Laat ons in dit hoofdstuk beginnen met een aantal begrippen te omschrijven.


ERFELIJKHEID

Erfelijkheid is het overdragen van zichtbare en onzichtbare eigenschappen of stamgeleikheid bij kanaries.
Het kleurkenmerk vererft volgens vaste regels maar de kleuruiting is niet altijd dezelfde.


ERFELIJKHEIDSFACTOR

Erfelijkheidsfactoren zijn oudereigenschappen die worden doorgegeven aan het jongbroed. We noemen dit ook de genen.
man = xx, vrouw = xy
Het X- chromosoom is de geslachts bepalende factor. Hierin bevinden zich ook de meeste kleurfactoren.
De factoren met de aanleg tot groen, bruin, agaat en isabel en de pigmentfactoren bevinden zich enkel in het x-chromosoom.en dus niet in de y-chromosoom.WIJZE VAN VERERVING

We kennen twee soorten van verervingen:

A. Geslachtsgebonden vererving

De kleur van de kanarie licht in het x-chromosoom of in een autosoom-chromosoom. (x-chromosoom is niet = autosoom-chromosoom)
Alle kleurfactoren die betrekking hebben op de melanine (melanine = donkere kleurstoffen) bevinden zich in het x-chromosoom. Daaruit volgt dat de man in het bezit kan zijn van verschillende melaninekleurstoffen, beter gekend als de pigmentkleur.
Doordat de pop maar 1 x-chromosoom heeft, kan zij enkel haar eigen pigmentkleur vererven.
Een man kan dus split zijn voor meerdere pigmentkleuren dan voor zijn eigen pigment. Zijn eigen pigment draagt hij over op zonen en dochters. De pop draagt haar pigment enkel over op haar zonen. De factor dominant of recessief bepaald de kleur van de nafok.

- Enkel en alleen mannen kunnen spit zijn voor factoren die geslachtgebonden vererven, poppen nooit.
- Om zichtbaar te worden, moet de factor bij de man dubbel aanwezig zijn, bij de pop slechts enkel.
- Mannen geven de kleur aan hun dochters. Zo weet u in het nest welke al zeker poppen zijn.
- factoren die geslachtsgebonden verervend zijn: De klassieke kleuren: zwart, agaat, bruin en isabel.
Maar ook: Ivoor ľ Pastel - Satinet

B. Onafhankelijke vererving of vrije vererving.

In de wereld van de vogels noemen we deze vererving meestal "de niet geslachts gebonden vererving".
De vrij verervende kleurfactoren liggen in de autosoom-chromosoom. Deze zijn zowel bij de man als bij de vrouw dezelfde waardoor zij beide deze factoren aan zonen en dochters doorgeven.
De witte, rode en gele kleur evenzo de opaal, de ino en de recessief-wit factor zijn onafhankelijk verervende factoren. Onderling kunnen zij zich wel dominant, recessief of intermediair gedragen.

B.1. Met dominant karakter
- de factor zal tot uiting komen als hij aanwezig is.
- het is geen splitvogels
- factoren die zo vererven, zijn: Dom. Wit ľ Blauwstructuur ľ Geel - de intensief(factor) - Rood

B.2. Met recessief karakter
- Zowel de mannetjes als de poppen kunnen split zijn.
- De factor moet steeds dubbel aanwezig zijn wil deze tot uiting komen.
- Zowel het mannetje als de pop moeten de factor bezitten om tot uiting te komen.(zichtbaar of onzichtbaar)
- factoren die zo vererven, zijn: Recessief wit ľ Eumo ľ Opaal ľ Topaas ľ Phaeo - Onyx.

