Stamboom Van Holsbeke - stam St Laureins

Met de families

Dothée – Van Houdt – Dorekens – Devlieghe – Rutjens – De Sutter – Van Damme – De Vos – Dewaide – Jacobs – Bernaerts –

Boks – Wouters – Modde – Bleyfuesz – Tessely ....

Niet rechtstreeks verbonden : Angela Balanck, Maria Das Neves en familie Lintermans


G Van Holsbeke

15-7-2002 / 1-06-2004 / 1-3-2007 / 1-3-2008 / 24-2-2010 / 18-6-2011 / 2-7-2012 / 15-7-2013 / 6-2014

9-2017


En hierboven op komt dat onuitroeibare besef, dat mijn stamouders, net zozeer mijn bestaan mogelijk hebben gemaakt,

als ik thans in deze stamboom de hunne.

( naar tekst van Luuk Gruwez - Grens/Frontière 1713-2013 )

Mensen die hun verleden kennen, hebben meer zelfvertrouwen en voelen zich beter thuis in de samenleving.

Zonder die kennis ben je ontheemd en zwalp je rond.

( Geert Mak, uit interview in De Morgen 24/08/2016 )   Contents - Inhoud

 

Introduction - Inleiding

 

Surnames - familienamen

 

Contact

 

Home Card - start familie

 

Index van alle personen


    Introduction – Inleiding

 

 

 


Dit is de tiende jubileum versie van de stamboom van de familie VAN HOLSBEKE - stam Sint Laureins.  Reeds met 3639 zielen – die met elkaar verbonden zijn, met een paar uitzonderingen – en verder uitgebreid met nog meer foto's. Vanaf deze tiende versie werden het grootste deel van de nieuwe gegevens zelf verkregen door opzoekingen in de sites die de originele akten lieten inlezen ( rijksarchief België, archief Brugge en Mechelen en de zeer dankbare site : zoekakten.nl )

De uitbreiding in deze tiende versie omvat

° de zoektocht naar de nazaten van Johannes Francies Van Holsbeke geboren 1816 in Sint Laureins – Gentse tak. Hiermede samengaand een uitgebreid aandeel van zijn aangetrouwde familie Tessely uit Deinze. ( 16 Tessely en 108 Van Holsbeke )

° een erg omstandige aanvulling van de familie Bernaerts afkomstig van Broechem ( nu 190 met die naam )

° omstandige aanvulling van de familie Devlieghe en Rutjens ( nu 70 met die naam )

° verdere uitbreiding van de familie Dothée en Bleyfuesz ( nu 101 en 34 met die naam )

° verdere uitbreiding van familie Boks ( nu 51 met die naam )

° verdere uitbreiding van de familie Dewaide ( nu 36 met die naam )

En nog even aanhalen : Een van de voorouders van Koningin Mathilde was getrouwd met een van Holsbeke : stamoudbetovergrootvader Henri II d'Udekem, 1424 huwt Marguerite van Holsbeke, 5.1.1439.   Laten we voortaan onze naam met een kleine ‘v’ schrijven !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ooit gestart op papier door mijn grootvader ( gemeentesecretaris St Laureins ) rond 1909 en verder gezet door mijn vader. Voor de eerste negen versies van deze stamboom ben ik zelf niet in de archieven gedoken; veel heb ik te danken aan opzoekingen van anderen : Robert De Sutter, Rik Bontinck, Robert Dewaide, De ploeg Van Houdt ( zie hun site )
Bezig zijn met een stamboom is een goed alibi om : zich een beeld te vormen van wat mensen allemaal kunnen meemaken, geschiedenisboeken te raadplegen, om filosofische beschouwingen te maken, om contacten te leggen, om met cijfertjes te spelen....

Met wat we nu weten kunnen we zeggen dat de 'Van Holsbekes' afkomstig zijn van Merendree - gelegen boven Gent. Mogelijk zijn we uiteindelijk afkomstig van het dorp Holsbeek bij Leuven ...

