INDEX 
 
 ZOEKEN 
 

GENEALOGIE VAN VLERKEN
   
DE VOOROUDERS VAN THOMAS VAN VLERKEN
DE "NEDERLANDSE" FAMILIE VAN VLERKEN

 

Thomas Van Vlerken, stamvader van DE "BELGISCHE" FAMILIE VAN VLERKEN, verliet in 1771 zijn geboorteplaats Mierlo in de Peel (in Brabant, nu gelegen in Nederland) om in Lommel (in Limburg, nu gelegen in België) te gaan huwen met Maria Hanegreefs.
Van Vlerken is in de Peel een typische naam, afgeleid van een locaal toponiem : meer bepaald een in de streek gebruikte plaatsnaam met "van" ervoor (in Nederland worden deze namen geschreven "met kleine v"), zoals van Mierlo, van Bakel, van Stiphout, van Someren, van Asten, van Helmond, van Oirschot, maar ook van Aalst en van Deurne, want in de Peel komen vrij veel plaatsnamen voor die we ook in België tegenkomen.
Maar waar ligt dan Vlerken?
De Google Maps bestonden nog niet toen wij ons die vraag stelden, en het dichtst bij leek aanvankelijk het Jeugdhuis "De vlerken", Papenvoort, Geldrop.
Tot Willy van Vlerken uit Asten, die langs onze website surfte, Vlerken precies wist liggen :
"De reden waarom ik u schrijf, is dat ik nergens iets lees over het toponiem 'de Vlerken' in Someren. Op oude kaarten van de plaats Someren, staat de naam ´Vlerken´. Er is daar zelfs nog een straatnaam 'Vlerkenweg'. Ooit heb ik gehoord dat heel lang geleden daar een stenen woning heeft gestaan, waar de wortels van van Vlerken vandaan zouden moeten komen."
Later heeft Willy van Vlerken nog een reeks schitterende foto's ingezonden van de plaats Vlerken.
Jan-Willem van Gils heeft deze plaatsnaam voor ons opgezocht in "Vuga's Alfabetische Plaatsnamengids van Nederland" (Vuga-uitgeverij BV in Den Haag), maar daarin wordt Vlerken niet vermeld. Op een historische kaart van de streek heeft Jan-Willem de plaats wel gevonden, en ook op een recentere kaart.
Cor van den Bergh heeft de naam voor ons opgezocht en gevonden in "De Topografische gids van Nederland" (uigeverij Filatop, ISBN 90-803027-3-2) :"Vlerken (Noord Brabant) (oude schrijfwijzen: Vladeracken, Vladraken), buurtschap in de gemeente Someren. Het kasteel is reeds lang gesloopt."
Moesten Anneke Andries en Emma Van Vlerken dit geweten hebben! : de bakermat van de Van Vlerken zou mogelijk een kasteel zijn. Alle informatie hierover is natuurlijk zeer welkom.
José Hendrix heeft nog een oude prent doorgestuurd van de kerk van Geldrop in 1732, het jaar dat het eerste kind van onze voorouders Antonius van Vlerken x Catharina van der Stappen er gedoopt werd, en de URL van de persoonlijke website van Henny de Ruijter, waarop informatie terug te vinden is over de archieven van Geldrop.
   
Via de rubriek REACTIES ontvangen we af en toe nieuws van Nederlandse correspondenten, die soms bij hun opzoekingen ook wel een glimp van onze voorouders opvangen.

VLADERACKEN
Willy van Vlerken uit Asten, die ons op het spoor bracht van deze mogelijke wortels van het geslacht van Vlerken, heeft op de interessante site van het Meertens Instituut verwijzingen gevonden naar van Vladeracken en hun geschiedenis. Over de link met Fleerackers (zie volgende rubriek hieronder) vinden we er eveneens een verwijzing.
Ook elders op het internet vindt men nog sporen van deze adellijke voorouders met hun twee kastelen, en van enkele nakomelingen die nog steeds de oorspronkelijke naam dragen. 
Remi Heylen vond o.a. volgende referenties:
- http://www.maurick.nl/historie/ [link niet meer aktief]
In 1442 wordt Hendrik van Vladeracken eigenaar van het kasteel Maurick te Vught.
- http://home.planet.nl/~erp00038/geschied.htm
In de 17de eeuw geniet Maria van Vladeracken, weduwe van jonker Jan van Erp, het vruchtgebruik van de heerlijkheid Erp.
- http://www.brabantskasteel.nl/lexicon.htm
In dit "Kastelen Lexicon van Nederland" (Vereniging vrienden Brabantse kastelen)
worden twee kastelen Vladeracken vermeld: in Someren en in Nuland (ook Geffen genoemd).
Via Google vindt men nog intrigerende verwijzingen.

