Mijn ouders

Mijn vader, Walter Vuylsteke, is geboren op 27 oktober 1949 in Tielt.
Hij is leraar aan het scheppers instituut te Wetteren, dit is een technische school (nijverheidsonderwijs) met een bloeiende afdeling tuinbouw die reeds meer dan 100 jaar bestaat.  Hij is er leraar informatica en wiskunde.  Van opleiding is hij regent wiskunde-economie-fysica.  Door heel wat zelfstudie en avondschool, sociale promotie, is hij overgeschakeld naar het vak informatica.  Nu volgt hij nog steeds avondschool aan het Vrij Handels- en Sportinstituut Sint-Michiels Brugge.

Mijn moeder, Nicole Vansteenkiste, is geboren op 18 april 1949 in Tielt.
Zij is verpleegster in het UZ te Gent.  Zij werkt op de afdeling gynaecologie en dit al meer dan 25 jaar.