INDEX 
 
 ZOEKEN 
 
 DE ZAAK VAN VLERKEN
GENEALOGIE
 
 DE "NEDERLANDSE" VOOROUDERS
 
 DE LIMBURGSE VOOROUDERS
 
 DE "BELGISCHE" FAMILIE VAN VLERKEN
 
 STAMBOMENOVERZICHT 
 
 

Volgens DE "BELGISCHE" FAMILIE VAN VLERKEN, stammen alle "Belgische" Van Vlerken af van
ofwel Petrus Josephus Van Vlerken (°Lommel 1783), ofwel Andreas Van Vlerken (°Lommel 1789). De nazaten van deze twee zonen van Thomas Van Vlerken x Maria Hanegreefs zijn eveneens
"de erfgenamen" in "de zaak Van Vlerken".
Al deze nakomelingen van Thomas Van Vlerken x Maria Hanegreefs zouden hun plaats moeten krijgen in het hier volgend overzicht van de stambomen. Dat einddoel is onbereikbaar, maar alle bijdragen er naar toe worden ten zeerste op prijs gesteld.
   
De basisgegevens voor dit overzicht komen uit de bestanden van Karel Swolfs, Jan De Visscher en Jan Van Genechten, aangevuld met data uit de archieven die opgenomen zijn in "de zaak Van Vlerken" (vooral Anneke Andries, Emma Van Vlerken, Lucien Vreysen) en met niet-geverifiëerde gegevens uit op het internet en elders gepubliceerde stambomen van diverse, soms moeilijk te achterhalen of te controleren oorsprong. Vooral in deze laatste blijken nogal wat fouten te zitten.
   
Jan Vannuffelen is erin geslaagd om de stamboom van Petrus Josephus Van Vlerken juist op rij te zetten en eindelijk enig licht te werpen op de doolhof van diens afstamming in Westerlo en omstreken. José Hendrix heeft de gegevens van deze afstamming nog aanzienlijk uitgebreid.
Andere aanvullingen mochten we reeds ontvangen van Jos Mertens, Remi Heylen, Jules Wilms, Marc Philippe, Chris Van Vlerken, Jozef Van Vlerken, Bert Van Vlerken, Mims Neven, Eugene Willemsens, Tomáš Fülöpp, Age Lammertsma, Charles Van Heester, Rudolf Mondelaers, ...
Van recentere aanvullingen wordt melding gemaakt in de rubriek REACTIES.

Sinds deze website werd opgestart in 2001, was het de bedoeling om gedetailleerde stambomen van alle "erfgenamen" toe te voegen aan "de zaak Van Vlerken".
Gedurende vijf jaar heeft dit opzet ontzettend veel werk en problemen meegebracht. De structuur van een genealogie laat zich niet eenvoudig omzetten in html en een degelijke presentatie.
Het moeizaam bereikte resultaat is inmiddels technisch in orde en presentabel. Maar ondanks de zeer vele ontvangen aanvullingen, verzoeken en bereidwillige aanbiedingen tot medewerking, zijn de verzamelde data nog ver van toereikend om er een volwaardige genealogie mee samen te stellen.
De beschikbare tijd voor het project "de zaak Van Vlerken" is zeer beperkt, daarom wordt het grootschalig genealogisch onderdeel als zelfstandige website met data en documentatie afgevoerd. Wellicht definitief. Indien ooit iemand het uitwerken van deze genealogie zou willen overnemen, zullen wij graag alle informatie, documentatie en medewerking ter beschikking stellen.
De database en een aantal voorontwerpen van de gedetailleerde genealogie en documentatie
blijven onbeheerd achter op :
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~deerfgenamen/
http://www.geocities.com/geneavanvlerken/.

De genealogische voorgeschiedenis en het overzicht van de stambomen met enkel de namen en de afstamming blijven hier wel behouden en zullen ook verder geactualiseerd worden met alle nieuw ingezonden informatie, verbeteringen en aanvullingen.
Met zeer veel dank bij voorbaat voor alle medewerking aan dit stambomenoverzicht.

 
 TERUG NAAR BOVEN 
   
 TERUG NAAR BEGIN 
 
website ontworpen en onderhouden door  jan.van.genechten@telenet.be