Monika Zdunska

Beëdigd Vertaler Tolk Pools Nederlands Engels

 

 

 

 

 

Kwaliteit voor een redelijke prijs!

Klik op de afbeelding om de link te volgen

 

 

 

Monika Zdunska
Beëdigd vertaler-tolk
Pools Nederlands Engels

Als perfect drietalige (Nederlands, Engels en Pools) Universitair Vertaler/Tolk (Universiteit van Warschau, British Council, K.U.Leuven) en ervaren beëdigde vertaler/tolk Nederlands Engels Pools streef ik sinds 1999 naar perfectie in al uw schriftelijke of mondelinge vertalingen van en naar het Engels Nederlands en het Pools.Omdat u rechtstreeks bij mij terechtkomt zonder tussenkomst van een vertaalbureau ontvangt u kwaliteit voor een redelijke prijs.

Houtstraat 25
3800 Sint-Truiden
0478/430325
FAX +32(0)11746622
info@translatorforreal.be

 

 

 

 

 

 

U wilt iets door mij laten vertalen. Hoe werkt dat?

U wilt iets door mij laten vertalen. Hoe  werkt dat?

*       Het begint met een vrijblijvende offerteaanvraag. U stuurt uw tekst of teksten naar info@translatorforreal.be   per fax op het nummer +32(0)11 746622 of per post naar: Houtstraat 25   3800 Sint-Truiden. Geef in ieder geval aan naar welke taal u wilt laten vertalen, en wanneer u de vertaling nodig heeft.

*       Ik bekijk de tekst en maak een offerte waarin rekening wordt gehouden met onder meer de moeilijkheidsgraad en de gewenste aanlevertijd.

*       Gaat u akkoord met de offerte dan ga ik aan het werk.

 

 

 

 

 

Otwarcie granic dla polskich pracowników od 1 maja 2009

Belgia otwiera granice dla wschodnioeuropejskich pracowników

Od 1 maja Wschodni Europejczycy mogą rozpocząć pracę w Belgii bez pozwolenia o pracę.

Belgia nie poprosi Komisji Europejskiej o przedłużenie ograniczeń nałożonych na swobodny przepływ pracowników z krajów członkowskich, które przystąpiły do UE w 2004 roku.

Pozwolenie na pracę już nie potrzebne
Oznacza to, ze Polacy, Estończycy, Litwini, Czesi, Słowacy, Węgrzy i Słoweńcy od 1 maja będą mogli wykonywać swój zawód w Belgii bez wymogu posiadania zezwolenia na pracę. Decyzja ta została podjęta przez odpowiednich ministrów federalnych w przeddzień wakacji wielkanocnych.

 

 

 

 

 

Sworn translations Dutch English Polish

Klik op de afbeelding om de link te volgenSworn translations Dutch-English-Polish of diplomas, certificates of good behaviour, insurance documents, driving licences, notarial acts, certificates of civil status, tax declarations, court certificates…
Monika Zduńska  Certified translator +32(0)478 430325.

 

 

 

 

 

Vertaling van diploma's

Studeren of werken in een Engelstalig land? Werken bij een internationaal bedrijf? Emigreren? In de meeste gevallen zal een beëdigde Engelse vertaling van uw diploma('s) gevraagd worden. Deze vertalingen kan ik voor u verzorgen.

Als uw vertaalde diploma in het buitenland gebruikt gaat worden, moet de vertaling misschien gelegaliseerd worden. Dit houdt in dat de rechtbank waarbij ik geregistreerd sta verklaart dat ik inderdaad beëdigd vertaler ben.

Ik kan u een vrijblijvende offerte sturen, als u mij per post een ('gewone') kopie stuurt, of een gescande versie van het diploma per e-mail.

Een diplomavertaling wordt per post naar u toegestuurd of afgehaald op afspraak.   

 

 

 

 

 

Bewijs van goed gedrag en zeden vertalen

Bewijs van goed gedrag en zeden

Er bestaan 2 modellen van dit formulier.

De instantie waarvoor het bewijs nodig is en de aard van de activiteit is bepalend voor het soort getuigschrift en moet er dan ook op vermeld worden.

· Een bewijs van goed gedrag en zeden - model 1 - voor een activiteit waardoor men niet in aanraking komt met minderjarigen. Wordt dadelijk afgeleverd.

· Men heeft een bewijs van goed gedrag en zeden- model 2 - nodig voor een activiteit die onder opvoeding, psycho-medische begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

 

 

 

 

 

Wat is een Beëdigde vertaling?

Een beëdigd vertaler heeft voor een rechtbank een eed afgelegd, waarbij zij/hij zweert de teksten die haar/hem voorgelegd worden naar beste vermogen en correct te zullen vertalen (uit en in de talen waarvoor hij/zij geregistreerd is).

wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is een vertaalde tekst waaronder een slotformule staat die zegt dat de vertaling van het document correct gebeurd is. De vertaler ondertekent de vertaling en zet er de datum op.

wat voor teksten hebben een beëdiging nodig?

Bij privé-personen gaat het vaak om documenten die met de burgerlijke stand te maken hebben: geboorteakte, huwelijksakte, akte van bekendheid, bewijs goed gedrag en zeden, echtscheidingsvonnis... Wie in het buitenland gaat studeren, heeft soms een beëdigde vertaling van haar/zijn diploma nodig.

Bedrijven laten hun oprichtingsakte vertalen, huurcontract, verkoopcontract, licentieovereenkomst…

Advocaten en deurwaarders hebben ook wel eens een beëdigde vertaling nodig van correspondentie of gerechtelijke documenten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridische vennootschapsvormen Polen

Juridische vennootschapsvormen Polen

Het nieuwe Wetboek van de Handelsvennootschappen is op 1 januari 2001 in werking getreden. Het houdt grotendeels het oude Handelswetboek in. De herziening was hoogst noodzakelijk aangezien de vorige van 1934 dateerde.

De wet voorziet in de volgende vennootschapsvormen: burgerlijke vennootschappen (c.v.), geregistreerde vennootschappen (spolka jawna), partnervennootschappen (spolka partnerska), commanditaire vennootschap (splka komandytowo-akcyjna), vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Sp. Z o.o.), naamloze vennootschap (N.V).

De meeste buitenlandse vennootschappen verkiezen hetzij een Sp. Z o.o. (vergelijkbaar met een Belgische B.V.B.A.), hetzij een N.V. ( voor de grote vennootschappen). De buitenlandse vennootschappen kunnen bijhuizen, dochtermaatschappijen en vertegenwoordigingskantoren in Polen vestigen. Zij kunnen ook deel uitmaken van Poolse vennootschappen.

