SETUP

 

1. Steek de CD-ROM in de CD-drive.

Indien de  CD niet automatisch opstart, ga dan naar 'Deze computer'      

en klik op de  gebruikte CD-drive.

 of ga naar Start > Uitvoeren en typ hier: CD-drive:/setup.exe of CD-drive/setup en druk op <enter> of <OK>

 

of ga met de Verkenner naar CD-drive:/ en klip op Setup.exe waarbij CD-drive: de letter voorstelt van de gebruikte CD-ROM-speler.

2. Eerst en vooral zal het setup-programma de nodige bestanden kopiëren (deze bestanden worden later door het setup-programma van de computer verwijderd).

waarna het openingsbeeld van het setup-programma verschijnt:

Druk <OK> om setup te starten.

3.Tijdens de setup wordt gevraagd in welke map het programma moet geplaatst worden. Normaal is dit C:\Vortaro\

Klik eventueel

<Change Directory>

om de map in te voeren waarin het woordenboek zal  geplaatst worden. Het woordenboek MOET geplaatst worden in een map 'Vortaro':

hoofdmap:\Vortaro\

Klik na invoer van de naam op <OK> en daarna op <Ja> om te bevestigen.

3. Klik tenslotte op de grote knop, links bovenaan om de benodigde bestanden naar de aangemaakte map te kopieren. Dit kan een tijdje duren naargelang de snelheid van de processor. Dus even geduld...

Het woordenboek wordt nu geplaatst in de programmamap 'Vortaro 4.0' of in een map naar keuze, die je hier eventueel kunt invullen.

Druk op <Continue> waarna alle benodigde bestanden gekopieerd worden naar de aangemaakte map 'Vortaro':

C:\Vortaro\   of   hoofdmap:\Vortaro\

 

Als alle bestanden gekopieerd zijn laat het programma weten dat setup beëindigd is. Druk tenslotte op <OK>.

 

INSTALLATIE VAN DATA EN FIGUREN

De figuren nemen in totaal een ruimte van ongeveer 172 MB ruimte in beslag op uw harde schijf. Indien U geen figuren wenst te installeren, sla dit hoofdstuk over en ga dan naar Installatie lettertypen.

Daar er in totaal meer dan 4 700 figuren moeten worden geïnstalleerd werd deze installatie, om ze sneller te laten verlopen, aangepast met een apart programma.

Ga na setup met de Verkenner naar de map waarin het programma staat: hoofdmap:\Vortaro, klik op Install.exe en volg de richtlijnen van het programma.

Klik op <OK> enom data, figuren en letterypen te installeren. U hoeft verder niets meer aan te klikken.

 

INSTALLATIE LETTERTYPEN

Het programma gebruikt twee speciale fonts die alle benodigde karakters bevatten: ESSERIF.FON en Esp_SvsG.ttf. Deze worden automatisch geïnstalleerd wanneer het besturingssysteem ‘Windows’ in hoofdmap C:, D: of E: staat én wanneer de naam "Windows" is en niet iets is zoals ‘WinXP’. In het laatste geval moet je de lettertypen zelf installeren.

 

 

Om deze te installeren ga als volgt te werk: Start > Instellingen > Configuratiescherm > Lettertypen

Opmerking: als in het Configuratiescherm van Windows XP links boven Klassieke weergave staat, klik dan daarop om

de Categorieweergave in te stellen (deze bevat dan het pctogram Lettertypen).

In het menu kies je: Bestand > Nieuw lettertype installeren...

Zoek in de respectievelijke vensters het overeenstemmende station en de map: Vb. C:\Vortaro

Klik op <Alles selecteren> en daarna op <OK>

 

OPSTARTEN PROGRAMMA

 

Vooraleer het programma te gebruiken is het meestal nodig om de computer opnieuw op te starten (anders verschijnen er geen symbolen op de respectievelijke knoppen).

Ga naar

Start > Programma's > Vortaro 4.0

en klik op Vortaro Ned-Esp-Ned om het woordenboek te openen. Je kan het programma uiteraard ook op het Bureaublad plaatsen.

 

Bij het opstarten van het programma wordt gevraagd naar de schermresolutie:

Klik het rondje met de gebruikte schermresolutie aan en druk op <OK>. Deze instelling is eenmalig: na deze eerste start herkent het programma de schermresolutie.

In de map \Vortaro\Data_Esp\ wordt een bestandje X_ESP.IND aangemaakt dat naast de aanmaakdatum van Vortaro 4.0,

slechts één getal bevat: 0 (voor 1024 x 768 of hoger)  of  1 (voor 800 x 600).

Was de invoer verkeerd of ben je overgeschakeld naar een hogere schermresolutie, dan moet je enkel dat bestandje verwijderen met de Verkenner en het programma terug opstarten.

 

Vergeet niet de handleiding te lezen, want daar staan ook een aantal nuttige tips voor een optimaal gebruik van de Esperanto-letters.