FLEERACKERS
Kris Fleerackers schreef ons :
"Ik kwam toevallig uit op uw genealogische webpagina omdat ik vaak "google" op varianten van de naam Vladeraken. Mijn achternaam is Fleerackers, en het is dankzij een artikeltje over de geschiedenis ervan, geschreven door Frans Debrabandere (de auteur van het Verklarend woordenboek van de familienamen in België & Noord-Frankrijk, Brussel, 1983), dat ik op de naam Vladeraken ben uitgekomen. Mij werd vroeger altijd verteld dat de etymologie van onze naam iets met "vlier" en met "akkers" te maken heeft; de link met Vladeraken lijkt veel aannemelijker. De spellings (en uitspraak-) verandering was een resultaat van de migratie van een tak van de familie vanuit het Noorden naar de Kempen, of misschien Limburg.
Maar ik wou u graag een toponiem melden die misschien iets met de heel vroege herkomst van onze wellicht gemeenschappelijke voorouders te maken heeft. Het is een beetje een wilde theorie van mij, maar ik heb een oud Drents dorp gevonden dat "Vledder" heet en waar vlakbij een beek loopt die de "Vledder Aa" wordt genoemd. Als de familienaam daarvandaan komt, dan stammen wij misschien allemaal af van een Saksisch boerke dat naar het Zuiden is afgezakt. Te mooi om waar te zijn? Waarschijnlijk, maar wel leuk, vind ik. Vledder is te vinden op het internet : http://users.castel.nl/~donkh01/introduktie.htm, alsook de Vledder Aa, die momenteel wordt gereconstrueerd (rechtgetrokken in de jaren '60). Ik ben er nog nooit persoonlijk heengeraakt, want ik woon in Vancouver, BC, Canada...
"
  
In het boek van Debrabandere staat inderdaad te lezen dat zowel Fleerackers als Van Vlerken afleidingen zouden zijn van Vladeraken. Dat lijkt aannemelijk, maar daarbij vind ik dan de huidige namen toch erg verschillend van klank en samenstelling, terwijl ze een gelijkaardige ontstaansgeschiedenis zouden hebben en hun oorsprong vermoedelijk in dezelfde streek vonden.

FLEKKEROY > VAN VLECKEREN
Descendants of
Marinus Roelofs van Vleckeren
>>>  http://www.vanvlack.net/ 
"In notes about Marinus' daughter Jannetje in "Revised History of Harlem", pg. 581, the author (James Riker) gives his name as "Marinus Roelofs van Vleckeren whence Flackra and Flack."That would imply that Marinus may have been from a place in the Netherlands called "Flackra" or "Flack". The surname van Vleckeren means "from Flekkeroy" and Flekkeroy is an island off the coast of Norway.
Baptism and marriage records of descendants through Generation 4 indicate that the surname used was Van Vleckeren or Van Vlekkeren. I have seen reference to the fact that Van Vleckeren and Van Vlekkeren were no longer used as of about 1790. Both the surname Van Vleck and Van Vlack are found in the 1800 Federal Census.
"
    