De oprichting van een vennootschap gebeurt in het algemeen door inschrijving bij de regionale registratierechtbank. Het minimumkapitaal voor de oprichting van een B.V.B.A bedraagt 50 000 PLN en moet volledig op het ogenblik van de oprichting van de vennootschap worden gestort. De nominale waarde van elk aandeel bedraagt minstens 500 PLN. Het minimumkapitaal van een N.V. is 250.000 PLN. De aansprakelijkheid is beperkt tot de inbreng.

Registratiekosten: notariskosten (oprichtingsakte) en zegels (afhankelijk van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal), kosten voor registratie bij de Handelsrechtbank (800 PLN in zegels), kosten voor bekendmaking in het Economisch en Rechtskundig Staatsblad – 60 PLN.

 

 

 

Tips voor een lastenboek van uw website

Tips voor een lastenboek van uw website

 


De meeste KMO's zijn intussen overtuigd dat een eigen website een must is, al hebben heel wat bedrijven geen idee waarom dit precies moet. In dit artikel overlopen we waar u op moet letten bij het schrijven van een lastenboek voor websitebouwers.

Een gedetailleerd lastenboek laat u toe offertes met elkaar te vergelijken. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om de websitebouwer te kiezen die het beste voorstel met de beste prijs-kwaliteitverhouding weet voor te leggen.

Bij het investeren in en opzetten van een bedrijfswebsite kunnen we een drietal benaderingen onderscheiden. Een eerste groep bedrijven, meestal kleinere KMO's, slaat aan het experimenteren met een toegankelijk programma zoals MS Frontpage of Dreamweaver. Als de kleine zelfstandige in kwestie het niet zelf doet, laat hij het over aan een handige werknemer of een 15-jarig neefje die "wel wat kent van computers". Het resultaat van deze "kostenbesparende" operatie is meestal bedroevend, zowel op vormelijk als inhoudelijk vlak. De reden hiervoor is vrij simpel: een KMO is nu eenmaal expert in zijn bedrijfsvoering, niet in grafische vormgeving en niet in communicatie en marketing.

Een tweede benadering ligt een beetje in het verlengde. Hier gaat het om bedrijven die een beroep doen op "drempelverlagende tools en templates" die een groot aantal webbouwers vandaag aanbieden. U kunt dan zelf, zonder enige kennis van programmeren of HTML, een eenvoudige website in elkaar zetten.

Een laatste groep bedrijven zal een leverancier uit de internetindustrie contacteren om de website uit te bouwen. Bij het selecteren van zo'n aanbieder is het van cruciaal belang uw keuze te baseren op de juiste criteria. Sommige websitebouwers blinken uit in grafische vormgeving, maar hebben geen e-business of e-marketing visie. Dit levert dan vaak de zogenaamde "toeters en bellen" sites op. Andere bedrijven benaderen het bouwen van een website als een consulting-opdracht, waarbij het uitzicht van het eindresultaat - de website - haast bijzaak is. Nog anderen zullen proberen om hun persoonlijke visie op internetaanwezigheid door te drukken, waarbij ze uw website binnen dit denkmodel willen wurmen. Met als gevolg dat uw website zijn doel totaal voorbij gaat.

Wanneer u een website wilt laten maken voor uw bedrijf kunt u al deze problemen omzeilen door een goed lastenboek te schrijven. Een lastenboek hoeft niet meer te zijn dan een document van 3 pagina's, maar daarin staat wel alles wat een webbouwer moet weten om een goede offerte te maken. Op deze manier bepaalt u als bedrijf dus zelf de criteria waarop u de binnenkomende offertes gaat evalueren. Stuur dit lastenboek naar een aantal bedrijven die websites bouwen, en nodig hen uit om op basis van dit lastenboek een offerte te maken. We zetten enkele handige tips op een rijtje voor het schrijven van zo'n lastenboek.

Tip 1 : Schets een beeld van uw bedrijf en zijn markt.
Hoe meer inzicht de webbouwer krijgt in het bedrijf, zijn producten en diensten, zijn markt, zijn benchmark en zijn doelgroep, hoe gerichter hij zijn offerte kan opmaken. Geef in deze context ook een overzicht van de bestaande communicatie naar uw doelgroep. Dit kan de websitebouwer die een offerte wil maken, helpen om de website beter te laten uitkomen als een geïntegreerd onderdeel van de bestaande communicatiestrategie. Het is voor het succes van een website belangrijk dat alle media naar elkaar verwijzen: de website naar de zaak, mailings naar de website, reclame naar de zaak en de website, enzovoort.

Tip 2 : Definieer uw doelstellingen.
Doe vooraf zelf een grondige denkoefening rond de basisvragen. Er zijn 3 redenen waarom u als bedrijf een website wilt: merkcommunicatie, verkoop en operationele besparing. Maak een keuze. Operationaliseer ook uw doelstellingen. Het zou gerust kunnen dat u via de website alleen met uw bestaande klanten wilt communiceren per e-mail. Of misschien wilt u via uw website mensen van buiten uw regio overtuigen om uw winkel te komen bezoeken. U kunt dit bereiken door promoties, door expertinformatie of door mensen op ideeën te brengen. Dit zijn concrete doelstellingen. Baken daarnaast ook duidelijk de verschillende doelgroepen af waarvoor de website bestemd is. Naar het voorbeeld van de website van de stad Ieper (www.ieper.be) kunt u op de homepagina vragen in welke hoedanigheid men uw website bezoekt (bvb. als bestaande klant, geïnteresseerde of anderstalige).

Tip 3 : Baken de grenzen van uw budget duidelijk af.
Webbouwers hebben het vandaag moeilijk om te overleven. De exuberante bedragen die zij konden vragen in de hoogdagen van de internethype zijn daar mee de oorzaak van. Stel daarom uw budget duidelijk vast in het lastenboek. Daarmee nodigt u de bedrijven eigenlijk uit om te tonen wat zij voor dit budget kunnen leveren, wat een gezonde manier van zakendoen is. Een interessante manier om een lastenboek op te stellen, is het opsplitsen van de prijssetting in een offerte voor een basiswebsite op korte termijn en een "full function" website op lange termijn. Heel belangrijk is dat u ook een duidelijke en ondubbelzinnige prijssetting per jaar vaststelt voor het onderhoud van de website, zoals hosting, huur van bepaalde modules, e-mailadressen en jaarlijkse registratiekosten. Vaak blijken offertes waarvan de prijssetting op het eerste zicht nog wel meevalt, op lange termijn gewoon schandalig duur te zijn bij een betere kijk op de variabele kosten.