Kleurfactoren vererven over het algemeen dominant of recessief. (dominant = overheersend)
fictief vb.:

zwarte man x witte pop => zwarte jongen
witte man x zwarte pop => zwarte jongen
=> zwart = dominant
=> wit = recessief

Zijn de jongen noch zwart noch wit maar grijs dan noemen we dit intermediair (midden houdend).
Wat er in zit komt er weer uit. Dit wil zeggen dat de zwarte jongen in ons voorbeeld ook wit in zich hebben en het op hun beurt kunnen vererven. Dit noemen we split. Split wijst immers op een recessieve eigenschap. ( / is het symbool voor split)

MODIFICATIES

Soms horen we van modificaties. Dit zijn factoren die be´nvloed zijn van buitenaf. vb.: Het missen van een teen, verbleekte kleur door te weinig kleursof toediening tijdens de opfok, enz...
Deze vogels geven die modificatie niet aan hun jongen door.

MUTATIE

Mutatie is een verandering van een factor waardoor een nieuwe kleur ontstaat.
De kleurvariaties bij de kleurkanaries zijn te wijten aan het muteren van de kleurfactor. De oudste onder de mutaties is de bruine kanarie.
Een mutatie is erfelijk waardoor het kenmerk volledig moet terug te vinden zijn in de jongen.
De meeste mutaties zijn recessief vb.: pastel, opaal en ino. Niet allemaal, enkele zijn dominant.
Om een nieuwe mutatie in stand te houden zullen we de vogels een aantal keren moeten intelen.

WERKING VAN DE KLEURSTOFFEN

Alle kleurkanaries danken hun oorsprong aan de groene kanarie. Deze grauwgroene kanarie beschikt over de kleurstoffenzwart, bruin en geel.
Het zwart en het bruin vormen het pigmentpatroon, het geel staat in voor de grondkleur over heel de vogel.
De pigmenten vinden we terug in de flanksteek en op de rug in de vorm van strepen maar het meeste pigment bevindt zich in de staart en vleugelpennen.
Horen we spreken over melaninen dan worden de pigmentstoffen bedoeld.
De gele grondkleur, behorende tot de carotino´den, ligt vermengd met het pigment in de gehele bevedering. De donskleur bestaat uit pigment.

MELANINEN

Melanine kleurstof varieerd van diep zwart tot beige.
Staafvormig zijn de zwarte en donkerbruine melaninen korrels, de eumelanine. Zij bepalen in hoofdzaak de kleur in de vleugels en staartpennen.
Bolvormig zijn de bruine en lichtbruine melaninen, de phaeomelaninen. Zij bepalen in hoofdzaak de kleur tussen de bestreping aan de smalle zijde van de grote pennen en in de toppen van de kleine veren.
De hoeveelheid melaninen bepaald de kleur van de vogel, donker of licht.


INTENSIEF OF SCHIMMEL


De lengte van de bevedering en de hoeveelheid vetstofkleur en pigment spelen hierbij een belangrijke rol.

Hoe korter de bevedering hoe sterker de concentratie van de kleurstoffen. Een lange bevedering geeft een groter spreidingsvlak.
Bij een korte bevedering kunnen het pigment en de vetstofkleuren doordringen tot de eindpunten van de veren. Dit is bij lange bevedering niet mogelijk waardoor de uiteinden niet voorzien worden en deze aldus kleurloos blijven.
De lengte van de veren hangt nauw samen met de kleuruiting.
De intensieve vogel heeft een korte bevedering en maakt hem slank.
De schimmel vogel lijkt door zijn langere bevedering voller en groter.
Het jasje van de schimmel is groter, de vogel zelf niet. Kweken met 2 intensieve vogels leidt al gauw naar een type vogel dat kleiner en smaller wordt. Kweken met 2 schimmel vogels leidt tot een te lange bevedering. Oppassen dus !!
Koppelen we 2 intensieve vogels aan elkaar dan kunnen we hieruit nog schimmelvogels trekken. Komt in de kiemcel de intensieffactor 2x voor, werkt dit dodelijk. Dit fenomeen moemen we "letaal". Best dus intensief kruisen met schimmel.
Is het doel intensieve vogels te kweken dan kweken we met intensief tegen licht schimmel.

