Mail Webmaster   

*** Belangrijk bericht Ledenstop. ***
Nu even allemaal genieten van de vakantie !
N
ieuw seizoen start op vrijdag 2 september


Vanaf heden zijn wij een Trooper vereniging.
Doe Uw on-line aankopen via onze Trooperpagina
en steun onze club ! Het kost U enkel 2 muisklikken !
www.trooper.be/vzg
Wat is trooper ? Klik hier voor een woordje uitleg.

 
Clubnieuwtjes 

Vrijdag 24/06 Laatste training van het seizoen
Zaterdag 25/06 VZG BBQ en Masters waterpolo
Vrijdag 02/09 Eerste training van het nieuwe seizoen

Clubstructuur - Verzekering

Hoe zit het met de verzekering?


Onze club is aangesloten bij FROS Amateurssportfederatie. Deze federatie heeft een decretale verplichting om alle aangesloten leden te verzekeren:

Verzekeraar: Ethias
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt
Polisnummer lichamelijke ongevallen: 45421556
Polisnummer burgerlijke aansprakelijkheid: 1.115.506


Wie is verzekerd?
Alle aangesloten leden aangesloten bij FROS Multisport Vlaanderen Vzw.


Welke activiteiten zijn verzekerd?
Onder gedekte activiteiten verstaat men alle activiteiten van de nemer en zijn clubs (beoefening, voorbereiding, organisatie, beheer, administratie...).

Als de activiteiten door de verzekeringsnemer of door de bij hem aangesloten clubs in het raam van de federale of clubactiviteiten georganiseerd worden, zijn in de verzekering begrepen: kampioenschappen, competities, vriendschappelijke en andere wedstrijden, tornooien, trainingen, demonstratie, verplaatsingen, reizen (verblijf inbegrepen) en bijkomende activiteiten (feestelijkheden, feestmaal, vergaderdingen, spelen).

De waarborg is eveneens verworven voor de leden die actief deelnemen aan de organisatie door de nemer of door haar aangesloten clubs van allerlei niet-sportieve activiteiten waarbij het publiek betrokken wordt.

Bij uitbreiding wordt de waarborg eveneens verleend voor de schade:

  • die zich voordoet tijdens een verplaatsing die door de nemer in het kader van de gedekte activiteiten worden georganiseerd;
  • die zich voordoet op het normale traject, zowel heen en terug van de verzekerde om zich van zijn verblijfplaats naar de plaats waar de gedekte activiteiten plaatsgrijpen, te begeven.


Meer inlichtingen nodig?
Wendt u in de eerste plaats tot het clubbestuur.

Mocht u daar geen voldoening krijgen, kan u zich wenden tot het bondssecretariaat:
FROS Amateurssportfederatie Vzw
Huis van de Sport
Boomgaardstraat 22 bus 35
2600 BERCHEM
Tel.:  03/286.58.37       Fax:  03/286.58.38
E-mail:  info@fros.be
EEN ONGEVAL !!!!       WAT NU ???


  1. Vraag aan iemand van het clubbestuur, aan één van de trainers of medewerkers een ongevalaangifte.  (Formulier ongevalaangifte Fros)
     (Formulier ongevalaangifte Waterpolo)
  2. Op deze formulieren worden de rubrieken, die door de club moeten worden ingevuld, vervolledigd.
  3. Ga naar een ziekenhuis of een dokter en laat het eerste geneeskundige getuigschrift polis "individuele verzekering" invullen en tekenen.
  4. Bezorg het volledige formulier zo SNEL MOGELIJK - BINNEN DE 8 DAGEN aan het clubbestuur, dat het voor verder gevolg zal overmaken aan FROS.

Vanaf dan wordt alles rechtstreeks afgehandeld tussen het “slachtoffer” en het FROS.

Uiteraard staat de club klaar om al uw eventuele vragen te beantwoorden mocht één en ander niet duidelijk zijn.

Mochten zich hierbij moeilijkheden voordoen, zal FROS vanzelfsprekend als bemiddelaar optreden.


Sponsors