Tip 4 : Vraag garanties op het vlak van content management.
Een website die niet frequent vernieuwd wordt, geeft een heel slechte indruk over uw bedrijf. Vraag dan ook garanties omtrent het gebruiksgemak voor onderhoud. Verschillende webbouwers hebben administratormodules waarbij u zonder kennis van HTML pagina's kunt aanmaken, wijzigen of verwijderen. Bij grotere bedrijven of organisaties, zoals lokale overheden, is het zeer belangrijk dat dit content management gedecentraliseerd kan gebeuren. Elke dienst moet toegang hebben tot bepaalde delen van de website, zodat zij elk hun specifieke inhoud kunnen verzorgen. Vermeld daarom ook duidelijk wie er zich binnen uw organisatie mag en kan bezighouden met het onderhoud van de website en wat zijn informaticavaardigheden zijn.

Tip 5 : Stel uzelf juridisch veilig.
Zorg er voor dat de websitebouwer u in zijn offerte garanties biedt op het vlak van auteursrechten, zoals intellectuele rechten. De auteursrechten voor alle content moeten voor u zijn. Zorg er ook voor dat men contractueel vastlegt dat de broncode van de website of de webapplicaties bij een eventueel faillissement vrijgegeven wordt aan derden. Deze bepaling - in juridische termen het "escrow contract" - kan u heel wat problemen besparen.

Tip 6 : Eis een service level agreement.
In een service level agreement (SLA) zal de webbouwer u een aantal garanties moeten bezorgen. Deze garanties kunnen velerlei zijn:
* De performantie. Dit houdt in dat uw website bugvrij moet zijn, dat alle scripts en hyperlinks moeten werken en dat uw website er met om het even welke browser goed uitziet.
* De beveiliging: de webbouwer geeft garanties voor voldoende beveiliging tegen hackers.
* Vermeld tevens in uw lastenboek dat een goed onderhoudscontract een belangrijke troef zal zijn bij het kiezen van de beste offerte. Dit zal webbouwers verplichten om u voldoende lang te blijven ondersteunen. Deze steun is vooral van belang in de eerste maanden na de oplevering, omdat dan de meeste kinderziekten aan het licht komen. Verplicht de leverancier er met andere woorden toe om na de oplevering een vastgesteld aantal manuren ter beschikking te stellen voor vragen, problemen en eventuele kleine aanpassingen.
* Vraag ook naar garanties om als klant voldoende inspraak en inzage te krijgen tijdens het opbouwproces. Dit maakt dat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan als het te laat is. Wanneer een websitebouwer in zijn offerte verwijst naar een duidelijk uitgewerkte en in het verleden gehanteerde projectaanpak, dan hebt u te maken met een professioneel bedrijf.

Tip 7 : Besteed aandacht aan communicatie en marketing.
Een website hebben, is één ding. Er voor zorgen dat uw doelgroep de website vindt, is iets anders. Neem daarom ook de vraag voor een communicatieplan op in uw lastenboek. Splits dit op in een voorstel voor uw bestaande klanten enerzijds en een strategie voor prospecten anderzijds. Leg er de nadruk op dat een goed communicatieplan zich niet beperkt tot on line marketing alleen. Aan de hand van dit criterium zult u er zeker die bedrijven uit kunnen halen die het maken van een website niet als eindpunt zien, maar als deel van een geïntegreerde communicatieaanpak. Een interessante aanvulling kan zijn wanneer u de websitebouwers ook voorstellen laat doen omtrent partnerships. Vraag expliciet hoe zij met andere leveranciers denken samen te werken op specifieke vlakken. Dit kan bijvoorbeeld met uw bestaande reclamebureau zijn of met aanbieders van e-business tools.

Tip 8 : Hanteer een duidelijke structuur.
Een duidelijke structuur in uw lastenboek laat u toe om offertes makkelijker te vergelijken. Ook de bedrijven die een offerte opmaken, zijn gebaat bij een goede structuur. Bovendien dwingt u hen als klant om hun voorstel uit te werken volgens uw vragen en behoeften. Uit een bestaand voorbeeld van een lastenboek dat werd opgemaakt voor een website van een Belgische stad weerhouden we de volgende structuur:

1. Situering van de organisatie * Huidige communicatie * Bestaande ICT-kennis en infrastructuur
2. Welke doelstellingen heeft de website?
* Korte termijn vs lange termijn
* Definiëring van de verschillende doelgroepen waarmee u wilt communiceren
3. Welke inhoudelijke elementen moeten er zeker in staan? Welke service wilt u aanbieden via het Internet?
4. Wat zijn uw specifieke grafische eisen? Dit kan gaan over de huisstijl, de synergie met bestaande communicatie of informatie over welk type van digitale informatie de organisatie in huis heeft.
5. Beheer van de website. Wat zijn uw eisen inzake onderhoud en hosting? Hoe ziet u de interne organisatie voor het updaten van de website?
6. Vorming. Hier specificeert u hoe u de opleiding van interne mensen georganiseerd wilt zien en wie er in aanmerking komt voor een opleiding om de website te updaten.
7. Promotie. Uw eisen op het vlak van URL-administratie, zoekrobotpositionering en offline en online marketing. Niet alleen uw voorstel moet goed gestructureerd zijn. U kunt uw lastenboek het best afsluiten met nogmaals een overzicht van de structuur waaraan de offerte zich hoort te houden.

Tip 9 : Laat de geadresseerden weten dat zij niet de enigen zijn die een offerte mogen opmaken.
Om te vermijden dat de prijzen de pan uitswingen, volstaat het om bedrijven duidelijk te maken dat u een benchmark hebt waarmee u de offertes kunt vergelijken. Dit betekent nog niet dat de goedkoopste offerte daarom de beste is. Het betekent alleen dat de maker van de offerte zijn prijszetting goed moet kunnen verantwoorden. Het volgende voorbeeld is een passage uit het besluit van een lastenboek, waarin dit punt duidelijk is uitgewerkt: "U hebt er alle belang bij uw offerte zo gedetailleerd mogelijk op te stellen, met uitsplitsing van de kosten over de verschillende offerteonderdelen. Dat staat ons enerzijds toe om de offertes doeltreffend met elkaar te vergelijken, en biedt ons anderzijds ook de mogelijkheid om - indien dit nodig of opportuun zou zijn - bepaalde onkostenelementen in onze uiteindelijke bestelling niet op te nemen."

