Welkom
Deze website gaat over olifanten. Olifanten zijn de grootste dieren die op het land leven. Het
meest opvallende kenmerk van een olifant is natuurlijk de slurf. De meeste mensen denken
dat de slurf een neus is, maar het is eigenlijk een combinatie van een neus en een bovenlip.
Andere kenmerken van een olifant zijn: een rimpelige huid, grote oren, slagtanden en grote
poten.
 
Olifanten zijn heelsociaal. Ze brengen allemaal in ieder geval een deel van hun leven in een
groep door. Zo'n groep wordt ook wel kudde genoemd. Vrouwtjes olifanten blijven hun hele
leven bij de kudde waar ze zijn geboren. Mannetjes olifanten leven als ze jong zijn in een
kudde en daarna horen ze soms wel en soms niet bij een kudde.
Olifanten
foto%2012%20,2.jpg olifantensiti001005.gif olifantensiti001003.gif olifantensiti001001.gif
www.studiosteps.nl