vacuumharden - nitreren - niblox - gloeien - olieharden
cementeren - carbonitreren - veredelen - chemisch zwarten

trempe sous vide - nitruration - niblox - recuit
trempe à coeur - brunissage - cémentation - carbonitruration

© Alle teksten, foto's en tekeningen op deze website zijn eigendom van Ventec NV en
mogen niet gereproduceerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.
Junto & Neef&Nicht Junto Neef&Nicht