NAAMGEVING

De naamgeving van de kanarie bestaat uit een logische opeenvolging.

A)In de lipochroom soorten plaatst men:

roodschimmel
als 1 stede vetstofkleur ( rood, geel, wit)
als 2▓ de de factor die de vetstofkleur be´nvloed (ivoor) en
als 3▓ de verschijningsvorm (schimmel, intensief, mozaiek)
vb.: geelivoor intensief = een vogel met de gele vetstofkleur, be´nvloed door de ivoorfactor en met de intensieve verschijningsvorm.
Bij wit heeft men geen naamgevingsprobleem. Hier ontbreekt de lipochroomkleur en kan men de verschijningsvorm schimmel, moza´ek en intensief niet onderschijden.
Men spreekt hier enkel over recessief wit of over dominand wit.
De benaming bij vetstofkleurigen met rode ogen wordt vervangen door : lutino voor geel, rubino voor rood en albino voor wit.
Even meedelen dat de vroegere benaming brons is vervangen door zwart-rood, grijs door zwart-wit en groen is vervangen door zwart-geel.


B)In de gepigmenteerde reeks plaatst men:

agaat topaas wit
als 1ste de pigment kleur ( bruin, zwart, opaal, pheo, satinet, ...)
als 2▓ de factor die het pigment be´nvloed ( geel, opaal, topaas, eumo, ...)
als 3▓ de bijkleur ( geel, ...)
als 4▓ de factor die de bijkleur be´nvloed ( ivoor, ...)
als 5▓ de verschijningsvorm ( intensief, ...)
Niet elke gepigmenteerde vogel behoeft 5 benamingen.
vb.: bruin geel intensief = Een vogel met een bruin pigment, met een gele bijkleur en een intensieve verschijning. vb.: zwart opaal geel ivoor schimmel = Een vogel met een zwart pigment be´nvloed door de opaalfactor, met gele bijkleur, be´nvloed door Ivoorfactor en Schimmel als verschijningsvorm.
in de roodogen een vb.: Phaeo geel ivoor mozaiek type 1 = Phaeo pigment met Geel als bijkleur be´nvloed door Ivoorfactor en Mozaiek (type 1) als verschijningsvorm


COMBINATIES

Bovenstaande in acht genomen wagen we ons nu aan een aantal koppelingen.

1. VETSTOFKLEURIGE KANARIES

Algemeenheden:

- PP = passe-partout = vererft zowel zwart, als bruin, agaat en isabel.
- de broedresultaten zijn natuurlijke theoretisch.
- Keer regelmatig terug naar onze klassieke kleuren. Hierdoor versterken we onze vogels.
- Probeer split-vogels en andere niet zuivere vogels te vermijden, zo komt u niet voor verassingen te staan.
- / betekent: split voor ů

1.1.Geel

Geel intensief x geel intensief
=> Zonen: geel intensief, geel schimmel
=> Dochters:geel intensief, geel schimmel
Opgepast letaalfactor!

Geel intensief x geel schimmel
=> Zonen: geel intensief, geel schimmel
=> Dochters: geel intensief, geel schimmel

Geelschimmel x geel intensief
=> Zonen: geel intensief, geel schimmel
=> Dochters: geel intensief, geel schimmel

Geelschimmel x geel schimmel
=> Zonen: geel schimmel geel intensief
=> Dochters: geel schimmel, geel intensief
Opgepast lange bevedering!

1.2.Rood

Rood intensief x rood intensief
=> Zonen: rood intensief (+), rood schimmel (-)
=> Dochters: rood intensief (+), rood schimmel (-)
Opgepast lethaalfactor!

Rood intensief x rood schimmel
=> Zonen: rood intensief, rood schimmel
=> Dochters:rood intensief, rood schimmel

Rood schimmel x rood intensief
=> Zonen: rood intensief rood schimmel
=> Dochters: rood intensief, rood schimmel

Rood schimmel x rood schimmel
=> Zonen: rood schimmel (+), rood intensief (-)
=> Dochters: rood schimmel (+), rood intensief (-)
Opgepast lengte bevedering!

