Christenen in navolging van PAULUS.

Paulus was de laatst aangestelde Apostel.
Dienen wij Paulus meer na te volgen dan de andere Christelijke schrijvers?
Wat zijn de tegenstellingen in onderwijs tussen Paulus en de eerste groep Apostelen?

Doel van deze Pagina:

De vele schijnbare tegenstellingen in onderwijs van Paulus met de andere geschriften juist plaatsen.
Inzicht helpen te verkrijgen in Gods handelen met het huidige IsraŽl en alle niet joodse Christenen.

Hoe:

In plaats van de gangbare vrije vertalingen van de Bijbel gebruiken we Concordante vertalingen.
Dit zijn vertalingen van de heilige geschriften rechtstreeks uit de grondtalen van ieder woord naar het Nederlands.
Hierdoor is het woord van God terug te herleiden naar zijn oorsprong.

Samen onderzoeken waarom deze veranderingen door God via Paulus werden doorgevoerd en welke uitwerking die hebben op ons hedendaagse leven.
Zo kunnen we Gods wil voor deze tijd leren kennen door Christus Jezus via de leerstellingen van Paulus.


Indien U vragen hebt of op zoek bent naar vrije christenen,
of gewoon een bezoekje wenst om te vernemen wat God via Paulus ons openbaart,
kan U ons bereiken via dit formulier.
Dit gebeurd uiteraard in totale discretie.

Naam:

Voornaam:

Woonplaats & Land:

E-mailadres:*

Onderwerp:

Omschrijving:


Gelieve velden met een * in te vullen

 
Moge de God van vrede uw beden verhoren