geb. Hoogblokland NL 12 juuni 1880, overleden Goudriaan 4 augustus 1892 c. Dirkje van Genderen, volgt IX.19 d. Willem van Genderen, geb. Hoogblokland NL 4 juli 1883, overleden Goudriaan 16 augustus 1898 e. Dirk van Genderen, volgt IX.20 f. Cornelia van Genderen, geb. Goudriaan NL 27 januari 1895, overleden Goudriaan 20 maart 1948, ongehuwd g. Willempje van Genderen, geb. overl. Goudriaan NL 15 mei / 5 juni 1899 IX.18 Geertje van Genderen (ouders onder VIII.18), geboren Noordeloos NL 20 juni 1879, dochter van Jan van Genderen en Geertje Slob trouwt Goudriaan 2 april 1908 Cornelis Ravesteijn, geboren Meerkerk NL 6 december 1875, ouders Arie Ravesteijn en Grietje de Ruiter Uit dit huwelijk a. Arie Ravesteijn, geboren Meerkerk NL 27 maart 1909 tr. Molenaarsgraaf op 10 februari 1938 met Klara van Rees, geboren te Molenaarsgraaf op 15 oktober 1908. b. Jan Ravesteijn geb.Meerkerk NL 14 april 1910 c. Gerrit Ravesteijn geb.Meerkerk NL 11 juli 1913 d. Willem Ravesteijn geb. / overl. Groot Ammers NL 22 / 31 januari 1915 e. Dirk Ravesteijn, geboren Groot Ammers NL 19 oktober 1916 tr. Nieuwpoort op 31 maart 1938 met Aafje de Groot, geboren te Culemborg op 14 september 1917, dochter van Hendrik Cornelis de Groot en Cornelia Maria Stout. f. Cornelis Ravesteijn geb.Groot Ammers Nl 13 april 1918 IX.19 Dirkje van Genderen (ouders onder VIII.18), geboren Hoogblokland NL 11 januari 1882, dochter van Jan van Genderen en Geertje Slob, trouwt Jan Bassa, geboren Lexmond NL 27 februari 1886, ouders Hendrik Bassa en Ida de With Uit dit huwelijk a. Hendrik Bassa geb.Goudriaan NL 13 januari 1912 b. Geertje Bassa, geboren Noordeloos NL 13 maart 1914, overleden Groot Ammers 21 oktober 1974, trouwt Groot-Ammers op 29 maart 1939 Cornelis Jan Siebeling, geboren te Wijngaarden op 20 augustus 1908, overleden te Gouda op 17 oktober 1995, zoon van Jan Siebeling en Gerrigje Rietveld. c. Jan Bassa, geboren Noordeloos NL 28 mei 1915, overleden 6 februari 1994, begraven Groot Ammers , trouwt Groot-Ammers op 15 maart 1939 Jabikje Pietertje de Jong, geboren Noordeloos NL 27 september 1913, overleden op 8 maart 1981, begraven te Groot-Ammers, dochter van Arie de Jong en Cornelia Klazina de Jong. d. Dirk Bassa geb. / overl.Noordeloos NL 1 maart 1917, 12 september 1919 e. Ida Bassa geb.Noordeloos NL 9 november 1918 f. levenloos geboren Noordeloos NL 23 mei 1920 IX.20 Dirk van Genderen (ouders onder VIII.18), geboren Goudriaan NL 8 december 1890, overleden 6 januari 1964, zoon van Jan van Genderen en Geertje Slob, trouwt Goudriaan 9 maart 1922 Lijsje Bassa, geboren Lexmond NL 22 april 1897, overleden 23 november 1984, ouders Hendrik Bassa en Ida de With Uit dit huwelijk a. Jan van Genderen, volgt X.7 b. Hendrik van Genderen, volgt X.8 c. Ida van Genderen, d. Gr van Genderen, huwt Piet van den Berg * Online begraafplaats e. Wim van Genderen, huwt Petronella Duijs f. Dirk van Genderen, huwt M.W.Krans * familieberichten.nl g. Cornelis van Genderen, volgt X.9 X.7 Jan van Genderen (ouders onder IX.20), zoon van Dirk van Genderen en Lijsje Bassa, trouwt Haarlem 11 november 1948 Boukje Bijleveld, ouders Berend Bijleveld en Boukje Wytzes de Jong Jan van Genderen, Hoogleraar Chr. Ger. Universiteit Apeldoorn * zie ook Wikipedia Uit dit huwelijk a. Witze van Genderen, huwt Dorint NN b. Elisabeth van Genderen, tr. Hendrikcus Herman Langelaar zoon van Otto Langelaar en Aletta Pols. c. Dorthee van Genderen, trouwt 1981 Willem van 't Spijker zoon van Willem van 't Spijker en Lensje Hovius, d. Dicky van Genderen, e. Atty van Genderen, X.8 Hendrik van Genderen (ouders onder IX.20), beroep Huisarts te Hilversum, zoon van Dirk van Genderen en Lijsje Bassa, trouwt Wijntje Boertien, ouders Ebert Boertien 1895 / 1961 en Jantje van den Brink er zijn zeven kleinkinderen waarvan zes meisjes en een jongen Uit dit huwelijk a. Dirk van Genderen, woont in Utrecht b. Hendrik Jan van Genderen, woont op de Kaaiman Eilenden c. Wouter van Genderen, woont in Frankrijk d. NN van Genderen, woont in Utrecht X.9 Cornelis van Genderen (ouders onder IX.20), zoon van Dirk van Genderen en Lijsje Bassa, trouwt Metje Pellikaan, ouders Bastiaan Pellikaan en Adriaantje Bikker * Hist.Ver.Sliedrecht + Fam. van Genderen-Bode. Uit dit huwelijk a. Dirk van Genderen, volgt XI.4 b. Bastiaan Marinus van Genderen, volgt XI.5 c. Adriana Tineke van Genderen, volgt XI.6 d. Peter Bastiaan van Genderen, volgt XI.7 e. Jan Wim van Genderen, volgt XI.8 f. Leendert Ido van Genderen, volgt XI.9 g. Johannes Govert Hendrik van Genderen, XI.4 Dirk van Genderen (ouders onder X.9), zoon van Cornelis van Genderen en Metje Pellikaan, trouwt Jacoba Trappenburg Uit dit huwelijk a. Cornelieke van Genderen, b. Mettine Maria van Genderen, c. Cornelis Dirk Johannes van Genderen, XI.5 Bastiaan Marinus van Genderen (ouders onder X.9), zoon van Cornelis van Genderen en Metje Pellikaan, trouwt Anneke Bode Uit dit huwelijk a. Cornelis Jan van Genderen, b. Barend Bastiaan van Genderen, c. Anne Metje van Genderen, d. Dirk Marinus van Genderen, XI.6 Adriana Tineke van Genderen (ouders onder X.9), dochter van Cornelis van Genderen en Metje Pellikaan, trouwt Gerard Maljaerd. Bijkerk Uit dit huwelijk a. Corline Debora Bijkerk, b. Matthijs Geert Bijkerk, c. Maria Metje Bijkerk, XI.7 Peter Bastiaan van Genderen (ouders onder X.9), zoon van Cornelis van Genderen en Metje Pellikaan, trouwt Gijsberta Cornelia Pia Bor Uit dit huwelijk a. Timothes Cornelis van Genderen, b. Harm Jan van Genderen, c. Shoron Maria van Genderen, XI.8 Jan Wim van Genderen (ouders onder X.9), zoon van Cornelis van Genderen en Metje Pellikaan, trouwt Sophia Maria de Bruin Uit dit huwelijk a. Marinus Cornelis van Genderen, b. Marije Elise van Genderen, c. Jelle Maarten van Genderen, d. Imke Leona van Genderen, XI.9 Leendert Ido van Genderen (ouders onder X.9), zoon van Cornelis van Genderen en Metje Pellikaan, trouwt Helena Cornelia Bor Uit dit huwelijk a. Ido Cornelis van Genderen, b. Johannes Jan van Genderen, c. Aron Jonahan van Genderen, d. Sara Maria van Genderen, VIII.19 Neeltje van Genderen (ouders onder VII.11), geboren Meerkerk NL 21 november 1856, dochter van Willem van Genderen en Cornelia Pesselse, trouwt Hoornaar 1 december 1882 Adriaan Rietveld, geboren Hoornaar NL 2 maart 1860, ouders Arie Rietveld en Elisabeth de Haan * Hist.Ver.Sliedrecht + digstb.Zederik + Genlias * http://www.genealogieonline.nl/stamboom-rietveld/ voor de tak Rietveld Uit dit huwelijk a. Arie geb. Hoornaar NL 1 februari 1883 b. Gijsbert geb. / overl.Hoornaar NL 18 / 27 maart 1884 c. Willem geb. / overl.Hoornaar NL 18 maart, 23 juli 1884 d. Willem geb. / overl.Hoornaar NL 15 februari, 24 maart 1886 e. Willem geb.Hoornaar NL 9 april 1887 f. Elisabeth geb. Hoornaar NL 12 februari 1889 g. Cornelia geb. / overl.Hoornaar NL 7 december 1890, 15 januari 1891 h. Gijsbert geb. / overl.Hoornaar NL 7 december 1890, 24 januari 1891 i. Cornelia geb. Hoornaar NL 3 juni 1893 j. Dingeman geb. Hoornaar NL 1 december 1894 VIII.20 Teunis van Genderen (ouders onder VII.11), geboren Leerdam NL 12 april 1862, overleden Hoornaar 4 februari 1920, zoon van Willem van Genderen en Cornelia Pesselse, trouwt(1) Schelluinen 10 september 1886 Jannigje Aanen, geboren Schelluinen NL 8 mei 1866, overleden Hoornaar 29 augustus 1887, ouders Eimert Aanen en Antje de Kuijper, trouwt(2) Noordeloos 20 mei 1892 Pietertje Steehouwer, geboren Hoogblokland NL 21 januari 1869, overleden Hoornaar 29 mei 1948, ouders Hermanus Steehouwer en Jannigje Slob * Hist.Ver.Sliedrecht Uit het eerste huwelijk a. Willem van Genderen, geb. overl. Hoornaar 11 december 1886 / 26 juli 1887 Uit het tweede huwelijk b. Willem van Genderen, volgt IX.21 c. Hermanus van Genderen, volgt IX.22 d. Cornelia van Genderen, geboren Hoornaar NL 28 mei 1895 tr. Hoornaar op 28 maart 1918 met Cornelis Verweij, geboren te Est en Opijnen rond 1889, zoon van Christiaan Verweij en Adriana van Tussenbroek. * Helma Bovenschen Geneanet kinderen: 1. Christiaan Verweij 2. Pieternella Verweij 3. Pieternella Verweij 4. Jacomina Verweij e. Jan van Genderen, geb.o verl. Hoornaar NL 13 augustus 1896 / 26 januari 1897 f. Jannigje van Genderen, volgt IX.23 g. Jan van Genderen, geboren Hoornaar NL 8 januari 1899, trouwt Hoornaar 18 mei 1949 Cornelia den Burger, geboren Hoogblokland NL 17 september 1891, ouders Marinus Cornelis den Burger en Martijntje Roozendaal zij was weduwe van Cornelis Versluis h. Wouter van Genderen, volgt IX.24 i. Cornelis van Genderen, volgt IX.25 j. Maria van Genderen, geboren Hoornaar NL 13 november 1903, trouwt Hoornaar op 14 mei 1936 Cornelis Vink, geboren te Hillegersberg rond 1904, zoon van Teunis Vink en Cornelia Boganen. k. NN van Genderen, Hoornaar 31 juli 1911 levenloos geb. IX.21 Willem van Genderen (ouders onder VIII.20), geboren Hoornaar NL 4 juni 1893, overleden Hoornaar 23 december 1966 zoon van Teunis van Genderen en Pietertje Steehouwer, trouwt(1) Hoogblokland 27 mei 1915 Gijsje Bertha van Kekem, geboren Hoogblokland NL 4 januari 1891, overleden Giessen Nieuwkerk 1 mei 1916 ouders Cornelis Arie Kekem en Geertje Lakerveld, trouwt(2) Lopik akt.n1, 12 januari 1922 Eva van Elteren, geboren Lopik NL 11 november 1901, overleden 30 mei 1989, begr. Hoornaar, ouders Gerrit van Elteren en Gerritje Buurman * Hist.Ver.Sliedrecht Uit het tweede huwelijk a. Teuntje Pieternella van Genderen, geboren Noordeloos NL 15 januari 1922 trouwd Hoornaar 12 september 1946 Leendert-Marinus van Houwelingen, geboren Hoornaar 14 januari 1920, zoon van Dirk van Houwelingen en Aaltje de Groot. b. Gerrit van Genderen, trouwt E. den Ouden, * Zerken NL c. Gerrigje van Genderen, d. Teunis van Genderen, trouwt Cornelia den Toom, * Zerken NL e. Wilhelmina van Genderen, trouw Klaas de Groot, zoon van Aart de Groot en Mijntje-Maria de Kuiper. f. Pietertje van Genderen, trouwt Adriaan Willem Cok zoon van Sander Cok en Merrigje den Dikken. g. Cornelia Adriaantje van Genderen, h. Willem van Genderen, i. Hermanus van Genderen, volgt X.10 j. Jannigje Hendrika van Genderen, k. Jan Cornelis van Genderen, volgt X.11 l. Eva van Genderen m. Cornelia Adriana van Genderen X.10 Hermanus van Genderen (ouders onder IX.21), zoon van Teunis van Genderen en Pietertje Steehouwer, trouwt Pietertje van Holten, ouders NN van Holten en Antje Molenaar * fam. van Genderen-Noorlander. Uit dit huwelijk a. Willem van Genderen, volgt XI.10 b. Johannes van Genderen, c. Cornelis Adrianus van Genderen, volgt XI.11 d. Annie van Genderen, volgt XI.12 e. Eva Maria van Genderen, volgt XI.13 f. Christiaan Frederik van Genderen, volgt XI.14 g. Adrianus van Genderen, volgt XI.15 h. Gerda Johanna van Genderen, XI.10 Willem van Genderen (ouders onder X.10), zoon van Hermanus van Genderen en Pietertje van Holten, trouwt Cornelia de Jong Uit dit huwelijk a. Marcel van Genderen, geb. 2 juni 1981 b. Sanne van Genderen, geb. 16 februari 1987 XI.11 Cornelis Adrianus van Genderen (ouders onder X.10), zoon van Hermanus van Genderen en Pietertje van Holten, trouwt Marja Dekker ( echtgescheiden ) Uit dit huwelijk a. Stephan Johannes Marinus van Genderen, XI.12 Annie van Genderen (ouders onder X.10), dochter van Hermanus van Genderen en Pietertje van Holten, trouwt Hoornaar Cornelis Nicolaas Donker, ouders Cornelis Donker en Aaltje Maria de Groot Uit dit huwelijk a. Erik Donker, b. Esmee Donker, XI.13 Eva Maria van Genderen (ouders onder X.10), dochter van Hermanus van Genderen en Pietertje van Holten, trouwt Arie Boer, ouders Arie Agines Boer en Lena Arina Kros Uit dit huwelijk a. Damelza Boer, b. Amanda Boer, XI.14 Christiaan Frederik van Genderen (ouders onder X.10), zoon van Hermanus van Genderen en Pietertje van Holten, trouwt Monica Noorlander, ouders Marinus Noorlander en Neeltje Vos Uit dit huwelijk a. Michael van Genderen, b. Kayleigh van Genderen, XI.15 Adrianus van Genderen (ouders onder X.10), zoon van Hermanus van Genderen en Pietertje van Holten, trouwt Bianca Pieternel Batenburg, ouders Adriaan Teunis Batenburg en Maria Hendrika Bron Uit dit huwelijk a. Luuk van Genderen, b. Gijs van Genderen, X.11 Jan Cornelis van Genderen (ouders onder IX.21), zoon van Willem van Genderen en Eva van Elteren, trouwt Lena van Rijswijk, * Fam. Samantha van Genderen-Hofland Uit dit huwelijk a. Willem van Genderen, volgt XI.16 b. Margje Johanna Eva van Genderen, volgt XI.17 XI.16 Willem van Genderen (ouders onder X.11), zoon van Jan Cornelis van Genderen en Lena van Rijswijk, trouwt Georgette Hofland, Uit dit huwelijk a. Samantha van Genderen, b. Davy Martin van Genderen, XI.17 Margje Johanna Eva van Genderen (ouders onder X.11), dochter van Jan Cornelis van Genderen en Lena van Rijswijk, trouwt Benny den Butter, Uit dit huwelijk a. Nick den Butter, b. Nino den Butter, IX.22 Hermanus van Genderen (ouders onder VIII.20), geboren Hoornaar NL 14 mei 1894, zoon van Teunis van Genderen en Pietertje Steehouwer, trouwt Noordeloos 8 november 1923 Jacoba Slob, geboren Hoornaar NL 8 november 1897, overleden 1 december 1972, ouders Dirk Slob en Hendrika Huisman Uit dit huwelijk a. Pietertje van Genderen, trouwt Gerrit de Jong zoon van Dirk Arie de Jong en Gijsbertje Eigje de Kuiper b. Dirk van Genderen, volgt X.12 c. Teunis Hendrik van Genderen, X.12 Dirk van Genderen (ouders onder IX.22), zoon van Hermanus van Genderen en Jacoba Slob, trouwt Hendrika Aartje de Groot, ouders Jacob de Groot en Maria de Kuiper * Corrie Gelderblom / van Genderen Uit dit huwelijk a. Hermanus van Genderen, volgt XI.18 b. Maria van Genderen, trouwt Jan van der Steen, zoon van Wilhelm van der Steen en Johanna Trapman c. Jacoba van Genderen, trouwt Johannes de Klerck, zoon van Pieter Jacobus de Klerck en Aartje de Groot d. Jacob van Genderen, volgt XI.19 XI.18 Hermanus van Genderen (ouders onder X.12), geboren Hoog-Blokland NL 6 april 1953, zoon van Dirk van Genderen en Hendrika Aartje de Groot, trouwt Oud-Ablas 21 februari 1975 Cornelia Gelderblom, geboren Alblasserdam NL 14 juli 1954, ouders Willem Gelderblom en Cornelia Herwig * Corrie Gelderblom / van Genderen Uit dit huwelijk a. Hendrika Aartje van Genderen, huwt Arie Egbert van Soesr b. Cornelia Wihelmina van Genderen, huwt met Geurt Mouthaan c. Maria van Genderen, huwt Tjerk Visser d. Herma van Genderen, huwt Arjen Smits e. Dirk van Genderen, f. Cornelis van Genderen, g. Joost van Genderen, h. Jan Willem van Genderen, XI.19 Jacob van Genderen (ouders onder X.12), zoon van Dirk van Genderen en Hendrika Aartje de Groot, trouwt Erica Stevens, ouders Adrie Reginolt Stevens en Riet Rouwkema Uit dit huwelijk a. Noortje van Genderen, b. Hannah van Genderen, IX.23 Jannigje van Genderen (ouders onder VIII.20), geboren Hoornaar NL 28 september 1897, dochter van Teunis van Genderen en Pietertje Steehouwer, trouwt Hoornaar 9 april 1920 Dirk Slob, geboren Noordeloos NL 17 maart 1896, ouders Hendrik Slob en Cornelia Ravesteijn Uit dit huwelijk a. Hendrik Slob b. Teunis Slob c. Cornelia Slob d. Pieter Slob e. Grietje Slob IX.24 Wouter van Genderen (ouders onder VIII.20), geboren Hoornaar NL 28 maart 1900, overleden Hoornaar 22 november 1982 zoon van Teunis van Genderen en Pietertje Steehouwer, trouwt Hoogblokland 25 maart 1926 Johanna Rietveld, geboren Hoogblokland NL 9 augustus 1901, overleden Hoornaar 1 maart 1963 ouders Jan Rietveld en Jannigje de Vries * Hist.Ver.Sliedrecht + Genlias Uit dit huwelijk a. Teuntje van Genderen, geboren Hoogblokland NL 2 februari 1926 Zij is getrouwd te Hoornaar op 10 februari 1944 met Cornelis Verheij, geboren te Tienhoven rond 1923, zoon van Pieter Verheij en Geertrui van der Grijn. b. Teunis van Genderen, trouwt Adriana Johanna Zwakhals Er zij kinderen uit dit huwl.* Zerken NL c. Jan van Genderen, volgt X.13 d. Pieter van Genderen, X.13 Jan van Genderen (ouders onder IX.24), zoon van Wouter van Genderen en Johanna Rietveld, trouwt Maaike de Haan, ouders Marinis de Haan en Wilhelmina van Vuren * Hist.Ver.Sliedrecht + fam van Genderen-van Es Uit dit huwelijk a. Wilhelmina van Genderen, volgt XI.20 b. Johanna van Genderen, trouwt Jack Both c. Wouter van Genderen, volgt XI.21 d. Marian van Genderen, trouwt Mark Zegeling XI.20 Wilhelmina van Genderen (ouders onder X.13), dochter van Jan van Genderen en Maaike de Haan, trouwt Geert de Jong Uit dit huwelijk a. Marjolein de Jong b. Jorian de Jong c. Cristiaan de Jong XI.21 Wouter van Genderen (ouders onder X.13), zoon van Jan van Genderen en Maaike de Haan, trouwt Jessica van Es, ouders Cristiaan van Es en Teuntje Hofland Uit dit huwelijk a. Dylan van Genderen b. Veronique van Genderen c. Cynthia van Genderen IX.25 Cornelis van Genderen (ouders onder VIII.20), geboren Hoornaar NL 17 juli 1901, overleden 20 juni 1974, zoon van Teunis van Genderen en Pietertje Steehouwer, trouwt Johanna Hendrika den Braven, geboren Vuren NL 20 februari 1904, overleden 3 juli 1983 * Cynthia Warringa-van Genderen + Hist.Ver.Sliedrecht + Geneanet Uit dit huwelijk a. Teunis van Genderen, volgt X.14 b. Cornelis van Genderen tr. Willemijntje Nederlof c. Pieter van Genderen d. Cornelia van Genderen, tr. Dirk de Groot e. Willem van Genderen X.14 Teunis van Genderen (ouders onder IX.25), beroep landbouwer zoon van Cornelis van Genderen en Johanna Hendrika den Braven trouwt Meta Dirkje ( Metje ) de Bruijn, Uit dit huwelijk a. Cornelis van Genderen, volgt XI.22 b. Ewit van Genderen, volgt XI.23 XI.22 Cornelis van Genderen (ouders onder X.14), ( elektricien ) zoon van Teunis van Genderen en Meta Dirkje ( Metje ) de Bruin, trouwt Cornelia Goedhart, ouders Arie Goedhart en Gerritje Vogel Uit dit huwelijk a. Cynthia van Genderen, geboren Hardinxveld-Gisendam NL ( historicus ) tr. Karsten Warringa zoon van Wicher Jan Warringa en Cornelia Machelina Dubbelman b. Nadia van Genderen, geboren Schelluinen NL ( beeldend kunstenares ) tr. Rik Smits, zoon van Bob Smits en Anja Smits c. Prisca van Genderen, ( Docente ) XI.23 Ewit van Genderen (ouders onder X.14), ( vrachtwagenchauffeur ) zoon van Teunis van Genderen en Meta Diirkje ( Metje ) de Bruin, trouwt 1985 Elly den Braven Uit dit huwelijk a. Marrille van Genderen, b. Tessa van Genderen, VII.12 Arie van Genderen (ouders onder VI.10), geboren Leerbroek NL 7 maart 1820, zoon van Jan van Genderen en Cornelia van der Linden, trouwt Leerdam akt.n25, 14 november 1849 Adriana Zijderveld, geb. Leerdam NL 8 februari 1829 dochter van Dirk Zijderveld en Willemijntje van Namen * digstb.Zederik + Genlias Uit dit huwelijk a. levenloze zoon van Genderen, Leerbroek NL akt.n17, 9 juni 1850 b. Jan van Genderen, geb. Leerbroek NL akt.n15, 31 augustus 1851 VII.13 Gerrit van Genderen (ouders onder VI.10), geboren Leerbroek NL 7 augustus 1823, overleden 9 december 1907 zoon van Jan van Genderen en Cornelia van der Linden, emigreerde naar USA Marion County-Iowa op 3 mei 1856 trouwt Leerbroek akt.n3, 7 december 1853 Maaike de Jong, geboren Leerbroek NL 15 februari 1831, ouders Pieter de Jong en Wendelina Woutertje Sprenger Uit dit huwelijk a. Wendelinna Christina Woutertje van Genderen, geboren Leerbroek NL 28 augustus 1845, overleden 1856 b. Cornelia van Genderen, geboren Leerbroek NL 15 januari 1856, overleden Pella Marion Iowa USA 4 mei 1915, trouwt Marion USA 15 november 1871 Cornelis Slijkoort geboren Vuren NL 10 januari 1844 overl. Pella, Marion, Iowa, USA 9 mei 1910 zoon van Joost Slijkoort en Teuntje Willemstijn * Fam.S + findagrave.com uit dit huwelijk 1. Joseph Slycord (1870 - 1948) huwt Etta Zwank 2. Gerrit Slycord (1872 - 1953) huwt Nellie Verdugt 3. Teuntje Slycord (1874 - 1934) huwt Tom Zwank 4. Maggie Slycord (1876 - 1968) huwt Peter Verdugt 5. William Slycord (1879 - 1960) huwt Minnie Verdugt 6. Peter Slycord (1880 - 1947) huwt Margaret Verdugt 7. John Slycord (1882 - 1974) huwt Vida Mae Wasson 8. Leonard Slycord (1890 - 1983) huwt Elizabeth DeKoning 9. James Slycord (1891 - 1980) 10. Marion Slycord (1894 - 1972) huwt (1) 1 oktober 1913 Lola Beason huwt (2) 2 december 1948 Mable Fister Beason c. Peter van Genderen, geb. Iowa USA 18 september 1858, overl. 