Pluto

Pluto heerste over het dodenrijk. De Romeinen geloofden dat hun doden in de onderwereld terecht kwamen. Wanneer iemand stierf moest hij eerst de Rivier der Doden oversteken. Daarom kreeg de dode een muntstuk mee in zijn graf. Hiermee kon hij de veerman betalen die hem met zijn veerboot naar de overkant zou brengen.

De volgende hindernis die de dode moest nemen was Cerberus, de hond met de drie koppen. Was je echt dood dan hoefde je van Cerberus niets te vrezen. Alleen levenden die het dodenrijk wilden betreden werden door hem aangevallen en verslonden.

Tot slot kwam je bij de rechters die over je lot in de onderwereld beslisten.