1.3.Dominant wit

Dominant wit x geel
=> Zonen:dominant wit, geel
=>Dochters: dominant wit, geel

Geel x dominant wit
=> Zonen: dominant wit, geel
=> Dochters: dominant wit, geel

Dominant wit x dominant wit
=> Zonen: dominant wit (+), geel (-)
=> Dochters: dominant wit (+), geel (-)
Opgepast lethaalfactor!

1.4.Recessief wit

Recessief wit x recessief wit
=> Zonen: recessief wit
=> Dochters: recessief wit

Geel x recessief wit
=> Zonen: geel / recessief wit
=> Dochters: geel / recessief witRecessief wit x geel
=> Zonen: geel / recessief wit
=> Dochter : geel / recessief wit

Geel / recessief wit x recessief wit
=> Zonen: geel / recessief wit, recessief wit
=> Dochters: geel / recessief wit, recessief wit

Recessief wit x Geel / recessief wit
=> Zonen: geel / recessief wit, recessief wit
=> Dochters: geel / recessief wit, recessief witGeel x Geel / recessief wit
=> Zonen: geel, geel / recessief wit
=> Dochters: geel, geel / recessief witGeel / recessief wit x Geel
=> Zonen: geel, geel / recessief wit
=> Dochters: geel, geel / recessief wit

Geel / recessief wit x Geel / rec. wit
=> Zonen: geel, geel / recessief wit, recessief wit
=> Dochters: geel, geel / recessief wit, recessief wit1.5. IvoorIvoor x ivoor
=> Zonen: ivoor
=> Dochters: ivoor

Ivoor x niet-ivoor
=> zonen: niet-ivoor / ivoor
=> Dochters: ivoor

Niet-ivoor x ivoor
=> Zonen: niet-ivoor / ivoor
=> Dochters: niet-ivoor

Niet-ivoor / ivoor x niet-ivoor
=> Zonen: niet-ivoor, niet-ivoor / ivoor
=> Dochters: niet-ivoor, ivoor

Niet-ivoor / ivoor x ivoor
=> Zonen: niet-ivoor / ivoor, ivoor
=> Dochters: niet-ivoor, ivoor

Geelivoor x geelivoor
=> Zonen: geelivoor
=> Dochters: geelivoor

Geelivoor x geel
=> Zonen: geel / ivoor
=> Dochters: geelivoor

Geel x geelivoor
=> Zonen: geel / ivoor
=> Dochters: geel

Geel / ivoor x geel
=> Zonen: geel, geel / ivoor
=> Dochters: geel, geelivoor

Geel / ivoor x geelivoor
=> Zonen: geel / ivoor, geelivoor
=> Dochters: geel, geelivoor

Roodivoor x roodivoor
=> Zonen: roodivoor
=> Dochters: roodivoor

Roodivoor x rood
=> Zonen: rood / ivoor
=> Dochters: roodivoor

Rood x roodivoor
=> Zonen: rood / ivoor
=> Dochters: rood

Rood / ivoor x rood
=> Zonen: rood, rood / ivoor
=> Dochters: rood, roodivoor

Rood / ivoor x roodivoor
=> Zonen: rood / ivoor, roodivoor
=> Dochters: rood roodivoor

1.6. Rubino

Rubino x rubino
=> Zonen: rubino
=> Dochters: rubino

Rood x rubino
=> Zonen: rood / rubino
=> Dochters:rood / rubino

Rubino x rood
=> Zonen: rood / rubino => Dochters: rood / rubino

Rood / rubino x rubino
=> Zonen: rood / rubino, rubino
=> Dochters: rood / rubino, rubino

Rubino x rood / rubino
=> Zonen: rood / rubino, rubino
=> Dochters: rood / rubino, rubino

Rood x rood / rubino
=> Zonen: rood, rood / rubino
=> Dochters: rood, rood / rubino

