INDEX 
   
 ZOEKEN 
 
DE ZAAK VAN VLERKEN
REACTIES
 
 
 2009 
 
 2007-2008 
 
 2006 
 
 2005 
 
 2004 
 
 2003 
 
 2002 
 
 2001 
 
 FORUM 2001-2003 
 
 
 
A B C
 Sylvia AARTS

 Thomas BÉE 
 Andrea BUKENBERGS

 Jan CALUWAERTS 
 Veronique CETTOUR 
 Jean COENEN
 Katrien COLPAERT 
 Willy CORTEN
     
D E F
 Gabriël DEPREITERE 
 Frank DEPREITERE 
 Peter DE WOLF 
 Marc DORRINÉ 
 Tony EYSERMANS  
     
G H I
 Jan GRIETENS

 Stefaan HAESEN 
 José HENDRIX 
 Remi HEYLEN 
 Marc HUYSMANS
 Maria HUYSMANS

 Bruno INDEKEU 
     
J K L
 Geert JANSSENS  Petronella KEERSMAEKERS   Irma LEIRS
 Greet LEYNEN
     
M N O
 Olivier MEERT 
 Victor MEYERMANS 
 Rudolf MONDELAERS 
   
     
P Q R
 Theo PAZZAIA   

 Peter RAATS 
 Dick RACKHORST
 Jef ROOSEN 

     
S T U
 Seniorennet   Huub TILBURGS   
     
VAN V W
 Judith Van DEN BOGAARD 
 Eric Van DE WEYER 
 Gitte Van ECKEN 
 Charles Van HEESTER 
 Stefan Van HEESTER
 Swa Van HEESTER 
 Alfons Van VLERKEN 
 Georgette Van VLERKEN 
 Guido Van VLERKEN 
 Kathleen Van VLERKEN
 Louis Van VLERKEN 
 Marc Van VLERKEN 
 Marc Van VLERKEN 
 Maria Van VLERKEN 
 Thomas Van VLERKEN 
 Willy van VLERKEN 
 Jef VLEUGELS   
     
X Y Z
     
 
In deze rubriek wordt u via bovenstaande links doorverwezen naar talrijke andere websites en webpagina's, waarop wij geen toezicht of controle hebben. Daar kan u allerlei teksten, foto's, audio, video, of andere bestanden aantreffen, alsook verwijzingen en hyperlinks er naar toe, meestal van private auteurs met zeer verschillende meningen en opvattingen, die u soms verwerpelijk of weerzinwekkend kan vinden wegens hun politieke, religieuse, filosofische, pornografische of andere inhoud of aard.
Het ligt absoluut nooit in onze bedoeling om naar iets anders te verwijzen dan naar de genealogische ingrediënten of naar elementen in verband met "de zaak Van Vlerken", die u aantreft op de bladzijden waarnaar gerefeerd wordt. Van al de rest van wat u daar tegenkomt nemen wij uitdrukkelijk afstand. Geen enkele politieke strekking, religie of filosofie wordt door de websites
"De Zaak Van Vlerken" en "Genealogie Van Vlerken" op enigerlei wijze gepropageerd of gesteund.
 

REACTIES
Hoe het begon op 7 januari 2001, met een oproep van Karel Swolfs aan een genealogische e-mail groep, staat te lezen in de INTRODUCTIE, hoe daarna de basis voor deze website verder werd uitgebouwd in ONTWIKKELINGEN.
De reacties, correspondentie en soms nieuw teruggevonden documentatie die we sindsdien nog mochten ontvangen, werden onmiddellijk zo veel mogelijk verwerkt in de genealogie, de archieven en de reconstructie elders op de website.

Maar niet alles past daar onmiddellijk in. Ook krijgen we zeer regelmatig entoesiaste e-mails van "erfgenamen", die hun medewerking aanbieden en daarna niets meer van zich laten horen.
Wellicht vinden de meeste bezoekers aan deze website de doolhof van hypothesen en intriges te ingewikkeld, en de eindeloze transcripties van archieven te onoverzichtelijk, om er dieper te willen in doordringen.

Van bij de aanvang tot in 2003 was er een open forum ingebouwd in de website, waar iedereen zijn commentaar kwijt kon en reactie kreeg. Door de opkomst van 'spamming', hebben we dat forum moeten sluiten. De gepubliceerde berichten blijven beschikbaar via het menu hierboven. Maar vele reacties in die periode verliepen via e-mail en staan bijgevolg niet in het forum.
Sinds januari 2004 volgen we in deze rubriek alle ontvangen reacties op. In de jaren daarvoor hebben we niet alles weerhouden, omdat we er van uitgingen dat de schrijvers niet verder geïnteresseerd waren. Voor zover mogelijk zullen ook die reacties teruggezocht en alsnog toegevoegd worden.
De bedoeling is om hier een platform te creëren waarop gedachten over "de zaak Van Vlerken" samenkomen en waarop bekend wordt wie voldoende geïnteresseerd is om te reageren, zodat misschien ook interactie kan ontstaan tussen de sporadische correspondenten onderling. Op aanvraag worden onmiddellijk alle gegevens verwijderd van wie hier niet wenst vermeld te worden.

 
 TERUG NAAR BOVEN 
   
 TERUG NAAR BEGIN 
 
website ontworpen en onderhouden door  jan.van.genechten@telenet.be