Schoolcarrière

Mijn schoolcarrière begon al op de jeugde leeftijd van 2,5 jaar en dit op de Basisschool van het Scheppersinstituut te Wetteren.  Daar heb ik 3 jaar in de kleuterklas gezeten en dan nog 6 jaar basisonderwijs gevolgd.  De keuze om daar mijn lagere school te volgen was omdat mijn vader er leraar is aan het middelbaar onderwijs.
Na de 9 jaar in Wetteren was ik klaar om mijn eerste stappen te zetten in het middelbaar onderwijs.  Daarvoor ging ik naar Ledeberg, naar het O.L.V.-College.  Daar volgde ik gedurende 4 jaar de richting handel.  Na mijn 4de jaar verkoos ik naar een andere school te gaan.
Vorig jaar zat ik in het vijfde jaar Boekhouden-Informatica op het Vrij Handels- en Sportinstituut te Sint-Michiels Brugge.  Nu zit ik reeds in het zesde jaar Boekhouden-Informatica en het bevalt me er nog echt zeer goed. 
De richting "Boekhouden-Informatica"  (lessenrooster) is een zware richting door de vele uren wiskunde (4), boekhouden (4) en informatica (5).  Maar als je het echt graag doet valt dat nog best mee.
Mijn voorkeursvak is informatica omdat ik graag later in die richting wil verder studeren.