Alhoewel er nergens in "de zaak Van Vlerken" naar verwezen wordt en er nergens enig echt verband kan gevonden worden met de genealogie Van Vlerken, is er toch een merkwaardige overeenkomst. De naam "van Vleckeren" kan met één inversie gelezen worden als "van Vlercken". In het "ancien régime" is het verschil in de schrijfwijze van een familienaam dikwijls groter binnen hetzelfde gezin.
Wanneer men de bladzijde "http://www.vanvlack.net/Descendants#78" leest, lijkt de oorsprong van een deel van deze familie net zo goed in Limburg (of in de Peel?) te kunnen liggen, als in het aangenomen Noorwegen.
Met de zeer gewaardeerde hulp van Marc Philippe hebben we naar een mogelijk verband gezocht tussen deze familie en onze voorouders Van Vlerken. 
Alhoewel Barbara van Vlack, die deze van Vleckeren website onderhoudt, een andere mening is toegedaan, lijkt het er sterk op dat haar voorvader Marinus Roelofse van Vleckeren verwant was met Jan Roelofsen die in 1663 aankwam in Nieuw-Amsterdam (nu New York) met het schip Statyn (Stetin). Deze Jan Roelofsen trouwde met Tytje Lippes in New York in 1665 als Jan Roelofs van Vlecher in Noorwegen.
Barbara van Vlack had op basis van deze gegevens reeds gevonden dat dit echtpaar geen kinderen had. Daarom is ze in een geheel andere richting beginnen verder zoeken. Maar het lijkt toch zeer onwaarschijnlijk dat haar voorvader Marinus Roelofse van Vleckeren, indien hij geen zoon is, niet op een andere manier zou verwant zijn met Jan Roelofsen uit Noorwegen.
Marc Philippe denkt daarom dat de oorspronkelijke veronderstelling van Barbara van Vlack juist zou kunnen zijn en dat de familie Roelofs(e)(n) uit Flekkerøy komt. In dat geval is er natuurlijk geen enkel verband met onze voorouders, behalve de opvallende overeenkomst van de namen. Het verband met Limburg in de genealogie van Barbara van Vlack, moet wellicht uitsluitend gezocht worden bij de voorouders van de echtgenote van Marinus Roelofse, die vermoedelijk verwant was met de familie Laenen uit Overpelt, die ook in die periode in de USA aankwam en aldaar "Laenen van Pelt" of gewoon "Van Pelt" werd genoemd, omdat ze uit Pelt (Overpelt) kwam. Marc Philippe heeft daarover onderzoek gedaan, maar dat valt buiten de context van deze Van Vlerken website.
Dat de oorsprong van de naam "Van Vleck" en varianten in de USA nog veel ingewikkelder is dan uit onze vaststellingen hier blijkt, kan men nalezen op een aantal websites zoals "Famous Van Vlecks". Daarin vinden we ook een referentie naar de site van Barbara van Vlack, met als uitleg dat de naam van deze familie uit Noorwegen vervormd werd tot de naam Van Vleck, die zijn oorsprong zou vinden in de plaatsnaam Vliek bij Maastricht. Daar zou de naam Van Vleeck van afgeleid zijn en in Amerika vervormd tot Van Vleck en Van Vlack. Via Google vindt men nog veel meer in dit verband. En zoals iedereen weet, heeft men in Amerika alles, dus ook a town Van Vleck, Texas. Zelfs op de maan hebben ze hun stempel al gedrukt : The lunar feature Van Vleck (klik op die bladzijde op de plaats waar de illustratie zou moeten staan en u wordt doorverbonden met grote foto's van de US Navy, genomen door de sateliet Clementine, met ongeveer in het midden de krater "Van Vleck").

