ARS HARUSPICINA

haec est

DISCIPLINA ETRUSCA

a Ioanne Opsopoeo scripta
magistro ordinis haruspicum LX

* * *

De KUNST van de HARUSPICES
dat is
DE ETRUSKISCHE DISCIPLINE

door John Opsopaus

vertaald uit het Engels door Haruspex Helios Helios.


 1. Introductie
 2. Procedure
 3. Theorie
 4. Uitspraak Gids
 5. Bibliografie

Introductie

 1. Geschiedenis
 2. Oude en Nieuwe Praktijken

Geschiedenis

"Haruspicie" is een methode van waarzeggen die door de oude Etrusken werd beoefend. De Etrusken waren een beschaafd volk dat voor de tijd van de Romeinen in Italie leefde. De Romeinen namen heel wat gebruiken over van de Etrusken (of de RASNA zoals ze zichzelf noemden). De Etrusken brachten ook de schrijfkunst naar Europa: Het Latijnse alfabet is grotendeels afgeleid van het Etruskisch en Runen zijn gebaseerd op een Noord-Etruskisch alfabet. Alhoewel de Etrusken het "Volk ven het Boek" werden genoemd, blijft er van hun geschriften weinig over. Ze hebben een mysterieuze taal die niet Indo-Europees is en schijnbaar weinig verwantschap heeft met andere talen in de regio. De taal is maar gedeeltelijk ontcijferd en dat is nog maar heel recent gebeurd.

De principes van de Haruspicie staan in de LIBRI TAGETICI, een collectie boeken die door Tages gedicteerd werden. Tages was een kindachtige figuur die uit de grond werd getrokken in een veld door Tarchon een boer uit Tarquinia. Na dat hij de kunst van de Haruspicie aan de Lucumones, de hoge priesters van de Etruskische stammen had aangeleerd, is hij ook weer plots verdwenen.

"Haruspices" (waarzeggers) uit Etruria werden vaak geconsulteerd door heen de hele geschiedenis van het Romeinse Rijk. De Romeinse Senaat hechten veel belang aan de Haruspices. Ze werden dan ook voor elke belangrijke staatsbeslissing geraadpleegd.  Keizer Claudius bestudeerde de Etruskische taal en kennis. Hij stichtte een "college" van 60 Haruspices dat in het begin van de 5de eeuw nog steeds actief was. In 408 boden ze hun diensten aan bij Pompeianus, prefect van Rome zodat hij de stad zou kunnen redden van de Gothen. Innocent, de christelijke bisschop ging schoorvoetend akkoord op voorwaarde dat ze hun rites geheim zouden houden. Het is mogelijk dat uiteindelijk geen rites meer werden uitgevoerd. Hoe dan ook, Rome kwam ten val. Het publiek toepassen van de Etruskische Praktijk bleef bestaan tot de zesde eeuw en verdween nadien.

Oude en Moderne Praktijken

In de oude tijden interpreteerde de Haruspex (de waarzegger) de godellijke wil door het onderzoek van de ingewanden van het offerdier. Eerst werd het dier ritueel geslacht. Dan werd het versneden, terwijl de Haruspex de grootte, vorm, kleur, kenmerken enzovoort van bepaalde organen bestudeerde. Meestal werd de lever onderzocht (hepatoscopie) maar ook de gal het hart en de longen kwamen aan de beurt. Eén bronzen "educatief model" uit Etruria heeft de tijd doorstaan (de Piacenzi lever) Er is ook een Hittitische lever (Boghazkeui) en één Babylonische versie.) Nadat het dier versneden en onderzocht was, werd het geroosterd en tijdens een heilig feestmaal gedeeld.

