SPAM   ZOEKMACHINES  
Allerlei links bestreffende spam en spambestrijding http://spam.pagina.nl/
http://spam.pagina.be/
www.google.be  
Nslookup - om de eigenaar van een ip-adres te achterhalen http://www.kloth.net/services/nslookup.php www.altavista.be  
       
FOTOALBUMS ONLINE   Allerlei  
Hema www.hema.nl Aan zee  
Albumprinter.com www.albumprinter.com    
Albumservice.nl www.albumservice.nl    
       
ANTI SPYWARE      
Ad-Aware www.lavasoftusa.com    
Bazooka Spyware Scanner www.kephyr.com    
CW Shredder www.spywareinfo.com/~merijn/    
Hijack This www.spywareinfo.com/~merijn/    
Pest patrol www.pestpatrol.com    
Spybot search & destroy www.safer-networking.org    
Spyware Blaster www.javacoolsoftware.com    
Spyware Guard www.javacoolsoftware.com