1 juni 1940 d. Wilhelmina Christina van Genderen, geb. Iowa USA 2 mei 1860 overl. 31 juli 1942 e. Jenni van Genderen, geb. Iowa USA 9 juli 1862 overl. 10 juni 1949 f. John G van Genderen, volgt VIII.21 g. Mary van Genderen, geb. Iowa USA 16 januari 1867 overl. 31 december 1962 trouwt David Mitchell geboren Saint Andrews Five Schotland 4 januari 1857 overleden Orange Country California USA 6 juni 1946 * findagrave.com uit dit huwelijk 1. David Mitchell (1891 - 1966) 2. Ira Mitchell (1893 - 1973) 3. Elizabeth Mitchell Duce (1901 - 1966) 4. Jennie Mitchell (1905 - 1950) 5. Cornelia Mitchell (1906 - 1988) 6. Lola Alice Mitchell (1914 - 1914) h. William van Genderen, volgt VIII.22 i. Dora van Genderen, geb. Iowa USA 9 mei 1871 overl. 22 september 1953 j. Arie van Genderen, geb. Iowa USA 12 oktober 1873 overl. 28 februari 1877 k. Cornelius van Genderen, geb. Iowa USA 14 maart 1876 overl. ca. 1879 l. John Gezel van Genderen, geb. Iowa USA 26 januari 1882 overl.16 januari 1953 VIII.21 John G van Genderen (ouders onder VII.13), geboren Marion Iowa USA 17 mei 1864, overleden 10 juni 1949, zoon van Gerrit van Genderen en Maaike de Jong trouwt Pella Iowa 23 december 1886 Susanna Vos, geboren Stickney Auroa USA 28 april 1865, overleden Stickney Auroa 30 juni 1941 * Fam.S + findagrave.com Uit dit huwelijk a. Anne van Genderen, geboren Iowa USA 1889 overleden 1995 huwt. Pella Marion Iowa 24 mei 1916 Marion Van Wijk geb. Haarlemmermeer NL 29 augustus 1880 overl. november 1950 zoon van Willem Van Wijk en Treintje Van den Heuvel uit dit huwelijk 1. Lawrence David Van Wijk , huwt Kathryn Hibma 2. Gysbert Henry Van Wijk, huwt Madeline Calendar 3. Willard Dale Van Wijk huwt Phyllis Gene Willemssen b. Jaret van Genderen, volgt IX.26 c. Maggie van Genderen, geb. Iowa USA ca. 1891 huwt Jonh Van Gorp, geb. / overl. Iowa USA 8 februari 1885 / 20 juli 1961 zoon van Cornelius Van Gorp en Marie Magdalena Meyer, uit dit huwelijk 1. Clarence Van Gorp (1909 - 1940) 2. Susie Van Gorp (1914 - 1995) 3. Marie Van Gorp (1916 - 2013) 4. Nellie Van Gorp (1918 - 2016) huwt Howard Temple, geboren 21 juni 1918 Iowa USA overleden Iowa15 juli 2016 kinderen: twee dochters 5. Nettie Van Gorp (1920 - 1973) 6. Delmar Van Gorp (1923 - 1990) 7. Flossie Mae Van Gorp (1926 - 2011) d. Dora Van Genderen, geb. Iowa USA 1895 overl. Stickney1996 huwt 1914 Johannes Olivier, geb. Iowa USA 17 oktober 1884 overl. Aurora 1973 zoon van Johannes William Olivier en Adriaantje Niemandsverdriet uit dit huwelijk 1. Susan Olivier, huwt Garfield Bruinsma 2. Clarens Olivier, huwt Jessie Hoekert 3. Raymond Olivier, huwt Johanna Hansum 4. Geneva Olivier, Bruinsma huwt Henry Breukelman 5. Viola Olivier, huwt (1) Roy Saldin, overl. 1944 (2) John Breukelman 6. Ernst Olivier, huwt Esther Hannink 7. Willis Olivier, huwt (1) Diana Hubert, (2) Beverly Opheim 8. Verginia Olivier, huwt John Nydam 9. John J Olivier, huwt Elenor Nydam 10. Dorothy Olivier, huwt Vergil Vreugdenhil e. Henry Van Genderen geboren Pella Iowa USA 21 augustus 1896 overleden South Dakotta 22 december 1976 huwt 16 november 1934 Wynie Schryvers, geboren overleden South Dakota USA 28 juni 1906 / 6 augustus 1996 dochter van Arie Schryvers en Ida Vander Hoek, uit dit huwelijk 1. Susie Van Genderen, huwt Charels De Waard f. Peter John Van Genderen, geb. Iowa USA 23 maart 1898 overl. South Dakota 1987 huwt Johanna Bergakker, geb. overl. South Dakota USA 26 maart 1903 / 1999 dochter van Art Bergakker en Hendrina Teeslink g. Lawrence Van Genderen geboren Pella USA 18 juni 1899 overleden Mitchel 3 juli 1958 huwt Jennie Dykstra, geboren overleden South Dakota USA april 1897 / 1946 dochter van Albert Dykstra en Pieternelle Mollema, h. Johanna ( Jennie ) Van Genderen, geb. Iowa USA 8 december 1900 overl. Stickney 6 januari 1997 huwt John Dykstra, geb. Sout Dakota USA 20 februari 1900 overl. Stickney 20 juni 1977 zoon van Albert Dykstra en Pieternelle Mollema, i. Marie Van Genderen, geb. Sully USA 12 november 1902 overl. South Dakota 18 april 1994 huwt Richard Dirk Vanden Bos geb. South Dakota USA 27 juli 1900 overl. South Dakota 7 juli 1971 zoon van Jacob Vanden Bos en Hattie Bultje De Velder uit dit huwelijk 1. Orville Vanden Bos 2. Elmira Vanden Bos j. Harry Van Genderen, geb. Pella USA 10 mei 1904 overl. Stickney 20 februari 1990 huwt Aurora 12 maart 1930 Jennie Tolsma, geb. Nederland NL 30 juli 1908 overl. Stickney USA mei 1984 dochter van Richard Tolsma en Sipkje De Boer uit dit huwelijk 1. Sarah Van Genderen, huwt Adames Punt vier kinderen: LeRoy, Leslie, Sally, LeAllen 2. Lloyd Van Genderen, huwt Margie Weins dochter van William Weins en NN uit dit huwelijk a. Ceryl Van Genderen, huwt Rick Hohn b. Debbie Van Genderen, huwt Steve Stang c. Lori Van Genderen, huwt Mike Vanden Hoek d. Londa Van Genderen, e. Troy Alan Van Genderen, huwt Carrie Ann Kjesbo dochter van Adrian Kjesbo en Vickie NN uit dit huwelijk 1. Charlie Max Van Genderen, 3. Delmer Van Genderen, huwt Loretta Schryvers drie kinderen: Kevin, Linda, Brian, 4. Robert Van Genderen, 5. Mary Jane Van Genderen,huwt Avin Vander Werff drie kinderen: Danny, Darwin, Dale, 6. Harlan Van Genderen, huwt Judy Vander Ley, vijf kinderen: Brent, Randy, Steve, Ryan, Rylan, 7. Norma Jean Van Genderen, huwt Roger Feenstra vier kinderen: Darin, Dwigth, Darla, Dawn, 8. Marvin Van Genderen, huwt Dolores Vanden Bos, uit dit huwelijk a. Valerie Van Genderen, geb. 1971 b. Von Van Genderen, geb. 1973 k. Tony Van Genderen, 1905 / 1973 huwt Margaret Bruinsma, geb. Indiana USA 26 juni 1908 overl. Spokane 28 december 2000 dochter van Jan Bruinsma en Dirkje Keizer l. John Van Genderen, geb. 4 augustus 1908 overleden 21 april 1995 huwt 6 mei 1932 Lillian Jeanne Buckles, geb. Mellette USA 11 november1913 overl. Aurora 14 november 2014 dochter van John Buckles en Nellie Kooiman uit dt huwelijk 1. John Delano Van Genderen, 2. LeRoy Van Genderen, huwt 1974 Nita Whitney 3. Rosalie Jean Van Genderen, huwt 1961 Marvin Spaans twee kinderen: Michele Marie, Jeffrey Marvin, 4. Bradley Jay Van Genderen, geb. 1950 m. Cornelius ( Cornie ) Van Genderen, geb. Sully USA 24 oktober1909 overl. Stickney 7 februari 1999 huwt 6 juni 1934 Martha Bolt, geb. South Dakota USA 6 december 1913 overl. Mitchell 21 september 1988 uit dit huwelijk 1. Kenneth Van Genderen, 2. Sharon Van Genderen, 3; Sherma Van Genderen, IX.26 Jaret van Genderen (ouders onder VIII.21), geboren Pella Marion Iowa USA 2 oktober 1890, overleden Plankinton Auroa 4 mei 1948, zoon van John G van Genderen en Susanna Vos trouwt Sout Dakota USA 24 mei 1916 Magteltje Vreugdenhil, geboren Rotterdam NL 15 februari 1897, overleden Mitchell Davidson USA 22 november 1945, ouders Jan Vreugdenhil en Bastiaantje Heijkoop Uit dit huwelijk a. Sylvia van Genderen, geb. 2 oktober 1916 overl. 10 november 1950, huwt Walt Dunn b. Edward van Genderen, dagblad redacteur geboren South Dakota USA 29 oktober 1917 overl. Plankinton, Aurora County 7 februari 1998 huwt Adiline Elizabeth Altman, geboren White Lake, Aurora County, South Dakota USA 22 maart 1921 overleden Plankinton, Aurora County, South Dakota 10 januari 2004 dochter van Bernard Joseph Altman en Venetta Florence Clark vermoedelijk vier kinderen uit dit huwelijk c. Bernard van Genderen, geboren Sout Dakota USA 9 augustus 1920 overl. 18 december 1991 d. Darrel van Genderen, geboren Crystal Lake Township, Aurora County USA 21 september 1933 overleden at the Royal C. Johnson Veterans Medical Center in Sioux Falls. 27 december 2008 huwt Viola Engbrecht, uit dit huwelijk geen kinderen dacht ik VIII.22 William van Genderen (ouders onder VII.13), geboren Iowa USA 3 april 1869, overleden Sully USA 20 augustus 1942 of 21 augustus 1943 zoon van Gerrit van Genderen en Maaike de Jong trouwt Iowa 1889 Anna De Hoog, geb. Marion Iowa USA 1872 overl. Sully 20 februari 1946 * findagrave.com + http://iagenweb.org/boards/jasper/obituaries/index.cgi?#562664 Hier wordt de naam vermeld als Vangenderen - Van Genderen Uit dit huwelijk a. Gerret Van Genderen, geb. Sully USA 1889 overl. Iowa 1969 huwt Maggie Rozendaal, 1890 / 1987 dochter van Willem Rozendaal en Jennie Terlouw uit dit huwelijk 1. Anna Van Genderen, geb. New Sharon USA 26 februari 1914 overl. Yorkville 21 november 1992 huwt Sully 23 februari 1938 L. Schnell uit dit huwelijk a. Paul Schnell, overl. b. Charleen Schnell, c. Luane Schnell 2. Willem Van Genderen, geb. Sully USA Missouri 20 januari 1916 overl. 10 maart 2010 huwt Iowa 9 februari 1938 Wilma Van der Leest, overl. 17 mei 2009 uit dit huwelijk a. Dave Van Genderen, huwt Gayle NN b. Doyle Van Genderen, huwt Ruth NN 3. Paul Lester Van Genderen, geb. 23 december 1923 / overl. Sully 26 augustus 1969 huwt Lynnville 9 januari 1945 Marjorie de Zwarte, geboren Tiantor Iowa USA 22 september 1923 overleden Pella 24 oktober 2017 dochter van Marinus de Zwarte en Maggie ( Goemaat ) Groenmaat, * The Pella Chronicle uit dit huwelijk a. Gary van Genderen, huwt Dorothy NN b. Melvin van Genderen, huwt Sherley NN c. Dennis van Genderen, Nancy NN van deze drie zoons komen 9 kleinkinderen en 22 achterkleinkinderen 4. Jean Van Genderen, b. Hattie ( Henrietta ) Van Genderen, huwt NN Poynor, c. Lena Van Genderen, huwt NN Bossar(e)i, d. Kate Van Genderen, geb. Taintor Iowa USA 22 januari 1899 overl. Minnesota 21 september 1992 trouwt Iowa 3 april 1918 Peter Kleinpaste, geboren 19 januari 1889 / overleden 12 november 1954 zoon van Bernardus Albertus Kleinpaste en Henfrijntje Kelderman uit dit huwelijk 1. Allen Bernard Kleinpaste 2. Harold William Kleinpaste 3. Grace Louise Kleinpaste 4. Peter Edwin Kleinpaste e. Leonard Van Genderen, geb. Taintor Iowa USA 27 juni 1904 overl. Sully 21 januari 1982 trouwt Sully Iowa 16 december 1925 Jennie Brant geb. Sylly 15 oktober 1905 overl. Pella 7 november 1994 dochter van Chas Brant en Marie Weisman, uit dit huwelijk 1. Lucille Van Genderen, huwt Vernon Huyser 2. Joyce Van Genderen, huwt Dick Ver Ploeg 3. Claris Eugene Van Genderen, trouwt Sylvia Mae Vander Beek dochter van Antonie Vander Beek en Tunnie Goemaat uit dit huwelijk a. Mary Ann Van Genderen, huwt Conrad Van Maaren b. Laura Lee Van Genderen, huwt Gary Creasy 4. Sylvia Van Genderen, f. Gertie Van Genderen, huwt Paul Van Der Kamp uit dit huwelijk 1. Cleo Van Der Kamp, huwt Maurine Vande Krol 2. Floud Van Der Kamp, huwt Jeanetta Dieleman 3. Irene Van Der Kamp, huwt Walter Vander Leest g. Jonh Van Genderen, geb. Taintor Iowa USA 13 oktober 1906 overl. Sully Iowa 3 februari 1991 trouwt Sully Iowa 9 januari 1930 Elizabeth Jansen geb. Sully USA 6 maart 1909 overl. Sully 7 mei 1988 dochter van John Dick Jansen en Jenni Plate, uit dit huwelijk 1. Genevieve Van Genderen, huwt Wilson Dop 2. Norma Van Genderen, huwt Harris Arthur Van Waardhuizen, zoon van Gerrit Van Waardhuizen en Dirkie Van Zanten uit dit huwelijk a. Garry Van Waarduizen b. Robert Van Waardhuizen c. Karla Van Waardhuizen d. Randy Van Waardhuizen 3. Russel Van Genderen, trouwt Ruth Bensink dochter van Nelis Bensink en Ester Van Zee uit dit huwelijk a. Rodney Van Genderen, huwt Jeanne NN b. Rhonda Van Genderen, c. Rick Van Genderen, huwt Lisa NN uit dit huwelijk Gerrit Van Genderen, 4. Lois Van Genderen, huwt Carroll Van Gorp uit dit huwelijk a. Bonni Van Gorp, huwt Todd Murray Terpstra 5. Lila Van Genderen, huw James De Kruyff zoon van Peter De Kruyff en Eklizabeth Van Dyke uit dit huwelijk a. Duane De Kruyff, huwt Etta NN b. Daryl De Kruyff, huwt Laura NN c. Diana De Kruyff 6. Ronald Van Genderen, h. Minnie Van Genderen, geb. Jasper USA 8 augustus 1909 overl. Sully 12 januari 2004 huwt Sully 22 januari 1931 Lyle Peter Brand, overl. Pella 27 april 1995 zoon van Charles Brand en Marie Nelemans, uit dit huwelijk 1. Gweneth Tuth Brand, 2. Charles Dean Brad, huwt Joyse NN 3. Karen Lee Brand, huwt Gary Needham 4. Dennis Eugene Brand, huwt Beverly NN i. Nellie Van Genderen, geboren Iowa USA 16 oktober1912 overleden Oskaloosa 4 mei 2008 huwt 10 mei 1932 Bernard Wilbur Kooistra, geb. 1913 uit dit huwelijk 1. Carla Kooistra, 2. Larry Kooistra, j. Peter Van Genderen, geb. Iowa USA 1913 k. Jeanette Van Genderen, geb. Iowa 14 april 1914 overl. Iowa 18 mei 2008 huwt Teunis G. De Ruiter, zoon van Arie De Ruiter en Hermina Zuiderma uit dit huwelijk 1. Arnold De Ruiter 2. Daryl De Ruiter 3. Arie De Ruiter VII.14 Cornelis van Genderen (ouders onder VI.10), geboren Leerbroek NL 9 oktober 1828, overleden Pella USA 27 april 1882 zoon van Jan van Genderen en Cornelia van der Linden, trouwt Johanna Adriana van der Linden, geboren Vuren NL 6 juli 1840 overleden Pella USA 28 augustus 1922 ouders Jan van der Linden en Willemke Walraven van Raden Uit dit huwelijk * Geni a. Neeltje van Genderen, overl. Pella 2 oktober 1882 b. Wilhelmina van Genderen, geboren Pella Marion Co, Iowa USA februari 1865, overleden Des Moines Polk Co Iowa USA 31 januari 1951 trouwt Pella Iowa 4 januari 1883 Hendrikus Tollenaar zoon van Jan Tollenaar en Johanna van Hoogevest uit dit huwelijk 1. John William Tollenaar, geb. september 14, 1883, Pella, Iowa, overl. maart 18, 1963, Sigourney, Iowa. 2. Henry Tollenaar, geb. maart 1 1888, Pella, Iowa, overl. 27 juli 1938, Preston,IA. 3. Cornelius Tollenaar, geb. juni 1890, 4. William James Tollenaar, geb. juli 26, 1892, 5. Wilhelmina Tollenaar, geb. december 19, 1895 6. Derk Marion Tollenaar, geb. april 1900 c. Catherine van Genderen, 1871 d. Mary van Genderen, 1872 huwt Will Sheiner e, Jonh van Genderen, geb. Iowa USA 24 februari 1874 overl. Pella 1 maart 1962 huwt 1922 Marilla Mary Colville f, Cornelius van Genderen, geb. 1876 overl. Denver 1951 huwt Maggie NN 1879 / 1968 uit dit huwelijk 1. Cornelius van Genderen, 1908 / 1970 2. Wiliam van Genderen, 1915 / 2002 g, Johanna van Genderen, 1878 VI.11 Gerrit van Genderen (ouders onder V.3), ( bouwman ) geboren Meerkerk NL gedoopt 29 november 1778, overleden Leerbroek akt.n13, 22 december 1844, zoon van Willem van Genderen en Geertje van Veen, trouwt Jannigje Bikker, geboren Leerbroek NL 14 augustus 1781, overleden Leerbroek akt.n4, 5 februari 1857, ouders Pieter Bikker en Martijntje de Graaf Jannigje Bikker ook genoemd als Jannigje de Graaff * Genlias + digtstb.Zederik + Geneanet Uit dit huwelijk a. Geertje van Genderen, geboren Leerbroek NL 29 januari 1808, overleden Leerbroek akt.n16 19 juli 1874, trouwt Leerbroek 15 augustus 1829 akt.n2 Jan de Jong geb. Leerdam NL 3 maart 1805 zoon van Willem de Jong en Adriana van Dijk kinderen : 1. Jannigje de Jong, geb. Meerkerk 1830 2. Adriana de Jong, geb. ca. 1831, tr. Adrianus Baas. 3. Jannigje de Jong, geb. Nieuwland 9 oktober 1834 * Genlias b. Willem van Genderen, volgt VII.15 c. Martijntje van Genderen, geboren Nieuwland NL 2 april 1809 Martijntje had een dochter uit een onbekende relatie. huwt te Lexmond 23 maart 1836 Klaas de Hoop, geb. Tienhoven NL 13 maart 1801 zoon van Jan de Hoop en Lijsje Damsteeg, kinderen uit een onbekende relatie: 1. Martijntje van Genderen, geb. Nieuwkerk NL akt.n18, 24 mei 1834 overleden Arkel 6 juni 1916 geb. aangifte door de vroedvrouw Willemina Roodenburg op 26 mei 1834 trouwt Meerkerk 26 februari 1858 Jacobus Versluis, geboren Leerbroek 28 maart 1826, overleden Arkel 2 juli 1881 zoon van Klaas Versluis en Elisabeth Bikker * Carin Werner. Uit dit huwelijk a. Jannigje Versluis, geboren Heukelum 13 maart 1857. trouwd Arkel 25 mei 1899 Gerrit Veen, geboren Leerdam 1861 zoon van Jacobus Veen en Pietertje van Besoijen. b. Nikolaas Versluis, geboren Heukelum 16 september 1859, overleden Arkel 4 maart 1950. trouwd te Arkel 11 februari 1904 Hendrikje Rikkers, geboren Meerkerk 30 september 1876, dochter van Willem Rikkers en Maaike Heinenberg. (Zij had van een onbekende man een zoon.) c. Elisabeth Versluis, geboren Heukelum 4 augustus 1861. trouwd (1) Arkel 23 mei 1884 Otto van der Plaat, geboren / overleden Beesd 27 januari 1851, overleden 6 februari 1886, zoon van Gijsbert van der Plaat en Flora Vroegen. trouwd (2) Arkel 25 mei 1889 Willem Versluis, geboren Kedichem 28 januari 1862, zoon van Arie Versluis en Steijntje Vink. d. Martijntje Versluis, geboren Heukelum 12 april 1864. trouwd Arkel 26 april 1890 Matthijs van Herwaarden, geboren Asperen rond 1850, zoon van Matthijs van Herwaarden en Maria-Magdalena de Jong. (Hij was weduwnaar van Pieternella-Johanna de Waard, overleden voor 1890.) e. Johannes-Nikolaas Versluis, geboren Heukelum 27 april 1865, overleden Arkel 9 maart 1943. trouwd Arkel 30 mei 1912 Willemijntje Hunik, geboren Arkel 10 mei 1871, overleden 13 november 1912 dochter van Willem-Gijsbert Hunik en Cornelia Versluijs. (Zij is eerder getrouwd Arkel 17 mei 1900 Gijsbert Versluis, geboren Hoogblokland 28 juni 1870, overleden Arkel 31 augustus 1909, zoon van Arie Versluis en Neeltje Meulenwerf.) f. Pleuntje Versluis, geboren te Heukelum op 22 juli 1869. trouwd te Arkel 17 juni 1893 Adrianus Sterk, geboren Leerdam 30 september 1868, zoon van Corstiaan Sterk en Jannigje van Hoogdalem. g. Jan Versluis, geboren Heukelum 22 juli 1869. trouwd Hoogblokland 20 juni 1890 Niesje de Koning, geboren Hoogblokland 2 juni 1872, dochter van Bastiaan de Koning en Teuntje Versteeg. h. Annigje Versluis, geboren Heukelum 14 april 1871. trouwd Arkel 14 april 1898 Jan Sterk, geboren Leerdam rond 1871, zoon van Roelof Sterk en Aantje Middelkoop. i. Pietertje Versluis, geboren Heukelum op 9 februari 1873. trouwd Arkel 25 februari 1897 Adrianus van Sprang, geboren rond 1871, zoon van Hendrik van Sprang en Aaltje Verhoeven. k. Aantje Versluis, geboren Heukelum 21 september 1875. trouwd te Arkel 10 december 1896 Arend Vos, geboren Veen rond 1868, zoon van Jan Vos en Elisabet-Pieternella Vos. kinderen uit huwl. Martijntje met Klaas de Hoop: 2. Jan de Hoop, geb. 8 september 1836 3. Jannigje de Hoop, geb. 29 mei 1838 tr. Johannes Kon 4. Gerrit de Hoop, geb. 3 december 1841 tr. Adriana den Besten 5. Lijsje de Hoop, geb. 17 juli 1844 overl. 