Rood / rubino x rood
=> Zonen: rood, rood / rubino
=> Dochters: rood, rood / rubino

Rood / rubino x rood / rubino
=> Zonen: rood, rood / rubino, rubino
=> Dochters: rood, rood / rubino, rubino, Albino - Lutino - Rubino

1.7.1. Albino Dominand Wit

Albino dominant x albino dominant
=> Zonen: albino dom., lutino
=> Dochters: albino dom., lutino

Geel x albino dom.
=> Zonen: geel / ino, dom. wit / ino
=> Dochters: geel / ino, dom. wit / ino

Albino dom. x geel
=> Zonen: geel / ino, dom. wit / ino
=> Dochters: geel / ino, dom. wit / ino

dom. wit / ino x geel
=> Zonen: geel, geel / ino, dom. wit, dom. wit / ino
=> Dochters: geel, geel / ino, dom. wit, dom. wit / ino

dom. wit x geel / ino
=> Zonen: geel, geel / ino, dom. wit, dom. wit / ino
=> Dochters: geel, geel / ino, dom. wit, dom. wit / ino

dom. wit / ino x geel / ino
=> Zonen: geel, geel / ino, lutino, dom. wit, dom. wit / ino,
albino dom. wit
=> Dochters: geel, geel / ino, lutino, dom. wit, dom. wit / ino, albino dom. wit

Albino dom. x geel / ino
=> Zonen: geel, geel / ino, lutino, dom. wit, dom. wit / ino,
albino dom. wit
=> Dochters: geel,geel / ino, lutino, dom. wit, dom. wit / ino,
albino dom. wit

Albino dom. x geel / ino
=> Zonen: geel / ino, dom. wit / ino, lutino, albino dom. wit
=> Dochters:geel / ino, dom. wit / ino, lutino, albino dom. wit

1.7.2 Albino rec.Wit

Alb. rec. wit x alb. rec. wit
=> Zonen: albino rec. wit
=> Dochters:albino rec. wit

Geel x alb. rec. wit
=> Zonen: geel / ino / rec. wit
=> Dochters: geel / ino / rec. wit

Alb. rec. wit x geel
=> Zonen: geel / ino / rec. wit
=> Dochters: geel / ino / rec. wit

Geel / ino / rec. wit x alb. rec. wit
=> Zonen: geel / ino / rec. wit, rec. wit / ino, lutino / rec. wit, albino rec. wit
=> Dochters: geel / ino / rec. wit, rec. wit / ino, lutino / rec. wit, albino rec. wit

Albino rec. wit x Geel / ino / rec. wit
=> Zonen: geel / ino / rec. wit, rec. wit / ino, lutino / rec. wit, albino rec. wit
=> Dochters: geel / ino / rec. wit, rec. wit / ino, lutino / rec. wit, albino rec. wit

Geel x Geel / ino / rec. wit
=> Zonen: geel, geel / rec. wit, geel / ino / rec. wit, geel / ino
=> Dochters: geel, geel / rec. wit, geel / ino / rec. wit, geel / ino

Geel / ino / rec. wit x Geel
=> Zonen: geel, geel / rec. wit, geel / ino / rec. wit, geel / ino
=> Dochters: geel, geel / rec. wit, geel / ino / rec. wit, geel / ino

Geel / ino / rec. wit x Geel / ino / rec. wit
=> Zonen: geel, geel / rec. wit, geel / ino / rec. wit,
geel / ino, rec. wit, rec. wit / ino, alb. rec. wit, lutino / rec. wit, lutino
=> Dochters: geel, geel / rec. wit, geel / ino / rec. wit, geel / ino, rec. wit, rec. wit / ino, alb. rec. wit, lutino / rec. wit, lutino

