hoofding

Schoolbestuur

Schoolraad

Klassenraad

Ouderraad

Klasouders

CLB

Beroepscomissie
 

3. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL


Schoolbestuur

VZW Parochiescholen Maleizen-Tombeek
Terhulpensesteenweg 524.
3090 Overijse,

Voorzitter Jacques Brenart
Penningmeester Z.E.H. F. Ivens, pastoor van Maleizen en Tombeek
Secretaris Marleen Dewulf
Leden Christine Van Sever - Jo Secq


Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.


 

Schoolraad

In de schoolraad zetelen telkens drie afgevaardigden van de ouders, drie afgevaardigden van het team van de leerkrachten en drie afgevaardigden van de socio-culturele verenigingen van Maleizen en Tombeek.
Deze mensen kunnen advies geven bij beslissingen betreffende onze school.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, Oscar Mol

Afgevaardigden Tombeek Maleizen
Ouders Ingrid Degand Kate Lybeer
Els Hendrickx
Leerkrachten Hilde Wouters Patricia Van Hal
Mia Demol
Socio-culturturele verenigingen Paula Van den Borre


top


   

Klassenraad

DIRECTIE

Maarten

Maarten Brankaer
Directie

LEERKRACHTEN Kleuterschool

Hilde Wouters

Juf Hilde Wouters
- Pippolklas
- Zorgleerkracht


Liesbet

Juf Liesbet Anthoon
1ste kleuterklas

Hilde Lanckman

Juf Hilde Lanckman
2de kleuterklas

Eefje

Juf Eefje Romanus
3de kleuterklas

Angela

Juf Angela Dewilder
Kinderverzorgster

Juf nadine


Juf Nadine Coopmans
Turnleerkracht
(Woensdag)

LEERKRACHTEN Lagere school

vanessa

Juf Vanessa Sterckx
1ste leerjaar

...








 

Juf Delphine Dubois
2de leerjaar

Maggy

Juf Maggi Van
Hoegaerden

3de leerjaar

Juf Axelle

Juf Axelle Troch
4de leerjaar

Elsbeth

Juf Elsbeth Brenart
5de leerjaar

Annick

Juf Annick Verstraeten
6de leerjaar

Elke

Elke Van Daele
6de leerjaar

Hilde Vanoverloop

Juf Hilde Vanoverloop
Turn- en zwemleer-
kracht

Tine

Juf Tine Jamaer
Zorgleerkracht

MEDEWERKERS

Chris

Juf Chris Piselé
Secretariaat

...










Heidi Cammaerts
Zorgcoördinator


...










Kirsten Cooremans
CLB
...










Willem Meulemans

ICT-coördinator
 

 


top


   

 

Ouderraad

Wie zijn wij ?

Een aantal ouders maken graag wat tijd vrij om ouders en schoolomgeving dichter bij elkaar te brengen. Deze ouders hebben zich verenigd in een ouderraad.
Als ouders werken wij samen met de leerkrachten en de directie om van onze school een open huis te maken waar elke leerling zich goed voelt.
Hiernaast biedt de ouderraad ook een platform om mekaar beter te leren kennen. Wie zijn al die papa’s en mama’s die we aan de schoolpoort tegenkomen bij het wegbrengen en afhalen van onze kinderen ?
Een ideale gelegenheid om dit te weten te komen is deel te nemen aan de ouderraad bijeenkomsten en/of deel te nemen aan de activiteiten als losse medewerker en/of gewoon er zijn bij de activiteiten en initiatieven die doorheen het ganse jaar op touw gezet worden.


top


   



Klasouders

Om de betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren te vergroten, bestaan er klasouders. Dit zijn enkele ouders per klas die een brug vormen tussen de leerkracht en de ouders. Het gaat om liefst twee geëngageerde ouders per klas die de taak op zich nemen om praktische hulp te bieden aan de leerkracht en om ouders bij de klas te betrekken. De klasouders kunnen de functie elk individueel invullen naar gelang hun tijd en mogelijkheden. Eventuele taken die klasouders kunnen opnemen zijn:

  • Nagaan wat leeft bij de ouders van de klas. De klasouder fungeert als aanspreekpunt voor klassikale of collectieve vragen, ideeën of problemen.
  • Extraatje voorzien voor de leerkracht. Indien er in de klas iets te vieren valt zoals bv de verjaardag,…
  • Andere ouders aanmoedigen om mee te doen met een activiteit. Wanneer er ouders gezocht worden om een handje toe te steken kan de klasouder ingeschakeld worden om andere ouders hiervoor te contacteren. Ook de leerkracht kan een beroep doen op de klasouder bij het zoeken naar vrijwillige ouders t.b.v. bijvoorbeeld een klasuitstap.
  • Nieuwe ouders verwelkomen en wegwijs maken. De klasouder stelt zich aan de nieuwe ouders voor en legt uit dat ze altijd bij hem/haar terecht kunnen met vragen.


Klasouders schooljaar 2016-2017 even op een rijtje:

1ste kleuterklas Angela Dewilder (mama Timen)
Natalie Debouvry (mama Annabel)
2de kleuterklas Hilde Vanpee (mama Olivia)
3de kleuterklas Veerle Quintelier (mama Emmanuel)
1ste leerjaar Hilde Vanpee (mama Sienna)
Aurélie Craps (mama Savannah)
2de leerjaar Angela Dewilder (mama Amber)
3de leerjaar Anouck Kremer (mama Gloria) en
Hilde Vanpee (mama Alessio)
4de leerjaar Hilde Vanpee (mama Enzo) en
Ingrid Degand (mama van Felix)
5de leerjaar Nathalie Vandervoort (mama Kobe) en
Kim Dewit (mama Arjen)
6de leerjaar Kristien Roosbeek (mama Dina)


top


   

 

CLB

Onze school werkt samen met VCLB Leuven: Centrum voor Leerlingenbegeleiding voor Vrij en Gemeentelijk Onderwijs

Adres Karel Van Lotharingenstraat 5
3000 Leuven
Telefoon 016 28 24 00
E-mail VCLB Leuven Directie VCLB Leuven
Website www.vclbleuven.be
Ankerfiguur Kirsten Cooremans E-mail Kirsten Coremans
Verpleegkundige Lut Verhaeghe E-mail Lut Verhaeghe
Arts Dokter Tuts E-mail Lut Tuts

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen. De leerling staat centraal in onze begeleiding. Hij heeft recht op informatie, hulp en privacy. Als de leerling voldoende bekwaam geacht wordt, beslist hij ook mee over de stappen in de begeleiding. De leeftijdsgrens hiervoor ligt meestal op 12 jaar. Ook ouders en school zijn belangrijke partners in de begeleiding. De CLB-medewerkers streven naar een goede samenwerking tussen alle partners.
De CLB-medewerkers streven naar een goede samenwerking tussen alle ,partners. Op vraag van leerlingen, ouders of school bieden CLB-medewerkers hulp. Dat kan informatie, advies, diagnostiek of begeleiding zijn op de volgende vier domeinen:

  • Gedrag, gevoelens en relaties: als een leerling zich niet goed in zijn vel voelt.
  • Leren en studeren: als het leren op school niet wil vlotten.
  • Lichamelijke ontwikkeling en gezondheid: als je vragen hebt over lichamelijke ontwikkeling, gezonde leefgewoonten of gezondheidsproblemen.
  • Onderwijsloopbaan: als je op zoek bent naar informatie over studierichtingen of scholen en als kiezen moeilijk is.

Als dat nodig is, zoekt de CLB-medewerker met de ouders, de school en de leerling naar gepaste hulp.

top


   

 

Interne beroepscommissie

Brenart Jacques
Vzw Parochiescholen Maleizen –Tombeek
Terhulpensesteenweg 524
3090 Overijse


Monitored by BelStat - Your Site Counts