1 maand oud 6. Lijsje de Hoop, geb. 20 oktober 1845 tr. Adrianus Kon 7. Pietertje de Hoop, geb. 22 november 1851 tr. Dirk Slob d. Pieterje van Genderen, geboren gedoopt Meerkerk-Zijderveld 5 september 1811, gedoopt 8 september 1811, overleden Meerkerk 7 mei 1836 tr. Meerkerk akt.n11,24j., 11 december 1835 Jan Heijkoop, geb. Jaarsveld NL 1810 zoon van Cornelis Heijkoop en Jantje de Graaf. e. Pieter van Genderen, volgt VII.16 f. Maaike van Genderen, volgt VII.17 VII.15 Willem van Genderen (ouders onder VI.11), ( bouwman ) geboren Nieuwland NL 2 april 1809, overleden Haarlem 26 februari 1867, zoon van Gerrit van Genderen en Jannigje Bikker trouwt Leerbroek ( zijn nicht ) akt.n6, 12 augustus 1843 Geertje Donk, geboren Leerbroek NL 31 juli 1819, overleden Haarlemmermeer 10 december 1858, ouders Gerrit Donk en Pietertje van Genderen * Genlias + digtstb.Zederik + Digstb.Kennemerland Uit dit huwelijk a. Jannigje van Genderen, volgt VIII.23 b. Geerit van Genderen, geb. overl .Arkel NL 23 december 1845, 26 december 1847 c. Pietertje van Genderen, geboren Kedichem NL 1853, overleden Kedichem akt.n9, 19 augustus 1877, trouwt Kedichem 17 mei 1873 Aart de Koster ( bouwmanknecht ) geb. / overl.Kedichem NL 9 december 1851 / 28 oktober 1929 zoon van Joost de Koster en Grietje van Diest. kinderen: * Jolanda de Koster, bij genealogieonline 1. Joostje de Koster 2. Geertruida Teuntje de Koster 3. Joost de Koster d. Gerrigje van Genderen, geb. overl. Kedichem NL 6 juli 1850 overl. akt.n11, 29 juli 1851 e. Gerrit van Genderen, volgt VIII.24 f. Schalk van Genderen, geb. / overl. Bennebroek NL 6m, 19 mei 1854 g. Willempje van Genderen, geb. / overl. Haarlemmermeer NL 14 januari 1857 / 18 april 1859 VIII.23 Jannigje van Genderen (ouders onder VII.15), geboren Arkel NL 19 mei 1844, overleden Oosterwijk-Kedichem 9 december 1921, dochter van Willem van Genderen en Geertje Donk trouwt Kedichem akt.n3, 10 september 1870 Peter van Rooden, ( bouwman ) geboren Oosterwijk-Kedichem NL 19 mei 1843, overleden Oosterwijk 16 december 1918, ouders Arie van Roode en Annigje de Keijzer * Peter van Rooden + Genlias + digtstb.Zederik + Digstb.Kennemerl. Uit dit huwelijk a. Geertje van Rooden b. Arie van Rooden c. Paulina van Rooden d. Willem van Rooden e. Pietje van Rooden f. Arend van Rooden VIII.24 Gerrit van Genderen (ouders onder VII.15), bouwman geboren Kedichem NL 6 september 1852, overleden Gorinchem 15 april 1928 zoon van Willem van Genderen en Geertje Donk trouwt Nieuwland akt.n3, 23 april 1875 Adriana Verdugt, geboren Nieuwland NL 25 januari 1854, overleden Gorinchem 6 juli 1931 ouders Cornelis Verdugt en Huibertje Schoonderwoerd * WiWaWi Uit dit huwelijk a. Willem van Genderen, volgt IX.27 b. Cornelis van Genderen, geboren overleden Voorburg NL 29 april 1881 23 augustus 1881 c. Gerard van Genderen, geboren overleden Gorinchem NL 22 maart 1892 7 augustus 1892 d. Cornelis van Genderen, volgt IX.28 IX.27 Willem van Genderen (ouders onder VIII.24), huisknecht geboren Kedichem NL 7 juni 1875, overleden Gorinchem 21 augustus 1920, zoon van Gerrit van Genderen en Adriana Verdugt, trouwt Gorinchem akt.n55, 9 september 1904 Maaike van der Plank, geboren Gorinchem NL 21 november 1878, ouders Wouter Johannes van der Plank en Gouken van Tiel Maaike huwt (2) Gorinchem akt.n59, 24 juli 1921 Jan de Kriek geb. Gorinchem NL 1887 zoon van Manus Kornelis de Kriek en Adriana Koopmans * Genlias + Hist.Ver.Sliedrecht + fam. Kramp-van Genderen Uit dit huwelijk a. Gerrit van Genderen, geboren verm. Sliedrecht NL 22 februari 1903/1904, Staat niet vermeld in het trouwboekje van de ouders ? ook geen vermelding in de huwelijks akte van een erkend kind denk eerder geboren te Amsterdam daar Maaike wes ingeschreven te Adam in 1898 b. Wouter van Genderen, volgt X.15 c. Adriana Gouwke van Genderen, geboren Gorinchem NL 1908 , overleden Gorinchem akt.n120 26 juni 1911 d. Gouwi van Genderen, volgt X.16 e. Gerrit Johannes van Genderen, volgt X.17 f. Cornelis Nicolaas van Genderen, geboren Gorinchem NL 1911 overleden Gorinchem akt.n79 23 juni 1912 IX.28 Cornelis van Genderen (ouders onder VIII.24), geboren Gorinchem NL 7 augustus 1893, zoon van Gerrit van Genderen en Adriana Verdugt, trouwt Gorinchem akt.n76, 21 oktober 1915 Roelina Uittenbogaard, geboren Gorinchem NL ca.1891 , ouders Peter Hermanus Uittenbogaard en Teuntje Pieternella van Diemen * Genlias Uit dit huwelijk a. Adriana van Genderen, geb. Gorinchem NL 24 december 1917 b. Peter Hermanus van Genderen, geb. Gorinchem 28 september 1919 X.15 Wouter van Genderen (ouders onder IX.27), ( behanger stoffeerder ) geboren Gorinchem NL 3 oktober 1906, overleden 23 juni 1991 , zoon van Willem van Genderen en Maaike van der Plank trouwt(1) Gorinchem september 1933 Willemke van Hoogdalen, ouders Wouter van Hoogdalen en Willemijntje Johanna de Fockert trouwt(2) Gorinchem 11 mei 1962 Johanna Jacoba Weverling ouders Martinus Weverling en Andrijntje van Ekeren * van Dee + NVG Uit huwelijk (1) a. Willemina Johanna van Genderen X.16 Gouwi van Genderen (ouders onder IX.27), Geboren / overleden 1913 / 1953 dochter van Willem van Genderen en Maaike van der Plank trouwt Gorinchem juni 1943 Kees Sterk Uit dit huwelijk a. Leo Sterk X.17 Gerrit Johannes van Genderen (ouders onder IX.27), geboren Sliedrecht NL 11 december 1909, zoon van Willem van Genderen en Maaike van der Plank trouwt Pietje Arina van Zessen, geboren Sliedrecht NL 17 april 1908 ( natuurlijke dochter van Willemina van Zessen ) dit volgens de archieven van Sliedrecht en wil zeggen vader niet bekend of geb. voor het huwelijk en op moeders naam Willemina huwt verm. te Oud Ablas op 22 april 1909 Johannis de Vos * Hist.Ver.Sliedrecht + Peter van Genderen Uit dit huwelijk a. Wilhelmina Maaike van Genderen, volgt XI.24 b. Willem Gerrit Johannes van Genderen, volgt XI.25 XI.24 Wilhelmina Maaike van Genderen (ouders onder X.17), dochter van Gerrit Johannes van Genderen en Pietje Arina van Zessen, trouwt Marinus Jacobs, Uit dit huwelijk a. Arina Johanna Jacobs XI.25 Willem Gerrit Johannes van Genderen (ouders onder X.17), zoon van Gerrit Johannes van Genderen en Pietje Arina van Zessen, trouwt Gerdina Elisabeth Verdugt, Uit dit huwelijk a. Cornelia Antoinette van Genderen, volgt XII.1 b. Gerrit Johannes Willem van Genderen, c. Peter Gerard van Genderen, XII.1 Cornelia Antoinette van Genderen (ouders onder XI.25), dochter van Willem Gerrit Johannes van Genderen en Gerdina Elisabeth Verdugt, trouwt Cornelius Korstiaan Kramp, Uit dit huwelijk a. Yvonne Kramp, b. Miranda Kramp, IX.28 Cornelis van Genderen (ouders onder VIII.24), geboren Gorinchem NL 7 augustus 1893 zoon van Gerrit van Genderen en Adriana Verdugt, trouwt Gorinchem akt.n76, 21 oktober 1915 Roelina Uittenbogaard, geboren Gorinchem NL ca.1891 ouders Peter Hermanus Uittenbogaard en Teuntje Pieternella van Diemen * Genlias Uit dit huwelijk a. Adriana van Genderen, geb. Gorinchem NL 24 december 1917 b. Peter Hermanus van Genderen, geb. Gorinchem 28 september 1919 VII.16 Pieter van Genderen (ouders onder VI.11), ( bouwman ) geboren Gorinchem NL 21 januari 1818, overleden Leerbroek akt.n4, 23 januari 1861, zoon van Gerrit van Genderen en Jannigje Bikker Jannigje Bikker ook genoemd als Jannigje de Graaff trouwt Leerbroek akt.n2 27 maart 1849 Aartje de Leeuw, geboren Leerdam NL 1 januari 1829 , overleden Leerbroek akt.n2, 22 januari 1911, ouders Cornelis de Leeuw en Aartje de Jong * Hist.Ver.Sliedrecht + Genlias + digtstb.Zederik Uit dit huwelijk a. Jannigje van Genderen, geboren Leerbroek NL 30 augustus 1849, overleden Leerbroek akt.n5, 14 maart 1935, trouwt Leerbroek akt.n2, 12 april 1872 Willem Verhoef, geboren Nieuwland NL 8 augustus 1843, overleden Leerbroek akt.n11, 17 april 1892, ouders Frans Verhoef en Aaltje den Hartog * Genlias + Hist.Ver.Sliedrecht kinderen: 1. Aaltje Verhoef geb. Leerbroek NL ca.1873 tr. Willem de Groot 2. Jannigje Verhoef, geb. Leerbroek NL ca. 1879 tr. Rotterdam 7 juli 1897 Marinus Antonius van der Rande, geb. Doesburg NL ca. 1874 3. Gerrit Cornelis Verhoef, geboren Leerbroek NL 9 december 1881 tr. Agnes Jozefina Franssen, geb. Heerlen NL 29 maart 1887 4. Willempje Verhoef geb. Leerbroek NL ca. 1885 tr. Lienden 4 september 1912 akt.n174, Gerard van den Hazel ( wegwerker ) geb. Lienden NL ca. 1885 zoon van Andries van den Hazel en Adriana van Alfen b. Aartje van Genderen, geb. Meerkerk NL 29 november 1850, overleden Leerbroek akt.n8, 6 juli 1856 c. Gerrit van Genderen, geboren Leerbroek NL 18 maart 1852, overleden Leerbroek akt.n6, 11 oktober 1918, trouwt Leerbroek akt.n3, 21 april 1882 Cornelia van Hoorne, geboren Leerbroek NL 30 juli 1856, overleden akt.n2, 21 maart 1937 ouders Arnoldus van Hoorne en Neeltje Morelissen wed. van Willem van Zanten. d. Cornelis van Genderen, volgt VIII.25 e. Willem van Genderen, volgt VIII.26 f. Ortje van Genderen, geb. / overl.Leerbroek NL 7 oktober 1756, 29 januari 1858 akt.n1, g. Aartje van Genderen, geb. overl. Leerbroek NL 28 januari 1858, 8 mei 1859 akt.n7 h. Jan van Genderen, overl. Leerbroek akt.n5, 25 juli 1860 i. Pieter van Genderen, overl. Leerbroek akt.n12, 12 juli 1861 VIII.25 Cornelis van Genderen (ouders onder VII.16), geboren Leerbroek NL akt.n13, 23 oktober 1853, overleden Leerbroek akt.n13, 19 september 1930, zoon van Pieter van Genderen en Aartje ( Ortje ) de Leeuw, trouwt Arkel 6 oktober 1881 Aagje Hage, geboren Arkel NL 22 juli 1859, ouders Jan Hagen en Adriana Meidam *Hist.Ver.Sliedrecht + Genlias + digstb.Zedrik Uit dit huwelijk a. Pieter van Genderen, volgt IX.29 b. Janna Adriana van Genderen, geboren Arkel NL 21 november 1881, trouwt Meerkerk 26 mei 1904 Teunis Sleeuwenhoek, geb. Everdingen NL 23 februari 1883 zoon van Gerard Sleeuwenhoek en Hendrina Kemkes kinderen: erkend bij het huwlijk 1. Gerrit Jan van Genderen, geb. Meerkerk NL akt.n32, 19 september 1901 c. Aartje van Genderen overl.akt.n4, Leerbroek aangifte dat. 8 maart 1884 d. Janna van Genderen, geboren Leerbroek NL 23 januari 1888 tr. Leerbroek akt.n4, 18 mei 1911 Aart Buijserd geb.Leerbroek NL 14 juni 1886 zoon van Klaas Buijserd en Neeltje Vink *Genlias e. Jannigje van Genderen geb.Meerkerk NL 20 november 1890 f. Martinus van Genderen, volgt IX.29A g. Teuntje Wilhelmina van Genderen, geboren Meerkerk NL 13 maart 1899 trouwt Meerkerk 2 februari 1922 Jacob de Jong Jacob de Jong, geb. Lexmond 15 augustus 1897 zoon van Hendrik de Jong en Merrigje de Zeeuw, IX.29 Pieter van Genderen (ouders onder VIII.25), geboren Arkel NL 2 april 1879 overleden Utrecht 9 juni 1954 zoon van Cornelis van Genderen en Aagje Hage, trouwt Peursum 13 januari 1910 Alberdina Verspui, geboren Peursum NL 24 juli 1887 ouders Arie Verspui en Klazina Schouten * Hist.Ver.Sliedrecht + Genlias Uit dit huwelijk a. Aagje van Genderen, geboren Peursum NL 19 augustus 1910, overleden 17 oktober 1979 tr. Jan Vink geb. Giessen Nieuwekerk NL 31 mei 1905 overl. 12 december 1962 zoon van Hendrik Vink en Neeltje Lemmen b. Arie van Genderen, geboren Peursum NL 20 augustus 1912, overleden 3 maart 1997 tr. Pietertje Versluis, geb.30 mei 1916, overl. 25 maart 1982 c. Clasina van Genderen, geboren Peursum NL 16 maart 1914 trouwt Hoornaar 27 oktober 1938 Bastiaan Teeuw geb. Goudriaan NL 20 augustus 1912 zoon van Arie Teeuw en Adriana Blokland, kinderen : 1. Adriaan Teeuw, tr. Margaretha Ouwekerk. * Geneanet ( fam. Ouwerkerk ) IX.29A Martinus van Genderen (ouders onder VIII.25), beroep los werkman, geboren Meerkerk NL akt.n11, 11 maart 1893, overleden Arkel of Nijmegen akt.n1642 16 oktober 1945 zoon van Cornelis van Genderen en Aagje Hage, trouwt Kedichem akt.n8, 6 september 1917 Aaltje van Beusekom, geboren Kedichem NL 1896 ouders Hendrik Wessel van Beusekom en Maria Wilhelmina Smits * Martin van Genderen + WiWaWi Uit dit huwelijk a. Maria Wilhelmina van Genderen, geboren 6 augustus 1914 overleden 30 november 1980 b. Cornelis van Genderen, geb. Kedichem NL ca. 1918, overl. Nijmegen 16 oktober1945 trouwt Dirkje Versluis, c. Hendrik Wessel van Genderen, geb. Kedichem NL 21 januari 1920 en overleden Rosenthal / Soldin Polen 1 februari 1945 nog een Hendrik Wessel gevonden geb. Kedichem NL 7 december 1919 en overleden Rosenthal / Soldin Polen 1 februari 1945 Het zal wel om de zelfde persoon gaan vermoedelijk 7 december geboorte datum en 21 januari gedoopt. noch in onderzoek * oorlogsgravenstichting d. Piet Aart van Genderen, e. Martinus Adrianus van Genderen, f. Gerrit Jan van Genderen, g. Aagje Adriana van Genderen, h. Wilhelmina Adriana van Genderen, i. Teuntje Wilhelmina van Genderen, j. Jan van Genderen, k. Hendrica Lijsje van Genderen, VIII.26 Willem van Genderen (ouders onder VII.16), geboren Leerbroek NL 25 maart 1855, overleden Beesd akt.n18, 23 augustus 1935, zoon van Pieter van Genderen en Aartje ( Ortje ) de Leeuw, trouwt Leerbroek akt.n2, 15 februari 1884 Adriana Kortlever, geboren Leerbroek NL 1 juni 1860, overleden Amsterdam 8 mei 1952, 92j., ouders Teunis Kortlever en Adriaantje de Leeuw Willem had als roepnaam de oude Willem of Willem de Futs om dat zijn geldbuideltje, (futs genaamd; mensen hadden nog geen portemonnee) ooit eens zoekgeraakt was: "Nou ben ik toch mijn futsie kwijt".Dat bleef kennelijk hangen. Hij was boerenknecht en verdiende vijf gulden en kwartje per week voor een groot gezin. De roepnaam van zijn vrouw Adriana was Adriaantje of de kleine Jaan, * Hist.Ver.Sliedrecht + Genlias + digstb.Zederik + fam Piet de Klerk + fam.van der Heiden http://www.rikvanderheiden.nl/genealogie/ Uit dit huwelijk a. Pieter van Genderen, geboren Meerkerk NL akt.n24, 7 juli 1884, overleden 24 februari 1889 Pieter is verdronken in een sloot achter het huis toen hij vier jaar was b. Adriaantje van Genderen, volgt IX.30 c. Teunis van Genderen, volgt IX.31 d. Pietertje van Genderen, volgt IX.32 e. Cornelis ( Kees ) van Genderen, volgt IX.33 f. Ortje van Genderen, geboren Meerkerk NL akt.n47, 28 november 1891, overleden Leerdam 105j., 5 september 1997 trouwt Leerdam akt.n19, 22 mei 1919 Arie Versluis, geboren Leerdam NL 7 november 1891, overleden 16 september 1979, ouders Cornelis Versluis en Trijna Bogerd kinderen: 1. Cornelis (Cor) Versluis, tr. Cornelia Hazendonk, 2. Adriana Versluis, tr. Arie de Klerk, 3. Trijna (Truus) Versluis, tr. Teunis de Jong 4. Willy (Wil) Versluis, tr. Wout Versteeg g. Pieter van Genderen, volgt IX.34 h. Gerrit Jan van Genderen, volgt IX.35 i. Willem van Genderen, volgt IX.36 j. Aagje van Genderen, geb. Meerkerk NL akt.n34, 24 november 1905, overleden 17 juni 1908 IX.30 Adriaantje van Genderen (ouders onder VIII.26), geboren Meerkerk NL 1886 30 januari 1886, overleden Zaltbommel 1978, dochter van Willem van Genderen en Adriana Kortlever trouwt Beesd akt.n11, 1 juni 1917 Gerrit Scherpenzeel, geboren Lexmond NL (landbouwer), 27 januari 1890, ouders Willem Scherpenzeel en Grietje Bassa Uit dit huwelijk a. Grietje Scherpenzeel, geboren Leerbroek NL 23 maart 1918, overleden Gorinchem 31 december 2005 tr. met Arie de Ruiter, overl. Gorinchem 19 maart 1980. Vier kinderen uit dit huwelijk. b. Adriana Scherpenzeel, tr. Nijs de Jong, g Uit dit huwelijk twee zoons. IX.31 Teunis van Genderen (ouders onder VIII.26), geboren Meerkerk NL akt.n10, 4 februari 1888 overleden Den Haag 22 september 1979 zoon van Willem van Genderen en Adriana Kortlever, trouwt Meerkerk akt.n12, 6 oktober 1916 Antonia Brouwer, geboren Meerkerk NL 12 januari 1891 overleden Rijswijk 1 december 1979 ouders Arie Brouwer en Gijsberta Golverdingen (Teunis was werkzaam bij de spoorwegen) Uit dit huwelijk a. Adriaantje van Genderen, geboren Den Haag NL 7 juli 1917, trouwt Den Haag Frits Louw IX.32 Pietertje van Genderen (ouders onder VIII.26), geboren Meerkerk NL 22 november 1889, overleden Rheden 14 december 1970, dochter van Willem van Genderen en Adriana Kortlever, trouwt Leerdam akt.n17, 5 juni 1915 Frans van der Heiden, geboren Meerkerk NL 5 november 1887, overleden Amsterdam 15 juni 1958, ouders Frans van der Heiden en Alida Maria Lambermon(t) * De stamboom v.d. Heiden verder uitgewerkte te vinden bij : http://www.rikvanderheiden.nl/genealogie/ Uit dit huwelijk a. Frans van der Heiden, geboren Leerdam NL 26 maart 1916, overleden Eindhoven 1 november 1992, trouwt Geldrop 2 september 1948 Johanna Berendina (Annie) Wassink, Kinderen van Frans en Annie: 1. Frans van der Heiden, tr. met Jutta Daetwyler. uit dit huwl. een zoon, Nico. 2. Hendrik (Rik), 3. Johanna Pietertje (Jopie), partner Huug Bruijning, wonen in Eindhoven b. Adriaantje van der Heiden, c. Willem van der Heiden, trouwt Regina (Renna) Barenhol d. Adriaantje van der Heiden, tr. Hendrik Jan (Henk) Scholten, IX.33 Cornelis ( Kees ) van Genderen (ouders onder VIII.26), geboren Meerkerk NL akt.n34, 25 september 1895, overleden Gouda 28 november 1974, zoon van Willem van Genderen en Adriana Kortlever trouwt Gouda 25 juni 1924 Neeltje Adriana Maria Broekhuizen, geboren Gouda NL 22 augustus 1900, overleden Gouda 22 augustus 1972, ouders Simon Broekhuizen en Pieternella Aaltje Wilhelmus ( Neeltje ) Verkerk ( Kees was werkzaam bij de spoorwegen ) Uit dit huwelijk a. Willem van Genderen, volgt X.18 X.18 Willem van Genderen (ouders onder IX.33), ( onderwijzer ) zoon van Cornelis ( Kees ) van Genderen en Neeltje Adriana Maria Broekhuizen, trouwt Elisabeth Barendse, * Oline familieberichten Uit dit huwelijk a. Hanni van Genderen, ( Klinisch Spychologe ) b. Judith van Genderen, ( Biologe ) c. Irene van Genderen, (Onderwijzeres ) IX.34 Pieter van Genderen (ouders onder VIII.26), geboren Meerkerk NL akt.n16, 21 juni 1894, zoon van Willem van Genderen en