Godenquiz

Test je kennis over de Romeinse godenwereld .

1. Hoe heette de koning van de goden ?
  a) Jupiter
  b) Juno
  c) Cupido
  d) Vulcanos

2. Hoeveel broers had Jupiter ?
  a) 0
  b) 1
  c) 2
  d) 3

3. Wat droeg Neptunus altijd bij zich ?
  a) vlammend zwaard
  b) druiventros
  c) drietand
  d) pijl en boog

4. Waarom kregen de doden een muntstuk mee in hun graf ?
  a) munten brachten geluk
  b) zo waren ze altijd te herkennen
  c) om de kist te versieren
  d) om de veerman te betalen

5. Wie was de moeder van Cupido ?
  a) Venus
  b) Juno
  c) Psyche
  d) Minerva

6. Welk vervoermiddel had Apollo ?
  a) vuurwagen
  b) stralende zonnewagen
  c) driespan
  d) schelp