INDEX 
 
 ZOEKEN 
 

GENEALOGIE VAN VLERKEN
   
DE VOOROUDERS VAN THOMAS VAN VLERKEN
DE "NEDERLANDSE" FAMILIE VAN VLERKEN

[update : maart 2015]

 

Thomas Van Vlerken, stamvader van DE "BELGISCHE" FAMILIE VAN VLERKEN, verliet in 1771 zijn geboorteplaats Mierlo in de Peel (in Brabant, nu gelegen in Nederland) om in Lommel (in Limburg, nu gelegen in België) te gaan huwen met Maria Hanegreefs.
   
Via de rubriek REACTIES ontvangen we af en toe nieuws van Nederlandse correspondenten, die soms bij opzoekingen naar hun voorouders ook wel een glimp van onze voorouders opvangen.

ANTROPONYMIE
    
In de Peel is van Vlerken een typische familienaam, afgeleid van een locaal toponiem : meer bepaald een in de streek gebruikte plaatsnaam met "van" ervoor (in Nederland worden deze namen geschreven "met kleine v"), zoals van Mierlo, van Bakel, van Stiphout, van Someren, van Asten, van Helmond, van Oirschot, maar ook van Aalst en van Deurne, want in de Peel komen vrij veel plaatsnamen voor die we ook in België tegenkomen.
Willy van Vlerken uit Asten, die langs onze website surfte, wist Vlerken precies liggen :
"De reden waarom ik u schrijf, is dat ik nergens iets lees over het toponiem 'de Vlerken' in Someren. Op oude kaarten van de plaats Someren, staat de naam ´Vlerken´. Er is daar zelfs nog een straatnaam 'Vlerkenweg'. Ooit heb ik gehoord dat heel lang geleden daar een stenen woning heeft gestaan, waar de wortels van van Vlerken vandaan zouden moeten komen."
Later heeft Willy van Vlerken nog een reeks schitterende foto's ingezonden van de plaats Vlerken.
Jan-Willem van Gils heeft deze plaatsnaam voor ons opgezocht in "Vuga's Alfabetische Plaatsnamengids van Nederland" (Vuga-uitgeverij BV in Den Haag), maar daarin wordt Vlerken niet vermeld. Op een historische kaart van de streek heeft Jan-Willem de plaats wel gevonden, en ook op een recentere kaart.
Cor van den Bergh heeft de naam voor ons opgezocht en gevonden in "De Topografische gids van Nederland" (uigeverij Filatop, ISBN 90-803027-3-2) :"Vlerken (Noord Brabant) (oude schrijfwijzen: Vladeracken, Vladraken), buurtschap in de gemeente Someren. Het kasteel is reeds lang gesloopt."
Moesten Anneke Andries en Emma Van Vlerken dit geweten hebben! : de bakermat van de Van Vlerken zou mogelijk een kasteel zijn. Alle informatie hierover is natuurlijk zeer welkom.
José Hendrix heeft nog een oude prent doorgestuurd van de kerk van Geldrop in 1732, het jaar dat het eerste kind van onze voorouders Antonius van Vlerken x Catharina van der Stappen er gedoopt werd, en de URL van de persoonlijke website van Henny de Ruijter, waarop informatie terug te vinden is over de archieven van Geldrop.
Intussen kunnen we ook in Google Maps details vinden en bekijken.
   
    
FLEERACKERS
Kris Fleerackers schreef ons :
"Ik kwam toevallig uit op uw genealogische webpagina omdat ik vaak "google" op varianten van de naam Vladeraken. Mijn achternaam is Fleerackers, en het is dankzij een artikeltje over de geschiedenis ervan, geschreven door Frans Debrabandere (de auteur van het Verklarend woordenboek van de familienamen in België & Noord-Frankrijk, Brussel, 1983), dat ik op de naam Vladeraken ben uitgekomen. Mij werd vroeger altijd verteld dat de etymologie van onze naam iets met "vlier" en met "akkers" te maken heeft; de link met Vladeraken lijkt veel aannemelijker. De spellings (en uitspraak-) verandering was een resultaat van de migratie van een tak van de familie vanuit het Noorden naar de Kempen, of misschien Limburg.
Maar ik wou u graag een toponiem melden die misschien iets met de heel vroege herkomst van onze wellicht gemeenschappelijke voorouders te maken heeft. Het is een beetje een wilde theorie van mij, maar ik heb een oud Drents dorp gevonden dat "Vledder" heet en waar vlakbij een beek loopt die de "Vledder Aa" wordt genoemd. Als de familienaam daarvandaan komt, dan stammen wij misschien allemaal af van een Saksisch boerke dat naar het Zuiden is afgezakt. Te mooi om waar te zijn? Waarschijnlijk, maar wel leuk, vind ik. Vledder is te vinden op het internet :
http://users.castel.nl/~donkh01/introduktie.htm [deze link is niet meer aktief], alsook de Vledder Aa, die momenteel wordt gereconstrueerd (rechtgetrokken in de jaren '60). Ik ben er nog nooit persoonlijk heengeraakt, want ik woon in Vancouver, BC, Canada..."
  
