RUGGENGRAAT? fvh.jpg (15832 bytes) door Fernand Vanhemelryck, ex-Nationaal voorzitter van het Davidsfonds

De Vlaamse ministers zijn bang van hun eigen schaduw

De huidige regeringen zijn maanden geleden met veel show en veel beloften aangetreden. Er werden hoge verwachtingen gewekt. Eindelijk ging er veel veranderen. Nieuwe mensen, nieuwe partijen, nieuwe politieke cultuur, een nieuwe en frisse politieke wind. Tot vandaag is daar niet veel van gebleken. De zogenaamde nieuwe politieke cultuur was blijkbaar alleen een slogan. Men gaat verder met schaamteloze, politieke benoemingen. De witte ridder van justitie heeft ook in deze materie zijn blazoen niet zuiver kunnen houden. Wat meer is: hij is wat dit betreft een bedenkelijke reputatie aan het verwerven. Permanent de degens kruisen met de Raad van State is niet gezond voor een minister van Justitie. Tussen woord en daad is de kloof blijkbaar onoverbrugbaar.

De hysterie van minister Michel in verband met Oostenrijk deed Vlaanderen en BelgiŽ geen deugd op internationaal vlak. Van alle Europese regeringsleiders en ministers bleef alleen minister Michel afwezig op de groepsfoto met de eerste minister van Oostenrijk. Eenzaam verlaten en geÔsoleerd. Ook een ridder, maar dan van de 'droevige figuur'. Ongeloofwaardig voor de minister van Buitenlandse Zaken van een land waar de jongste jaren ministers en zelfs eerste ministers wegens corruptie veroordeeld werden. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Men verwacht meer wijsheid van een minister van Buitenlandse Zaken.

Wij laten de politieke partijen het in al deze materies zelf uitvechten. Wat ons als Davidsfonds meer interesseert is de houding die de huidige ministers aannemen inzake de Vlaamse belangen. De situatie is tot vandaag ronduit betreurenswaardig en zelfs onaanvaardbaar. De Vlaamse ministers zijn volledig in het defensief gedrongen. Men hoort er weinig van. Als men er iets van hoort, is het om te bekrachtigen wat in Franssprekend BelgiŽ wordt voorgezegd. Want de echte leiders van de regeringen heten vandaag Louis Michel en Elio di Rupo.

Om het snelrecht er door te krijgen, worden de taalwetten in gerechtszaken te Brussel omzeild. Andermaal moet Vlaanderen extra betalen voor iets dat Franssprekend BelgiŽ ook krijgt. Reeds vroeger waren de Vlaamse ministers ingegaan op de Franstalige eisen inzake onderwijsgeld. Zo verkwanselden zij een sterke Vlaamse onderhandelingspositie. Zij hebben ook toegelaten dat in Vlaamse gemeenten zoals Sint-Pieters-Leeuw kandidaten voor het ambt van vrederechter tweetalig moeten zijn. Ook een uitgesproken Vlaams imago voor de Vlaamse Regering is volstrekt uit den boze. Initiatieven zoals de Vlaams-Europese Elfdaagse en Vlaanderen-Europa 2002 worden opgedoekt omdat zij de Franstaligen al jaren een doorn in het oog zijn. De Vlaamse kusttram moet opnieuw de Belgische kusttram worden. Het houdt niet op.

Het is lang geleden dat wij nog ministers hebben gehad met zo weinig Vlaamse ruggengraat. Zij zijn bang van hun eigen schaduw. Alle Vlaamse beloften uit de verkiezingsperiode worden zorgvuldig en deskundig ingeslikt. De communautaire problemen waarover de huidige Vlaamse regeringspartijen in de verkiezingsperiode mooie beloften deden maar die de Franstaligen irriteren, werden op bevel van de Franstalige partijen bewust in de frigo gestoken die men vandaag 'costa' noemt.

Premier Verhofstadt kondigde aan dat er spoedig (voor Pasen) resultaten zullen worden geboekt. Wij wachten sceptisch af. Want vroeg of laat ontsnapt de communautaire kwelgeest opnieuw. Hij zal zijn nefaste rol blijven spelen zolang er geen bevredigende oplossing gevonden wordt voor een harmonieus samenleven van de gemeenschappen in dit land. Dat zal alleen mogelijk zijn wanneer de twee volkeren hun eigen problemen zullen kunnen aanpakken op een manier die beantwoordt aan de eigen visie op mens en maatschappij. Want dat er in het noorden en het zuiden anders gedacht wordt over een groot aantal problemen moet nu toch voor iedereen duidelijk zijn. Maar de zwakke Vlaamse houding van de huidige Vlaamse ministers doet ons het ergste vrezen, mochten er nu communautaire onderhandelingen komen.


            TERUG naar "Standpunten"   WB01624_.gif (281 bytes)                                           uit "OMTRENT" - april 2000