LMK Vranken - Architect Lode Vranken

> > >

 
-

Uitbreidinge van een woning
Woning Van Heddegem
Sint-Job-in-t Goor

1889

De achterbouw is ontworpen als intermediaire ruimte tussen de openheid van de tuin en het binnenshuis gebeuren in de bestaande meer gesloten voorbouw. De vraag van de bouwheer was een geborgen ruimte die zich tegelijk opent naar de tuin.
Dit resulteerde in een ontwerp met twee verschillende gebogen structuren, met daartussen een regelvlak dat een glooiend plafond vormt in de keuken en eethoek.
Het plafond is koepelvormig aan de zijde van de woning, wat een geborgen gevoel geeft. Naar de tuin toe plooit het plafond zich naar boven. Hierdoor wordt het contact met de tuin vergroot. Aan de zijde van de buur daalt het dak als een schelp tot op de grond. In die zin is in een beweging een grote privacy aan de zijde van de buur, een geborgenheid naar binnen en een openheid naar de tuin gecreëerd.
Er is van in het begin geopteerd voor een uitbreiding welke zich tegenover de vormentaal van de bestaande woning plaatst. De achterbouw is opgevat als een apart gebouwtje dat vormelijk volledig los staat van het hoofdgebouw. Beide zijn aan elkaar gekoppeld door middel van een tussenvolume waarin zich de wc en de achterinkom bevinden.
De achterbouw is volledig transparant in tegenstelling met de gesloten constructie van de bestaande massiefbouw. Anderzijds staat de het glooiende dak in schril contrast met het bestaande zadeldak.