In het boek van Debrabandere staat inderdaad te lezen dat zowel Fleerackers als Van Vlerken afleidingen zouden zijn van Vladeracken. Dat lijkt etymologisch aannemelijk, net zoals de etymologie naar Vledder+Aa in het verre noorden, waar het landschap toch niet zo verschillend is van de Peel. Maar daarbij vind ik dan de huidige namen wel erg ongelijk in klank en samenstelling, indien hun oorsprong en ontstaansgeschiedenis in dezelfde streek zouden liggen. Niettemin is het mogelijk dat beide namen afgeleid werden van hetzelfde toponiem of van de naam Vladeracken, maar onafhankelijk van elkaar evolueerden in twee verschillende families.
   
    
FLEKKEROY > VAN VLECKEREN
Descendants of
Marinus Roelofs van Vleckeren
>>>  http://www.vanvlack.net/  [de links naar deze website zijn niet meer aktief]
"In notes about Marinus' daughter Jannetje in "Revised History of Harlem", pg. 581, the author (James Riker) gives his name as "Marinus Roelofs van Vleckeren whence Flackra and Flack."That would imply that Marinus may have been from a place in the Netherlands called "Flackra" or "Flack". The surname van Vleckeren means "from Flekkeroy" and Flekkeroy is an island off the coast of Norway.
Baptism and marriage records of descendants through Generation 4 indicate that the surname used was Van Vleckeren or Van Vlekkeren. I have seen reference to the fact that Van Vleckeren and Van Vlekkeren were no longer used as of about 1790. Both the surname Van Vleck and Van Vlack are found in the 1800 Federal Census.
"
    
Alhoewel er nergens in "de zaak Van Vlerken" naar verwezen wordt en er nergens enig echt verband kan gevonden worden met de genealogie Van Vlerken, is er toch een merkwaardige overeenkomst. De naam "van Vleckeren" kan met één inversie gelezen worden als "van Vlercken". In het "ancien régime" is het verschil in de schrijfwijze van een familienaam dikwijls groter binnen hetzelfde gezin.
Wanneer men de bladzijde "http://www.vanvlack.net/Descendants#78" leest, lijkt de oorsprong van een deel van deze familie net zo goed in Limburg (of in de Peel?) te kunnen liggen, als in het aangenomen Noorwegen.
Met de zeer gewaardeerde hulp van Marc Philippe hebben we naar een mogelijk verband gezocht tussen deze familie en onze voorouders Van Vlerken. 
Alhoewel Barbara van Vlack, die deze van Vleckeren website onderhoudt, een andere mening is toegedaan, lijkt het er sterk op dat haar voorvader Marinus Roelofse van Vleckeren verwant was met Jan Roelofsen die in 1663 aankwam in Nieuw-Amsterdam (nu New York) met het schip Statyn (Stetin). Deze Jan Roelofsen trouwde met Tytje Lippes in New York in 1665 als Jan Roelofs van Vlecher in Noorwegen.
Barbara van Vlack had op basis van deze gegevens reeds gevonden dat dit echtpaar geen kinderen had. Daarom is ze in een geheel andere richting beginnen verder zoeken. Maar het lijkt toch zeer onwaarschijnlijk dat haar voorvader Marinus Roelofse van Vleckeren, indien hij geen zoon is, niet op een andere manier zou verwant zijn met Jan Roelofsen uit Noorwegen.
Marc Philippe denkt daarom dat de oorspronkelijke veronderstelling van Barbara van Vlack juist zou kunnen zijn en dat de familie Roelofs(e)(n) uit Flekkerøy komt. In dat geval is er natuurlijk geen enkel verband met onze voorouders, behalve de opvallende overeenkomst van de namen. Het verband met Limburg in de genealogie van Barbara van Vlack, moet wellicht uitsluitend gezocht worden bij de voorouders van de echtgenote van Marinus Roelofse, die vermoedelijk verwant was met de familie Laenen uit Overpelt, die ook in die periode in de USA aankwam en aldaar "Laenen van Pelt" of gewoon "Van Pelt" werd genoemd, omdat ze uit Pelt (Overpelt) kwam. Marc Philippe heeft daarover onderzoek gedaan, maar dat valt buiten de context van deze Van Vlerken website.
Dat de oorsprong van de naam "Van Vleck" en varianten in de USA nog veel ingewikkelder is dan uit onze vaststellingen hier blijkt, kan men nalezen op een aantal websites zoals "Famous Van Vlecks". Daarin vinden we ook een referentie naar de site van Barbara van Vlack, met als uitleg dat de naam van deze familie uit Noorwegen vervormd werd tot de naam Van Vleck, die zijn oorsprong zou vinden in de plaatsnaam Vliek bij Maastricht. Daar zou de naam Van Vleeck van afgeleid zijn en in Amerika vervormd tot Van Vleck en Van Vlack. Via Google vindt men nog veel meer in dit verband. En zoals iedereen weet, heeft men in Amerika alles, dus ook a town Van Vleck, Texas. Zelfs op de maan hebben ze hun stempel al gedrukt : Van Vleck crater.
   