Tegenwoordig zijn er maar weinigen onder ons die de eigen dieren nog slachten -alhoewel de praktijk met het schapenfeest toch terug schijnt te komen- ; meestal gebeurt het in een slachthuis waar we er niet mee geconfronteerd worden. Ingewanden schokken onze zachte zeden en de meesten onder ons zullen vermoedelijk liever geen ingewanden onderzoeken. Gelukkig bestaat er een vorm van Haruspicie, het zogenaamde "ooscopie", die perfect toepasbaar is in deze moderne tijden. Ooscopie vervangt het slachtdier door een ei en het onderzoek van een geopend ei vervangt het onderzoek van de ingewanden. Het werkt net zo goed als de oude methode en misschien nog beter. De oude Haruspices gebruikten geen ooscopie omdat het niet geschikt bleek voor grote feestelijkheden.Procedure

 1. Voorbereiding
 2. Deel I
 3. Deel II
 4. Heilig Maal
Voorbereiding

i. Opdat de Haruspecie werkelijk zou slagen, moet de Haruspex zich ter dege mentaal voorbereiden en de juiste houding hebben ten aanzien van de Goden. Hij (of in voorkomend geval :zij) zijn Nuchter. Hij is gewassen en draagt feestelijke kledij. (Geen bijzondere kleding is noodzakelijk, als het maar zuivere kleding is.) Anderzijds zorgt een bijzonder kledingstuk voor een duidelijke scheiding tussen het heilige en het profane. In de Oude tijden droeg de Haruspex een mantel met een franjeboord en een kegelvormige hoed met een licht holle vorm. Misschien ligt daar de oorsprong van de stereotype hoed en mantel van de magiers.

ii. de Harsupex vast twaalf uur voor de Rite, drie dagen is beter. Tijdens die vasten mediteert hij over De Vraag die het onderwerp van de Waarzeggerij uitmaakt.

iii. Het Ei is zuiver wit en onbeschadigd, het is gewassen vrij van elke smet. Zo niet maakt de Harsupex een Vitium (een fout in het ritueel) . Het Ei is niet noodzakelijk een bevrucht ei.

iv. Een Patera (een gewoon witte schotel/ patteen) een Kruik met Bronwater en een Wassen Kaars of ander Vuur worden medegebracht.

v. Muziek mag het Ritueel begeleiden. Een lichte voorkeur gaat uit naar Fluitmuziek.


Deel I

 1. Het Offer
 2. Het Onderzoek
 3. De Delen
 4. Regio's van de Templum Albi Exterioris
 5. Regio's van de Templum Albi Interioris
 6. Regio's van de Templum Vitelli
 7. Regio's van de Templum Embruou

Het offer

i. Zeg "TULAR EISNA SATH!" [Maak de Goddelijke grenzen!] en draag het Ei en het Water in een cirkel rond het altaar en scheidt zo het Heilige van het Profane. Zeg "TA SACNI!" [Dit is het Heilige (Heiligdom) Dit is het gezegende!]

ii. Zeg "AC EISI NERICN VACL!" [Offer het Water als een drank voor de Goden!] en giet wat Water zodat de celebranten hun handen kunnen wassen.

iii. De Haruspex kijkt naar het Zuiden, strekt zijn handen uit en smeekt de Goden zodat ze een teken zouden geven met een invocatie zoals deze:

"APLU! Phoebos! Apollo! Delian! Pythian! Meester van Delphi! Bewaker van de Sibyllen! Of welke naam Gij ook wil dat wij U noemen, Ik bid U en smeek U dat U dat Uw Majesteit vrijgevig en welwillend zou zijn, waarvoor dit Ei als offer. Als Ik U aanbeden heb en U nog aanbid, Gij die de Mensheid de Kunst van het Waarzeggen hebt gebracht, Gij die mijn waarzeggerij inspireert kom nu en toont UWe tekens zodat ik weet wat Uwen wil is en de wil der Goden! Ik zou te weten (vul hier uw vraag in) THUI SRENAR TEV! (Toon hier een teken, nu!)

