Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam.
Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Vgl. Mat. 6, 9-13
T&M: Eigentijdse Jeugd
Groot Bijgaarden