   
VLADERACKEN / VLERKEN
Tot het tegendeel zou bewezen worden, bestaat er voorlopig enkel een mogelijk etymologisch verband, maar geen aantoonbaar genealogisch verband tussen onze familienaam van Vlerken en de familienamen Fleerackers, Van Vleckeren, Van Vleck/Vlack en varianten.
Er is zo goed als zeker wel een verband tussen de familienaam van Vlerken en het 'buurtschap' Vlerken in de gemeente Someren. Onze oudst gekende voorouders leefden in de omgeving en vermoedelijk is hun familienaam daar ontstaan, afgeleid van het landschapselement vladderakker, of van de reeds bestaande plaatsnaam Vladeracken>Vlerken, of van de reeds bestaande familienaam van het geslacht van Vladeracken, dat een stenen gebouw of kasteel bewoonde in het buurtschap.
    
De eerste en tweede verklaring van het toponiem vinden we in een artikel over het landschap tussen de gemeenten Lierop, Someren en Asten : "De naam Vlerken komt voor het eerst voor in 1350 als Vladeracken (Vladderakker), hetgeen de aanduiding kan zijn van een moerassig weiland." In deze studie wordt verder helemaal niet verwezen naar de familie van Vladeracken.
   
Nochtans is het algemeen bekend dat in Vlerken bij Someren een stenen woning, hoeve of kasteel zou gestaan hebben, bewoond door de familie van Vladeracken. Hun naam ontstond evenwel niet in deze streek, mogelijk wel in Geffen of in Alkmaar, waar de familienaam voor het eerst geschreven voorkwam. In dit verband moet het toponiem 'vladeracken' dus noordelijker in Nederland gezocht worden (zie hierboven bij Fleerackers).
Over de familie van Vladeracken is naast een overzicht van hun archief nog heel wat terug te vinden op het internet. Ook over hun kastelen en niet verwonderlijk over hun allianties met de families de Merode en Oranje. In 'de zaak Van Vlerken' komt niets daarvan ter sprake, vermoedelijk omdat 'de erfgenamen' nooit een verband met van Vladeracken gevonden hebben. Mogelijk zijn er wel opzoekingen geweest in deze richting (opzoekingen in Nederland).
Een zijtak van de "Brabantse tak" van deze familie vestigde zich in het stenen gebouw in Vlerken bij Someren. Volgens de gids Kastelen in Nederland zou het om een kasteel gaan dat nu volledig verdwenen is.

Het is mogelijk dat de oudste van Vlerken in onze genealogie een wettige of onwettige afstammeling was van deze familie van Vladeracken. Het is evengoed mogelijk dat die oudste van Vlerken de eigennaam van het buurtschap of de benaming van het landschapskenmerk als familienaam heeft. Maar in ieder geval verwijst de familienaam zeer waarschijnlijk naar een van deze elementen in het buurtschap Vlerken bij Someren.

GENEALOGIE
   
In diverse secundaire bronnen in DE ZAAK VAN VLERKEN en in allerlei genealogieën die daarop gebaseerd waren, worden de oudste voorouders soms genoemd :
Petrus Cornelius van Vlerken x van de Ven.
Even verder zoeken, maakt duidelijk dat dit een verkeerde, vluchtige conclusie is.
Uit op het internet en elders gepubliceerde gezinsgegevens, bleek reeds dat de vader van Antonius zo goed als zeker Martinus moest heten.
Lucien Vreysen heeft in DE ZAAK VAN VLERKEN 2x gezocht in de dopen van Mierlo tot 1710, maar geen enkele Antonius Van Vlerken gevonden. Hij had nog 3 jaar verder moeten kunnen teruggaan.
Marc Philippe, die ook al elders bijdragen tot deze website heeft geleverd, vond onze voorouders in Nederland terug, met omstandige bronvermelding waaruit een zeer overtuigende argumentatie kan opgebouwd worden. De gegevens werden nog aangevuld door José Hendrix en Sylvia Aarts.
In een later stadium werden en worden nog meer data uit genealogie websites toegevoegd door : José Hendrix, Jan De Visscher, Remi Heylen, Karel Swolfs.
   