GENEALOGIE VAN ONZE VOOROUDERS
Antonius ([An]Thonij) Martinus (Martens) van Vlerken ex Mierlo
xGeldrop 14 october 1731 (voorhuwelijk 29 september)
Catharina Joannes (Jansen) van der Stap(pen) (Verstappen)
In sommige secundaire bronnen wordt hij Petrus Cornelius en zij Cornelia genoemd, maar dat is niet juist. Dat zijn de voornamen van Cornelius van Vlerken x Cornelia van de Ven, waarvan we nu met zekerheid weten dat zij geen voorouders van ons zijn (zie DE ZAAK VAN VLERKEN).
kinderen:
         Joannes °Geldrop 03 september 1732
         Petrus °Geldrop 28 october 1734
            sc: Arnoldus Gerardi van Hooff & Wilhelma Martens van Vlercken
            akte ter beschikking gesteld door Sylvia Aarts :
             geboorteakte Petrus van Vlercken
             xAarle Rixtel 4 october 1767 met Joanna van der Meulen.
             †Aarle Rixtel 12 december 1811.
             Petrus was smid en landbouwer in Aarle Rixtel. Sylvia Aarts heeft een zeer mooi
             testament van hem, waarin hij zijn smidse met alaam en zijn bijen met korven en
             toebehoren nalaat aan twee van zijn zonen bovenop hun kindsdeel.
         Maria Elisabeth °Geldrop 22 maart 1737
            sc: Joannes Martens van Vlercken & Joanna Joannes van de Boom
         Martinus °Geldrop 14 december 1739
            sc: Godefridus Janssen van Tuyl & Maria Martinus van Vlercken
         Paulus °Mierlo 23 januari 1743
            sc: Henricus van de Goor & Henrica van Hoof
         Joannes °Mierlo 23 juni 1746
            sc: Franciscus van Deurse & Henrica Bakers
         Allegunda °Mierlo 17 juli 1748
            sc: Michiel van Lierop & Barbara van Thuijl nomine Henrica Smidts
         Thomas °Mierlo 6 october 1750
          (voorvader van DE "BELGISCHE" FAMILIE VAN VLERKEN)
            sc: Pauwels van Brussel & Joanna van Hoof

In diverse secundaire bronnen worden de ouders van de vader van bovenstaand gezin soms genoemd : Petrus Cornelius van Vlerken x van de Ven. In DE ZAAK VAN VLERKEN blijkt duidelijk dat dit een verkeerde, vluchtige conclusie is..
Uit op het internet en elders gepubliceerde gezinsgegevens, bleek reeds dat de vader van Antonius zo goed als zeker Martinus moest heten.
Lucien Vreysen heeft in DE ZAAK VAN VLERKEN 2x gezocht in de dopen van Mierlo tot 1710, maar geen enkele Antonius Van Vlerken gevonden. Hij had nog 3 jaar verder moeten kunnen teruggaan.
Marc Philippe, die ook al elders bijdragen tot deze website heeft geleverd, vond onze volgende voorouders in Nederland terug, met omstandige bronvermelding waaruit een zeer overtuigende argumentatie kan opgebouwd worden:

Martinus van Vlercken (via berekening °circa 1610)

       Anthonius Mertens van Vlercken (°circa 1639, †Mierlo 15 april 1703)
            (overlijdensakte: "lenta tabe sublatus, annorum circiter 64") 
            (BA DTB Mierlo nr 1 folio 135v)
        x
       Johanna Jansen Raeijmaeckers (°circa 1640, †Mierlo 11 maart 1718)
            (overlijdensakte: "overleden opt Broeck, ongeveer 78 jaar")
            (SA Peelland DTB Mierlo nr. 3 folio 6)

            Martinus (Marten) Anthonisse (Theunis) van Vlercken
                   (°circa 1676, †Mierlo 25 maart 1739)
                   (bij zijn huwelijk was hij 28 jaar oud volgens de huwelijksakte)
                   (bij zijn overlijden was hij 63 jaar volgens de overlijdensakte)
                x(kerkelijk)Mierlo 10 mei 1705 (ondertrouw 25 april 1705)
                   (MF DTB Mierlo nr 19 folio 6v)
                   (BA Bisdom 's-Hertogenbosch DTB Mierlo nr 18 folio 36)
                   tt: Thomas van Brussel & Petrus van Vlercken
                   tt(ondertrouw): Petrus van Vlercken & Martinus Janssen
                   (bij hun ondertrouw waren beiden voorheen ongehuwd en woonden in Mierlo)
             Willemina (Willemijn) Janse(n) van Brussel

                      Anthonius van Vlercken (°Mierlo 30 juni 1707) (BA DTB Mierlo nr 1 folio 20)
                            sc: Petrus van Vlercken & Maria van Brussel
                            (bij zijn huwelijk was hij 24 jaar oud)
                          x(kerkelijk)Geldrop 14 october 1731 (ondertrouw 29 september)
                            (DTB Geldrop inv nr 16.28 folio 58v)
                     Catharina van der Stap