Tip 10 : vraag naar relevante referenties.
Aan de hand van de voor uw doelstellingen relevante referenties kunt u heel gemakkelijk een oordeel vormen over de webbouwer in kwestie. In zijn referenties komen zowel zijn grafische vaardigheden als zijn visie duidelijk naar voor. Het is ook een kleine moeite om eens telefonisch contact op te nemen met de organisatie waarvoor de website gemaakt werd. Deze mensen zullen u onmiddellijk weten te vertellen of zij al dan niet tevreden zijn en waar u eventueel op moet letten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Werken in het buitenland Diploma

Klik op de afbeelding om de link te volgenhttp://vdab.be/internationaal/diploma.shtml

 

 

 

 

 

Minder betalen voor uw vertalingen

Klik op de afbeelding om de link te volgen

Het FIT (Flanders Investment and Trade) betaalt een deel van uw vertaalwerk terug – maar liefst 50 procent! Sinds oktober 2005 bestaat er namelijk een nieuwe subsidie voor technische vertalingen en de aanmaak van brochures, websites, CD-roms, …  Alle informatie vindt u op:
 http://www.flandersinvestmentandtrade.be/site/wwwnl.nsf/vPag/TypesSubsidies__SubsidieType7?opendocument

 

 

 

 

 

Educatieweb Pools Nederlands Pools

Klik op de afbeelding om de link te volgenHandige woorden en zinnen van en naar het Pools en Nederlands http://www.poolsetaal.org/handigezinnen.html

 

 

 

 

 

Wat is het verschil tussen een beëdigde vertaling en een gelegaliseerde vertaling?

Klik op de afbeelding om de link te volgen

Wat is het verschil tussen een beëdigde vertaling en een gelegaliseerde vertaling?


Een beëdigde vertaling wordt uitgevoerd door een vertaler die ingeschreven is bij de rechtbank van eerste aanleg. Concreet gesproken, plaatst de vertaler zijn handtekening en naamstempel op de vertaling. Hij geeft hiermee aan dat de tekst een waarheidsgetrouwe vertaling is en verleent ze een officieel karakter.

Soms wordt er nog een stapje verder gegaan en moet een beëdigde vertaling ook gelegaliseerd worden. Een gelegaliseerde vertaling is een beëdigde vertaling die wordt afgestempeld op de rechtbank van eerste aanleg, om de vertaling wettig te verklaren. Op de rechtbank wordt de handtekening van de vertaler vergeleken met de handtekening in het vertalerregister.

Legaliseren kan op twee manieren.

Als een land is aangesloten bij het apostilleverdrag (verdrag van Den Haag van 1961), is een verklaring van de rechtbank (een apostille) in sommige gevallen voldoende voor de instanties in de aangesloten landen.

Is het land niet aangesloten bij het verdrag, dan leggen uw documenten een langere weg af. Naast een stempel van de rechtbank, zijn er dan ook nog stempels van de Ministeries van Justitie, Buitenlandse Zaken en de betreffende ambassade nodig.

Meer info

 

 

 

Working in Belgium: Limosa

Klik op de afbeelding om de link te volgenAre you a foreign company, organisation or self-employed person and do you wish to employ someone in Belgium? Or do you wish to establish yourself in Belgium in order to pursue a temporary or partial activity as a self-employed person? Then you must first meet a number of basic conditions.

 

 

 

Inhoud van de oprichtingsakte voor een BVBA,NV,CVBA of CVOA

Inhoud van de oprichtingsakte 

1. Voor een BVBA:

 • de rechtsvorm en de naam;
 • het nauwkeurig omschreven doel;
 • de nauwkeurig omschreven maatschappelijke zetel;
 • de aanwijzing van de vennoten;
 • de duur van de vennootschap: voor bepaalde of onbepaald tijd;
 • het bedrag van het geplaatste kapitaal en het gestorte gedeelte ervan;
 • het aantal en de nominale waarde van de aandelen en eventuele bijzondere voorwaarden die de overdracht beperken;
 • de bankinstelling waarbij de in geld te storten inbreng gedeponeerd is;
 • wat ingebrachte onroerende goederen betreft:
  • de overdrachten onder bezwarende titel in de vijf voorgaande jaren;
  • de bedingen waaronder die overdrachten hebben plaatsgehad;
  • de hypothecaire lasten of de pandrechten op de ingebrachte goederen;
  • de voorwaarden waaronder ingebrachte optierechten kunnen worden uitgeoefend;
 • inzake inbreng in natura:
  • de specificatie van elke inbreng;
  • de naam van elke inbrenger;
  • de naam van de revisor en de conclusies van zijn verslag;
  • de eventuele andere voorwaarden waarop de inbreng gedaan is;
 • de aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden;
 • het begin en het einde van het boekjaar;
 • de dag en het uur van de jaarvergadering waarop over de jaarrekening moet worden beslist;
 • de oorzaak en de omvang van de bijzondere voordelen die worden toegekend aan elke oprichter;
 • het totale bedrag, althans bij benadering, van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten voor rekening van de vennootschap.

 

2. Voor een NV

 • de rechtsvorm en de naam;
 • het doel, nauwkeurig omschreven;
 • de zetel, nauwkeurig opgegeven;
 • de duur, wanneer de vennootschap niet voor onbepaalde tijd is aangegaan;
 • het bedrag van het geplaatste kapitaal en het gestorte gedeelte ervan;
 • het bedrag van het toegestane kapitaal, in voorkomend geval;
 • voorzover zij niet uit de wet voortvloeit, de regeling van het aantal en de wijze van benoeming van de leden van de organen die belast zijn met de vertegenwoordiging tegenover derden, het bestuur en in voorkomend geval het dagelijks bestuur, het toezicht en de controle, de verdeling van de bevoegdheden onder die organen;
 • wat de kapitaalaandelen betreft:
  • het aantal en de nominale waarde;
  • of het aantal alleen, voor aandelen zonder nominale waarde;
  • eventuele bijzondere voorwaarden die de overdracht beperken;
 • indien er verschillende soorten aandelen bestaan
  • dezelfde gegevens voor elke soort;
  • de rechten die aan elke categorie verbonden zijn;
 • wat winstbewijzen betreft:
  • het aantal;
  • de rechten die daaraan verbonden zijn;
  • de bijzondere voorwaarden die hun overdracht beperken;
 • of de aandelen op naam of aan toonder luiden, dan wel gedematerialiseerd zijn; en alle andere bepalingen inzake omwisseling die verschillen van die waarin de wet voorziet;
 • voor de inbreng anders dan in geld:
  • de specificatie van elke inbreng;
  • de naam van elke inbrenger;
  • de naam van de revisor en de conclusies van zijn verslag;
  • het aantal en de nominale waarde van de aandelen, respectievelijk het aantal aandelen zonder nominale waarde die tegen elke inbreng zijn uitgegeven;
  • de eventuele andere voorwaarden waarop de inbreng gedaan is;
 • de oorzaak en de omvang van de bijzondere voordelen die worden toegekend aan elke oprichter;
 • het totale bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten die voor rekening van de vennootschap komen;
 • de instelling waarbij de in geld te storten inbreng gedeponeerd is;
 • wat ingebrachte onroerende goederen betreft: de overdrachten onder bewarende titel in de vijf voorgaande jaren en de bedingen inzake die overdrachten;
 • de hypothecaire lasten of de pandrechten op de ingebrachte goederen;
 • de voorwaarden waaronder ingebrachte optierechten kunnen worden uitgeoefend.

xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

3. Voor een CVBA en een CVOA

 • de rechtsvorm en de naam;
 • de zetel en het doel van de vennootschap;
 • nauwkeurige gegevens over de persoon van de vennoten;
 • gegevens over de inbreng en het bedrag van het vaste gedeelte van het kapitaal;
 • de specificatie van elke inbreng in natura;
 • voor de inbreng in natura:
  • de naam van elke inbrenger;
  • de naam van de revisor en de conclusies van zijn verslag;
  • het aantal en de nominale waarde van de aandelen die tegen elke inbreng zijn uitgegeven;
  • de eventuele andere voorwaarden waarop de inbreng gedaan is;
 • de duur van de vennootschap;
 • de voorwaarden van toetreding, uittreding en uitsluiting van vennoten, en van de terugneming van gestorte gelden;
 • het bestuur en het toezicht:
  • de benoeming en het ontslag van lasthebbers, bestuurders en commissarissen;
  • de omvang van hun bevoegdheid;
  • de duur van hun opdracht;
 • de rechten van de vennoten, de wijze van bijeenroepen voor de algemene vergadering; de vereiste meerderheid om geldige besluiten te nemen, de wijze van stemmen;
 • hoe de winst wordt verdeeld en het verlies wordt omgeslagen;
 • het bedrag van het geplaatste kapitaal en het gestorte gedeelte ervan. Bron: http://mineco.fgov.be/SME/Starters/NatPers_nl-03.htm

 

 

 

Voorbeeld Lastenboek Woningbouw

                                                     LASTENBOEK WONINGBOUW

1.     WERFINRICHTING

Bevat het oprichten van een bouwkeet, het aanvoeren van de nodige materialen en materiëlen. Elektriciteit en water voor de opbouw van de woning, vallen ten laste van de bouwheer. De bouwplaats dient normaal toegankelijk te zijn voor vrachtwagens en betonmolens, voor de aanvoer van materialen en materiëlen. Het terrein dient opgekuist te worden, vrij van bomen en struiken, zodat het gebouw kan worden uitgezet. Verzekering ABR (alle bouwplaatsrisico’s) is inbegrepen. Enig bouwafval door de aannemer op de werf gemaakt, wordt op zijn kosten door hem verwijderd.

2.        GROND- EN AARDEWERKEN

Het terrein wordt verondersteld vlak en voldoende hoog te liggen teneinde geen aanvulling nodig te hebben. De grondwerken geschieden tot op de vaste grond en dit tot op ongeveer 1m diepte vatbaar voor verrekening, te berekenen vanaf vloerpas. De aarde, voortkomend uit het afsteken van de teelaarde (+/- 20cm dik) en het graven van de funderingen, wordt op het terrein gestapeld. Een aardingslus zal worden geplaatst.

3.        FUNDERINGEN

Volgens de plans worden de funderingssleuven in steenslagbeton gegoten met een betonkwaliteit van minimum 200kg cement per m³ beton. De aannemer zal de nodige inlichtingen inwinnen bij de bevoegde diensten aangaande rooi –en bouwlijn, rioleringsaansluiting, wachtbuizen en passen.

4.        ONDERVLOEREN

Op een laag visqueen, welke dienst doet als vochtisolatie, en een licht wapeningsnet (150/150/8/8) wordt een vloerplaat van xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />12 cm dikte gegoten met een betonkwaliteit van minimum 200kg cement per m³ beton.

5.     FUNDERINGSMETSTELWERK

De funderingssleuven zijn aan te zetten op vaste grond en zijn min. 40cm hoog. De sleuven hebben een breedte van 30cm breder dan de breedte van de muur die er op steunt. Minimale funderingsdiepte: 80cm onder maaiveld. Het ondergrondse metselwerk bestaat uit volle betonblokken (29 x 19 x 14) of snelbouw voor de binnen- en buitenmuren. Cementering en kooltering of een gelijkwaardig product wordt voorzien als vochtbescherming tegen de buitenzijde van het ondergrondse metselwerk dat in aanraking komt met de grond.

6.        RIOLERING

Alle rioleringen worden uitgevoerd in PVC (Benor gekeurde buizen) met alle nodige hulpstukken. Dit volgens de regels der kunst en de opgemaakte plans. Er is steeds een septische put voorzien voor 5 personen.  Alle afvoerwater wordt samengebracht in controleputten. Hiervoor worden telkens gepréfabriceerde putten geleverd en geplaatst volgens de regels van de fabrikant. De levering en plaatsing van betondeksels of PVC-deksels met aangepaste afmetingen maakt deel uit van deze post. De aansluiting van deze controleputten tot een openbare riolering is ten laste van de opdrachtgever. Alle werken dienen uitgevoerd te worden volgens de regels van goed vakmanschap om een onberispelijke werking te verwezenlijken. Tijdens de werken zal de aannemer de open uiteinden van de riolering afdichten met aangepaste stoppen om te voorkomen dat er vuil in terecht komt. Alle rioleringsbuizen worden met een regelmatige helling aangelegd van ongeveer 1,5cm per meter. Voor de aansluiting van elektriciteit, water, telefoon en eventueel gasleiding worden wachtbuizen geplaatst, volgens de voorschriften van de respectievelijke maatschappijen, tot aan de rioollijn op de voorgeschreven diepte en welke binnenshuis gebracht worden via een daartoe bestemde energiebocht. Alles is voorzien voor 1 aansluiting. Indien regenwater en afvalwater gescheiden dienen afgevoerd te worden, dan dient dit te worden verrekend.

Er is een regenwaterput voorzien met de nodige aan- en afvoerbuizen.

7.        OPGAAND METSELWERK

Het gevelmetselwerk wordt naargelang het type uitgevoerd in:

 - of GEVELSTEEN, gebakken handvormsteen (type scheldesteen of dergelijke) voor klassieke en moderne type.

   Eisen: minder dan 12% wateropname, vorstbestendig en vrij van alle schadelijke delen. De uitvoering zal met de    

   meeste zorg geschieden en volgens de regels der kunst, de stootvoegen in verticale lijnen. Scheef gemetste    

   stenen of “dansende” stenen zulle worden vervangen.

   De stenen dienen in één partij besteld te worden en zullen van hetzelfde baksel zijn. In de eerste laag die   

   gemetst wordt op de waterkerende laag boven een spouwonderbreking, wordt telkens de vierde stootvoeg open

   gelaten om eventueel water uit de spouw te kunnen laten lopen. Er zullen papiertjes gestoken worden in de    

   stootvoegen die niet mogen gevoegd worden.

 - of OUDE RECUPERATIESTEEN of GETROMMELD (wildverband) voor het type landhuis of fermettestijl.