[APLU is de Etruskische naam van de God der Professie. U kan hem natuurlijk ook bij andere namen noemen zoals Apollo, Hobal, Shamash, Horus, Mont (Menthu), etc.]

iv. Een Assistent (als er één is) zegt, "FLERCHVA RATUM TUR!" ["Breng het offer, volgens de wet."]

v. De Haruspex haalt het Mes uit de Schede en met één slag breekt hij de schaal van het Ei .Voorzichtig opent hij het Ei en laat het op de Patera lopen. Als de Dooier breekt is er eenVitium en moet de Haruspex opnieuw beginnen.

vi. Het offer is volledig als alle Celebranten zeggen: "IKAN NETSVIS ALPNU APLUS TURUCE." ["De Haruspex heeft dit geschonken als een gave aan APLU."]


Het onderzoek

i. De Patera wordt zo gedraaid dat de plaats van de Fibra Umbilicata (navel streng ) de Vitellus (de Dooier) verlaat en aansluit op het Embruon [embryo] in Zuid-oostelijke richting.

ii. De vorm van de Album (eiwit) is duidelijk en stevig. Als het vloeibaar is, weigeren de Goden een duidelijk antwoord te geven. Mogelijk is een Vitium begaan.

iii. De Album moet in twee natuurlijke delen splitsen. Het dikkere deel, de Album Interius rond het Vitellus en het dunnere Album Exterius daar omheen. Als deze scheiding niet duidelijk is kunnen de Tekens niet duidelijk gelezen worden.

iv. De Vitellus moet gelijkvormig en helder van Kleur zijn, regelmatig van Vorm, als dit niet zo is is dit één Slecht Voorteken. Het Offer mag niet herhaald worden.

v. Bloed in de Vitellus is één Beangstigend Voorteken.

vi. De Album moet quasi helder zijn behoudens Bellen en Vage Vormen.

vii. Het Ei is opgedeeld in Pars, Templa, Quadrans en Regiones [zie schema], de Haruspex let erop dat hij de Plaats en de Kenmerken van elke Vlek, Bel of ander Merkteken in Aantal en Samenspel benoemt. [Wat oefening maakt het makkelijk om normale eigenschappen van een ei te onderscheiden met diegene die een betekenis hebben.)

viii. Wanneer de Fibra de Vittellus kruist, is er een verband tussen de Regiones.

ix. De Haruspex kijkt of één of andere regio uitzonderlijk groter, kleiner of afwezig is.

x. Een Monstrum [afwijking] in een Pars, Quadrans of Regiones is een uitzonderlijk Belangrijk Teken en één Slecht Voorteken.


Pars

Bekijk het Schema.

i. De Cardo [North-South axis] verdeelt het Ei in Oost en West.

ii. Links van de Haruspex ligt het oosten, dat is het Pars Familiaris. (Het vriendschappelijk deel)

iii. Rechts van de Haruspex's ligt het westen, dat is het Pars Hostilis (Het vijandelijk deel)

iv. De Decumanus [Oost-West as] deelt het Ei in Noord en Zuid delen.

v. Achter de Haruspex is het Noorden, dat is het Pars Postica, Het huis van de God van de Hemel en het Licht . USIL [de Etruskische Zonnegod heerst over dit deel.], is de Koning van de Dag .

vi. Voor de Haruspex is het zuiden dat is het Pars Antica, het huis van de God van de Aarde en de Natuur beheerst door TIV [De Etruskische Maangodin], Koningin van de Nacht.

vii. Vele Goden zijn tweeledig, ze zijn afhankelijk van het Pars of Quadrans waarin ze verblijven. De betekenis van een Teken wordt bepaald door het Pars waarin het voorkomt en de Regio waarin het verschijnt.

viii. Het lezen van de tekens begint in het zuid-oosten en gaat dan in de richting van het zuiden. (tegen de klok in) rond de regios. De buitenste ring der regios wordt eerst bestudeert dan pas de binnenste ring.


