Najaar 2011

 

Hallo lieve mensen

2011 is tot nu toe al een pitig jaar geweest zowel individueel als collectief op de diverse levensvlakken. De energierijke maand juni heeft nog flink nagewerkt in de zomer. Dit is allemaal voorbereiding naar het grote drievoudige portaal van 11-11-11. Het gaat erom onze lagere lichamen steeds subtieler te zuiveren van lagere trillingen. Hierdoor ontstaan soms enorme wervelingen van oud stof. Juist omdat de hele mensheid hiermee bezig is, weerspiegelt zich dit in de maatschappij en ook in het weer. Dit is een noodzakelijk iets wat dient te gebeuren, maar belangrijk is in dit alles dat je vooral niet vergeet dat je in wezen puur licht en liefde bent. Zoek deze plek in jou regelmatig op en breng zo licht, liefde, schoonheid in je eigen auraveld en in het collectieve veld binnen. Op die manier bereid je je voor om zoveel mogelijk van de hoge trillingen te kunnen ontvangen wanneer de kosmische poort zich dit najaar op 11 november opent.

Vanuit VZW Mayatunka bieden we u, individueel en groepsgewijze, begeleiding aan in deze verschuivingsprocessen. Onze activiteiten zijn gericht op transformatie en integratie van het nieuwe, creatie, loslaten van het oude, in je eigen kracht, je eigen verbinding, je eigen weten staan, in verbinding met je dagelijkse leven. we zijn er voor u in liefde en vanuit het weten in onszelf en vanuit een samenwerking met Hogere Lichtwezens in andere dimensies en vooral vanuit de zuivere liefdevolle Diamantenergie van de Kosmische Moeder en de Aardemoeder.

Aandachtspuntjes voor najaar 2011 klik hier