V.Z.W. VECARFA Studiedag 15 November 2003

Hoewel de techniek, de start van deze studienamiddag flink parten speelde en zo voor de nodige vertraging zorgde, verliep het geplande programma perfect.

Eerst was er de lezing van Dr. P. Moens van het U Z Pellenberg. Hij kaderde de orthopedische problemen die mogelijk kunnen voorkomen en gaf speciale aandacht voor scoleose. Met een zeer duidelijke en gestructureerde synthese gaf hij inzicht in wat scoleose is, hoe ze verloopt en wat, al dan niet mogelijk is, om het voortschrijdende proces te stoppen. Verder werd ook duidelijkheid gebracht in andere aandoeningen zoals platvoeten, klompvoet en X benen, met eveneens het verloop en de eventuele hulpingrepen.

Door deze efficiënte uiteenzetting zullen de aanwezigen heel goed weten waarover het gaat als er nog eens over de behandelde problemen gesproken wordt.

Met dank aan Dr.P. Moens.

De tweede lezing werd gebracht door Mevrouw M. Bunkens - Willen, Bobath Kinesiste. Zij doorliep de motorische ontwikkeling van de kindjes vanaf 0 tot ouder dan 3 jaar. Naast een duidelijk overzicht van de verschillende stappen in de motorische ontwikkeling, gaf ze een opsomming van richtlijnen en tips voor ouders om de kleintjes met hulptechnieken te begeleiden in deze ontwikkeling. Zij gaf toelichting over de Bobath-methode, de speltherapie, de noodzaak van een zeer nauwe samenwerking tussen ouders en therapeut. Zij benadrukte het doel van de therapie, met name de handicap verlichten en de achterstand beperken op een manier dat het kind zich veilig en zeker voelt en zo zijn verdere motorische ontwikkeling optimaal kan verlopen.

Deze informatie zal een echte steun kunnen betekenen voor de ouders met jonge kindjes, ook dank aan Mevr. M. Bunkens - Willen.

Tot slot bracht Mevrouw Dr. A. Swillen nieuws vanuit het CME Team, mede namens Prof. K Devriendt , en gaf toelichting bij enkele lopende onderzoeken en kondigde er weer nieuwe aan, het CME team zit zeker niet stil in hun onderzoek rond vcfs en zonder twijfel horen wij er meer over in 2004.

De studiedag werd afgesloten met een vraagronde aan de sprekers.

Bij een drankje werd er weer druk nagepraat, en zowel Dr. A. Swillen als Prof. K. Devriendt waren weer de meest bevraagde personen. Dank aan hen beiden voor de niet aflatende steun aan VECARFA en om hun zeer gewaardeerde aanwezigheid.

Helsen Hélène