Regiones van de Templum Albi Exterioris

i. De Album Exterius is een Templum, verdeeld in Regiones waar de Goden verblijven. Deze Regiones worden gegroepeerd in Quadrans, Zuid-oost, zuid-west, noordwest en noordoost. EEn Templum is de plaats waar de Haruspex de tekens observeert.

ii. Dit zijn de regiones en hun betekenis. These are the Regions and Quadrants and their Meanings. [Een diagram van de volgende regiones en quadrans maakt de analyse makkelijker. In de onderstaande lijsten staan de Goden met hun Etruskische namen de Griek-Romeinse of equivalenten worden er bijgevoegd -als ze bestaan. De betekenis van de goden is indicatief en kan zelf verder woren aangevuld door de Haruspex.

[ZO]

Ten oosten van de Fibra zijn de Regiones :

CATHA

CATHA, Dochter van de Zon, heerst over snelle aanvang, plotse opgang

NETHUNS [Neptunus, Poseidon]

NETHUNS is Koning van de Zee en heerst over de diepe Wateren en de Psyche.

Naar het zuiden van de Fibra liggen deze Regiones:

FUFLUNS [Dionysus, Bacchus, Liber, Soma]

FUFLUNS is de God van de Druiven en de Roes. Het genot van Vitaliteit van velerlei soorten..

SELVANS [Silvanus]

SELVANS is de heersers over Wouden en de Open ruimte voor de de boeren. Slecht voor vrouwen en kinderen.

SELVANS is ook de Tutor Finium [de waker of de grenzen] en begrenst zo de zuidoost quadrans die bekend is als Felicitas [Geluk].

[ZW]

verder naar het westen van SELVANS zien we de Regiones:

LETHAM

LETHAM: een beschermer zoals MARIS [Mars], maar verblijft in EITA [Hades].

TLUSCVA

De TLUSCVA zijn Tellus en Tellumo, de voedster en de zaaier. Moeder Aarde en de aard vader.

CEL [Gaia]

ATI CEL [Moeder Cel], zij met de volle borsten, de vruchtbare aarde

CULSU & ALPAN [Libens, Harmonia, Concordia]

Welwillende toegift dat is ALPAN, helpster van TURAN [godin van de liefde].

De duivelse demoon CULSU, Goddin der Poorten, is a Tutor Finium, aen begrenst de zuidwest Quadrans bekend als de Regiones Dirae [de beangstigende regiones].

[NW]

Verder naar het noorden vanuit CULSU ontmoeten we deze Regiones:

VETIS [Vedius, Vejovis]

kwade-Jupiter, Heer van de Dood en de vernieling .

CILENS [Tyche, Fortuna]

CILENS Fortuna, Meesteres van de Kans, boodschapper van Overwinning of Verlies.

TIN [Zeus, Jupiter, Tiu] & CILENS

TIN [or TINIA], heer van de Donder, God van de Hemel en het Licht. Uit deze regio komt de vernielende bliksem als de Di Involuti [Gesluierde Goden ]meedoen. [ CILENS, zie hierboven.]

TINS THUFLTHA [De straf van TIN]

THUFLTHA, De Razernij, voert de straffen uit in naam van haar vader TIN. Een bliksem van goed en kwaad komt uit deze Regio. Maar enkel als zijn raad bijeenkomt.

TIN is ook een Tutor Finium, en hier eindigt dus het Noordwest and so terminates the Northwest Quadransbekend als het Regiones Maxime Dirae [Het meest beangstigende regio].

[NE]

Verder naar het oosten vanuit TINS THUFLTHA zien we de Regiones:

TINSTH NETHUNS [NETHUNS in TIN's Regiones]

Uit deze regio stuurt TIN een zachte bliksem als een waarschuwing voor de mens. en dat zonder vraag. [NETHUNS, zie hierboven.]

