Wie mag aanvoeren?

Ons cliënteel bestaat voornamelijk uit professionele landbouwers, veehouders, tuinbouwers en paardenhouderijen. Particulieren die zich in deze takken bevinden kunnen ook terecht bij ons met grotere hoeveelheden.

Welk plastic mag ik aanvoeren?

De ondergenoemde soorten dienen gescheiden aangeboden te worden Landbouwfolie:  Dit is het plastic gebruikt door landbouwers om kuilsilo’s dicht te dekken. Zakken:  Dit zijn plastic (niet geweven) zakken waarin producten zoals bv. Voeder, meststoffen, melkpoeder, stalstrooisel of andere in gezeten hebben. Tuinbouwfolie:  Dit is plastic gebruikt in de tuinbouw als bodembescherming of plantoverdekking Wikkelfolie:  Dit is het plastic gebruikt om hooi of maïs te verpakken in grote vierkante of ronde balen Big Bag:  Dit zijn grote geweven zakken van 1 of 2 m³, gebruikt om meststoffen, voeder of eventueel bouwmaterialen te verpakken

Welk plastic mag ik niet aanvoeren?

PET flessen, Hard plastic (buizen van riool of waterleiding, bevloeiïngsleidingen, tonnen, etc.), huishoudelijk plastic, chemisch vervuilt plastic, krimp(smelt)folies van palet verpakking, vijverfolies, oude opblaasbare zwembaden, etc.

Hoe mag ik plastic aanvoeren?

Plastic zakken en wikkelfolie dienen zuiver te zijn van restproducten Big Bags dienen zuiver te zijn van restproducten en de liner (binnenste plastic zak) dient verwijdert te zijn (deze mag bij de plastic zakken) Land & tuinbouwfolie dient borstelschoon te zijn Alle soorten dienen gesorteerd aangeboden worden. Indien niet gesorteerd zal U hiervoor aangerekend worden. Plastic moet samengebonden worden (bij voorkeur met een stukje plastic) in hanteerbaar formaat De aangevoerde materialen moeten handmatig in de daarvoor voorzien containers gelegd te worden. Machinale ondersteuning bij het lossen kan tegen betaling, vraag meer info aan onze medewerkers.

Wanneer mag ik plastic aanvoeren?

· U kan elke ZATERDAG* doorlopend aanvoeren van 9h tot 16h

Hoe gaat het in de praktijk?

· Bij het oprijden van de terreinen wacht U op het plein, een medewerker zal U ontvangen en de juiste instructies geven. · Onze medewerker zal uw gegevens noteren en de inhoud van uw vracht controleren. · U volgt de richtlijnen van onze medewerker voor het ontladen van uw vracht, indien nodig kan deze helpen. · Indien onze medewerker van oordeel is dat U materialen bij heeft die niet aanvaardbaar zijn, dient U deze terug mee te nemen. · VeMo-Agri en zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of gebeurlijke schade aan installaties. * Niet als zaterdag een feestdag of een uitzonderlijke sluitingsdag is.
VeMo  Agri  VeMo-Projects 2016