Home - Thuis

THUISKOMEN is daar waar mensen je ontvangen in alle kwetsbaarheid in een liefdevolle omgeving
met een diep gevoel van respect en vertrouwen vanuit een niet oordelende houding. Met een diep geloof
dat er in elke mens 'kracht' en 'goedheid' zit. “De essentie is dat je houdt van anderen
zonder jezelf daarin te verliezen, je identiteit behouden in diepe liefde.

een eigen schilderwerkje, thema: helpen <=> geholpen worden

Ervaring vrijwilligerswerk

Vanaf 2012, administratief medewerker bij het OCMW Borgloon
Administratieve taken: beheer in- en uitgaande post, ingeven van allerhande gegevens, allerlei documenten
aanmaken in MS word en excel en powerpoint, archieveren, inbinden documenten, kopiëren documenten e.d.
Schooljaar 2009 – 2010, vrijwilligerswerk, ondersteuning bieden bij het inloophuis Kom-ma CAW Genk
Het inloophuis biedt opvang voor zwangere kansarme vrouwen en kansarme moeders met peuters tot 2,5 jaar
Taken: Sociale kaart in acces verwerken, organisatorische documenten opstellen zoals verlofplanning, activiteitenblad,
uurrrooster, kwantitatieve gegevens per jaar..., 1ste lijns hulp: individuele ondersteuning en advies
Schooljaar 2008 – 2009, vrijwilligerswerk (begeleidster, 8 uur per week) bij basiseducatie Hasselt
Begeleiden van een NT1 groep, lesmaterialen leren kennen/gebruiken i.f.v. van de groep (materialenbank), les-
voorbereidingen maken, integratie van taal en functioneel sociale vaardigheden aanleren,
invullen van documenten,gsm,...),
inzicht verworven in de organisatie en de sector van het volwassenen onderwijs (lectuur,
gesprekken),verslagen maken: eigen functioneren, functioneren van de groep/cursisten.

Schooljaar 2007 – 2008, vrijwilligerswerk (begeleidster,8 uur per week) bij de integratiedienst Sint -Truiden
Project “De babbelladder” plannen en organiseren, huisbezoeken afleggen, scholen bezoeken,…
Maatschappelijk kwetsbare allochtone en autochtone kinderen van het 1ste leerjaar speelse manier
de Nederlands taalvaardigheid bijbrengen. Methodiek: via spel (poppenkast, gezelschapspelen…)
en creatieve invalshoek (knutselen, schilderen…).