Maak gebruik van ons UNIEK TIJDELIJK AANBOD! Stuur ons hiervoor de vereiste gegevens en het geld (35 euro) door; wij zorgen voor de rest.
  1. Kies één van volgende formulier-links en sla  het formulier, na aanvulling, op je eigen  computer op 

    DFkeuze.doc  of DFkeuze.rtf

  2. Verzend het opgeslagen dokument als bijlage bij een emailberichtje naar dfheistodberg@telenet.be .

 

OF je stuurt gewoon een e-mail met de gekozen titels en nummers