Romeinse gebruiksvoorwerpen
 
Bekijk eerst alle afbeeldingen.
Druk op start en de diashow begint.
Na vijf seconden verschijnt er automatisch een nieuwe afbeelding.
Bekijk dan de beelden opnieuw en vul het juiste nummer in.
 
Met dit voorwerp kun je schrijven. Nr.
Met dit voorwerp kun je wegen. Nr.
Met dit voorwerp kun je dieren doden. Nr.
Uit dit voorwerp kun je drinken. Nr.
Dit voorwerp kun je als sierraad gebruiken. Nr.
Met dit voorwerp kun je bellen. Nr.
Met dit voorwerp kun je muziek maken. Nr.
Met dit voorwerp kun je gras maaien. Nr.
In dit voorwerp kun je olie bewaren. Nr.
Met dit voorwerp bescherm je je voeten. Nr.
Dit voorwerp heb je nodig om te dobbelen. Nr.
Met dit voorwerp verlicht je de kamer. Nr.
Met dit voorwerp speelden kleine meisjes. Nr.
Dit voorwerp beschermde je woning tegen indringers. Nr.
Klik hier voor de oplossing