> > > > >

  -

JIG-SAW BLOK:
Europan 4, Constructing the town upon the town, 1995
Site: Emmen, Nederland
Ism. Kitty Strybol en Erik Van Daele
Het project herdenkt de gevraagde grondgebonden laagbouw tot een massief stedelijk blok. Door de toevoeging van massa wordt de karakteristiek waarmee het centrum van Emmen zich onderscheid met de omliggende dorpen versterkt, massa en densiteit tegenover verspreide laagbouw.

Vierhonderd woningen, met een gemiddelde buitenruimte van 30%, vormen een plak van 2 hoog over het hele terrein. Deze massieve schijf is het vertrekpunt van het ontwerp en wordt gemodelleerd door de randvoorwaarden op het terrein; het te behouden gebouw, de bestaande bomenrijen, fietspaden en geplande routes. De commerciele functies en de parkeerfaciliteiten binnen het programma worden gebruikt om bestaande parkeer- en handelsfragmenten op een zinvolle manier te verbinden tot een zinvol geheel. Op basis daarvan wordt de woonplak als een jig-saw puzzel uit elkaar getrokken zodat een uitgehold massief bouwblok ontstaat. De parkeerruimten vormen een paternoster van collectieve ruimten die zich van elkaar onderscheiden door hun verschil in hoogte, wisselende lichtinval, de verscheidenheid in ontsluiting van de bovenliggende woningen, de openbare functiesâ€|

Vierhonderd woningen, duizend bewoners, impliceren een randprogramma dat wordt gespreid; over de woonplakken - kantoren, over de bestaande bebouwing -kinderdagverblijf, hotel, sauna, fitnes, en over de collectieve ruimte, de parkeerruimten krijgen een meerwaarde door de toevoeging van een postkantoor, bushalte, bibliotheek, ...

Binnen het woonblok is een maximale verscheidenheid aan woonvormen nagestreefd; flats, tuinwoningen, patiowoningen, rijwoningen, en bovendien hybride vormen zoals patioflats, woonerfwoningen, tuinpatios, tuinflats, ...

Het JIG-SAW-principe (het verticaal uit elkaar trekken van een geheel) veroorzaakt een vormelijke verscheidenheid. Daar waar verschillende puzzelstukken elkaar raken, ontstaat een alfabet aan mogelijkheden; I, U, T, L, 7, E-|woningen. Het blok is opgebouwd uit stroken waarvan de breedte gebaseerd is op het parkeerraster (3, 6, 9m). Vermits de lengterichting van deze stroken vrij is, kan elk woontype met elk soort buitenruimte worden gecombineerd; een woonerf met 0% buitenruimte, een tuinwoning met 30% buitenruimte, of een flat met tuin van 60%. Hierdoor wordt het mogelijk om op elke plaats binnen het blok op een stedelijke of perifere manier te wonen.