UNI [Juno, Astarte, Ishtar, Inanna, Dione, Lucetia, Lucina] & MAE

UNI, Goddin van het licht en de vruchtbaarheid,Zuster en vrouw van TIN. Uni bestiert huwelijken, huwelijksnachten, zwangerschap, geboorte en verzorging . Ook beschermt ze de Staat en haar heersers [MAE onbekend maar kan verwant zijn aan Maius, een Jupiter-achtige consort of UNI. Oorsprong van onze benaming van de maand mei en juni. (Maius et Juno)

TECVM [Tikamne Iuvie]

APA TECUM [Vader TECUM] is de God van de heersende klasse.

LVSA [Dea Dia van Lynsa silvestris?]

LVSA: Goddin van Veld en Bos.

LVSA is een Tutor Finium, en begrenst dus het Noordoostenen zo eindigt het Noordoost Quadrans, bekend als Summa Felicitas [Opperste geluk ]. De Cirkel is rond. We zijn terug bij NETHUNS aanbeland.


Regiones van de Templum Albi Interioris

i. De Album Interius is een Templum, verdeeld in Regiones waar de Goden wonen verdeeld in regiones en gegroepeerd in Quadrans. De Regiones zijn verdeeld in vier Quadrans, Zuidoost, Zuidwest, Noordwest en Noordoost.

ii. Dit zijn de Regiones en de Quadrans en hun betekenis.

[ZO]

Naar het oosten vanuit de Fibra vinden we deze Regiones:

HERCLE [Hercules, Herakles]

HERCLE is God van het Water, Bronnen en de Zee. Hij is ook, net als MARIS een God van Sterkte en Oorlogskracht. Hij beschermt de families en hun bezit.

TVATH [Demeter of Aphrodite Epitymbia?]

Goddin van de heropstanding en Liefde voor de gestorvenen .

Naar het zuiden zijn de Regiones:

CILENS

[Zie hierboven.]

SELVANS

[Zie hierboven.]

[ZW]

LETHAM

[Zie hierboven.]

TLUSCVA

[Zie hierboven.]

TLUSCVA

[Een tweede Regiones voor deTLUSCVA.]

LVSA & VELCHANS [Velchanos, Mulciber, Volcanus]

VELCHANS, De Oudste der Goden is de Vader van de Aarde en de God der Planten. Hij werpt de donder en beheerst het vuur in alle vormen, nuttig of verwoestend. [Voor LVSA, zie hierboven.]

[NW]

METHLUM

. . . . Van de Landelijke gebieden.

MARIS [Mars, Ares, Mares]

MARIS is de God van de vruchtbaarheid, van alle groeiende dingen van de lente. MARIS is beschermer en beheerst Oorlog en allerlei Conflicten. Hij voert de zielen naar EITA. APA MARIS [Vader MARIS, Marspiter] is de genoot van ATI TURAN [Moeder TURAN, goddin van de Liefde ], Ruzie en Akkoord..

TLUSCVA

[Zie hierboven.]

TINSTH NETHUNS

[Zie hierboven.]

[NE]

THUFLTHA

[Zie hierboven.]

TINS THUFLTHA

[Zie hierboven.]

LETHAM

[Zie hierboven.]

TUL [Terminus]

TUL is de God der Grenzen en vervolledigt de Templum Albi.


Regiones van de Templum Vitelli

i. De Vitellus is een Templum, verdeeld in Regiones waar de Goden wonen. Deze regiones zijn gegroeperd in vier Quadrans, Zuidoost, Zuidwest, Noordwest en Noordwest.

ii. Dit zijn de Regiones en de Qudrans en hun betekenis.

[ZO]

Verder naar het oosten vanuit de Fibra zien we deze Regiones:

TURAN [Venus, Aphrodite]

ATI TURAN is de Goddin van LIefde en Verlangen in alle aspecten, ZUiver en onzuiver. Zij bringt lente en vruchten.

MEAN [Victoria, Nike, Vacuna]

MEAN, een zeer oude goddin. Succes in gewapende conflicten, beschermt de velden en alle streven.

