Naar aanleiding van de tentoonstelling van Jos Libotton over de Vuurkruisers van Groot Holsbeek in de St Maurus kerk op 14 september 2014 kregen we het idee om rond dit thema een website te bouwen.

Via de ontstaansgeschiedenis van de vuurkruisers, de vuurkaart, de medaille en het Gulden boek der vuurkruisers gingen we op zoek naar de vuurkruisers van Groot Holsbeek.

Het resultaat van onze zoektocht vindt u hier terug.
Na de oorlog ontstond er onder de oud-strijders een zekere mate van onvrede over het feit dat ze allen gelijk behandeld werden ongeacht hun geleverde inspanningen tijdens de gevechten en de duur van hun verblijf aan het front.

Hier kwam in 1932 verandering in. Op 14 mei 1932 verschijnt het koninklijk besluit dat de " Vuurkaart " invoert.

Deze werd in principe toegekend aan de militairen die minstens 12 maanden effectieve dienst aan het front hadden doorgebracht. De duur van de effectieve dienst werd teruggebracht tot 9 maanden voor diegenen die deel hadden genomen aan de bewegingsoorlog in 1914 of aan het bevrijdingsoffensief in 1918.

Op 27 april 1933 wordt aan de vuurkaart het onderscheidingsteken vuurkruis toegevoegd en in het Koninklijk besluit van 6 februari 1934 wordt het ereteken Vuurkruis ingevoerd.
Op 14 mei 1932 schreef toenmalig minister van landsverdediging, de liberaal Leon Dens, volgend verslag naar de koning 
Dens
Twee jaar later volgt het koninklijk besluit dat het ereteken invoerd
Deveze

Toen op 22 april 1954 de nieuwe regering van socialisten en liberalen onder leiding van Achiel Van Acker beëdigd werd, bezorgde de Nationale Vuurkruisenbond hen een kohier met hun grieven. Dit handelde onder andere over de frontstreeprente, pensioenen en de geneeskundige zorg.

Ze kregen 75% korting op trein-, tram- en busvervoer in België. Ze konden gratis op consultatie gaan bij een daarvoor aangestelde dokter en er werd een fikse korting toegekend op de medicatie. De frontstrepen ( vanaf 45 jaar en afhankelijk van het aantal) leverde een rente op die driemaandelijks werd uitbetaald.
Achiel Van Acker
De frontstrepen werden ingevoerd bij het KB. van 24 juni 1916. Een eerste streep kreeg men na 18 maanden frontdienst en de volgende streep na een aanvullende periode van telkens 6 maanden.
Bij het KB. van 20 januari 1917 werd de eerste streep toegekend na 12 maanden frontdienst. De rest blijft nagenoeg onveranderd met uitzondering dat nu ook de soldaten van de eenheden die de divisies steunen recht hebben op de frontstrepen. (Vervoerkorps, gezondheidsdienst, tolkenkorps, zoeklichten, verdediging tegen luchtvaarttuigen, telegrafie, lucht- & ballonvaart , Artilleriemeetdienst)
Per dag leverde iedere frontstreep 0.05 Franc extra soldij op.
Op 1 februari 1919 werd de laatste frontstreep (de 8e) toegekend aan alle militairen die de ganse periode 1914-1918 hadden deelgenomen. 8 strepen was het maximum.
Dit bronzen kruis, met korte armen, werd ingesteld op 6 februari 1934 en wordt onmiddellijk na de IJzer Medaille (of kruis) gedragen. Het Vuurkruis kon niet postuum worden uitgereikt.

Op de grote rechthoek aan de voorzijde is een verlaten slagveld te zien, geflankeerd door een verticale lauwertak : vooraan een helm op een bajonet, achteraan een heuvel met een 75 mm geschut terwijl de zon tussen enkele wolken schijnt.
De keerzijde toont in het paneel een koningskroon van waaruit zeven stralen vertrekken en een grote lauwertak waarover de Latijnse tekst ”Salus Patriae/Suprema Lex” is aangebracht. De jaartallen “1914/1918” staan rechts onderaan terwijl linksonder de naam van de ontwerper van het ereteken A. ROMBAUT is vermeld.
Het ereteken “Vuurkruis” werd toegekend aan de houders van een “Vuurkaart”, deze kaart geld als brevet.
Het Guldenboek werd uitgegeven tijdens de jaren dertig, met een aller-laatste editie in 1940, door het uit-gevershuis J. Rozez te Brussel. Het bevat namen en foto’s van oorlogs-veteranen die in het bezit waren van een vuurkaart
Op de beginpagina van het guldenboek staat telkens de vuurkaart van de vuurkruiser die het boek bestelde. De veteraan die in het boek vermeld wou worden moest hiervoor een formulier invullen. Daarin moest hij onder andere aangeven welke onderscheidingen hij had ontvangen. Dit werd gecontroleerd door huisbezoeken af te leggen waarbij de nodige bewijzen dienden voorgelegd te worden. Een deel van de opbrengst van het boek diende ter ondersteuning van het “Fonds der grootste verminkten en invallieden”
Dit boek bestond uit verschillende edities. Er waren acht Nederlandstalige en acht Franstalige edities.Deze werden uitgebracht tussen 1933 en 1940
Meer informatie over het Guldenboek Der Vuurkruisers vind u op
http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/guldenboek.htm
De Vuurkruisers van groot Holsbeek
De Vuurkruisers van groot Holsbeek
[Home][Holsbeek][Kortrijk-Dutsel][St. Pieters Rode][Nieuwrode][Info]
[Home][Holsbeek][Kortrijk-Dutsel][St. Pieters Rode][Nieuwrode][Info]