Het ontstaan van tools zoals het elektronisch klasboek …

Wij zijn al ongeveer 25 jaar professioneel actief in de informatica branche.

Verschillende malen werd ons gevraagd door collega’s en vrienden of het niet mogelijk was hun activiteiten een beetje te automatiseren.

Zo zijn er een aantal tools zoals Klasboek ontstaan, ontwikkeld in diverse omgevingen zoals Clipper, Visual basic en meer recent in MS Access en DotNet.

Via deze website laten wij u graag mee gebruik maken van het elektronisch klasboek. Dit tegen een minimale vergoeding zodat we kunnen investeren in de verbetering van onze pakketjes.

Zoals je zal zien, wordt bij elk pakket een duidelijke gebruikershandleiding meegeleverd die u begeleidt, zowel bij de installatie als bij het gebruik van het pakket. Verder kan u ook steeds een “trial-versie” downloaden zodat u even kan kennis maken alvorens over te gaan tot de eventuele registratie van het pakket.

Ontdek verder zelf maar…

Elektronisch Klasboek voor Basis & Secundair onderwijs :

Dé dagelijkse (avond)activiteit van iedere leerkracht…het invullen van het klasboek.
Via het elektronisch klasboek is het uitschrijven hiervan verleden tijd…….


Start - Produkten - Download - Help - Feedback