Naar het Zuiden zvanuit de FIbra zien we deze regiones:

ARITIMI [Artemis, Hecate, Artio, Britomartis, Diana]

ARITIMI, Koningin van de Maan, Goddin van de jacht en de wouden. Ze is heerser over geboorte maar kan plotse dood brengen bij vrouwen.

VOLTUMNE [Vertumnus]

Dius Etruriae Princeps [OpperGod bij de Etrusken]: Meester van alle Planten vooral fruitbomen.

[ZW]

TURMS [Mercurius, Hermes, Sarameya]

TURMS, Rad van tong, altijd vindingrijk. Beschermheer van de reizigers en de vertalers. Heerst over handel en beschermt Huis en Vee.

TUCHULCHA

Smerige Demoon van de Dood. Een Monster met wriemelende slangen en gierensnavel Hij sleept zijn verstijfde slachtoffers naar EITA.

SETHLANS [Hephaistos, Agni, Yavishtha]

SETHLANS leert de mens omgaan met vuur en andere Natuurkrachten voor zijn eigen goed.Heerser over de Ambachten en hun kunsten.

SATRE [Saturnus]

SATRE is de God van overvloed in de velden.

[NW]

LETHAM

[Zie hierboven.]

MARIS

[Zie hierboven.]

APLU [Apollo, Hobal]

APLU brengt vele nuttige gaven voor de Mens: Waarzeggerij en Voorspellingen. De bouw van grote Steden, bevrijding van Pest en Ziekte, Het aanplanten en beschermen van de oogsten. Muziek en andere kunsten. Maar many Useful Gifts to Man: Divination and Prophecy, the building of Great Cities, relief from Disease and Pests, cultivation and protection of Crops, Music and the other Arts. APLU brengt ook Pest en Plotse Dood.

CATHA

ATI CATHA [Moeder CATHA, zie hierboven]

[NE]

FUFLUNS

[Zie hierboven.]

MENRVA [Minerva, Athena, Sarasvati]

De Etruscan Drievuldigheid: TIN, UNI en MENRVA. Haar gave is voozichtige Intelligentie. Ze beschermt nijvere mensen , de handel en de scholen.

LASA

LASA, een assistent van TIN, een Goddin van Liefde en Inzicht.

ANE [Janus]

ANE is de God van Ingangen en uitgangen, vertrek en weerkeer, Begin en Einde. Beschermt alle initiatief en elke activiteit en helpt bij communicatie.


Regiones van de Templum Embruou

i. De Embruon is een Templum, Die tot de Pars Familiaris behoort en onderverdeeld is in Regiones waar de Goden wonen.

ii. Vanuit de Fibra en dan naar het einde van de Embruon zijn het deze Regiones:

NETHUNS

[Zie hierboven.]

LETHAM

[Zie hierboven.]

MARIS & LARAN [Lar]

LARAN is Custos Agri [Beschermer van de velden], en, met MARIS en LETHAM, waakt hij over het huishouden. . [Voor MARIS, zie hierboven.]

TVATH

[Zie hierboven.]

Zo eindigen we de lezing van de regiones waar de Goden wonen.


Deel II

i. Deel II kan niet door elkeen uitgevoerd worden, maar vraagt een deskundigere Haruspex.

ii. Zeg "VERS RACHTI!" [Maak het vuur klaar], en steek de Vlam aan.

iii. Verwarm de kruik met het Water tot het kookt, verwijder het van de Vlam.

iv. Zeg een gebed zoals dit:

"Ik smeek U TURMS, Hermes, Trismegistus, Argephontes, Diactoros, Mercurius, Thoth, Heer van Heilige woorden, Opener van het Wereld Ei , Djehuti, De Oudere, Taaut, of welke naam Gij ook verwacht dat wij U noemen, vlieg naar mij toe. Raak me aan met Uw Caduceus [staf] en Inspireer mij met de Ware Will der Goden. Ik wens te vernemen (HIER UW VRAAG) . Ik bid opdat Gij mij de Tekens en de Vormen zoudt tonen. Waarvoor het offer van dit Ei. TURMS HATHRTHI! THUI MUR TEVC SRENARTN! [Wees vriendelijk Hermes! Blijf hier en toon ons de Beelden!]"