Jan De Visscher heeft de gegevens hieronder verder aangevuld en samen met gegevens uit de geneanet site van Theo Rooijakkers verwerkt in zijn geneanet site.

Stamreeks

0. NN (via berekening °circa 1550) x NN
    1. Daniel van Vlercken °(vermoedelijk) Mierlo circa 1580
    0.a Henricus van Vlercken (de Vlercken) °Mierlo circa 1580

1. Daniel van Vlercken (via berekening °circa 1580, mogelijk in Mierlo) x NN
    2. Martinus Daniel van Vlercken °(vermoedelijk) Mierlo circa 1610
    1.a Henricus Danielis °circa 1605 xMierlo 1630 Margareta Martini Bartholomaei
       [vermoedelijk zijn deze broers gehuwd met zusters ('kruishuwelijk')]
    1.b Aleijdis van Vlercken xMierlo 1631 Henricus Henrickx
    1.c Antonius van Vlercken xMierlo 1630 NN
   
2. Martinus Daniel van Vlercken (°circa 1610 vermoedelijk in Mierlo) x Oda Martinus Bartholomaei
    3. Antonius Daniel van Vlercken °Mierlo 1639
    2.1a Godefridus Daniel van Vlercken °Mierlo 1636
    huwelijk x Maria NN
    2.2a Margareta Daniel van Vlercken ° Mierlo 1643
    2.2b Daniel Daniel van Vlercken °Mierlo 1645
    2.2c Franciscus Daniel van Vlercken °Mierlo1647
    2.2d Henricus Daniel van Vlercken °Mierlo 1651

3. Antonius Martinus van Vlercken (°Mierlo 1639) x Johanna Jansen Raeijmaeckers
    4. Martinus Antonius van Vlercken °(vermoedelijk) Mierlo circa 1676
    3.a Alegonda (?) xMierlo 1706
    3.b Goedefridus Marttens °Mierlo 1678
    3.c Johanna Marttens °Mierlo 1681
    3.d Petrus Marttens °Mierlo 1682
    3.e Johanna Marttens °Mierlo 1687

4. Martinus Antonius van Vlercken (°circa 1676, vermoedelijk in Mierlo) x Willemina Jansen van Brussel
    5. Antonius Martinus (Martens) van Vlercken ° Mierlo 1707
    4.a Anthonius van Vlercken (°Mierlo 1706)
    4.b Johannes van Vlercken (°Mierlo 1709)
    4.c Paulus van Vlercken (°Mierlo 1712)
    4.d Paulus van Vlercken (°Mierlo 1713)
    4.e Maria van Vlercken (°Mierlo 1714)
    4.f Gregorius van Vlercken (°Mierlo 1717)
    4.g Johanna Maria van Vlercken (°Mierlo 1720)

5. Antonius (Martens) van Vlercken x Catharina van der Stap(pen)
    6. Thomas van Vlerken (° Mierlo 1750) >>> 'Belgische stamvader' x Maria Hanegreefs
    5.a Joannes (°Geldrop 1732)
    5.b Petrus (°Geldrop 1734)
    5.c Maria Elisabeth (°Geldrop 1737)
    5.d Martinus (°Geldrop 1739)
    5.e Paulus (°Mierlo 1743)
    5.f Joannes (°Mierlo 1746)
    

    
DATA
   
0 verwantschap onduidelijk
- Anthonius Roovers °Mierlo 4 juli 1631 (DTB Mierlo inv 65.1 folio 28v)
   kind van Guilielmus Roovers x Maria Arnoldus Franciscus
   getuigen: Cornelius Henricus van Vlercken & Maria Thomas Guilielmus   
- Lambertus Lambertus °Mierlo 19 juni 1654 (DTB Mierlo inv 65.1 folio 89)
   kind van Egidius Lambertus x Maria Henricus
   getuigen: Cornelius Henricus van Vlercken & Johanna Gerardus van Nuenen
     
0.a Henricus van Vlercken
kinderen uit onbekende relatie :
        Hildegunda Henricus de Vlercken x Henricus Joannes Gabriel
                kind: Maria Gabriel °Mierlo 4 juni 1625 (DTB Mierlo inv 65.1 folio 7)
                getuigen: Arnoldus Henricus & Godefrida echtgenote van Daniel Henricus
        Cornelius Henricus van Vlercken
        Aleijdis Henricus van Vlerken xMierlo 12 mei 1633 met Johannes Servatius
    
