3de plaats op de Open Vld-lijst Kortenberg

Willy Trappeniers was docent informatica aan de universiteiten van Leuven en Louvain-la-Neuve. 

Als voorzitter van het Pers-, Promotie- en Communicatieteam van Open Vld Kortenberg, leeft hij zijn passie voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) verder uit.

 Zo beheert hij de website van Open Vld Kortenberg en is hij de coördinator en eindredacteur van de Burgerkrant. 

Daar stopt zijn inzet echter niet. Willy is een volbloed politicus, die Kortenberg kent als zijn broekzak. 'Als gemeente- en politieraadslid kom ik dagelijks in contact met boeiende mensen en de meest uiteenlopende materies en die voeden ook mijn politieke visie.'

Dank zij zijn jarenlange politieke ervaring is Willy een betrouwbare partner in politieke bestuurszaken.


Met open vizier verder is een boodschap die op zijn lijf staat geschreven.

 Met een open visie politiek bedrijven om zijn doortastende kijk op Kortenberg ook in praktijk te brengen maakt dat deze denker, durver en doener uw politiek vertrouwen dubbel en dik verdient.Chantal Malezsewski
medewerkster OCMW


Als ondervoorzitter bij Open Vld Kortenberg, gemeenteraadslid, politieraadslid
en voorzitter van de beheersraad van GC Colomba
gaat mijn specifieke aandacht en volle inzet naar:

Onderwijs en jeugdwerking

Sport en cultuur


U krijgt mijn volledige inzet voor onderwijs, jongeren, cultuur, sport, ..., kortom voor een bruisend en dynamisch Kortenberg.
___________________________________

Als Politieraadslid van de zone HerKo behartig ik uw veiligheid via de politieraad:

De politieraad heeft voornamelijk bevoegdheden in verband met personeel en het budgettair en financieel beheer van de politiezone.
Daarnaast heeft ze het recht geinformeerd te worden over het zonaal veiligheidsplan en het gevoerde veiligheidsbeleid en dient ze haar goedkeuring hieraan te geven voor zover dit een weerslag heeft op de personeelsformatie en de begroting.
___________________________________

Als lid van de bibliotheekraad bekommer ik mij om onze gemeentelijke bibliotheek:

Deze raad adviseert het gemeentebestuur in verband met de werking van de bibliotheek en stelt mee het beleidsplan op.

___________________________________

Als lid van de welzijnsraad gaat mijn aandacht uit naar het welzijn van onze inwoners :

Deze adviesraad heeft tot doelstelling initiatieven te nemen en adviezen te formuleren naar het gemeentebestuur toe, om het algemeen welzijn van de inwoners van Kortenberg te verhogen.

___________________________________

Als lid van de werkgroep 'Wonen en mobiliteit' binnen het bestuursorgaan van VLD-Kortenberg,
zijn volgende punten voor mij zeer belangrijk:

Wonen en mobiliteit: veel gedaan ... en nog veel te doen

____________________________________________________________________________

Met uw vragen, opmerkingen, suggesties kan u steeds hier terecht.

_______________________________________________________________________________

Terug naar hoofdmenu. tw@telenet.be