Adriana Kortlever trouwt Schoonrewoerd, akt.n8 9 september 1927 Johanna den Besten, geboren Schoonrewoerd NL 8 mei 1896, overleden Leerdam 18 november 1983, ouders Pieter den Besten en Annigje van Weverwijk * Genlias Uit dit huwelijk a. Wim van Genderen, trouwt Wil Temminck IX.35 Gerrit Jan van Genderen (ouders onder VIII.26), geboren en ged. Meerkerk NL akt.n2, 24 januari 1900, gedoopt 31 januari 1900, overleden Leerdam 2 februari 1988, zoon van Willem van Genderen en Adriana Kortlever trouwt Antonia (Toos) Sleeuwenhoek ( machinist aan het gemaal De oude Horn ) Uit dit huwelijk a. Wim van Genderen, huwt Nel van Zee b. Nel van Genderen, huwt Dick van Haaften c. Adri van Genderen, huwt Jan van Honk d. Jannie van Genderen, huwt Wim van Honk ( broer van Jan Honk) e. Gerard van Genderen, huwt Janny van Zanten IX.36 Willem van Genderen (ouders onder VIII.26), geboren Meerkerk NL akt.n3, 12 januari 1902, overleden Leerdam 15 april 1978, zoon van Willem van Genderen en Adriana Kortlever trouwt Schoonrewoerd 3 mei 1923 Lucia Aria den Besten, geboren Schoonrewoerd NL 2 april 1904, overleden 22 april 1964, ouders Pieter den Besten en Annigje van Weverwijk ( werkzaam bij de spoorwegen ) * Genlias Uit dit huwelijk a. Wim van Genderen, volgt X.19 X.19 Wim van Genderen (ouders onder IX.36), zoon van Willem van Genderen en Lucia den Besten, trouwt Johanna den Daas Uit dit huwelijk a. Willem van Genderen, volgt XI.26 b. John van Genderen, XI.26 Willem van Genderen (ouders onder X.19), zoon van Wim van Genderen en Johanna den Daas Hij woont momenteel in Durban, Zuid-Afrika trouwt NN Uit dit huwelijk a. Juan van Genderen, overl. b. Jacqueline van Genderen, c. Willem van Genderen, d. Pierre van Genderen, VII.17 Maaike van Genderen (ouders onder VI.11), geboren Gorinchem NL 10 september 1821, dochter van Gerrit van Genderen en Jannigje Bikker, trouwt Leerbroek akt.n3, 11 november 1840 Schalk Gerritsz Donk, ( haar neef ) geboren Leerbroek NL 9 juli 1818, ouders Gerrit Donk en Pietertje van Genderen Uit dit huwelijk a. Pietertje Donk, geboren Leerbroek NL ca. 1841, tr. Giessendam op 25 april 1868 met Adrianus Bouwman, geboren te Papendrecht rond 1834, zoon van Zwerus Bouman en Cornelia van Voorden. b. Gerrit Donk, geboren Leerbroek NL 1 september 1848, tr. Noordeloos op 21 april 1871 Jannigje Zwijnenburg, geboren te Noordeloos 2 februari 1851, dochter van Sander Zwijnenburg en Janna den Boer. c. Jannigje Donk, geboren Leerbroek NL 3 maart 1845, overleden Giessendam 19 september 1876 d. Geertje Donk, geboren Leerbroek NL 2 augustus 1855, overleden Giessendam 29 september 1894, tr. Giessendam 17 november 1877 Dirk Hagenaar, geboren te Giessendam 26 juni 1851, overleden aldaar op 20 maart 1947, zoon van Jan Hagenaar en Antje Verspuij. (Hij is later getrouwd te Giessendam op 17 oktober 1896 met Jannigje de Kreij, geboren te Giessen Nieuwkerk rond 1866, overleden te Giessendam op 16 juni 1897, dochter van Hermen de Kreij en Jozina de Mik.) e. Klaartje Donk, geboren Leerbroek NL 3 oktober 1857, overleden Giessendam 17 februari 1922, trouwt Giessendam op 1 februari 1879 met Elbertus Abraham Boerman, geboren te Hardinxveld op 5 maart 1855, overleden te Giessendam op 6 november 1919, zoon van Hendrincus Boerman en Elisabeth van Henneppe. f. Martijntje Donk, geboren Leerbtoek NL 29 juni 1859 tr. Krimpen a/d IJssel 8 januari 1898 akt.n2, Willem Weggeman geb. Oudekerk a/d IJssel NL ca. 1854, wedn. van Lena Catharina van Walsum zoon van Dirk Weggeman en Ariaantje Stam * Genlias g. Maaike Donk, geboren Leerbroek NL 20 februari 1862 tr. Nieuwekerk a/d IJssel 31 juli 1885 akt.n17, Leendert van Dam 24j., h. Teunis Donk, geboren Leerbroek NL 14 juni 1865 tr. Dordrecht akt.n 208, en datum 30 oktober 1889 Adriaantje van de Velde, dochter van Cornelis van de Velde en Janna van Sluis, i. Willempje Donk, geb. Leerbroek NL september 1867,overl. Giessendam 5 december 1867 VI.12 Magrietje van Genderen (ouders onder V.3), geboren Leerbroek NL 9 september 1781, overleden Hei-Boeicop akt.n8, 19 augustus 1850, dochter van Willem van Genderen en Klara Donk, trouwt Leerbroek 8 april 1803 Floris de Jong, geb. 1770 zoon van Jan de Jong en Neeltje Floren Dogterom * WiWaWi Uit dit huwelijk a. Neeltje de Jong, geb. Hei en Boeicop NL 26 maart 1804, huwt Gerrit Brouwer b. Jan de Jong, geb. 1807 c. Willem de Jong, geb. / overl. Schoonrewoerd NL 1808 / 16 maart 1813 d. Jan de Jong, geb. / overl. Hei en Boeicop NL 1811 / 2 maart 1822 e. Willem de Jong, geb. Schoonrewoerd NL 28 september 1814, huwt Maria Bronkhorst f. Geertje de Jong, geb. Schoonrewoerd NL 1 januari 1818, huwt Thomas de Wildt g. Dirk de Jong, geb. / overl. Hei en Boeicop NL 27 mei 1819 / 5 november 1820 VI.13 Pietertje van Genderen (ouders onder V.3), geboren Leerbroek NL 22 augustus 1791, overleden 13 mei 1830, dochter van Willem van Genderen en Klara Donk, trouwt(1) Leerbroek 1817 Gerrit Donk, geboren Leerbroek NL ca. 1776 , overleden Leerbroek akt.n2, 2 februari 1818, ouders Schalk Donk en Neeltje van Buren, trouwt(2) Leerbroek akt.n1, 18 augustus 1820 Schalk Donk, ( haar schoonbroer-zwager ) geboren Leerbroek NL 26 maart 1794, ouders Schalk Donk en Neeltje van Buren Schalk huwt. na het overlijden van Pietertje met Aartje Boon Tussen 1831 en 1845 kregen zij nog tien kinderen * Genlias + Jan van Genderen Uit het eerste huwelijk a. Schalk Gerritsz Donk, geboren Leerbroek NL 9 juli 1818 tr. Maaijke van Genderen, ( zijn nicht ) dochter van Gerrit van Genderen en Jannigje Bikker b. Geertje Donk, geboren Leerbroek NL 31 juli 1819, overleden Haarlemmermeer 10 december 1858 tr. Leerbroek 12 augustus 1843 akt.n6, Willem van Genderen, ( haar neef ) zoon van Gerrit van Genderen en Jannigje Bikker Uit het tweede huwelijk c. Klara Donk, geboren Leerbroek NL 14 december 1822, overleden Sliedrecht 25 november 1899 tr. Leerbroek 1854 Arie Toom, geb. Leerbroek 13 september 1827, overl. Sliedrecht 24 augustus 1918 zoon van Meijer Toom en Elizabeth van der Linde. d. Teunis Donk, geb. / overl. Leerbroek NL 23 januari 1824 / 27 februari 1824 e. levenloos geb. NN Donk, Leerbroek 27 april 1825 f. Teunis Donk, geboren Leerbroek NL 8 september 1826 tr. (1) 1858 Jazijntje den Ottolander, geb. / overl. 1837 / 1868 tr. (2) Nieuwland 27 april 1870 Neeltje Heikoop. geb. Nieuwland NL 22 juli 1838 dochter van Hendrik Heikoop en Alida van den Berg. * http://gw.geneanet.org/emichon g. Neeltje Donk, geb. / overl. Leerbroek NL 29 september 1827 / 7 oktober 1827 h. Neeltje Donk, geb. Leerbrok NL 25 november 1829 overl. Heukelem 9 maart 1898 V.4 Willemtje van Genderen (ouders onder IV.5), geboren Meerkerk NL , 16 december 1753, overleden 6 januari 1808, gedoopt getuige Aletta van Genderen wed.Gijsbert de Jong dochter van Jan Willemsz. van Genderen en Grietje Dirks Baas, trouwt Klaas Hijmense van Oort, geboren Leerdam NL , overleden Meerkerk 20 april 1805, vader Hijmen van Oort * Fam.S. + Genlias Uit dit huwelijk a. Maijken ged. Meerkerk NL 10 januari 1779 b. Grietje ged. Meerkerk NL 25 juni 1780 c. Jan ged. Meerkerk NL 17 juni 1781 d. Heijmen ged. Meerkerk NL 13 oktober 1782 e. Gerrit van Oort, geboren Meerkerk NL 29 augustus 1784 tr. Meerkerk akt.n13, 29 juni 1816 Magdalena Verhoef 33j., dochter van Pieter Verhoeh en Jacomijntje Vermeulen.* Genlias f. Willem ged. Meerkerk NL 26 november 1786 g. Grietje ged. Meerkerk NL 2 maart 1788, overleden Ameide 13 juni 1848 akt.n22, tr. Klaas Groot * Genlias h. Teuntje ged. Meerkerk NL 24 mei 1789 i. Teuntje ged. Meerkerk NL 8 augustus 1790 j. Jannigje ged. Meerkerk NL 18 november 1792 k. Johanna ged. Meerkerk NL 29 juli 1794 l. Johanna ged. Meerkerk NL 24 november 1795 overl.4 oktober 1835 m. Willem ged. Meerkerk NL 29 maart 1799 V.5 Aarie Jans van Genderen (ouders onder IV.5), geboren Meerkerk NL , 16 november 1755, overleden 9 december 1829, gedoopt getuige Aafje van Genderen hvr van Jacob Zwijnenburg zoon van Jan Willemsz. van Genderen en Grietje Dirks Baas, trouwt 1786 Geertruij Jacobse De Ruiter, gedoopt Leerbroek NL 9 juli 1758 ouders Jacob de Ruiter en Jannigje van Wijk Uit dit huwelijk a. Jan van Genderen, geb. Meerkerk 4 februari 1787 b. Jan van Genderen, volgt VI.14 c. Jacob van Genderen, geb. Meerkerk 31 juli 1791 d. Jacob van Genderen, geb. Meerkerk 28 februari 1793 doop 3 maart e. Annigje van Genderen, geb. / ged. Meerkerk 18 / 25 mei 1794 f. Jacob van Genderen, geb. Meerkerk 29 juli 1795 doop 2 augustus 1795 g. Grietje van Genderen, geb. Meerkerk 7 maart 1797 doop 19 maart h. Annigje van Genderen, geboren Meerkerk NL 6 januari 1798 tr. Meerkerk akt.n4, 7 november 1824 Mees Klijn (Kleijn), geb. Meerkerk NL ca. 1800 zoon van Teunis Ariense Klijn en Neeltje Bos, uit dit huwlijk 1. Teunis Klijn geb. Meerkerk akt.n4, 18 januari 1825 tr. Leerdam akt.n1, 20 januari 1845 Cornelia van Dannis geb. ca. 1822 dochter van Willem van Dannis en Huibertje Biesheuvel, i. Jacob van Genderen, volgt VI.15 V.6 Jan Jansz van Genderenm (ouders onder IV.5), gedoopt Meerkerk NL 12 juni 1757, getuige doop Aafje Willems van Genderen, zoon van Jan Willemsz. van Genderen en Grietje Dirks Baas, ondertrouwt Hardinxveld, voor de kerk 10 maart 1785 Cornelia Kleijn, geboren Hardinxveld NL ca. 1750 , overleden Zijpe 13 september 1822 woonde: een keet op n7 aan het Groot Zijpsch Kanaal * Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Bastiaan van Genderen ged.Neder Hardinxveld NL 4 september 1785 b. Ariaantje van Genderen, gedoopt Neder Hardinxveld NL 15 oktober 1786, trouwt Jan Huigszn Versteeg, gedoopt Neder Hardinxveld op 15 juli 1787 zoon van Huijg Janszn Versteeg en Lijntje Adriaansdr Brouwer. (Hij is later getrouwd te Hardinxveld op 16 april 1842 met Cornelia Reijersdr Groeneweg, gedoopt Neder Hardinxveld 27 augustus 1786, overleden Hardinxveld 1 oktober 1859, dochter van Reijer Groeneweg en Johanna Ribbius. ( Zij is eerder getrouwd te Giessendam 11 januari 1807 voor de kerk met Jan Johanneszn Blokland, gedoopt te Neder Hardinxveld 29 augustus 1780, overleden Hardinxveld 20 juni 1840, zoon van Johannis Corneliszn Blokland en Antje Wilschut.)) Uit dit huwelijk: 1 Bastiaan, geboren Hardinxveld rond 1808. Hij was gehuwd Marigje Romijn, geboren Papendrecht rond 1808, dochter van Arie Romijn en Aaltje Lugterhof. 2 Huijg, geboren Hardinxveld 16 maart 1814, overleden Papendrecht 26 november 1887. huwt Hardinxveld 5 april 1838 Pietertje Huisman, geboren Hardinxveld 29 maart 1812, overleden aldaar 28 februari 1879, dochter van Philipus Gielszn Huisman en Pietertje Arijsdr Hengstman. 3 Jan, geboren te Hardinxveld op 31 december 1815, overleden aldaar op 9 januari 1832. c. Giel van Genderen, ged. / overl.Neder Hardinxveld NL 13 april / 6 mei 1788 d. Macheltje van Genderen, ged. / overl.Neder Hardinxveld NL 16 mei / 6 juli 1790 e. Chiel van Genderen, ged. / overl.Neder Hardinxveld NL 4 / 17 september 1791 f. Machiel van Genderen, volgt VI.16 VI.16 Machiel van Genderen (ouders onder V.6), beroep arbeider aan het kanaal, geboren Hardinxveld NL 3 december 1795, gedoopt Hardinxveld 6 december 1795, overleden s' Hertogenbosch 8 februari 1834, zoon van Jan Jansz van Genderenm en Cornelia Kleijn, trouwt Sliedrecht 23 maart 1815 Lijntje Anthonijsdr van Driel, geboren Sliedrecht NL 23 april 1792 gedoopt 29 april 1792, overleden Sliedrecht 20 december 1831, ouders Anthonij van Driel en Geertje Jansdr Kros Machiel was schutter bij de 3 cop. van het 2 batal. zuidhollandse schutterij * Hist.Ver.Sliedrecht + Pedete.net Uit dit huwelijk a. Janna van Genderen, geb. Sliedrecht NL 13 september 1815 overl. Rotterdam 22 juli 1830 b. Geertje van Genderen, geb. / overleden Sliedrecht NL 5 september 1818 / overleden Schoort 30 mei 1821 c. Jan van Genderen, volgt VII.25 d. levenloos geb. NN van Genderen, Sliedrecht NL 18 decemmber 1826 e. Geertje van Genderen, geboren Sliedrecht NL 23 januari 1830 VII.25 Jan van Genderen (ouders onder VI.16), geboren Buiksloot NL 27 juli 1820, overleden Sliedrecht 18 oktober 1864, zoon van Machiel van Genderen en Lijntje Anthonijsdr van Driel, trouwt Sliedrecht akt.n2 11 januari 1844 Grietje Groenewegen, geboren Sliedrecht NL 28 december 1817, overleden en begr.Sliedrecht 27 november 1907 begraven 30 november 1907, ouders Jacobus Joostz Groenewegen en Marigje Dirksdr Wilschut * Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Lijntje van Genderen, geb./overl.Sliedrecht NL 28 maart / 10 mei 1841 b. Giel van Genderen, geb. Sliedrecht NL 28 maart 1842, overleden Oud-Nieuw Mathenesse 21 augustus 1846 c. Marigje van Genderen, geb. Sliedrecht NL 16 januari 1844, overleden Sliedrecht 11 juni 1847 VI.14 Jan van Genderen (ouders onder V.5), geboren Meerkerk NL 20 januari 1788, overleden leeftijd bij overlijden 68 jaar oud Meerkerk 14 juli 1856 zoon van Aarie Jans van Genderen en Geertruij Jacobse De Ruiter, trouwt Nieuwland akt.n1, 2 februari 1822 Grietje Van Houwelingen, geboren Hei en Boeikoop NL 2 december 1794, overleden Meerkerk 13 februari 1852, ouders Gijsbert Van Houwelingen en Eigje Van Den Berg * Digstb.Zederik + Genlias Uit dit huwelijk a. Arie van Genderen, geb. / overl. 7 juli 1822 / 7 december 1829 b. Gijsbert-us van Genderen, volgt VII.18 c. Geerrit van Genderen, volgt VII.19 d. Aart van Genderen, geb. Meerkerk NL akt.n40, 22 november 1826 e. Eigje van Genderen, volgt VII.20 f. Grietje van Genderen, geb. Meerkerk NL 15 juli 1829 overl. 6 mei 1832 g. Arie van Genderen, geb. Meerkerk NL 3 oktober 1830 overl. 26 januari 1832 h. Geertje van Genderen, geb. / overl. Meerkerk NL 3 oktober 1830 / 9 oktober 1855 i. Arie van Genderen, geb. Meerkerk NL 29 maart 1832 overl. 1 mei 1832 j. Grietje van Genderen, geb. Meerkerk NL 3 augustus 1833 tr. Heukelum 3 september 1862 akt.n4, Abraham Kivit, Bouwknecht geboren Beest NL ca. 1832 zoon van Willem Vermijn Kivitb en Jacomijntje van Nieuwaal k. Annigje van Genderen, geboren Meerkerk NL 14 oktober 1834 tr. Meerkerk 19 april 1861 akt.n5, Jacobus Langboom, geb. Lexmond NL ca 1836 zoon van Johannes Langboom en Adriana Jacoba Hagoort * Genlias l. Margaretha van Genderen, geboren ca 1835/36 overleden Heukelem 22 maart 1872 trouwt Abraham Kievit, geboren te Beesd rond 1832, zoon van Willem-Vermeijn Kievit en Jacomijn van Nieuwaal. Hij trouwt (2) Hoogblokland op 28 december 1872 Maria Timmer, weduwe van Geerrit van Genderen geboren Hoogblokland NL 29 januari 1825, gedoopt 29 januari 1825, overleden 1907, ouders Willem Timmer en Teuntje de Jong * WiWaWi m. Arie van Genderen, geboren Hoogblokland NL 10 januari 1838, overleden Lexmond, akt.n9, 27 april 1866 n. Janna van Genderen, geboren Meerkerk NL 16 september 1839 tr. Meerkerk 18 februari 1865 akt.n4, Pieter Kok geb. Brandwijk NL ca. 1836 zoon van Gerrit Kok en Maria Timmer VII.18 Gijsbertus van Genderen (ouders onder VI.14), landbouwer werkman geboren Meerkerk NL 18 augustus 1824, overleden Gorinchem 20 december 1873 zoon van Jan van Genderen en Grietje Van Houwelingen, trouwt(1) Nieuwland, akt.n2, 28 maart 1856 Cornelia 't Lam, geboren Leerdam NL 16 februari 1829, overleden Leerbroek akt.n9, 15 juni 1863, ouders Cornelis't Lam en Gijsbertje van Gent, trouwt(2) Leerdam 1 april 1864 , gescheiden Gorinchem, 18 oktober 1870 Christina Brugman, geboren Leerdam NL ca.1836, ouders Lambertus Brugman en Christiana Meele, trouwt(3) Giessen Nieuwkerk 5 januari 1872 Maria Advokaat Advocaat, geboren Schelluinen NL 7 november 1838, ouders Jan Advocaat en Maria de Man, Maria had een dochter van een onbekende man, Mijntje geb. Schelluinen NL 21 maart 1861 overl. Hardinxveld 19 maart 1868 * Hist.Ver.Sliedrecht + Genlias + digstb.Zederik http://people.zeelandnet.nl/fiverduin/genealogie Uit het eerste huwelijk a. Jan van Genderen, volgt VIII.27 b. Cornelis van Genderen, volgt VIII.28 c. Gijsbert van Genderen, geb. Leerbroek NL akt.n14, 22 juli 1861 Uit het tweede huwelijk d. Gover Cornelis van Genderen, geb, Leerbroek NL akt.n5, 20 februari 1865 Uit het derde huwelijk e. Jan Arie van Genderen, volgt VIII.29 VIII.27 Jan van Genderen (ouders onder VII.18), ( fabrieks arbeider ) geboren Nieuwland NL akt.n10, 9 juli 1856, overleden Arkel 15 februari 1927, zoon van Gijsbert-us van Genderen en Cornelia 't Lam, trouwt Arkel 14 augustus 1880 Sophia Maria van Golverdingen, geboren Spijk(Heukelum) NL 12 december 1858, overleden Arkel 4 november 1938, ouders Hendrik Golverdingen en Peterke van Wijnen * Genlias + Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Gijsbert Cornelis van Genderen, fabrieks arbeider geboren Arkel NL 29 oktober 1880, trouwt Herewijn, akt.n5 2 juni 1910 Aantje Kozijn, geb. Herewijn NL 24 mei 1880 dochter van Pieter Kozijn en Geertjen van Horssen uit dit huwelijk 1. levenloosgeboren zoon NN van Genderen, Gorinchem NL 1 juni 1912 b. Petertje van Genderen, geboren Arkel NL 4 maart 1883, trouwt Arkel 26 september 1912 Willem de Leeuw geb. Heukelum NL ca.1883 zoon van Aaldert de Leeuw en Areke van Rijswijk c. Hendrik van Genderen, volgt IX.37 d. Cornelia van Genderen, geboren Arkel NL 11 augustus 1888, overleden Zwijndrecht 3 maart 1977 trouwt Arkel 6 oktober 1910 Johannes Marinus Loeff geb. Dubbeldam NL 14 april 1886, overl. Dordrecht 11 januari 1956 brugwachter bij de Nederlandse Spoorwegen spoorbrug Dordrecht-Zwijndrecht zoon van Hendrikus Albertus Johannes Loef en Willemke van Os. * De stamboom Loeff verder uitgewerkte te vinden bij : http://www.coloef.nl/ kinderen : 1. Hendrikus Albertus Johannes Loeff, geb. Hatert Nijmegen NL 4 februari 1911 overl.Tilburg 22 mei 1991 tr. (1) Dordrecht augustus 1936 Dirkje Markesteijn, geb. Papendrecht NL 21 februari 1912 overl. Tilburg 30 januari 1969 tr. (2) Tilburg 27 februari 1970 Mineke de Boer, geb. Oudega (Smallingerland) NL 23 januari 1914 overl. Eindhoven 27 april 1992 kinderen uit huwl. (1): 1. Johannes Marinus Loeff huwt Maria Gerdina Lommers 2. Bastiaan Hendrikus Albertus Loeff huwt Dieuwke Eelke Wolthuizen 3. Hendrikus Albertus Johannes Loeff huwt Jurina Regnera Elisabeth Scholtens 2. Sophia Maria Loeff, geb. Hatert Nijmegen NL 20 november 1912 e. Adriana Hendrika van Genderen, geboren Arkel NL 1 juli 1891, trouwt Arkel 7 oktober 1915 met Gerrit Bergacker geb.Wadenoijen NL ca.1887 zoon van Pieter Jan Hermanus Bergacker en Neeltje van Hattem f. levenloos geb. Arkel NL 14 september 1894 g. Sophia Maria van Genderen, ( dienstbode ) geboren Arkel NL 15 november 1895, overleden Nijmegen 4 november 1987, trouwt Nijmegen akt n496, 3 november 1921 Wilhelmus Jacobus van Thiel geb. Niftrik 31 maart 1895 overl. Ewijk 17 september 