Home Welkom Organisatie Praktisch Activiteiten Klassennieuws Nieuwsbrief Ouderraad Agenda Contact


Het schoolteam heet u van harte WELKOM!

logoOns logo weerspiegelt de groene omgeving van onze school die gelegen is in de Lanestraat te Tombeek. Wij zijn een vrijebasis-school met ongeveer 160 leer-lingen. Neen, het is geen grote school, noem ons maar een dorpsschool, maar in deze hectische tijden hebben onze kinderen rust en kleinschaligheid nodig. Zij herademen als de leerkracht hen individueel kent, hen volgt in studievreugde- en verdriet, mee sport en speelt, met hen de natuur verkent, … kortom, dicht bij hen staat.

leerkrachten

Wij gaan ervoor om een school te zijn met een open en familiaal karakter. De betrokkenheid en de inbreng van de kinderen én van hun ouders is zeer belangrijk voor ons. Een goede communicatie is hierbij dan ook essentieel.
In onze school hebben alle teamleden, leerlingen en ouders respect voor ieders cultuur, geloof en overtuiging.  Wij benadrukken dan ook dat iedereen  op een respectvolle manier met elkaar moet kunnen omgaan.
In zo’n sfeer van respect voor de unieke persoonlijkheid van elk kind, willen wij hen de vrijheid geven zichzelf te ontplooien zodat ieder kind, op zijn eigen ritme en mogelijkheden, kan groeien naar een jong volwassene. Dat is ons belangrijkste streefdoel.

lijn

Korte historiek van onze school

 
 
 
 
 
 

Over het ontstaan en de prille evolutie van deze vestiging is jammer genoeg niet zo veel informatie bewaard gebleven. Wel weten we dat de eerste bouwsteen gelegd werd in 1908 door Pastoor Meeus en de parochianen en dat het jaar daarop de school haar deuren opende.
Op de bovenverdieping werd een bibliotheek ondergebracht en er werden zelfs naailessen en avondlessen schrijnwerkerij gegeven.
In 1925 werd gestart met de bouw van de kapel, op de speelplaats waar de zusters Annonciaden (de toenmalige onderwijze-ressen) tot in 1968 woonden. In dat jaar verhuisden ze dan naar de kapel van het Keyhof.
In 1987 krijgen we in onze vestiging van Tombeek hoog bezoek over de vloer: we ontvangen toenmalig Minister van Nationale Opvoeding Coens, die zich lovend uitspreekt over de kwaliteit van het onderwijs in onze wijkschool!
Of zijn bezoek er iets mee te maken heeft gehad laten we in het midden, maar enkele jaren later, in 1991, waren de renovatie-plannen voor de school eindelijk door de administratieve mallemolen en konden de verbouwingswerken beginnen. Ruim een jaar hebben ze geduurd, maar het resultaat mag er zijn!


Foto's & krantenartikel: Archief Mathieu Steensels


lijn


zoniën


SOLLICITEREN?


Via deze link kan je spontaan solliciteren
voor een job in onze scholengemeenschap.

link

blanco berichten

Kerstfeest

kerst   Kerstmaaltijd, een jaarlijkse traditie! Ook dit jaar konden de kinderen genieten van heerlijke kerstbroodjes met chocomelk.

Lees meer

lijn

Sinterklaas op bezoek

sint   Kijk je mee naar de leuke foto's?

Klik hier

 

lijn

Griezelwandeling

griezel Eerste editie van de griezel-wandeling was een topsucces!

Lees meer

lijn

Fluo-actie

fluo De eerste dag na de vakantie viel er al iets heel speciaals te ge-beuren in de Lanetuin.

Lees meer

lijn