WEBSITES
4de leerjaar (9-10 jaar)
Allerlei
Leerrijke Spelletjes (rekenen -taal - wero)
Allerlei on-line oefeningen (klascement : rekenen - taal - wero)
De papiermolen
Kindermuseum Brussel
Typen oefenen
Nu spelen
Leerspellen
Lingo en sudoku
Kids Kennisnet
Puzzelen
Nu spelen
Ketnet
De delen van de fiets
Ken je land
Provinciehoofdplaatsen
Leer vlug onze taal !
Hulp voor anderstaligen : vertalen nu (woorden)
Hulp voor anderstaligen : vertalen nu (zinnen)
Oefeningen voor anderstaligen 1 (geïllustreerde woordenschat)
Oefeningen voor anderstaligen 2 (woordenschat leren)
Oefeningen voor anderstaligen 3 (je kan me wat)
Oefeningen voor anderstaligen 4 (wroet)
Oefening voor anderstaligen : hallo goedendag 1
Oefening voor anderstaligen : hallo goedendag 2
Oefening voor anderstaligen : hallo goedendag 3 (werkwoorden)
Oefening voor anderstaligen : hallo goedendag 4
Oefening voor anderstaligen : hallo goedendag 5
Taal
Maak een verhaal bij deze prenten
Alfabetisch rangschikken
De tegenwoordige tijd 1
De tegenwoordige tijd 2
De tegenwoordige tijd 3
De tegenwoordige tijd 4
De tegenwoordige tijd 5
De tegenwoordige tijd 6
De tegenwoordige tijd 7
De tegenwoordige tijd 8
De tegenwoordige tijd 9
De tegenwoordige tijd 10
De tegenwoordige tijd 11
Spelling : g of ch
Spelling : ng of nk
Verwijswoorden 1
Verwijswoorden 2 (meerkeuze)
Rekenen : Allerlei
De getallenfabriek : moeilijke oefening
Wiskundepakket voor 4de leerjaar
Rekenen : Meetkunde en metend rekenen
Lengtematen
Herleidingen met lengtematen 1
Herleidingen met lengtematen 2
Vierkante meter
Oppervlaktematen oefenen 1
Oppervlaktematen oefenen 2
Herleidingen met gewichten
Vul aan tot 1/2 kg
Vul aan tot 1 kg
Rangschik van licht naar zwaar
Kies uit g - kg - ton
Herleidingen met inhoudsmaten
Werken met euromunten
Betalen met euro's 1
Betalen met euro's 2
Geld tellen
Schat hoeveel het kost
Inkoopprijs - verkoopprijs - eenheidsprijs
Breuken en euro's
Bouwen met blokken
Rekenen : De tafels
Oefenen met de tafels
Tafels oefenen
Het tafelblad
Tafelkampioen
Maal- en deeltafels
Spelletjesplein voor de tafels
Rekenen : Breuken en kommagetallen
Breuken met cirkels
Breuken met Grampy
Breuk nemen van getal
Neem de breuk van het getal 1
Neem de breuk van het getal 2
Neem de breuk van het getal 3
Neem de breuk van het getal 4
Neem de breuk van het getal 5
Neem de breuk van het getal 6
Neem de breuk van het getal 7
Neem de breuk van het getal 8
Neem de breuk van het getal 9
Breuken ordenen
Breuken vergelijken met elkaar
Breuken en decimalen vergelijken
Kommagetallen rangschikken
Van woorden naar kommagetallen
Kommagetallen rangschikken (2)
Hoofdrekenen met kommagetallen
Rekenen : De Klok
Kloklezen
Zeg hoe laat het is, analoge klok
Analoge klokken verslepen
De digitale klok oefenen
De digitale klok verbinden met hoe je het leest 1
De digitale klok verbinden met hoe je het leest 2
De analoge klok verbinden met hoe je het leest
De analoge klok verbinden met de digitale klok
Minuten memory
Tijdsduur oefenen 1
Tijdsduur oefenen 2
Tijdsduur oefenen 3
Rekenen : Getallenkennis
Functies van getallen
Vorige en volgende tiental
Vorige en volgende duizendtal
Decimalen + en -
Rekentaal 1
Rekentaal 2
Rekentaal 3
Rekentaal 4
Rekentaal 5
Rekentaal 6
Rekentaal 7
Rekentaal 8
Rekentaal 9
Rekentaal 10
Rekentaal 11
Rekentaal 12
Rekentaal 13
Maak het rijtje af (tot 1000)
Rangschik van groot naar klein (tot 1000)
Getallenkennis tot 1000
D - H - T of E ?
Maak het rijtje af (tot 10000)
Getallen tot 10000 (1)
Getallen tot 10000 (2)
Getallen tot 10000 (3)
De waarde van het getal
Getallenkennis in te stellen tot 100, 1000 of 10000
Negatieve getallen
Rekenen : Hoofdrekenen
Hoofdrekenen : oneindig veel mogelijkheden
Rekenslang 1: tot 100 - 1000 - 10000 of 100000
Rekenslang 2: tot 100 - 1000 - 10000 of 100000
Hoofdrekenen met tot tienden 1
Hoofdrekenen tot tienden 2
Hoofdrekenen tot honderdsten
Hoofdrekenen tot duizendsten
Hoofdrekenen TE x E
Hoofdrekenen DHTE x E
Hoofdrekenen TE : E
Hoofdrekenen HTE : E
Hoofdrekenen DHTE : E
+ en - tot 10000 (1)
+ en - tot 10000 (2)
x en : tot 10000
+, -, x en : tot 10000 (zelf in te stellen volgens niveau)
x 9 en x 99
x en : 5 - 50 - 10 - 100 - 1000
september rekenhaasje 1
september rekenhaasje 2
september rekenhaasje 3
september rekenhaasje 4
september rekenhaasje 5
september rekenhaasje 6
september rekenhaasje 7
september rekenhaasje 8
september rekenhaasje 9
september rekenhaasje 10
oktober rekenhaasje 1
oktober rekenhaasje 2
oktober rekenhaasje 3
oktober rekenhaasje 4
oktober rekenhaasje 5
oktober rekenhaasje 6
oktober rekenhaasje 7
oktober rekenhaasje 8
oktober rekenhaasje 9
oktober rekenhaasje 10
november rekenhaasje 1
november rekenhaasje 2
november rekenhaasje 3
november rekenhaasje 4
november rekenhaasje 5
november rekenhaasje 6
november rekenhaasje 7
november rekenhaasje 8
november rekenhaasje 9
november rekenhaasje 10
december rekenhaasje 1
december rekenhaasje 2
december rekenhaasje 3
december rekenhaasje 4
december rekenhaasje 5
december rekenhaasje 6
december rekenhaasje 7
december rekenhaasje 8
december rekenhaasje 9
december rekenhaasje 10
januari rekenhaasje 1
januari rekenhaasje 2
januari rekenhaasje 3
januari rekenhaasje 4
januari rekenhaasje 5
januari rekenhaasje 6
januari rekenhaasje 7
januari rekenhaasje 8
januari rekenhaasje 9
januari rekenhaasje 10
Rekenen : Cijferen
vermenigvuldigen : zelf in te stellen tot 100.000
optellen en aftrekken : zelf in te stellen tot 1.000.000
Liedjes
Lied : De Sint heeft een boot
Lied : Linkerbeen, rechterbeen
Het ei-lied
Het au-lied
Lied: hard tegen pesten
Lied: stop met pesten
Lied: samen
Lied van Lopke
Lied : jeuk jeuk jeuk
Lied : de aarde
Lied : Max is mijn hond
Naar boven