1.a Henricus Danielis gehuwd met Margareta Martini Bartholomaei
        xMierlo 5 februari 1630 ondertrouw 11 januari 1630 (DTB Mierlo inv 65.1 folio 151-152)
        getuigen ondertrouw : Johannes Martini en Martinus Danielis
        kinderen :
      - Johannes Daniel °Mierlo 9 januari 1631 (DTB Mierlo inv 65.1 folio 26)
        zoon van Henricus Daniel en Margareta Martinus
        getuigen Hubertus Theodorus en Godefrida Daniel
     - Anna Daniel °Mierlo 7 mei 1633 (DTB Mierlo inv 65.1 folio 34v)
        dochter van Henricus Daniel en Margareta Martinus Meussen
        getuigen Arnoldus Servatius en Johanna echtg Guilielmus Bartholomeus
      - Maria Daniel °Mierlo 5 maart 1636 (DTB Mierlo inv 65.1 folio 41v)
        dochter van Henricus Danielen Margareta Martinus
        getuigen Petrus Franciscus en Aleydis Henricus
     - Elisabeta Daniel °Mierlo 17 november 1638 (DTB Mierlo inv 65.1 folio 47v)
        dochter van Henricus Daniel en Margarita
        getuigen Henricus Tomas ab Aelst en Maria Paulus
     - Johanna van Vlercken °Mierlo 25 november 1640
     - Oda Daniel °Mierlo 25 januari 1643 (DTB Mierlo inv 65.1 folio 61)
        [deze Oda Daniel kan de meter geweest zijn in 1681 van Johanna Marttens (hieronder)]
        dochter van Henricus Daniel en Margareta
        getuigen Adrianus Daniel en Anna Martinus Bartholomeus
     - Guilhelma Daniel °Mierlo 25 december 1644
        ipso festo nativitatis (DTB Mierlo inv 65.1 folio 66)
        dochter van Henricus Daniel en Margareta Martinus
        getuigen Johannes Theodorus Met Willems
     - Daniel Daniel °Mierlo december 1651
        circa festum nativitatis domini (DTB Mierlo inv 65.1 folio 82v)
        zoon van Henricus Daniel en Margareta
        getuigen Cornelius van Vlercken en Johanna Petrus Gulden
   
1b Aleijdis van Vlercken xMierlo 18 februari 1631 met Henricus Henrickx
        kinderen:
     - Johanna Henrickx °Mierlo 10 februari 1632
     - Henricus Henrickx °Mierlo 30 januari 1635

2. Oda †Mierlo 12 maart 1641 (DTB Mierlo inv 65.1 folio 125)

2.1a Godefridus Daniel °Mierlo 22 januari 1636 (DTB Mierlo inv 65.1 folio 41)
zoon van Martinus Daniel en Oda Martinus
getuigen Johannes Daniel en Johanna Ambrosius
3. Antonius Daniel °Mierlo 1639 (DTB Mierlo inv 65.1 folio 46v)
zoon van Mart~ Daniel en Oda
getuigen Johannes Arnoldus en Henrica Latriens van Helmont
2.2a Margareta Daniel °Mierlo 18 november 1643 (DTB Mierlo inv 65.1 folio 62v)
dochter van Martinus Daniel en Maria
getuigen Petrus Petrus en Margareta Henricus
mogelijk (de leeftijd scheelt 5 jaar) =
Margaretha van Vlercken echtg Johannes Joosten van Gelderlant
†Mierlo 20 juni 1715 (DTB Mierlo inv 65.2 folio 144)
in villa Craenenbroeck, annis varus debilitatibus attritas inopinate hinc emigravit, annorum circiter 67
2.2b Daniel Daniel °Mierlo 31 mei 1645 (DTB Mierlo inv 65.1 folio 70v)
zoon van Martinus Daniel en Maria
getuigen Arnoldus Servatius Maria Corstens
2.2c Franciscus Daniel °Mierlo 8 januari 1647 (DTB Mierlo inv 65.1 folio 76)
zoon van Martinus Daniel en Maria
getuigen Petrus Jaspers en Heylwigis Joachimus
†Mierlo 7 september 1722
xMierlo 24 november 1680 met
Elisabetha Joosten
†Mierlo 8 october 1722
kinderen:
   Maria van Vlercken °Mierlo 22 april 1681
   Helena van Vlercken °Mierlo 16 december 1682
   Martinus van Vlercken °Mierlo 21 maart 1684
   Arnolda van Vlercken ° Mierlo 14 juli 1687
   Cornelius van Vlercken °Mierlo 19 november 1688
   Henricus van Vlercken °Mierlo 12 januari 1691 †Budel 26 april 1743
      xHeeze 27 januari 1715 met Antonia Matthias van Gael °Heeze 18 november1681
   Daniel van Vlercken °Mierlo 31 october 1693
   Godefrida van Vlercken °Mierlo 3 september 1696
2.2d Henricus Daniel °Mierlo media mei 1651 (DTB Mierlo inv 65.1 folio 83)
zoon van Martinus Daniel en Maria
getuigen Anthonius Franciscus en Maria Anthonius
xMierlo 9 october 1689 met Barbara Verheijen
kinderen:
    Cornelius van Vlercken °Mierlo 12 april 1690
    Henrica van Vlercken °Mierlo 15 maart 1692
    Lucia van Vlercken °Mierlo 23 mei 1695
    Henrica van Vlercken °Mierlo 2 october 1698
    