Een van onze voorouders trouwde met een meisje van Sint Laureins en stichtte onze stam. Zij is - nog steeds – één van de jongste bruidjes uit onze stamboom : een mooie passionele liefde .... Mogelijk hebben economische motieven ook gespeeld in de overstap ? Sint Laureins is gelegen aan de Hollandse grens dicht bij Eeklo : vruchtbare poldergrond, de krekenroute, de Leopoldvaart, ... door de mensen daar Senten genoemd. Het ging van kleine landbouwers ( die van alles combineerden : landbouw, weven en drankgelegenheid ) tot vlaskwekers ( zie de vaart in Senten ). Tenslotte werden we te on-handig : het waren eerder onze hersens die we aan het werk hebben gezet; en ook de heimat werd achtergelaten - op één uitzondering na ! Van landbouwers werden we stedelingen : goed te zien bij de verdeling van onze naam over België - met Gent als grote aantrekkingsmetropool.

Bijgevoegde kaart maakt het U mogelijk alle familiebewegingen te volgen : Merendree, St Laureins, Kaprijke, Eeklo, Lembeke, Aalter, IJzendijke, Sint Jan in Eremo, Lootenhulle, Ramskapelle, Heist aan zee, Damme, ....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met dit 'overzicht' poog ik een aantal kenmerkende personen naar voren te brengen en de binding met andere even aan te geven. Dit moet het be-lez(v)en van de stamboom interessanter maken .

Karel Van Holsbeke


Erg jong ( 22 jaar ) vertrokken naar Belgisch Congo, om daar zijn hele loopbaan te vervullen tot in Juli 1960. Verloor tot tweemaal zijn echtgenote en werd op 59 jaar eerste Vlaamse diaken.


Belgisch CongoCongo Vrijstaat van koning Leopold II

Josée Dorekens, Léa Devlieghe, Jeanne Van Holsbeke, Daniël Van Damme senior en zijn kinderen, kinderen Karel Van Holsbeke, Albert Dothée (witte pater), Louis Elli Dothée °1914 en twee kinderen Jeanne en Henri, Danielle Van Godtsenhoven, Laurent Van Houdt, Martha Bernaerts en echtgenoot en kinderen, Julia Bernaerts ( zuster van Liefde ), Maria Das Neves,Edward Petrus Bernaerts °1867, Louis Dothée °1878

Constant Dorekens


Had drie schoenwinkels in Antwerpen – hoofdzetel Kammenstraat nr 20, naast hoofdgebouw van de Red Star Lines. Verloor op tragische wijze zijn jonge vrouw in kinderbed. Had vier dochters uit twee huwelijken


Schoenwinkels/ schoenmakers

Jeanne Dorekens, Guilliaume Dorekens, Jan Devlieghe, Théo Van Damme, Dewaide Julien, Jean Baptiste Dorekens, Petrus Verstaete

Léa Devlieghe


Als eerste vrouw van Karel Van Holsbeke mee naar Belgisch Congo. Wegens WO II onmogelijk tussentijds terug te komen naar België. Overlijdt op jonge leeftijd ( 35 jaar ) in Congo na 8 jaar verblijf zonder meer het vaderland te hebben teruggezien.


Tragisch overlijden op jonge leeftijd

Jeanne Van Holsbeke ( 2X ), Emiel De Vos, Maria De Vos, Leonie Dorekens, Emmanuel Smits, Luc Romanus, Albert Wouters, Marc Van Houdt, Frank Boedts, Helena en Josefa Bernaerts, Emmanuel Devlieghe ( 12 jaar, 1892 – overleden op Zondag om elf uur van de voormiddag op de openbare weg langs de Vaart van Schipdonck in Ramskapelle ), en zovele jonge moeders die stierven naar aanleiding van de geboorte van hun kind...

