Tabellenboekje voor de bouwnijverheid

Dit tabellenboekje bevat richtwaarden (onder voorbehoud) om de berekeningen met bouwmaterialen te vereenvoudigen.
Het doel ervan is een idee te geven van zowel bouwfysische als technische waarden.
Ook omrekeningstabellen zijn hier toegevoegd.
Tevens zijn er verwijzingen naar andere mogelijke bronnen van informatie ...
Er bestaat ook een tabellenboek voor de hout/bouwtechniek.
Dat boek bevat zowel formules als omrekeningen als bouwfysische waarden van materialen gegeven.
Deze site werd opgesteld in het kader van de opleiding graduaat bouwkunde.

Overzicht van de inhoud :

Volumemassa (abs. & soortel.) en lin. uitzettingscoëf. van bouwmaterialen
Uitleveringsgraad van grond
Elasticiteitsmodili
Maximale buigspanning
Warmte-overgangscoëfficiënten
Warmteweerstand van luchtlagen
Warmtegeleidingscoëff. en massawarmte van bouwmaterialen
Stralingsgetal en absorptiecoëfficiënten van bouwmaterialen
Dampspanningstabel
Dampdoorlatendheid van bouwmaterialen
Andere
Eenheden, grootheden, symbolen
Tijdsnormen
Omrekeningstabellen, veelvoudstabel, ...
Eenheidsprijzen    BACK TO MAIN PAGE

Graag reacties aan : david.verhoeven@advalvas.be


Versie : 26/12/1997