3. Anthonius Mertens van Vlercken (°circa 1639, †Mierlo 15 april 1703)
(overlijdensakte: "lenta tabe sublatus, annorum circiter 64") 
(BA DTB Mierlo nr 1 folio 135v)
x
Johanna Jansen Raeijmaeckers (°circa 1640, †Mierlo 11 maart 1718)
(overlijdensakte: "overleden opt Broeck, ongeveer 78 jaar")
(SA Peelland DTB Mierlo nr. 3 folio 6)
kinderen:
José Hendrix vond kinderen terug in dit gezin, maar niet onder de familienaam van Vlerken, wel onder Marttens, het patroniem in de volledige naam van hun vader Antonius Marttens[-zoon] van Vlerken. Dit was voor ons de eerste aanduiding van een algemeen gebruik in de streek, waar in oudere registers het patroniem of soms matroniem genoteerd werd als naam van afkomst. Daar werd soms maar niet altijd de oudere familienaam aan toegevoegd als een bijkomstige aanduiding.
In latere registers, bijvoorbeeld bij overlijden, werd dikwijls wel de oudere familienaam toegevoegd.
Hetzelfde gebeurt hier met de naam van de moeder Johanna Janss[-dochter] Raymaeckers.
Volgende generaties die afstammen van deze kinderen hebben dikwijls niet meer de familienaam Van Vlerken maar wel Marttens. De zogenaamde 'verstening van het patroniem' voltrekt zich hier binnen de tijdspanne van één enkele generatie. Enkele generaties later kan elk verband met de oudere familienaam van Vlerken helemaal verdwenen zijn en moeilijk terug te vinden.
4. Martinus, onze voorvader, °Mierlo circa 1676 is niet teruggevonden in de doopregisters
3.a mogelijk (?) Alegonda (ook niet teruggevonden in de doopregisters)
José Hendrix vond van haar een huwelijksakte :
Alegonda Theunis van Vlercken x Gerardus Peeters van Hove
xMierlo 7 november 1706 ondertrouw 23 oktober 1706 (DTB Mierlo inv 65.3 folio 36)
getuigen Petrus van Vlercken en Martinus Jan Joosten
3.b Goedefridus Theunis Marttens (Mertens) van Vlercken
°Mierlo 2 september 1678 (SA Peelland DTB Mierlo 1 folio 112)
zoon van Antonius Marttens en Johanna Janssen 
doopgetuigen Cornelius Ariens en Maria Meeusen
†Mierlo 3 augustus 1696
3.c Johanna Marttens van Vlercken
°Mierlo 9 mei 1681 (SA Peelland DTB Mierlo 1 folio 116 v)
dochter van Antonius Marttens en Johanna Janssen 
peter Henricus Raymaeckers, meter Oda Daniels
vermoedelijk †Mierlo voor 1687
3.d Petrus (Theunis) Marttens (Mertens) van Vlercken
°Mierlo 10 december 1682 (SA Peelland DTB Mierlo 1 folio 119)
zoon van Antonius Marttens en Johanna Raymaeckers
doopgetuigen Cornelius Ariens en Eustachia Janssen
Petrus Theunis Mertens van Vlercken
†Mierlo 13 september 1718 (DTB Mierlo inv 65.4 folio 6v)
overleden aent Heyenendt, bijna 36 jaar     
3.e Johanna Marttens °Mierlo 8 juni 1687 (SA Peelland DTB Mierlo 1 folio 127 v)
dochter van Antonius Marttens en Johanna Raymaeckers
doopgetuigen Franciscus Martens en Johanna Raymaeckers
xLiessel met Franciscus Jost Ever(t)s
   
4. Martinus (Marten) Anthonisse (Theunis) van Vlercken
(°circa 1676, †Mierlo 25 maart 1739)
(bij zijn huwelijk was hij 28 jaar oud volgens de huwelijksakte)
(bij zijn overlijden was hij 63 jaar volgens de overlijdensakte)
x(kerkelijk)Mierlo 10 mei 1705 (ondertrouw 25 april 1705)
(MF DTB Mierlo nr 19 folio 6v)
(BA Bisdom 's-Hertogenbosch DTB Mierlo nr 18 folio 36)
tt: Thomas van Brussel & Petrus van Vlercken
tt(ondertrouw): Petrus van Vlercken & Martinus Janssen
(bij hun ondertrouw waren beiden voorheen ongehuwd en woonden in Mierlo)
Willemina (Willemijn) Janse(n) van Brussel
       