Pierre Ernest Van Holsbeke


Startte erg jong als gemeentesecretaris in Sint Laureins ( 22 jaar ). Voldeed zijn ganse loopbaan van 1898 tot 1939. Was uit het leger geloot. Maakte zich verdienstelijk voor de gemeenschap zowel WOI als WOII.


Gemeentesecretaris

Jan Jozef Romanus, Cornelis Snacken

Leopold De Sutter


Burgemeester van Sint Laureins ( begin 20° eeuw ). Was de eerste burgemeester waarvoor Pierre Ernest Van Holsbeke gewerkt heeft. Zijn kleinzoon Laurent werd later ook burgemeester van Sente, in 1938; toen de jongste burgemeester van België ( 25 jaar )

Burgemeester

Claude Guiot, Petrus Johannes De Sutter (°1789), Petrus Standaert (° 1816), Vincent Rogiers, Karel De Meulemeester (°1851), Carolus Van Damme (°1877), Pieter Berckmoes (°1845), Edmond Snacken, Henri Nicholas Dothée °1823, Livinus Van Damme, Petrus Haverbeke, Léonhard Morschach, Alfred Vansina, Ferdinand Joseph Bleyfuesz (°1820)

Jan Devlieghe


Gezinsinkomen maakte het niet mogelijk om te studeren voor leraar; vader sterft als weggevoerde in 1918. Desondanks door inzet en doorzetting, na opleiding in Heist aan Zee en Brussel, gekomen tot een ervaren (echte ) schoenmaker. Had schoenwinkel in Heist. Sterk betrokken in plaatselijk ‘leven’ ...oa Voorzitter van de bond der schoenmakers, inrichten Braderie, zeehengelclub de ‘oostkustvissers’

Eduard Van Holsbeke


Was vlasbewerker – zie bekende foto met werkgasten op het veld. Geassocieerd met zijn broer Petrus. Deed o.a. zaken met Engeland. Zijn vader zat ook in het vlas; zijn enige zoon heeft die traditie niet meer voortgezet.

Ferdinand Van Damme


Landbouwer in Sint-Jan-in-Eremo, ( 1802-1845). Liet ons zijn prachtig werkboek na met allerhande gegevens over het financieel beheer van zijn 'doeninge' – zie hieronder.

Jacques joseph Dothée


Eigenaar samen met zijn broer Robert, van de verffabriek Dothée in Assesse – Wallonië. Opgericht in 1946.
Jacques was getrouwd met de dochter van de eigenaar van De brouwerij van Loriers in Hoegaarden.

Charles A.J. Boks


Oprichter van de firma Conatri – triplex fabriek gekoppeld aan gevangenis in Merksplas. Was tijdens WOII in Engels leger – was Engelsman – en betrokken geweest bij landing in Normandië . Stichter van Rotary Turnhout en “Paul Harris Fellow” van Rotary International.

Henri Joseph Dewaide


Geboren 1879. Had fabriek van voedingsconserven : La Glaneuse, Bruxelles-Midi, rue des vétérinaires 88. Door schade nav WOI niet meer opgestart.

Henri Nicolas Dothée (°1823)


Strohoedmakers uit de streek van Glons verhuisden soms naar buitenland om hun ambacht daar verder te zetten. De vader van Henri was geruime tijd in Amsterdam, waar zijn kinderen geboren zijn. Henri zelf blijft daar tot zijn 30 jaar om dan terug te keren naar Glons, waar hij later ook burgemeester werd. Een aantal Dothée's bleven echter in Nederland wonen. Zie ondermeer artikel : Naar de laatste Parijse mode, Strohoedenmakers uit het Jekerdal in Nederland 1750-1900


