12de WEDSTRIJD KORTVERHAAL
ingericht door de Cultuurraad en
het Davidsfonds van
HEIST-OP-DEN-BERG

gesponsord door Rotary Heist-op-den-Berg     


Reglement

 1. De Cultuurraad en het Davidsfonds van Heist-op-den-Berg organiseren voor de 12de keer  een wedstrijd voor KORTVERHAAL. Er worden drie prijzen in de vorm van boekenbons toegekend.       
  De eerste prijs heeft een waarde van 200 euro, de tweede van 100 euro, de derde van 50 euro. 

 2. Het thema van het kortverhaal is “Hoe GROEN is onze BLAUWE planeet. Dit mag in de ruimste zin geïnterpreteerd worden.           
  Als inzending komt in aanmerking: een oorspronkelijk en op het moment van de prijsuitreiking nog niet bekroond en/of gepubliceerd kortverhaal. Elk verhaal waarvoor vroeger al een prijs werd toegekend, kan niet opnieuw ter beoordeling aan de jury voorgelegd worden.

 3. Iedere deelnemer of deelneemster mag slechts één verhaal van maximaal 5 (vijf) A4-paginas (21 x 29,7cm) insturen. Het moet in het Algemeen Nederlands geschreven zijn met gebruik van de nieuwe spelling. Het kortverhaal moet opgesteld zijn in Times New Roman puntgrootte 11 en met marges (rondom) van 2,5cm.   
  De inzenders zijn verantwoordelijk  voor eventueel plagiaat.      
  De deelnemers moeten in de provincie Antwerpen wonen. Zij moeten dit bevestigen bij hun inschrijving  per e-mail op kortverhaalheist@telenet.be  (via onderstaand formulier of - met vermelding van alle hieronder gevraagde gegevens - per gewone e-mail).  
  De deelnemers moeten in 2000 of vroeger geboren zijn.

 4. De jury is samengesteld uit minstens zes leden, voorgesteld door elk van de organiserende verenigingen. De uitspraak van de jury is bindend en correspondentie hieromtrent is uitgesloten.        
  De prijzen worden niet toegekend als de jury van oordeel is dat het ingezonden werk niet in aanmerking komt    

 5. De kortverhalen zelf worden tot/met 31 december 2016 per e-mail ingezonden naar kortverhaalheist@telenet.be  en vermelden helemaal onderaan op de laatste bladzijde:
 6. Proclamatie en prijsuitreiking van deze wedstrijd gebeurt bij de uitreiking van de Cultuurprijs op   7 april 2017 in het Cultuurcentrum Zwaneberg te Heist-op-den-Berg. Iedereen wordt hierop schriftelijk uitgenodigd.          

 7. Door deel te nemen verklaren de deelnemers in te stemmen met dit reglement. Bijkomende informatie over dit reglement bij Els ERGO, Molenstraat 96, 2220 Heist-op-den-Berg, op 0474/373211 of op bovenvermeld e-mailadres.

 

Namens de Cultuurraad,                                                                                               Namens het Davidsfonds,

                   L. Verbeeck, voorzitter                                                                                           G. Van Pelt, voorzitter


INSCHRIJVINGSFORMULIER KORTVERHAAL

Door dit inschrijvingsformulier in te sturen, verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van het reglement en met de bepalingen ervan in te stemmen.

Voornaam en naam:     

 

Adres:                         

                                  

 

Telefoon en/of GSM:   

Geboorteplaats en-datum