4. Parenteel van Joannes van Brussel x NN    
a Willemina Janse van Brussel (4)
    overleden als Wilhelmina van Vlerken
    †Mierlo 29 december 1754 (DTB Mierlo inv 65.4 folio 44)
    begraven als Willemijn van Vlerken (DTB Mierlo inv 65.20 folio 4)
    xMierlo 10 mei 1705 ondertrouw 25 april 1705 (zelfde data als hierboven)
    met Martinus Anthonisse van Vlercken (4) (zelfde data als hierboven)
    kinderen :     
     4.a Anthonius van Vlercken (°Mierlo 3 februari 1706) (BA DTB Mierlo 1 folio 18)
           sc: Petrus van Vlercken & Maria van Brussel vv Dijmphna Verboeschot
     5. Antonius van Vlercken (5) (°Mierlo 30 juni 1707) (BA DTB Mierlo 1 folio 20)
           sc: Petrus van Vlercken & Maria van Brussel (BA DTB Mierlo 1 folio 20)
           †Mierlo 29 augustus 1756, 49 jaar oud (DTB Mierlo inv 65.4 folio 46)
           x (zelfde data als hierboven) met
           Catharina Joannes (Jansen) van der Stap(pen) Verstappen            
           vermoedelijk overleden als Catharina van Vlercke :
           †Mierlo 20 januari 1768 (DTB Mierlo inv 65.4 folio 52)
     4.b Johannes van Vlercken (°Mierlo 13 juni 1709) (BA DTB Mierlo 1 folio 23v)
           sc: Thomas van Brussel & Johanna van Vlercken vv Johanna Raeijmaeckers      
     4.c Paulus (°Mierlo 7 januari 1712) (HIC Helmond DTB Mierlo 1 folio 27v)
           sc: Johannes van Tuijl & Adriana Fransen van Vlercke
     4.d Paulus van Vlercken (°Mierlo 6 februari 1713) (BA DTB Mierlo 1 folio 29 v)
           sc: Paulus Johannes & Johanna Hendrick vv Dijmphna Verboeschot
     4.e Maria van Vlercken (°Mierlo 20 september 1714) (BA DTB Mierlo 1 folio 3v)
           sc: Gerardus Thomas & Hendrina Bakers vv Dijmphna Verboeschot
     4.f Gregorius van Vlercken (°Mierlo 10 juli 1717) (BA DTB Mierlo 1 folio 38v)
           sc: Franciscus Joosten & Johanna Maria van Tuijl vv Elisabeth Daemen
     4.g Johanna Maria van Vlercken (°Mierlo 4 februari 1720) (BA DTB Mierlo 1 folio 45)
           sc: Thomas van Brussel & Allegondis van Vlercken     
b Thomas Janssen van Brussel
    doopgetuigen Johannes van Tuyl, Dymphna Verboeschot, Anna Bakers
    (DTB Mierlo inv 65.2 folio 29v)
    xMierlo 11 november 1703 ondertrouw 27 oktober 1703 (DTB Mierlo inv 65.3 folio 33v, 34)
    met Hendrina Baeckers
    getuigen Gregorius Baeckers en Joannes Raijmaeckers
    kinderen :
    b.1 Maria Thomas van Brussel °Mierlo 11 augustus 1706
        getuigen Gerardus Gerit Ansems en Anna Baeckers (DTB Mierlo inv 65.2 folio 19)
        xMierlo 25 oktober 1733 ondertrouw 10 oktober 1733
        met Johannes Grinsven
        kind:
        Johanna Grinsven °Mierlo 11 oktober 1737
        getuigen Thomas van Brussel en Hendrina Grinsven (DTB Mierlo inv 65.2 folio 96)
    b.2 Gerardina van Brussel °Mierlo 3 oktober 1708 bij de geboorte van GERARDINA:
        getuigen Martinus van Vlercken en Johanna Koninckx (DTB Mierlo inv 65.2 folio 22)
    b.3 Geverardus van Brussel °Mierlo 6 februari 1711
        getuigen Petrus Baekers en Anna Maria Daems (DTB Mierlo inv 65.2 folio 26v)
    b.4 Anna Maria van Brussel °Mierlo 29 december 1712
        getuigen Johannes van Tuijl en Dijmphna Verboeschot [voor?] Anna Bakers
        (DTB Mierlo inv 65.2 folio 29v)
        x met Michaelis van Lierop
        kind:
        Maria van Lierop °Mierlo 9 mei 1739
        getuigen Thomas van Brussel en Margareta Snijders (DTB Mierlo inv 65.2 folio 101v)
    b.5 Paulus van Brussel °Mierlo 7 januari 1715
        getuigen Wilhelmus Swillens en Barbara van der Weyst (DTB Mierlo inv 65.2 folio 32v)
    b.6 Catharina van Brussel °Mierlo 3 april 1717
        getuigen Henricus Bakers en Norbertina van Asten alias Brouwers
        (DTB Mierlo inv 65.2 folio 37v)
    b.7 Gerardina van Brussel °Mierlo 10 juli 1719
        getuigen Johannes van Santvoirt en Anna Baekers (DTB Mierlo inv 65.2 folio 43)
    b.8 Arnoldus van Brussel °Mierlo 10 januari 1722
        getuigen Petrus Baeckers en Willemyn van Brussel (DTB Mierlo inv 65.2 folio 51v)
    b.9 Joannes van Brussel °Mierlo 27 februari 1724
        getuigen Johannes van Tuyl en Catharina Feyten (DTB Mierlo inv 65.2 folio 55)
    b.10 Joanna Maria van Brussel ° Mierlo 17 december 1727 bapt~ sub condit~
        getuigen Arnoldus van den Bogaert en Catharina Aert van Hoof
        (DTB Mierlo inv 65.2 folio 62v)
c Maria Jansen van Brussel
   x met Johannes Pauwels van Tuijl
   kinderen :
   c.1 Maria Pauwels van Tuijl °Mierlo 9 september 1702
       getuigen Adrianus van Boxtel en Dymphna Verboeschot [voor?] Willemina van Brussel
       (DTB Mierlo inv 65.2 folio 14)
   c.2 Thomas van Tuijl °Mierlo 13 november 1703
       getuigen Gerardus Thomas van Brussel en Hendrina Backers
       (DTB Mierlo inv 65.2 folio 15v)
   c.3 Johanna Maria van Tuijl °Mierlo 7 april 1705
   c.4 Godefridus van Tuijl °Mierlo 14 februari 1706
       getuigen Martinus van Vlercken en Johanna Pauwels van Tuyl
       (DTB Mierlo inv 65.2 folio 19v)
   c.5 Catharina van Tuijl °Mierlo 11 januari 1711
       getuigen Gerardus van Brussel en Maria Thomas (DTB Mierlo inv 65.2 folio 26)    
d Wilhelmus van Brussel
    x met Maria Jacobs
    kind :
    Jacobus van Brussel °Helmond 27 december 1692
    getuigen Arnoldus Philipsen en Willemina Janssen (DTB Helmond inv 68.7 folio 13)
e Joannes van Brussel
     
