De Zaak Van Vlerken
Dank zij internet provider Telenet
verdwijnt vanaf juni 2022
deze website samen met
andere op het internet verspreide
informatie en documentatie
over de familiegeschiedenis
Van Vlerken.