1.8. Lutino

Lutino x lutino
=> Zonen: lutino
=> Dochters: lutino

Geel x lutino
=> Zonen: geel / lutino
=> Dochters: geel / lutino

Geel x lutino
=> Zonen: geel / lutino
=> Dochters: geel / lutino

Lutino x geel
=> Zonen: geel / lutino
=> Dochters:geel / lutino

Geel / lutino x lutino
=> Zonen: geel / lutino, lutino
=> Dochters: geel / lutino, lutino

Lutino x geel / lutino
=> zonen: geel / lutino, lutino
=> Dochters: geel / lutino, lutino

Geel x geel / lutino
=> Zonen: geel, geel / lutino
=> Dochters: geel, geel / lutino

Geel / lutino x geel
=> Zonen: geel, geel / lutino
=> Dochters: geel, geel / lutino

Geel / lutino x geel / lutino
=> Zonen: geel, geel / lutino, lutino
=> Dochters: geel, geel / lutino, lutino
moza´ek x moza´ek

=> Zonen: moza´ek
=> Dochters: moza´ek

Opmerking:

- Best combineren we mozaţek x moza´ek vanwege de ongekende resultaten.
- Willen we mannen kweken of poppen, nooit gelijktijdig in ÚÚn stam.
- Om te lange bevedering tegen te gaan kweken we met regelmaat met kort bevederde vogels.
- Moza´eken vererven maar deels geslachtsgebonden.
- Paringen met niet-moz. zijn af te raden.
- Moza´ek vererving is indentiek aan de vererving van de ivoorfactor2. GEPIGMENTEERDE KANARIES

2.1. ZWART

Zwart x Zwart
=> Zonen: Zwart
=> Dochters: Zwart Zwart x Bruin
=> Zonen: Zwart split Bruin
=> Dochters Zwart

Zwart x Agaat
=> Zonen: Zwart split Agaat
=> Dochters Zwart

Zwart x Isabel
=> Zonen: Zwart split Isabel, Agaat, Bruin ( PP Man )
=> Dochters: Zwart

2.2. BRUIN

Bruin x Zwart

=> Zonen: Zwart/Bruin
=> Dochters: Bruin

Bruin x Bruin
=> Zonen: Bruin
=> Dochters: Bruin

Bruin x Agaat
=> Zonen: Zwart/Bruin & Agaat
=> Dochters: Bruin

Bruin x Isabel
=> Zonen: Bruin/Isabel
=> Dochters: Bruin

Bruin/Isabel x Zwart
=> Zonen: Zwart/Isabel, Zwart/Bruin
=> Dochters: Bruin, Isabel

Bruin/Isabel x Bruin
=> Zonen: Bruin/Isabel, Bruin
=> Dochters: Bruin, Isabel

Bruin/Isabel x Agaat
=> Zonen: Zwart/Bruin/Agaat, Agaat/Isabel
=> Dochters: Bruin, Isabel

Bruin/Isabel x Isabel
=> Zonen: Bruin/Isabel, Isabel
=> Dochters: Bruin, Isabel

2.3. AGAAT

Agaat x Zwart
=> Zonen: Zwart/Agaat
=> Dochters: Agaat

Agaat x Bruin
=> Zonen: Zwart/Bruin/Agaat
=> Dochters: Agaat

Agaat x Agaat
=> Zonen: Agaat
=> Dochters: Agaat

Agaat x Isabel
=> Zonen: Agaat/Isabel
=> Dochters: Agaat

Agaat/Bruin x Agaat
=> Zonen: Zwart/Bruin/Agaat, Agaat
=> Dochters: Zwart, Bruin, Agaat, Isabel

Agaat x Isabel
=> Zonen: agaat / isabel
=> Dochters: agaat
Agaat/Isabel x Zwart

=> Zonen: zwart / agaat, zwart / agaat, bruin, isabel (PP)
=> Dochters: agaat, isabel

Agaat/Isabel x Agaat
=> Zonen: agaat, agaat / isabel
=> Dochters: agaat, isabel

Agaat/Isabel x Bruin
=> Zonen: zwart / agaat, bruin, isabel (PP), bruin / isabel
=> Dochters: agaat, isabel