5. Antonius ([An]Thonij) Martinus (Martens) van Vlercken ex Mierlo
(°Mierlo 30 juni 1707) (BA DTB Mierlo nr 1 folio 20)
sc: Petrus van Vlercken & Maria van Brussel
(bij zijn huwelijk was hij 24 jaar oud)
x(kerkelijk)Geldrop 14 october 1731 (ondertrouw 29 september)
(DTB Geldrop inv nr 16.28 folio 58v)
Catharina Joannes (Jansen) van der Stap(pen) (Verstappen)
kinderen:
5.a Joannes °Geldrop 03 september 1732
5.b Petrus °Geldrop 28 october 1734
sc: Arnoldus Gerardi van Hooff & Wilhelma Martens van Vlercken
akte ter beschikking gesteld door Sylvia Aarts :
             geboorteakte Petrus van Vlercken
xAarle Rixtel 4 october 1767 met Joanna van der Meulen.
†Aarle Rixtel 12 december 1811.
Petrus was smid en landbouwer in Aarle Rixtel. Sylvia Aarts heeft een zeer mooi
testament van hem, waarin hij zijn smidse met alaam en zijn bijen met korven en
toebehoren nalaat aan twee van zijn zonen bovenop hun kindsdeel.
5.c Maria Elisabeth °Geldrop 22 maart 1737
sc: Joannes Martens van Vlercken & Joanna Joannes van de Boom
5.d Martinus °Geldrop 14 december 1739
sc: Godefridus Janssen van Tuyl & Maria Martinus van Vlercken
5.e Paulus °Mierlo 23 januari 1743
sc: Henricus van de Goor & Henrica van Hoof
5.f Joannes °Mierlo 23 juni 1746
sc: Franciscus van Deurse & Henrica Bakers
5.g Allegunda °Mierlo 17 juli 1748
sc: Michiel van Lierop & Barbara van Thuijl nomine Henrica Smidts
6. Thomas °Mierlo 6 october 1750
sc: Pauwels van Brussel & Joanna van Hoof
    
6. Thomas van Vlerken (°Mierlo 6 october 1750)
x Maria Hanegreefs in Lommel
stamouders van de "Belgische" familie Van Vlerken

 
 TERUG NAAR BOVEN 
   
 TERUG NAAR BEGIN 
 
website ontworpen en onderhouden door  jan.van.genechten@telenet.be