moonarchitects

Inhoud

De calculator is verhuisd naar de website www.handigeharry.com. Daar kan u de eenvoudige en gedetailleerde calculator doen.

U wenst een huis te kopen en dit dient nog verbouwd te worden, gedeeltelijk of volledig. U wenst te weten wat deze verbouwing u ongeveer zou kosten. Of u woont reeds in een huis en u denkt eraan om bepaalde zaken te vernieuwen. Zijn deze kosten haalbaar of niet? Is mijn budget groot genoeg voor mijn plannen?

U wenst te bouwen en u wenst per rubriek of in zijn geheel een schatting te bekomen van de kosten.

Hieronder kan u door enkele parameters in te geven te weten komen wat ongeveer de grootteorde van de verbouwingskosten zou zijn. U kan in feite zelf de verbouwingskosten berekenen. Het spreekt voor zich dat dit een indicatieve berekening van de verbouwkosten zal zijn, doch een gefundeerde.

U kan veel geld uitsparen door een stuk van de verbouwingen zelf te doen. De grootste kosten zijn niet de materialen, maar de manuren. Dit kan u hieronder eveneneens simuleren. U kan in deze berekening opteren om bepaalde stukken voor uw eigen rekening te nemen. Dan ziet u onmiddellijk welke impact dat deze beslissing geeft op de totale bouwkost.

Aarzel niet, vul hieronder de desbetreffende oppervlaktes in, en u zal de verbouwingskosten onderaan kunnen aflezen.

De oppervlaktes die u dient in te vullen, zijn de oppervlaktes van het te bouwen of te verbouwen huis, tenzij anders vermeld. Bijvoorbeeld voor schrijnwerk, betreft dit de oppervlakte van het te voorziene schrijnwerk.

Het totaalbedrag betreft een bedrag BTW exclusief !!!!! Hou rekening met de BTW, 21% bij nieuwbouw en 6 of 21% bij verbouwing afhankelijk van leeftijd huis.