Ons adres:

Tekstvak: Projectbeschrijving

De historische strip als onderwerp voor een tentoonstelling

 

Geschiedenis bestuderen en verwerken is niet altijd de makkelijkste opdracht. Maar toch hoeft het niet altijd even ‘droog ‘ en ‘saai’ te zijn dan wordt gedacht. Het project dat wordt voorgesteld, is het bewijs dat geschiedenis een gezellige en ontspannende wetenschap kan zijn.

 

Het doel van de opdracht: het ontleden van een stripreeks, m.a.w. we gaan na in hoeverre de beeldverhalen met de historische werkelijkheid overeenstemmen, en misschien kunnen we onze leerkrachten, ouders op deze manier ervan overtuigen dat het lezen van een stripverhaal dan toch een leerzame bezigheid is.

 

Het verloop van het project is vrij eenvoudig. Eerst wordt de stripreeks gekozen die we wensen te onderzoeken. Hierbij geldt alleen de afspraak dat ze voldoende historische elementen moet bevatten en niet te uitgebreid is (20–tal albums) alle suggesties zijn dus welkom. Daarna wordt een bedrijfje opgericht dat moet instaan voor de realisatie van de tentoonstelling. Dit bedrijf moet zorgen voor het kapitaal en de nodige contacten, hierbij komen alle praktische aspecten van het bedrijfsleven aanbod.

 

Eens deze twee zaken zijn gebeurd, begint het eigenlijke onderzoek:

 

· het aanleggen van een databank van interessante links, boeken, tijdschriften, …

· het lezen van de stripverhalen;

· het selecteren van de te bespreken personages, gebouwen, steden, voorwerpen;

· het controleren van de voornoemde zaken op hun historische waarde;

· het opstellen van psychologische profielen van de hoofdpersonages;

· het maken van een landschapsstudie;

· 

 

             De presentatie van de gevonden resultaten gebeurt op twee manieren:

 

· de aanmaak van een website: dit om alle gegevens op een realistische, eigentijdse en effectieve manier op te slaan. Zo kan iedereen op gelijk welk moment op de hoogte blijven van de vorderingen.

· het realiseren van een eindtentoonstelling op de collegefeesten. Hierin moeten we op een creatieve manier ons werk presenteren.

 

             Na de collegefeesten gaan we over tot het afsluiten van onze boekhouding en de              berekening van de winst van het bedrijfje.

 

 

             Voor verdere informatie kan u uiteraard steeds op de onderstaande adressen              terecht.