Handleiding

Onder Programma's wordt verstaan het gedeelte waar men bestanden kan bewerken en opslaan in Excel en Word, zodat men eigen bestanden bezit die aangepast zijn aan uw vereniging. Wijzigingen en verbeteringen worden aangeduid met .

Klik op de hoofdstukken hieronder vermeld, op de programma's die behoren bij de hoofdstukken kan men eveneens openen door er op te klikken.
Bijvoorbeeld: klik op Vissterfte, men opent de bijbehorende pagina's, klik op vissterfte verder dan opent men het programma in Excel.
De meeste onderdelen werden of worden in 2015 vernieuwd , zie ook upgrades.

De meeste bestanden zijn PDF bestanden, deze kan men eenvoudig converteren naar Word met de link: http://www.pdfonline.com/pdf-to-word-converter/

 1. Hengelwedstrijden Beheer en Organistie. Dit hoofdstuk bevat 10 pagina's. Na het voorwoord en inhoud is er een voorbeeld gemaakt van de trekking van de lotto en Euromilions, van daaruit vertrekt men naar de eigenlijke trekking, dat met de trekking ook de uitslagen behandelt. Indien men Office 2003 (of een vroegere versie) gebruikt functioneert de trekking correct. Indien men Office 2007 gebruikt, verwijder dan Office 2003 niet en installeer dan Office 2007. Men werkt dan normaal verder in Office 2007. .
 2. Er wordt veel vis vangen. Dit hoofdstuk gaat van pagina 11 tot 20 en gaat vooral over de behandeling van de vis en de technieken. Als ge vist met plezier zult ge een visje vangen en misschien een prijsje. De soorten vis van www.maasvissers.be op onze vijvers worden kort beschreven evenals het voeder, men moet niet altijd veel tijd besteden aan aas en voeder.
 3. Uitslagen. Gaat van bladzijde 21 tot 28 en gaat over de ophaling van de trekking, rangschikking en de klassementen. Er is een trekking gemaakt zonder verdere klassementen met alleen de uitslag van de dag . Indien men uitslagen wil voor veteranen en van vrije wedstrijden kan men deze bestanden openen en bewerken. Indien men Office 2003 (of een vroegere versie) gebruikt functioneert de trekking correct. Indien men Office 2013 gebruikt, Excel 2013 en een vroegere versie: Excel 2007 en een vroegere versie: voor de lotto, euromillions en trekking en uitslagen. Indien men Office 2003 (of een vroegere versie) gebruikt functioneert de trekking correct. Indien men Office 2013 gebruikt, verwijder dan in de macro's extra verwijzigingen: niet aanvinken, Otbreekt Microsoft Calender Control..
 4. Met voldoende geld. Uiteraard zijn de financiën voor een vereniging zeer belangrijk. Van pagina 29 tot 36 geeft daarover soelaas met een voorbeeld hoe men de kas kan maken.
 5. Met voldoende vis. In elke hengelvereniging wordt jaarlijks vis bijgezet en meestal is dat brasem, dit hangt af van de financiële middelen, van wat toegelaten is, van de kwaliteit, de oppervlakte en de diepte van het viswater. Op pagina 37 tot 40 vindt men de meeste uitleg.
 6. Waterkwaliteit. De kwaliteit van het water is zeer belangrijkl voor het vangen van vis. Begroeiing van planten en struiken aan de oever spelen een zeer grote rol in het zuiver houden van het viswater. Pagina 41 tot 52.
 7. Controle. Pagina 53 tot 60. Het is daarom van belang:
  1) van de slijmlaag (natuurlijke bescherming) van de vis te stimuleren door toevoeging van ZOUT in het water.
  2) de kwaliteit van het water te verbeteren door toevoeging van KALK.
  3) de schadelijke gassen in het water door zuurstof te vervangen door het water te verluchten met een VERLUCHTER - ONTGASSER. Pompen op nachttarief indien mogelijk.
  4) de schadelijke stoffen in het water tot een minimum beperken door het WATER regelmatig te VERVERSEN
  5) de vissen in goede conditie te houden door deze regelmatig bij te VOEDEREN
 8. Vissterfte. In eerste instantie is het van belang van elk jaar de vissterfte bij te houden zodat we kunnen meten dat er geen abnormale pieken zijn voorgekomen en indien wel wat de oorzaken zijn en welke maatregelen we hebben genomen. Pagina 61 tot 68.
 9. Kantine. Pagina 69 tot 78. Met een formulier van bestelling. Het spreekt vanzelf dat na een goede visvangst, een eerste vereiste is dus dat er voldoende vis wordt gevangen, de kantine of het clubhuis zeer belangrijk is. De inkomsten komen daar voor 90% uit.
 10. Kalender. Jaarlijks wordt er een kalender gemaakt, hier kan men alle wedstrijden van gans het jaar terugvinden, of er uit of thuis gevist wordt, de dag, de datum, het uur van aanvang, de soort wedstrijd, afgekort het gebruikte voeder en hoe lang de wedstrijd duurt. Pagina 79 tot 86. Een kalender gemaakt in excel klik op: kalender voorbeeld
 11. Leden niet leden. Eerst en vooral dient er een ledenlijst te worden aangemaakt. Pagina 87 tot 92.
 12. Inkomsten vissen. Pagina 93 en 94. De voornaamste inkomsten zijn die van de consumpties van voornamelijk leden, niet leden en vissers van andere clubs, vrije wedstrijden, enkele malen de vijver afhuren door andere verenigingen. Zij geven de belangrijke inkomsten en zijn noodzakelijk om de meeste onkosten te betalen.