   Gezien meestal gewerkt wordt met een handvormsteen of recuperatiesteen dient rekening gehouden te worden

   met bepaalde tolerantie in maatvoering en kleur.

De binnenkant van de buitenmuur wordt opgetrokken in :

a)      of Poroton (19 cm) d.w.z. tralieblokken met zeer hoge isolatiewaarde voldoend aan de nieuwe normen      (K-waarde). (Eventuele spouwisolatie door klant zelf aan te brengen)

b)  of Snelbouw (14cm) met 4 cm dikke isolatie (type Styrodur) voldoend aan de nieuwe normen (K-waarde).

Het binnen- en buitenspouwblad van de buitenmuur worden aan elkaar verbonden d.m.v. spouwhaken. Op alle funderingsmuren zal de aannemer,voor het leggen van de welfsels of voor het aanvangen van de spouwmuur, een sterke polyesterfolie plaatsen.  In de spouwmuur zal de aannemer een tweede laag vochtwering in polyesterfolie aanbrengen die samen met de eerste vertrekt onder het buitenspouwblad en die min. 20 cm hoger in het binnenspouwblad doorloopt. Ter hoogte van de onderbrekingen van deze laag door deuren of vensterdeuren,wordt deze folie dubbel geplooid in dezelfde voeg zodat eventueel water niet naast de deur- of raamstijl binnendringen.

In de spouwmuren zal de aannemer boven elke opening en spouwonderbreking op dezelfde wijze polyesterfolie aanbrengen die in het binnenspouwblad ong. 20 cm hoger zit dan in het parament. De vochtwering is aan weerszijden min 30cm breder dan de opening of spouwonderbreking. Alle vochtwerende lagen dienen over de volledige breedte van de muur geplaatst te worden en liefst iets meer voor alle zekerheid en nadien proper in het vlak afgesneden.

Er wordt gemetst in halfsteen verband en met open voeg om ingevoegd te worden. Boven de ramen wordt een streklaag voorzien.

Boven alle ramen en deuren worden beton- of geprefabriceerde balken voorzien in het binnenspouwblad, aangepast aan de te dragen noodwendigheid. De betonlatel zal tegen de strek gestort worden d.m.v. een verloren bekisting van harde PS-schuimplaten. Koudebruggen dienen overal te worden vermeden. Er wordt nagelbare steen voorzien als raam –en deurblokken voor de bevestiging van het buiten –en binnenschrijnwerk. Alles dient te worden uitgevoerd volgens de specificaties van de opgemaakte plans.

Het gewapend beton moet voldoen aan de nieuwste voorschriften van NBN B15. De stabiliteitsstudie is ten laste van de aannemer. Bekistingen moeten zuiver en stevig zijn, vormveranderingen in het beton zullen niet geduld worden. De bewapening moet vrij zijn van stoffen die nadelig zijn voor het beton. Kruisingen en overlappingen worden met binddraad verbonden. Grintnesten in het beton zullen niet worden aanvaard. Stortnaden dienen tot een minimum te worden herleid en moeten gelokaliseerd worden daar waar zij het minste weerstand bieden. De nodige betonbalken en stalen liggers zijn inbegrepen.

De bovengrondse vloerplaten worden uitgevoerd in prédallen. Openingen voor leidingen, verluchtingen, e.d. zullen daar waar mogelijk worden uitgespaard. Daar waar nodig zullen stalen profielen in de vloerplaat worden ingewerkt. Het constructiestaal zal voldoen aan de huidige normen. Naargelang het gebruik van de profielen, worden ze beschermd met roestwerende verf. Stalen liggers in de dikte van de plaat dienen in de mate van het mogelijke te worden vermeden.

De niet-dragende muren worden uitgevoerd in plaasterblokken (Isolava).

8.        VOEGWERKEN

Het gevelmetselwerk wordt opgevoegd in een witgrijze kleur. Op aanvraag kunnen enkele stalen worden geplaatst. De afkitting van het buitenschrijnwerk gebeurt met een plastische voeg, na het beëindigen van het voegwerk, kleur aangepast aan het paramentmetselwerk.

9.        DORPELS

Aan alle ramen, deuren of poorten worden dorpels in blauwe hardsteen van 5 cm dikte voorzien, eventueel geciseleert aan voor –en zijkanten volgens afspraak. De dorpels aan de vensters zijn voorzien van een druipgleuf. Aan de dorpels van voor- en achterdeuren is een opstand voorzien. De zichtbare vlakken worden zuiver glad geschuurd, alle rechte hoeken worden schuin geslepen. De steen is gezond en heeft een heldere klank onder de slag van een ijzeren hamer, hij is vorstbestendig en vrij van vlekken (vet, enz…), alle stenen met wateropnemende witte aders worden vermeden. Beschadigde stukken die niet voldoen zijn uit te breken en te vervangen. De dorpels worden vol en zat in de mortel gelegd en zijn zuiver op te voegen, de voegen worden tot een minimum herleid en zijn 3mm breed.

 

 

10.  PLAFONDUITVOERINGEN

 

TYPES ZONDER AFGEWERKTE BOVENVERDIEPING

1) of HOUTEN ROOSTERING: tussen de roostering is een isolatie van 15cm glaswol voorzien, boven aan de roostering een houtvezelplaat van 18mm, onderaan een gyplat met bepleistering. De zolder is niet benutbaar.

2) of VOORGESPANNEN BETONWELVEN: de vloer bestaat uit prédallen. Hierop wordt een vul- en dekbeton op aangebracht. De betongewelven zijn onderaan voorzien van pleisterwerk. Er is geen chape voorzien op de zolder. De zolder is niet benutbaar.

TYPES MET AFGEWERKTE BOVENVERDIEPING

1. BOVEN HET GELIJKVLOERS: De betongewelven boven het gelijkvloers zijn voorzien van pleisterwerk, bovenaan is chape voorzien op de verdieping. De hoogte van het plafond bedraagt 2,65m.

2. BOVEN DE VERDIEPING: tussen de roostering is rondom de kamers een isolatie van 15cm glaswol voorzien, de binnenafwerking is voorzien in gyplat met bepleistering. De hoogte van het plafond bedraagt 2,40m. De zolder is niet benutbaar.

11.  DAKTIMMERWERKEN

Het daktimmerwerk wordt uitgevoerd met geïmpregneerd naaldhout (er wordt een drenkingsgarantie afgeleverd). De spanten worden gepréfabriceerd in de fabriek.

12.  DAKBEDEKKINGEN

Hellend dak:

De dakwerken worden uitgevoerd volgens de regels der kunst, met de nodige hulpstukken en pannenlatten en een onderdak in Biplex, Covex of gelijkwaardig.