v. Laat het EI van de Patera in het Water glijden en zeg:

"TURMS THUNZ: SUTH! TURMS ESLZ: ZICH! TURMS CIZ: MINI TES!" [Hermes één keer: blijf! Hermes twee keer: Schrijf! Hermes derde keer: help mij!]

vi. De Album krijgt betekenende Vormen en Gedaantes. De Haruspex onderzoekt de Album op allerlei manieren en zoekt Vormen en Gedaantes die tot hem spreken.

vii. In het Algemeen Delen van de Album die drijven spreken van de hemel en de HemelGoden. Die delen die zinken zijn vebronden met de Aarde en de aardgoden.

viii. Let vooral op Lettertekens en andere karakters die in de lucht verschijnen.

ix. Over de interpretatie kan niet veel meer gezegd worden dan te oefenen en de hulp in te roepen van TURMS enAPLU .


Heilig Maal

i. Na het lezen der Goddelijke Tekenen zeggen allen samen: "NETSVIS SACCE! ZERI UTU RATUM! EISAR IPA LUCAIR THUI UTICE!" [De Haruspex heeft de Goddellijke Taak volbracht! De Rite is voleindigt. De Heersende Goden zijn weer weg. ]

ii. De Celebranten eten gezamelijk het Heilig Maal van het Ei.


Theorie

De toepassing der Haruspices gaat meer dan 3000 jaar terug. Dat is terug te vinden in afbeeldingen en geschriften. Zoeken naar een verklaring lijkt daarom onnodig. De Quantummechanica geeft nochtans een samenhangende verklaring voor de werking van deze techniek. Een theoretische uitleg is misschien niet juist en in elk geval onnodig om de techniek toe te passen. Maar de vraag is eenvoudig: Verkiest U de Oude Mystieke technieken boven de Nieuwe van de Fysica?

Quantum theorie stelt dat de status van een systeem onbepaald is zolang er geen waarnemer is. En dus de status van de inhoud van een Ei is onbestemd zonder waarnemer. Er is geen definitieve constellatie. Door de eischaal te breken en de inhoud te bestuderen wordt de golffunctie verbroken. Het ei wordt definitief. Wat de Haruspex waarneemt is niet bepaald door de eenvoudige wetten van de mechanica, maar de probabiliteiten van de configuratie wordt bepaald door verleden, heden en toekomst.

De Quantum theorie geeft aan dat de golffuncties van alle objecten zich oneindig uitstrekken in alle richtingen. Of nog juister, alle golffuncties van voorwerpen zijn delen van de golffunctie van het universum en dus is de inhoud van het ei verbonden met alles in het universum : de macrocosmos wordt weerspiegelt in de microcosmos. Het ei kan dus elke toestand in het universum weergeven.

Dat dus ook verleden en de toekomst er kunnen in gevonden worden werd aangetoond in de relativiteits theorie. Of iets gebeurd is in het heden, verleden of de toekomst is een kwestie van standpunt . Wat verleden is voor de ene is heden voor een ander en toekomst voor een derde waarnemer. De Golffunctie bestaat in een ruimte-tijd continuum en is dus verbonden met verleden en toekomst en uiteraard het heden. Het verleden en de toekomst bepalen mee de vorm van de golffunctie van de inhoud van het ei en dus ook van de probabiliteiten van de inhoud wanneer die wordt waargenomen.