Ambachten, bedrijven

Philemon Sierens, zo vele landbouwers uit de stamboom, Carlos Noë (oa Bio landbouw, Livinus hof te Sint Margriete ), Henri Wouters, Emiel Taes, Sophie D'hoore ( modeontwerpster ), alle strohoedmakers uit familie Dothée, Van Hoorebeke alfred, Van Mol Johannes, Cornelis Snacken, Vandeput Herman, Verstraete Charles, Verstraete Petrus, Vormezeele Pieter, Evert Jan Boks (schilder), Derk Boks ( papiermaker ), Georges Dierickx °1944, François Van Houdt °1906, Zovelen in de familie Dewaide in Dison in de lakennijverheid, Hubertus en Desiderius Bernaerts als natiebazen, Edmond Bernaerts en twee zonen ( kunstveiling in Antwerpen), Schaapherders ( P. Rutjens °1785 en J Lambrickx°1772 )

Marcel Van Houdt


Start als geneesheer in Herenthout in 1936 – studies KUL beëindigd in 1935. Toen in Herenthout maar twee dokters voor een ruim gebied ( ruimer dan Herenthout ). Was een dokter zoals zo goed getoond in TV documentaire : Mijnheer Doktoor. Veel huisbezoeken, zelf de bevallingen doen, met eigen auto patiënten naar kliniek in Lier brengen, apotheek in eigen huis....En zoals vele dokters, gewerkt tot op late leeftijd ( met de onmisbare steun van de echtgenote ! )

August Van Damme


Geboren in 1884 en gekend geneesheer in Sint Laureins. Maakte de eerste wereldoorlog mee als officier-geneesheer. In de twee volgende generaties waren er ook geneesheren : Raoul Van Damme en vervolgens Dirk Van Damme


Geneeskunde

Paul D'hoore, Caroline Van Holsbeke, Ellen Van Holsbeke, René Eersels, Hans Eersels, Frank Soete, Frank Boedts, Jozef Van Holsbeke, Bea Van Holsbeke, Theresia angelina Van Hootegem, Barbara Quintelier, Sarah Van Holsbeke, Kathleen Soete, Ann Van Pelt,Hilde Van Pelt, Rita Romanus, Veerle David, Frédéric Motte,

Auguste Léopold Dothée


Gekomen tot graad van generaal majoor in Belgisch leger. Heeft gestreden : WOI en WOII , als majoor - hoofd militaire missie - in Ethiopië 1934-35 , Kolonel attaché tijdens WOII in Teheran. Erg verdienstelijke actie tijdens Mei dagen begin WOII; acties op 12 Mei als deel van de 14 divisie infanterie, als luitenant-colonel.

Albert Gailliaert


Leraar in Sint Laureins, geboren in 1892. Menige eretekens WOI en voorzitter van oudstrijdersbond. In augustus '14 werd hij als brancardier gemobiliseerd en volbracht hij tijdens de eerste oorlogsmaanden zijn gevaarlijke opdracht op het slagveld in burgerkledij, met een bolhoed op. Later, na zijn officiersopleiding, streed hij bij de infanterie als peletonscommandant.  In 1919 werd hij gedemobiliseerd als onderluitenant en hernam hij zijn taak in het gemeentelijk onderwijs.

Albert Wouters


Geboren 1919 in Wilsele. Als jonge marconist opgeleid in Engeland (na heel wat omzwervingen om daar te geraken), lid verzetsgroep in het Gentse ; tragisch overleden op laatste dagen van WOII in Bachten-maria-Leerne, 25 jaar. Straat naar hem genoemd in Wilsele.

Frans Louis Van Hout


Nog maar net getrouwd in 1907 in Diegem, en reeds twee kinderen vroeg zien sterven – een derde blijft in leven, ziet Anna Buelens haar man vertrekken naar het Front in 1914. Frans sterft op 24 0ktober 1914, tijdens de slag om Ramskapelle ( Nieuwpoort ) aan de Uniebrug als soldaat van het 7° Linie regiment. Inspanningen na de oorlog om zijn veldgraf terug te vinden zijn zonder resultaten gebleven.Waarschijnlijk ligt hij nu ergens begraven als "onbekende-inconnu".