Fermettestijl: TBF RESIDENCEPANNEN

Landhuisstijl: RUSTIEKE OF HERFSTKLEUR SNELDEKPAN

Moderne stijl: ZWARTE OF BRUINE SNELDEKPANNEN

Klassieke stijl: ZWARTE OF BRUINE SNELDEKPANNEN

(15 jaar fabrieksgarantie op sn)

 

Platte dakbeddeking:

1. Opbouw op betonnen ondergrond: dampscherm type PE lichtblauw ingekleurd 0,25mm dik, losliggend geplaatst, aan elkaar verbonden met dubbelzijdige kleefband + 6cm isolatie drukvaste PS (geëxpandeerd polystyreen) (dampklasse A1, densiteit 20 kg/m³) + scheidingslaas glasvlies (120 g/m²) + dichtingsbaan Trocal SGMA dikte 1,5mm, losliggend geplaatst, met warme lucht aan elkaar verbonden + grindballast type 16-32, gewassen en gerolde rijngrind (80 kg/m²).

2. Opbouw op houten ondergrond: dampscherm type PE lichtblauw ingekleurd 0,25mm dik, losliggend geplaatst, aan elkaar verbonden met dubbelzijdige kleefband + 9cm isolatie drukvaste PS (geëxpandeerd polystyreen) (dampklasse A1, densiteit 20 kg/m³) + scheidingslaas glasvlies (120 g/m²) + dichtingsbaan Trocal SGMA dikte 1,5mm, mechanisch verankerd, met warme lucht aan elkaar verbonden, lichtgrijze kleur.

3. Dakranden en aansluitingsprofielen: gemaakt uit op maat geplooide vuur-verzinkte gecasseerde staalplaten, lichtgrijs of atracietgrijs naar keuze. Vormstukken en afwerking volgens de regels der kunst en volgens de voorschriften van de fabrikant.

13.  DAKOVERSTEKEN

Deze worden uitgevoerd in meranti of PVC-planchetten, ongeveer 30cm breed.  Er zijn geen

geveloversteken, deze zijn afgewerkt met gevelpannen.

14.  DAKVLAKRAMEN

Zijn voorzien in bepaalde types of kunnen in OPTIE voorzien worden.

15.  LOOD- EN ZINKWERKEN

De goten en aflopen zijn voorzien in aluminium, de kleur is te kiezen uit de verschillende standaardkleuren. De schouw wordt afgewerkt met de nodige loden slabben.

30 jaar fabrieksgarantie

16.  SCHOUWPIJP ( optie )

Deze wordt uitgevoerd met de nodige loden slabben en voorzien van een deksteen welke ter plaatse wordt gegoten of uitgevoerd in blauwe hardsteen. De binnenzijde is altijd voorzien van vuurvaste gebakken aarden elementen met een binnenmaat van 20x20 of groter (volgens type kachel).

17.  BUITENSCHRIJNWERK

Steeds uitgevoerd in WITTE PVC (5-kamersysteem) (K-waarde profiel 1,1). Alle ramen zijn voorzien van super isolerend glas (K-waarde 1,4). Er zijn verluchtingsroosters die voldoen aan de vereiste ventilatienormen. (Minimum ventilatievoorzieningssysteem A:

1. Regelbare roosters boven de ramen voor luchttoevoer: living 2lm, slaapkamer of bureel 0,80 lm;

2. Afvoer natte ruimten: regelbare ventilatieopeningen voor de afvoer van de natte ruimtes: keuken 0,20m diam., badkamer 0,16m diam., WC 0,11m diam., wasplaats 0,16m diam.)

De ramen zijn van het type draai en/of kipbediening. De opengaande delen zijn voorzien van ingewerkt neopreen tocht –en dichtingsprofielen. De voordeur en de eventueel half beglaasde keukendeur worden uitgevoerd in WBP (Water Bestendige Plaat) met uitzicht merantiplanchetten en zijn voorzien van driepuntsluiting in staal of vijfpuntsluiting in koper.

OPTIE: rolluiken in witte PVC uitgevoerd met rolluikgeleiders, rolluikkasten en lintkasten.

18.  BINNENSCHRIJNWERK

De deuren zijn voorzien in voorgeverniste EIK-fineerdeuren of laminaatdeuren in kerselaar, beuk of wit gelakt met dito omlijsting, het nodige hang- en sluitwerk en een PVC of ALUMINIUM deurkruk en verluchtingsroosters volgens de vereiste ventilatienormen.

19.  GARAGEPOORTEN

Voorzien: Meranti Waterproof plaat met uitzicht Meranti planchetten of witte pvc, naar buiten draaiend.

20.  TRAPPEN

Types met afgewerkte bovenverdieping: trap met leuning, in beuk of rubberwood (naar keuze).

Types zonder bovenafwerking: zolderluik met uitschuifbare zoldertrap.

 

21.  VENSTERTABLETTEN

In de woonvertrekken zijn aan alle ramen welke niet tot op de grond komen venstertabletten voorzien in marmer aan iedere dagkant 10cm uitstekend.

22.  PLEISTERWERKEN

Op alle muren, behalve deze van de garage en kelder, wordt pleisterwerk aangebracht.  De binnenwanden van de garage worden meegaand opgevoegd.

Allereerst wordt de ondergrond voorbewerkt. Deze voorbewerking omvat volgende werkzaamheden:

-          Het verwijderen van onzuiverheden zoals stof, aarde en vetten.

-          Het eventueel bevochtigen van de wand door besproeiing met water, wanneer de ondergrond te droog is.

-          Het uitkrabben van de vuile of loszittende mortel.

-          Het ruw maken van te gladde oppervlakten.

-          Waar de ondergrond uit verschillende materialen bestaat zal eerst een polyestergaas over de voegen gekleefd worden om mogelijke verschillende werking van de twee materialen op te vangen en te verhinderen dat scheuren optreden.

Nu kan de bezetting worden aangebracht. Na opspuiten of manueel uitstrijken, glad trekken met een rij van minstens 1,80m. Sterk poreuze ondergronden met voorbehandelingsmiddel instrijken alvorens te bezetten. Bij gebruik van de mechanische mengmachine, zullen de voorschriften van de fabrikant toegepast worden voor een juiste menging. De totale dikte van de pleisterlaag bedraagt ongeveer 15mm. De muren waarop later faience wordt aangebracht, worden enkel van een grondlaag voorzien om een beter kleefvlak te bekomen. Op de scherpe hoeken van de binnenmuren worden hoekijzers aangebracht, behalve aan de deuren. De ramen worden ook uitbezet. Het pleisterwerk wordt gestaakt wanneer de buitentemperatuur daalt beneden de 5°C, tenzij het gebouw verwarmd is en/of tijdelijk afgesloten werd.

