Juno

Juno was de echtgenote van Jupiter en koningin van de godenwereld.

De Romeinen geloofden in een engelbewaarder, een geest die voor hun zorgde en beschermde. Men noemde deze geest 'genius'. Sommige mensen dachten dat iedereen een goede en een slechte geest had. Vrouwen hadden geen 'genius'. Zij beschikten over een 'juno'.