Beroepsmilitairen – oorlogsveteranen

Luc Dothée, Astère Dothée, Cesar Daems, Louis Elli Dothée, Henri Emmanuel Dothée, Henri Nicholas Dothée (°1852), Henri Nicholas Dothée (°1878), Alber François Dothée (°1884), Théo Van Damme, Constant Dorekens, René-georges Van Holsbeke, Marcel Van Houdt, August Van Damme, Charles A.J. Boks, Charles de Bassompierre ( officier in leger van Napoleon ), Florimond Van Holsbeke (°1893)

Jos Mees


Bij de luchtafweer als sergeant, in Herenthout bij begin van WOII, werd hij als krijgsgevangene naar Duitsland gevoerd van 20/05/1940 tot 10/02/1941 in STALAG - 1. A. met nummer 4233 (?). Deze stalag was gelegen Oost-Pruisen bij de stad Stablack. Wegens de Flamen Politik van de Duitsers konden de Vlaamse krijgsgevangenen veel sneller terug naar huis dan de Waalse soldaten.

Georges Dierickx (°1920)


Als enige van de drie broers Dierickx, die niet getrouwd was beginjaren van de oorlog, werd hij verplicht te gaan werken in Duitsland; Van eind Maart 1943 dit tot einde van de oorlog in Lichtentanne. Moest in ploegen werken aan station van de stad Zwickau, dicht aan de Tsjechische grens. Kreeg wel eens brief/pakket van Pierre Van Holsbeke zijn nonkel.

Petrus Van Holsbeke (°1884) 'Pierken'


Politiek gevangene 14-18, aangehouden en naar Duitsland gestuurd naar Sennelager dorpje net boven, Paderborn.  In Sennelager was er een "Zivilgefangenenlager", een kamp voor burgerlijke (politieke) gevangenen. Pierken bleef gevangen in Duitsland tot na de wapenstilstand.  Hij wachtte tevergeefs op een transportmogelijkheid om terug te keren naar het vaderland, doch het treinverkeer, zowel in Duitsland als in België, lag overhoop.  Uiteindelijk vertrok hij te voet.  Na verschillende dagen marcheren kwam hij op Kerstdag 1918 toe te St.-Laureins.


Weggevoerden – krijgsgevangenen

Jozef De Vlieghe, Cesar Daems (Oflag Lückenwalde), Henri Dothée (°1915) Stalag XIII A,

Walter Soete


Professor Soete (°1912) was actief aan de Gentse Universiteit als Burgerlijk bouwkundig ingenieur gespecialiseerd in weerstand van materialen en lastechnieken. Het labo dat dit onderzoekt draagt nu zijn naam. Hij onderzocht ondermeer de oorzaak van breuken in gelaste schepen en de sterkte van hogedruk pijpleidingen. Ontving meerdere eretekens uit de wereld van de lastechniek en van de Belgische staat.

Gummarus August Van HoudtFerdinand Joseph Bleyfuesz °1789


Geboren 1878 in Westerlo. Priester gewijd Mechelen, 6-6-1903. Onderpastoor te Wezembeek en Tervuren. Pastoor te Berlaar St Rumoldus ( Berlaar Heikant ) van 23 maart 1931 tot 1-7-1956. Muzikaal begaafd : speelde vele instrumenten; richtte fanfare op in Tervuren. Schilder van landschappen : leerde schilderen in gevang. Was daar beland na een te scherpe preek tijdens de eerste wereldoorlog.