 13. Reglementen. Een van de taken van de bestuursleden is het opstellen van reglementeringen en aanbevelingen. Dit gebeurt liefst na het visseizoen en voor de algemene vergadering waar dan deze kunnen voorgelegd worden vooraleer deze definitief kunnen worden. Pagina 93 tot 106.
 14. Materiaalbeheer. Pagina 107 tot 110. Een visvereniging heeft heel wat gereedschap en materiaal nodig, een klein kapitaal, daarom is het nodig om het materiaal en gereedschap en in orde te houden. Een verantwoordelijke kan worden aangesteld, een persoon die instaat voor het onderhoud.
 15. Afspraken. Volgende afspraken kunnen gemaakt worden:
  1. Data tegen andere visclubs. Gratis kalender voor 2014, 2015, 2016, 2017, enz .............tot .........
  Naar eigen behoefte aan te passen.
  Is ook nuttig voor afspraken te maken volgend visjaar. Men kan er afbeeldingen invoegen, tekstvlakken, wordart en nog meer, alleen zijn de cellen beveiligd er staan formules in, deze kan men opheffen door in controleren bladbeveiliging opheffen.Jaarkalender Klik op het jaar dat men nodig heeft. Automatisch veranderen de maanden, jaar en de feestdagen. Voor een uitgebreide kalender met feestdagen: zie updates Uitgebreide Jaarkalender. of voor een uitgebreide jaarkalender met feestdagen klik op: Uitgebreide Jaarkalender
  Hoe gaat men tewerk?
  a. Kalender van 2015 is leeg.
  b. Deze is niet ingevuld, men kan dit jaar 2014 afprinten en zo gebruiken om manueel in te vullen.
  c. Vooraleer men datums invult sla de kalender op bijvoorbeeld als Kalender.leeg. xlsm of als kalender 2015 en ga terug naar Kalender 2014
  d. De datum slepen naar de juiste dag, en zo verder tot deze klaar is, waarschijnlijk in oktober, sla deze kalender op 2014.
  e. Voor het volgende jaar 2015 open de Kalender.leeg.xlsm of kalender 2015, indien deze opgeslagen is, en herhaal 3 en 4, enzovoort.
  2. Met verenigingen en specialisten voor controle en de ziekte van de vis en van het viswater.
  3. Bestelling van de vis.
  4. Leveranciers van materiaal en producten voor de ontsmetting van de vijver.
  5. Leveranciers van de kantine, drank, versnaperingen, enz.
  Pagina 111 tot 114.
 16. Netten wegen. Voor het vissen worden de netten op een bepaalde bereikbare plaats gezet.
  Na het vissen worden de netten indien mogelijk nagezien en gedroogd. Pagina 115 tot 118.
 17. Onderhoud gras. Onderhoud domein. Na het visseizoen. In de winter. Voor het visseizoen. Tijdens het visseizoen. Pagina 119 tot 120.
 18. Verslagen. Pagina 119 tot124. Gebruik maken van een klasseer kast, altijd zijn er nuttige documenten nodig. Gebruik maken van de computer, die zal heel wat ruimte besparen.
 19. Plaatsen. Let wel op dat men voldoende ruimte laat voor de aanplantingen (gele lis, enz.). Pagina 125 tot 126.
 20. Computer. Pagina 125 tot 132. Men kan zich de vraag stellen welke software heeft men nodig om degelijke programma’s te maken. Buiten de hardware, computer of laptop, printer, kopieer en een scanner; tegenwoordig 1 apparaat, heeft men nodig:
  Stuurprogramma, meestal Windows.
  Tekstverwerker, meestal Word.
  Rekenprogramma, meestal Excel.
 21. Aankoop. Er bestaat een aankoopbeleid. Pagina 133 tot 134.
 22. Internet We kunnen niet genoeg benadrukken dat informatie en uitwisseling van ideeën zeer belangrijk zijn en internet is een belangrijke schakel om de club op de kaart te zetten, als daarbij nog een mooie website deze info kan benadrukken is dit mooi meegenomen. De werkwijze voor het maken van een eigen website is aangevuld in Bijlage 4. Pagina 135 tot 136.
 23. Secretariaat Teamwork, verslagen, briefwisseling, klassementering en nog zo veel meer zijn de taken. Pagina 137 tot 138.
 24. Besluiten Pagina 138 tot 140. Het is geen kleinigheid om de ganse organisatie te doen draaien, wij moeten het beheer van de club beschouwen als een klein bedrijf waarin ieder zijn taak heeft, zowel de visser als de mensen in de organisatie.
 25. Auteur
 26. Bijlage 1. Voor de macro’s te vinden en te bewerken klik in Excel op Macro’s, het scherm Macro dat geopend wordt klik daar op de gewenste macro die men wil bewerken of openen.
  Enkele voorbeelden van macro’s, alle macro’s vindt men in de hiervoor aangehaalde werkwijze. Klik op de gewenste macro en in de Visual Basic Editor kan men deze bewerken.
 27. Bijlage 2. Lijst 1 & lijst 2
  Planknummers van 1 tot …….
  Aan te passen
  Macro’s volgens het aantal planknummers.
 28. Bijlage 3. Enkele voorbeelden van macro's
 29. Bijlage 4. Kennis van basisbegrippen over het maken van een website. Vermits bijna elke visclub een eigen site heeft is het nuttig dat men enige begrippen bezit hoe dit in mekaar zit.
 30. Bijlage 5. Voorbeeld van inrichting van midweekwedstrijden voor veteranen en vrije wedstrijden.