Vellen en afbreken

Wanneer de algemene veiligheid in het gedrang komt en er geen andere opties meer mogelijk zijn en dan moet de boom worden verwijderd,  desnoods in kleinere stukken als er geen ruimte genoeg is om de boom in zijn geheel te doen vallen (afbreken). Er kan gebruik worden gemaakt van touwen en een afvangsysteem, waarbij de takken en stamdelen gecontroleerd naar beneden gebracht worden. Alles gebeurt met uiterste voorzichtigheid en precisie om schade te voorkomen. Als de toestand van de boom het niet meer toelaat om deze werken klimmend uit te voeren wordt er gebruik gemaakt van een hoogtewerker of kraan.

Het is mogelijk om niet alleen de bovengrondse, maar ook de ondergrondse delen te verwijderen door middel van een tronkenfrees of door de boomstobbe uit te graven. Takken en stammen tot een diameter van 15 cm kunnen worden versnippert of indien gewenst afgevoerd worden. Er kan ook een Een houtwal is een ecologische afscheidingswand. De takken worden horizontaal tussen palen gestapeld. Hiervoor kunnen zowel dode al pas gesnoeide takken gebruikt worden. Een houtwal kan elk jaar aangevuld of desnoods uitgebreid worden met het eigen snoeihout.
Een houtwal is een goed onderkomen voor allerlei dieren zoals egels en nuttige insecten.
houtwal
aangelegd worden. Brandhout kan op eenvoudig verzoek op de juiste lengte verzaagd en gekliefd worden.

In veel gevallen is een vergunning nodig voor het verwijderen van een boom. Best is om vooraf even te informeren bij de gemeentelijke milieudienst i.v.m. de formaliteiten.