Beschermen van bomen

Steeds meer mensen begrijpen dat een boom op hun aangekochte bouwperceel een meerwaarde betekent en zijn bereid om hem van de ondergang te redden.
Hoe vaak gebeurt het niet dat bij diverse graafwerken wortels van bomen afgerukt worden, met alle gevolgen van dien. Hierbij kunnen de stabiliteit en de conditie van de boom in het gedrang komen.

Boombescherming geschiedt zowel bovengronds als ondergronds. De stam en de kroon zijn gevoelig voor beschadiging en moeten worden afgeschermd. De wortelzone van bomen bevindt zich in de kroonprojectie en is héél gevoelig voor bodemverdichting veroorzaakt door bijvoorbeeld werfverkeer.

Met eenvoudige maatregelen en goede afspraken met aannemers en klant kan vaak voor alle partijen  een goed resultaat behaald worden. Vertigro kan hierbij niet alleen een praktiserende, maar ook een coördinerende rol spelen.

Het is dan ook belangrijk dat we reeds voor de aanvang van de werken betrokken worden!

Wanneer door derden schade aan een boom wordt veroorzaakt kan een schadevergoeding worden berekend. Voorkomen is beter dan genezen !