                               Thomas van Vlerken (°Mierlo 6 october 1750)
                                     x Maria Hanegreefs in Lommel
                                     stamouders van de "Belgische" familie Van Vlerken
 

José Hendrix vond een uitgebreide gezinssamentelling terug van het gezin
Martinus van Vlercken x Willemina van Brussel (zie hierboven)
Sylvia Aarts vond nog een kind meer, ingevoegd onder 4 :

     1. Anthonius van Vlercken (°Mierlo 3 februari 1706) (BA DTB Mierlo 1 folio 18)
           sc: Petrus van Vlercken & Maria van Brussel vv Dijmphna Verboeschot
     2. Antonius van Vlercken (°Mierlo 30 juni 1707) (BA DTB Mierlo 1 folio 20)
           sc: Petrus van Vlercken & Maria van Brussel
     3. Johannes van Vlercken (°Mierlo 13 juni 1709) (BA DTB Mierlo 1 folio 23v)
           sc: Thomas van Brussel & Johanna van Vlercken vv Johanna Raeijmaeckers
     4. Paulus (°Mierlo 7 januari 1712) (HIC Helmond DTB Mierlo 1 folio 27v)
           sc: Johannes van Tuijl & Adriana Fransen van Vlercke
     5. Paulus van Vlercken (°Mierlo 6 februari 1713) (BA DTB Mierlo 1 folio 29 v)
           sc: Paulus Johannes & Johanna Hendrick vv Dijmphna Verboeschot
     6. Maria van Vlercken (°Mierlo 20 september 1714) (BA DTB Mierlo 1 folio 3v)
           sc: Gerardus Thomas & Hendrina Bakers vv Dijmphna Verboeschot
     7. Gregorius van Vlercken (°Mierlo 10 juli 1717) (BA DTB Mierlo 1 folio 38v)
           sc: Franciscus Joosten & Johanna Maria van Tuijl vv Elisabeth Daemen
     8. Johanna Maria van Vlercken (°Mierlo 4 februari 1720) (BA DTB Mierlo 1 folio 45)
           sc: Thomas van Brussel & Allegondis van Vlercken
 

José Hendrix vond ook kinderen terug uit het gezin 
Antonius van Vlerken x Johanna Raeijmaeckers
maar niet onder de familienaam van Vlerken, wel onder de familienaam Marttens, het patroniem in de volledige naam van hun vader Antonius Marttens[-zoon] van Vlerken.
Hetzelfde gebeurt hier met de naam van de moeder Johanna Janss[-dochter] Raymaeckers.
De volgende generaties die afstammen van deze kinderen heten niet meer Van Vlerken maar Marttens. De zogenaamde 'verstening van het patroniem' voltrekt zich hier binnen de tijdspanne van één enkele generatie. Enkele generaties later is elk verband met de oudere familienaam Van Vlerken helemaal verdwenen en moeilijk terug te vinden.

- Goedefridus °Mierlo 2 september 1678 (SA Peelland DTB Mierlo 1 folio 112)
zoon van Antonius Marttens en Johanna Janssen 
doopgetuigen Cornelius Ariens en Maria Meeusen

- Johanna °Mierlo (SA Peelland DTB Mierlo 1 folio 116 v)
dochter van Antonius Marttens en Johanna Janssen 
peter Henricus Raymaeckers, meter Oda Daniels

- Petrus °Mierlo (SA Peelland DTB Mierlo 1 folio 119)
zoon van Antonius Marttens en Johanna Raymaeckers
doopgetuigen Cornelius Ariens en Eustachia Janssen

- Johanna °Mierlo (SA Peelland DTB Mierlo 1 folio 127 v)
dochter van Antonius Marttens en Johanna Raymaeckers
doopgetuigen Franciscus Martens en Johanna Raymaeckers

- Martinus, onze voorvader, werd wel ingeschreven als van Vlerken, niet als Marttens

 
 TERUG NAAR BOVEN 
   
 TERUG NAAR BEGIN 
 
website ontworpen en onderhouden door  jan.van.genechten@telenet.be