Agaat/Isabel x Isabel
=> Zonen: agaat / isabel, isabel
=> Dochters: agaat, isabel

2.4. ISABEL

Isabel x Zwart
=> Zonen: zwart / agaat, bruin, isabel (PP)
=> Dochters: isabel

Isabel x Agaat
=> Zonen: agaat / isabel
=> Dochters: isabel

Isabel x Bruin
=> Zonen: bruin / isabel
=> Dochters: isabel

Isabel x Isabel
=> Zonen: isabel
=> Dochters: isabel

2.5. SATINET

Niet Satinet x Niet Satinet
=> Zonen: Niet Satinet
=> Dochters: Niet Satinet

Niet Satinet x Satinet
=> Zonen: Satinet vererv.
=> Dochters: Niet Satinet

Satinet x Niet Satinet
=> Zonen: Satinet vererv.
=> Dochters: Satinet

Satinet x Satinet
=> Zonen: Satinet
=> Dochters: Satinet

Satinet vererv. x Niet Satinet
=> Zonen: Niet Satinet, Satinet vererv.
=> Dochters: Niet Satinet, Satinet

Satinet vererv. x Satinet
=> Zonen: Satinet vererv, Satinet
=> Dochters: Niet Satinet, Satinet

De satinet verervende mannen laten in hun uiterlijk geen satinet zien en dat zijn dus moeilijk te onderscheiden van de niet satinet mannen. Daar satinet geslachtsgebonden vererft, zijn de poppen of satinet of niet satinet. Poppen zijn nooit satinet verervend!

2.6. PHAEO

Phaeo x Phaeo
=> Zonen: phaeo
=> Dochters: phaeo

Bruin x Phaeo
=> Zonen: bruin / phaeo
=> Dochters: bruin / phaeo

Bruin/Phaeo x Phaeo
=> Zonen: bruin / phaeo, phaeo
=> Dochters: bruin / phaeo, phaeo

Bruin x Bruin/Phaeo
=> Zonen: bruin, bruin / phaeo
=> Dochters: bruin, bruin / phaeo

Bruin/Phaeo x Bruin
=> Zonen: bruin, bruin / phaeo
=> Dochters: bruin, bruin / phaeo

Bruin / Phaeo X Bruin / Phaeo
=> Zonen: bruin, bruin / phaeo, phaeo
=> Dochters: bruin, bruin / phaeo, phaeo

2.7. TOPAAS

TOPAAS X TOPAAS
=> Zonen: topaas
=> Dochters: topaas

ZWARTTOPAAS X ZWARTTOPAAS
=> Zonen: zwarttopaas
=> Dochters: zwarttopaas

ZWART X ZWARTTOPAAS
=> Zonen: zwart / topaas
D=> ochters: zwart / topaas

ZWARTTOPAAS X ZWART
=> Zonen: zwart / topaas
=> Dochters: zwart / topaas

ZWART / TOPAAS X ZWARTTOPAAS
=> Zonen: zwart / topaas, zwarttopaas
=> Dochters: zwart / topaas, zwarttopaas

ZWARTTOPAAS X ZWART / TOPAAS
=> Zonen: zwart / topaas, zwarttopaas
=> Dochters: zwart / topaas, zwarttopaas

ZWART X ZWART / TOPAAS
=> Zonen: zwart, zwart / topaas
=> Dochters: zwart, zwart / topaas

ZWART / TOPAAS X ZWART
=> Zonen: zwart, zwart / topaas
=> Dochters: zwart, zwart / topaas

ZWART / TOPAAS X ZWART / TOPAAS
=> Zonen: zwart, zwart / topaas, zwarttopaas
=> Dochters: zwart, zwart / topaas, zwarttopaasBinnenkort wordt de lijst weer verder aangevuld

Mogelijk bevat deze lijst onjuistheden.
Gelieve deze aan de webmaster te melden zodat de verbetering kan opgenomen worden in deze lijst.