De 1809 à 1812 il servit dans les armées de l'Empereur Napoléon 1, au 86e Régiment de Ligne. Il fit les campagnes de France, d'Espagne et d'Hollande. Oprichter van bedrijf voor vervaardigen van stoffen in Dison. Door zijn inbreng bij de onafhankelijkheid van België verheven tot de adelstand : Léopold premier Roi des Belges reconnaît le 01/07/1856 la concession de noblesse à la famille Bleyfuesz. Le titre de Messire Noble et Ecuyer ( Jonkheer )


Publieke personen

Edmond Jozef Bernaerts, Wilfried Martens ( eerste minister ), Paul Soete, Luc Soete, Herman Wijffels, Jozef Hubertus Bernaerts °1876 ( pastoor in Halle ), Fernand Jacques Bleyfuesz °1858 ( Commissaire d'Arrondissement de Verviers ), Maria Theresia Van Zele ( Begijn in Gent )

Charles Smits


Zoon van een huisschilder uit Antwerpen. In de crisisjaren na de oorlog vertrokken naar de U.S.A – Rochester. Daar werkzaam als huisschilder, oa decoratieschilder. Ging gaarne jagen in Canada. Reeds familieleden voorheen naar de States vertrokken !

Evert Jan Boks


Afkomstig uit Beekbergen – Nederland ( Bij Apeldoorn ) . Had geen ambitie om te werken op de papiermolen – de Ruitersmolen van zijn vader. Zijn schilderstalent bracht hem op 20 jarige leeftijd naar de Academie in Antwerpen. Bekend schilder, erg mooie typisch eind 19° eeuwse schilderijen.


Emigratie, Immigratie

Augustinus Petrus Modde, Louise Marie Modde ( emigratie naar Frankrijk )/ Charles Smits, Kim Van Holsbeke ( emigratie naar USA ) / Jean Elie Dothée en andere Dothée's ( emigratie naar Nederland ) / Dochters van Guillaume Dorekens Lilli en Francine ( emigratie naar Engeland ) / Marie Rosalie Dothée ( emigratie naar Duitsland )

Evert Jan Boks, Hubertus Van Mol, Johannes Dekkers, Paulus Rutjens ( immigratie vanuit Nederland ) / Maria Wojtas ( immigratie vanuit Polen ) / Johann Jacobs, Chrétien Ferdinand Bleifüssen ( immigratie vanuit Duistland ) / Pieter Tesselli ( immigratie vanuit Italië ) / Hendrik Debille, Jean Michel Hubert ( immigratie vanuit Frankrijk )° Soms kan je ook iets heel speciaals laten zien : wij bezitten nog het werkboek van Ferdinand Van Damme ( 1802-1845), landbouwer in Sint-Jan-in -Eremo. Het boek loopt van 1823 tot 1839. Het is vooral bedoeld om alle financiële verrichtingen te registreren ( pachten, leningen, lonen, watergeschotten, grondlasten, uitgaven, onderhoudsgeld voor gehandicapte broer, aankopen, leveringen, jaargetijden ...) met vooraan eerst rekenoefeningen ( +, *, /, regel van drie, omzetten in verschillende munteenheden ). Heel wat munteenheden werden in die grensstreek gebruikt : Engels geld : ponden, schellingen, grooten ; Nederlands geld : gulden, stuijvers, deniers ; Belgisch : franken en centiemen en tenslotte ook Franse kroonen. In dit boek geen directe persoonlijke gegevens uitgezonderd een kleine stamboom vd familie. Nergens melding van de Belgische onafhankelijkheid of zijn huwelijk in 1836. Achteraan wel een mooi overgeschreven tekst met gebeden... en een compositie om bomen te greffen.

Dit uniek werkdagboek werd ingescanned en is volledig raadpleegbaar op de site : http://vandamme.mijnplatteland.com/Ferdinand/index.html

° Om U toch een zeker overzicht te geven van onze stamboom heb ik alle mannelijke afstammelingen Van Holsbeke bijeengebracht.

° Aansluitend op deze stamboom bestaan op internet, de stamboom van de families : Van Damme, De Sutter, Dewaide, Clement (dit Fiefvez), Dothée, Wijfels, Van Hou(d)t, ea. Zie vermelding van hun internet site onder veld : Zie ook


Heb je iets te melden : gebruik dan onderstaand adres


Reageren - Kontakteren - informeren ?

madiba@telenet.be

 

Elsumakker 28, 2440 Geel


Created 2007 by Reunion, from Leister Productions, Inc.