Boomgedicht

Bomen 

Als ik de bomen zie
gemaakt van hetzelfde leven,
maar dan met stam en tak en twijg.
Als ik de bomen zie
dan luister ik altijd even
naar hun fantastisch gezwijg

Ik heb de storm zien komen,
hij sloeg ze half kapot,
verstild zag ik ze dromen
of dansen, zomerzot.

Ik zag hun angstig beven
in donker en in licht.
Ik zie mijn eigen leven
in hun verweerd gezicht.

(Toon Hermans)