1979 ( granietbewerker ) zoon van Gerardus van Tiel en Elisabeth van Eck h. Jan Cornelis van Genderen, volgt IX.38 i. levenloos geb. Arkel NL 12 september 1902 IX.37 Hendrik van Genderen (ouders onder VIII.27), geboren en overl. Arkel NL 2 september 1885, overleden 25 maart 1936, zoon van Jan van Genderen en Sophia Maria van Golverdingen, trouwt Arkel 11 februari 1915 Wilhelmina Frederika Stevens, geboren Gorinchem NL 28 februari 1886, ouders Pieter Tieleman Stevens en Jacomina Margaretha Mans * Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Sopia Maria van Genderen, trouwt Arie Prins b. Jacomina Margaretha van Genderen, c. Petertje van Genderen, trouwt Barend Arie de Boer, uit dit huwelijk 1. Jacobus Gerardus Maria de Boer IX.38 Jan Cornelis van Genderen (ouders onder VIII.27), geboren Arkel NL 6 mei 1899, zoon van Jan van Genderen en Sophia Maria van Golverdingen, trouwt Arkel 25 september 1921 Hendrika Naaijen, geboren Andel NL 15 september 1900, overleden Andel 16 november 1968, ouders Peter Naaijen en Geertje Keinemans Uit dit huwelijk a. Sophia Maria van Genderen, b. Peter Jan van Genderen, trouwt Maria Gertruda Meuffels c. Geertje Hendrika van Genderen, VIII.28 Cornelis van Genderen (ouders onder VII.18), ( arbeider ) geboren Leerdam / Leerbroek NL 28 februari 1859, zoon van Gijsbertus van Genderen en Cornelia 't Lam, trouwt Vuren, akt.n3, 4 mei 1883 Gerrigje de Bie, ( dienstbode ) geboren Dalem NL 1860, overleden 19 december 1936, ouders Cornelis de Bie en Petertje Marelis * Hist.Ver.Sliedrecht + Genlias Uit dit huwelijk a. Gijsbert Cornelis van Genderen, volgt IX.39 b. Cornelis van Genderen, volgt IX.40 c. Pieternella van Genderen, geboren Gorinchem NL 30 november 1886, trouwt Gorinchem akt.n24,16 mei 1907 echtgescheiden Dordrecht 21 juni 1918 akt.n46 Teunis Adrianus Verschoor, musicus geb.Gorinchem NL ca.1884 overl. Goringen 24 december 1959 zoon van Mattheus Verschoor en Jannigje van Straten *Genlias + Groninger Arch. uit dit huwelijk 1. Jannigje Matthea Verschoor geb. Goringem NL 1908 trouwt Goringen 9 november 1936, akt.n814 Albrtus Pals, geb. Goringen NL 1907 electricien zoon van Harko Pals en Jantje Corelia Ulderica Eissing d. Jan van Genderen, magazijnmeester geboren Gorinchem NL 14 april 1889, overleden s-Gravenhage 8 april 1916 trouwt Gorinchem akt.n20, 16 april 1914 Bastiana Helena Visser, geboren Werkendam NL 16 augustus 1890 overleden Gorinchem 13 april 1949 dochter van Cornelis Visser en Gerrigje Kraaijveld, uit dit huwelijk 1. Jan Bastiaan van Genderen, geboren / overleden s-Gravenhage NL 1915 / 11 juni 1916 e. Gerrit van Genderen, volgt IX.41 f. Cornelia van Genderen, geb. overl. Gorinchem NL 19 januari 1894 / 8 maart 1896 IX.39 Gijsbert Cornelis van Genderen (ouders onder VIII.28), kruidenier geboren Gorinchem NL 29 februari 1884, zoon van Cornelis van Genderen en Gerrigje de Bie, trouwt(1) Gorinchem akt.n5, 17 februari 1910 Janna Maria Margaretha Mason, geboren Liende NL ca. 1888 , ouders Hendrik Jan Gerrit Mason en Kumera Dina van Oort, trouwt(2) Gorinchem akt.n95, 12 december 1918 Dirkje Mason, geboren Lienden NL ca. 1891, ouders Hendrik Jan Gerrit Mason en Kumera Dina van Oort * Genlias Uit het eerste huwelijk a. Kunera Dina van Genderen, volgt X.20 X.20 Kunera Dina van Genderen (ouders onder IX.39), geboren Gorinchem NL 24 juni 1910, overleden Utrecht akt.n2107, 14 november 1941, dochter van Gijsbert Cornelis van Genderen en Janna Maria Margaretha Mason, trouwt Leonardus Hendrikus Ockers, geboren Sprang NL 17 november 1908, ouders Adrianus Ockers en Johanna Anthonia de Roon Uit dit huwelijk a. Dirkje Ockers, huwt Otto Jansonius IX.40 Cornelis van Genderen (ouders onder VIII.28), ( koperslager ) geboren Gorinchem NL 12 juli 1885, overleden Dordrecht 25 augustus 1968, zoon van Cornelis van Genderen en Gerrigje de Bie, trouwt Gorinchem akt.n50, 25 augustus 1905 Cornelia van den Heuvel, geboren Heukelum NL 23 oktober 1882, overleden Zwijndrecht 7 september 1975, ouders Cornelis van den Heuvel en Johanna Sophia Hol tevens wordt bij het huwl. een kind erkend van het mannelijk geslacht genaamd Johannes Cornelis van den Heuvel, * Genlias + Hist.Ver.Sliedrecht + fam van Genderen-Elmers Uit dit huwelijk a. Johannes Cornelis van Genderen, volgt X.21 b. Gerrichje Cornelia van Genderen, volgt X.22 c. Johanna Sophia van Genderen, geboren Gorinchem NL 29 april 1907, overleden Dordrecht tr. Frederik Versteeg, geb. Papendrecht NL 15 maart 1906 uit dit huwl. 1. Marigje Versteeg, 2. Cornelis Versteeg, overl. d. Pieternella van Genderen, volgt X.23 e. Cornelis van Genderen, volgt X.24 f. Philippus van Genderen, geboren Gorinchem NL 11 september 1915, overleden Dordrecht 8 juni 1998, gecremeerd 12 juni 1998 , trouwt A. de Koning, geboren Papendrecht NL 30 juli 1917 overleden Sliedrecht, 16 juli 2011, begraven Papendrecht 21 juli 2011 X.21 Johannes Cornelis van Genderen (ouders onder IX.40), geboren Leerdam NL 28 februari 1902, overleden 10 januari 1997, zoon van Cornelis van Genderen en Cornelia van den Heuvel, trouwt Papendrecht 31 januari 1928 Jannigje Ruiter, geboren Alblasserdam NL 3 oktober 1904, overleden 6 februari 1981, ouders Jan Ruiter en Saartje Roodnat Uit dit huwelijk a. Cornelis van Genderen, trouwt W Baas X.22 Gerrichje Cornelia van Genderen (ouders onder IX.40), geboren Gorinchem NL 9 december 1905, overleden 18 september 1995, dochter van Cornelis van Genderen en Cornelia van den Heuvel, trouwt Alblasserdam 19 maart 1925 Johannes van Es, geboren Alblasserdam NL 17 januari 1903, ouders Jasper van Es en Jacoba Adriana Boele Uit dit huwelijk a. Jacoba Adriana van Es, b. Jasper van Es, X.23 Pieternella van Genderen (ouders onder IX.40), geboren Gorinchem NL 21 maart 1908, overleden Papendrecht 9 augustus 1986, dochter van Cornelis van Genderen en Cornelia van den Heuvel, trouwt Jacob Romijn, geboren Papendrecht NL 17 januari 1904, overleden Papendrecht 89j., 18 februari 1993, ouders Willem Romijn en Neeltje van der Linden * Frans de Wit Uit dit huwelijk a. Neeltje Romijn, b. Cornelis Romijn X.24 Cornelis van Genderen (ouders onder IX.40), geboren Gorinchem NL 23 maart 1911, overleden 7 mei 1966, zoon van Cornelis van Genderen en Cornelia van den Heuvel, trouwt(1) 15 juni 1938 Bastiana van der Esch, geb. 19 juli 1909 overl. 2 oktober 1957, trouwt(2) 12 mei 1959 Anna Robbemont, geb. 31 januari 1918 overl. 1 december 2000 dochter van Reinier Robbemont en Lena Smits * Zerken NL Uit het eerste huwelijk a. Pieter Arie van Genderen, b. Cornelia van Genderen, volgt XI.27 XI.27 Cornelia van Genderen (ouders onder X.24), dochter van Cornelis van Genderen en Bastiana van der Esch, trouwt Leendert Elmers, ouders Pieter Elmers en Akke Jantje Albertha de Vries * deze tak van de fam. van Genderen Elmers te vinden bij: http://members.chello.nl/h.elmers Uit dit huwelijk a. Peter Cornelis Elmers, b. Bianca Jeanine Elmers, IX.41 Gerrit van Genderen (ouders onder VIII.28), geboren Gorinchem NL 30 juni 1891, zoon van Cornelis van Genderen en Gerrigje de Bie, trouwt Gorinchem akt.n62, 3 september 1914 Cornelia van Wijnen, geboren Gorinchem NL 15 december 1891, ouders Dirk van Wijnen en Cornelia de Lang * WIWaWi + Ron van Wijnen Uit dit huwelijk a. Reina Gerrigje van Genderen, b. Jan van Genderen, VIII.29 Jan Arie van Genderen (ouders onder VII.18), ( bouwman ) geboren Gorinchem NL 2 mei 1873, overleden Arkel 17 januari 1955, zoon van Gijsbert-us van Genderen en Maria Advokaat, trouwt Nieuwland akt.n5, 19 mei 1904 Willempje de Wild, geboren Nieuwland NL 18 mei 1883, overleden Nieuwland 21 mei 1941, ouders Jan de Wild en Nevina van Iperen Bij het huwelijk erkennen zij hun zoon Willem * Gelias + Hist.Ver.Sliedrecht + Rieneke van Genderen Uit dit huwelijk a. Willem van Genderen, volgt IX.42 b. Maria Sophia van Genderen, geb. Nieuwland NL 9 november 1904 akt.n 9, c. Jan van Genderen, geboren Hoogblokland NL 1909 ( chaufeur ) , trouwt Brakel 24 december 1930 Adriana de Jong, geb. Brakel NL 29 augustus 1908 dochter van Pieter de Jong en Johanna van Hemert d. levenloosgeb. dochter. NN van Genderen, Hoogblokland NL 23 maart 1911 e. Cornelis van Genderen, volgt IX.43 f. Dirk van Genderen, geb. overl. Hoogblokland NL mei 1914 / 3 april 1915 g. Novina Dirkje van Genderen, geb. Hoogblokland NL overl. Heukelen 20 november 1916 IX.42 Willem van Genderen (ouders onder VIII.29), ( bankwerker ) geboren Nieuwland NL akt.n18, 14 december 1902, zoon van Jan Arie van Genderen en Willempje de Wild, trouwt Hoornaar 6 oktober 1927 Heiltje Dirkje Advokaat, geboren Hoornaar NL 8 augustus 1909, overleden Schoonhoven 4 april 1993, ouders Arie Advokaat en Engelina van 't Hart * Groenehart Arch. Uit dit huwelijk a. dochter NN van Genderen, levenloosgeb. Schoonhoven akt. n42, IX.43 Cornelis van Genderen (ouders onder VIII.29), geboren Hoogblokland NL 29 augustus 1912, zoon van Jan Arie van Genderen en Willempje de Wild, trouwt Ottoland 12 oktober 1938 Johanna Dina Vuijk Noorland, geboren Ottoland NL 15 september 1917, overleden Woerden 4 september 1999, ouders Gijsbert Vuijk Noorland en Flora de Vries tevens wordt hun dochter Gerdina erkend bij het huwlijk * Hist.Ver.Sliedrecht + Rienke van Genderen Uit dit huwelijk a. Gerdina van Genderen, b. Flora van Genderen, c. Jan Arie van Genderen, d. Gijsbert Willem van Genderen, e. Wilhelmina van Genderen, f. Cornelis Johan van Genderen, g. Johanna Cornelia van Genderen, h. Maria Jannette van Genderen, VII.19 Geerrit van Genderen (ouders onder VI.14), ( bouwman arbeider kroeghouder ) geboren Meerkerk NL 20 september 1825, overleden Hoogblokland 1 september 1868, zoon van Jan van Genderen en Grietje Van Houwelingen, trouwt Meerkerk 22 april 1853 Maria Timmer, geboren Hoogblokland NL 29 januari 1825, gedoopt 29 januari 1825, overleden 1907, ouders Willem Timmer en Teuntje de Jong ((Zij is later getrouwd te Hoogblokland op 28 december 1872 met Abraham Kievit, geboren te Beesd rond 1832, zoon van Willem-Vermeijn Kievit en Jacomijn van Nieuwaal. Hij was weduwnaar van Margaretha van Genderen, geboren ca 1835 overleden Heukelum 22 maart 1872.)) * Hist.Ver.Sliedrecht + WiWaWi Uit dit huwelijk a. Willem van Genderen, volgt VIII.30 b. Geerrit (Gerard) van Genderen, volgt VIII.31 c. Grietje van Genderen, geboren Hoogblokland NL 12 november 1856 tr. Kedichem 19 november 1880 Johannes Kouwenhoven. Uit dit huwelijk 1. Cornelis Gerrit Kouwenhoven, geboren Kedichem NL 26 februari 1881 d. Teunis van Genderen, geb. 25 januari 1858 Hoogblokland overl. Gorinchem 1928 e. Teuntje van Genderen, geb. 6 april 1859 Hoogblokland NL overleden Heukelum 16 maart 1877 f. Jan van Genderen, geb. 14 juli 1860 Hoogblokland overl. 13 februari 1862 g. Jan van Genderen, geb. 20 maart 1862 Hoogblokland, overleden Gorinchem 22 november 1927 h. Thijmen van Genderen, geboren Hoogblokland NL 9 maart 1865, overleden Lexmond akt.n14, 11 november 1939, trouwt Arkel akt.n1, 24 januari 1907 Maria de Graaf, geboren Arkel NL 6 september 1870, ouders Kornelis de Graaf en Mieke van Dannis * Hist.Ver.Sliedrecht + Genlias i. Arie van Genderen, geb. 29 mei 1865 Hoogblokland overl.7 september 1865 VIII.30 Willem van Genderen (ouders onder VII.19), beroep arbeider, geboren Meerkerk NL 20 december 1853, overleden Hoogblokland 28 februari 1931, zoon van Geerrit van Genderen en Maria Timmer, trouwt Nieuwland akt.n4, 16 april 1886 Annigje van Buuren, geboren Nieuwland NL 30 januari 1859, overleden Hoogblokland 21 juli 1937, ouders Abraham van Buuren en Huibertje Goes het gezin verhuist 12 juni 1897 van Niewland naar Hoornaar, Ned. Herv. * Genlias + digstb.Zederik + Hist.Ver.Sliedrecht Uit dit huwelijk a. Maria van Genderen, volgt IX.44 b. Huibertje van Genderen, volgt IX.45 IX.44 Maria van Genderen (ouders onder VIII.30), geboren Nieuwkerk ( Nieuwland ) NL 1 januari 1887, overleden Gorinchem 10 maart 1948 dochter van Willem van Genderen en Annigje van Buuren, trouwt Hoogblokland ( Arkel ) 20 augustus 1908 Jurruiaan Adrianus den Besten, geboren Arkel NL 21 augustus 1881, ouders Cornelis den Besten en Huibertje van Dannis Uit dit huwelijk a. Huibertje Cornelia den Beste, volgt X.25 b. Willem Anton den Besten, geb. Arkel NL 18 juli 1910 c. Annigje den Besten, geb. Arkel NL 24 september 1912 d. Cornelia den Besten, geb. Arkel NL 31 januari 1915 e. Betje Neeltje den Besten, geb. Arkel NL 14 september 1920 f. Maria Juliana den Besten, geb. 27 maart 1928 X.25 Huibertje Cornelia den Beste (ouders onder IX.44), geboren Arkel NL 29 oktober 1908, dochter van Jurruiaan Adrianus den Besten en Maria van Genderen trouwt Arkel 15 maart 1928 Hendrik Van Der Heijden Uit dit huwelijk a. Maria Hermina Van Der Heijden b. Jurriaan Adrianus Van Der Heijden IX.45 Huibertje van Genderen (ouders onder VIII.30), geboren Hoogblokland NL 17 december 1893, overleden Leerbroek 27 oktober 1918 dochter van Willem van Genderen en Annigje van Buuren, Huibertje had een zoon van een onbekende man * Hist.Ver.Sliedrecht + Genlias Uit dit huwelijk a. Bertus van Genderen, geboren Arkel 17 juli 1917, trouwt Geertje Slob, weduwe van Klaas Bron, Geertje is de dochter van Zwaantje van Genderen en Arie Slob, * digstb. Zederik + Jan van Genderen VIII.31 Geerrit (Gerard) van Genderen (ouders onder VII.19), ( arbeider koopman ) geboren Hoogblokland NL 20 september 1855, gedoopt 22 september 1855, overleden Utrecht 14 mei 1920, zoon van Geerrit van Genderen en Maria Timmer, trouwt(1) De Bilt, akte n27, 7 december 1883 Clasina Knopper, geb. Maartensdijk NL 5 juli 1861, gedoopt 8 juli 1861, overleden Jutphaas 11 juli 1896, ouders Teunis Knopper en Janigje van Lint, trouwt(2) Jupthaas akt.n6, 12 mei 1897 Grietje Rhijnsburger, geboren Rijnsburg NL 10 mei 1861, overleden Bedum Apeldoorn 24 november 1944, ouders Jan Rhijnsburger en Elizabeth Kromhout * WiWaWi Uit het eerste huwelijk a. Gerard van Genderen, volgt IX.46 b. Teunis van Genderen, volgt IX.47 c. Marinus Jan van Genderen, volgt IX.48 d. Jannetje van Genderen, geb. 15 april 1888 Jutphaas overl. 8 augustus 1888 e. Jansje van Genderen, geb. / overl. Jutphaas 1 juni 1889 / 11 december 1889 f. Maria van Genderen, geb. / overl. Jupthaas 6 september 1890 / 29 november 1890 g. Gerardus Johannus van Genderen, geb. Jutphaas NL 22 januari 1893, overleden Jupthaas 21 juni 1893 h. Clasina Maria van Genderen, geb. ged. Jutphaas NL 8 / 14 juni 1895, overleden Jupthaas 21 augustus 1895 i. Necronatus van Genderen, geb./ overl. Jupthaas NL 27 januari 1894 j. Clasina Maria van Genderen, geb. / overl. Jupthaas NL 8 juni / 21 augustus 1895 k. Gerarda van Genderen, geb. / overl. Jupthaas NL 6 juli 1896 / 4 december 1896, tweeling met Maria l. Maria van Genderen, volgt IX.49 Uit het tweede huwelijk m. Adriaan Jan van Genderen, geb. Jupthaas NL 14 februari 1898, overleden Jupthaas 29 november 1902 * Genlias n. Elizabhet (Betje) van Genderen, geboren Jupthaas NL 17 maart 1899 trouwt Jupthaas akt.n18 30 augustus 1928 Hermanus van Woudenberg geboren Jupthaas NL 9 augustus 1902 zoon van Cornelis van Woudenberg en Cornelia Schuurman. het gezin verhuist op 15 oktober 1928 naar Apeldoorn haar moeder is op 23 mei 1935 bij hun ingetrokken. o. Willem Jan van Genderen, volgt IX.50 p. Adrianus Pieter (Arie) van Genderen, volgt IX.51 q. Jannigje Adriana van Genderen, geb. Jupthaas NL 18 juli 1904, overleden Jupthaas 28 december 1904, 5 maanden oud* Genlias IX.46 Gerard van Genderen (ouders onder VIII.31), beroep sjouwerman geboren Jupthaas NL akt.n65 17 augustus 1884, overleden Weert (st. Jans Gasthuis ) 31 december 1968 zoon van Geerrit (Gerard) Genderen en Clasina Knopper, trouwt Dinslaken D 11 september 1911 Anna Maria Theodora Gerlings, geboren Dinslaken ( Hogeveld ) D 22 juli 1890 overleden Voerde Dinslaken D, oorlogs slachtoffer 11 december 1942 Gerard gaat in Duitsland werken en bleef 20 jaar in Dinslaken. * Wim van Genderen Uit dit huwelijk a. Gerard Anton van Genderen, geboren Dinslaken D 14 september 1914 op 12 september 1938 vertrokken naar Friederichsfeld D b. Anna Clasina van Genderen, geboren Dinslaken D 12 februari 1921 trouwt 8 februari 1951 , gescheiden 16 juni 1954 Teunis van Oostrm, geb. IJsselstein NL 11 juli 1916 c. Willem van Genderen, volgt X.26 d. Gertrud Maria van Genderen, trouwt 24 februari 1951 Gerardus Hendrikus Duitser, X.26 Willem van Genderen (ouders onder IX.46), zoon van Gerard van Genderen Anna Maria Theodora Gerlings trouwt 5 november 1947 Hendrika Gerarda Maria Westbroek * Familie van Genderen Wilfred + Lucinda Paardenkoper Uit dit huwelijk a. Elisabeth Maria van Genderen, volgt X.26A b. Gerardus Gertrudes Maria van Genderen, volgt X.26B c. Hendrika Johanna Maria van Genderen, volgt X.26C d. Johannes Willem Franciscus (Wilfred ) van Genderen, volgt X.26D e. Marco van Genderen, volgt X.26E X.26A Elisabeth Maria van Genderen, (ouders onder X.26), dochter van Willem van Genderen en Hendrika Gerarda Maria Westbroek kinderen: ja, kleinkinderen ja, achterkleinkinderen ja X.26B Gerardus Gertrudes Maria van Genderen, (ouders onder X.26), zoon van Willem van Genderen en Hendrika Gerarda Maria Westbroek kinderen: ja X.26C Hendrika Johanna Maria van Genderen, (ouders onder X.26), geboren Jupthaas NL 30 mei 1954 overleden 17 augustus 1989 dochter van Willem van Genderen en Hendrika Gerarda Maria Westbroek huwt Henk (Hendrik) Paardenkooper. uit dit huwelijk a. Elisabeth Greta Maria (Patricia) Paardenkooper, b. Lucinda Suzanna Hendrika Johanna Paardenkoper, huwt Nicolay Vronik uit dit huwelijk 1. Thomas Hermanus Hendrik Vronik 2. Youp Pieter Willem Hendrik Vronik 3. Olivia Elizabeth Hendrika Cornelia Vronik X.26D Johannes Willem Franciscus (Wilfred ) van Genderen, (ouders onder X.26), zoon van Willem van Genderen en Hendrika Gerarda Maria Westbroek huwt (1) Anita Hintjes, dochter van Henk Hintjes en Gertha Anne Lise Paasen huwt (2) Jitske Dekema dochter van Jenne Dekema en Martha Cuperus kinderen uit huwelijk (1) a. Laura Maria Christina van Genderen, b. Peter Johannus Gerardus van Genderen, kinderen uit huwelijk (2) c. Jan Willem van Genderen, d. Myrthe van Genderen, X.26E Marco van Genderen, (ouders onder X.26), zoon van Willem van Genderen en Hendrika Gerarda Maria Westbroek IX.47 Teunis van Genderen (ouders onder VIII.31), beroep arbeider groenteman vrachtrijder, geboren Jutphaas NL, akte n64 14 augustus 1885, overleden Jutphaas 1 juni 1935, zoon van Geerrit (Gerard) Genderen en Clasina Knopper, trouwt Jutphaas, akte n5 7 februari 1912 Geertje Kwakernaak, geboren Nieuwlekkerland NL 31 