De zee

Een zee van mensen
Een zee van wolken
Een zee van ruimte
Een zee in mijn hoofd

Oneindig en ondoorgrondelijk
Zekerheid aan de rand van de
Afgrond
Maar blijvend en koesterend
Mijn ze(e)gen