Gedichten over depressiviteit

De morgen meldt zich zonnig en wat mistig aan...
Deze morgen, ben ik wakker geworden, in een mist...

Met dank aan Achiel Calcoen

"Bekwaamheid is een goede reden
om het werk uit te voeren."

Thomas van Aquino
(1225-1274)


"Zich dom houden brengt dikwijls verder
dan zich slim tonen."

Guido Gezelle
(1830-1899)


Leuke links

Bladwijzers

Bladwijzers bis

AVG