januari 1889, overleden Jupthaas 30 augustus 1966, ouders Arie Kwakernaak en Neeltje Boom * Met dank aan ( with thanks at ) Edna Valerie Wheildon-van Genderen voor deze Australise tak + Wim van Genderen + Genlias Uit dit huwelijk a. Gerard van Genderen, volgt X.27 b. Neeltje van Genderen, geboren Jupthaas NL 24 januari 1914, trouwt 6 oktober 1937 Hendrikus Nieuwenhuis, geb. Wilnis NL 30 juni 1908 * Wim van Genderen kinderen: 1. Hendrik Niewenhuis, tr. Angelika Sonja Bachert, 2. Geertje Johanna Niewenhuis, 3. Teunis Jan Niewenhuis, tr. Johanna van Eijndt, 4. Jannie Niewenhuis, tr. Teunis Buschbachg 5. Geertje Johanna Niewenhuis, tr. Marinus Jacobus Broekhuizen 6. Nel Nieuwenhuis, 7. Hennie Nieuwenhuis, c. Clasina Grietje van Genderen, volgt X.28 d. Arie van Genderen, volgt X.29 e. Teunis van Genderen, volgt X.30 f. Thijmen Piet Jan van Genderen, beroep matroos koopvaardij geboren Jupthaas NL 14 oktober 1920, Thijmen is op 19 februari 1936 naar Amsterdam gegaan naar het OSD oosterdok opleidingsschip "Pollux" om dat hij naar zee wilde. In de oorlog is hij gesneuveld de boot waarop hij voer de s.s. Sembilan deze is op 17 april 1943 getorpedeerd in de Indische Oceaan ten z.o. van Durban door de Italjaanse onderzeeboot ( Leonardo da Vinci ) hij kreeg een zeemansgraf. Het schip vervoerde munitie. * Eerelijst der gevallenen 1940-1945 blz.1165 + oorlogsgravenstichting + www.wrecksite.eu g. Willem van Genderen, volgt X.31 X.27 Gerard van Genderen (ouders onder IX.47), geboren Jupthaas NL 3 maart 1913, overleden 7 augustus 1988 zoon van Teunis van Genderen en Geertje Kwakernaak, trouwt Adriana Streefkerk geboren 3 augustus 1906 overleden 27 augustus 1996 Uit dit huwelijk a. Adriana van Genderen, trouwt Antione Methorst, b. Geertje Adriana Margriet van Genderen, trouwt Johannes Hendrikus Molema ( automonteur ) c. Jacobus Filippus van Genderen, d. Gerard van Genderen, e. Wilhelmina van Genderen, volgt XI.28 f. Teun van Genderen, XI.28 Wilhelmina van Genderen (ouders onder X.27), ( kantoorbediende ) dochter van Gerard van Genderen en Adriana Streefkerk trouwt Antonius Adam Theodorus du Breuil ( offsetdrukker ) Uit dit huwelijk a. Callista du Breuil X.28 Clasina Grietje van Genderen (ouders onder IX.47), geboren Jupthaas NL 24 maart 1915 dochter van Teunis van Genderen en Geertje Kwakernaak, trouwt 7 december 1938 Johannes Kerpel ( timmerman ) Uit dit huwelijk a. Teus Kerpel b. Jan Kerpel c. Geertje Kerpel d. Hans Kerpel e. Joke Kerpel f. Gerard Kerpel g. Arie Kerpel h. Marinus Kerpel i. Ineke Kerpel X.29 Arie van Genderen (ouders onder IX.47), beroep schilder, geboren Jupthaas NL 29 mei 1916, overleden Utrecht 29 januari 1973, zoon van Teunis van Genderen en Geertje Kwakernaak, trouwt 8 juni 1942 Trijntje Geertruida Brand, geboren Ridderkerk NL 28 oktober 1918 overleden 4 mei 2007 Arie was schilder van beroep. De laatste jaren van zijn leven leed hij aan long-emfyzeem overl in het Ouderijn ziekenhuis. Uit dit huwelijk a. Willem van Genderen, volgt XI.29 b. Geertje van Genderen, c. Trijntje Geertruida van Genderen, d. Neeltje van Genderen, e. Annetje Wilhelmina van Genderen, XI.29 Willem van Genderen (ouders onder X.29), zoon van Arie van Genderen en Trijntje Geertruida Brand trouwt Tieziena Dietje Maria Blonk, Uit dit huwelijk a. Wilfred Willem Hiepke van Genderen, b. Geertruida Antonia Tieziena van Genderen, X.30 Teunis van Genderen (ouders onder IX.47), geboren Jupthaas NL 1 januari 1918, overleden Mackay Queensland Australia 22 november 2001 zoon van Teunis van Genderen en Geertje Kwakernaak, trouwt IJselstein 31 juli 1940 Cornelia van den Berg, geboren IJselstein NL 20 december 1917, overleden Mackay Queensland Australia 3 augustus 2006 ouders Johan Lodewijk van den Berg en Dirkje Wildschut Teunis en Cornelia emigreren in 1953 naar Australie met hun gezin aankomst Brisbane 7 november 1953 met het schip MS Johan Oldenbarnevelt Uit dit huwelijk a. Teunis van Genderen, volgt XI.30 b. Johan Lodewijk van Genderen, volgt XI.31 c. Geertje Dirkje van Genderen, volgt XI.32 XI.30 Teunis van Genderen (ouders onder X.30), zoon van Teunis van Genderen en Cornelia van den Berg, trouwt Townsville Oueensland AUS St Andrew's Presbyterian Churc Edna Valerie Wheildon, geboren Erdinton Birmingham England ouders Ernest William Wheildon en Frances Myra Holbrooke * Met dank aan ( with thanks at ) Edna Valerie Wheildon-van Genderen voor deze Australise tak + Wim van Genderen + Genlias Uit dit huwelijk a. Teunis William ( Tusje ) van Genderen, volgt XII.2 b. Michael Erik van Genderen, volgt XII.3 c. Christopher John van Genderen, volgt XII.4 XII.2 Teunis William ( Tusje ) van Genderen (ouders onder XI.30), zoon van Teunis van Genderen en Edna Valerie Wheildon, relatie(1) , gescheiden Brisbane Kerry Gorman, ( dietiste ) , ouders Kevin Gorman en NN, trouwt(2) Elizabeth Jane Maston, ouders Francis Maston en Patricia Ellen Rolfe Uit de eerste relatie a. Teunis Kevin van Genderen, b. Cory John van Genderen, Uit het tweede huwelijk c. Emma Jane van Genderen,3 XII.3 Michael Erik van Genderen (ouders onder XI.30), zoon van Teunis van Genderen en Edna Valerie Wheildon, trouwt(1) gescheiden Jeanine Holman, trouwt(2) Leasa Sempf, Uit het eerste huwelijk a. Michael James van Genderen, b. Melanie Dawn van Genderen, XII.4 Christopher John van Genderen (ouders onder XI.30), zoon van Teunis van Genderen en Edna Valerie Wheildon, trouwt Leanne Margaret Patterson, Uit dit huwelijk a. Matthew James van Genderen, tweeling met Joshua Alexander 1 min. voor zijn broer geboren b. Joshua Alexander van Genderen, tweeling met Matthew James c. Maggie Sarah van Genderen, XI.31 Johan Lodewijk van Genderen (ouders onder X.30), zoon van Teunis van Genderen en Cornelia van den Berg, trouwt Joyce Ivonne Voll, ( hoogleraar ITC Enschede emeraat in 2009 ) Uit dit huwelijk a. Evonne Elizabeth van Genderen, volgt XII.5 XII.5 Evonne Elizabeth van Genderen (ouders onder XI.31), dochter van Johan Lodewijk van Genderen en Joyce Ivonne Voll, trouwt Robert Jan Hukshorn, Uit dit huwelijk a. David Hendricus Hukshorn, b. Mathilde Louise Hukshorn, c. Sophie Adeleida Hunkshorn, XI.32 Geertje Dirkje van Genderen (ouders onder X.30), dochter van Teunis van Genderen en Cornelia van den Berg, trouwt Brian Edward Scott, Uit dit huwelijk a. Sharon Mariska Scott, volgt XII.6 b. Jason Edward Scott, volgt XII.7 c. Steven Andrew Scott, volgt XII.8 XII.6 Sharon Mariska Scott (ouders onder XI.32), dochter van Brain Edward Scott en Geertje Dirkje van Genderen, trouwt David John Grubb, Uit dit huwelijk a. Brandon John Grubb, b. Nicholas Scott Grubb, c. Colby Danae Grubb, XII.7 Jason Edward Scott (ouders onder XI.32), zoon van van Brain Edward Scott en Geertje Dirkje van Genderen, trouwt Andrea Leigh Rogers, Uit dit huwelijk a. Bo Jessica Scott, b. Ben Edward Scott, XII.8 Steven Andrew Scott (ouders onder XI.32), zoon van Brain Edward Scott en Geertje Dirkje van Genderen, trouwt Leanne Lisle, Uit dit huwelijk a. Heidi Maree Scott, X.31 Willem van Genderen (ouders onder IX.47), marechaussee zoon van Teunis van Genderen en Geertje Kwakernaak, trouwt Maatje de Graaff Uit dit huwelijk a. Maatje van Genderen b. Geertje van Genderen c. Hanneke van Genderen d. Teun van Genderen e. levenloos geboren van Genderen, * Digstb. Den Haag IX.48 Marinus Jan van Genderen (ouders onder VIII.31), geboren Jupthaas NL 15 maart 1887, overleden Harmelen 20 januari 1968, zoon van Geerrit (Gerard) Genderen en Clasina Knopper, trouwt(1) Utrecht, akt.n870, 10 oktober 1917 Hendrika Cornelia Cooiman , geboren Benschop NL 2 juni 1886, overleden Utrecht 17 maart 1946, ouders Cornelis Cooiman en Aagje Rietveld, trouwt(2) 1950 Elisabeth van der Mast, uit de Hoeksewaard geb. 1883 overleden Utrecht 22 december 1958 Eerder weduwe van Cornelis Jan van 't Hof, vervolgens van Cornelis Wiggers, daarna gescheiden van Anthonie Lambertus Janszen Marinus Jan was net als zijn broer Gerard een tijd naar Dinslaken in Duitsland op zoek naar werk. * Genlias + Marinus (Rien) van Genderen + Archieven NL Uit het eerste huwelijk a. Gerard van Genderen, volgt X.32 b. Cornelis van Genderen, volgt X.33 c. Jan van Genderen, volgt X.34 d. Johannes Adrianus van Genderen, (meubelmaker) trouwt Maria Alida ( Bep ) van den Berg uit dit huwelijk vijf dochters. geen info over e. NN van Genderen, X.32 Gerard van Genderen (ouders onder IX.48), geboren Jupthaas NL 3 januari 1918, overleden Arnhem 30 september 2000, zoon van Marinus Jan van Genderen en Hendrika Cornelia Cooiman , trouwt 7 oktober 1942 Cornelia Vroege, geboren Alblasserdam 8 september 1918, overleden Arnhem 30 juli 1999 ( vetsmelter emballage controleur klerk der secretarie ) Uit dit huwelijk a. Hendrika Cornelia van Genderen, b. Jansje van Genderen, c. Marinus Jan van Genderen, d. Cornelis Gerard van Genderen, X.33 Cornelis van Genderen (ouders onder IX.48), ( boekhouder ) geboren Jupthaas NL 3 januari 1918, overleden Veenendaal 2001 , zoon van Marinus Jan van Genderen en Hendrika Cornelia Cooiman , trouwt 19 oktober 1950 Aaltje Pauw, geboren 9 augustus 1917 * Fam. Rob van Genderen-Kucharek + Archiven NL Uit dit huwelijk a. NN van Genderen, levenloos geboren Veenendaal NL 18 juli 1952 b. NN van Genderen, levenloos geboren Veenendaal NL 12 augustus 1953 c. NN van Genderen, levenloos geboren Veenendaal NL 12 december 1957 d. Rob ( Robijn Arie ) van Genderen, volgt XI.33 XI.33 Rob ( Robijn Arie ) van Genderen (ouders onder X.33), zoon van Cornelis van Genderen en Aaltje Pauw, trouwt Mariola Joanna Kucharek, Uit dit huwelijk a. Marta Anna van Genderen, b. Kamila Dagmar van Genderen, c. Carolien Heleen van Genderen, X.34 Jan van Genderen (ouders onder IX.48), beroep metaalbewerker, zoon van Marinus Jan van Genderen en Hendrika Cornelia Cooiman trouwt 18 november 1948 Betje de Bruin, Dit gezin emigreerde naar Vanderbijlpark in Zuid Afrika in 1965 Betje woont nu in de Vereeniging, in de provincie Gauteng, Zuid Afrika * Marinus (Rien) van Genderen + Rob van Genderen Uit dit huwelijk a. Hennie Hendrika van Genderen, b. Leo van Genderen, c. Janet van Genderen, IX.49 Maria van Genderen (ouders onder VIII.31), geboren Jutphaas NL 6 juli 1896, overleden Assen 19 april 1926, dochter van Geerrit (Gerard) Genderen en Clasina Knopper trouwt Assen 17 juli 1920 Johannus Fredericus Heesterman, geboren Smilde NL 22 april 1897 overl. Assen akt.n288, 25 juli 1951 ( voorwerker RWI / kweekersknecht ) zoon van Willem Samuel Heesterman en Anje Prijs. * Vic Ditters + Genlias Uit een onbekende relatie a. Clazina van Genderen, geboren Amerongen NL 28 mei 1917 Clazina van Genderen is op 28 mei 1917 in Amerongen geboren als (natuurlijke) dochter van Maria van Genderen. Op 23 september 1918 heeft Maria reeds schriftelijk te kennen gegeven haar dochtertje Clazina af te willen staan aan het echtpaar Cornelis Slagmolen en Johanna Werner te Utrecht. Bij beslissing van de Kantonrechter te Amsterdam van 14 juni 1932 zijn zij tot voogd respectievelijk toeziend voogd benoemd. Bij Koninklijk Besluit van 29 mei 1934 is de geslachtsnaam van Clazina "van Genderen" gewijzigd in "Slagmolen" Uit dit huwelijk b. NN Heestermans, levenloos geb. Assen NL 2 oktober 1921 akt.n154 c. NNHeestermans, levenloos geb. Assen NL 27 augustus 1922 akt.n218 d. NN Heestermans, leevenloos geb. Assen NL 17 april 1926 akt.n88 IX.50 Willem Jan van Genderen (ouders onder VIII.31), ( groente koopman ) geboren Jutphaas NL 3 januari 1901, zoon van Geerrit (Gerard) Genderen en Grietje Rhijnsburger, trouwt Jupthaas 13 september 1934 Frieda Augusta Hemken, geboren Loga D Nedersaksen 5 november 1919 dochter van Harm Hemken en Hilke Reitmeijer Willem Jan en zijn vrouw Frieda Augusta zijn in januari 1985 uit hun huis aan de IJsselsteinseweg 2 gehaald omdat ze erg vervuild waren: er werden enkele vrachtwagens met vuil uit het huis gehaald. Omdat ze ondervoed en verwaarloosdwaren, werden ze beiden opgenomen in het Isselwaerde ziekenhuis in IJsselstein. * Wim van Genderen Uit dit huwelijk a. Willem Gerard van Genderen, b. Herman van Genderen, c. Gerda Hilda van Genderen, IX.51 Adrianus Pieter (Arie) van Genderen (ouders onder VIII.31), ( fruithandelaar ) zoon van Geerrit (Gerard) Genderen en Grietje Rhijnsburger, trouwt Engelina Maria Van Leeuwen, ouders Mattijs van Leeuwen en Wilhelmina Maria Hamoen * http://gw.geneanet.org/pvgenderen + Genlias Uit dit huwelijk a. Grietje Maria van Genderen, b. Matijs Geerit van Genderen, volgt X.35 c. Gerard Adriaan van Genderen, volgt X.36 d. Adriaan Engelbert van Genderen, ( Opa Boot ) huwt NN , er zij kinderen en kleinkinderen uit dit huwelijk 1. Anita van Genderen, huwt Pim van Breugel, * Online fam.berichten e. Maria Wilhelmina van Genderen, f. Willem Gijsbertus van Genderen, g. Johannus Marinus van Genderen, h. Bertus van Genderen, volgt X.37 i. Elizabeth van Genderen, j. Pieter Paul van Genderen, trouwt Maria Adrianus Christianus van Kalmthout X.35 Matijs Geerit van Genderen (ouders onder IX.51), zoon van Adrianus Pieter (Arie) van Genderen en Engelina Maria Van Leeuwen, trouwt(1) Cornelia Maria Koemans, trouwt(2) Gertrude Christine Verhoef * http://gw.geneanet.org/pvgenderen Uit het eerste huwelijk a. Arjen van Genderen, volgt XI.34 b. Astrid van Genderen XI.34 Arjen van Genderen (ouders onder X.35), zoon van Matijs Geerit van Genderen en Cornelia Maria Koemans, trouwt Janet Jaspers Uit dit huwelijk a. Peter Tijs Florian van Genderen, b. Veerle Maria van Genderen, X.36 Gerard Adriaan van Genderen (ouders onder IX.51), zoon van Adrianus Pieter (Arie) van Genderen en Engelina Maria Van Leeuwen, trouwt Eliza Cornelia Jacoba Fortuin Uit dit huwelijk a. Adriaan Pieter van Genderen, volgt XI.35 XI.35 Adriaan Pieter van Genderen (ouders onder X.36), zoon van Gerard van Genderen en Eliza Cornelia Jacoba Fortuin trouwt Trijntje Mannee Uit dit huwelijk a. Janny Wilhelmina van Genderen, b. Gerard Adriaan van Genderen, X.37 Bertus van Genderen (ouders onder IX.51), zoon van Adrianus Pieter (Arie) van Genderen en Engelina Maria Van Leeuwen, trouwt Johanna Antonia Maria Visser Uit dit huwelijk a. Bertus Theodoor Adriaan van Genderen, b. Martijn Cornelis Johan van Genderen, c. Paul Pieter Herman van Genderen, VII.20 Eigje van Genderen (ouders onder VI.14), geboren Meerkerk NL 21 maart 1828, gedoopt 25 maart 1828, overleden Hoogblokland 27 december 1889, dochter van Jan van Genderen en Grietje Van Houwelingen, trouwt Hoogblokland 8 september 1859 Willem Slomp geb. 12 december 1831 Hoogblokland ( watermolenaar ) Uit dit huwelijk a. Slomp levenloosgeb. 6 maart 1860 Hoogblokland b. Willem Slompgeb.7 december 1861 Hoogblokland c. Grietje Slomp, geboren Hoogblokland NL , trouwt Hoogblokland 11 juli 1890 Johannes van Wingerden, geboren Leerdam NL 1 november 1863 d. Neeltje Slomp geb. 4 januari 1865 Hoogblokland overl.26 april 1865 e. Neeltje Slomp geb. 22 maart 1866 Hoogblokland overl. 30 november 1887 f. Neeltje Slomp, volgt VIII.32 g. Willem Jan geb. 23 april 1870 Hoogblokland overl. 15 mei 1870 h. Slomp levenloosgeb. 27 juli 1872 Hoogblokland VIII.32 Neeltje Slomp (ouders onder VII.20), geboren Hoogblokland NL 1 maart 1869, dochter van Willem Slomp en Eigje van Genderen, trouwt Adrianus Teunis Bel Uit dit huwelijk a. Grietje Janna Bel geb.6 december 1890 Hoogblokland VI.15 Jacob van Genderen (ouders onder V.5), ( bouwman ) geboren Meerkerk NL 1 september 1799, gedoopt 8 september 1799, overleden Meerkerk 14 maart 1877, zoon van Aarie Jans van Genderen en Geertruij Jacobse De Ruiter trouwt Meerkerk 1 mei 1833 Jannigje Vink, geboren Hoogblokland NL ( bouwvrouw ) 23 oktober 1808, ouders Cornelis Vink en Neeltje Sprong * Fam.S + Genlias + Hist.Ver.Sliedrecht + digstb.Zederik Uit dit huwelijk a. Arie van Genderen, volgt VII.21 b. Cornelis van Genderen, volgt VII.22 c. Grietje van Genderen, geboren Meerkerk NL akt.n29, 19 augustus 1838 tr. Meerkerk 13 september 1867 akt.n13, Kornelis Heinenberg geb. Hoogblokland NL 24 september 1835 overl. Meerkerk 26 juni 1901 zoon van Heimen Heinenberg en Maria de Jong kinderen: 1. Heimen Heinenberg , geb. / overl. Meerkerk NL 25 december 1867, 29 januari 1919 2. Heimen Heinenberg, geb. Meerkerk NL 25 december 1867 tr. Meerkerk 5 november 1897 Aaltje van der Ham, geb. Ameiden 17 december 1869 dochter van Maarten Arie van der Ham en Anna de Gast, * Hendrik van der Ham d. Gerrit van Genderen geb. / overl. Meerkerk NL 25 oktober 1840, 7 februari 1841 e. Gerrit van Genderen, volgt VII.23 f. Vas van Genderen, volgt VII.24 g. Jan van Genderen, geb. Meerkerk NL akt.n33, 20 december 1852 VII.21 Arie van Genderen (ouders onder VI.15), geboren Meerkerk NL akt.n4, 5 februari 1834, overleden Leerbroek akt.n1, 18 januari 1917, zoon van Jacob van Genderen en Jannigje Vink, trouwt Nieuwland, akt.n2, 13 augustus 1864 Neeltje Bron, geboren Nieuwland NL 14 mei 1842, overleden Leerbroek 27 juni 1906, ouders Leendert Bron en Atrouwt (2) antje Kok * Genlias + Hist.Ver.Sliedrecht + digstb.Zederik Uit dit huwelijk a. Jacob van Genderen, volgt VIII.33 b. Aantje van Genderen, volgt VIII.34 c. Jannigje van Genderen, geboren Nieuwland NL 23 januari 1867 Huwt te Leerbroek 23 november 1893, akt.n6 Willem Uittenbogerd geb.Lexmond NL 24 december 1864 zoon van Willem Uittenbogerd en Lijsje Versluis d. Leendert van Genderen, volgt VIII.35 e. Cornelis van Genderen, volgt VIII.36 f. Geertje van Genderen, geboren Leerbroek NL 1 juli 1872, trouwt Leerbroek akt.n4, 18 september 1903 Govert Pellekaan, geb. Almkerk NL 7 november 1872 zoon van Jan Pellekaan en Johanna van Stigt. g. Gerrit van Genderen, geboren Leerbroek NL 7 juni 1874, overleden Leerbroek akt.n4, 9 februari 1935, trouwt Leerbroek, akt.n7, 19 december 1907 Janna Kars, geboren Leerbroek NL 27 juni 1857, overleden Leerbroek akt.n16, 22 oktober 1919, ouders Heimen Kars en Jannigje Vink h. Jantje van Genderen, geboren Leerbroek NL akt.n18, 6 oktober 1875 overleden Driel 23 november 1949 trouwt (1) Arie de Keijzer Leerbroek akt.n5, 19 mei 1905 geb. Kedichem NL 29 april 1880 overleden Lexmond 23 april 1933 zoon van Johannes de Keijzer en huibertje Burggraaf trouwt (2) Meerkerk Cornelis de Graauw, geboren Ammerzoden NL 2 augustus 1868 overleden Driel 14 april 1950 i. Grietje van Genderen, geb. Leerbroek 28 februari 1878 akt.n 3, overleden Leerbroek akt.n1, 7 januari 1882 j. Jan van Genderen, geb. Leerbroek NL akt.n16, 15 juli 1882, overleden Leerbroek 2 maart 1925 akt.n4, ongh. k. Arie van Genderen, volgt VIII.37 l. Fas van Genderen, ( winkelier ) geboren Leerbroek NL akt.n5, 8 april 1887, trouwt Leerbroek akt.n2, 9 april 1926 Margaretha Aleida van Beek, geboren Harderwijk NL ca.1906 , ouders Jacob van Beek ( schilder ) en Margaretha Aleida Raaijen huwl. get. Arie van Genderen broer bruidegom 40j. veldarbeider, Jan van Beek 28j. broer bruid,*digstb.Zederik m. Leentje van Genderen, overl. Leerbroek 20 maart 1924 akt.n 4 VIII.33 Jacob van Genderen (ouders onder VII.21), geboren Meerkerk NL 22 ovember 1864, zoon van Arie van Genderen en Neeltje Bron, trouwt Meerkerk akt.n8, 20 september 1894 Maria Oosterom, geboren Meerkerk NL 12 november 1871, ouders Peter Oosterom en Jannigje Tukker * digstb.Zederik Uit dit huwelijk a. Arie van Genderen, volgt IX.52 IX.52 Arie van Genderen (ouders onder VIII.33), geboren Meerkerk NL 9 november 1894, zoon van Jacob van Genderen en Maria Oosterom, trouwt Meerkerk akt.n1, 25 maart 1915 Petronella Adriana Bullee, geboren Beesd NL geb.ca. 1895 , ouders Theodorus Adrianus Bullee en Catharina van Ooijen tevens wordt bij hun huwl. een dochter erkend, Uit dit huwelijk a. Theodora Adriana van Genderen, geboren Meerkerk NL 7 juli 1914, overleden Zaandam 10 januari 1957 trouwt Pieter Schoone. * WiWaWi VIII.34 Aantje van Genderen (ouders onder VII.21), geboren Nieuwland NL 23 januari 1867, dochter van Arie van Genderen en Neeltje Bron, trouwt Arkel 9 april 1891 Gerrit de Ruiter, geboren Leerbroek NL 6 mei 1852, ouders Klaas de Ruiter en Maria Versluis ( Hij was weduwnaar van Jantje Bron, geboren te Nieuwland op 14 augustus 1856, overl. te Arkel op 30 januari 1890, dochter van Leendert Bron en Aantje Kok.) Uit dit huwelijk a. Neeltje de Ruiter, geboren Arkel NL 28 februari 1892 tr. Arkel 21 oktober 1916 met Arin Stam, geboren te Echteld rond 1892, zoon van Gijsbert Stam en Johanna-Maria Dekker. b. levenloosgeb. Arkel NL 25 oktober 1894 c. Arie de Ruiter geb./overl.Arkel NL 1 april, 11 juli 1896 d. Jantje de Ruiter geb.Arkel NL 14 maart 1898 e. levenloosgeb. Arkel NL 4 december 1899 f. levenloosgeb. Arkel NL 12 december 1900 g. levenloosgeb. Arkel NL 19 januari 1902 VIII.35 Leendert van Genderen (ouders onder VII.21), beroep arbeider, geboren Leerbroek NL 15 maart 1868, overleden Nieuwland akt.n8, 71j., 26 oktober 1939 zoon van Arie van Genderen en Neeltje Bron trouwt Nieuwland akt.n1, 4 maart 1897 Heiltje Bos, geboren Nieuwland NL 28 februari 1864, overleden Nieuwland akt.n1, 5 april 1947 ouders Teunis Bos en Otje van Dalen * Genlias + digstb.Zederik + WiWaWi Uit dit huwelijk a. Neeltje van Genderen, geboren Leerbroek NL akt.n15. 