De niet-dragende muren worden uitgevoerd in plaasterblokken van 10 cm ( Isolava ), deze worden gepolierd.

23.  CHAPE

Overal is er cementchape voorzien. Na het plaatsen van de leidingen wordt een éénlagige chape van ongeveer 80mm geleverd en geplaatst. De consistentie van de chape is “aardvochtig”, m.a.w. een grote hoeveelheid aanmaakwater dient te worden vermeden. De uitvoering zal werkelijk pas en zeer glad zijn, volgens de regels der kunst.

24.  VLOERISOLATIE

Op de gelijkvloerse verdieping (uitgezonderd garage) is 7cm PUR (polyurethaan) voorzien.

25.  VLOEREN

In de INKOMHAL, LIVING, WC, KEUKEN en BADKAMER is een vloer voorzien met een aankoopwaarde van 30,00 €/m² (ceramiek) met bijbehorende plinten. De geplaatste waarde is 30,00 € + 22,50 € = 52,50 €/m² (exl. BTW).

In de GARAGE en de eventuele BERGING of WASPLAATS op het gelijkvloers en eventuele KELDER is een vetvrije tegel of ceramiekvloer tweede keus voorzien met een aankoopwaarde van 15,00 €/m², zonder plinten. De geplaatste waarde is 15,00 € + 22,50 € = 37,50 €/m² (excl. BTW).

Tussendorpels of Alu-profielen zijn voorzien tussen de dagkanten van alle binnendeuren. Indien dezelfde vloertegels doorlopen van het ene woonvertrek naar het andere, worden geen tussendorpels geplaatst.

26.  FAIENCE

In de badkamer is faience voorzien tot op plafondhoogte met een handelswaarde van 30,00 €/m². De geplaatste waarde is 30,00 € + 22,50 € = 52,50 €/m² (excl. BTW). In de badkamer zijn listels voorzien met een handelswaarde van 11,00 €/lm.  Er zijn tevens 3 decors voorzien met een handelswaarde van 9,00 €/stuk.

27.      VASTTAPIJT OF VINYL

In de SLAAPKAMERS, BERGING VERDIEP en NACHTHAL is een vast tapijt of vinyl voorzien met een geplaatste waarde van  27,00 €/m² (excl. BTW). De plinten worden uitgevoerd in meranti.

28.      ELEKTRICITEIT

De aansluitkabel, meters en eventuele kasten voor de meters zijn ten laste van de opdrachtgever. De aanduidingen voor de plaatsing worden na het onderdakbrengen in samenspraak met de elektricien gedaan. De keuring van de installatie door een erkend organisme is inbegrepen. De elektrische installatie beantwoordt steeds aan de geldende reglementen en voorschriften van de distributiemaatschappijen en wordt steeds voorzien van een aardlus in de funderingen, een verliesstroomschakelaar, een verdeelbord met de nodige automatische zekeringen. De werken omvatten het leveren en plaatsen van alle leidingen en schakeltoestellen (schakelaars, stopcontacten, e.d.), trekken van bedrading, uitvoeren van bord, in orde brengen van de keuring, aarden van de installatie en alle voorzieningen om degelijke installatie te bekomen. Alle horizontale leidingen voor plafondlichten zullen in de vloer ingewerkt worden. De elektricien zal alle nodige openingen in de muur maken om leidingen en toestellen te kunnen plaatsen. Na plaatsing zal de elektricien de buizen goed aansmeren en vastzetten. Alle bedrading wordt getrokken door plastieken buizen. De kringen worden beveiligd met automatische zekeringen. De elektricien zal eveneens de wachtbuizen plaatsen voor het trekken van de draden voor telefoon, kabeltelevisie, thermostaat e.d.  Alle stopkontakten en schakelaars zijn van het merk Niko of gelijkwaardig. Vooraleer de werken aan te vatten zal de elektrieker de bouwheer uitnodigen om ter plaatse alle voorzieningen aan te duiden en af te tekenen.

Voorzien in :

. HAL: 2 lichtpunten DR, 1 stopcontact

. LIVING: 2 lichtpunten DR, 4 dubbele stopcontacten, buisleiding voor TV-distributie en telefoon

. KEUKEN: 1 lichtpunt DR, 3 stopcontacten en 5 stopcontacten voor de toestellen: koelkast,  dampkap, oven, kookplaat en vaatwas

. KAMERS: 1 lichtpunt ER en 3 stopcontacten

. BERGING: 1 lichtpunt ER en 1 stopcontact

. NACHTHAL: 2 lichtpunten DR en 1 stopcontact

. WC: 1 lichtpunt ER

. BADKAMER: 1 wandlichtpunt met ER en 1 stopcontact

. GARAGE: 1 lichtpunt DR, 2 stopcontacten

. aansluiting voor wasmachine en droogkast waar gewenst

. BUITENLICHTPUNT: 1 lichtpunt ER

. DEURBEL: eenvoudige deurbel voorzien

29.      SANITAIRE INSTALLATIE

De sanitaire installatie omvat alle leveringen, werken en aansluitingen die nodig zijn voor de goede werking, volgens de regels der kunst, de richtlijnen van de respectievelijke leveranciers en volgens de reglementering en normen van toepassing. Deze installatie omvat het leveren, plaatsen en aansluiten van alle kranen, aflopen met verluchtingen, voedingsleidingen voor warm en koud water, sanitaire toestellen, regeling en op punt stellen van de installatie. Voorzien zijn :

. 1 bruisbad 1,75 x 0,75 (10 luchtjets) of douche in acryl wit.

. 1 VGA Citaplex badafvoer combinatie met stop en ketting

. 1 Ideal Standart Ceraplan 1 – gr bad/douche mengkraan naakt chroom en sproeier.

. 1 Caph. Hydro 7 doucheset met 5 stralen chroom 60cm

. 1 Toilet Warn Comina onderpot ao/cm wit

. What is the difference between a sworn translation and a legalized translation?

Klik op de afbeelding om de link te volgen

What is the difference between a sworn translation and a legalized translation?

A certified (sworn) translation is performed by a translator enrolled on the list of sworn translators of the Court of First Instance. Practically speaking, the translator places his signature and name stamp on the translation. By doing so, he confirms that the text is a faithful translation and grants it an official character.  

Sometimes one must go a step further and also legalize a certified translation. A legalized translation is a sworn translation which bears a stamp of the Court of First Instance declaring it legal. At the court the translator’s signature is compared to the signature on the list of sworn translators.

You can legalize a translation in two ways.

In the case of countries which signed the Hague convention of 1961, the court’s confirmation (legalisation) shall in some cases satisfy the instances of those countries.

In the case of countries which did not sign this convention, your documents have a longer way to go. Besides the court’s stamp, you will also need the stamps of Ministry of Justice, Foreign Affairs and the embassy in question.

More info