De microcosmos van het ei bevat de macrocosmos van het universum, maar het is de kunde van de HAruspex die de waarheid en de relvantie van de inhoud aan het licht kan brengen.Dat is mogelijk omdat de golffunctie van het denken van de Haruspex verbonden is met de golffunctie van het Universum en van het ei De vragen, bezorgheid, doel en houding en bedoelingen van de Haruspex kunnen de golffunctie van het ei verbreken door het ei te verbinden met relevante elementen van verleden, heden en toekomst en het verstand van de gevoelige Haruspex waardoor de Tekens begrijpbaar en formuleerbaar worden. De kunst van de Haruspecie kan dit allemaal verwezenlijken als die vakkundig wordt toegepast. vergeet echter niet dat de status van een ei niet gedetermineerd is en dat de Haruspex de probabiliteiten beinvloedt , zonder garantie voor een juiste werking.

Een eenvoudigere theorie stelt dat eengebed de Goden ertoe aanzet om een teken te sturen, alhoewel die dat ook kunnen nalaten omdat ze een ander plan hebben of uit willekeur. Maar als ze willen kunnen ze zelfs de macrocosmos in de microcosmos van een ei laten verschijnen om er duidelijke tekens in herkenbaar te maken.


Uitspraak Gids

De uitspraak van het etruskisch is wel bekend: Er zijn vier klinkers : A = ah, E = eh, I = ie, U = oe. De medeklinkers zijn dezelfde als in het Engels: behalve C die als K wordt uitgesproken. De V = w en de Z is ts . CIZ wordt uitgesproken als kits. Verder, CH, PH en TH zijn aangeblazen C, P, T (zoals in kin, pin, tin). De samengevoegde medeklinkers wordt vocaal uitgesproken: L, M, N, R (as in kasteel, hem, katoen and beter). Het accent ligt altijd op de eerste lettergreep.

Uitspraak van de kunst van de Haruspex:

(Engels): haruspicy = ha RUS pi sy, haruspex = ha RUS pex, haruspices = ha RUS pi sees, etc.

(Latijn): haruspicium = ha rus PIK i um, haruspex = HA rus pex, haruspices = ha RUS pi kays, haruspicina = ha rus pi KEE na, etc.


Bibliographie

Primaire Bronnen

Piacenza bronzen lever (c. 150 BCE), in Van Der Meer (zie verder).

Zagreb mummy wrappings (c. 150-100 BCE), published in C. Pauli & al., Corpus Inscriptionum Etruscarum, supplement, 1919-21; also published in M. Pallottino, Testimonia Linguae Etruscae I, Florence: 1968.

Martianus Capella (fl. 410-439 CE), De Nuptiis Mercurii & Philologiae (On the Marriage of Mercurius and Philologia).

Nigidius Figulus (fl. 60-50 BCE), De Extis (On Entrails).

Cicero (106-43 BCE), De Divinatione (On Divination).

Cicero, De Haruspicum Responsis (On the Answers of the Haruspices).

Pliny (27-67 CE), Naturalis Historia (Natural History).

Seneca (c. 4 BCE-65 CE), Quaestiones Naturales (Natural Questions).


Secundaire Bronnen

L. B. Van Der Meer, The Bronze Liver of Piacenza, Amsterdam: J. C. Gieben, 1987.

M. Pallottino, The Etruscans, tr. J. Cremona, ed. by David Ridgeway, Bloomington: Indiana University Press, 1975.

G. & L. Bonfante, The Etruscan Language: An Introduction, New York: New York University Press, 1983.

W. R. Halliday, Greek Divination: A Study of its Methods and Principles, London: Macmillan, 1913.

G. Luck, Arcana Mundi, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1985.

C. O. Thulin, Die etruskische Disziplin, Part II: Die Haruspizin, Goteborges Hogeskolas Arsskrifter 12,1906.

C. Clemen, Die Religion der Etrusker, 1936.

A. S. Pease, M. Tulli Ciceronis De Divinatione libri duo, 1920-1923.


Biblioteca Arcana page

Send comments about this page to the author
Last updated: Thu Dec 16 17:05:25 EST 1999 translation to Dutch 1st of april 2005