31 juli 1897 trouwt Nieuwland 19 juni 1924 Jan van Beusekom, geboren Kedichem NL 10 oktober 1899 zoon van Hendrik Wessel van Beusekom en Maria Wilhelmina Smits b. Teunis van Genderen, volgt IX.53 c. Ortje van Genderen, volgt IX.54 d. Arie van Genderen, geboren Nieuwland NL 2 december 1902, overleden Nieuwland 1 juni 1904 e. Elizabeth van Genderen, geboren Nieuwland NL akt.n3, 13 februari 1904, overleden Nieuwland akt.n1, 1 juni 1904 f. Arie van Genderen, geboren Nieuwland NL 23 augustus 1905 IX.53 Teunis van Genderen (ouders onder VIII.35), beroep fabriksarbeider, geboren Leerbroek NL akt.n4. 4 februari 1900, overleden 5 maart 1970, zoon van Leendert van Genderen en Heiltje Bos trouwt Leerdam 9 juli 1926 Francina Verweij, geboren Langbroek NL 27 juni 1907, overleden 30 december 1974, ouders Gerrit Verweij en Francina van Zetten ((Gerrit Verweij geb. Loosdrecht ca 1871 zoon van Jan Verweij en Christina Limburg huwt Langbroek 6-9-1894 op 23j Francina van Zetten geb. Wijk Duursteden ca 1872, 22j dochter van Gerrit van Zetten en Maria van Oordt)) * WiWaWi + Onl. Begr.+ stamboom forum + Genanet Uit dit huwelijk a. Lena van Genderen, huwt Cornelis van Santen, zoon van Harry Martinus van Santen en Jannigje Vink uit dit huwelijk 1. Harry Martinus van Santen 2. Teunis van Santen 3. Frans van Santen 4. Johanna van Santen 5. Cora van Santen 6. Peter van Santen b. Teunis Arie van Genderen huwt Adrie Meijdam uit dit huwelijk 1. Teunis Jacob van Genderen, 2. Francina van Genderen, c. Neeltje van Genderen, IX.54 Ortje van Genderen (ouders onder VIII.35), geboren Nieuwland NL akt.n10 26 november 1901, overleden Leerdam 2 mei 1985, dochter van Leendert van Genderen en Heiltje Bos trouwt(1) Kedichem akt.n3 30 juli 1932 , gescheiden Dordrecht 12 juli 1939 Pieter de Jong, beroep expeditieknecht, geboren Kedichem NL 23 juli 1898, overleden Leerdam 21 oktober 1972, begraven Leerdam Oosterwijk, kerkelaantje , ouders Pieter de Jong en Clara Adriana Kool, trouwt(2) Albert Hogenhuijzen, geboren 1 januari 1910, overleden 3 augustus 1968 * Mark van Benthem http://members.upc.nl/m.benthem7/ + WiWaWi uit onbekende relatie a. Leendert van Genderen, trouwt Teuntje Mullenders, ouders Frederik Henikus Mullenders en Evertje Marinus uit het eerste huwelijk b. NN de Jong, levenloosgeboren uit het tweede huwelijk c. Heijndert Hogenenhuijzen, VIII.36 Cornelis van Genderen (ouders onder VII.21), geboren Leerbroek NL 15 februari 1870, zoon van Arie van Genderen en Neeltje Bron, trouwt Meerkerk akt.n4, 12 mei 1898 Gerrigje Oostrom, geboren Meerkerk NL 5 april 1877, ouders Peter Oostrom en Jannigje Tukker * digstb.Zederik Uit dit huwelijk a. Jannigje van Genderen, geboren Nieuwland NL 8 oktober 1899 overleden Leerdam 27 januari 1997 tr. Leerbroek 31 mei 1923 akt.n2, Hendrik Verschoor ( veldarbeider betonwerker ) geboren / overleden Leerbroek NL 9 maart 1896, 16 mei 1981 zoon van Leendert Verschoor en Pieternella Versluis huwl. get. Arie van Genderen oom vdbr. 37J. veldarbeider wonend te Nieuwland, en Arie van Genderen neef vdbr. 28j. brugknecht wonende te Arkel kinderen: 1. Pieternella Verschoor, ongehuwd b. Gerard van Genderen, geb. Nieuwland NL 26 december 1904 VIII.37 Arie van Genderen (ouders onder VII.21), ( veld arbeider anno 1926 ) geboren Leerbroek NL) 7 mei 1885, overleden Maarssen 4 juni 1957 zoon van Arie van Genderen en Neeltje Bron, trouwt Schoonrewoerd akt.n3, 15 april 1909 Pietje van Loon, geboren Schoonrewoerd NL 24 november 1881, overleden Nieuwland akt.n3, 68j., 29 september 1950, ouders Pieter van Loon en Teuntje Hartog *Genlias Uit dit huwelijk a. Neeltje van Genderen geb.overl.Nieuwland NL 14 februari 1910 / 18 augustus 1919 akt.n7, 9j. b. Teuntje van Genderen, geboren Nieuwland NL 10 januari 1912 c. Aartje van Genderen, geboren Nieuwland NL 23 april 1913 d. Pieter van Genderen, geboren Nieuwland NL ca. 1915, overleden Streefkerk 19 juni 1995 trouwt Streefkerk 18 oktober 1940 Janna de Leeuw geb. Streefkerk NL 6 januari 1918, dochter van Jan de Leeuw en Janna den Braven. Er zijn kinderen en kleinkinderen uit dit huwelijk * Online fam.berichten e. Arie van Genderen, volgt IX.55 f. Gerrigje van Genderen, geboren Nieuwland NL 15 januari 1918 g. Jannigje van Genderen, geb. overl. Nieuwland NL15 april 1919 / 14 februari 1920 akt.n1, 1j., h. Jan Arie van Genderen, geboren Nieuwland NL 12 september 1924 IX.55 Arie van Genderen (ouders onder VIII.37), geboren 21 juni 1916, overleden 30 juli 1978, zoon van Arie van Genderen en Pietje van Loon trouwt Maria Holl, geb. 11 oktober 19-- Uit dit huwelijk a. Arjan van Genderen, b. Peternella ( Nel ) Janneke van Genderen, volgt X.38 X.38 Peternella ( Nel ) Janneke van Genderen (ouders onder IX.55), dochter van Arie van Genderen en Maria Holl trouwt Krijn van der Ham, zoon van Teunis van der Ham en Metje Vroon, * Hendrik van der Ham Uit dit huwelijk a. Theodorus Arno van der Ham, b. Marin Quirinus van der Ham, VII.22 Cornelis van Genderen (ouders onder VI.15), geboren Meerkerk NL 23 februari 1835, overleden Leerbroek akt.n5, 17 mei 1906, zoon van Jacob van Genderen en Jannigje Vink, trouwt Meerkerk akt.n3, 3 juli 1873 Jantje Sprenger, geboren Leerbroek NL ca. 1840, overleden Leerbroek akt.n14, 17 mei 1892, ouders Dirk Sprenger en Jantje van den Berg * Hist.Ver.Sliedrecht + Genlias + digstb.Zederik Uit dit huwelijk a. Jannigje van Genderen, geboren Leerbroek NL akt.n21, 24 december 1873, trouwt (1) Ottoland 15 juni 1911 Bastiaan van Iperen geboren te Hoornaar 20 november 1837 overleden te Ottoland 23 oktober 1917, zoon van Pieter van Iperen en Bartje Pelt. (Hij is eerder getrouwd te Goudriaan op 12 januari 1865 met Stijntje den Hartog, geboren Groot-Ammers 15 augustus 1833 overleden Ottoland 14 september 1906, dochter van Huibert den Hertog en Maria van den Berg.) trouwt (2) Ottoland op 3 december 1920 Alettinus Branderhorst, geboren de Werken en Sleeuwijk rond 1871, zoon van Huibertus Branderhorst en Johanna van Giessen. b. Dirkje van Genderen, geb. Leerbroek akt.n26, 24 decembert 1877 c. Dirkje van Genderen, overl. Leerbroek akt.n17, 26 oktober 1878 d. Jacob van Genderen, volgt VIII.38 e. Dirkje van Genderen, overl. Leerbroek akt.n4, 10 februari 1880 f. Jantje van Genderen, geboren Leerbroek NL 20 maart 1881, trouwt Leerbroek akt.n1 14 januari 1904 Arie de Jong Arie de Jong geb. Lexmond NL 22 maart 1876 zoon van Frans de Jong en Pietertje Donker *Genlias g. Dirk van Genderen, overl. Leerbroek akt.n12, 27 september 1882 h. Cornelia van Genderen, overl. akt.n14, 31 december 1886 i. Dirkje van Genderen, overl. Leerbroek akt.n2, 16 februari 1888 VIII.38 Jacob van Genderen (ouders onder VII.22), geboren Leerbroek NL akt.n30, 9 december 1878, zoon van Cornelis van Genderen en Jantje Sprenger, trouwt Everdingen akt.n9, 30 december 1909 Janna den Hertog, geboren Vianen NL ca 1883 , overleden Everdingen akt.n5, 7 mei 1945, ouders Teunis den Hertog en Elisabeth ( Stijnsiger ) Steijnsinger * Genlias Uit dit huwelijk a. Teunis van Genderen, geb. / overl.Everdingen NL akt.n14, 9 juli 1910 b. Teunis van Genderen, geb. / overl. Everdingen NL 1917 / akt.n6, 10 mei 1944 ongh c. Cornelis van Genderen, geb. / overl. Everdingen NL akt.n9, 11 / 14 juni 1918 VII.23 Gerrit van Genderen (ouders onder VI.15), geboren Meerkerk NL 30 januari 1842, overleden Meerkerk 31 juni 1906, zoon van Jacob van Genderen en Jannigje Vink, trouwt Meerkerk akt.n3, 16 januari 1874 Pietertje Johanna Versteeg, geboren Giesendam NL 24 februari 1850, overleden Meerkerk 25 januari 1937, ouders Jan Johannis Versteeg en Zwaantje Willemse, * Genlias Uit dit huwelijk a. Jacob van Genderen geb. Meerkerk NL akt.n44, 19 november 1874, overleden Meerkerk akt.n8, 23 februari 1880 b. Zwaantje van Genderen geb.Meerkerk NLakt.n50, 20 december 1875, overleden Meerkerk akt.n2, 2 februari 1877 c. Zwaantje van Genderen geb. Meerkerk NL akt.n30, 25 mei 1877, overleden Meerkerk akt.n27, 13 juli 1877 d. Jan Johannes van Genderen geb. Meerkerk NL akt.n34, 28 mei 1880, overleden Meerkerk akt.n12, 27 mei 1881 e. levenloos geb. overl. akt. n8, 12 mei 1881 vermoedelijk tweeling met Jacob f. Jacob van Genderen geb. Meerkerk NL akt.n19, 11 mei 1881, overleden Meerkerk akt.n13, 10 juni 1881 g. Zwaantje van Genderen, volgt VIII.39 h. Jannigje van Genderen geb. Meerkerk NL akt.n20, 18 april 1888, overleden Meerkerk akt.n13, 18 april 1889 i. Jan Johannes van Genderen, volgt VIII.40 VII.24 Vas van Genderen (ouders onder VI.15), ( schoenmaker ) geboren Meerkerk NL 12 april 1745, overleden Leerdam 2 juni 1916, zoon van Jacob van Genderen en Jannigje Vink, trouwt Meerkerk akt.n5, 28 april 1877 Teuntje Kok, geboren Leerbroek NL 4 januari 1851, overleden Meerkerk 6 september 1942, ouders Jan Kok en Hendrika van Maurik * digstb.Zederik + Genlias Uit dit huwelijk a. Bernardus van Genderen, geboren Leerbroek NL akt.n14, 11 september 1876 Bernardus van Genderen erkend bij het huwl geboren met de naam Kok tr. Leerdam 29 mei 1913 Gijsje Bogerd dochter van Abraham Bogerd en Antje Attenbach b. Jannigje van Genderen, geboren Schoonrewoerd NL 29 januari 1878 tr. Leerdam 10 november 1899 akt. n34, Klaas de Ruiter geb. Leerbroek NL 11 oktober 1876 zoon van Jan de Ruiter en Dirkje de Jong c. Hendrika Jacoba van Genderen, geboren Leerdam NL 2 juli 1879 tr. Leerdam 25 juli 1919 Christiaan Kon geb. Lexmond NL 30 juni 1877, wedn. van Gerrigje Woudenberg. zoon van Hendrik Kon en Catharina Westerhout. d. Grietje van Genderen, geb. / overl. Leerdam NL 2 augustus 1882, 17 oktober 1903 e. Jan Jacob van Genderen, geboren Leerdam NL 3 maart 1886 tr. Leerdam akt.n14, 9 april 1914 Adriana Catharina van Maanen, geb. Kedichem NL 13 april 1892 overl. Kedichem 11 maart 1934 akt.n5, dochter van Adrianus van Maanen en Catharina Bloothoofd, uit dit huwelijk: * Jaap de Groot ( Geneanet ) 1. Catharina van Genderen, 2. Jan Jacob van Genderen, huwt Neeltje Hermina de Groot, dochter van Pieter de Groot en Neeltje Cornelia Muilwijk uit dit huwelijk a. Jan Jacob van Genderen, huwt L.C. Wagemakers. b. Pieter van Genderen, huwt M.P.J. van Gendt. c. Adriana Catharina Neeltje Cornelia van Genderen, huwt C. van Gent 3. NN van Genderen, levenloos geboren f. Geertruida van Genderen, geboren Leerdam NL 9 december 1890 tr. Leedam 24 juni 1921 Andries Rotgans, geb. Amsterdam NL 27 april 1890 zoon van Johannes Rotgans en Jannetje ter Horst g. Jacob van Genderen, geboren Leerdam NL 22 mei 1893, begraven Schoonrewoerd , trouwt Leerdam 30 september 1896 Annigje Dekker geb. Papendrecht NL 3 september 1896 begr. Schoonrewoerd 2 augustus 1981 dochter van Jan Dekker en Jannigje Korporaal VIII.39 Zwaantje van Genderen (ouders onder VII.23), geboren Meerkerk NL akt.n19, 28 mei 1883, overleden 16 juni 1960, dochter van Gerrit van Genderen en Pietertje Johanna Versteeg trouwt Meerkekerk akt.n5 28 maart 1907 Arie Slob, geboren Giesendam NL 17 maart 1883, overleden Meerkerk 6 november 1915, ouders Dirk Slob en Neeltje Pierhagen * digstb.Zederik + Genlias + Jan van Genderen Uit dit huwelijk a. Neeltje Slob, geb. overl. Meerkerk NL 0j., 4 februari 1908 b. Dirk Slob, geboren Meerkerk NL 1913 , overleden Meerkerk 4 augustus 1939 ongeh. overleden, bij inslag bliksem tijdens het melken op het land c. Geertje Slob, volgt IX.56 IX.56 Geertje Slob (ouders onder VIII.39), dochter van Arie Slob en Zwaantje van Genderen, trouwt(1) Klaas Bron, geb. 1908 overl. Nieuwland 22 oktober 1939, trouwt(2) Bertus van Genderen Bertus van Genderen, geb. Arkel NL 17 juli 1917 zoon van Huibertje van Genderen en NN * digstb.Zederik + Jan van Genderen Uit het eerste huwelijk a. Arie Bron b. Jan Bron VIII.40 Jan Johannes van Genderen (ouders onder VII.23), geboren Meerkerk NL akt.n29, 29 september 1890, overleden Lexmond 4 december 1971, zoon van Gerrit van Genderen en Pietertje Johanna Versteeg trouwt Lexmond akt.n7 30 september 1915 Hermina Cornelia Donk, geboren Lexmond NL 8 maart 1895, overleden 29 april 1975, ouders Dirk Donk en Aafje Kruijt * Jan van Genderen Uit dit huwelijk a. Geerit van Genderen, geboren Meerkerk NL 7 januari 1916, overleden Lexmond 18 mei 1938 b. Dirk van Genderen, ( landbouwer ) geboren Meerkerk NL 7 april 1918, overleden Canada trouwt 17 februari 1949 Aaltje de Bie, overleden Brampton Ontario 15 maart 2016 dit gezin emigreerde in 1949 naar Canada kinderen: uit dit huwl. 6 kinderen 1. Jan Johannes van Genderen, 2. Arie Herbert van Genderen, 3. Peter Cornelius van Genderen, c. Pieter Johannes van Genderen, ( landbouwer ) trouwt Bertje Verwol kinderen: uit dit huwl. 4 kinderen 1. Jan Johannes van Genderen, d. Teunis van Genderen, kinderloos overl. In zijn geboorte huis e. Aafje van Genderen, f. Aafje van Genderen, zoon van Pieter Baelde en Florida Margaretha Buijserd geemigreerd naar Chesterville Canada, boerenbedrijf te Morrisburg Ontario * https://genealogieburggraaf.nl/index.php/baelde uit dit huwl. 5 kinderen 1. Pieter Baelde, 2. Cora Baelde, 3. Geral Baelde, g. Zwaantje van Genderen, ( overl. aan een hersenvliesontsteking ) h. Jan Johannes van Genderen, ( verongelukt met paard en wagen ) i. Jezijntje Hendrika van Genderen, kinderloos overleden j. Herminus Cornelis van Genderen, volgt IX.57 IX.57 Herminus Cornelis van Genderen (ouders onder VIII.40), ( landbouwer ) zoon van Jan Johannes van Genderen en Hermina Cornelia Donk, trouwt 12 december 1958 Eigje Maaike van Middelkoop, dochter van Willem Middelkoop en Elisabeth de Leeuw, * Jan van Genderen Uit dit huwelijk a. Hermina Cornelia van Genderen, b. Elisabeth Cornelia van Genderen, trouwt Peter Alting uit dit huwelijk: 5 dochters c. Janny Johanna van Genderen, trouwt Arie van den Berg, uit dit huwelijk: 2 dochters d. Wilma van Genderen, overleden trouwt Arie de Groot, uit dit huwelijk: 2 dochters e. Jan Cornelis van Genderen, trouwt Mirijam Josephine Wallaard, uit dit huwelijk: 2 zonen f. Pieter Marcel van Genderen, trouwt NN uit dit huwelijk: 1 zoon en 1 dochter ( tweeling ) Tak VII. Arij Arjen Adriaan van Genderen Indien niet anders aangegeven zijn de hierna volgende gegevens afkomstig van Paul van Genderen; gebruik makend van de volgende bronnen. * Streekarchief Bommelerwaard Doop Trouw Begraaf boeken ( digitaal ) * Digitale Stamboom Rotterdam, * WieWasWie voorheen Genlias * Zoekakte.NL - FamilySearch voorheen Genver, * En vele andere digitale instellingen I Arij Arjen Adriaan van Genderen, geboren Zaltbommel NL ca. 1675 trouwt Teuntje Tijssen van ( Engel ) Empel mogelijk zoon van Sander van Genderen en Jenneke Ariensdr. uit Tak I nog in onderzoek !!!!! * Streekarch. Bommelerwaard Uit dit huwelijk a. Daatje van Genderen, gedoopt Zaltbommel NL 10 juli 1712 b. Jenneke van Genderen, gedoopt Zaltbommel NL 25 december 1713 c. Sander van Genderen, gedoopt Zaltbommel NL 29 maart 1716 d. Sander van Genderen, gedoopt Zaltbommel NL 5 juli 1718 e. Matthijs van Genderen, gedoopt Zaltbommel NL 15 februari 1720 f. Matthijs van Genderen, volgt II.1 II.1 Matthijs van Genderen, (ouders onder I.), gedoopt Zaltbommel NL 6 mei 1723 zoon van Arij Arjen Adriaan van Genderen en Teuntje Tijssen van ( Engel ) Empel ondertrouwt 4 mei 1756 , trouwt Rotterdam 18 mei 1756 als jonge man van Bommel met Grietje Jeronimus Hieronymus, geboren Gelderland NL 1722 , overleden Rotterdam 4 december 1798 Wonende op de Hoogstraet bij de Schotzesteeg * Digt.Stamb.Rotterdam Uit dit huwelijk a. Teuntje van Genderen, volgt III.1 b. Johannis van Genderen, gedoopt Rotterdam NL 22 september 1757 c. Geertrui van Genderen, gedoopt Rotterdam NL 6 september 1759 d. Wouter van Genderen, volgt III.2 e. Adriaantje van Genderen, , gedoopt Rotterdam NL 27 september 1761 overleden Rotterdam 20 mei 1764 f. Arij van Genderen, gedoopt Rotterdam NL 9 decmber 1766 III.1 Teuntje van Genderen (ouders onder II.1), geboren Rotterdam NL 10 juni 1756, overleden Rotterdam 4 december 1800 dochter van Matthijs van Genderen en Grietje Jeronimus Hieronymus, trouwt Willem Trim Uit dit huwelijk a. Mageltje Trim, gedoopt Rotterdam NL 12 oktober 1777 b. Grietje Trim, gedoopt Rotterdam NL 15 september 1782 c. Willem Trim, geboren Rotterdam NL 1791 trouwt Amsterdam 15 oktober 1845 Susanna Maria Kraijenborst geb. Amsterdam NL1807 naaister dochter van Hendrik Kraijenborst en Jakamina van der Hoven III.2 Wouter van Genderen (ouders onder II.1), gedoopt Rotterdam NL 24 april 1763, overleden Rotterdam 20 januari 1847 zoon van Matthijs van Genderen en Grietje Jeronimus Hieronymus, trouwt Rotterdam 27 april 1790 Niesje Keij, geboren 1769 overleden Rotterdam 16 december 1844, ouders Teunis Keij en Agie NN * Digt.Stamb.Rotterdam + WiWaWi Uit dit huwelijk a. Grietje van Genderen, geboren Rotterdam NL 6 augustus 1792 overleden Rotterdam 26 september 1846 b. Teunis van Genderen, geboren Rotterdam NL 11 december 1794 c. Matthijs van Genderen, volgt IV.1 d. Wouter van Genderen, Rotterdam NL 21 september 1800 e. Johannes van Genderen, geboren Rotterdam NL 7 april 1804 f. Aagje van Genderen, geoopt Rotterdam NL 20 december 1805 overleden Rotterdam 1 december 1806 g. Wouter van Genderen, volgt IV.2 IV.1 Matthijs van Genderen (ouders onder III.2), geboren Rotterdam NL 26 november 1797, overleden Rotterdam 25 juni 1879 zoon van Wouter van Genderen en Niesje Keij, trouwt Rotterdam 2 mei 1821 Cornelia van Leeuwen, geboren Rotterdam NL 1799 , overleden Rotterdam 23 mei 1885 ouders Pieter van Leeuwen en Jaantje Breuren * Digt.Stamb.Rotterdam + WiWaWi Uit dit huwelijk a. Wouter van Genderen, geb. overl. Rotterdam NL 23 augustus 1821 / 7 juli 1824 b. Pieter van Genderen, geb. overl. Rotterdam NL 28 juni 1823 / 12 juni 1824 c. Niesje van Genderen, geboren Rotterdam NL 29 juli 1825 overleden Rotterdam 26 april 1896 trouwt Rotterdam 9 april 1851 Jan Boudesteijn, geb. Rotterdam NL 1828 zoon van Jan Boudesteijn en Adriana van Bladeren kinderen: uit een onbekende relatie 1. Adriana van Genderen, geb. / overl. Rotterdam NL 29 januari 1850 / 13 septeber 1850 uit dit huwelijk 2. Matthijs Boudesteijn, geb. / overl. Rotterdam NL januari / 29 april 1855 3. Adriana Boudestijn, geb. Rotterdam NL 23 mei 1856 huwt Rotterdam 24 augustus 1887 Arie Haasnoot, geb. Rotterdam NL 26j. 4. Cornelia Boudesteijn, geb. Rotterdam NL 28 april 1860 d. Pieter van Genderen, geb. overl. Rotterdam NL 20 februari 1828 / 8 september 1829 e. Jannetje van Genderen, geb. overl. Rotterdam NL 19 juni 1830 / 26 juli 1894 f. Wouter van Genderen, volgt V.1 g. Cornelia van Genderen, geboren RotterdamNL 23 februari 1835 overleden Rotterdam 24 juni 1883, trouwt Arie Vervoorn h. Matthijs van Genderen, geb. overl. Rotterdam NL 11 maart - 24 maart 1837 i. Grietje Clasina van Genderen, geboren Rotterdam NL 1 januari 1839 overleden Rotterdam 8 juni 1920, trouwt Leendert van der Torren kinderen 1. Grietje Clasina van der Torren, geboren Rotterdam NL 20 september 1873 j. Mattijs van Genderen, volgt V.2 IV.2 Wouter van Genderen (ouders onder III.2), geboren Rotterdam NL 23 november 1812, overleden Rotterdam 3 februari 1868, zoon van Wouter van Genderen en Niesje Keij, trouwt Rotterdam 23 februari 1842 Hendrika Mulder, geboren Rotterdam NL 2 oktober 1811 overleden Rotterdam 11 maart 1878 ouders Jacob Mulder en Cornelia de Bruijn * Digt.Stamb.Rotterdam + WiWaWi Uit dit huwelijk a. Niesje van Genderen, geboren Rotterdam NL 17 juni 1842 b. Helena Cornelia van Genderen, geboren Rotterdam NL 14 september 1843 overleden Rotterdam 17 januari 1844 c. Jacob Wouter van Genderen, geboren Rotterdam NL 28 januari 1845 overleden Rotterdam 9 april 1853 d. Matthijs Johannes van Genderen, geboren Rotterdam NL 10 februari 1848 overleden Rotterdam 15 januari 1879 e. Jacoba Catharina van Genderen, geboren Rotterdam NL 13 maart 1851 overleden Rotterdam 24 maart 1853 V.1 Wouter van Genderen (ouders onder IV.1), geboren Rotterdam NL 5 januari 1833, overleden Eindhoven 8 november 1921 zoon van Mattijs van Genderen en Cornelia van Leeuwen, trouwt(1) Rotterdam 21 mei 1856 Hester van der Waag, geboren Amsterdam NL 1833 overleden Rotterdam 25 juli 1864 ouders Albertus van der Waag en Jannetje Slegtenhorst, trouwt(2) Rotterdam 13 mei 1874 Andriesje Boer, geboren Schoonhoven NL 3 maart 1833, overleden Rotterdam 15 juni 1910 ouders Jacob Boer en Susanna Kruit, Uit het eerste huwelijk a. Albertus Matthijs van Genderen, geb. overl. Rotterdam NL 20 / 22 februari 1857 b. Albertus Matthijs van Genderen, volgt VI.1 c. Matthijs Cornelis van Genderen, geboren Rotterdam NL 21 mei 1860 d. Johannes van Genderen, geboren Rotterdam NL 15 december 1862, overleden Rotterdam 7 december 1864 Uit het tweede huwelijk e. Jansje van Genderen, geboren Rotterdam NL 7 december 1875 overleden aan de Spaanse griep te Rotterdam 5 december 1918 trouwt Jan van Onlangs, f. NN van Genderen, overleden Rotterdam NL 7 december 1876 0j. g. NN van Genderen, overleden Rotterdam NL 18 oktober 1877 0j. VI.1 Albertus Matthijs van Genderen (ouders onder V.1), beroep sigarenwinkelier geboren Rotterdam NL 14 maart 1858, overleden Arnhem 15 februari 1940 zoon van Wouter van Genderen en Hester van der Waag, trouwt Rotterdam 12 juli 1882 Elisabeth Cornelia de Bruijn, geboren Rotterdam NL 7 januari 1856 ouders Jan Wilhelmus de Bruijn en Kornelia Ebbeler, * Digt.Stamb.Rotterdam + WiWaWi + BHIC Uit dit huwelijk a. Hester Jannetje van Genderen, gebren Rotterdam NL 21 april 1883 huwt Rotterdam 21 december 1916 Frans Zwart geboren Wissenkerken NL 1887 ouders Toekele Swart en Adriana Jannetje Verhorst, b. Jan Wilhelmus van Genderen, kantoorbediende geboren Rotterdam NL 28 januari 1885 overleden Apeldoorn 27 januari 1980 huwt (1) Amsterdam 5 februari 1914 Jacoba Helena Soetermeer, geboren Rotterdam NL 21 oktober1884 overleden Amsterdam 27 januari 1922 dochter van Leendert Jacobus Sopetermeer en Cornelia Bruijn, er zijn kinderen uit dit huwlijk volgens een overlijdens bericht. huwt (2) Eindhoven 5 mei 1924 Maria Josephina Dombeek, geboren Duisburg Rurhort D 9 juli 1884 overleden Apeldoorn 24 november 1961 dochter van Wilhelm Johann Hendrik Dombeek en Theodora van Gamern c. Elisabeth Cornelia van Genderen, geboren Rotterdam NL 1 april 1886 d. Wouter Albertus van Genderen, geboren Rotterdam NL 30 april 1888 e. Cornelia van Genderen, geboren overleden Rotterdam NL 29 januari 1890 / 19 februari 1893 f. Cornelis Willem van Genderen, brandstofhandelaar geboren Rotterdam NL 6 april 1898 huwt Rotterdam 15 juli 1920 Mijna Antonia Christina van Krevelen, geboren Rotterdam NL 10 mei1892 ouders Albert Hendrik van Krevelen en Marijtje Cornelia Jacoba Schuler, uit dit huwelijk 1. Albert Matthijs van Genderen, * Digitstb. De Haag V.2 Mattijs van Genderen (ouders onder IV.1), geboren Rotterdam NL 7 maart 1846, overleden Rotterdam 20 december 1881 zoon van Mattijs van Genderen en Cornelia van Leeuwen, trouwt Rotterdam 2 maart 1870 Francisca Margaretha Aarts, geboren Rotterdam NL16 december 1826, overleden Portugaal 10 januari 1917 ouders Henddricus Aarts en Johanna Elenora Pop, Uit dit huwelijk a. Mattijs van Genderen, volgt VI.2 VI.2 Mattijs van Genderen (ouders onder V.2), barbier geboren Rotterdam NL 24 april 1873, overleden Rotterdam 3 september 1929 zoon van Mattijs van Genderen en Francisca Margaretha Aarts, trouwt(1) Rotterdam 14 november 1900 Maria Cristina van Willigen, geboren Rotterdam NL 22 april 1869, overleden Rotterdam 2 december 1901 ouders Dirk van Willigen en Suzanna Schram, trouwt(2) Rotterdam 13 augustus 1902 Maria Magdalena Carolina Korsten, geboren Rotterdam NL 11 februari 1866, overleden Rotterdam 6 oktober 1928 ouders Theodorus Korsten en Maria Johanna Heusdans * Dig.Stamb.Rdam + Anneke van Dierendonck-Vielvoije, bij Geneanet Uit het eerste huwelijk a. Mattijs van Genderen, kapper geboren Rotterdam NL 9 november 1901, overleden Rotterdam 15 juli 1939 trouwt Rotterdam 19 juni 1929 Sophia Catharina Vielvoije, geboren Rotterdam NL 25 december 1907 overleden Rotterdam 31 december 1963 ouders Bartolomeus Francois Josept Vielvoije en Maria Johanna Helena Heusdans, uit dit huwelijk 1. Mattheus Antonius van Genderen, 2. Franciscus Bartholomeus van Genderen, Tak VIII Willem van Genderen Indien niet anders aangegeven zijn de hierna volgende gegevens afkomstig van Paul van Genderen; gebruik makend van de volgende bronnen. * Streekarchief Bommelerwaard Doop Trouw Begraaf boeken ( digitaal ) * Digitale Stamboom Rotterdam, * WieWasWie voorheen Genlias * Zoekakte.NL - FamilySearch voorheen Genver, * En vele andere digitale instellingen (0) Willem van Genderen, geboren ca 1665 geloof gereformeert soldaat tamboer onder de Engelse Capt. Alexander Lamy, huwt (1) Ardeijn van Dijck, geloof Catholijck ondtr. (2) Tiel 8 januari 1688 Hilleken Hendricks de Bruijn, jongedame won. alhier Tiel Doopboek Dominicus Parochie Tiel 1672-1788 * Hogenda NL kinderen uit huwelijk (1) a. Dirk Willemsz van Genderen, volgt (I) vermoedelijk zoon van Willem wegens patroniem Willemsz nog in onderzoek b. Albert Albertus van Genderen, gedoopt Tiel NL 23 april 1686, overleden Wadenoijen 27 januari 1803 later gedoopt op conditie 15 juni 1686 om dat hij te voren van den predikant was gedoopt kinderen uit huwelijk (2) c. Jenneke Willems van Genderen, gedoopt Tiel NL 14 november 1688 huwt Tiel 27 december 1711 Hendrik Heijmans, ( soldaat ) kinderen 1. Jannetje Heijman, gedoopt Wadenoijen NL 26 maart 1715 2. Jenneke Heijman, geboopt Tiel 30 april 1716 doopgetuigen zijn Dirk Willemsz van Genderen en Janneke van Putten d. Grietje van Genderen, gedoopt Tiel NL 16 maart 1697 huwt Tiel 31 augustus 1719 Barend Hendrik Dijkhuijsen, ( tamboer ) wedn. van Trijntje Moltaard kinderen 1. Aalbert Dijckhuijsen, gedoopt Wadenoijen NL 7 mei 1720 e. Jan van Genderen, gedoopt Tiel NL 13 januari 1699 doopgetuigen Anneke Janse huwt (1) Wadenoijen Hilleken Geurtsen gedoopt Tiel NL 18 februari 1701 dochter van Geurt Geurtsen en Beliken Peters huwt (2) Tiel 1 of 7 december1738 Josina van Maurik kinderen uit huwelijk (1) 1. Jantje van Genderen, gedoopt Wadenoijen NL 26 oktober 1723 doopget. Jantje van Genderen 2. Geurt van Genderen, gedoopt Wadenoijen NL 9 februari 1725 doopget. Geurt Geursen kinderen uit huwelijk (2) 3. Hendrick van Genderen, tweeling gedoopt Tiel NL 22 mei1740 overleden Hedikhuizen in het ijs verdronken datum aangifte 21 december 1759 Onderstaande noch in onderzoek * Steekarch. Heusden Altena huwt Tiel 8 maart 1747 Teuntje van Drunen kinderen: a. Dirk van Genderen, gedoopt Wijk Aalburg NL 28 januari 1748 b. Hermen van Genderen, gedoopt Wijk Aalburg NL 7 januari 1750 c. Hermen van Genderen, gedoopt Wijk Aalburg NL 6 december 1750 4. Petrus van Genderen, tweeling gedoopt Tiel NL 22 mei1740 doopgetuigen Gerritje van Maurik d. Johannes van Genderen, gedoopt Wijk Aalburg NL 29 oktober 1752 e. Bertje van Genderen, gedoopt Wijk Aalburg NL 30 juni 1754 f. Janneken van Genderen, gedoopt Wijk Aalburg NL 11 april 1757 g. Hendrika van Genderen, gedoopt Wijk Aalburg NL 10 februari 1760 geboren na overlijden vader (I) Dirk Willemsz van Genderen, jm van Tiel huwt ondtr. (1) Tiel 26 januari 1716 Janneke van Putten geboren Cap ? ondtr. (2) Tiel 31 januari 1717 Jantje Willemke ( Willems ) van Leeuwen kinderen uit huwlelijk (1) a. Aalbert van Genderen, gedoopt Tiel NL 21 juni 1716 doopgetuigen Willem van Genderen en Hilleke (( ondtr. Tiel 7 december 1749 Maria Magdalena ( Hermes ) Arens nog in onderzoek kinderen 1. Jenneke van Genderen, gedoopt Tiel 2 augustus 1750 doopgetuigen Jacob Cruijf 2. Dirk van Genderen, gedoopt Tiel NL 25 mei 1751 3. Elisabeth van Genderen, gedoopt Tiel NL 20 mei 1753)) kinderen uit huwelijk (2) b. Hilleke van Genderen, gedoopt Tiel NL 31 december 1719 doopgetuigen Willem van Genderen en Willemke de Blanck c. Willem van Genderen, gedoopt Tiel NL 8 maart 1722 d. Hendrijk van Genderen, gedoopt Tiel NL 4 mei 1724 (( huwt Tiel januari 1747 NN van Druunen nog in onderzoek uit dit huwelijk 1. Albert van Genderen, geboren Tiel NL huwt 26 maart 1754 J. Burgers)) e. Aaltje van Genderen, gedoopt Tiel NL 4 januari 1726 f. Jenneke van Genderen, gedoopt Tiel NL 5 augustus 1727 g. Johannes van Genderen, gedoopt Tiel NL 15 september1729 doopgetuigen Geertruij de Bruijn h. Johannes van Genderen, volgt (1I ) ((( zijn ook noch geboren in Tiel en vermoedelijk ook behorend aan deze tak Hermanus van Genderen, gedoopt Tiel NL 21 oktober 1708/18 Hilleke van Genderen, gedoopt Tiel NL 4/21 augustus 1708/18 Gijsbertus van Genderen, gedoopt Tiel NL 11 februari 1711? Aalbert van Genderen, geboren, Tiel huwt (1) Woerden 27 januari 1732 Neeltje Hoogervorst, dochter van Cornelis Mourusse Hoogervorst en Geertje Jans Poort huwt (2) Woerden 4 december1735 Dirkije Griffoen dochter van Cornelis Griffoen en Stephania van Ree kinderen: 1. Geertje van Genderen, huwt Woerden 21 december 1766 Johannis Ruijsenaar Jan van Genderen, huwt Tiel Wadenoijen 1722 Hilleke van Ee of Ec kinderen 1. Helena van Genderen, gedoopt Tiel NL 5 januari 1729 doopget. Hendrina van Off ))) (II) Johannis van Genderen, gedoopt Tiel NL 6 juli 1737 doopgetuigen Jan van Genderen en G. van Grootvelt zoon van Dirk Willemsz van Genderen en Jantje Willemke van Leeuwen ondtr. (1) Amsteram 25 j. odtr 3 mei 1765 Leijsje Leenders 27j. geboren 1738 ondtr. (2) Amsterdam 26 april 1776 trouw 12 mei 1776 Jannetje Jannigje Jannigen de Weert gedoopt Veesen 26 september1745 overeden Amsterdam Nl. 1 juli 1808 *Amsterdamsche Mercurius dochter van Cornelis de Weert en Aleyda Dries van Emst kinderen huwel.(2) a. Dirk van Genderen, volgt (III.1) b. Alijda van Genderen, gedoopt Amsterdam NL 9 december 1778 Noorder kerk c. Jannitje van Genderen, gedoopt Amsterdam NL 27 februari 1780 Oude kerk d. Cornelis van Genderen, volgt (III.2) e. Hendrikije van Genderen, gedoopt Amsterdam NL 8 december 1782 Oude kerk f. Johannis van Genderen, gedoopt Amsterdam NL 28 november 1784 Noorder kerk g. Gerrit van Genderen, gedoopt Amsterdam 24 mei 1789 Noorder kerk (III.1) Dirk van Genderen, geboren Amsterdam NL 21 mei 1777 gedoopt 18 mei 1777 Noorder kerk overleden Amsterdam 11 oktober 1826 49j. zoon van Johannis van Genderen en Jannetje Jannigje Jannigen de Weerdt doopgetuigen Albert van Alm en Alida van Veen ondtr. (1) Amsterdam 21 augustus 1801 Pool Annaatje 29j. geboren 1772 ondtr. (2) Amsterdam 15 april 1803 Johanna Tengnagel kinderen a. Johannes van Genderen, geboren Amsterdam NL 1802 zeilmaker huwt Rotterdam 7 juli 1852 Roosje Marcus van der Tuig geboren Rotterdam NL 1803 docht van Manus Marcus van der Tuig en Heintje van Kleef b. Henbrika van Genderen, geboren Amsterdam NL 21 mei 1804 tweeling c. Jannetje van Genderen, geboren Amsterdam NL 21 mei 1804 tweeling d. Dirk van Genderen, geboren Amsterdam NL 1809 overl 21 oktober 1836 buitenlands zeevarende huwt Amsterdam 6 mei 1835 Jacoba Antonia Kop geboren Amsterdam NL 1805 dochter van Lucas Kop en Aaltje Vos kinderen 1. levenl. zoon van Genderen, geboren / overleden Amsterdam NL 26 april 1836 (III.2) Cornelis van Genderen gedoopt Amsterdam NL 1 april1781 Noorderkerk overleden 23 december 1822 doopgetuigen Dries de Weert en Bastien Smit zoon van Johannis van Genderen en Jannetje Jannigje Jannigen de Weert odtr. Amsterdam 22 juli 1803 Geertruij Wittensleger gedoopt Amsterdam NL ?7 mei 1783 Nieuwekerk overleden 1861 turfvulster vader Dirk Wittensleger en moeder Susanna Preijn doopgetuigen Gerrit Otterbeek en Geertruij Preijn uit dit huwelijk ? a. Susanna van Genderen?? geboren Amsterdam15 feb 1804 gedoopt 19 februari 1804 Oude kerk doopgetuigen Dirk Wittensleger Susanna Prijn huwt Amsterdam 16 mei 1827 Albert Rugaart b. Anna van Genderen??, geboren Amsterdam NL?16 maart 1806 gedoopt 23 maart 1806 Oude kerk doopgetuigen Jacob Jeswiet en Eijtje Wittensleger ? huwt Amsterdam 16 mei 1822 Albert Rugaart 21 j scheepstimmerman zoon van Jan Rugaart en Hendrina Stokvis c. Eijtje van Genderen??, geboren Amsterdam NL 14 sep 1808 gedoopt 18 september 1808 Niewe kerk doopgetuigen Jacob Jeswiet Eijtje Wittensleger d. Dirkje van Genderen, gedoopt Amsterdam NL overleden 17 april 1812 / 6 juni 1899 huwt Amsterdam 2 december 1835 Jan Vermie, lood - kopergieter geboren overleden Amsterdam NL 17 december 1806 / 18 april 1891 e. Cornelis van Genderen, geboren Amsterdam NL 22 september 1814 schuitenvoerder huwt Amsterdam 2 januari 1839 Gerte Appels, geb. Amsterdam NL 1805 dochter van Johannes Appels en Criestiena Vink kinderen 1. Geertrui van Genderen, geboren Amsterdam NL 17 augustus 1840 huwt Amsterdam 3 april 1861 Willem Jurjaansz geboren Amsterdam NL 1834 zeeman zoon van Godfried Frederik Jurjaansz en Jannetje Nieuwstadelaar 2. zoon van Genderen, levenloosgeboren Amsterdam NL 10 februari 1845 3. dochter van Genderen, levenloosgeboren Amsterdam NL 16 april 1846 4. dochter van Genderen, levenloosgeboren Amsterdam NL 16 juli 1847 f. Willem van Genderen, kuiper schuitenvoerder geboren / overleden Amsterdam NL 11 april 1817 / 29 september 1865 huwt (1) Amsterdam 12 september 1849 Anna Christina Maria Menken dochter van Jan Evert Menken en Aaltje van Thiel huwt (2) Amsterdam 23 juli 1862 Stijntje Maria Halvers, geboren Amsterdam NL 1826 werkster dochter van Jacob Rutgerus Halvers en Henrietta Rebekka Band g. Jacob van Genderen, geboren Amsterdam NL 27 september 1819 overleden Oegstgeest 15 december 1846 Translaition Help * bron sourse D.T.B. doop - gedoopt / gehuwd - trouwt / begraven : christned marriage buried books NN no name Takken Tak Branch Akt.n A record nuber geboren geb. born gedoopt ged. Christened getugen get. doop/ huwl witness ouders parents vader father moeder mother zoon van zn. son of dochter do. or dr. daughter of tweeling twins voorkind. child born before the parents married or geboren voor het huwlijk levenloosgeb. doodgeb. child was born dead or died shortly after birth. te at trouwen huwlijk huwl. tr. marriage Tr.(1) (2) hertr. married again schoonzus sister in law schoonbroer brother in law procl./ ondertr.your name is announced in church and members can say j.d. or minderj.j.d. Young woman, under age 30, not previously married. j.m. or minderj.j.m. A man under age 30, not previously married. m.j.m. or meerj.j.m. A man 30 years old or older and not previously married. minderj.j.d. A woman 30 years or older and not previously married overleden overl died Begraven begr. buried weduwe wed. (weduwe) widow weduwenaar wednr. (weduwnaar) widower woonde won. place where they lived en and gerecht court Geref. Dutch Reformed Church herv. Dutch Reformed Church lidmaat member of the church R.K. Roman Catholic